Ağlasın | Karamandan.com - Karaman Haber

Ağlasın | Karamandan.com - Karaman Haber

26 Eylül 2020 Cumartesi
Ağlasın

N’ola husf oldısa ol mâh-ı sipihr-i Karamân
Bize hurşîd-i zamân sâye-i ihsân dahı yiğ

Şair Aynî

İhtiyar, Aktekke Meydanı’na geldiğinde ikindi vakti idi. Oturmak için meydanın kıble cenahında bir bank seçti. Zaten daha ileri gidebilecek takati de kalmamıştı. Hem burası Mader-i Mevlana Camisini ve avludaki en az kendisi kadar yaşlı olduğunu düşündüğü asırlık çınarı görebilen bir yerdi. Sızlayan dizlerine nasırlı elleriyle destek vererek, sırtını İmaret’e dayayıp oturdu.

Bir haftadır dinmek bilmeyen sonbahar rüzgârı, öteden beriden topladığı gazete parçalarını ve bir yığın öteberiyi ihtiyarın önüne getiriyor, daireler çizerek toparladıktan sonra oracığa bırakıyordu. İhtiyar ıslık çalarak uzaklaşan rüzgârın anlamsız neşesine akıl erdirmeye çalışmıyordu artık. Bir hayli olmuştu,  rüzgâr gibi zamanında getirip götürdüğü şeylere karışmamayı öğreneli.

Bu meydana ne vakit gelse, sanki zaman tüneline giriyor gibi etrafını yüzlerce yıllık gözlerle seyrediyordu. Betonun ve asfaltın bu denli aramıza girmediği günlerini de biliyordu bu meydanın, yazları toz toprak, kışları çamurlu halini hatırlıyordu. Kanının deli olduğu yıllara dalıp gidiyordu ihtiyar.

Ansızın tekrar gelen rüzgâr ihtiyarın yaşlı yüzünü yalayıp geçerken, bu kez meydandan süpürdüğü çöpleri değil mazinin seslerini getirmişti. Başını kaldırıp öyle bir baktı ki şehre; nazarı taşı, toprağı, insanları hatta zamanı delip geçti sanki.

Herşeyi gördü. Aktekke Camii’nin duvarlarına Mevlâna’nın besmeleyle dokunduğunu hissetti. Yunus’un eteğine toz değmişti burada. Mehmet Bey’in atı tam şurada tökezlemişti. Sonra kervanlar geçti gözünün önünden, Şam Kapıdan Halep’e doğru. Gelinlik bir kız kirkit vuruyor ıstara, kalp atışlarıyla hemdem. Uzaktan koyun çıngırakları duyuluyor. Bir kuzu meliyor. Bir çocuk ağlıyor. Bir ordu talan ediyor Hisar’ı. Bir yiğidin göğsünden kan, ihtiyarın gözlerinden yaş damlıyor...

Neden sonra bir pus iniyor Karadağ’ın üzerine. Ve yanık bir ağıt yükseliyor gökyüzüne.

Ağlasun ol şah içun iklim-i Yunan ağlasun
Taht’ı baht’ı Devlet-i Mülk-ü Karaman ağlasun

(Karamanoğlu İbrahim Bey'e ağıt niteliğindeki yukarıdaki beyit, Karamanoğulları’nın Osmanlı’lar tarafından talan edilip, Karaman topraklarının Osmanlı topraklarına katılması üzerine Şair Aynî (1470-1500) tarafından söylenmiş.)

ADEM KOCATÜRK

 

 

 

 

Düzenleme : 25 Ağustos 2020 16:31 Okunma : 2618