Müslümanlarda Zihin Ayrışması | Karamandan.com - Karaman Haber

Müslümanlarda Zihin Ayrışması | Karamandan.com - Karaman Haber

28 Ocak 2021 Perşembe
Müslümanlarda Zihin Ayrışması

Modernizm rönesans ve reform gibi hareketlerin tesiriyle güçlenen bilimsel, tarihsel, sınaî ve siyasî alanlardaki değişimlerin toplum hayatına tesiriyle gelenekten kopuşu ve ortaya çıkan değişim zihniyetini ifade eder.

Modernizmin en önemli özelliklerinden birisi parçalamak ve ayrıştırmaktır. Batılı insan modelinde modernizmin tesiri ile dünyaya ve ahirete taalluk eden meseleler farklı şeylermiş gibi algılanmakta, arasına duvar örülmektedir. Dünyayı bâki kalınacak bir mesken olarak addedip mesailerinin büyük kısmını dünyevi meşgalelerde harcamaktadırlar. Dünyaya dair gelecek planları, yatırımları, hedefleri ağır basmaktadır. Bu ayrışmanın tipik sonucu olarak dünyevî meşgalelerle mesailerini harcadıkları zaman arada bir kiliseye uğrayarak vicdanlarını rahatlatma yoluna gitmişlerdir. Haftanın altı günü dünyalık işlerle meşgul olduktan sonra bir günlerini kiliseye ayırma yoluna gidiyorlar.

Müslümanın  zihin dünyasında dünya ve ahiret kavramları  girift olması gerekirken maalesef gün geçtikte müslümanlarda da bu zihin ayrışması baş göstermeye başladı. Modernizm, insana daha çok tüketmeyi, daha çok harcamayı empoze ederek hayatın anlamının sadece maddede olduğunu; insanın sadece yeme, içme, gezme, eğlenme, mal-mülk edinme gibi dünyevî bir takım eğlencelere mesai harcaması gerektiğinin uğraşındadır.

Modernizmin pençesine düşmenin en önemli nedeni olan dinî ve örfî köklerinden kopartılmış bir nesil inşası bizlere çok şeyler kaybettirdi. Ahlâk, erdem, fazilet, doğruluk gibi kavramlar yerini ahlâksızlık, erdemsizlik ve yalancılığa bırakarak Müslüman’ın kimliğine yabancılaşmasına sebep oldu.

Dünyaya ve geleceğe dair emellerimiz ve  hayallerimiz daha ağır basmaya başladı. Ahirete yatırım yapmamız gereken yerde dünyevi meşgalelere mesaimizi harcar olduk. Dolayısıyla dünyaya dair tahayyüllerimiz çok uzun vadeli olmaya başladı. Sadece cumadan cumaya camiye uğrayan, başladığı işe besmelesiz başlayan, üzerine düşen görevi(her ne meslekte olursa olsun)ibadet şuuruyla yapmayan, amelsiz Müslümanın sadece bir gün kiliseye uğrayan batılı insan modelinden ne farkı kalır ki.!

Modernizm, İslâm dininin bir alternatifiymiş gibi bir algı lanse edilmeye çalışılıyor. Şu bir gerçek ki İslâm dini Hz.peygamber döneminde yaşanılmış ve yok olmuş değil çağları aşan bir dindir.

Modernizimden daha tehlikeli olanı ise post modernizimdir. Modernizm zihin dünyamızı fizikî olarak ayrıştırırken postmodernizm ise zihin dünyamızın muhtevasını değiştiriyor. İbadet etmeyin demiyor ama yapılan ibadetin içini boşaltıyor. İbadet özgürlüğü tanıyor belki ama yapılan ibadetleri değersizleştiyor.

Bu yazımızda modernizmin ne olduğu ve Müslümanın zihin dünyasına ne gibi etkileri olduğunu ifade etmeye gayret ettik. İnşallah bir sonra ki yazımızda modernizme karşı Müslümanın duruşunun nasıl olması gerektiğini ifade etmeye çalışacağız. Dualarda buluşmak ümidiyle.
Âhir kelam;

“Ahiret inancı olmayan kimse dünya menfaatlerinde boğulmaya mahkumdur.”

Turgut KAHVECİ
 

Okunma : 2008