Karaman Oğulları Soy Ağacı | Karamandan.com - Karaman Haber

Karaman Oğulları Soy Ağacı | Karamandan.com - Karaman Haber

19 Ocak 2021 Salı
Karaman Oğulları Soy Ağacı

Karaman Oğulları Hakkında Üç Önemli Soy Ağacı

Karamanoğulları Hanedanının beylik yapmış 13 üyesi vardır.

220 yıl süren (1256 – 1276) Karamanoğlu Devleti beylerinin ve soylarının görev ve ölümlerini gösteren tabloyu incelemenize arz ediyorum.

Aşağıdaki üç soy ağacında vazifem sadece çevirmek olmuştur. Tek müdahalem Karaman Bey ölüm yılıdır ki aslında da göreceğiniz gibi (h. 678? ) soru işaretliydi. Karşılığı olan M. 1280 yılı ise yanlışlığı aşikâr bir rakamdı.

1- Karaman Oğulları

Larende, Sivas, Konya, Karaman, Ermenek…

1- Kerimüddin Karaman Bey Nure oğlu (Ö. H 662 / 1264)  Yıl H 654 / 1257

2- Birinci Mehmet, Karaman oğlu H 660 / 1262

3- Bedreddin Mahmut, Karaman oğlu H 677 / 1279

4- Burhaneddin Musa, Mahmut oğlu H 740 / 1340

5- Fahreddin Ahmet, İbrahim oğlu (Ö. H 750 / 1350

6- Şemseddin, İbrahim oğlu, H 750 / 1350

7- Alaeddin Halil, Mahmut oğlu (Ö. H 793 / 1391Yıl h 753 / 1353

8- Alaeddin, Halil oğlu H. 783 / 1382

9- İkinci Mehmet, Alaeddin oğlu, (birinci sefer) h. 793 / 1392

H. 823 / 1421yılında Mısır yönetimi azletti, h. 827 / 1424 yılı Antalya kuşatması sırasında öldü. 

Mısır Başkanlığı h. 824 – 833 / 1421 – 1430

İkinci Mehmet (İkinci sefer) h. 834 / 1431

10- Alaeddin Ali, Alaeddin oğlu h. 837 / 1434

11- Taceddin İbrahim, ikinci Mehmet oğlu (Ö. H. 868 / 1464 yıl h. 837 / 1434

12- İshak, İbrahim oğlu h. 868 / 1464

13- Pir Ahmet, İbrahim oğlu (ö. 880 / 1476 Tarsus)

H 874’ten (1470) beri kardeşi Kasım ile beraberdi.

Osmanlı egemenliği H 888 / 1484

2- Karaman Oğulları Soyu

Sadeddin

 

Nure (Nureddin) Sofi

 

Bunsuz (Oncusuz Halil Edhem kaydı, Düvel-i İslamiye)

Kerimüddin Karaman

 

1- Kerimüddin Karaman

2- Birinci Mehmet, 2. Keykavus oğlu Siyavuş’u (Cimri) 10 Zilhicce 674 / 26 Mayıs 1276 tarihinde destekleyerek Konya tahtına oturttu. Keykavus’un kızıyla evlendi. 675 / 1277 öldü.

3- Bedreddin Mahmud

 

Bedreddin Mahmut

4- Burhaneddin Musa

7- Alaeddin Halil

İbrahim

 

Burhaneddin Musa

Dürrühand Hatun (Ö. 813 / 1411

 

İbrahim

6- Şemseddin (Ö. 753 / 1353)

5- Fahreddin Ahmed (Ö. 750 / 1450)

 

 

7- Alaeddin Halil 1. Murat kızı Sultan Hatunla evlendi, Hasan adında bir oğlu oldu.

Seyfeddin Süleyman

Hızır

İshak (Düvel-i İslamiye Halil Edhem: İshakın iki oğlu vardı: Gıyaseddin Çelebi ve Emirşah Çelebi

8- Alaeddin (Orhan oğlu 1. Murad’ın kızı Nefise Sultanla evlendi)

 

8- Alaeddin

9- 2. Mehmet

10- Alaeddin Ali

 

9- 2. Mehmet

11- İbrahim

Halil

Ali (H 837 / 1434 Antalya’da Osmanlılara esir düştü)

İsa (1. Bayezid oğlu 1. Mehmet’in kızıyla evlendi)

Mustafa (Ö 833/ 1430)

Karaman (H 876 / 1472 Edirne’ye defnedildi)

 

 

11- İbrahim

12- İshak (H 892 / 1472)

13- Pir Ahmet

Kasım (Ö. 888 / 1484) Mahmut Çelebi adlı oğlu (892 / 1488)

Alaeddin (Ö. 870 / 1466)

Karaman

Nure Sofi

Süleyman

 

13- Pir Ahmet

Halime Hatun (Ö. 914 / 1509)

(1 ve 2. Soyağacı için kaynak: Mucemü’l-Ensab ve Üserâtü’l-Hâkime fi’t-Tarihi’l-İslami s. 236, Müsteşrik Zambaur)

3- Nure Sofi Evladını Veren Bir Osmanlı Arşiv Kaydı

Asl-ı evlad-ı Karaman Cedd-i A’lâ Nure Sofi

Veled-i o (onun çocuğu) Karaman Bey

Veled-i o Mahmut Bey

Veled-i o Halil Bey mezkûr Halil Beyin beş oğlu vardır.

Aliyüddin evvelki oğludur ve püsr-ü o (onun oğlu) Mehmet Bey ve püsr-ü o İbrahim Bey ve püsr-ü o Kasım Bey munkatı’

İkinci oğlu Efendi Bey ve püsr-ü o Hafız Bey ve püsr-ü o Mirza Bey ve püsr-ü o Şah Mehmet Bey bende-i padişah

Üçüncü oğlu Hızır Bey püsr-ü o Mecnun Bey munkatıun bih (soy onunla kesik)

Dördüncü oğlu Süleyman Bey munkatıun bih

Beşinci oğlu Kasım Bey mezkûr Kasım Bey evladından bir kimse iki oğluyla Mısırda mütemekkinlerdir.

(Kaynak: C. Osmanlı Arşivleri: TSMA –E 74852)

Mükremin Kızılca

Düzenleme : 25 Haziran 2020 13:21 Okunma : 11321
Foto galeri