Karamandan.com

Karamandan.com

15 Ocak 2021 Cuma
İcradan Satılık Arsa
2.
Kategori : İhaleler
13 Şubat 2009 13:55
 
İcradan Satılık Arsa
2. İİK.nun 151.Md. GÖRE SIRAYA İTİRAZ:

Alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin sıra cetveli yapılmadan ipotek alacaklısına ödeneceğinden, alakadarların satışı takip ederek İİK. nun 142.md.göre itirazları olanın bu hakkın 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri, İİK.83,100,142,151 MK nun 789,777 md. göre ayrıca tebliğ olunur.

1. Taşınmaz:Karaman, Merkez, 2457 ada 6 parsel bulanan arsa. 338 m2 yüzölçüme sahiptir. İmar durumuna göre 2 katlo 5 nolu parselle bitişik olarak ikili blok şeklinde inşaat yapılabilir.  Ayrık nizam ve bahçeli olarak bodrum+135 m2 alanında 2 adet mesken yapılabilir vaziyettedir. Cephesi kuzeydoğu olan arsanın serbest piyasa rayiçlerine göre 20.000,00 TL muhammen bedelle satılacaktır.

2. Taşınmaz: Karaman, Kırbağı mah. 2357 ada 1 parsel 3 nolu bağımsız bölüm. Meskenin alanı 127 m2'dir.  Betonarme karkas yapıdır. Bodrum+5 kattır. 3 oda, 1 WC, 1 mutfak, 1 banyodan meydana gelip ıslak hacmin bulunduğu bölümler 1,5 m yükseliğinde fayans ile kaplı, odaların taban tahtaları mevcut tapı ve penceleri ahşa p kaplamadır. Şehir merkezine uzaklığı 2 km civarındadır.  Mesken doğu cephelidir. 40.000,00 TL muhammen bedelle satılacaktır.

3. Taşınmaz: Karaman, Kırbağı Mah. 1347 ada 212 parselde bulunan kargir ev, ahır, samanlık ve arsa vasıflı taşınmaz. Söz konusu parsel Karaman belediyesi Besi alanı için ayırdığı urgan boğazı mevkiindedir.  2 adet tek katlı ahır ve samanlık, 2 adet tek katlı ev mevcuttur.  Evlerin dış cephe boyaları yeni yapılmış olup kapı ve pencereleri PVC kaplama olup sıcaksu enerji sistemi mevcuttur. Parsel betonarme bahçe duvarı ile çevrilidir. Ruhsatsız ve irtifak yapılmamıştır. 100.000,00 TL Muhammen bedelle satılacaktır.

4. Taşınmaz:Karaman, Merkez, Taşkale köyü 5434 parselde bulunan tarla. 7400 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz homojen, killi, kumlu, tınlı orta derin, geçirgen, drenaj ve verimlilik bakımından iyi bir toprak yapısına sahip, topografik yönden düz ve bölgeye düşen yıllık yağış miktarından başka sulama imkanı olmayan bir özelliğe sahiptir.  2.368,00 TL Muhammen bedelle satılacaktır.

5. Taşınmaz: Karaman, Merkez, Ağılönü(Selerek) Köyü 322 parselde bulunan kargir ev, ahır ve tarla olup 4.650,00 m2 yüzölçümüne sahiptir.  Taşınmazın güneydoğu cephesin boyunca yapılmış olan 300 m2 yığma kargir olarak yapılmış tek katlı ahır ve buna bitişik olarak yapılmış 80 m2 tabanalanlı 2 katlı mesken inşaatı mevcuttur. Ahır inşaatının çatı örtüsü kremit, penceleri ve kapısı profil saçtan yapılmış, kaba ve ince sıvası yapılı fakat boyası yapılmamış vaziyettedir. Mesken inşaatının çatı ile pencere ve kapılarının doğramaları bulunmamaktadır. İnşaatın %60'ı tamamlanmış vaziyettedir. Ahır ve mesken kullanılmadığından harap vaziyettedir. Yapılan bulunduğu alanın dışında kalan tarla ise homojen olarak killi, kumlu, tınlı, geçirgen, drenaj ve verimlilik bakımından iyi bir toprak yapısına sahip, topografik yönden düz ve bölgeye düşen yıllık yağış miktarından başka sulama imkanı olan bir özellik arzetmektedir.  50.000,00 TL Muhammen bedelle satılacaktır.

1. Taşınmaz: Saat : 10:20-10:30       

2. Taşınmaz saat: 10:30-10:40

3. Taşınmaz saat : 10:40-10:50

4. Taşınmaz saat: 10:50-11:00

5. Taşınmaz saat : 11:00-11:10

Satış şartları :

1 – Satış 06.03.2009 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Karaman İcra Dairesi Önü de; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle  16.03.2009 günü aynı saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da tahmin edilen değerin % 40’ını ve rüçhanlı alacaklıların alacağı ile satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

2 – Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar  banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, tapu alım harcı ve masrafları gayrimenkulun teslim masrafları ve KDV alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergi borcu ile tellaliye resmi satış bedelinden ödenir.

3 – İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4 – Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5 – Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 – Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/3300 ESAS sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, tapudaki tüm ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.

Okunma : 9314
guney sigorta
sağlam pen
Yavuzlar iplik
karaman


Gündem haberleri
Karamanlı İşçilere önce gözaltı, sonra 8 Bin lira ceza iddiası
13 Ocak 2021 Okunma: 21521 Ekonomi
Karamanlı Kayıp Gencin Ailesi Star TV'de
11 Ocak 2021 Okunma: 20966 Gündem
Karaman için beklenen yağışlar geliyor!
11 Ocak 2021 Okunma: 7772 Karaman Hava Durumu
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın