Atatürk’ün İmzasıyla Karaman’da Köy Yapılan Yer | Karamandan.com - Karaman Haber

Atatürk’ün İmzasıyla Karaman’da Köy Yapılan Yer | Karamandan.com - Karaman Haber

26 Eylül 2020 Cumartesi
Atatürk’ün İmzasıyla Karaman’da Köy Yapılan Yer

Burası, Karaman’a da adını veren Karamanoğulları kurucusu Nure Sofi oğlu Karaman Bey ve ailesinin metfun oldu türbenin bulunduğu köydür. 

Bu köyün bugünkü halkının büyük bölümünü 1900 yıllarında Güneyyurt’tan buraya yerleşen Civiller ve Dikiciler sülaleleri oluşturur. 

1915 ila 1921 yıllarında Balkusan’ın bağlı olduğu Gargara (Güneyyurt) köyü muhtarı olan Rıza Güney(Irza Efendi)’in gayretleriyle Balkusan köyü Bakanlar Kurulu Kararıyla muhtarlık yapılır. 

Daha sonra 1950’lerden sonra asıl Alanya yörüklerinden olan Kolankaya (Dedeli’deki Gödelerin de soyadları Kolankaya olup aynen Alanya / Keşefli asıllı ailelerdir), Söylemez ve Şencanlar Konar - Göçer durumundan koparak buraya yerleşmişlerdir. 

En azından 1830 ila 1900 arası Balkusan’da kışlamanın olmadığı sanılmaktadır. Zira 1831’de yapılan nüfus ve 1845’de yapılan temettüat sayımlarında Dedeli de Balkusan da defterlerde bulunamamıştır. 

1900’lü yıllarda Gargaranın bir yaylası (Mezraa) olan Balkusan’a söz konusu Yörük aileleri de kışlakları olan Alanya, Mut ve Anamur’a gitmeyerek buraya yerleşmesiyle ve Gargara’dan buraya kışlamaya da kalıveren adı geçen ailelerle 1921’de köy haline gelmiştir. 

Güneyyurt Balkusan Yaylası Köy Olma Kararı

1921 yılına kadar Balkusan Yaylası Güneyyurt’un bir mezrasıdır yani yaylasıdır. Burada Türbe etrafında yerleşen halkta Güneyyurt’tan gelen ve yerleşen halktır. 

Zamanla Balkusan’da, daha fazla tarlası ve canlı malı olanlar burada kış ayları da kalıvermişler ve burayı köy haline getirmişlerdir. 

1920 yıllarından önce Gargara köyünde tımar sahibi ve muhtar A. Rıza Efendinin başvuru ve gayretleriyle Balkusan’ın Ermenek’e bağlı köy olması ve muhtarlık verilmesi gündeme gelir.  Bu tarihte de Bakanlar Kurulu kararıyla Balkusan köy olarak Ermenek’e bağlanmıştır. 

Balkusan yaylasının Cumhuriyet kurulmadan birinci meclis döneminde köy yapılmasıyla alakalı kararda da bu durum şu şekilde geçiyor; 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı 691 sayılı 73-31 dosya 30.10-0.0 fon kodlu belgede Gazi Mustafa Kemal İmzasıyla 23-02-1921 tarihinde Gargara köyüne ait Balkusan yaylasının köy haline getirilerek Ermenek’e bağlanması hususundaki TBMM Kararındaki şu ifade yer almaktadır; 

“Konya ilinin Ermenek Kazasına bağlı Halimiye (Tepebaşı) nahiyesinin Gargara Köyünün eklerinden (muzafat) Balkusan yaylası ayrı bir köy olarak kaza merkezine ilhak edilmiştir.” 242/691 İmzalar; 10 bakanlık ve TBMM başkanı Mustafa Kemal. 

İşte Atatürk’ün Bakanlar Kurulu ve Tbmm Başkanı Olarak İmzaladığı Balkusan Yaylasının Köy Yapılma Kararı

Evrak no: 242/691

Muamelesi ikmal edilmiştir.

Karar:

Madde 1- Konya Vilayeti dâhilinde Ermenek kazasına tabi Halimiye Nahiyesinin Gargara Karyesi muzafatından Balgasun Yaylası müstakil bir karye halinde kaza merkezine ilhak edilmiştir. 

Madde 2- İşbu karar tarih-i tebliğinden itibaren mer’idir.

Madde 3- İşbu kararın tatbikine Dâhiliye Nazırı mezundur.

22 Şubat 1337 / 22 Şubat 1921
Hariciye Vekâleti Vekili: Bekir Sami Kunduh
Dâhiliye Vekâleti namına: Refet Bele
Adliye Vekâleti vekili: Yusuf Kemal Tengirşenk
Şer’iyye Vekili: Mehmet Nuri Efendi
İcra vekilleri hey’et-i reisi Müdafaa-i Milliye vekili: Refet Bey
Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisi vekili: Abuk Ahmet Paşa
Sıhhiye Vekili: Refik Saydam
İktisat Vekâleti vekili: Yusuf Kemal Tengirşenk
Nafia Vekili: Ömer Lütfi Argeşo
Maarif Vekili: Hamdullah Suphi Tanrıöver 
Maliye Vekili: Ahmet Ferit Tek
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi: Mustafa Kemal

(Bu karar belgesinin tam karşılığı ekteki vesikadır. Vesikayı Devlet Arşivlerinden bir lira vererek önceki gün indirdim. Kaynak göstererek kullanabilirsiniz, saygı ve sevgilerimle. Mükremin Kızılca)

(Kaynak ve detay: Dünden Bugüne Taşeli’nin İncisi Güneyyurt (Gargara) 2016 Konya Mükremin Kızılca)

 

Düzenleme : 09 Eylül 2020 13:30 Okunma : 5326
Foto galeri