Karamandan.com

Karamandan.com

15 Ocak 2021 Cuma
Dr. İbrahim Öktem Kimdir?
730 yıl önce Anadolu'da Türkçe'nin devlet dili olarak bu günlere ulaşmasını sağlayan Karamanoğlu Mehmet Bey'i minnet ve şükranla anıyoruz.
Kategori : Kim Kimdir
07 Kasım 2020 12:18
 
Dr. İbrahim Öktem Kimdir?

730 yıl önce Anadolu'da Türkçe'nin devlet dili olarak bu günlere ulaşmasını sağlayan Karamanoğlu Mehmet Bey'i minnet ve şükranla anıyoruz. Onun Türk dili için yazdığı yayınladığı ferman büyük kurtarıcı büyük deha MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün Türkçe‘ye, Türk diline verdiği büyük önem ve çalışmalarla bugün dünya ölçeğinde Türk dilinin saygın yerinin almasını sağlamıştır. Yeni nesiller Türk diline hizmet etmiş, Türk kültür hayatına damga vurmuş, Türk Milli Eğitiminde çığır açmış insanları ölümünden sonra pek hatırlamazlar. İşte Türkiye’nin Milli Eğitimine hizmet etmiş insanlardan biriside Karamanlı Milli Eğitim Bakanı Dr. İbrahim Öktem'i Dil Bayramı münasebetiyle yeni nesillere tanıtmanın gerekli olduğuna inandım. 

T.C. 28. Hükümetinde x İnönü Hükümetinde 25.12.1963 - 20.02.1965 yılları arasında Milli Eğitim Bakanı olarak görev aldı. Özgeçmişini kısaca özetlersek: Dr. İbrahim Öktem 1904 yılında Karaman'da doğdu. Zehra ve Fahriye isimli iki kız kardeşi vardı babası müftü zade Ahmet Efendi olup. Büyük babası 2. Abdülhamit döneminde Karaman Müftüsü idi.

Babaannesi Neslihan Hanım Tartanlar sülalesinden olup bu yıl dil bayramı nedeniyle restore edilen Tartan evini yaptıran müteveffa Hacı Sami Tartanın babası Hacı eminin kız kardeşidir. Kendisi de o evde yaşamıştır. Dr. Öktem Liseyi bitirdikten sonra bir süre Fransızca öğrenmek için Suriye Şam'da yabancı hocalardan ders aldı. İstanbul Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Paris Sorbon Tıp Fakültesinde ihtisas yaptı. Aynı zamanda Fransızca yanında ikinci dil olarak İngilizce öğrendi.

Hekimlik hayatını Operatör Doktor (genel cerrah) olarak Bursa Devlet Hastahane'sinin Başhekimi olarak uzun yıllar görev yaptı. Bursalılar kendisini çok sevdiler. Ülkemizin ünlü bir cerrahi olarak görevine devam etti. Dünya onu Milletler arası Cerrahlar Koleji asli üyeline getirdi. Fransa'da bulunduğu yıllar Avrupa'nın sanayileşmesini ve bunu gerçekleştirirken eğitim sistemlerini gözlemleme fırsatı buldu. 1950 yıllarında Demokrat Partide siyasi hayata katıldı. Demokrat Partinin yönetim yanlışlarının artması üzerine Demokrat Partisinden istifa ederek 1955 yılında Hürriyet Partisini kurdu. Kurucuları arasında; (F. Lütfi Karaosmanoğlu - Prof. Turan Güneş - İbrahim Öktem - Cihad Baban - Fethi Çelikbaş - Ekrem Alican) vardı.

