İnsan, Ölçü, Denge Üzerine… | Karamandan.com - Karaman Haber

İnsan, Ölçü, Denge Üzerine… | Karamandan.com - Karaman Haber

21 Ocak 2021 Perşembe
İnsan, Ölçü, Denge Üzerine…

Kainatta aleminde insan ve her şey bir ölçü ve denge üzerine kurulmuştur. Öylece sürüp gitmekte yani devamlılık bulmaktadır. Ölçü varlığı, denge ise devamlılığı ifade eder.

Kainatın varlığı, insanın sağlığı, bu ölçü ve denge ile mümkün olur. Bir yanda fertlerin dengesi, davranışlar kazanması, toplumun uyumlu hale gelebilmesi içinde ölçü şarttır. Ancak bu ölçünün bir şartı: İfrat ve tefrite düşmemektir. İfrat ve tefritin her ikisi de kötüdür ve istenmez. İfrat, aşırı davranış manasına gelir. Tefrit ise yeteri ölçüde olmama durumudur ve ifratın tersidir… Bu kavramları yaşama koymak hayati faaliyetlerin önemli ölçüde başarıya ulaşmasına vesile olur. Her şeyde insanın ölçülü ve dengeli bir fert olabilmesi için birçok faziletlere (değerlere) sahip olması gerekir. Bu değerlerin başı ve temeli Güzel ahlak sahibi olabilmesi ve davranışları gelir. 

Kişilerin ifrat ve tefritten uzak ölçülü, normal davranışlar içinde canlı ve tatlı (mutlu) hayat sürmeleri, kendilerine hem de başkalarına yararlı işler yapan değerli varlıklar olmaları, dengeli, tutarlı fertler olarak, ileri, yüksek, mümtaz, örnek bir toplumun doğmasına vesile olur. Varlıklar arasında akılsız varlıkların; şaşma ve sapma derecesi bir ahenk içinde süregeldiği halde, akıllı varlık denen insanoğlu arasında ölçü ve denge bazen bozulmaktadır. Acaba hangi unsurlar bu dengenin bozulmasına sebep olmaktadır. Bu hassas yaşam dengesizliği önemli derecede düşünülmeli değil mi?

DENGE KONUSU BAŞLICA ALANLAR

Kâinatın dengesi / İnsanın dengesi / Toplum dengesi / Kamu dengesi, Ülke dengesi / Yaratıklar dengesi / Çevresel denge / Ekonomik denge, gibi alanlar içinde;

İnsanın oğlu; sağlık, fiziki, ruhsal, ahlaki, bilgisel, mesleki, kişilik ve ahlaki, ailevi toplum, ekonomik ve ticari, değerler ve yaşam şartlarına sahip olabilme, gibi çok  sayıda ve bileşik alanlarda ölçü ve denge yapısını oluşturmaya  ve ifrat/tefrite  düşmeden yaşamını sürdürmeye çalışır. 

GENEL OLARAK İNSANIN BİLİMSEL YÖNLERİ

1- Biyolojik açıdan insan (maddi boyut)
2- Fizyolojik açıdan insan
3- Anotomik açıdan insan
4- Kimyasal açıdan insan
5- Sosyolojik yönüyle insan
6- Felsefe açısından insan
7- Psikolojik yönden insan
8- Antropolojik yönden insan
9- Siperteknik açısından insan gibi…

Alexis Carrel adlı bir düşünürün ifadesiyle; “İNSAN BU MEÇHUL” söylemiyle sayısız sayıda küçük kainat özelliklerini taşıyan İNSAN uygun ve yeterli eğitimler sonucu; kainatın lideri, yöneticisi olarak en üstün konumlara  gelebildiği  gibi en adi yaratıklarında altına da inmiş olur.
İnsani faaliyetlerin fazla veya eksiği ifrat ve tefrit söylemiyle dikkat edilmesi için sıkça çeşitli ortamlarda uyarılmakta ve her şeyin ortası tavsiye edilmektedir.

Ölçü ve kavramlarının kural ve dozuna uyarak yaşamak; yaşamı mutlu, tersi ise mutsuz eder. Yaşam kurallarına ölçüsünde uyabilmek; başlıca ahlaki değerlere sahip olabilmek, akıl, mantık bilgi ve tecrübe gerektirir. Yaşam kurallarına ölçüsünde uyabilmek, bireysel ve toplumsal mutluluk getirir... Müşterek yaşam ölçülerinin bireysel olmaktan ziyade ortak kararla alınması doğruya yaklaştırır. Tersi egosal davranışlar tarafları birbirine düşürür ve dengenin bozulmasına önemli ölçüde sebep olur.

İşin özü şu ki; hayatta ölçü ve dengenin, ifrat ve tefritin en güzel örneği olarak “Bisiklete Binme”yi  verebiliriz…

Fettah Güventürk

Okunma : 1565
Foto galeri