Ayasofya Vakfiyesi Taşınmazları | Karamandan.com - Karaman Haber

Ayasofya Vakfiyesi Taşınmazları | Karamandan.com - Karaman Haber

31 Ekim 2020 Cumartesi
Ayasofya Vakfiyesi Taşınmazları

Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya Camii Vakfiyesinde adı geçen İstanbul tarihi yarımada içindeki mülklerden bazıları.

Yeni Ayasofya-i Kebir Camii mahallesinde medrese, dokuz odalıdır. Bunlardan dördü aşağıda, beşi ise yukarı kattadır. Bu medrese Müderris oğlu Mehmet Çelebi mülküne bitişiktir. 

Üç ev vardır, birbirine bitişiktir. Birisinin üstünde kilise olarak bilinen bir oda olup Ambar denmektedir. 

Üç ev de birbirine bitişik olarak Ayas Üstad mahallesinde Kazasker Dolabı olarak bilinen yerde bulunur.

On bir ev de birbirine bitişik olarak zeminde aynı mahallede Mahmut Fikai, Tur Hasan Kasap ve Ahmet Nea’al mülklerine sınır olarak yer almaktadır.

On bir ev de birbirine bitişik olarak zeminde aynı mahallede Müderris Resul ve Kanaat Önderi Mustafa Subaşı mülklerine sınırdır. 

Hacı Halil Vakfı hududunda, Tahtakale yakınında, Hacı Timurtaş Mescidi mahallesinde bulunan büyük Boyahane dükkânı da vakfa aittir.
Simit Değirmeni olarak tanınan aynı mahallede Silahçı İsa Bey mülküne bitişik un değirmeni de vakfa aittir.

Odun Kapısı Mahallesinde birbirine bitişik olarak yer alan ve Çakır Ağa, Hatip oğlu Süleyman Çelebi ve Silahçı İsa Bey mülküne bitişik on dört dükkân da vakfındır.

Boyahane: Sarı Demirci Mescidi Mahallesi, Yiğit oğlu Zevcesi mülkü bitişiğindedir.

Mumhane: aynı mahallede Eski Sultan Hanına bitişiktir.

Han: Odun Kapısı yakınında, Öksüz Mehmet mülkü dibindedir.

Sabun Hane Dükkânı:  Aynen Odun Kapısı yakınında, Küçük Hacı oğlu mülkü dibindedir.

Diğer Sabun Hane Dükkânı: Odun Kapısı yakınında, Çakır Ağa mülkü dibindedir. 

Odun Kapısı yakınında, birbirine bitişik 19 dükkân da vakfa ait olup Kale Duvarına ve Abdülkayyim oğlu Hasan mülküne sınırdır.

İki taraftan umumi yol ve Sultan Dükkânlarına sınır birbirine bitişik dokuz dükkân.

Bakırcılar Çarşısında birbirine bitişik beş dükkân: Adı geçen çarşıda merhum Has Murat Hanına sınır ve Hacı Mahmut Bakırcı dükkânına bitişiktir.

Bakırcılar Çarşısında Demirci Dükkânı: merhum Has Murat Hanına sınırdır.

Yoşça Şahin Mahallesinde beş dükkân: Harratin (Tornacılar?) Çarşısında, birbirine bitişik haldedir.

Yeni Bezzaz Mescidi Mahallesinde dükkân: Gül Paşa Hatun mülküne sınırdır.

Bakırcılar Çarşısında Bozahane diye bilinen uzun dükkân: Yahudi kilisesine bitişiktir.

Merhum Acem oğlu Mescidi Mahallesinde Siffil?: Yahudi Musa mülküne huduttur.

Merhum Acem oğlu Mescidi Mahallesinde Yahudi Kana mülküne hudut taban kat ev.

Halil Paşa Mahallesinde Boyahane: Yahudi Kalyo oğlu temziye? Mülküyle sınırdır.

Fil Damı Mahallesinde zemin kat ev. Yahudi Bozah oğlu Musa mülküyle sınırdır.

Sinan Paşa Hamamı yakınında Hoca Üveys Mescidi Mahallesinde bu hamama bitişik, bir arada dört dükkân.

Bir taban kat ev ile üst katını ihtiva eden aynı mahallede Sinan Paşa Hamamına bitişik menzil.

Daye Hatun Mahallesinde alt kat, Yeni Sultan hanına bitişiktir.

Kale dışında dört yanı ana yolla çevrili mahalde bulunan Gümrük Kapanı diye tanınan ev.

Tuz Ambarı: Kale dışında dört yanı ana yolla çevrili mahalde bulunan ambar.

Hoca Piri Mahallesinde dört dükkân: dört yanı ana yollarla ihata edilen, birbirine ekli dükkânlardır.

Aynı mahallede 20 dükkân: Daye Hatun ve Hoca Hamza mülklerine dayanan birbirine dayalı dükkânlardır.

Darphane civarında tek dükkân: Mercan Ağa mülküne sınırdır.

Sekban Başı olarak anılan merhum Yakup Bey Mahallesinde Sultani Âmirede 20 küçük ev: altlı üstlü halde, birbirine yaslı, Darphane külliyesine bitişik yerdedir.

Aynı mahallede aynı küçük evlere bitişik karşılıklı sekiz dükkân.

Dikilitaş Mahallesinde 77 (yetmiş yedi) dükkân: Cambaz Mustafa diye bilinen Mustafa Subaşı, toplum önderlerinden Karagöz Abdullah mülklerine ve iki yandan özel yola dayanırlar, 

Birisi Bozahane diğeri Pul Darphanesi olarak anılan iki işyeri: aynı mahallededir, yollarla ve adı geçen dükkânlarla çevrilidir. 

Birbirine ekli 12 kapı dükkân: Dört tarafı boş arazi olan Yeni Kule yakınındadır.

Dört tarafı boş arsa olan Kirişhane olarak anılan kule dışında birbirine yaslı altı dükkân.

Zeyrek Medresesi Odaları olarak bilinen altlı üstlü elli kapı oda: aralarında ortaklaşa büyük bir salon ve bazı odaların çıktığı bahçe vardır. Mevlana Zeyrek Mahallesindedir. Zeyrek Camii olarak tanınan kiliseye bitişiktir. 

Eski İmaret Odaları olarak anılan altlı üstlü 35 kapı oda. Aralarında ortaklaşa büyük bir salon ve bazı odaların çıktığı bahçe vardır. Eski İmaret olarak tanınan kiliseye bitişiktir.

Lis? Manastırı Mahallesinde değirmen: Hristiyan Kebsi mülküyle sınırdır.

Lis? Manastırı Mahallesinde izbe: Hristiyan Kebsi mülküyle sınırdır.

Aslanlı Mahallesinde dört dükkân: Birbirinin dibindedir, Hacı Halil mülküne dayanır.

Seydi Ali mahallesinde Yeni Cami yakınında Ankaralı Ali mülküne sınır kilise.

Bu sayılan eserlerin tamamı İstanbul dâhilindedir. Allah bu vakıf eserlerini belalardan afetlerden korusun.

(Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi TKGM-d-02147-0001 / 0141/ s. 24-25-26-27)

Mükremin Kızılca

Okunma : 1398