Yerel Rektör | Karamandan.com - Karaman Haber

Yerel Rektör | Karamandan.com - Karaman Haber

04 Temmuz 2020 Cumartesi
Yerel Rektör

Bu yazımı rektörlük atamaları üzerine yazmak istedim. 

OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile rektörlük seçimlerinin kaldırılmasının ardından 19 üniversitede rektör olmak isteyenler adaylar, ‘Rektör Adayı Bilgi Formu’ nu doldurarak, akademik özgeçmişleri ve yayın listesiyle YÖK’e başvuracaklarına dair haberler 21 Kasım 2016 günü medyada yer aldı.

Aynı gün; YÖK'ten yapılan açıklamada Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bartın, Batman, Bitlis Eren, Çankırı Karatekin, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, İzmir Bakırçay, İzmir Demokrasi, Karamanoğlu Mehmetbey, Kırklareli, Kilis 7 Aralık, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Yalova üniversitelerine rektör ataması yapılacağını duyuruldu.

Şimdi aday olan profesörler tabi müracaatlarını yapacaklar ve atamalarını bekleyecekler. Yeni rektör ataması yapılacak üniversitelerden bir tanesi de ilimizin üniversitesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesidir.

Yeni atanacak rektörlerden vatandaşın da elbet beklentileri olacak. Ataması yapılacak rektör, yalnızca görev yapacağı üniversitenin değil, o üniversitenin bulunduğu kentin de en önemli karakterlerinden biri olduğunu en baştan özümsemesi gerekir. Onun için başta bunu gerçekleştirecek rektör yerli bir rektör olmasının çok daha önemli olduğu / olacağı kanaatindeyim.

Yukarıda rektör ataması yapılacak üniversiteleri incelediğimizde çoğunluğun taşra tabir edilen üniversiteler olduğunu görmekteyiz. 

Bu üniversitelerin rektörleri, yerel rektör ataması şeklinde gerçekleşirse üniversitesini üniversite ruhuna uygun bilimsel bir duruş sergileme konusunda daha titiz çalışma sergileyerek evrensel kriterlere uygun yıldızı parlayan bir üniversite olmanın peşine düşeceği inancını taşımaktayım.

Türkiye'de her konuda değişim rüzgârları esmektedir. Üniversiteye de yerel rektör atanması yönünde yeni bir değişim yapılması uygun olmaz mı?

Atanan yerel bir rektör hantal, tembel, yeteneksiz ve verimsiz kişiye asla taviz vermeyeceğini, bilim yuvası olması gereken üniversitesini evrensel bir boyutta idari, akademik ve mali yetkilerini kullanarak yöneteceğini düşünmekteyim.

Yerel bir rektör hiçbir yayını, çalışması olmayan kişiyi profesör olarak atayabileceğini asla düşüneceğini sanmıyorum. Çünkü yerel bir rektör; yerel etki altında kalabileceğini de hesap etmek zorunluluğunu hisseder. ‘Benim adamım, senin adamın’ keyfiyetinden uzak kalır.

Yerel bir rektör; yerelin sorunlarını üniversite olarak yerel kaynaklarla çözme yolunda büyük çaba sarf eder. Kısacası yerel bir rektör; ‘el elin eşeğini türkü çağırarak’ sözünden uzak tutmasını bilir. Yükselmenin yolunun çalışma, bilim, emek ve başarıya dönük kesin kurallarını uygular, uygulatır. Rektörü olduğu üniversitesini kendi varlığı olarak yorumlar. 

Yerel bir rektör; yerel yönetimlerle, yerel basınla, yerel sanayi ve ticaret odalarıyla işbirliğini sürdürürken sorunlara çare üretmekte, yenilikler getirmekte hep öncü olacağını ilke edinir. 

Yerel kaynakları en iyi bildiğinden bilimselliğe giden yolda yerel etkileri bertaraf etmesini bilir. 

Bilimsel bilgi üretebilme koşullarını yerelden yola çıkmış olarak hazırlayıp evrenselliğe ulaştırma yönünde adımlar atar. 

Özellikle Karaman Bölgesi'nin yetiştirdiği  profesörlerin birçoğunun bu yetenek ve kabiliyette uygun olduğu düşüncesini taşımaktayım.

Rektörlük atamaları için profesörlerimizin 28.11.2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunmaları gerekiyor. 

Özellikle yöremizden yetişmiş profesörlerimizin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi rektörlüğü adaylığı için müracaat etmeleri yöre insanımız için çok önemli bir karar olacaktır.


 

Düzenleme : 24 Kasım 2016 13:32 Okunma : 2226