Karamanoğulları devrindeki Ermenek “Tol Medrese” | Karamandan.com - Karaman Haber

Karamanoğulları devrindeki Ermenek “Tol Medrese” | Karamandan.com - Karaman Haber

26 Eylül 2020 Cumartesi
Karamanoğulları devrindeki Ermenek “Tol Medrese”

Karaman Ermenek ilçesi, Çınarlı Mahallesi’nde bulunan bu medrese Karamanoğullarından Emir Musa Bey tarafından 1339 yılında yaptırılmıştır.
Emir Musa 1339-1340 yıllarında Ermenek Valisi idi.

Medresenin kitabesinde; “Bu mübarek medreseyi h.740 (1339) yılında, gazi, ibadet eden, bilgin ve büyük emir Karamanoğlu Mahmutoğlu din ve dünyanın zineti (Baha-Üddin) Musa yaptırdı” yazılıdır. Medrese 1611 yılında onarılmış, sonraki yıllarda da onarım çalışmaları sürdürülmüştür.

Karamanoğulları döneminde yapılan ilk büyük medrese olup, tek katlı üç yanı revaklarla çevrili, açık avlulu bir yapıdır.

Dikdörtgen planlı avlunun iki tarafında medrese odaları, güneyinde bir eyvan ve bu eyvanın iki yanında kubbeli mekânlar bulunmaktadır.

Not: Bilgiler Ermenek Belediyesi resmi sitesinde vardır. Ayrıca Kültür Bakanlığı "Bilgi Avrasya Dergisi"nde bölge hakkında bilgi verdim.

Burada en ilginç olanı; Tol Medrese içinde rasat havuzunda ki Hz. Süleyman Mühürü/Hz. Davut Yıldızı sembolü. Karamanoğulları coğrafyasında çokça rastladığım sembol. Hatta Tol Medreseye çok yakın bir çeşmede bu sembol var. Şimdi burayı incelemekteyim.

Edindiğim bilgi özetinden kısaca aktarabileceğim .... Astrolijide "Davut Yıldızı" ne anlama gelir sorusuna aldığım cevap....: 

[Gökyüzünde en az altı gezegenin birbirleri ile 60 derecelik açı yapan yerleşim kombinasyonu ile oluşan Davut'un Yıldzı'nda, aynı anda pek çok mistik açı kalıbı bulunur. Bunlar bir adet büyük sekstil, iki adet büyük üçgen (Grand trine), üç adet karşıtlık, üç adet mistik dikdörtgen, altı adet uçurtmadır. Bu kadar çok mistik görünümün aynı anda Grand sekstil olabilmesi için gezegenlerin gökyüzünde dağınık olarak sıralanması gerekir], denilmektedir....

Burada ki sembolde dikkat çekici ayrıntı şöyle....; ölçülerinde "ALTIN ORANI kullanılması." Bu benim ayrıca dikkatimi çeken olay. Üzerinde ki ölçülerin orantısı diğer yıldızlarda da kullanılmış. Yoksa Hz. Davut'un oğlu Hz. Süleyman'a verdiği kabul edilen(?) yüzüğündeki altı köşeli yıldız sembollü mührü değil.  

Bu sembol rasat havuzuna neden konuldu? Ölçüsünde ki uyumluk. Ben bunu araştırıyorum ve sorguluyorum. Çünkü bölgede bu sembollere başka yerlerde de rastladım. Özellikle mezar taşlarında var. Arşivliyorum.

Şerafettin GÜÇ


 

Düzenleme : 30 Eylül 2019 13:00 Okunma : 2492
Foto galeri