Karamandan.com

Karamandan.com

18 Ocak 2021 Pazartesi
İcra'dan Satılık Araba ve Taşınmazlar
Birinci artırma 22.
Kategori : İhaleler
01 Nisan 2009 00:00
 
İcra'dan Satılık  Araba ve Taşınmazlar
Birinci artırma 22.04.2009 tarihinde 10:15– 10:20 arasında ŞOFÖRLER ODASI OTO PARKI KARAMAN adresinde yapılacak ve o günü kıymetlerinin % 60'ına ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırması masraflarını geçmesinin şart olduğu; istekli bulunmadığı takdirde 27.04.2009 tarihinde 10:15 – 10:20 arasında ŞOFÖRLER ODASI OTO PARKI KARAMAN adresinde yapılacak ve o günü  2. artırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki , artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırması masraflarını geçmesinin şart olduğu,  mahçuzun satış bedeli üzerinden KDV ve damga vergisinin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği,

İhaleye katılmak isteyenlerin satılan menkulun kıymetinin % 20’si nispetinde nakit veya milli bir bankanın teminat mektubunu satış saatinden önce dosyaya yatırması,

Masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği,   Fazla bilgi almak isteyenin yukarıda yazılı dosya numarası ile dairemize başvurmaları ilan olunur.

M e n k u l ü n   t a k d i r   e d i l e n   k ı y m e t i         :

MUHAMMEN KIYMETİ (YTL)   ADETİ   CİNSİ (Mahiyeti Ve Önemli Nitelikleri)

25.000,00 TL - 1 ADET - 31 UH 518 PLAKALI, VOLKSWAGEN MARKA, LT 35 2,5 TDI, 2004 MODEL,  DİZEL, BEYAZ(KİRLİ) RENKLİ KAPALI KASA KAMYONET

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırma 22.04.2009 tarihinde 10:25– 10:35 arasında ŞOFÖRLER ODASI OTO PARKI KARAMAN adresinde yapılacak ve o günü kıymetlerinin % 60'ına ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırması masraflarını geçmesinin şart olduğu; istekli bulunmadığı takdirde 27.04.2009 tarihinde 10:25 – 10:35 arasında ŞOFÖRLER ODASI OTO PARKI KARAMAN adresinde yapılacak ve o günü  2. artırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki , artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırması masraflarını geçmesinin şart olduğu,  mahçuzun satış bedeli üzerinden KDV ve damga vergisinin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği,

İhaleye katılmak isteyenlerin satılan menkulun kıymetinin % 20’si nispetinde nakit veya milli bir bankanın teminat mektubunu satış saatinden önce dosyaya yatırması,

Masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği,   Fazla bilgi almak isteyenin yukarıda yazılı dosya numarası ile dairemize başvurmaları ilan olunur.

M e n k u l ü n   t a k d i r   e d i l e n   k ı y m e t i         :

MUHAMMEN KIYMETİ (YTL)  ADETİ  CİNSİ (Mahiyeti Ve Önemli Nitelikleri)

6.000,00 TL - 1 ADET - 27 BM 608 PLAKALI, 1995 MODEL, DOĞAN SLX MARKA, BEYAZ RENKLİ H. OTO

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Karaman İcra Dairesi Örnek No : 27*

Dosya No :2007/572 TAL.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği,kıymeti, adedi,  önemli özellikleri :

1. İİK.127 Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ:

Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

2. İİK.nun 151.Md. GÖRE SIRAYA İTİRAZ:

Alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin sıra cetveli yapılmadan ipotek alacaklısına ödeneceğinden, alakadarların satışı takip ederek İİK. nun 142.md.göre itirazları olanın bu hakkın 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri, İİK.83,100,142,151 MK nun 789,777 md. göre ayrıca tebliğ olunur.

Birinci taşınmaz: Karaman, Yeşilada mah. Değirmenderesi mevkii 2663 ada 8 parsel 198 m2 arsa nitelikli taşınmaz olup imar planı içersinde yer almaktadır. Ulaşım sorunu yoktur, alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.  Tapu kaydında Karaman Belediyesi lehine 775 sayılı kanunun 34. maddesi uyarınca takyitli olduğuna ilişkin şerh bulunmaktadır. 8.910,00 TL muhammen bedelle satılacaktır.

İkinci Taşınmaz: Karaman, Alacasuluk mah. Köprübaşı mevkii 12 ada 1 parsel 3 nolu bağımsız bölüm mesken niteliğindeki taşınmaz olup mesken 3 oda, 1 salon, mutfak, tuvalet, banyo ve geniş giriş holünden ibarettir. Odalar ahşap kaplama, duvar kağıtlıdır. Sobalıdır. Bina 7-8 yıllık bir binadır. 140,00 m2 alana sahiptir. 73.285,76 TL muhammen bedelle satılacaktır.

Üçüncü Taşınmaz : Karaman, Yeşilada mah. Değirmenderesi mevkii 2663 ada 8 parsel 198 m2 arsa nitelikli taşınmaz olup imar planı içersinde yer almaktadır. Ulaşım sorunu yoktur, alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.  Tapu kaydında Karaman Belediyesi lehine 775 sayılı kanunun 34. maddesi uyarınca takyitli olduğuna ilişkin şerh bulunmaktadır. 8.910,00 TL muhammen bedelle satılacaktır.

1. Taşınmaz: Saat : 10:00-10:05       

2. Taşınmaz saat: 10:30-10:35

3. Taşınmaz saat: 11:00-11:05

Satış şartları :

1 – Satış 29.05.2009 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Karaman İcra Dairesi Önü de; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle  08.06.2009 günü aynı saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da tahmin edilen değerin % 40’ını ve rüçhanlı alacaklıların alacağı ile satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

2 – Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar  banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, tapu alım harcı ve masrafları gayrimenkulun teslim masrafları ve KDV alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergi borcu ile tellaliye resmi satış bedelinden ödenir.

3 – İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4 – Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5 – Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 – Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/572 TAL. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, tapudaki tüm ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.

Erdinç PARLAK
İcra Müdür Yard.

Okunma : 25134
sağlam pen
karaman


guney sigorta
Yavuzlar iplik
Gündem haberleri
Karaman’da dev operasyon: 34 gözaltı
16 Ocak 2021 Okunma: 10994 Asayiş
Türkiye’nin en yükseği olacak! Antalya - Konya Karaman’ı Bağlayacak
16 Ocak 2021 Okunma: 10332 Gündem
Karaman'da korona aşılaması başladı
14 Ocak 2021 Okunma: 6281 Sağlık
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın