Karamandan.com

Karamandan.com

15 Ocak 2021 Cuma
İcradan Satılık 5 Katlı Bina
2.
Kategori : İhaleler
13 Şubat 2009 13:50
 
İcradan Satılık 5 Katlı Bina
2. İİK.nun 151.Md. GÖRE SIRAYA İTİRAZ:

Alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin sıra cetveli yapılmadan ipotek alacaklısına ödeneceğinden, alakadarların satışı takip ederek İİK. nun 142.md.göre itirazları olanın bu hakkın 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri, İİK.83,100,142,151 MK nun 789,777 md. göre ayrıca tebliğ olunur.

1. Taşınmaz: Karaman, Merkez, Kırbağı mah. 2457 ada 6 nolu parsel olup imar durumuna bakıldığında 2 katlı 5 nolu parselle bitişik olarak ikili blok şeklinde inşaat yapılabilir. Arsanın yüzölçümü 338 m2 alanlıdır. Ayrık nizam ve bahçeli olarak bodrum+135 m2 taban alanında 2 adet mesken yapıbilir vaziyettedir. Şehir merkezine mesafesi  3 km uzaklığındadır. cephesi güney doğu olan arsanın serbest piyasa rayiçlerinde 30.000,00 TL muhammen bedele satılacaktır.

2. Taşınmaz : Karaman, Merkez, Kırbağı mah. Kocadüz mevkii 1347 ada 212 parselde bulunan kargir ev, ahır, samanlık ve arsası olup söz konusu yer Karaman Belediyesince besi alanı için ayırdığı urgan Boğazı mevkiindedir. Arsa yüzölçümü 3214 m2 alanındadır. Parselin üzerinde 2 adet tek katlı ahır ve samanlık, 2 adet tek katlı ev mevcuttur. Parselin batısında 40*7=280 m2 alanında çatı örtüsü oluklu saç olan yığma olarak yapılmış ahır ve ahıra bitişik olarak 3*20=60 m2 alanında depo müştemilatı mevcuttur. Yapının yüksekliği 4 m olup kaba ve ince sıvaları yapılmış vaziyettedir. Parselin kuzeyinde ise aynı özelliklere sahip 280 m2  alanında bir ahır ve samanlık daha mevcuttur. Arsanın kuzey batı kısmında duvarları betonarme olarak yapılmış çatısı yapılmamış 17*9=153 m2 alanında tek katlı yapı mevcuttur. Parselin güneyinde ise 35 m2 alanında, doğusunda 75 m2 alanında çatı örtüsü kiremit kaplı, tek katlı yığma kargir ev bulunmaktadır. evlerin dış cephe boyaları yeni yapılmış olup kapı ve penceleri PVC kaplama olup sıcak su enerji sistemi vardır. Parselin etrafı betonarme bahçe duvarı ile çevrilidir. Ahır ve evler ruhsatsız yapılmış olup kat irtifakı kurulmamıştır. Taşınmaz bu haliyle 130.000,00 TL muhammen bedelle satılacaktır.

3. Taşınmaz : Karaman, Merkez, Kırbağı Mahallesi Çukurbağ mevkii 2357 ada 1 parselde bulunan mesken 5 katlı betonarme karkas olarak yapılmış binanın 1. katında bulunan 3 nolu bağımsız bölüm olup Ufak apartmanı A blokta yer almaktadır. 127 m2 olup 78/778 m2 arsa payına sahiptir. Bina bodrum+5 katlı betonarme karkas yapı olup doğu kışla mevkiinde bulunmaktadır. Kooperatif binası olarak yapılmıştır. Isıtma sistemi sobalı olup 2 oda 1 salon 1 mutfak 1 lavabo 1 tuvaletten meydana gelmiş olup kapılar ahşap pencereler PVC olup ısıcamlıdır. Oda taban tahtası mevcuttur. Islak zeminlerin duvarları 2 metre yükseliğinde fayans kaplıdır. Oda duvarları ise plastik badanalıdır. Mevcut meskenin şehir merkezine uzaklığı 5000 metre olup köşebaşı parsel kuzey ve batı cephelidir.  Mesken 48.000,00 TL muhammen bedelle satılacaktır.

1. Taşınmaz: Saat : 10:20-10:30

2. Taşınmaz saat: 10:30-10:40

3. Taşınmaz saat : 10:40-10:50

Satış şartları :

1 – Satış 12.03.2009 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Karaman İcra Dairesi Önü de; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle  23.03.2009 günü aynı saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da tahmin edilen değerin % 40’ını ve rüçhanlı alacaklıların alacağı ile satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

2 – Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar  banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, tapu alım harcı ve masrafları gayrimenkulun teslim masrafları ve KDV alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergi borcu ile tellaliye resmi satış bedelinden ödenir.

3 – İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4 – Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5 – Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 – Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/1231 esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, tapudaki tüm ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.

 

İcra Dairesinden Satılık İlanları Görmek İçin Tıklayınız

Okunma : 9822
guney sigorta
sağlam pen
Yavuzlar iplik
karaman


Gündem haberleri
Karamanlı İşçilere önce gözaltı, sonra 8 Bin lira ceza iddiası
13 Ocak 2021 Okunma: 21524 Ekonomi
Karamanlı Kayıp Gencin Ailesi Star TV'de
11 Ocak 2021 Okunma: 20975 Gündem
Karaman için beklenen yağışlar geliyor!
11 Ocak 2021 Okunma: 7774 Karaman Hava Durumu
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın