Kültür Bu Coğrafyanın Hangi Bucağında | Karamandan.com - Karaman Haber

Kültür Bu Coğrafyanın Hangi Bucağında | Karamandan.com - Karaman Haber

13 Temmuz 2020 Pazartesi
Kültür Bu Coğrafyanın Hangi Bucağında

“Kültür” kelimesi raydan çıkmış bir tren vaziyeti almıştır. 

Bir ayağımız çukurda. Körü körüne, bağnazlık üzerine çukura düşüyoruz. At gözlüğümüzü ters takmışız. Hiç takmamamız gerekirken at gözlükleriyle bir yaşam sürdürmekteyiz. Kanımca at gözlüklerinin milletimize takılmasının sebebi idrak algımızı kaybetmiş olmamızdır. Bir şeylerin farkına varmak gerek. Batı kim, biz kimiz? Özenmek nedir? Bizler milletimizin sinesindeki kültürü değiştirme çabalarındayız. 

Doğruyu söylemekten geri durmayacağım. Batıya özeniyoruz. Günümüzdeki gençler, yetişkinler kültürümüze ağır darbe vurmaktadır. Önüne geçilmeli. Bizden sonraki kuşaklar kültürümüze ne vaziyet aldıracakları aşikâr bellidir. Milletçe alışagelmiş bir zihniyeti taşıyoruz. Dilimizin, benliğimizin, tarihimizin hatta dinimizin yozlaşması bu zihniyetin akıbetidir. Kültürümüze sahip çıkmazsak batının, yabancılaşmanın tesiri altında olacağız. Ne yazık ki cinai bir vakıa bu. 

İnsanlık tarihinin en muasır medeniyetleri bu coğrafyada doğmuştur. Elbette etkilenmişiz diğer medeniyetlerden. Olumlu ya da olumsuz. Etkilendiğimiz kültürün kendi kültürümüze uyarlamazsak, vahim… Geçmişten gelen geleceğimizin teminatı olan kültürümüze sahip çıkmalıyız. Bunun hepimiz idrakindeyiz. Lakin eleştiri boyunu aşamıyoruz. Çözüm odaklı olmalıyız. Biraz tasavvur, biraz tefekkür...

Kültür yüzyıllardan beri sürekli gelişip birikmektedir. Kültür geniş bir yelpazesi olan kavramdır. Edebiyat, tabiat gibi kavramlardan daha geniş ve renkli bir yelpazeye sahiptir. Yelpazesinde serinlediğimiz kültüre sahip çıkmazsak gün gelecek ayaklar altına alacağız, çarmıha çıkaracağız. Gerçekçi olmak gerekirse batıya özenmeyi geçip batı gibi yaşamayı hayatımızın merkezine koymuşuz. 

Onların kendi sosyal yaşamlarına dair bütün doğruluk algılarını beyinlerimize işlemişiz. Amma velakin ümitvarım. Kültür şahlanışı, dirilişinin olacağı günler görebiliriz. Kurtulmak gerek. Bazı şeylerin idrak edilmesi gerek. O sebepledir ki, kültürümüzün asimile olmaması için kültürümüzü tecessüs eylemek gereklidir. Kendi kültürümüze ne istihfaf etmeli ne de yüceltmeliyiz. Edep çerçevesinde doğru yola koyulmalı, kötüleri def etmeliyiz. 

Milletler arası etkileşim elbette olacak ama onu kendi milli değerlerimiz, ahlaki değerlerimiz ile yoğurmalıyız. Dilimizi güncel ve canlı tutmalıyız ki, bizden sonraki nesillere dilimiz aracılığıyla kültürümüzü aktarabilelim…

Safvet olmalı ziya-ı kültür doğrultusunda yekzeban
Meşrep gerektirir ecnebi lügatına  pur-ı pır için saf lisan

Yasin Deniz
 

Okunma : 3085