İş Hayatı ve İlkeleri | Karamandan.com - Karaman Haber

İş Hayatı ve İlkeleri | Karamandan.com - Karaman Haber

24 Ocak 2021 Pazar
İş Hayatı ve İlkeleri

Yaşamın başrol oyuncusu insan; aynı zamanda iş hayatının da baş oyuncusudur. Yaşamın temel ihtiyaçlarının üretimi (sanayi),  üretimin toplum katmanlarına ulaştırılması (ticaret), toplumun tüm ihtiyaçlarının yerine getirilmesi (hizmet), kâinatın insana sunduğu nimetlerin elde edilmesi (tarım) gibi tüm faaliyetler iş hayatı olarak vasıflandırılır. İş hayatının temel öğesi “iş” olup iş eylemenin gerçekleştirilmesi “çalışmak” filli ile mümkündür.

Çalışmak; insanın temel etkinliği olup yaşam ve varoluşun ana şartıdır. Bu amel ile insanın yaşamı mümkün olur Yaşamın devamlılığına özdeş olup aynı zamanda “çalışma ibadettir” inancını taşır. Çalışma hayatı ve sorumluluğunun toplum ve toplum katmanlarında en başta görülmesi, kabul edilmesi, uygulaması toplumun sefalet ve fakirlikten kurtulmasına, ülkelerinin de muasır ülkeler seviyesine çıkmasına vesile olur.

İŞ HAYATININ BAŞLICA İLKELERİ 

Genel (ortak) iş kuralları
-  İş kapsamı, yapılış yöntemi, organizasyonu, 
-  İşin planlanması metot ve teknikleri, 
-  İşin ticari hukuki ahlaki kuralları, 
-  İşin söz konusu zaman içinde imal teslimi,
 - Ürün ve hizmetin verimlilik, kalite seviyesi,
-  İşte kullanılacak alet ve teçhizat seçimi,
-  Mamul ve hizmetin optimum kar ve ödeme ile pazarlanması,

Kişisel gereksinimler
-  İnsani ve ahlaki değerlere riayet etmek, 
 - Dürüstlük değerlerini en yüce erdem olarak kabul edilmesi, 
-  Müşteri memnuniyetini kendi menfaati gibi korumak,
-  Sözlü ve yazılı taahhütlere sadık olmak,
-  Vicdan hürriyetine saygılı olup başkasının hakkını yememek, 

İŞ VE ÜRETİM İLKELERİ
-  İşin gereksinimlerini yerine getirmek, hizmet ve üretim verimini kalitesinde yapmak,
-  Bilgi, teknoloji ve yeniliklere açık olmak,
-  Rekabeti için gerekli verimlilik sınırına ulaşmak,
-  Doğru beyanda bulunmak, haksız kazançtan kaçınmak, 
-  Spekülasyon ve karaborsacılıktan kaçınmak, 
-  Servetini toplum zararına kullanmamak, 

İŞVEREN VE KAMU İLİŞKİLERİ 
-  Kanunlara karşı saygılı olmak, 
-  Vergisini kaçırmadan zamanın da ödemek,
-  Devlete karşı tüm sorumlulukları yerine getirmek, 
-  Çevre ve doğayı korumaya özen göstermek,   
-  Devletin ayrılmaz bütünlüğü ilkesine bağlı olmak,

ÇALIŞANLARA KARŞI SORUMLULUKLAR 
-  Ücret sisteminde adil olmak ve zamanında ödemek 
-  EĞİTİM e önem vermek çalışanların seviyesini geliştirmek 
-  Sosyal hakları yerine getirmek 
-  İstihdam kurallarına hayet etmek 
-  Çalışanlar arasında ayrım(din, dil, ırk) yapmamak 

ÇALIŞANIN İŞVERENE KARŞI SORUMLULUKLARI
- İşe vaktinde gelir, İş sırasındaki boşa geçen zamanı asgaridir.
- Aldığının karşılığını azami derecede vermeye çalışır
- Yaptığı işi düzgün ve kalitesinde yapar.
- Çalıştığı tezgâh ve teçhizata azami ihtimamı gösterir.
- Çalışanlar ve amirlerine karşı uyumlu ve saygılıdır.
- Hammadde ve işletme giderlerinde azami tasarrufludur.
- Sağlık ve emniyet tedbirlerine azami riayet eder                    
- Yeniliklere ve eğitime, gelişmeye yatkındır.    
 - Aldığı ücret ve gelir için şükretmesini bilir.                                                         

SONUÇ OLARAK:
İŞ HAYATINDA; İNSANA verilen somlulukların başlıca ve en önemlisi “LİYAKAT” ehliyettir. Her çalışanın kabiliyet paralelinde meslek seçmesi ve bu paralelde uygun görevin verilmesidir. Yani doğru işe ”DOĞRU İNSAN” kuralıdır.

İnsan yaratılışında kendine verilen vasıf ve sorumluluklarla akıl ve bilgi ile mücehhez olarak, tecrübesini de kullanarak yaptığı işin kendisine ve topluma yararlı olacağına, bütün bu yaptıklarının ibadet kabul edileceğine inançla ulaşacağı başarı kaçınılmazdır.

Çalışan, değişik söylem ile cesaret ve bilimsel yöntemler kullanarak üreten insan (müteşebbis) iş ve aş sağlayan insan kendisi ve toplumu için en yararlı iş ve yatırımı yapmış olur.

Fettah GÜVENTÜRK
Egekobider Onursal Bşk.

Düzenleme : 07 Ocak 2021 16:14 Okunma : 1795