Zor Bir Mesele | Karamandan.com - Karaman Haber

Zor Bir Mesele | Karamandan.com - Karaman Haber

24 Ocak 2021 Pazar
Zor Bir Mesele

Belli bir köyde doğmuş, belli dini kalıplar içinde yetişmiş, o köyden evlenmiş ve resmi işler dışında köyden hiçbir zaman çıkmamış bir kimsenin, “Ben hayatım boyunca hiç içki içmedim” ya da “Hayatımda hiç faiz yemedim” diyerek övünmesi oldukça saçma ve övülmeyi gerektirmeyen bir durumdur. Çünkü o adam hiçbir zaman yapmamakla övündüğü işlerle sınanmamıştır.

Faiz yemediysen belki de hayat seni faiz yedirecek bir sınıra getirmediğinden yememişsindir; intihar etmediysen, intihara sürükleyecek sebepler zincirinin boynuna geçirilmemiş olmasındandır. Şehrin girift yapısı içinde kendinin temiz kaldığını düşünüyorsan, henüz şehrin kalbine nüfuz edemediğindendir. “Bizim ülkemizde savaş çıksa asla başka ülkelere sığınmam. Kalırım ülkemde, aslanlar gibi çarpışır, gerekirse şehit olurum. Ama asla komşu ülkenin vatandaşı gibi ülkemi terk etmem” diyerek beylik laflarla egonu tatmin etme yoluna gidiyorsan, henüz savaşın sıcak yüzünü ve acı tarafını görmediğinden, ciğerleri dağlayan ağıtlardan bîhaber olduğundandır bu efeliğin.

Evet, farklı toprakların farklı kültürlerini harmanlayarak kendimizin varlığını teşkil eden özümüzü bulduk ve bu öz ile asırlara meydan okuduk. Bir an olsun yok edilme korkusunu yaşamadık ruhumuzda. Ya savaştık şehit olarak bu toprakların altında var olmaya devam ettik ya da olanca kini, kudreti ve öfkesiyle üzerimize gelen ifritin ordularını imanî nefesimizle püskürttük. Lakin bugün durum çok farklı. Bugün özü kaybetmiş ve kendini amaçsız, hedefsiz ve idealsiz yetiştirme yolunda birbiriyle yarışan gençlerin çokluğu bu toprakları ürkütmekte ve kaygıya düşürmektedir. Sloganik cümleler etrafında dönen efelikvâri söylemler artık kimseyi korkutmuyor. Herkes gerçeği en sarih haliyle biliyor. Dolayısıyla bırakın başka ülkenin savaş içinde bulunmasından dolayı ülkesini terkeden insanlarını eleştirmeyi! Kendinizi, kendi özünüzü eleştirin ve gerçekçi olun! Henüz sınanmadığınız günahın karşısında temiz kalacağınızın garantisini, içi doldurulmamış sözlerle değil, her köşesi hakikat ve gerçeklikle döşeli eylemlerinizle verme yoluna gidin!

Artık o adamın köyden çıkma ve gerçek hayatla yüzleşme vakti geldi. Kirlenmiş şehrin temiz sokaklarında temerküz eden hakiki idealin sancaktarlığını yapmak uğruna günahlara dalıp, kirlenmeden çıkmanın ve günahları da, elde tutulan meşale ile aydınlatmanın zamanı geldi de geçiyor! Sınanmamış günah bırakmadan bütün giriftliği ile şehrin yaşamına kucak açma cesaretini göstermek elzemdir artık. Kendi küçük dünyasından çıkmalı o adam ve ızdıraplara dalıp, en keskin uçurumların kıyısında gezmeli, en sert dalgalar ile boğuşmalı, en acı ağıtları işitmeli, en şiddetli savaşların ortasında kılıç kuşanmalı, boş durmanın ve idealsiz yaşamanın vehametini tatmalı ve ona göre teçhizatlanmalıdır. Ancak bu şekilde yapar ve temiz kalırsa o zaman övünmeyi hakedebilir. Ve ancak bu şekilde hareket ederse çevresine fayda sağlayabilir. Çünkü artık kimse dışarıdan bir müdahaleyi kabul etmiyor ve kimse kendisinin ne yaşadığını bilmeden ders vermek isteyenlerin samimiyetine inanmıyor. Bu durumda herkesin kendi köyünü terketmesi ve şehre göç etmesi bir zorunluluktur. Ve bu göç etme zorluğunu yüklenecek olanlar ancak yarına yeni sözler söyleyebilirler.

FATİH GİLİK 

Düzenleme : 08 Eylül 2020 17:07 Okunma : 1944