Karamandan.com

Karamandan.com

15 Ocak 2021 Cuma
Karaman İcra Müdürlüğünden Açık Arttırma
2.
Kategori : İhaleler
13 Şubat 2009 12:59
 
Karaman İcra Müdürlüğünden Açık Arttırma
2. İİK.nun 151.Md. GÖRE SIRAYA İTİRAZ:

Alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin sıra cetveli yapılmadan ipotek alacaklısına ödeneceğinden, alakadarların satışı takip ederek İİK. nun 142.md.göre itirazları olanın bu hakkın 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri, İİK.83,100,142,151 MK nun 789,777 md. göre ayrıca tebliğ olunur.

Karaman, Merkez, Gazi dükkan mah. 3121 ada 4 parsel 1. kat 4 nolu bağımsız bölüm olup betonarme karkas bodrum+4 katlı binadadır. 4 oda, 1 wc 1 mutfak, 1 banyo mevcut olup taban tahtaları bulunmaktadır. Kapı ve pencereler pvc kaplamadır. Hali hazırda mesken olarak kullanılmaktadır. Şehir merkezine 300 m uzaklığındadır. doğu cephelidir. Taşınmaz 143 m2 olup arsası 333 m2'dir. 60.000,00 TL muhammen bedelle satılacaktır.

Satış şartları :

1 – Satış 03.04.2009 günü saat  10:00 den 10:10 e kadar Karaman İcra Dairesi Önü de; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle  13.04.2009 günü 10:00 de saat 10:10 de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da tahmin edilen değerin % 40’ını ve rüçhanlı alacaklıların alacağı ile satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

2 – Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar  banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, tapu alım harcı ve masrafları gayrimenkulun teslim masrafları ve KDV alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergi borcu ile tellaliye resmi satış bedelinden ödenir.

3 – İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4 – Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5 – Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 – Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/5130 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, tapudaki tüm ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.

Okunma : 5636
sağlam pen
karaman


Yavuzlar iplik
guney sigorta
Gündem haberleri
Karamanlı İşçilere önce gözaltı, sonra 8 Bin lira ceza iddiası
13 Ocak 2021 Okunma: 21524 Ekonomi
Karamanlı Kayıp Gencin Ailesi Star TV'de
11 Ocak 2021 Okunma: 20977 Gündem
Karaman için beklenen yağışlar geliyor!
11 Ocak 2021 Okunma: 7774 Karaman Hava Durumu
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın