Osmanlı Torunu Karaman Beyleri | Karamandan.com - Karaman Haber

Osmanlı Torunu Karaman Beyleri | Karamandan.com - Karaman Haber

04 Ağustos 2020 Salı
Osmanlı Torunu Karaman Beyleri

13 beyin tahta çıktığı Karamanoğullarında beş bey Osmanlı Padişahlarının kızlarıyla evlendi.

Karamanoğulları 220 yıl süren bir beylik ve devlettir.

1256 ila 1476 yıllarında hüküm süren Karamanoğulları devleti ve beyliği 1380 yılından ilhakı tarihi olan 1476 yılına kadar Osmanlılarla sıhriyet bağıyla sıkı sıkıya bağlıydı.

13 beyin tahta çıktığı Karamanoğullarında beş bey Osmanlı Sultanlarının kerimeleriyle evlendi. Yani 1380 tarihinden sonraki Karaman beyleri Osmanlı torunudur.

Devletler iç ve dış politikaları gereği olarak Müslüman olsun Gayr-i Müslim olsun özellikle sınır devletlerle kız alıp verirler.

Bugün Türkiye olarak bile yüz binlerce yabancı, Avrupalı gelinimiz ve damadımız vardır. Kimse bununla beşeri ve dini kimliğini kaybetmez.

Osmanlı İmparatorluğu padişahları yer yer gerektiği zaman yabancıyla da evlenmişlerdir. Zaman zaman da sadece kardeşkanı akmasın diye birçok beylikle sıhriyet / evlilik yoluyla akrabalık kurmuşlardır.

Bu kız alıp verme yoluyla akrabalık kurdukları beyliklerin başında Karamanoğulları beyliği ve Hanedan mensupları gelir.

Ömrünün ikinci yarısında Osmanlılarla çok yakın ve defalarca kız alıp verme yoluyla akrabalık bağı kurulan Karamanoğulları Beyliğinde Osmanlı Sultan Hatunlarının önemli bir yeri vardır.

Karamanoğulları hanedanı 13 beyden oluşmaktadır. 1256 ila 1476 arasında hüküm süren Karamanoğlu Devletinden Osmanlılardan bir padişah kızıyla evlenen beyler şunlardır:

8. Bey, Alaeddin Bey1382, Osmanlı padişahı Orhan oğlu 1. Murad’ın kızı Nefise Sultanla evlendi.

9. Bey 2. Mehmet Bey Osmanlı padişahı Orhan oğlu 1. Murad’ın kızı Nefise Sultandan doğmadır.

10. Bey Alaeddin Ali (Kitabede 812 – 816 / 1414)  Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid oğlu Çelebi Sultan Mehmet’in kızıyla evlendi.

11. Bey İbrahim Bey Osmanlı padişahı 1. Bayezid oğlu Çelebi Sultan Mehmet’in kızıyla evliydi.

9. Bey 2. Mehmet oğlu İsa 1. Bayezid oğlu Çelebi Mehmet’in kızıyla evlendi.

Bu beyler ve evlenme tarihlerinden anlaşılan şudur:

Osmanlılarla Karamanoğulları Yıldırım Bayezid döneminde beraberlik için büyük çaba harcamışlardır.

Ama ne yazıktır ki Timur’la yapılan Ankara savaşından sonra fetret döneminde bu beraberlik bitmiş ve yine eskiye dönülmüştür.

Şurası da var ki 13 yıl süren Osmanlı Devleti Fetret devrini bitiren Çelebi Mehmet Karamanoğullarına iki kızını vererek kardeşkanının akmaması için bütün yolları denemiştir.

(Evlilik bilgileri için kaynak: Düvel-i İslamiye: Halil Edhem s. 300 – 301)

Mükremin Kızılca

 

 

 

 

 

Okunma : 3144