Karamandan.com

Karamandan.com

16 Temmuz 2020 Perşembe
karaman

Karaman Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü
T.
Kategori : İhaleler
29 Haziran 2020 17:30
 
Karaman Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C.
KARAMAN BELEDİYESİ
Meclis Başkanlığı 
Sayı    :MECLİS/ 6                                    26/06/2020
Konu   :GÜNDEM

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere, 5393 sayılı yasanın 20-21.maddeleri gereğince 03.07.2020 Cuma günü saat:16.00’da Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde olağan olarak toplantı yapacaktır. 
      
GÜNDEM    :
1-    6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 91. Maddesi uyarınca, satışa çıkarılacak gayrimenkullere satış komisyonunca rayiç değer biçileceğinden,  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 90. Maddesi gereğince, İlin en büyük Mal Memuru Başkanlığı altında oluşturulacak satış komisyonunda bir üyenin belirlenmesi konusu.

2-    Karaman Belediyesi 2021 yılına ait Yatırım ve Çalışma Programlarının görüşülüp karara bağlanması.  

3-    17 Nisan 2020 Tarih 31102 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yeni Koronavirüs(Covid-19) Salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 1. Maddesinin f bendinde Belediyelerin toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesi için 3 ay süre ile Belediye Meclisinin kararı ile gelir desteği yapılabilir. Belirlenen döneme ait ruhsat izin hat kirası borçlarının 3 ay erteleyebilir. Ruhsat izin hat kirası borçlarının ertelenen süre sonunda ertelene süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi konusu.

4-    Mevlana Kalkınma Ajansı Belediyemiz Meclisinin 11.11.2013 tarihli 604 sayılı kararıyla Belediye Eski Hizmet Binasının kendilerine 5 yıllığına tahsis edildiğini daha sonra 03.12.2018 tarih 439 sayılı kararı ile tahsis süresinin 5 yıl daha uzatıldığını belirterek aynı binanın 2. katının boşalması nedeniyle 3. kat için verilen tahsisin kaldırılarak 2. katın (Ahiosman Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:4/2) 5393 sayılı Kanunun 18. maddesinin e fıkrası gereğince 3. kat ile aynı şartlarda kendilerine tahsis edilmesi talebi konusu,

5-    22 Şubat 2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, III Sayılı Cetvel ( Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde) muhtelif kadrolarda derece değiştirilmesi konusu,

6-    Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinalarını, 5393 sayılı Kanunun    18. Maddesinin, g bendi kapsamında belediyemize hibe olarak bağışlanması konusu;

7-    S.S. Yunus Emre Minibüs Koop. Başkanlığının geçişi kapatılan güzergahın tekrar açılmasından dolayı değişiklik talebi konusu;

8-    Konya 2. İdare Mahkemesinin 2020/11 Esas sayılı iptal kararına istinaden dava konusu olan Karaman Merkez 83 Ada 10 parsele kayıtlı taşınmazın bulunduğu bölgedeki yol planlaması yönünden 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için gerekli olan İmar Planı Değişikliklerine önizin verilmesi konusu;

9-    Karaman İli, Merkez İlçe, İmaret Mahallesinde tapunun 753 ada 8 numaralı parselin maliki olduğundan bahsedilerek söz konusu parselin uygulama imar planında çekme mesafelerinin belirtildiği, imar planında çekme mesafelerine uyulması durumunda parselin kuzeyinde yer alan 7 numaralı parsele bitişik bina yapılacağında yapılaşmada farklılık oluşacağından mevcut yapılı binaya uymak için imar planında bulunan çekme mesafelerinin kaldırılması için gerekli olan İmar Planı Değişikliklerine önizin verilmesi konusu;

10-    Karaman Belediyesi Encümen Kararına istinaden söz konusu Hisar Mahallesi 1808 ada 1, 5 ve 6 numaralı parselleri ile halihazırda bulunan 1915 Çanakkale Zaferi Kavşağını da kapsayacak şekilde trafik akışının sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için Şehit İsa Kiriş Caddesi ile 453. sokak üzerinde gerekli kavşak, yol, park ve ada-kenar düzenlemesi yapılarak hazırlanan imar plan değişikliğinin onaylanması konusu;

11-    Karaman Belediye Meclis kararına istinaden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Hamza Çetin Caddesi üzerinde 1013. sokağın kesiştiği noktada yer alan refüj aralığı kapatılarak, yine aynı cadde üzerinden 1390. sokağın kesiştiği noktadan gerekli ölçeklerde refüj aralığı bırakılarak hazırlanan imar plan değişikliğinin onaylanması konusu;

Okunma : 1423
karaman


EKSPERTİZ
guney sigorta
Gündem haberleri
ÜZERİNDEN ARABA GEÇEN ALKOLLÜ ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ
16 Temmuz 2020 Okunma: 11862 Asayiş
Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
15 Temmuz 2020 Okunma: 7816 Asayiş
Sorumsuz Sürücü Hiç Bir Şeyi Umursamadı
14 Temmuz 2020 Okunma: 6728 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın