Karamandan.com

Karamandan.com

26 Ocak 2021 Salı
Kobiler ve Girişimcilik
Son yıllarda önem kazanan, değeri daha iyi anlaşılan, bu iki sihirli ve stratejik kavram hayatımızda ve ülke ekonomisinde en baş sıralara geçti.
Kategori : Köşe Yazıları
02 Eylül 2020 12:42
 
Kobiler ve Girişimcilik

Son yıllarda önem kazanan, değeri daha iyi anlaşılan, bu iki sihirli ve stratejik kavram hayatımızda ve ülke ekonomisinde en baş sıralara geçti.

Bu sihirli ve stratejik iki kavramın önemi; son yıllarda daha iyi anlaşılmakta ve “ekonomik hayatın temel taşı niteliği konumuna gelmekte”
GİRİŞİMCİLİK; İnsan hayatındaki beceri, tecrübe gibi hasletleri eğitim etkinlikleri ile birleştirmek üzere; çevre, doğal şartların yarattığı fırsatları projeye, bilahare yatırıma, işe çevirme işlemidir.  

Bir nevi Kobi’lerin doğuşuna vesile olan GİRİŞİMCİLİK; “KOBİ’lerin ekonominin temel taşı işletmelerin”  hayata geçirilmesine vesile olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz küresel rekabet ortamı, gelişmekte olan ülkelerin en önemli silahı; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerdir. Son yıllarda ekonomisi hızla büyüme gösteren ülkemizde küçük ve orta  büyüklükteki işletmeler özellikle istihdama yaptıkları katkılar açısından ekonomik büyüme ve gelişme sürecinde son derece önemli bir rol üstlenmişlerdir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde Büyük ölçüde ve dünya çapında rekabet edebilir ulusal işletmelerin yaratılabilmesi için dinamik ve istikrarlı bir küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yapısının oluşması kaçınılmaz bir zorunluluk gibi görünmektedir. 

Bu bakımdan Kobi’lerin gerek kişisel, gerek kurumsallaşmasıyla alacakları geliştirici eğitimler gerek üniversite sanayi yaklaşımı ile proje kültürü edinmeleri bir çok kurumlardan  alacakları proje karşılığı fon ve hibelerle, ihracata yakın durmaları ile kendilerini geliştirebileceklerdir. 
Girişimcilik her geçen gün daha da geniş alanlarda önem kazanması, iş kurma kültürü ve mevzuatlarının kolaylaşması, teşvik ve desteklerin yeterli hale gelmesi Kobi’lere yeni finansman yollarını açacaktır. Kobi’ler için yapılan ve yapılacak çalışmaları tekrar özetlersek;

Kobi’ler tarafından yapılması gerekenler; 

- Birleşme, tanıtım, kurumsallaşma, rekabet kabiliyeti, verimlilik, katma değeri  yüksek ürünler yaratmak

- Kamuca yapılması gerekenler;Çıkarılacak kanun, mevzuat, yönergelerin bürokrasiden uzak ve etkin kullanıma yönelik özellikler arz etmesi, destek imkanlarının genişletilmesi

- Odalar ve sivil toplum kuruluşlarca;İş birliği içinde yapacağı çalışmaların hızlandırıcı,  öğretici, bilgilendirici, kolaylaştırıcı olması, tanıtım, iletişim gibi…

- Destek kurumları;Desteklerinden anlaşılır, seri ve uygulamaya yönelik özellik arz etmesi, destek sınırlarının genişletilmesi.

- Ulusal ve uluslararası KOBİ’ ler lehine oluşmuş ve oluşacak her türlü destek ve projenin KOBİ’lere ulaştırılması, öğretilmesi ve etkin kullandırılması.

- Banka ve finans kurumlarının KOBİ’lere kullandırılacağı kredilerde; performans, verimlilik esasına göre öncelik tanınması ve kredi işlemlerinin kolaylaştırılması.

- EĞİTİM ve danışmanlık kurumlarının başta nitelikli eleman olmak üzere uygulamaya dönük 
eğitimin yanı sıra, nitelikli eleman arzı ile kaliteyi yükseltici eğitimlere önem verilmesi.

- Basın yayın kurumları vasıtasıyla konunun önemi ve çözümleri üzerine bilgilendirici, kolaylaştırıcı, birleştirici çalışmalar yapılması. 
Tüm bu faaliyetlerin etkinliği Kobilerin kurtuluşuna vesile olacaktır.  

Kobilerin sıkıntıda olması; En başta istihdam gibi ülke sorununun çözümünü zorlaştıracaktır. 

BİLGİ, tecrübe, teknolojiyi kullanarak ÜRÜN ve ürün kalitesine dönük yatırım yapan, mesleğine hakim, gelişmeye ve EĞİTİME açık, lisan bilen, bilgisayar program ve alt yapısına sahip, verimliliği ölçebilen, verimlilik artırıcı faaliyetlerde bulunan, PROJE ve fizibilite, planlamaya dönük, çağdaş YÖNETİM ve dengeli finansman desteklerine sahip, iç ve dış fuarlarda kendini ve ürününü tanıtabilen, ihracat yapabilen, müşteri memnuniyetini esas alan KOBİLER başarı hedeflerine ulaşabilecektir. 

Karlılık Ortaklık Büyümeİşbirliği =KOBİ (EKONOMİNİN TEMEL TAŞI)

Fettah Güventürk

Okunma : 780
Yavuzlar iplik
sağlam pen
guney sigorta
karaman


Gündem haberleri
AK PARTİ'DE NELER OLUYOR?
22 Ocak 2021 Okunma: 13037 Siyaset
Karamanlı Müzik Öğretmeni Evinde Ölü Bulundu!
22 Ocak 2021 Okunma: 11225 Asayiş
AK Parti'de İstifa Depremi
22 Ocak 2021 Okunma: 7648 Siyaset
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın