Sevelim,Sevilelim | Karamandan.com - Karaman Haber

Sevelim,Sevilelim | Karamandan.com - Karaman Haber

13 Ağustos 2020 Perşembe
Sevelim,Sevilelim

Bizleri tek ırk, tek millet ve tek insan haline getiren İslamiyet olmuştur. Bu vahdet biyolojik bir vahdet değildir. Ne dille ne de renkle alakası vardır. İnananlar kardeştirler.

Vahdetlerin en mukaddesi olan İslam vahdeti aynı şeyleri sevmek, aynı şeyler için yaşamak ve ölmek anlamına gelir.

Bir yerde sevgi ve merhamet yoksa çıkar vardır. Çıkarların başladığı yerde mutluluk aranmaz. Çünkü çıkar insanın kalbine değil cebine bakar. İbrahim Tenekeci ağabey’in bu hususta güzel bir sözü vardır; ‘Artık her insanın son kullanma tarihi var. Çünkü karşımızdakine insan olarak değil, imkân olarak bakıyoruz.’

Bugünün Müslümanları olarak birbirimize yan gözle bakar olduk. Birbirimizin kaşıyla gözüyle alay eder hale geldik. Birbirimize verdiğimiz zararı belki kafirler bize vermez hale geldik. Birbirimizi kusurları ile sevmeliyiz. Birbirimizden beklentilerimiz itidalli olursa aramızda ki muhabbet daha iyi bir noktaya gelir. Birbirimizi sevmek zorundayız. İmanın bir gereği bu.

Efendimiz(as);

‘Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız!’ (Müslim, Îmân 93-94; Tirmizî, Et’ime 45; İbni Mâce, Mukaddime, 9)buyurmaktadır.

Selam terimi Arapça "selime" kökünden bir mastar olup, sözlükte; maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak, barış ve esenliğe kavuşmak demektir. Bir fıkıh terimi olarak selam; karşılaşan iki Müslümanın birbirine yaptıkları dua cümlesinden ibarettir. Selam, aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın doksan dokuz güzel isimlerinden birisidir. İnsanlar arasında dostluk, sevgi ve barışın yaygınlaştırılması, müslümanların kalplerinin birbirine ısındırılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bir Müslüman Allah’ı ,Resulullah’ı ,sahabeyi  ve dahi birbirlerini sevmekle sorumludur.Allah’ı sevmek ona itaat etmekle,Resullah’ı sevmek sünnetine ittiba etmekle,sahabeyi sevmek onların yolundan gitmekle birbirimizi sevmek ise birbirimize muhabbet beslemekle mümkündür.Aksi takdirde ilahi söyleyerek coşmakla Allah’a,tabağın dibini sıyırmakla da Resulullah’a sevgi gösterisi yapılmaz.Zor zamanında yanında olamadığın kişiyle de kardeş sayılamazsın.Yanında olmaktan kastımız yalnızca maddi anlamda değil hayır duada bulunmak bile kardeşinin yanında olduğunun bir göstergesidir.

Efendimiz(as);

‘Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslüman’ı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslüman’ı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.’(Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.)buyurmuştur.

Ayıpların ve kusurların ortaya dökülmesi insanları birbirine düşürür, aralarına kin ve düşmanlık tohumları eker. İnsanların haya duygusunu ortadan kaldırır. Toplumda ahlaksızlığın hızlı bir şekilde yayılmasına sebep olur. Bu sebeple asıl yapılması gereken, kişinin kendi kusurlarına bakması, başkalarının kusurlarıyla ilgilenmemesi ve başkalarında gördüğü kusurların üstünü örtmesidir.

Asıl hedef toplum içinde birlik ve beraberlik içinde yaşayıp, kusurları örterek arkadaşlık ve dostluğu güçlendirmektir. Mü’min, Allah sevgisini tattığı zaman, Allah ona kendi kusurlarını gösterir ve böylece insan başkalarının kusurlarını görmez olur.

Bir sonra ki yazımızda inşallah insanın başkalarından önce kendi kusurları ile ilgilenmesi hususuna değineceğiz.Allaha emanet olun.Sizleri seviyorum.

TURGUT KAHVECİ

Okunma : 889