Bilgi Kaynakları ve Danışmanlık Büroları | Karamandan.com - Karaman Haber

Bilgi Kaynakları ve Danışmanlık Büroları | Karamandan.com - Karaman Haber

21 Ocak 2021 Perşembe
Bilgi Kaynakları ve Danışmanlık Büroları

“Bilginin Değere Dönüştürülmesi” olgusunun sık sık ve çeşitli ortamlarda konuşulduğu günümüzde bilginin değeri her zamankinden daha çok kıymetlenmiştir.

Bilgi, ile birlikte mesleki yaşamlarda ki yeniliklere uyumu kolaylaştıracak gerekli bilgi beceri ve tutum kazandıracak bir eğitimin alınması söz konusudur.

Bilgi teknolojileri bünyesinde barındıran Üniversiteler, Araştırma teknoloji kurumları;üretimin gereksinimi olan bilgiyi doğru zamanda, doğru tarzda sunması, sanayi Dünyasının da gereksinimleri doğru tarz ve zaman da istemesi işbirliğinin verimini artıracaktır.

Yeni ekonomik düzen içinde artık yaşam boyu istihdam garantisi kalmamış “Yaşam boyu eğitim” ve istihdam edilebilirlik kavramları geçerlilik kazanmıştır.

Genel eğitim ve mesleki eğitim sistemlerine; iş yaşamına girişi kolaylaştıracak yeterlilikler kazandırılmaktadır.Eğitim fırsatları artırılmakta öğrenme olanakları herkese  açık hale getirilmektedir.

Devletin rolü azaltılmakta ve rasyonel taraflara belirleyici roller yüklenmektedir. Meslek standartları ve sertifikasyon sistemleri sürekli geliştirilmektedir.

Başarı giderek daha çok bilgiye bağlı hale gelmekte; Genel eğitim düzeyi düşük kalmış olan ülkemizde;nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç şiddetle hissedilmektedir. Ülkemizde eğitim yetersizliği bilhassa meslek eğitimin de standartların belirlenmemiş olmasının ve programların iş yaşamından kopuk geleneksel, yöntemlerin uygulanmasının bir sonucudur. Uygulamak mesleki teknik eğitimde iş dünyasının daha fazla katılımının sağlanması bir zorunluluktur.

Bütün bu değerlendirmeler yanında İş dünyasının ;gerek nitelikli eleman ihtiyacını gerekse iş yönetim performansının kendi içinden veya organize olmuş danışman bürolarından almaktadır.

Büroların kalite ve standardı paralelinde başarılı sonuçlar alınabilecektir.Büyük kuruluşlar içinde oluşan eğitim birimleri, Eğitim vakfı, Abigem, Meslek Odaları,kurs ve faaliyetler başarılı kuruluşlar  olarak sayarken; Her zamankinden fazla eşgüdüm ve yönlendirici misyonu taşıyan odalar, sivil toplum kuruluşlarının katılım ve desteği yanında başarılı danışman kuruluşlara ihtiyaç vardır.

Bütün eğitimler verimliliğin artırılmasında ve maliyetlerin düşürülmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.Sivil toplum kuruluşları özellikle odalar olarak bu konuda rüştünü ispat etmiş, Akredite olmuş kuruluşlara sahip çıkmak eşgüdüm ve yönlendirici rol almasında fayda vardır.

Her meslek ve beceri, kabiliyetinin oluşumunda AB destek ve fonları ile organize edilen kurs ve eğitim faaliyetlerinin başarısı ülke olarak her ortamda ve daim olarak Eğitime sahip çıkmamız ile mümkün olabilecektir.    

BİLGİNİN BAŞLICA TEMİN KAYNAKLARI:

Akademik kuruluşlar,
Mesleki okullar,
Kamu kurum ve kuruluşları,
Oda, dernek gibi sivil toplum kuruluşları, 
Özel kurslar ve danışman kuruluşlar,
Uluslararası kurum ve kuruluşlar,
Basın yayın Tv kurumları ,
Bilgi ve teknoloji içeren yayınlar,
Bilgi ve tecrübe birikimli akil insanlar,
İnternet kaynakları…
Gibi birçok kaynaklardan zaman zaman gerektiğinde alınan bilgiler muhtelif şekillerde ekonomik değere dönüştürülebilir. 

BAŞLICA UYGULAMA ALANLARI:

Çok sayıda proje destekleri
Mevcut işletmelerin verimliliğinin artırılması
Yeni üretim, yatırım girişimleri,
Akademik tahsile daha etkin uygulama niteliği kazandırılması,
Kamu kurumlarının, özel işletmelerin daha verimli hale getirilmesi,
İnsan kaynaklarına yüksek performans kazandırılması,
Her kademede ve meslek dalında üstün nitelikli müteşebbis eleman yetiştirilmesi.

Bahsedilen tüm bu kaynak ve bilgi kullanımının temelinde;

Bilenle bilmeyen bir olmaz
İlim Çin de bile olsa alınmalıdır
Bilgi ve tecrübelerini başkalarına öğretmek, paylaşmak büyük sevaptır.
Eğitim kaybetme riski olmayan en büyük yatırımdır…

Gibi çok sayıda hadis, ayet, atasözü, veciz söz ile önemi belirtilen mesleki bilgiye, bilen insana mesleki eğitime değer verilmesi, bu tür faaliyetlerin birinci derecede teşvik ve destek görmesi, alışkanlık haline gelmesi yaşam şartı haline gelmiştir.

Zira bilgi çağımızın yeni sloganı yaşam boyu eğitim olmuştur.

Bu cümleden hareketle uzun bir süreç ve emekle bilgi ve deneyim kazanmış, köşesinde oturan veya atıl bir işte vaktini geçiren, öğretmeyi, çalışmayı hobi, sevap sorumluluk sayan emeklilerin de yeniden hayat ile kilitlenmesine bu ülkenin ihtiyacı vardır.

Bu vasıflarda, düşüncelerde boş vakti emekli olan aktif insanlarımızla tanışmak ve paylaşmak üzere…

Fettah Güventürk

 

Okunma : 1364
Foto galeri