Köysel dönüşüm gerekir mi? | Karamandan.com - Karaman Haber

Köysel dönüşüm gerekir mi? | Karamandan.com - Karaman Haber

04 Temmuz 2020 Cumartesi
Köysel dönüşüm gerekir mi?

Bu makalemde günümüzün olmazsa olmazı durumuna gelen dönüşümün gerekliliği üzerine yazmak istiyorum. Bahsini edeceğim konu ise ‘Köysel Dönüşüm’dür.

Geleneksel usta palanları ile yapılan köy evleri hem içinde yaşam sürme yönünden kısıtlılık oluştururken hem de düzensiz yapılaşmadan dolayı sokak aralarına ne bir ambulans, ne de itfaiye araçlarının girmesine imkân vermemektedir. Alışık olduğumuz ‘Kentsel Dönüşüm’ terimi artık köylere de uygulanmasının gerekliliği vardır. İlk etapta köy içi cadde ve sokaklarının çağdaş bir duruma kavuşması ‘Köysel Dönüşüm’ gereklidir.

Köylerde bulunan konutların geleneksel yapı tarzında yapıldığı için bırakın 6-7 şiddetinde bir depremi, 4-5 şiddetinde bir deprem maddi ve manevi yönden bu mekânlarında yaşayan halkta büyük yıkımlara neden olabilir.

‘Köysel Dönüşüm’ yakın zamana kadar köylerde rastgele ve kontrolsüz bir şekilde yapılan binaların önüne geçme yönünde büyük bir katkı sağlayacağı kesindir. 

Şimdilerde köylerde yeni yapılan binalar planlı, izinli şekilde yapılmaya çalışılsa da bu yapılar Ermenek köyleri içinde yüzde bir ile beş arasında değişebilir. Özellikle deprem yönetmeliğinden sonra köylerde yapılan yapılaşma incelenirse gerçekten yapılaşmanın oldukça düşük olduğu ve eski evlerin bir şekilde kullanılmaya devam edildiği açık ve net olarak görülebilir. 

Deprem yönetmeliğine uyma zorunluluğu gerçeğinde yapılacak olan yapıların Ermenek’te plan projesinin çizilip, Karaman merkeze gidilmesi, onay için uzunca bir zaman ve maddi varlık gerektirdiği gerçeği “Köylerde yapılaşmayı da bitmiştir.” demek daha doğru olacaktır. 

Köylerde halen eski yapıların kullanılmaya devam edilmesi, ev yapma zorluğu karşısında eski yapıların basit restore işlemlerinden sonra kullanılır hale getirilmesi ile sorunlar ötelenmeye devam edilmektedir. Köylerdeki mevcut yapıların da doğal afetlere karşı elverişli olması nedeniyle tehlikeyi de üzerinde barındırmaya devam etmektedir.

Doğal afetlerden korunma, düzenli bir yapılaşma, sokağıyla, caddesiyle insanların daha rahat ve huzurlu bir yuvada yaşayabilmelerini sağlamak için birçok şehirde uygulanan ‘Kentsel Dönüşüm’ projesine benzer ‘Köysel Dönüşüm Projesi’nin planlanarak uygulama geçilmesinde çok yarar ortaya çıkacaktır.

Önceden var olan geleneksel yapı tarzlarının yol ve sokaklara engelleri de ortadan kaldırılarak ambulans, itfaiye araçları gibi yaşamsal gerekliliği olan vasıtaların rahatça geçebileceği sokakların oluşturulması köylüye saygının tam karşılığını bulacaktır.

Karaman İl Özel İdaresi bu konuda bir araştırma yaptırıp ‘Köysel Dönüşüm Projesi’nin gerçeğini ortaya çıkarması gerekir kanaatindeyim. 

Köylerde bulunan virane evlerin tespit ettirilmesi, bu virane evlerden ne kadarı tehlike oluşturduğu yerinde görülmelidir. Köy içinde kaç sokaktan taşıt geçip kaç sokaktan taşıt geçemediği belirlenmelidir. Yapıların yaşı ve genel durumlarının inceletilmeli, ahşap, yarı taş yarı ahşap ve tamamı taş olmak üzere bu modellerin küçük orta ve büyük olmak üzere tüm hesaplamalarının yapılması gerekir. 

Vatandaşlara ücretsiz olarak verilebilecek betonarme projelerin ve zemin etüdünün ücretsiz olarak yaptırılması ‘Köysel Dönüşüm Projesi’nin ilk adımını oluşturacaktır.

‘Köysel Dönüşüm Projesi’ doğal afet durumunda riskleri minimuma indirmek ve geleceğe yönelik yaşamın kalitesinin artmasını sağladığı gibi, Karaman İl Özel İdaresinin de gurur kaynağı olacaktır. 

Bu yazının başlığında sorduğum sorunun cevabı; evet köylere “Köysel Dönüşüm” gerekir.

01.02.2016 

Durmuş Ali ÖZBEK
durmusaliozbek@hotmail.com

Okunma : 3990
Foto galeri