Müslümanlarda Zihin Ayrışması-2 | Karamandan.com - Karaman Haber

Müslümanlarda Zihin Ayrışması-2 | Karamandan.com - Karaman Haber

28 Ocak 2021 Perşembe
Müslümanlarda Zihin Ayrışması-2

Müslümanlarda Zihin Ayrışması-2

‘’Müslümanlarda Zihin Ayrışması’’ adlı bir önce ki yazımızda modernizmin en önemli özelliklerinden olan zihin ayrışmasına değinmiştik. Müslümanların zihninde dünya ve ahiret kavramlarını ayrıştırdığından bahsetmiştik. Bu yazımızda ise modernizme karşı müslümanca bir duruş nasıl olabilir bundan bahsedelim.

Batı toplumları dışında ki tüm toplumlarda olduğu gibi Müslüman toplumlarda modernleşmenin yalnızca teknik boyutunu almak istediler. İlk görünüşte masumane olan bu fikir maalesef düşünüldüğü gibi sonuç vermedi. Modernizm teknolojisiyle birlikte bir takım bilgi biçimini ve zihniyet dünyasını da Müslüman toplumlara empoze etti.

Müslümanların en büyük yanılgısı modernizmin ürettiğinin görünüş olarak bir benzerini bulup yeni bir çıkarım yaparak kendi dünyalarına aktarmaları oldu. Halen Modernizmi anlamış değiliz. Sayıca belki çoğalıyoruz ama İslami yaşantımızı yitiriyoruz. Dini mabetlere has kılar hale geldik.

Bütün bu söylediklerimize çözüm olarak dünyaya dair bakışımızı değiştirmeliyiz. Dünyada olmazsa olmazlarımız olmamalıdır. Sahip olduğumuz mülkle aramızda kurmuş olduğumuz ilişkinin mahiyeti ve ona yüklediğimiz anlamı gözden geçirmeli;gerçek sahibini başkası bilip emanetçi gözüyle bakmalıyız.

Müslümanlar olarak çoklukla övünür hale geldik. Ne kadar lüks bir eve sahipsek ne kadar çok arabamız varsa bunlarla övünmeye başladık. Halbu ki Allah bizim ne cisimlerimize ne de mallarımıza bakacak, kalplerimize ve işlediğimiz amellere bakılacak. Bir şeyin çokluğuyla övüneceksek bu da salih amellerimiz olmalıdır.

Müslümanca bir muhayyileye sahip olup İslamî kelime ve kavramlar üzerinden zihin faaliyeti yürütüp bir şeyin İslam’a uygun olup olmadığına karar verebilmek için süzgeç üretip dışarıdan aldığımız değerleri özümüze uygun hale dönüştürürsek problemi bir nebze olsun çözeriz.
Modernlerin dünyayı sevdiği gibi dünyayı sevmekten vazgeçip onların dünyayı sevdiği kadar bizler de ahirete sevdalanmalıyız. Nihaî amacımız ve ideallerimiz ahiret endeksli olmalıdır.

Modernizm cemaat halinde yaşanan dinimizi bireysel bazda yaşanan bir din anlayışı haline getirmeye çalışıyor bizde aksine ‘’Müminler ancak kardeştirler’’ ‘’Hep birlikte Allahın ipine sımsıkı sarılın. Ayrılığa düşmeyin’’ ayetleri mucibince cemaat bilincine ümmet bilincine sahip olalım.

TURGUT KAHVECİ

Okunma : 2163