1960 ihtilaliyle Demokrat Parti kapandıktan sonra yeni Anayasanın hazırlanması için oluşturulan kurucu meclise 6. Ocak 1961'de Bursa vilayetinin temsilcisi seçildi. Kurucu meclis Anayasayı hazırladı. 1961 Anayasasına ülkemiz çoğunlukla evet dedi. Fakat Bursa ilinde hayır oyları fazla çıkmıştı. Onurlu bir insan olan Dr. Öktem politikacılara örnek olacak bir eylemle Anayasaya hayır diyen bir ilin temsilcisi sıfatıyla kurucu mecliste oturamam dedi ve 13 Temmuz 19611de 6 ay görev yaptıktan sonra istifa etti. Daha sonra C.H.P girerek Bursa Milletvekili seçildi ve Milli Eğitim Bakanlığına getirildi. Yaptığı ihracatlarmın ilk başında Türkiye'nin sanayileşmesi için normal liselerin yanında Endüstri Meslek Liselerinin her vilayete açılması için yatırım hamlesi başlattı. Doğal olarak Karaman'da bir Erkek Teknik Lisesi ile Kız Meslek Lisesi açtı. Bu arada KARAMAN HALKININ Eğitime, okumaya ve Kültüre çok önem veren bir il olduğunun altını burada çizmek gerekiyor. (Bugün Karaman ilinde 173 ilkokul, 1551 ilkokul öğretmeni, 34516 ilkokul öğrencisi, 21 Lise 401 lise öğretmeni, 6142 öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca 13 Meslek Teknik Lisesi de 311 öğretmen 2859 öğrenci bulunmaktadır.) Ayrıca Yükseköğrenime büyük önem vererek Karamanlılar Selçuk Üniversitesine bağlı 2 Fakülte ve Yüksekokul bulunmakla birlikte Karaman bu yıl çıkarılan kanunla KARAMOĞLU - MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ’nin Kurulması ve hayata geçirilme safhasına gelmiş olup devletin tüm Karamanlı kuruluş ve halkın katkı ve Anadolu'nun diğer kentlerinden gelecek genç öğrencilere hizmet verecektir.

Dr. İbrahim Öktem Eğitim Bakan olarak Türk Milli Eğitiminin Amerikan modeli eğitim sistemine dönüştürülmesine karşı çıkmıştır. Kültüre büyük önem verdiği için Topkapı Sarayındaki Peygamberimize ve sahabilere ait mukaddes emanetlerin halka ziyarete açılması onun döneminde olmuş ve bizzat açılışa da iştirak etmiştir. Hacı Bektaş Veli'nin türbesinin ziyarete açılması da onun dönemine rastlamıştır.

Yunanlılar İmroz ve Bozca Ada Türk tebaasında bulunan Rum asıllı vatandaşların çocukları için kendi dillerinde eğitim yapmaları için Paris'teki UNESCO toplantısına konuyu getirmeleri üzerine Milli Eğitim Bakanımız İbrahim Öktem eğilip bükülmeden konunun Türkiye'yi ilgilendiren bir iç mesele olduğunu ve gerekli açıklamaları yaparak aynı zamanda meselenin ele alınması halinde Türkiye Yunanistan'da yaşayan Türk asıllı çocukların eğitimden mahrum bırakılması konusunu UNE S C O'nun incelenmesini isteyeceğini söylemiştir. Bunun üzerine konu konferansın gündeminden çıkarılmıştır.

Türk Hükümeti 16 Temmuz 1964'de bu iki adadaki Rum okulları Milli Eğitim Bakanlığı emrinde Türkçe dini eğitim yapmalarını öngören kanun maddesini tekrar yürürlüğe koymuştur. Bakanımız Öktem Türk Tiyatrolarının Devlet Senfoni Orkestrasının faaliyetlerini desteklemiştir. Karaman'daki bütün tarihi eserlerin onarılmasına destek olmuştur. Karaman'ın şehir olarak sorunlarına yardımcı olmuştur. Politika hayatından çekildikten sonra bir süre İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmıştır. Ömrünün son yıllarını İstanbul Beşiktaş Vişnezade Mahallesinde boğaza nazar evinde geçirdi.

Bu satırların yazarı olarak 1976 yılında kendisini ziyarete gittim. Karaman'a hasretliğini ve çocukluk günlerini hatırlaması için 1968 yılında üniversitede tez olarak hazırladığım çalışma fakülte ile Karaman Sanayi odasının işbirliği ile basılan "Karaman'ın İktisadi ve Sosyal Gelişimi" kitabımı hediye ettim. Çok memnun oldu. 16 Kasım 1982 yılında İstanbul’da vefat etti. Dr. İbrahim Öktem’in bir evladı vardı. Kızı Öget Hanım öğretim üyesi olarak üniversitede görev yapmaktadır. Dr. Öktem’i bir nebze olarak tanıtabildiysem ne mutlu. Karamanlıları kendi değerlerine sahip olmaya unutmamaya davet ediyorum. 

Rıfkı Boynukalın

Not : bu yazı 2011 yılında yazılmıştır. 

 

Okunma : 1826
sağlam pen
Yavuzlar iplik
karaman


guney sigorta
Gündem haberleri
Karamanlı İşçilere önce gözaltı, sonra 8 Bin lira ceza iddiası
13 Ocak 2021 Okunma: 21523 Ekonomi
Karamanlı Kayıp Gencin Ailesi Star TV'de
11 Ocak 2021 Okunma: 20971 Gündem
Karaman için beklenen yağışlar geliyor!
11 Ocak 2021 Okunma: 7773 Karaman Hava Durumu
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın