Ali Dede Camii | Karamandan.com - Karaman Haber

Ali Dede Camii | Karamandan.com - Karaman Haber

13 Temmuz 2020 Pazartesi
Ali Dede Camii

Ali Dede Camii, Şam Pazarı Mahallesi’nde bulunuyordu . Zilhicce 1129/Kasım-Aralık 1717 tarihli bir belgede Ali Dede Mescidi olarak geçmesi , başlangıçta mescit olarak kurulan mabedin daha sonra camiye dönüştürüldüğüne işaret etmektedir.

Banisi ve Yapım Tarihi

Ali Dede Camii’nin banisi, Lârende eşrafından Ali Dede isimli bir şahıs olmalıdır. Mabede yapılan en eski atama, yukarıda geçen belgeye göre 1129/1717 tarihli olup berat yenileme kaydıdır. 1140/1727-1728 tarihli bir belgeye göre de Ali Dede, cami ve mahalle çeşmelerinin bakım ve onarımı için bir miktar para bağışlamıştır . Bu bilgilerden hareketle mabedin, en geç XVII. yüzyıl sonlarında yaptırıldığı söylenebilir. 

Mimari Yapısı ve Müştemilatı

Ali Dede Camii günümüzde mevcut değildir. Birçok belgede bahçesinde altı adet derslikten oluşan bir medresenin bulunduğundan bahsedilmiş ve buraya XX. yüzyılın başına kadar müderrisler atanmıştır . Buna göre cami, hem Ali Dede Medresesi talebelerinin eğitim uygulaması yaptığı bir eğitim kurumu hem de yöre sakinlerinin hizmet aldığı bir mabet idi. Ayrıca cami avlusunda birçok çeşme vardı. Bunlar için de görevliler atanmıştır .

Vakfiyesi ve Vakıfları

Ali Dede Camii’nin vakfiyesi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bununla birlikte nukut vakfının olduğu 1140/1727-1728 tarihli belgeden anlaşılmaktadır . 

Görevlileri
Ali Dede Camii’ne görevli tayinleri tespit edilmiştir. Bunlardan en eskisi, Zilkade 1129/Ekim-Kasım 1717 tarihli bir hatip atamasıdır . Ali Dede Camii’ne, XVIII. yüzyıl boyunca imam atamaları da yapılmıştır .
 

Okunma : 1269