Başarının Yolu Sağlık, İlgi ve Bilgiden Geçer | Karamandan.com - Karaman Haber

Başarının Yolu Sağlık, İlgi ve Bilgiden Geçer | Karamandan.com - Karaman Haber

21 Ocak 2021 Perşembe
Başarının Yolu Sağlık, İlgi ve Bilgiden Geçer

Başrol oyuncusu insanın ana faaliyetini “çalışmak” yani yararlı iş yapmak olarak özetlemiştik. Çalışma; fiziki güç ve akıl olmak üzere başlıca iki ana grupta incelenebilir. Her iki grup çalışma enerjisi; bedeni ve ruhsal sağlığın mevcudiyetine bağlıdır. Sağlık olmadan hiçbir şeyin olmayacağı kesin bir gerçektir.

Doğumla başlayan önce sağlıklı gelişme, hareket, alışkanlık, taklit verileri fiziki gelişmeye paralel olarak önceleri kısmi daha sonra inisiyatifli ve bilinçli hareketler oluşmaya başlar. Daha bebek çağında dahi ilgi, sevgi, korku, aldatma duygular etkileyici rol oynar. Daha ilk yaşlarda dahi isteksiz bir hareketi yaptırmak mümkün olmaz. İstek / ilgi aynı paralel de duygular olup zamanla bilinç / bilince daha sonrada bilgiye dönüşür.

Yaş ve gelişmenin ilerlemesi; hareketler ve fiillerde “Bilme”nin rolünü, gereksinimini artırır.

Bebeğin İlk öğrenmeye başladığı şeyler; Temel ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. Daha sonra; Kendini Koruma, Bilgi, Beceri, Öğrenme gelir. Yaratılışta yani genlerde mevcut değerler ile bebeklik, çocukluk dönemlerinde Ana / Babanın verdiği bilgiler; çocuğu temel eğitime hazırlar. İnsan sırayla ve tedricen eğitim kademelerinde öğrenir, bilgi sahibi olur, bilgiyi işler yararlı hale getirir, uygular ve bildiği, bilgileri başkalarına öğretecek boyuta gelir. 

Kendini yetiştiren, gerek akademik gerek iş dünyasının otoriteleri bildiklerini nesillere öğreterek diğer insanlarında iyi işler yapmasına vesile olur. Gerek bilgilere ulaşmak gerekse bu işleri etkin kullanmanın şartlarından biri ve başlıca; istek ve azimdir.

Bilgilerin başkalarına öğretilmesi de önce görev, hobi ve inançla mümkündür. Bilginin sistematize edilip, kitap haline, eser haline getirilmesi bu amacı kolaylaştırır. Bir kısım insanlarda; bilge insanları kaynak olarak kullanarak, kendini yetiştirir ve başkalarına da aktarma görevini yüklenirler. 

Bilgi hazinesi o kadar geniştir ki bireylerin yalnız başına taşıyacağı bilgi sınırlıdır. İlgi, Öğrenme, Öğretme fazileti o derece yüce ve bereketlidir ki Bilgi paylaşma ve aktarma görevi tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olabilir.Öğreticinin fazileti kadar da alıcının ilgi duyması, araştırma yapması,

kaynak kullanması bilgiye ulaşmayı dolayısıyla başarı şansını artırır. 

İlgi derecesi en azından genel bilgilere ulaşmayı mümkün kılar. Genel bilgiler ise özel bilgilere ulaşmada köprü görevi görür.

İlgi; Aynı zamanda kaynaklara ulaşmanın yapılan seminer ve etkinliklere katılmanın şartı olup, özellikle genç nesillerin; Bu tür bilgisel etkinliklere katılması, bilgi hazinesini ömür boyu zenginleştirmesi gereklidir.

“BAŞARININ YOLU, İNSANDAN GEÇER”

 

Okunma : 1955