Karamandan.com

Karamandan.com

26 Kasım 2020 Perşembe
Petrol İstasyonu Satılık
        TAPU KAYDI:I.
Kategori : İhaleler
30 Ağustos 2008 14:48
 
Petrol İstasyonu Satılık
karaman

       

TAPU KAYDI:

I. Karaman İli, Merkez İlçe, Yollarbaşı Köyü, 10963 parsel sayılı, 16397 metrekare yüzölçümlü, karkas petrol istasyonu ve arsası ve iki katlı idari bina, market, lokanta vasıflı taşınmaz

II. Karaman İli, Merkez İlçe, Yollarbaşı Köyü, 10964 parsel sayılı, 36610 metrekare yüzölçümlü, prefabrik fabrika binası ve arsası vasıflı taşınmaz

MÜKELLEFİYETLER:

İİK’nun 132. maddesi gereğince; ipotek tesis edildikten sonra, ipotek alacaklısının muvafakatı alınmadan tesis edilen intifa ve kira şerhleri kaldırılarak, taşınmazların mükellefiyetlerden ari olarak satışı yapılacaktır.

İMAR DURUMU:

T.C. Karaman İli, Yollarbaşı Belediye Başkanlığı’nın 13.6.2008 tarih, 377//107 sayılı yazısı ekinde yer alan imar çapında; 10963 sayılı parsel “Benzinlik, İdari ve Sosyal Hizmet Binaları”, 10964 sayılı parsel “Fabrika Sahası” olarak ayrılan alan içinde yer almaktadır.

CİNSİ, ADEDİ, EVSAFI:

I. Karaman İli, Merkez İlçe, Yollarbaşı Köyü, 10963 sayılı parsel üzerinde;

1. İki katlı betonarme, malzeme ve işçiliği üçüncü sınıf yapı, 210 metrekare kapalı alanlı, idari ve personel binası olarak kullanılan, elektrik ve suyu mevcut, üzeri kiremit çatı ile kaplı bina vardır.

2. Tek katlı yığma, üzeri kiremit çatı ile kaplı jeneratör binası, 28 metrekare kapalı alanlı, üçüncü sınıf bina vardır.

3. Restoran olarak kullanılan betonarme üçüncü sınıf binanın bulunduğu, salon kısmının tek katlı, diğer mutfak ve WC’lerin bulunduğu kısmın ise asma katlı, üzerinin kiremit çatı ile kaplı olduğu, 300 metrekare kullanım alanı bulunan, elektrik ve suyun mevcut olduğu yapı vardır.

4.  Restoran bölümü ile bitişik olarak inşa edilen ancak petrol istasyonunun yazıhane, satış mağazası ve market olarak kullanıldığı, petrol istasyonunun müştemilatı olarak kullanıldığı, bu binanın da asma katlı üçüncü sınıf yapı olduğu, üzerinin kiremit çatı ile kaplı olduğu, elektrik ve suyunun bulunduğu, 73 metrekare kullanım alanlı olduğu ve petrol istasyonundaki pompaların üzerinin çelik konstrüksiyon ve üzerinin alüminyum ile kaplı olduğu, 600 metrekarelik kısmın çatı muhafazasını kapsayan petrol istasyonu ve müştemilatı tespit edilmiştir.

5. Yukarıdaki binaların batı kısmında bulunan betonarme üçüncü sınıf, asma katlı yapı olan üzeri çatı ile kaplı, bay bayan için ayrı ayrı olmak üzere iki adet mescit ve bunların yanında halen kaba inşaat safhasında olan, duvarları örülmüş kiremit çatısı ince sıvası yapılmış şekli ile inşaatın bekletildiği, bu binanın da malzeme ve işçiliğinin üçüncü sınıf olduğu, bu binanın da mescitlerle birlikte kullanılmak üzere inşa edildiği ve bu binaların, mescit ve diğer yarım kalmış binanın 230 metrekare kapalı alanlı yapı olduğu tespit edilmiştir.

6. Binaların çatı kısmında bulunan tek katlı 350 metrekare kapalı alanlı, betonarme üçüncü sınıf, kaba yapısı bitmiş, çatısı bulunmayan üst beton döşemesi yapılmış, duvarların bir kısmı örülmüş, sıvasız dairesel bina yapıldığı ne amaçla inşa edildiği belli olmayan, yarım kalmış inşaat ile buna bitişik olarak inşa edilen iki katlı betonarme üçüncü sınıf yapının zemin katının bir kısmı tamamlanmış, tamamlanan bu kısmın bir bölümü çay ocağı, bir bölümü ise bu tesis içerisindeki halı sahanın müştemilatı olarak kullanılmakta olup, tamamlanmayan birinci kat duvarları örülmüş, sıvasız, üst kat beton döşemesi atılmış, çatısız, 1030 metrekare kapalı alanlı tesis vardır.

7. Yukarıdaki binaların güneyinde 1250 metrekare büyüklüğünde halı sahanın bulunduğu zeminin beton üzerine halı döşendiği, çevresinin ise standartlara uygun şekilde tel örgü ile çevrili olduğu, bu tesisin de yine saha standartlarına uygun olarak düzenlendiği, bu sahaya bağlı 25 metrekare kapalı alanlı depo olarak kullanılan yığma üçüncü sınıf, üzeri kiremit çatı ile kaplı depo vardır.

8. Bu binalara ek olarak genel tesisin müştemilatı gibi düşünülen, bir adet basketbol sahası, çocuk parkı, aile çay bahçesinin bulunduğu, buralarda da irili ufaklı havuz, çocuk oyunları için gerekli olan elemanlar ve tesislerin zemin düzenlemeleri, oturma grupları ile çevresindeki istinat duvarları göz önüne alındığı ve bu alanların yaklaşık 3000 metrekare alana yayıldığı tespit edilmiştir.
9. Binaların bulunduğu alanın Karaman-Konya karayoluna cephesinde yaklaşık olarak 5300 metrekare alandan meydana gelen vakumlu zemin betonu mevcuttur.

10. Binaların bulunduğu alanın çevresi yaklaşık olarak 2000 metre uzunluğunda, 2,3 metre yüksekliğinde tel örgü ile çevrilidir.

II. Karaman İli, Merkez İlçe, Yollarbaşı Köyü, 10964 sayılı parsel üzerinde;

1. Mukavva ve paketleme tesisleri üretmek üzere projelendirilmiş, betonarme prefabrike olarak inşa edilen, 10 m yüksekliğinde, çatısı alüminyum sandviç paneli ile kaplı, zemin parlatılmış beton, yine tesis içerisinde idari, personel, yemekhane, mutfak, duş, wc’lerden oluşan 2 katlı, 2450 metrekare kapalı alanlı kısmın bulunduğu, ayrıca bodrum oluşturularak zemine derinlik depoların bulunduğu, ayrıca bina çevresinde üzeri örtülü yükleme ve boşaltma hangarlarının bulunduğu, netice olarak fabrika binasının tamamının 22500 metrekare kapalı alanlı olduğu, bu kapalı alanların cins ve malzeme şekilleri ile ayrı ayrı hesaplanmıştır.

2. Fabrika binasına bitişik depo olarak kullanılan 680 metrekare yüzölçümlü, betornarme, malzeme ve işçiliğin 3. Sınıf olduğu, 5 metre iç yüksekliğe sahip, üzeri çelik çatı kaplı binadan ibarettir.

3. Tesisin yol cephesinde bekçi kulübesi olarak inşa edilen yığma üzeri kiremit çatı ile kaplı, 43 metrekare kullanım alanlı binadan ibarettir.

4. Arazinin güney ile batı cephesinde ortalama 5 metre yüksekliğinde 2000 metre tül, betonarme istinat duvarı vardır.

5. Fabrika binasının güneyinde betonarme, 3. sınıf, zeminde 650 metrekare yüzölçümlü, yaklaşık 13 metre yüksekliğe sahip kazan dairesi olarak kullanılan bina vardır.

6. Yine fabrika binasının güneyinde 220 metrekare yüzölçümlü tek katlı yığma su tankının ve depoların bulunduğu bina vardır.

MUHAMMEN DEĞERİ:

I. KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇE, YOLLARBAŞI KÖYÜ, 10963 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ;

İNŞAAT MÜHENDİSİNİN TESPİTLERİ

SIRA NO                YAPILAN İNŞAAT İNŞAAT GURUBU     ALAN (M2) BİRİM FİYAT (YTL)   TUTAR (YTL)

1 İDARİ VE PERSONEL BİNASI 3-A 210 334   70.140,00

2 JENARATÖR BİNASI 2-B 28 205    5.740,00

3 RESTAURANT BİNASI 3-B 300 381 114.300,00

4 YAZIHANE, SATIŞ MAĞZ., MARKET 3-B 73 381 27.813,00

5 PETROL İSTASYON ÇATI MUHAFAZASI 3-A 600 334 200.400,00

6 MESCİT+% 45' İ TAMAMLANMIŞ YAPI 3-A 230*0,45=103,5 334 34.569,00

7 % 39'U TAMAMLANMIŞ HALI SAHA MÜŞTEMİLATI YAPISI 3-A 1030*0,39=401,7 334 134.167,80

8 DEPO 2-B 25 205 5.125,00

9 HALI SAHA       50.000,00

10 ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PEYZAJ 1-A 3000 54 162.000,00

11 10963 NOLU PARSELİN EMLAK DEĞERİ       105.000,00

12 SAHA BETONU (VAKUMLU) 1-A 5300 54 286.200,00

13 BAHÇE DUVARI 1-4 2000 54 108.000,00

14 TOPLAM TUTAR          1.303.454,80

15 6–10 YAŞ ARASI % 10 AŞINMA PAYI (İNŞAATLARIN)         119.845,48

16 TOPLAM TUTAR       1.183.609,00

MAKİNE MÜHENDİSİNİN TESPİTLERİ

1- 6 Adet Akaryakıt Pompası                                65.000,00YTL.

2- 6 Adet 50’şer tonluk Akaryakıt Tankı              40.000,00YTL.

3- 1 Adet LPG Tankı ve İstasyonu                        15.000,00YTL.

4- 1 Adet Otomatik Yıkama İstasyonu                  35.000,00YTL.
                                                      

TOPLAM   = 155.000,00YTL.

ELEKTRİK MÜHENDİSİNİN TESPİTLERİ

1 Adet 200 KWA JENARATÖR                           32.600,00YTL.

10963 NOLU PARSEL VE ÜZERİNDE BULUNAN YAPILAR

İNŞAAT MALİYETLERİ 1.183.609,00.-YTL

MAKİNA TESİSATI  MALİYETLERİ 155.000,00.-YTL

ELEKTRİK TESİSATI  MALİYETLERİ 32.600,00.-YTL

TOPLAM  1.371.209,00.-YTL

2007 YILI KARNE KATSAYISI 1,0965 OLMASINDAN DOLAYI  1.371.209,00*1.0965= 1.503.530,67.-YTL


II. KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇE, YOLLARBAŞI KÖYÜ, 10964 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ;

İNŞAAT MÜHENDİSİNİN TESPİTLERİ

SIRA NO                YAPILAN İNŞAAT İNŞAAT GURUBU     ALAN (M2) BİRİM FİYAT (YTL)   TUTAR (YTL)

1 FABRİKA İÇERİSİNDEKİ İDARİ BİNA  3-A 2450 334 818.300,00

2 FABRİKA BİNASI 4-A 20050 430 8.621.500,00

3 DEPO 3-A 680 334 227.120,00

4 BEKÇİ BİNASI 2-B 43 205 8.815,00

5 BETONARME İSTİNAD DUVARI (METRE TÜL) 1-A 2000 54 108.000,00

6 KAZAN DAİRESİ 3-A 650 334 217.100,00

7 TEK KATLI SU TANKI 2-A 220 149 32.780,00

8 10963 NOLU PARSELİN EMLAK DEĞERİ    210.000,00

9 SAHA BETONU (VAKUMLU) 1-A 3600 54 194.400,00

10 BAHÇE DUVARI 1-4 2500 54 135.000,00

11 TOPLAM TUTAR    10.573.015,00

12 6–10 YAŞ ARASI % 10 AŞINMA PAYI (İNŞAATLARIN)    1.036.301,50

13 TOPLAM TUTAR    9.536.713,50

MAKİNE MÜHENDİSİNİN TESPİTLERİ

S.NO    MAKİNENİN CİNSİ                                                           MİKTARI     FİYATI (YTL)

 1-        Paketleme Ünitesi, Katlama ve Yapıştırma Ünitesi ile
            birlikte 1999 Model N.T.2000 CURİONİ marka kutu         1 Adet            1.000.000,00
            makinesi

2-         Mosca marka paketleme makinesi (2 PARÇA)                    1 Adet                13.000,00

3-         Tel zımba (el dikiş) makinesi                                                1 Adet                 5.000,00

4-         Seyyar yangın tüpleri                                                             6 Adet                    300,00

5-         Agnati marka Ondüla değişimi için kullanılan vals Makinesi arabası 1 Adet,  Agnati marka 1999 model bobin    
 arabası 5 Adet, Agnati marka 1999 model splayzer (otomatik bobin ekleme makinesi) 5 Adet, Agnati marka 1999 model ön ısıtıcı 3 Adet,  Agnati marka 1999 model üçlü ön ısıtıcı 1 Adet, Agnati marka 1999 model 2 (ikili), yapıştırma (tutkal) ünitesi 1 Adet, Agnati marka 1999 model sabit valsli ondüla makinesi 1 Adet, üzerinde B dalga valsleri mevcut  1 Adet, Agnati marka 1999 model kasetli ondüla makinesi  1 Adet,  Agnati marka 1999 model otomatik hizalayıcı  1 Adet, Agnati GP-A 1999 model kurutma ünitesi  1 Adet, Agnati HRS-90 1999 model ara kesici ve ara taşıyıcı  1 Adet, Agnati 1999 model otomatik ebat değiştirici  1 Adet, Agnati TR-EL 14 Alt ve üstlü ebat kesme makinesi  1 Adet, Agnati 1999 model otomatik mamul

istifleme makinesi ve bu makinelere ait Elektrik Panoları  18 Adet   (Komple)                    3.500.000,00

6-         Marangoz Hizarı                                                                    1 Adet                    2.000,00

7-         Seri marka iz makinesi                                                          1 Adet                   10.000,00

8-         Trans palet (taşıyıcı)                                                              7 Adet                        300,00

9-         2 (iki) tonluk nişasta stok tankı                                             4 Adet                     2.500,00

10-       Su soğutma tankı ve fanı                                                       1 Adet                     2.000,00

11-       Makinelere ait elektrik panolarını soğutmak için klima       2 Adet            20.000,00

12-       ED-VAN marka 2000 model üfürücü fan ve kağıt parçalama makinesi 1 Adet            15.000,00

 13-       Bamatik marka otomatik pres makinesi                                1 Adet                    10.000,00

14-       Multimix serco otomatik tutkal hazırlama makinesi             1 Adet                  250.000,00

15-       Nişasta silosu                                                                         1 Adet                     4.000,00

16-       Oluklu makinenin ana kumanda odası ve panosu                 1 Adet                     5.000,00

17-       Alfen marka 1000 litrelik hidrofor                                        1 Adet                     2.000,00

18-       Simya marka 2000 model hidrolik makine                           1 Adet                         200,00

19-       Özsan marka gres yağı pompası                                            1 Adet                           50,00

20-       Otomatik kantar (yer altı tipi)                                                1 Adet                    24.000.00

21-        Sevindik marka matkap                                                        1 Adet                    16.000,00

22-        Kompresör                                                                            2 Adet                    20.000,00

23-        Kaynak mak. (1 adeti küçük el tipi )                                    3 Adet                      8.000,00

24-        Çeliksoy marka demir testere makinesi                               1 Adet                          200,00

25-        Taşlama makinesi                                                                 1 Adet                          100,00

26-        Oksijen kaynağı ve tüpleri                                                    2 Adet                          100,00

27-        Saç kesme makinesi (Giyotin) (Bir büyük, Bir Küçük)       2 Adet                          150,00

28-        Örs                                                                                        1 Adet                            20,00

29-        ERENSAN marka 1999 model 5500 KG/H kapasiteli 16 Bar basıncında Buhar Kazanı  1 Adet     110.000,00

30-        450 kg/h kapasiteli foil-oil Brulörü                                     1 Adet                        6.000,00

31-        Kazan Dairesinde muhtelif çaplarda buhar vanası            30 Adet                      14.000,00

32-        Ön ısıtmalı  foil-oil tankı 7 tonluk                                       1 Adet                        3.000,00

33-        Su tankı 5 tonluk                                                                  2 Adet                        2.500,00

34-        Sarmak marka hava kompresörü ( kazan dairesinde Klimalar için )  2 Adet  10.000,00

35-        Basınçlı hava tankı  6 Barlık                                                2 Adet                       1.200,00

36-        Akaryakıt Pompası                                                               2 Adet                       1.000,00

37-       Otomatik basınç ayar vanası                                                 1 Adet                          500,00

38-        Emniyet ventili                                                                     1 Adet                            50,00

39-        Ana yakıt tankı 80 tonluk                                                     1 Adet                     13.000,00

40-        Erensan marka serpantinli (buhar) boyleri      5000             1 Adet                       5.000,00

41-       Erensan marka eşanjör 500.000 kcal/h                                  1 Adet                      4.000,00

42-       Sıcak su üretim ünitesinde muhtelif çaplarda buhar vanası 60 Adet                      6.000,00

43-       Emniyet ventili                                                                       2 Adet                          50,00

44-      Termostatik vana                                                                     2 Adet                        500,00

45-       Sirkülasyon pompası   (ıslak rotorlu)                                     2 Adet                        700,00

46-       Üç yollu vana                                                                         1 Adet                        500,00

47-       Nissan marka 3 tonluk forklift                                               1 Adet                   26.000,00

48-       Fabrika kapalı sahasının ısıtma ve havalandırma tesisat kanalları ve muhtelif çaplarda borular       55.000,00

MUTFAK KISMINDA  Özkar su soğutma dolabı (1 Adet), Süpersan cephe tipi buzdolabı (2 Adet),  Kuzine (1 Adet), Bulaşık yıkama teknesi (2 Adet), Süzme tezgahı (1 Adet), Et kütüğü (1 Adet), Polietilen çalışma tezgahı (1 Adet) 7.000,00
                                                                                                     TOPLAM            =  5.175.920,00YTL                                       
ELEKTRİK MÜHENDİSİNİN TESPİTLERİ

1- 1 Adet 50 KVA. Trafo                                                                                     2.700,00YTL

2- 2 Adet 630 KVA. Trafo ( 9.700,00 YTL. X 2 ADET )                                 19.400,00YTL

3- 1 Adet 1000 KVA. Trafo                                                                               13.370,00YTL

4- Elektrik iç teçhizat malzemesi                                                           51.500,00YTL                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  TOPLAM     =         86.970,00YTL.
10964 NOLU PARSEL VE ÜZERİNDE BULUNAN YAPILAR

İNŞAAT MALİYETLERİ 9.536.713,50.-YTL

MAKİNA TESİSATI  MALİYETLERİ 5.175.920,00.-YTL

ELEKTRİK TESİSATI  MALİYETLERİ 86.970,00.-YTL

TOPLAM 14.799.603,50.-YTL

2007 YILI KARNE KATSAYISI 1,0965 OLMASINDAN DOLAYI  14.799.603,50*1.0965=       16.227.765,24.-YTL

SATIŞ ŞARTLARI:

1 – Yukarıda yazılı 1 nolu taşınmazın 1. satışı 07/10/2008 salı günü saat 14:00’den 14:10’a kadar, 2 nolu taşınmazın 1. satışı 07/10/2008 salı günü saat 14:20’den 14:30’a kadar Karaman İcra Dairesi Önü’nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunacaktır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 1 nolu taşınmaz 17/10/2008 cuma günü saat 14:00’den 14:10’a kadar, 2 nolu taşınmaz 17/10/2008 cuma günü saat 14:20’den 14:30’a kadar Karaman İcra Dairesi Önü’nde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmemişse en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka satış masraflarını ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2 – Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. % 18 KDV(oranın değişmesi durumunda değişen oran üzerinden), tellâliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflarının ½’si, tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergi borçları satış bedelinden ödenir.

3 – İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4 – Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5 – Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 – Satış ilanı ilgililerin tapu kaydında yazılı adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bilinemeyenler için de işbu arttırma ilanının İLANEN TEBLİGAT yerine kaim olacağı tebliğ olunur.

Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/5601 E. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur.

 Karaman İcra Müdürlüğü  
 

Okunma : 13673
sağlam pen
guney sigorta
karaman


Yavuzlar iplik
Gündem haberleri
Karaman'da Genç Kadın Banyoda Ölü Bulundu!
25 Kasım 2020 Okunma: 10742 Asayiş
Karaman'da kar ve yağmur yağışı bekleniyor
24 Kasım 2020 Okunma: 9105 Karaman Hava Durumu
Şifa ararken mikrop kapabilirsiniz
24 Kasım 2020 Okunma: 6639 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın