Ekonomi Üzerine | Karamandan.com - Karaman Haber

Ekonomi Üzerine | Karamandan.com - Karaman Haber

17 Ocak 2021 Pazar
Ekonomi Üzerine

İktisat, üretim, ticaret, tüketim, değişim, bölüşüm ile ilgili etkinlikleri inceleyen, bir değişik söylem ile; sınırsız (sonsuz) insan ihtiyaç ve isteklerinin, sınırlı (kıt) üretim kaynakları ile en iyi şekilde nasıl giderileceğini inceleyen bir bilim dalıdır. 

İnsan hayatının en önemli alanlarından birini iktisat ilmi / ticari hayat oluşturmaktadır. İslam; inanç esasları yanında yararlı iş kapsamında olan iktisadi mevzuları da ihtiva eder. Ahlaki değerleri hesaba katmayan bir ekonomik sistemde her sahada üretim ve bütünüyle mutluluk zedelenir.
Bu Bilim; Toplumların nasıl zenginleşeceği ve refah seviyesinin artacağı sorusuna cevap arar. Bu süreçte izlenecek politikalar, işsizlik, enflasyon, üretim düzeyi, istikrar, arz talep gibi kavramlar iktisadın inceleme alanına girer.

Başta çok geniş bir bilim dalı olan iktisat ile tüm yaşam bilim ve uygulamalarından doğan “ekonomi”yi bu kitapçık kapsamına sığdırmak mümkün değildir. Ancak İktisat /İşletme /Endüstri dallarına çok yakın bilim dalı olan 30 yılı geçkin mühendislik mesleğimin üretim, yatırım, sanayi, planlama, satın alma, satış, AR-GE mühendisliği, sivil toplum gibi ekonomik faaliyetler üzerinde geçmesi, insan/ekonomi ikileminde temel unsur insan olup hem yapan (özne), hem de amaç (nesne) niteliğini taşımaktadır. Bu ana unsurun kalite ve verimliliği oranınca yapılan eyleminde kalite / verimliliği artar, ekonomik sonuç iyileşir.

Her iki kavramın niteliklerine tekrar göz atarsak; 

İnsan; Çalışmak, Başarı, Eğitim, Bilgi, Beceri, Nitelik, Dürüstlük, Girişimcilik, İşbirliği,  Güven , Tecrübe, Tasarruf… gibi

Ekonomi; verimlilik, Maliyet, Proje, Plan , Organize, Üretim, Tanıtım, İletişim, Düzen, Organizasyon, Karlılık,  Kalite, KOBİ gibi görülüyor ki; Anahtar kavramlar Çalışma, Eğitim, İşbirliği, Katılım, İstikrar, Denge… gibi ortak kavramlar içermektedir. 

İki ana kavramın anahtar nitelikli tipik özellikleri önemli ölçüde paralellik taşıyor ve ana unsur yapıcı insan başrolü oynuyor.

Üretim, ürün, hammadde gibi girdiler maddi özellik taşırken insan, kendisine verilen manevi özellikleri olan akıl, Düşünce; Ahlak eğitim, uyum, güven, denge, özveri, fedakarlık, inanç gibi… duygu ve nitelikler taşıyor.

İnsan ve Ekonomi Kitabından…
Fettah Güventürk 
Egekobider Onursal Başkanı

Okunma : 869