Ayasofya Vakfiyesinde Hristiyan Gayrimenkulleri | Karamandan.com - Karaman Haber

Ayasofya Vakfiyesinde Hristiyan Gayrimenkulleri | Karamandan.com - Karaman Haber

26 Kasım 2020 Perşembe
Ayasofya Vakfiyesinde Hristiyan Gayrimenkulleri

Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin Ayasofya Vakfiyesinde vakfa mülkiyeti veya geliri bağışlanan pek çok taşınmazdan söz edilmektedir. 

Aşağıda Arapça Aslından çevirisini yaptığım Vakfiyenin Hristiyanlarca bağışlanan gayrimenkullerinden bir kısmı yer almakladır. 

“Ağabey Mahallesinde Hristiyan Yanni Kıyanise varislerinin mülklerine sınır birbirine bitişik beş dükkan.

Ağabey Mahallesinde birisi odalı, Karaköy Kapısı civarında, kaleye dayanan karşılıklı sekiz dükkan. 

Ağabey Mahallesinde birbiri içinde, bir tarafı kale üç tarafı genel yola sınır sekiz hücre.

Karaköy Çarşı Mahallesinde limon civarında, limon ve Sultani depoya sınır iki dükkan.

Aynı mahallede, birbirine bitişik, üstleri birer odalı, altlarında da birer beyt bulunan genel yola sınır iki bina.

Aynı mahallede, iki tarafı kaleye ve Sultani depoya sınır, birbirine bitişik, bir tanesinin üzerinde oda bulunan dokuz ev.

Karaköy Çarşı Mahallesinde yola cephe birbirine bitişik üç yer ev.

Karaköy Çarşı Mahallesinde Hristiyan Kiryazi mülküne sınır, birbirine bitişik iki yer ev.

Karaköy Çarşı Mahallesinde bir dükkanla bitişik olarak yer alan ve Bargos adıyla anılan, Isparta lakaplı İskender varisleri mülküne sınır.  burç.

Karaköy Çarşı Mahallesinde üç taraftan yola cephe, Kasap Dükkanları olarak bilinen birbirine bitişik iki yer evle beraber sekiz işyeri.

Karaköy Çarşı Mahallesinde kale hendeğine sınır birbirine bitişik on oda.

Karaköy Çarşı Mahallesi yakınında yola cephe dört ev.

Karaköy Çarşı Mahallesinde yola cephe bir yer ev.

Karaköy Çarşı Mahallesinde dört yanı yola cephe, birbirine bitişik iki yer ev.

Karaköy Çarşı Mahallesinde Sultani Kasap Dükkanlarına sınır, birbirine bitişik üç yer ev.

Karaköy Çarşı Mahallesinde, yola cephe, ikisinin üstünde odası bulanan 12 ev.

Hristiyan Manol Verdi Mahallesinde yola cephe ve birbirine bitişik on altı yer ev.

Karaköy Çarşı Mahallesinde, üç yanı yola çıkan, ikisinin üstü odalı, birbirine bitişik yedi ev.

Karaköy Çarşı Mahallesinde, iki yanı yola çıkan, üçünün üstü odalı, birbirine bitişik yon ev.

Karaköy Çarşı Mahallesinde, Kastilyotsa Kilise Vakfına sınır, birinin üstü odalı, birbirine bitişik üç ev.

Karaköy Çarşı Mahallesinde, Kastilyotsa Kilise Vakfına sınır, birinin üstü odalı, birbirine bitişik üç ev.

Hristiyan Vasilko Mahallesinde, yola cephe, birbirine bitişik üç ev.

Karaköy Çarşı Mahallesinde, yola sınır, birbirine bitişik bir dükkanla üç ev.

Karaköy Çarşı Mahallesinde, Kastilyotsa Kilise Vakfına sınır, üstü odalı, birbirine bitişik iki ev.

Karaköy Çarşı Mahallesinde, Dimitri Elmedas mülküne sınır, bir ev.

Kiş Barş? Olarak tanınan Kemal Reis Mahallesi’nde 11 ev:  birbirine dayalıdır, yolla çevrilidir. Hepsinin üstünde birer de oda vardır. Ayrıca aynı yerde bir ev de odasız olarak vakfa aittir.

Hızır Ferra Mahallesi’nde 15 ev:  birbirine dayalıdır, yolla çevrilidir. Hepsinin üstünde birer de oda vardır. 

Bakırcılar Mahallesi’nde 4 ev:  birbirine dayalıdır, yolla çevrilidir. Hepsinin üstünde birer de oda vardır. Ayrıca aynı yerde bir ev de odasız olarak vakfa aittir.

Aynı mahallede dört ev:  birbirine dayalıdır, yolla çevrilidir. Ayrıca aynı yerde bir ev de odalı olarak vakfa aittir.

Aynı mahallede üstlerinde birer odalı iki ev: Dört yanları yol ve hamamdır.

Bir odalı ev bir de odasız evi şamil bir konak: Dört yanları özel ve genel yol ve hamamdır.

Aynı mahallede birbirine dayalı dört ev: Kaleye dayanır.

Aynı mahallede üç ev:  birbirine dayalıdır, üstleri odalıdır, iki yanı yoldur ve hamam yakınındadır.

Aynı mahallede birbirine dayalı iki ev: Kaleye dayanır. 

Aynı mahallede üç ev:  birbirine dayalıdır, üstleri odalıdır, üç yanı yoldur.

Aynı mahallede birbirine dayalı üç ev: İkisinin üstü odalıdır. Kaleye dayanır. 

Hacı Aver Mescidi Mahallesinde beş ev: Kale içinde olup bahçelidirler. İki tarafı kaleye dayanır.

Aynı mahallede iki tarafı yolla sınır beş hücre.

Aynı mahallede iki tarafı yolla sınır bir yer ev.

Aynı mahallede mescide sınır bir yer ev.

Melik Hatun Mahallesinde Kasap Mehmet mülküne hudut villa.

Bali Reis Mahallesinde, kale dibinde 12 yer ev, üçünün üzeri odalıdır. 

Ankaralı Abdi Fakih Mescidi Mahallesinde üçünün üstü odalı bey ev. İskandil adıyla maruf Kasım Reis mülküne sınırdır.

Aynı mahallede kaleye sınır bir evli konak.

Urgancılar Mahallesinde üstleri odalı iki ev: Ahmet Reis varislerinin mülküne dayanırlar.

Aynı mahallede iki tarafı yola cephe üstlerinde iki de oda yer alan beş ev.

Bir yer ev: Tanrı vermiş Ağa mahallesinde Tatar Hamza Reis mülküne sınır olup kale içindedir.

Yeni Kule Mahallesinde, kule ile çevrili, birbirine dayalı sekiz yer ev.

Yeni Kule Mahallesinde, kaleye dayanır, birbirine dayalı yedi yer ev.

Yeni Kule Mahallesinde, kule önünde, birbirine dayalı beş yer ev.

Karaköy mahallelerinden Hristiyan Kostas Kopriya Mahallesinde, Hristiyan Manol Şükrü mülküne sınır, bitişik iki ev.

Aynı mahallede Aziz Zani Kilisesine sınır, üstünde odası bulunan bir ev.

Karaköy Çarşı Mahallesinde, İskender Ferra mülküyle sınır, üstü odalı, birbirine yapışık üç ev.

Hristiyan Manol Verdi Mahallesinde, üç yanından yola cephe ve birbirine bitişik dördünün üstü odalı sekiz ev.

Karaköy mahallelerinden Alaparda Mahallesinde, Aya Yorgi Kilisesine sınır bir tek kat ev.

Aynı mahallede, yola cephe, beşinin üstü odalı on haneyi içeren ve Bezirhane adı verilen yer ev.

Aynı mahallede, Hristiyan Babakir Manol mülküyle sınır ikisinin üstü odalı altı ev.

Aynı mahallede, iki tarafı Aziz Bento kilisesi vakfına sınır birisinin üstü odalı bitişik iki ev.

Deli Mihal Mahallesinde, iki tarafı Aziz Bento kilisesi vakfına sınır üstü odalı ev.

Hristiyan Pağmano Mahallesinde, Hristiyan Anton Balağa mülküne sınır Likosna adıyla tanınan kilise.

Aynı mahallede, iki tarafı Aziz Bento kilisesi vakfına sınır bir ev.

Aynı mahallede, iki tarafı yola sınır birbirine bitişik üç ev.

Gulfati reisi Deli Mihal Mahallesinde, iki tarafı Aziz Bento kilisesi vakfına sınır üstü odalı ev.

Hristiyan Ekmekçi Andriya Mahallesinde Gelenderli Hristiyan Kostandin mülküne sınır bir ev.

Hristiyan Ekmekçi Andriya Mahallesinde Hristiyan Kara Söme mülküne sınır birisi odalı dört ev.

Midillili Zozi Mahallesinde, Hristo teyel Kilisesine sınır üstü odalı dört ev.

Hristiyan Ekmekçi Andriya Mahallesinde iki tarafı yola sınır üstü odalı, yanında değirmeniyle bir ev.

Hristiyan Ekmekçi Andriya Mahallesinde iki taraftan Ermeni Kilisesine sınır birbirine bitişik iki ev.

Hristiyan Kalfati Pasanla Mahallesinde, Hristiyan Yanni Zerbelü mülküne sınır bir ev.

Hristiyan Kalfati Pasanla Mahallesinde, Ermeni Kilisesine sınır bir ev.

İskender Kethüda Mahallesinde iki taraftan yazıcı Çenes mülküne hudut bir ev.

Aynı mahallede, adı geçen Kethüda mülkü ve Hamamla hudut bir ev.

Hristiyan Ekmekçi Kostas Kopriya Mahallesinde, iki yandan yola cephe odasız bir evle üstleri odalı, bitişik iki ev.

Hristiyan Ekmekçi Andriya Mahallesinde iki taraftan Andriya mülküne sınır bir ev.

Kalfati Reisi Kilisesi Mahallesinde, dört yandan yola cephe,  ikisinin üstü odalı, bitişik yedi ev.

Aynı mahallede, iki tarafı yol ve Eğribozlu Hristiyan Nikola mülküne sınır bir ev.

Aynı mahallede, iki yanı Hristiyan Anton Pasanla mülküne dayanan birbirine yapışık üç ev.

Karaköy Mahallelerinden Hristiyan Berber Mihal Mahallesinde, ana yolla çevrili, birisinin üstü odalı, yedi bitişik ev.

Hristiyan Yorgi Sebedi mahallesinde, ana yolla çevrili, altı bitişik ev.

Manol Varanko Mahallesinde, ana yolla çevrili, ikisinin üstü odalı, sekiz bitişik ev.

Manol Varanko Mahallesinde, üç tarafı yolla çevrili, ikisinin üstü odalı, altı bitişik ev.

Manol Varanko Mahallesinde, Nikola Alacri mülküne sınır, birisinin üstü odalı, beş bitişik ev.

Hristiyan Anton Oknala Mahallesinde, ana yolla ve kale duvarıyla çevrili, ikisinin üstü odalı, üç bitişik ev.

Manol Varanko Mahallesinde, iki tarafı ana yolla çevrili, bir ev.

Tophane Kapısı yakınında, kale duvarına sınır, birbirine bitişik bir dükkan ve bir ev.

Hacı Mübarek Hamamı Mahallesinde, ana yolla ve hamamla çevrili, ikisinin üstü odalı, üç bitişik ev.

Hacı Mübarek Hamamı Mahallesinde, Yusuf oğlu Hacı Bayram mülküne sınır, birisinin üstü odalı, iki bitişik ev.

Ermeniler Mahallesinde, dört yanı yol ve kaleyle çevril, yedi bitişik ev.

Aziz Bento Mahallesinde kale duvarı yakınında, yolla çevrili üstü odalı ev.

Haceger Ermen Mahallesinde, Haceger Ermeni mülküne sınır üstü odalı bir ev.

Papazoğlu Mahallesinde, üç yanı yola cephe, birisi odalı, bitişik üç ev.

(Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi TKGM-d-02147-0001 / 0141s.30 -31-36-37- 38-39-40)

Mükremin Kızılca

 

Okunma : 948