‘Daha Büyük Düşün Türkiyem' | Karamandan.com - Karaman Haber

‘Daha Büyük Düşün Türkiyem' | Karamandan.com - Karaman Haber

23 Ocak 2021 Cumartesi
‘Daha Büyük Düşün Türkiyem'

Hastalıktır bizim halkımızda izlemediği maç hakkında yorum yapmak, okumadığı kitabı eleştirmek, seyretmediği film hakkında görüş bildirmek.. Belki de o yüzdendir Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkmaları, eleştirmeleri. Yeni anayasanın değişen maddelerini bir kere olsun okuyan, araştıran görecektir yapılan eleştirilerin anlamsız ve gereksiz olduğunu. Ama dedik ya hastalık işte. Bir kere olsun anayasa teklifi maddelerini okumayanlar benim bu yazımı okurlar mı bilmem ama en azından okuyanlara anlatalım yeni anayasa teklifini madde madde.

1-) Milletvekili seçilme yaşı 25 ten 18 e düşüyor. Böylelikle gençler erken yaşta siyasi tecrübe sahibi olacaklar.

18 yaşındaki gençlerin seçme yetkisi varsa, seçme iradesine sahipse tabii ki seçilme ehliyetine de sahip olacak. Bakın size trajikomik bir şeyden bahsedeyim. Bu ülke 63 yaşında Gençlik Ve Spor Bakanı gördü.  Bu Bakanlıkta bakanlık yapanların yaş ortalaması 50nin üstünde. Ne kadar acı değil mi? Bu ülkenin elbette genç beyinlere, yenilikçi fikirlere, projelere ihtiyacı var.

2-)Milletvekili sayısı 550 den 600e çıkıyor. Bu düzenlemeyle temsiliyet genişleyecek, artan nüfusun Mecliste temsili sağlanacak.

3-)Yeni anayasa değişikliği ile meclisin yetkileri artıyor. Meclise ilk defa HSK’ya üye seçme yetkisi veriliyor.

4-) Yasama döneminin süresi 4 yıldan 5 yıla çıkıyor. Genel seçimlerle Cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte yapılarak birlikte çalışma kültürü desteklenmiş oluyor.

5-) Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alabiliyor. Aynı şekilde Meclis de beşte üç çoğunlukla seçim kararı alabiliyor. Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alırsa kendi süresini de kısaltmış oluyor. Böylelikle sistem krizi önleniyor.

6-)Cumhurbaşkanı’nın partisi ile ilişiği kesilmiyor. Bugünkü başbakanın ya da bakanların siyasi parti üyesi oldukları gibi Cumhurbaşkanı’nın da partili olması seçildikten sonra bütün milletin Cumhurbaşkanı olmasına engel değildir.

7-)Cumhurbaşkanı’na kararname çıkarma yetkisi veriliyor. Mevcut 1982 anayasasında bakanlar kuruluna ait olan bu yetki yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanına veriliyor. Cumhurbaşkanı temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle siyasi haklar ve ödevler konusunda ya da Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda kararname çıkaramıyor. Kararnameler Meclisin ve Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tabi oluyor.

8-)Üst düzey kamu görevlilerini Cumhurbaşkanı atıyor. Böylelikle atamalarda bürokratik gecikmeler ortadan kalkıyor.

9-)Kurumlar ile ilgili idari düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılıyor. Böylelikle kurumların yapısal dönüşümleri, benzer iş yapan birim veya kurumların birleşmesi kolaylaşıyor. Tabii ki bu kararname de yine meclisin ve anayasa mahkemesinin denetimine tabi.

10-) Cumhurbaşkanı’nın sorumsuzluğu ortadan kalkıyor ve Cumhurbaşkanı ’na denetim ve cezai sorumluluk geliyor. Cumhurbaşkanı şu anki anayasaya göre Meclisin dörtte üç oyuyla yani 413 milletvekilinin oyuyla yalnızca vatana ihanetten yargılanabiliyor iken yeni anayasa ile herhangi bir suç işlediği iddiasıyla hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi
üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle yani 300 milletvekilinin oyuyla soruşturma açılması istenebilir ve üye tamsayısının beşte üçünün yani 360 milletvekilinin gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verilebiliyor.

11-)Bütçe kanunu teklifini hazırlayıp Meclise sunma yetkisi Cumhurbaşkanı’na veriliyor. Mecliste görüşülüp karara bağlanıyor. Böylelikle bütçe ile ilgili nihai karar yine Meclise ait oluyor.

12-) Sıkıyönetim kalkıyor, OHAL ilan etme yetkisi yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanına veriliyor. OHAL ilanı aynı gün meclisin onayına sunuluyor. OHAL yönetimi Meclisin elinde olacak. Meclis takdir ederse OHAL süresini uzatabilir ya da kısaltabilir.

13-)Yargının bağımsızlığı ifadesine tarafsızlığı da ekleniyor. Böylelikle daha sert bir kuvvetler ayrılığı sistemi benimsenmiş olacak.

14-)Askeri yargı tümüyle kaldırılıyor. Böylelikle asker ve sivil ayrımı ortadan kalkıyor. Vatandaşlarımızın hepsi aynı yargı kurumlarına tabi oluyor.

15-)Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeniden düzenleniyor. ‘Yüksek’ kelimesi atılarak HSK adını alıyor. 11 üyenin çoğunluğunu oluşturan 7 üye ilk kez Meclis tarafından, nitelikli çoğunluk ile seçiliyor. Böylelikle meclisin yani demokratik devlet gereği milletin iradesi ön plana çıkıyor.

Şimdi bir de yeni anaysa teklifine karşı yapılan eleştirilere bir bakalım. 

‘Padişahlık geliyor’ ‘Cumhurbaşkanı hanedanlık kurmayı hedefliyor’ ‘Ülkenin tapusunu ele geçirecek’ ‘Diktatörlük geliyor’ ‘Cumhurbaşkanı ülkeyi kafasına göre yönetecek, kimseye hesap vermeyecek..’

Bunlar gibi bir sürü asılsız, hiçbir dayanağı olmayan eleştiriler.. Bu iddialar yukarıda paylaştığım maddelerden hangisi ile destekleniyor? Cumhurbaşkanının denetim ve cezai sorumluluğundan tutun yargılanabilmesi için yeterli milletvekili sayısına kadar her şey demokratik ve hukuk devletinin gereklerine göre hazırlanmıştır.

Bu sisteme Ak Parti hükümeti ya da Tayyip Erdoğan istiyor diye muhalefet olmak ne kadar yanlış ise ‘CHP karşıysa bu sisteme demek ki ülke için faydalıdır’ demek te o kadar yanlıştır. Siyasi kutuplaşmaya son verilerek ülkenin geleceği için akli selim düşünerek karar verilmelidir.

‘‘Sen Türkiyesin! 15 Senedir Büyük Düşündün, Yeni Türkiye İçin Daha Büyük Düşün Türkiyem!’’

Düzenleme : 08 Şubat 2017 11:27 Okunma : 3617