Ahilik ve İlkeleri | Karamandan.com - Karaman Haber

Ahilik ve İlkeleri | Karamandan.com - Karaman Haber

17 Ocak 2021 Pazar
Ahilik ve İlkeleri

Ahilik; 13. Yüz yıldan 20. Yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş; sosyal, kültürel, siyasi işlevleri ile halkın sanat ve ekonomik gibi alanlarda yetişmelerini sağlayan iyi insan meziyetlerini esas alarak hayatı düzenleyen bir örgütlenmedir.

Ahilik; Mesleki ve dayanışma örgütü olduğu kadar günlük yaşamın düzenlenmesinde gerekli olan davranış kalıplarını şekillendirip uygulamaya koyan bir örgütlenmedir. 

Ahiliğin temelinde insan ve insana hizmet esası yatmaktadır. Birey ancak insana hizmet ettiği sürece her iki dünyada gerçek mutluluğa ulaşabilecektir. Bu hizmetin mutlak maddi bir içerik taşıması da gerekmez. Bir gülümseme bir selamda yeri geldiğinde bireye bir hizmet, bir yardım özelliği taşır. Dolayısıyla ahilikte ki “insan odaklılık” günümüzde ki “müşteri odaklılık”  anlayışıyla kıyaslanamayacak derece de geniş ve zengindir. Bu görüş bugünkü pazarlama tekniklerinde “müşteri memnuniyeti” ile de örtüşmektedir.

Ahilikte servet ve kazanç hiçbir zaman kendi başına bir anlam taşımaz. Ancak bunlar kendinden üstün gayenin gerçekleşmesinde önemli bir değer ifade ederler. 

Ahilikte Kazanç; Alın teri ve emek karşılığında yanlış yollara sapmadan ifrat ve tefritlerden uzak olduğu için vasıta ve ortak akıl ölçüsüne en fazla yaklaşan o yüzden de tercih ve övünmeye hak kazanan başlıca sektör olarak tarım, sanayii ve sanat kabul edilirdi. 

El işçiliği, kararlı ve sebatlı bir kazanç yolu olduğu için Ahilerce en hayırlı geçinme yolu olarak benimsenirdi. Bu anlayış Ahilerin aşırılıklardan uzak, dengeli ve uzlaşmalı dünya görüşüne de uygun olduğu görülmektedir.

Günümüzde, esnaf ve sanatkârların oluşturduğu kurumlar; Ahiliğin insana değer veren, dayanışmayı özendiren ve adaleti amaçlayan temel ilkelerinden yararlanmakta, insanlığın ortak erdemleri olan sevgi, bilgi, dostluk, adalet ve dayanışma gibi değerlere önem vermektedir. İşte daima "iyiyi, doğruyu, güzeli" benimsemiş olan Ahilik kurumunun bu yanlarını yeni nesillere aktarmak, öğretmek amacıyla Turizm Bakanlığı ve Esnaf Sanatkârlar öncülüğünde her yıl muntazaman kutlanmaktadır.

İLKELERDEN BAZILARI

- İyi huylu ve güzel ahlaklı olmak,
- İşinde ve hayatında DOĞRU, DÜRÜST olmak,
- Davranış ve hareketlerinde GÜVENİLİR olmak,
- Ahdinde, sözünde ve sevgisinde VEFALI olmak,
- Güler yüzlü, tatlı dilli olmak,
- Sabır ehli, cömert, ikram sahibi olmak,
- İçi dışı, özü sözü bir olmak,
- Şefkatli, merhametli, adaletli olmak,
- Kapısını sofrasını açık tutmak,
- İnanç ve ibadetlerinde samimi olmak,
- Gözü, gönlü ve kalbi tok olmak,
- Alçak gönüllü olmak, gururdan kaçınmak,
- Aza kanat, çoğa şükür ederek vermek,
- Bela ve musibetlere karşı sabırlı olmak,
- İyi komşulukta bulunmak, hoş görülü olmak,
- Gelmeyene gitmek, dost ve akrabayı ziyaret etmek,
- Açıkta ve gizlide Allah’ın emir ve yasaklarına uymak,
- Alimlere dost olup, dostlara da danışmak…

Fettah Güventürk

Okunma : 970
Foto galeri