Köysel Dönüşüm Şart | Karamandan.com - Karaman Haber

Köysel Dönüşüm Şart | Karamandan.com - Karaman Haber

04 Temmuz 2020 Cumartesi
Köysel Dönüşüm Şart

2017 Mart ayının son yarısını köyde geçirdim. Yukarı Çağlar köyümüzün kuruluş tarihi bilinmemekle beraber köyün yakınında kurulmuş ve Taşeli Yöresinin antik kent kalıntılarının belki de en önemlisi olan Sbide, Amyntas M.Ö. 30 Vasal kral tarafından M.Ö. 25 öldürüş tarihi arasında kurdurulduğu sanılıyor.

Sbide M.S. 400 lü yıllarda büyük bir su sorunu yaşayınca şimdiki Yukarı Çağlar Karamanoğlu Camiinin bulunduğu su kaynağının başına ve diğer su kaynaklarına yakın olan Söğütçük, Değirmenönü, İşkozlar mevkiine yerleşimlerin kaydığı tahmin ediliyor.

M.S. 474 “Verina, Zeno'yu Konstantinopolis'i terk edip kaçmasını telkin etti ve bunu Zeno'ya kabul ettirmeyi başardı. Zeno Konstantinopolis'de yaşıyan bazı Isaurialılar ve devlet hazinesi ile birlikte kaçtı.” (1)

“Zeno 20 ay kendini Isauria'da bir kalede koruyarak asker toplayıp onları yetiştirme işine verdi ve bir Isaurialı kabile reisi olarak yaşamaya başladı.” (1)

Zeno, beraberinde getirdiği altınlarla Sbide’ye bir mühendislik harikası ve çok yüklü bir maddiyat harcanarak yapılan 5 km uzunluğundaki antik su tünellerini kayalıklar içinden oydurarak şehre su getirtmesi, şehrin su şebekesini kurşun borularla döşetmesi izlemiştir. Yayla yolunun da Zeno’n tarafından yapılan yatırımlarla olduğu sanılmaktadır.

Zeno’n, 20 ay sonunda yöreden topladığı askerlerle tekrar İstanbul’a dönerek yeniden krallığı elde etmiştir.

Ne var ki şehre su taşıyan suyun da yeterli gelmediği sanılmaktadır. Bunu da şu görüşlere dayandırarak sizlere aktarıyorum.
Türklerin Ermenek ve civarına geliş tarihinden sonra bir şekilde Sbide boşaltıldıktan sonra Türkler Sbide kentine yerleşmeyip su kaynağı bulunan bugünkü Karamanoğlu Camii çevresine yerleştikleri sanılmaktadır.

Sbide boşaltıldığı dönemde camii civarında da yerleşik olan eski Sbidelilerin de boşaltılıp öyle yerleştikleri, İlk yerleşenlerin de 12 hane oldukları (Yaşlı anlatımlarından elde edilen bilgi) ve hayvancılıklar geçim sağladıkları sanılmaktadır. Karamanoğlu Camiinin de daha önceden kilise olduğu yönünde Rahmetli Şükrü Öztürk Hoca da anlatımında kiliseden söz etmekteydi.

Diğer yandan camii önündeki çınarın yanında “Kara Davut” adlı bir Hristiyan’ın demircilik yaptığı anlatımlar köyde yaşayıp vefat eden yaşlıların çoğundan duymuştum.

Bunları neden “Köysel Dönüşüm”  konusu içine aldım? Şunun için M.S. 400’lü yıllarda ilk yerleşimlerin gerçekleştiği Yukarı Çağlar Köyünde ciddi anlamda “Köysel Dönüşüm” gerekmektedir. Evler iç içe Sbide Antik Kentinden taşınan taş ve çamurla yapılmış kâgir binalardır. 450 civarındaki yapıdan 60’a yakın binanın virane-örene şekline dönüştüğü görülmektedir. Üstelik bu durumda olan binalar hem tehlike oluşturmakta, hem de çöplük durumuna getirilmiş oldukları görünmekte, yine insan sağlığını etkilediği muhakkaktır.

Bir diğer tehlike ise mart ayındaki gördüklerimden ciddi olan bir konuya parmak basmak istiyorum. 2016-2017 kış döneminde kış şartlarının ağır geçmesiyle köyde yeni heyelan tehlikesi ortaya çıkmıştır.

Köylü vatandaşlar bunu devlet makamlarına ulaştırıp ulaştırmadıklarını, muhtarlığın yine böyle bir konuyu üst makamlara iletip iletmediğini bilmiyorum ama tanık olduğu Yeni Camiden Değirmenönü’ne giden yoldan aşağıda kalan evlerin çoğunda bu kış çatlamalar hatta kaymaya varan görüntüler gördüm. Hatta bir evin zemin katında (ahır) bir duvarın kış dolayısıyla yıkıldığını evin sahibi tarafıma anlattı. Evinde de ciddi çatlakları olduğu herkes tarafından rahatlıkla görülebilmektedir.

Gelelim “Köysel Dönüşüm”  konusuna;

1. Köy eski bir yerleşim sahası üzerindedir.
2. Virane-örene yapılar can güvenliği ve sağlığı etkilemektedir.
3. Köyün yeni yerleşim ev yapacağı alan bulunmamaktadır. İskân sahası bulunmadığından yeni evler yapılamamaktadır.
4. Kâgir evlerin bitişik nizamla yapıldığı, ahşabın çok kullanılmış olması her zaman yangın riskini taşımaya devam etmektedir.
5. Sokak yollarının darlığı köy içi ulaşımı kısıtlamakta, yangın anında itfaiyenin girememesine neden olmakta, ambulansların sokaklara giremediği gözlenmektedir.
6. Köyde ciddi heyelan tehlikesi mevcuttur.

Yukarı Çağlar Köyün çağdaş bir yaşam tarzına ulaşması için Karaman İl Özel İdaresinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karaman Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüklerinin, Ermenek Kaymakamlığının ciddi anlamda köy üzerinde bir etüt gerçekleştirip, Türkiye’mizde bir ilk olması açısından “Köysel Dönüşüm” çalışması başlatmalarını gönülden arzu ettiğimizi ifade etmeye çalıştım.

 

Düzenleme : 30 Nisan 2017 04:05 Okunma : 2742