Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 12 Mart 2020  -  Saat : 09:30:11   Görüntülenme: 12418

EVSİN (BİSE) KÖYÜ

Eski adı Bise olan Evsin Köyü, Ermenek'in doğusunda ve Ermenek Merkeze 35 km uzaklıkta olup 555 metre yükseltidedir. Köyün eski adı Bise'dir.

Acele eden, çabuk iş yapan anlamına gelen “Evsin” ismi köye isim olarak verilmiştir. Köyün ilk yerleşimcileri Sarıkeçili Yörüklerindendir. 1845 yılı temettuat defterlerinde yer almadığına göre bu tarihten sonra kurulmuş olmalıdır.

Sarıkeçililer (Sarıkeçili Yörükleri, Sarıkeçili Türkmenleri, Sarıkeçi, Sarıkeçilü, Sarıkeçilili, Sarıkeçülülü), Mersin ilinin Silifke ilçesinde yaşayan konar-göçer Türkmenlerdir.  Yörük kültürünün son temsilcisidirler.

Oğuz boylarından hangisine mensup olduğu belli değildir. Eskiden İçel, Aydın, Konya, Karahisâr-ı Sahib, Akşehir ve Saruhan sancakları, Doğanhisarı Kazası (Konya sancağı), Antalya Kazası (Feke Sancağı), Eğridir, İsparta, Burdur, Dazkırı ve Uluborlu kazaları (Hamid sancağı), Tavşanlı, Honoz Kazası (Kütahya Sancağı) onların yaşadığı çevreler idi. Sözü edilen bu yerleşim birimlerindeki Sarıkeçililerin tamamı yerleşmiştir.

1500 yılında Bise köyünde bulunan Evren Cemaati adını, Evren adlı kişiden almıştır. Kökeni hakkında kesin bir bilgiye sahip olmamakla beraber bu kişi, 1485 yılında başlayan Osmanlı Devleti ile Memlüklüler arasındaki savaşta Osmanlı sadrazamı Davud Paşa’ya itaatlerini bildiren Varsak beylerinden biridir.

Cemaat, 1500 yılında, 69 nefer ile İmsi; 66 nefer ile Bise; 62 nefer ile Ahur Yakası; 39 nefer ile Evren Kışlası; 38 nefer ile Yağan karyesi; 28 nefer ile Burcu Kışlası ve 3 nefer ile Turd Çavuş köylerinde ve yine 3 nefer ile Hacılar mezrasında bulunmuştur.

Köyde tarım ve hayvancılığın yanı sıra turfanda sebzecilik ve tahıl ekimi yapılır. Ayrıca meyve yetiştiriciliği ve kaliteli zeytin üretimi de yapılmaktadır. Zeytin konusunda ilk ünlenen köylerimizden birisidir.

Orman köyü özelliği taşımaktadır. Köyümüz sınırları içinde yaygın olarak yapılan, kıl keçisine dayalı çobanlık mesleği son sürünün de satılmasıyla sona ermiştir. Bunun yerini büyükbaş hayvancılık almıştır.

Evsin köyü içinde krom madeni yatakları işletilmeye başlanmış olup, bunun için köyün içinde bahçelerin ve tarlaların olduğu mevkilere araba yolları açılmıştır. Kadın köy muhtarı olan tek köyümüzdür.

Evsin (Bise) Köyü
EVSİN (BİSE) KÖYÜ Eski adı Bise olan Evsin Köyü, Ermenek'in doğusunda ve Ermenek Merkeze 35 km uzaklıkta olup 555 metre yükseltidedir.