Karamandan.com

Karamandan.com

17 Ocak 2021 Pazar
Karaman Lâl Paşa Camii
Günümüze ulaşamamış Karaman’ın en eski camilerinden biridir.
Kategori : Köşe Yazıları
09 Ocak 2021 09:10
 
Karaman Lâl Paşa Camii

Günümüze ulaşamamış Karaman’ın en eski camilerinden biridir. Mersin Mut ilçesindeki Lal Paşa Cami ile karıştırmamak gerekir.  1476 vakıf tahririnde ismi “Lâl Paşa” olarak geçmekte , belgelerde Say Mahallesi’nde olduğuna işaret edilmektedir.

Lal Paşa Kimdir?

Banisi ve Yapım Tarihi

Caminin banisi Lâl Paşa’dır. Şikârî’nin yazdığına göre “Ağa” unvanı ile de anılan Lâl Paşa, siyahi hadım ağasıydı. Karamanoğulları bürokrasisinde görev almış, bir ara Niğde Dizdarlığı da yapmıştır . Ölüm tarihi bilinmemekle birlikte türbesi, Mut’ta yaptırdığı caminin önündedir. Karaman’daki cami ve hamamının dışında Konya’da darülhuffaz, Şahne köyünde zaviye, Mut’ta cami ve medrese yaptırmıştır . Lâl Paşa’nın yaşadığı yıllar göz önüne alınırsa Karaman’daki camisini XV. yüzyılın ilk yarısında yaptırdığı söylenebilir.

Mimari Yapısı-Müştemilatı ve Onarımları

Lâl Paşa Camii günümüzde ayakta olmayıp mimari yapısı ve müştemilatı ile ilgili herhangi bir belgeye şimdilik ulaşılamamıştır. Ancak Lâl Paşa’nın Mut’taki camisi, taş ve tuğladan kubbeli olarak yaptırılmıştır . Konya’daki kendi adı ile anılan darülhuffaz da kubbeli idi . Bu örneklere bakarak Karaman’daki caminin de kubbeli olarak taş ve tuğladan inşa edildiği düşünülebilir.

Lâl Paşa Camii, Karaman’ın Osmanlıların eline geçtiği 1471 yılında kullanılamayacak durumda idi. Bunun için 1476 tarihli tahrirde “el-an harâb” şeklinde kaydedilmiştir. II. Bayezit Dönemi’nde de aynı şekilde idi . Bunun için daha önce değinildiği üzere vakıfları Fasih/Dikbasan Camii ile Hacı Beyler Camii’ne tahsis edilmiştir. Daha sonra tamamen ortadan kalkmış olmalıdır. XVI. yüzyıldan sonraki arşiv kaynaklarında din görevlisi adının geçmemesi de bunu göstermektedir.

Vakfiyesi ve Vakıfları

Lâl Paşa Camii’nin vakfiyesi tespit edilemeyip az da olsa vakıflarının bulunduğu 1476 tarihli tahrirden anlaşılmaktadır. Burada vakıfları şu şekilde belirtilmiştir: Sinle köyünde Lâl Paşa Hamamı, Emekseven yakınında bulunan İdemit köyünde yer, Kadıbağı yeri olarak da bilinen Turnan civarındaki tarlalar.

Görevlileri

Lâl Paşa Camii’nin vakıfları, her ne kadar Fasih/Dikbasan Camii’ne devredilmişse de vakfına eskisi gibi mütevelli , nazır ve kâtip  atamalarına devam edilmiştir. Bununla ilgili kayıtlar, 1804’e kadar gelmektedir.

İbrahim Hakkı Akman

Okunma : 614
sağlam pen
guney sigorta
Yavuzlar iplik
karaman


Gündem haberleri
Karamanlı İşçilere önce gözaltı, sonra 8 Bin lira ceza iddiası
13 Ocak 2021 Okunma: 21781 Ekonomi
Karaman’da dev operasyon: 34 gözaltı
16 Ocak 2021 Okunma: 8607 Asayiş
Türkiye’nin en yükseği olacak! Antalya - Konya Karaman’ı Bağlayacak
16 Ocak 2021 Okunma: 6379 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın