İş Yaşamında ve Sanayi'de Güven | Karamandan.com - Karaman Haber

İş Yaşamında ve Sanayi'de Güven | Karamandan.com - Karaman Haber

17 Ocak 2021 Pazar
İş Yaşamında ve Sanayi'de Güven

“Her şey insan içindir”  söyleminden hareketle yaratılışımızda en makbul,  üstün  nesne İNSANDIR.

Bu gerçek paralelinde ; Bir ülkenin yaşamında her şey üretim hizmet sanayi için , bunlar da toplum için, insan içindir. Zira kalkınma ancak medeniyetle ilerleme ile  gerçekleşebilir. Ticaret ise; Sanayi ve tarım ile üretilen mal ve emtianın bir zaman ve zemin değişikliği ile  toplumun her katmanına ulaştırılmasıdır. İnsan vücudundaki kan üretim ve dolaşımının tıpkısı sanayi / ticaret / tarım / hizmetlerin tümü  iş dünyası içinde geçerlidir. İnsan vücudunda oluşan hastalıkların benzeri ; iş dünyasında da görülebilir. Sağlık kurallarına  uyumsuzluk; insanı, iktisadi kurallara uyumsuzluk; ekonomiyi krize uğratır.

SANAYİ üretim işletmelerinin tümüdür. üretim, istihdam ihrcaat ve zenginliğin  anahtarı olup bu anahtar ise ülkenin kurtuluşu ile özdeştir.

ÜRETİM; yatırımı, yatırım finansmanı; finansman; tasarruf, kaynak, birlikteliği, girişimciliği, girişimcilik ve birliktelik güven gerektirir.
Günümüzde munferit yatırım imkanları zorlaşmış , birleşmeler devri başlamıştir.

Birleşmeler ise zincir halkaları gibi homejen ve sağlam güven ortamı gerektirir.

GÜVEN hayatımızın her ortamında stratejik önem taşıyan bir kavramdır. Bireyden tutun kurumlara hatta ülkeler arasına kadar uzanan güven duygusu genel olarak karşı taraf hakkındaki  bilgilere geçmişte ki deneyimlere , işbirliğine, iletişime kişinin özelliklerine ve güvensizliğe yol açabilecek bir olumsuz olayın olup olmamasına bağlı olarak gelişir. 

GÜVEN duygusu; verilen sözlerin tutulmasını kabullendirici olmayı, saygılı adil tutarlı ve tarafsız olmayı gerektirir .
GÜVEN; Bireyin geçmiş yaşamında ki deneyimlerden doğan olumlu olumsuz tüm yaşantılar bireyin başkalarına güven duyup duyamayacağını belirleyen süreçtir.

Güven bir anlamda risk almaktır. Bu ilişki sonucu olumsuz şeylerin yaşanması olasılığı vardır. Olumsuzluklar kişide hayal kırıklığına sebep olabilir. 

İş yaşamında; kişiler arası ve yöneticiye güven duygusunun gelişmesi takım ruhunu besleyen, verimliliği artıran bir olgudur. Çalışanların yöneticilerine güven duygusu kendine çeşitli biçimlerde gösterir yöneticisine güvenen bir işçi işini iyi yapar.
Güvenin yaşandığı iş yerinde huzur hakimdir. Sorunlar uzlaşma ile çözüşebilir, çatışmaların yeri yoktur. Bilgi paylaşılır kıskanılmaz iletişim açıktır.

    GÜVENSİZLİK kuruma olan bağlılığı, dolayısıyla üretimi azaltır. 
    GÜVEN, bilgi paylaşımını uzlaşmayı, yaratıcı fikirler öne sürmeyi ve iş birliği’ni kolaylaştır.

“Herşey insan içindir” inancıyla yaratılışımızda en fazil olan insandır sözüne nazire olarak; Bir toplumda herşey SANAYİ içindir, sanayide toplum içindir, insan içindir denilebilir. Zira kalkınma ancak SANAYİLEŞME ile gerşekleşebilir.

Ticaret ise; sanayileşerek üretilen mal ve emteanın bir zaman ve zemin değişikliği ile toplumun her katmanına ulaştırılmasıdır. Bir insan vücudundaki kan üretim ve dolaşımının tıpkısı Ticaret ve Sanayi için geçerlidir. Vücutta doğacak arızaların benzeri, Ticaret ve Sanayi kurallarına göre işlemediği takdirde toplum katmanlarında görülür. “Rızkın onda dokuzu Ticarette ve Cesarette” Hadis-i Şeriflerinde bu iki faaliyetin (Ticaret ve Sanayi) önemi vurgulanmıştır. Zira sanayi önemli ölçüde cesaret demektir.

Sanayi üretim birimlerinin tümüdür. Üretim istihdam ve işsizliğin anahtarıdır. Üretime dayanan ihracat ile hedefe ulaşılabilir. Ancak sanayi yatırımı, yatırım finansmanı, finansaman girişimciliği, girişimcilik ise önemli ölçüde GÜVEN gerektirir. Günümüzde münferit yatırım devri kapanmış, birleşmeler devri başlamıştır. Birleşmeler ise zincirin halkası gibi sağlam güven ortamı gerektirir. 

“Anahtar Kelime Güven. 
“ GÜVEN “  hayatın en büyük referasıdır.
Güven de Bugünden Yarına Yaratılmıyor.    
Güven Arttırıcı Davranışlar Şarttır.”

İnsan Ve Ekonomi Kitabından…

Fettah GÜVENTÜRK
Egekobider Onursal Bşk.

 

Okunma : 905