Karamandan.com

Karamandan.com

18 Ocak 2021 Pazartesi
İcradan Satılık Gayrimenkul
2.
Kategori : İhaleler
24 Şubat 2009 10:22
 
İcradan Satılık Gayrimenkul
2. İİK.nun 151.Md. GÖRE SIRAYA İTİRAZ:

Alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin sıra cetveli yapılmadan ipotek alacaklısına ödeneceğinden, alakadarların satışı takip ederek İİK. nun 142.md.göre itirazları olanın bu hakkın 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri, İİK.83,100,142,151 MK nun 789,777 md. göre ayrıca tebliğ olunur.

Karaman, Merkez,  İmaret Mah. 3078 ada 6 parselde bulunan betonarme karkas yapılmış olan 4 katlı binanın 2. kat 11 nolu bağımsız bölüm meskenden ibarettir. 118 m2 olup 68/536 m2 arsa payına sahiptir. Binanın bulunduğu arsa 536 m2 alanındadır. Mesken güneybatı cepheli olup şehir merkezine uzaklığı 500 m. civarındadır. ısıtma sistemi sobalı olup 4 oda, 1 mutfak, 1 banyo, 1 tuvaletten ibarettir. Meskenlerin kapı ve penceresi ahşap doğramadır. Odaların taban tahtası ahşap kaplama, koridorun taban kaplaması seramiktir. Banyonun fayans kaplaması tavana kadar mutfağın ise 2 metre fayans kaplama olup mutfak dolapları mevcuttur. Meskenlerin bulunduğu konum, cephesi alt ve üst yapılardan faydalanması bakımından 2. kat 11 nolu bağımsız bölüm numaralı mesken 38.000,00 TL muhammen bedelle satılacaktır.

Satış şartları :

1 – Satış 30.03.2009 günü saat  10:00 den 10:10 e kadar Karaman İcra Dairesi Önü de; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle  09.04.2009 günü 10:00 de saat 10:10 de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da tahmin edilen değerin % 40’ını ve rüçhanlı alacaklıların alacağı ile satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

 2 – Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar  banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, tapu alım harcı ve masrafları gayrimenkulun teslim masrafları ve KDV alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergi borcu ile tellaliye resmi satış bedelinden ödenir.

 3 – İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

 4 – Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

 5 – Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

 6 – Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/2258 ESAS sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, tapudaki tüm ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.

(İİK m.126)                                                                                                  19.02.2009

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

                                                                                                          Erdinç PARLAK, 

                                                                                                          İcra Müdür Yard.

 

Okunma : 5842
karaman


Yavuzlar iplik
sağlam pen
guney sigorta
Gündem haberleri
Karaman’da dev operasyon: 34 gözaltı
16 Ocak 2021 Okunma: 10998 Asayiş
Türkiye’nin en yükseği olacak! Antalya - Konya Karaman’ı Bağlayacak
16 Ocak 2021 Okunma: 10343 Gündem
Karaman'da korona aşılaması başladı
14 Ocak 2021 Okunma: 6288 Sağlık
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın