Karamandan.com

Karamandan.com

27 Eylül 2020 Pazar
Sulh Cezadan Satılık Mesken
SATIŞ ŞARTLARI : 1- Satış 14/10/2008 tarihinde Saat : 10.
Kategori : İş İlanları
11 Eylül 2008 18:24
 
Sulh Cezadan Satılık Mesken
karaman


SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış 14/10/2008 tarihinde Saat : 10.00 – 10.15   arası  Karaman Belediyesi Müzayede (Anons Odası) salonunda açık artırma usulü ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ini ve rüçhanlı alacaklar varsa mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alacaklı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 24/10/2008 günü yine aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacakların alacağını ve satış masraflarını ve taşınmazın tahmin edilen bedelinin %40 ını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen bedelin % 20 si nisbetinde Pey akçesi veya bu miktar kadar Milli Bir Bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış Peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye, Resmi ihale pulu, harç ve masrafları Alıcıya aittir. Birikmiş vergiler Satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi Alacaklılara diğer ilgililerin (İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile On beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmez ise İ.İ.K. nun 133. Maddesi gereğince ihale fesh edilir. İki ihale arasındaki farktan ve Kanuni Faizinden Alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.
5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açık olup masrafı verildiğinde isteyen Alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Yapılacak gazete ilanının açık artırma ilanı tebliğ  edilemeyen tapu ilgililerine İİk.128 m.ye göre ilanen tebliğ yerine kaim olmasına,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Karaman Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/9      Satış sayılı dosya numarası ile memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.03/09/2008 

Okunma : 3837
EKSPERTİZ
guney sigorta
karaman


Gündem haberleri
Başkan Bayram: Üreticilerimiz hibelerden yararlansın
23 Eylül 2020 Okunma: 22977 Tarım
Doktorlara 'Ölüyorum, beni kurtarın' diye yalvardım
24 Eylül 2020 Okunma: 8671 Gündem
Karaman'da yeni çalışma saatleri kararı
23 Eylül 2020 Okunma: 7305 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın