Karamandan.com

Karamandan.com

01 Ekim 2020 Perşembe
Hey gelişine gidişine gülüşüne
Kızlara yakışır davulla zurna Vurun kızlar vurun vurun vuralım Bu geceki geceyi nerde bulalım Drama'da satarlar sandıkla ceviz Kızlara yakışır sandıkla çeyiz Vurun kızlar vurun vurun vuralım Bu geceki geceyi nerde bulalım Drama'nın içinde ekerler bostan Kızlara yakışır yazmayla fistan Vurun kızlar vurun vurun vuralım Bu geceki geceyi nerde bulalım Kaynak: Mustafa Karaer Duman Almış Mezarımın Üstünü Duman almış mezarımın üstünü Kömür gözlüm bilmem bana küstü mü Ahbaplarım benden ümit kesti mi Konma bülbül konma daldan ayrıyım Sade daldan değil yardan ayrıyım Atımı bağladım ben bir adaya Karşı durdum yara gelen kadaya Yeminliyim yarsiz girmem odaya Konma bülbül konma daldan ayrıyım Sade daldan değil yardan ayrıyım Yeşil olur fistanının şeridi Yüreğimde yağ kalmadı eridi Nesibem de bu yerlerde biridi Konma bülbül konma daldan ayrıyım Sade daldan değil yardan ayrıyım Kaynak: Bilinmiyor Duman Da Vardır Duman da vardır şu dağların başında Gönlüm kaldı toprağında taşında Bir ben değil cüml'alemin başında İmanım dağlar Bozdoğan'ın söğüdü Çok verdiler ben tutumadım öğüdü İmanım dağlar yarim gitti gelmedi Kudurası çaylar bir yudum su vermedi Aman gökyüzünde dağınık durur bulutlar Kim ardımdan kimi yüzüme öğütler Ah evvel idi özü sözü doğru yiğitler İmanım dağlar Bozdoğan'ın söğüdü Çok verdiler ben tutumadım öğüdü Kaynak: Zurnacı Halil Can Dumanlı Yaylalar (Soğuk Pınar) Soğuk pınar olaydım (Yaylalar yaylalar) Bulanıp durulaydım (Dumanlı yaylalar) Yarim sana gelende (Yaylalar yaylalar) Sitiline dolaydım (Dumanlı yaylalar) Elinde maşrapası (Yaylalar yaylalar) Terlemiş kaş arası (Dumanlı yaylalar) Göz gördü gönül sevdi (Yaylalar yaylalar) Nedir bunun çaresi (Dumanlı yaylalar) Kaynak: İzzet Altınmeşe Dut Dibine Yaslanırlar Dut dibine yaslanırlar Çise vurur ıslanırlar Elma ile beslenirler Gümüşhane güzelleri İşleri var ellerinde Gümüş kemer bellerinde Şeker şerbet dillerinde Gümüşhane güzelleri İnce serpuş başlarında Kalem oynar kaşlarında On üç on dört yaşlarında Gümüşhane güzelleri Kaynak: Hicabi Çakır www.
Kategori : Şiir
09 Temmuz 2019 19:55
 
karaman


Kızlara yakışır davulla zurna
Vurun kızlar vurun vurun vuralım
Bu geceki geceyi nerde bulalım
Drama'da satarlar sandıkla ceviz
Kızlara yakışır sandıkla çeyiz
Vurun kızlar vurun vurun vuralım
Bu geceki geceyi nerde bulalım
Drama'nın içinde ekerler bostan
Kızlara yakışır yazmayla fistan
Vurun kızlar vurun vurun vuralım
Bu geceki geceyi nerde bulalım
Kaynak: Mustafa Karaer
Duman Almış Mezarımın Üstünü
Duman almış mezarımın üstünü
Kömür gözlüm bilmem bana küstü mü
Ahbaplarım benden ümit kesti mi
Konma bülbül konma daldan ayrıyım
Sade daldan değil yardan ayrıyım
Atımı bağladım ben bir adaya
Karşı durdum yara gelen kadaya
Yeminliyim yarsiz girmem odaya
Konma bülbül konma daldan ayrıyım
Sade daldan değil yardan ayrıyım
Yeşil olur fistanının şeridi
Yüreğimde yağ kalmadı eridi
Nesibem de bu yerlerde biridi
Konma bülbül konma daldan ayrıyım
Sade daldan değil yardan ayrıyım
Kaynak: Bilinmiyor
Duman Da Vardır
Duman da vardır şu dağların başında
Gönlüm kaldı toprağında taşında
Bir ben değil cüml'alemin başında
İmanım dağlar Bozdoğan'ın söğüdü
Çok verdiler ben tutumadım öğüdü
İmanım dağlar yarim gitti gelmedi
Kudurası çaylar bir yudum su vermedi
Aman gökyüzünde dağınık durur bulutlar
Kim ardımdan kimi yüzüme öğütler
Ah evvel idi özü sözü doğru yiğitler
İmanım dağlar Bozdoğan'ın söğüdü
Çok verdiler ben tutumadım öğüdü
Kaynak: Zurnacı Halil Can
Dumanlı Yaylalar (Soğuk Pınar)
Soğuk pınar olaydım (Yaylalar yaylalar)
Bulanıp durulaydım (Dumanlı yaylalar)
Yarim sana gelende (Yaylalar yaylalar)
Sitiline dolaydım (Dumanlı yaylalar)
Elinde maşrapası (Yaylalar yaylalar)
Terlemiş kaş arası (Dumanlı yaylalar)
Göz gördü gönül sevdi (Yaylalar yaylalar)
Nedir bunun çaresi (Dumanlı yaylalar)
Kaynak: İzzet Altınmeşe
Dut Dibine Yaslanırlar
Dut dibine yaslanırlar
Çise vurur ıslanırlar
Elma ile beslenirler
Gümüşhane güzelleri
İşleri var ellerinde
Gümüş kemer bellerinde
Şeker şerbet dillerinde
Gümüşhane güzelleri
İnce serpuş başlarında
Kalem oynar kaşlarında
On üç on dört yaşlarında
Gümüşhane güzelleri
Kaynak: Hicabi Çakır
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2451
Dut Fidanı Boyunca
Dut fidanı boyunca vay vay
Dut yemedim doyunca vay vay
Ağzım dilim kurusun vay vay
Yar demedim doyunca vay vay
Yanarım hey yanarım vay
Tirililili lom şirilli lilli yar
Tanininini nay taninni ninni nom
Bahçalarda börülce
Oynar gelin görümce
Oynasınlar bakalım
Bir araya gelince
Yanarım hey yanarım vay
Tirililili lom şirilli lilli yar
Tanininini nay taninni ninni nom
Bahçalarda saz olur
Gül açılır yaz olur
Ben yarime gül demem
Gülün ömrü az olur
Yanarım hey yanarım vay
Tirililili lom şirilli lilli yar
Tanininini nay taninni ninni nom
Kaynak: Emrullah Gürses
Dünyada Tükenmez Murat Varmış
Dünyada tükenmez murat var imiş
Ne alanı gördüm ne murat gördüm
Meşakkatin adın murat koymuşlar
Dünyada ne lezzet ne bir tat gördüm
Ölüm var dünyada yok imiş murat
Günbegün artıyor türlü meşekkat
Kalmamış dünyada ehl-i kanaat
İnsanlar içinde çok fesat gördüm
Nuşveranı Adil nerede tahtı
Süleyman mührünü kime bıraktı
Resul u Ekrem'in kanunu haktı
Her ömrün sonunda bir feryat gördüm
Var mıdır dünyada gelip de kalan
Gülüp baştan başa muradın alan
Muradı maksudu hepisi yalan
Ölümlü dünyada hakikat gördüm
Dönüyor bir dolap çarkı belirsiz
Çağlayan bir su var arkı belirsiz
Veysel neler satar narhı belirsiz
Ne müşteri gördüm ne hesap gördüm
Kaynak: Aşık Veysel
Dön Beri Yüzün Göreyim
Dön beri dön beri yüzün göreyim
Bir dakika karşımda durda öyle git
Eyledin cismimi hep kızıl yara
Derin yaralarım sar da öyle git
Sevdiceğim ben karında ötüştüm
Şirin dudu gibi lisan konuştum
Göründün gözüme elimden kaçtın
Bana bir teselli ver de öyle git
Bir telini vermem yüz bin liraya
Neylerim ki perde geçti araya
Cismimi düşürdün kızıl yaraya
Yarama bir derman sar da öyle git
Pervani'nin elden gitti cananı
Gönül feryat eder eyler figanı
Sevdiceğim bulam nerede seni
Bari bir nişane ver de öyle git
Kaynak: Aşık Pervani
Hicret Edip Geldim
Hicret edip geldim Yusufelinden
Haki payen yüzüm sürmeğe geldim
Bülbül vaz geçer mi gonca gülünden
Açılan gülleri dermeğe geldim
Ben de meftun oldum kaşı alaya
Halimiz ayandır Gani Mevla'ya
Oltu'dan uğradım Samikale'ye
Sümmani Baba'yı görmeğe geldim
Pervani eyledi derd ü figani
Erenlerden almış lütfu ihsanı
Aşıkların piri Baba Sümmani
Huzurunda divan durmağa geldim
Kaynak: Aşık Pervani
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2452
Düşenler Böyle Sevdaya
Düşenler böyle sevdaya
Yanıp ta püryan olmaz mı
Dalanlar muhit deryaya
Coş edip umman olmaz mı
Çekerim aşkın narını
Neylerim dünya varını
Görenler Hak didarını
Acaba hayran olmaz mı
Hakk'ı bilir halayıklar
Hakk'ı zikreder sadıklar
Aşk ile yanan aşıklar
Bu dünyadan usanmaz mı
Var geçtim zevkle sefadan
Gönül ayrılmaz Leyla'dan
Pervani yandım sevdadan
Cismim kana boyanmaz mı
Kaynak: Aşık Pervani
Geldi Nebiler Serveri
Geldi nebiler serveri
Doğdu cihana Muhammet
Saçıldı mü'minler nuru
İndi lisanı Muhammet
Bunca seksen bin alemin
Hem peri hem de ademin
Cümle Arap ve Acemin
Dini, imanı Muhammet
O'dur nebiler Sultanı
Kör olsun sevmeyen onu
Cem'etti Osman Kur'an'ı
Duyuldu şan-ı Muhammet
Zir ü zemin, asumanın
Biz gibi mahcur kalanın
Ağlayan Aşık Pervan'ın
Derdi dermanı Muhammet
Kaynak: Aşık Pervani
Misafirhanedir Dünya
Misafirhanedir dünya
İşte geldik gidiyoruz
Geçen günler oldu rüya
İşte geldik gidiyoruz
Emekler oldu nafile
Çektiğimiz bunca çile
İnsan-ı kamil bizimle
İşte geldik gidiyoruz
Kalır dünyada servetin
Eğer verdinse zekatın
Ameldir senin cennetin
İşte geldik gidiyoruz
Bu dünya sana kala mı
Mevla'dan yardım ola mı
Dilimiz mübin kelamı
İşte geldik gidiyoruz
Üç günlük yalan dünyaya
Emekler gitti havaya
İşimiz kaldı kübraya
İşte geldik gidiyoruz
Ağlayanın yüzü gülsün
Dünya malı sana kalsın
Kalanlara selam olsun
İşte geldik gidiyoruz
Bu dünyaya konan göçer
Yarap bizi etme naçar
Hak Kerim'dir kapı açar
işte geldik gidiyoruz
Pervani arttı ahımız
Affet Yüce Allah'ımız
Topraktır son durağımız
İşte geldik gidiyoruz
Kaynak: Aşık Pervani
Aşkın İle Eyle Hasta
Aşkın ile eyle hasta
Kavuşmak isteriz dosta
Tevhid ile son nefeste
Ölenden eyle Allah'ım
Aşk bülbülü eyler dadı
Zikretmede binbir adı
Felah bulmaktır muradı
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2453
Olandan eyle Allah'ım
Zat-ı mutlaksın Yarabbi
Resube olmuşuz tabi
Olsam ayağın turabi
Sürenden eyle Allah'ım
Pervani kulun kemterin
Ümmetiyiz Muhhemed'in
Yarabbi, hüsn ü didarın
Görenden eyle Allah'ım
Kaynak: Aşık Pervani
Aman Yarab Kusurumu
Aman Yarab kusurumu
Affetmek bir adalettir
Sana karşı günahım çok
Benim için rezalettir
Düşmüşüm ah ile zara
Aldandım nefs ü envara
Elim boştur yüzüm kara
Affolursam ne devlettir
Düşünüp de fikir etmek
Birliğine şükür etmek
Seni daim zikir etmek
Bana lütf u saadettir
Pervani bu dünya fani
Eyleme cürmü, isyanı
Zikreyle Gani Yezdanı
Şefaatçı Muhammet'tir
Kaynak: Aşık Pervani
Sarı Turnam Sinen Parelendi Mi
Fırgatlı fırgatlı ne inilersin
Sarı turnam sinen parelendi mi
Niçin el değmeden sen inilersin
Sarı turnam sinen parelendi mi
Sazım sana yad düzen mi düzdüler
Tellerini haddeden mi süzdüler
Yad el değip perdelerin bozdular
Sarı turnam sinen parelendi mi
Sana kelam söyler davudi diller
Şu senin sedana maildir eller
Göğsüne takayım alışkın teller
Sarı turnam sinen parelendi mi
Beş perdeden çalınıyor bağlama
Esip fırgatınan sinem dağlama
Bulam ustasını canan ağlama
Sarı turnam sinen parelendi mi
Niçin yas tutarsın giydin karalar
Ahiret derdine nedir çareler
Esiri der nedir derde çareler
Sarı turnam sinen parelendi mi
Kaynak: Aşık Esiri
Vah Beni
Yalvardım Mevla'ya geçmedi dilek
Aldı zapteyledi bu dert vah beni
Erenler de merdan yayın açmadı
Kabdan kaba soktu bu dert vah beni
Yalvardım Mevla'ya olmadı çare
Yanıyor yüreğim kaynaşır yara
Ezelden yazılmış kanunu tura
Bölük bölük böldü bu dert vah beni
Kerbela'ya yolladım bir yavru emlik
Eylen dedim eylenmedi bir demlik
Dedim mahbup ne gördün benden kemlik 
Dedi kurban için ister hah beni
Esiri gel dinle emri hüdayı
Küş eyle gel Kerbela'yı nidayı
Sene seksen yedi Muharrem ayı
Bu hizmete layık gördü Hak beni
Kaynak: Aşık Esiri
Dostum (Seni Reftarına)
Seni reftarına intizar iken
Yad ellere karşı salınma dostum
On sekiz bin alem aşikar iken
Gizleyip sırrını bilinme dostum
Beni çektin gami hicran dağına
Gönül arzu çeker yeğli yeğine
Rast geldim güzellerin çağına
Oyunbazsın desem alınma dostum
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2454
Kul edip özünü pazarda sattın
Necef deryasına Zülfikar kattın
Ezelden benimle ahd aman ettin
Olur olmaz yerde bulunma dostum
Kan ederim kalbi rakip bakarsa
Acepleme fırak beni yakarsa
Mürg ü hasret sineme el takarsa
Güç olur sensiz ben olunma dostum
Esiri'yi çaker etsen kapında
Arzum kaldı dergahında tapunda
Noksan yoktur hiç yaptığın yapında
Aşkile malamat gülünme dostum
Kaynak: Aşık Esiri
Delisiyim (Bir Sadık Yar)
Bir sadık yar gördüm dalgam taşırdı 
Kınaman gaziler dem delisiyim 
Alıp aklım beni derde düşürdü 
Aktı didem yaşı nem delisiyim 
Sevdaya düşürdüm sevdasız seri 
Beni Mecnun etti hubların biri 
Hakikatta dört kapının haberi 
Dediler lem Ali zem delisiyim 
Sensin var eyleyip veren nasibim 
Yürekte yaraya merhem talibim 
Medet mürvet güneş yüzlü habibim 
Seni görmeyeli gam delisiyim 
Nazar eyle şu bülbülün ötüşün 
Kahpe felek niçe yıkmış örüşün 
Eğer sorarsanız benzim sarışın 
Mihrican dokunmuş sam delisiyim 
Gel Esiri bi-bakayı yaptırma 
Bu fena dünyaya gönül kaptırma 
Doğru yürü Hak ırakı saptırma 
Yürektedir yaram em delisiyim
Kaynak: Aşık Esiri
Zibadır Sevdiğim
Zibadır sevdiğim kadd-ü kametin
Nice vasfedeyin civanım seni
Beni Mecnun etti çeşm-i afetin
Leyla'ya benzettim a canım seni
Kaşların kemandır, müjganın oktur
Arz-ı halin çeker müşterin çoktur
Dünyayı verseler gönlümde yoktur
Vermezen ey hüsn-i fettanım seni
Erbabı aşıkım ey dil güvendim
Hasretinle yandım canım efendim
Hakikat eyle gel sen de levendim
Gönlümün tahtında sultatım seni
Hatadan saklasın İslam'ı Allah
Münacat'ım budur Ulu Subhan'a
Gelip geçer ömrümüzün kervanı
Bir gün de Azrail sunar bu cana
Dinleyin kelamı ahbab-ü yaran
Bakındi kalmadı Mühr-i Süleyman
Azrail bu canı aldığı zaman
Götürürler anı mezaristana
Ne ettiyse bulur anın içinde
Fayda yoktur asla anın içinde
İmam talkın verir başı ucunda
Ol vakitte mevta kalkıp uyana
Kaynak: Aşık Erbabi
Seherde Uğradım Ben Bir Güzele
Seherde uğradım ben bir güzele
Dedim sarhoş musun söyledi yoh yoh
Ağ elleri boğum boğum kınalı
Dedim bayram mıdır söyledi yoh yoh
Dedim ala nedin dedi gözümdür
Dedim şeker nedir dedi sözümdür
Dedim alma nedir dedi (y)üzümdür
Dedim öpeyim mi söyledi yoh yoh
Dedim İnci nedir dedi dişimdir
Dedim kalem nedir dedi kaşımdır
Dedim onbeş nedir dedi yaşımdır
Dedim daha var mı söyledi yoh yoh
Dedim ölüm nedir dedi aynımda
Dedim zulum nedir dedi boynumda
Dedim turunç nedİr dedi koynumda
Dedim ver ağzıma söyledi yoh yoh
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2455
Dedim sırma nedir dedi telimdir
Dedim İnce nedir dedi belimdir
Dedim Emrah nedir dedi kulumdur
Dedim satar mısan söyledi yoh yoh
Kaynak: Ercişli Emrah
Uca Dağların Başından
Uca dağların başından
Perim güle güle gelir
Ondört onbeş nazeninnen
Elin vermiş ele gelir
Yeriyip terliyip izi
Humarlanıp ala gözi
Deriptir deste nergizi
Terin sile sile gelir
Emrah diyer üç-ce bayram
Olam gözlerine hayran
Ya maraldır ya da ceyran
Düşüp çölden çöle gelir
Kaynak: Ercişli Emrah
Ta Ezelden Meyil Verdik
Ta ezelden meyil verdik bu sırra
Mayası Hak'dandır boyandık nura
Arşdan yüz dört kitab inince yere
Kur'an Muhammed'e inen Ali'dir
Ali'm Zülfikar'ı ele alınca
Şeriatı tarikatta bulunca
Kudüs-Şerif cami'ine girince
Temcid ezanı okuyan Ali'dir
Şems ü Kamer zuhur etti cihane
Sofu yoktur tuttuğu iş bahane
Yarın varılınca ulu divane
Divanda suçunu soran Ali'dir
Kim getürdü muvafıkı cemine
La'net olsun ol Yezid'in şanına
Taliblik etmedi kerem kanına
Yezid'i dergahdan süren Ali'dir
Dergaha akıyor pınarın başı
Alnında yıldızı tuğradır başı
İmam Hasan on iki imamlar başı
Güneş Hüseyn dersin veren Ali'dir
İmam Zeynal kalbimizde salavat
Şah imam Bakır'dan bulduk mahabbet
Ca'fer'i görünce artıyor firkat
Serimi sevdaya salan Ali'dir
Kazım-ı Musa Rıza'ya varalım
Taki Naki Askeri'yi görelim
On iki imamlara yüzler sürelim
İmamları candan seven Ali'dir
Hasan Askeri'nin açıldı bahtı
Doksan bin erle kıla hucceti
Menşurun sahibi Muhammed
Mehdi Kıyamda yarasın saran Ali'dir
İsa peygamberim Şam'a girince
Yer ve gök titredi Ali gelince
Ali'm Zülfikar'ı ele alınca
Yezid'i bölük bölük eden Ali'dir
Gel hey Derviş Ali'm Hızır üstadım
Muhammed Ali'den vardır küşadım
Yedi derya gibi artar feryadım
İçüp serçeşmeden kanan Ali'dir
Kaynak: Derviş Ali
Men Ali'den Başka
Yeri göğü arşı kürsü yaradan
Men Ali'den başka Tanrı görmedim
Yaradub kulunun kısmetin veren
Men Ali'den başka Tanrı görmedim
Bin bir ismi vardır bir ismi Allah
Eğer inanmazsan hem vallah billah
Ademi görmüşüm elhamdülillah
Men Ali'den başka Tanrı görmedim
Cennet-i alanın altundur taşı
Her ne görür isen hikmettir işi
Yüz yiğirmi dört bin nebiler başı
Men Ali'den başka Tanrı görmedim
Ali gibi er gelmedi cihane
Ana da buldular dürlü bahane
Yedi kez uğradım ulu divane
Men Ali'den başka Tanrı görmedim
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2456
Derviş Ali'm bu ikrara beli dir
Dilim söyler ama kendim delidir
Allah bir Muhammed Tanrı Ali'dir
Men Ali'den başka Tann görmedim
Kaynak: Derviş Ali
Yeter (Şu Havayı Gönül)
Şu havayı gönül payedarından
Yarana elveda edelim yeter
Yedi nar sunanlar yandı narından
Cehennemde çıkıp gidelim yeter
Ben dervişem hoşça kervan düzmüşem
Gönlüm bahar yeli gibi sezmişem
Dalgıcım aşk deryasında yüzmüşem
Naz etme ey bülbül sedalım yeter
Davut Sulari'yim mana-yı natık
Biz araf ehline uymuşuz artık
İlm-i cavidandan mücevher sattık
Gönül kervanını güdelim yeter
Kaynak: Davut Sulari
Evvel (Şu Alemde)
Var mıyıdım yok muyudum
Şu ilemde bundan evvel
Az mıyıdım çok muyudum
Şu alemde bundan evvel
Gelen miydim giden miydim
Yaprak mıydım beden miydim
Toprak mıydım maden miydim
Şu alemde bundan evvel
Yürür müydüm adım adım
Yine Adem miydi adım
Ne yedim içtim yaşadım
Şu alemde bundan evvel
Ayna mıydım resim miydin
Manamıydım cisim miydi
Feymani'ye isim miydin
Şu alemde bundan evvel
Kaynak: Aşık Osman Feymani
Belli Olmaz (Baki Değil)
Baki değil şu dünyanın ziyneti
Ölüm kıyametin bir alameti
Yolcuya yıldızın, ayın alameti
Karanlıkta bakmayınca bell'olmaz
Kimi yaşar birlik dirlik içinde
Kimi nefse esir hürlük içinde
İnsan hoş görünür varlık içinde
Yiğit düşüp kalkmayınca bell'olmaz
Zalimlerin bu dünyada nesi var
Amma o dünyada endişesi var
Kimin torbasında neyi nesi var
Ağz'aşağı silkmeyince bell'olmaz
Feymani kefinmiş servetin malın
Hakka yakın eyler ahvalin, halin
Sabrı var mı yok mu öğünen kulun
Beliları ilkmeyince bell'olmaz
Kaynak: Aşık Osman Feymani
Soran Öğrenir (Olmazdı)
Her mücevher değerini bulmazdı
Sarrafından ayar danışmasaydı
Kerpiç yığılmayan bina olmazdı
Ustası mimara yanaşmasaydı
Köprüsüz dereden yolcu geçmezdi
Kuş kanatsız olsa gökte uçmazdı
Kamili cahili kimse seçmezdi
Oturup üç beş laf konuşmasaydı
Hak olmasa dağlar yüce olmazdı
Yük olmasa canlı cüce olmazdı
Gündüz gündüz olur gece olmazdı
Dağların ardına gün aşmasaydı
Feymani her güzel yar edilmezdi
Aşka düşmeyince zar edilmezdi
Hayırlı hayırsız kar edilmezdi
Herkes mesleğine sınaşmasaydı
Kaynak: Aşık Osman Feymani
Gelsin De Bak (Dağlar Al Yeşil)
Dağlar al yeşil süslenir
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2457
Hele bahar gelsin de bak
Bülbül aşkınan seslenir
Güle bahar gelsin de bak
Bayramlığın giyer dağlar
Her örnekten basın bağlar
Türkü söyleyerek çağlar
Sele bahar gelsin de bak
Emanet versen götürür
Menziline tez yetirir
Dertliye derman getirir
Yele bahar gelsin de bak
Cennet sanarsın cihanı
Kalkar dağların dumanı
İner ovanın ceylanı
Çöle bahar gelsin de bak
Dere kenarında taşlar
Hep yosun tutmağa başlar
Yuva için tüner kuşlar
Dala bahar gelsin de bak
Turnam kanadını düzler
Ördek avcısını gözler
Çığrışarak konar kazlar
Göle bahar gelsin de bak
Feymani biter acılar
Kağnılar yürür gıcılar
Kervan düzer yaylacılar
Yola bahar gelsin de bak
Kaynak: Aşık Osman Feymani
Safayı Ararken Düştün Cefaya
Safayı ararken düştün cefaya
Görünmez ok ile vuruldun gönül
Minnet eylemezken yoksula baya
Vardın çok kapıdan sürüldün gönül
Cahil ile otururdun kalkardın
Yapmadığın gönülleri yıkardın
Coşkun çaylar gibi durmaz akardın
Şimdi dalgalanıp duruldun gönül
Huzuri sözüne inanmaz idin
Ayılıp gafletten uyanmaz idin
Heva ve hevesten usanmaz idin
Çok dolaştın ahır yoruldun gönül
Kaynak: Huzuri Baba
Sarı Saç Üstüne Sarışın Yazma
Sarı saç üstüne sarışın yazma 
Yakışır başına kurban olduğum 
Çıldırtma aklımı karşımda gezme 
Gözüne kaşına kurban olduğum 
Kirpiklerin susamıştır kanıma 
Dök kanımı keşke otur yanıma 
Sana gelen her dert gelsin canıma 
Nevreste yaşına kurban olduğum 
Garibim insaf et gönlüm şad eyle 
İyliğin söylensin yahşı ad ile 
Huzuri'yi ya öldür ya azat eyle 
Eşiği taşına kurban olduğum
Kaynak: Huzuri Baba
Nefes
Beylerimiz elvan gülün üstüne
Ağlar gelir şahım Abdal Musa'ya
Urm abdalları postun eğnine
Bağlar gelir şahım Abdal Musa'ya
Urum abdalları gelir dost deyü
Hırka giyer aba deyü post deyü
Hastaları gelir derman isteyü
Sağlar gelir bizim Abdal Musa'ya
Hind'den bezirganlar gelir yayınur
Aşık olan bu meydanda soyunur
Pişer lokmaları açlar duyunur
Toklar gelür pirim Abdal Musa'ya
İkrarıdır koç yiğidin yuları
Fakjhleri çeksem gelmez
İleri Akpınar'ın yeşil güllü suları
Çağlar gelir pirim Abdal Musa'ya
Meydanında dare durmuş köçekler
Çalınır koç kurbanlara bıçaklar
Döğülür kudüm açılır sancaklar
Erler gelir pirim Abdal Musa'ya
Kılıç sallar Yezidlerin kasdına
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2458
Ali Zülfikar'ın almış destine
Tümen tümen genç Ali'nin üstüne
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya
Her matem ayında kanlar dökülür
Demine Hü deyü gülbank çekilir
Uyandırıp Hak çırağı yakılır
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya
Benim bir isteğim vardır Kerim'den
Yezit bilmez erenlerin sırrından
Kaygusuz'um cüda düştüm pirimden
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya
Kaynak: Kaygusuz Abdal
Gönül (Kar Mı Yağdı)
Kar Mı Yağdı O Güzelin Gönlüne
Bak Sevdiğin Senden Soğumuş Gönül
Niçin Avutursun Kendi Kendini
Hiç Aşkı Sevdası Yoğumuş Gônül
Vefasızlığını Bilmiyor Musun
Ah Edip Derdine Kalmıyor Musun
Uslanıp Dersini Almıyor Musun
Sana Zulüm İçin Doğumuş Gönül
Boşuna Yanarsın Göz Göre Göre
Bu Dert Başka Bir Dert Bulunmaz Çare
Ne Desen Kar Etmez Vefasız Yare
Çünkü Hoyrat Eli Değil Gönül
Ferhat Gibi Dağlar Delsen De Boşa
Mecnun Gibi Çölde Kalsan Da Boşa
Kerem Gibi Yanıp Ôlsen De Boşa
Vefasıza Yaren Çoğumuş Gönül
Kimedir Sitemin Kimedir Nazın
Zehmeriye Döndü Baharın Yazın
Yelkenler Açtığın Sevda Denizin
Hasan Kaplani'yi Boğumuş Gönül
Kaynak: Hasan Kaplani
Güzel (O Ceylan Gözlerin)
O Ceylan Gözlerin Var İken Senin
Bakışın Kar Eder Serime Güzel
Sakın Ha Gönlüne Girmesin Yadlar
Hiç Kimseyi Koyma Yerime Güzel
Yine Bugünlerde Dert İle Doldum
Aşkının Elinden Sararıp Soldum
Aradığım Hakkı Yar Sende Buldum
Tıpkı Benziyorsun Kerim'e Güzel
Cahiller Kadrini Bilemezler Ki
Güzelin Yoluna Ölemezler Ki
Sevdanı Gönlümden Silemezler Ki
Göz Dikseler Bile Derime Güzel
Kaplani'yim İkrarımdan Dönemem
Ateşin Sinemde Yanar Sönemem
Dost Yoluna Ölenleri Kınamam
Canım Veririm Yarime Güzel
Kaynak: Hasan Kaplani
Bektaş-ı Veli
On Üçüncü Asrın Büyük İnsanı
Özümü Özüne Katmaya Geldim
Şerbet Eylediğin İlim İrfandan
Hak Nasip Ederse Tatmaya Geldim
Bütün İnsanları Eşitçe Gördün
Kadınlarınızı Okutun Derdin
Unutulmayacak Üç Öğüt Verdin
Yaşamım Boyunca Tutmaya Geldim
Hararet Nardadır Sac Neye Yarar
Kendinde Yoksa Hac Neye Yarar
Derdin, Baş Olmazsa Taç Neye Yarar
Gösterdiğin Yolda Gitmeye Geldim
Seni İdin Dertlinin Derdini Bilen
Çeşmi Ağlayanın Yaşını Silen
Yurdun Dört Yanından Niyaza Gelen
Yarenlerle Sohbet Etmeye Geldim
Eşitliği Yaydın Kendi Çağında
Anadolu Yaylasında, Dağında
Elinle Kurduğun Dostluk Bağında
Hasan Kaplani'yim Ötmeye Geldim
Kaynak: Hasan Kaplani
Aşırmam Seni (Boşa Korkuyorsun)
Boşa Korkuyorsun Sevdiğim Benden
Alıp Lokma Gibi Aşırmam Seni
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2459
Gizli Gizli Çekiyorum Sevdanı
Yaban Dillerine Düşürmem Seni
Benliğinden İkiliği Silesin
Sen De Benim Hayalime Gelesin
Taht Kurdun Gönlümde Bunu Bilesin
Kalbimden Dışarı Taşırmam Seni
Eremedim Düşüncenin Sırrına
Toz Kondurmam Namusuna Arına
Ben Yanmışım Özleminin Narına
Kendi Ateşimle Pişirmem Seni
Aşığında Yoktur Naz İle Eda
Mert Oğluyum Mert Yaşarım Dünyada
Kaplani Demişler Bendeki Ada
Yalan Dolan İle Şaşırmam Seni
Kaynak: Hasan Kaplani
Ağlayıp Gezerim Yar Senin İçin
Gül Yüzünü Görmediğim Günlerde
Ağlayıp Gezerim Yar Senin İçin
Sen Leyla'msın Mecnun'unum Çöllerde
Ağlayıp Gezerim Yar Senin İçin
Adın Vardır Ah Çektiğim Zarımda
Çoktandır Yanmışım Aşkın Narında
Sensiz Kalır İsem Rüyalarımda
Ağlayıp Gezerim Yar Senin İçin
Solarsa Gönlümde Açılan Gülüm
Hayat Acı Gelir Bükülür Belim
Seni Benden Evvel Alırsa Ölüm
Ağlayıp Gezerim Yar Senin İçin
Kaplani Çileli Sensiz Dünyada
Koymuştur Canını Yoluna Feda
Gönül Verirsen Yabana Yada
Ağlayıp Gezerim Yar Senin İçin
Kaynak: Hasan Kaplani
Yürüyorum Dikenlerin Üstünde
Karanlık bir gece yol görünmüyor
Yürüyorum dikenlerin üstünde
Kara çalı bana aman vermiyor
Yürüyorum dikenlerin üstünde
Güneş erken doğup şafak sökmüyor
Gökteki bulutu söküp atmıyor
Ay karanlık güneş ışık tutmuyor
Yürüyorum dikenlerin üstünde
Sonlanmadı menzil ile durağım
Belki çok yakınım belki ırağım
Yaralandı parça parça ayağım
Yürüyorum dikenlerin üstünde
Yavaş yavaş ilerlerken Kaplani
Benim ile yola çıkanlar hani
Geri dönsem taşa tutar el beni
Yürüyorum dikenlerin üstünde
Kaynak: Hasan Kaplani
Ormanda Büyüyen Adam Azgını
Ormanda büyüyen adam azgını
Çarşıda pazarda insan beğenmez
Medrese kaçkını softa bozgunu
Selam vermeğe dervişan beğenmez
Alemi taneder yanına varsan
Seni yanıltır mes'ele sorsan
Bir cim çıkmaz eğer kamını yarsan
Camiye gelir de erkan beğenmez
Elin kapusunda kul kardaş olan
Bumu sümüklü hem gözü yaş olan
Bayramdan bayrama bir traş olan
Berber dükkanında oğlan beğenmez
Dağlarda bayırda gezen bir yörük
Kimi timarlı sipahi kimi serbölük
Bir elife dili dönmiyen hödük
Şehristana gelir ezan beğenmez
Bir çubuğu vardır gayet küçücek
Zu'mu fasidince keyif sürecek
Kırık çanağı yok ayran içecek
Kahveye gelir de fincan beğenmez
Yaz olunca yayla yayla göçenler
Topuz korkusundan şardan kaçanlar
Meşe yaprağını kıyıp içenler
Rumeli Yenicesi duhan beğenmez
Aslında, neslinde giymemiş hare
İş gelmez elinden gitmez bir kare
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2460
Sandığı gömleksiz duran mekkare
Bedestana gelir kaftan beğenmez
Kazak Abdal söyler bu türlü sözü
Yoğurt ayran ile hallolmuş özü
Köyden şehre gelse bir Türkün kızı
İnci yakut ister mercan beğenmez
Kaynak: Kazak Abdal
Benim Pirim
Benim pirim Hacı Bektaş Veli'dir
Pirim piri Şahımerdan Ali'dir
Seyyit Ali Sultanın kendisidir
Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır
Erenlerin lokmasından yer isen
Gerçek imamların aslı der isen
Dinle pendi sana derim er isen
Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır
Arslan gibi apıl apıl yürüyen
Kendi özün Hak sırrına bürüyen
Kepenegin yanı sıra yürüyen
Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır
Mümin olan lokmasını yedirir
Her sözleri rumuz ile bildirir
Gümansız bil anı gerçek Velidir
Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır
Kızıl Deli ocağında uyanan
Baştan başa yeşillere boyanan
Varıp pirin eşiğine dayanan
Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır
Mekan tutmuş Hanbağında bucağın
Bulutlara ağıp tutan sancağın
Uyandırdı pirimizin ocağın
Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır
Kazak Abdal der rivayet eyledim
Üç yüz altmış er ziyaret eyledim
Bu da söz başı bir hikayet eyledim
Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır
Kaynak: Kazak Abdal
Er Geç Gelir Ölüm Gardaş
Bu dünyada eni sonu
Er geç gelir ölüm gardaş
Bilirsinya sende bunu
Er geç gelir ölüm gardaş
Malın varsa burda kalır
İyilik et senle gelir
Nerde olsan arar bulur
Er geç gelir ölüm gardaş
Dinli dinsiz dede hoca
İster genç ol ister koca
Yansa ocak tütse baca
Er geç gelir ölüm gardaş
Saltanat sür iyi yaşa
İster bey ister paşa
Uzaklaşsan koşa koşa
Er geç gelir ölüm gardaş
Eroğlu'yum ölüm bana
Sen çok yaşa kana kana
Bugün bana yarın sana
Er geç gelir ölüm gardaş
Kaynak: Kemal Eroğlu
Benim Sevdalarım
Gürül gürül akan nehire benzer
Benim sevdalarım hep deli olur
Bazen köye bazı şehire benzer
Benim sevdalarım hep deli olur
Ne beni bırakır ne de ben onu
Bilmem nere varır bu işin sonu
Pusulası yoktur şaşırır yönü
Benim sevdalarım hep deli olur
Sevdiğim güzeller yaşımdan aşkın
Hercai bu gönül güzele düşkün
Eroğlu utanmaz pişkinmi pişkin
Benim sevdalarım hep deli olur
Kaynak: Kemal Eroğlu
Yaz Baharı Geldi Geçti Ömrümün
Yaz baharı geldi geçti ömrümün
Hazan yeli talan etti gidiyom
Vahı kaldı ahi geçti ömrümün
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2461
Bu gün yarin o da bitti gidiyom
Önce emekledim sonra yürüdüm
Niceleri pesim şifa sürüdüm
Bunca yıldır ucun ucun eridim
Yok oldu bedenim bitti gidiyom
Eroglu'yum ummanlara dalarım
Bir dokunsan bin bir derdi sayarım
Zembereğin bozuk yoktur ayarım
Ayları yıllarca kattım gidiyom
Eroğlu'yum efkarımdan söyledim
Derman arar iken derdi boyladım
Bilmezler ki kaç hekime söyledim
Daldım ummanlara aktım gidiyom
Kaynak: Kemal Eroğlu
Gücün Yeter Mi
Benliği terk edip şöyle bir baksan
Ölümden kaçmaya gücün yeter mi
Yedi kat yerde de göğe de çıksan
Ölümden kaçmaya gücün yeter mi
Ağa paşa olsan bey olsan
Dünyaya hükmeden cihan şahı olsan
Ferman bende diyip saf da durdursan
Ölümden kaçmaya gücün yeter mi
Eroğlu'yum gördüm dünya halini
Terkedip gidersin burda malını
Üç beş kişi taşır ancak salını
Ölümden kaçmaya gücün yeter mi
Kaynak: Kemal Eroğlu
Güne Karşı Duran Güzel
Güne karşı duran güzel
Yanar tenim eylenme gel
Beni derde salan güzel
Ardımızda söylenme gel
Dün severdin yalan oldu
Gül bahçemde gülüm soldu
Hoyrat gelip dalım kırıldı
Seher vakti çiğlenme gel
Eroğluyum orda burda
İçim yanar tenim korda
Al hançeri beni vurda
Yad ellerde eylenme gel
Dün severdim yalan oldu
Gül bahçemde gülüm soldu
Hoyrat gelip dalım kırıldı
Seher vakti çiğlenme gel
Kaynak: Kemal Eroğlu
Tutuşur Tutuşur
Kor ateşlere yanarım
Tenim tutuşur tutuşur
Sevdan benden geçer sandım
Külüm tutuşur tutuşur
Emek verdim yıllarına
Canım koydum yollarına
Dolanaydım kollarına
Elim tutuşur tutuşur
Ağrı dağı kadar yüce
Derdim dağlardan da koca
Hiç durmadan gündüz gece
Yolum tutuşur tutuşur
Eroğlu'yum desem dile
Düşürdün dilden dile
Ahirete göçsem bile
Ölüm tutuşur tutuşur
Kaynak: Kemal Eroğlu
Yar Bana Küsmüş
Nazlı yar ardından gidem diyorum
İleri gidemem yol bana küsmüş
Bülbülsüz gönlümde gülü nideyim
Açmıyor bahçemde gül bana küsmüş
Bir selam gönderdim almamış yarim
Çağırırım bana dönmüyor zalim
Nazlı yar küserse nic'olur halim
Gelmiyor mektubu pul bana küsmüş
Eroğlu'yum yanıp kül olsam bile
Söylenir sevgimiz hep dilden dile
Alışmalı artık şu gurbet ele
Sılaya dönemem yar bana küsmüş
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2462
Kaynak: Kemal Eroğlu
Geceleri Karanlık
Geceleri karanlık
Sokaklar sensiz sensiz
Üşüyorum yorgunum
Yaşadığım belirsiz
Sabaha daha çok var
Yeni güne hıncım var
Yarın akşam olmadan
Daha ne umutlar var
Hele bir sabah olsun
Yalnızlığım kaybolsun
Gün geceye dönmeden
Şu bulutlar dağılsın
Yeni güne merhaba
Kurda kuşa böceğe
Yıkılmadım ölmedim
Kızmıyorum geceye
Kaynak: Kemal Eroğlu
Deli Gönül Senden Şikayetim Var
Deli gönül senden şikayetim var
Neden bir soysuza kul ettin beni
Gönül dağlarımdan eksik olmaz kar
İndirip düzede sel ettin beni
Hayali uzakta varamaz elim
Kesildi dermandan her iki kolum
Yanıma gelince açılan dilim
Pelteğe döndürdün lal ettin beni
Eloğlu anlamaz bendeki derdi
Felek bunca gamı hep bana verdi
Yalanım yok bunu her kişi gördü
Vurdun dalıma da deli ettin beni
Eroğlu'm Kemal'e ermeden yaşım
Büküldü bellerim döküldü dişim
Kesildi dünyadan ekmeğim asim
Yandırıp canımı kül ettin beni
Kaynak: Kemal Eroğlu
Derdim Bitmez
Döner dolap çevrilirim
Geçer ömür derdim bitmez
Diyar gurbet savrulurum
Geçer ömür derdim bitmez
Misafiriz biz bu handa
Gah o yanda gah bu yanda
Can bedenden çıkmayanda
Geçer ömür derdim bitmez
Kimi gelir kimi gider
Gelmeyenler merak eder
Dertler bedenimi yutar
Geçer ömür derdim bitmez
Merak edip sual sordum
Düşlerimi hayra yordum
Eroglu'nu hasta gördüm
Geçer ömür derdim bitmez
Kaynak: Kemal Eroğlu
Gel Karşıma Görün
Gel Karşıma Görün Kimsin Nerdesin
Neden Köşe Bucak Saklanıyorsun
Bilmem Burda Bilmem Başka Yerdesin
Yine Üstümüzde Haklanıyorsun
Meleklerin Vardır İki Kanatlı
Hızırların Vardır Bilmem Kaç Atlı
Zemzem Suyun Akar Tatlı Mı Tatlı
Bir Damla İçirip Kandırıyorsun
Kardeşi Kardeşe Vurduruyorsun
Umulmadık Sual Sorduruyorsun
Kitaplar Gönderip İnsanoğlunun
Aklını Başından Aldırıyorsun
Dünyanın Üstü Var Ama Altı Neresi
Üç Beş Gün Yaşarız Şunun Şurası
Eroğluyum Çeker Çeker Aşkın Çilesi
Cehenneme Atıp Yandırıyorsun
Kaynak: Kemal Eroğlu
Aklım Aldın (Can Alıcı Gözlerinle)
Can alıcı gözlerinle
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2463
Aldın aklım baştan aldın
Tarlı şirin sözlerinle
Aldın aklım baştan aldın
Sürmeleyip gözlerini
Deli ettin beni deli
Tarayıp zülüflerini
Aldın aklım baştan aldın
Larendeli aşkın için
Yanar oldum için için
Öleceğim senin için
Aldın aklım baştan aldın
Kaynak: Aşık Larendeli
Güzeller
Nice güzellere verdim deli gönlümü
Yaka yaka kül eyledi güzeller beni
Kaptırdım aşk tuzağına deli gönlümü
Seke seke yol eyledi güzeller beni
Cevri güzellerin sürüsüne varayım
Ararım ben nazlı yarimi bulayım
Neyleyim dost sevgisiz dünyayı neyleyim
Çeke çek gel eyldi güzeller beni
Doyum olurmu hiç güzellerin nazına
Gülüşleri benzer baharın sıcak yazına
Bülbül olup da düşeli bu aşk avazına
Saka şuka del eyledi güzeller beni
Larendelim şu güzellerin gönlüne
Bahcivan olsam bahçelerinde gülüne
Aşığım her güzelliğe dünden bu güne
Aşkın sahrasında yel eylediler beni
Kaynak: Aşık Larendeli
Katılmak İçin
Hey gönül elinden çektiğim çile
Çeşmimde çağlıyan nehirler niye
Destan etme beni düşürme dile
Kırk elekten geçtim seçilmek için
Irmak nehirlerle umman bulunmaz
Can cana mihmandır gümanı olmaz
Dil yarasına dost derman bulunmaz
Sakındım durdum hep kaçınmak için
Gel gönül duralım seyri seyrana
Bülbüller dizilmiş feryad figana
Varalım Konya da üsdad Mevlana
Pazar pazar gezdim satılmak için
Larendelim sereli meydana özüm
Bir derya oldu çağlar iki gözüm
İlmi ledundur ikrarım yar sözüm
Dünyadan geçtim erenlere katılmak için
Kaynak: Aşık Larendeli
Demi Devran
Bir zaman daldım aşkın deryasına
Bir zaman kandım onun hülyasına
Bir zaman baktım gönül aynasına
Ben kendimi bana sordum da geldim
Bir zaman yerildim gahi seçildim
Bir zaman yenildim saki içildim
Bir zaman derildim reyhan biçildim
Dost bağından gonca yoldum da geldim
Bir zaman kaybettim beni kendimi
Bir zaman devirdim kadehi demi
Bir zaman seyreyledim şu alemi
Menzile bir hedef buldumda geldim
Bir zaman aldandım fani dünya ya
Bir zaman daldım renga renk rüyaya
Bir zaman sıvandım rahman mevlaya
Kendimi umman da buldum da geldim
Bir zaman semalarda hay hay döndüm
Bir zaman dergahlarda ay gündüm
Bir zaman yanar dağ bir zaman söndüm 
Cehennem narına kondum da geldim
Bir zaman nida erdi can himmeti
Bir zaman doldu da taştı hikmeti
Bir zaman pak edip kini nefreti
Benlik şişesin yere çaldımda geldim
Kaynak: Aşık Larendeli
Dağlar (Şu Konya'nın Ovasından)
Şu konyanın ovasından dağından
Ayırmasın mevlam kulu yarından
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2464
Melhem kar olmazmış gönül narına
Ahvalim kimlere diyeyım dağlar
Sizceleyin başım boranlı karlı
Neyleyim ki dost dünyayı ben gayrı
Yıllar yılıdır sunamdan ayrı
Ahvalim kimlere diyeyim dağlar
Larendeli şu diyarı gurbette
Tabib tabib gezdim çare hasrete
Nail olduk tülü türlü dertlere
Ahvalim kimlere diyeyim dağlar
Kaynak: Aşık Larendeli
Almanya (Dili Başka Yolu Başka)
Dili başka yolu başka
Almanya’ nın Avrupa'nın
Gülü başka falı başka
Almanya’nın Avrupa'nın
Dıllerini anlamak zor
Hasretlik var yürekte kor
Medeniyet burada bor
Almanya’da Avrupa'da
Larendelim sıra dağlar
Gözüm yaşı nehir çağlar
Günlerimiz oldu aylar
Almanya’da Avrupa da
Kaynak: Aşık Larendeli
Kül Eyle Beni
Aç beyaz perdeyi kaldır aradan
Cemalin nuruna tül eyle beni
Özenmiş yaratmış seni yaradan
Vebalin boynuma del eyle beni
Rüyalara dalıp gitsek baş başa
Muhabbet zarına dil eyle beni
Acımasız zaman düşsün telaşa
Sen aşıksın narına kül eyle beni
Aşkın şarabını saki içelim
Aşkın semasında yel eyle beni
Çılgın aşıklar gibi sevişelim
Sen aşık çölünde kül eyle beni
Kaynak: Aşık Larendeli
Ayan Olsun
Gülmedim fani cihanda gülmediğim
Dosta ayan olsun bu gece burada
Bilmedim rüyada ömrüm bilmediğim
Yâra rüyan olsun bu gece burada
Anladım fani alemde baki kalınmaz
Kırk türlü meşki varken biri bulunmaz
Meşayih olmayınca irşad olunmaz
Mabetler beyan olsun bu gece burada
Canı sevip canana sevilmek gerek
Sadıkların dost ikrarını güderek
ALLAH bir Muhammed Resulu diyerek
Doğru yollar ilan olsun bu gece burada
Larendeli bülbüllerin güllerinden
Aşkın sazından sırmalı tellerinden
İkralı dostların ilim yollarından
Hakka hal beyan olsun bu gece burada
Kaynak: Aşık Larendeli
Nida (Bir Nida İle Canımı)
Bir nida ile canımı canana
Mihman eyledim dost kaldım da geçtim
Etme ahüzarı varma püyana
Şivan eyledim dost yandımda geçtim
Bir nida ile dost hakka varalım
İhvanlar ceminde mürid olalım
Himmetten ikrardan bir pay alalım
Divan eyledim dost kandım da geçtim
Bir nida ile dost zikri semahlar
Yakın oldu bize cümle ıraklar
Oturmuş postuna himmetin paylar
İhvan eyledim dost aldım da geçtim
Bir nida ile her sırrı gerçeği
Hakikat şehrine serer her şeyi
İkrar iman ile dost Larende yi
Liman eyledim dost kondum da göçtüm
Kaynak: Aşık Larendeli
Askerlik
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2465
Askerlik var dediler hey Askerlik
Dedem dediki vatana Neferlik
Yola çıktımben derhal yok tembellik
Vatanımı sevdirdi bana Aşkerlik
Disiplin terbiye dikkat nizamı
Eğitim tatbikat ve atış alanı
Rutbeli Asker Mehmetcik divanı
Vatanımı sevdirdi bana Aşkerlik
Ayyıldızlı Sancak altında durdum
Yaşasın Mehmetcik Şanlı Ordum
Vedadır canım sana güzel yurdum
Vatanımı sevdirdi bana Aşkerlik
Kaynak: Aşık Larendeli
Selam Olsun Tüm Canlara
Selam olsun tüm canlara ve ihvanlara
İlim deryasında çağlayan pınarlara
Hoşgörülü sevecen gönlü irfanlara
Selam olsun selam tüm varlığa canlılara
Selam olsun zikrile tavaf dönenlere
Bir mürşide varıp da ikrar verenlere
Evliya embiya yareni erenlere
Selam olsun selam tüm varlığa canlılara
Selam olsun gaterin düzen kervanlara
Yanar dağ misali gizemle yananlara
Geçip giden zamana demi devranlara
Selam olsun selam tüm varlığa canlılara
Selam olsun dağa denize ve semaya
İlim yollarında erişene uzaya
Yunus gibi gönüllere sevgiden maya
Selam olsun selam tüm varlığa canlılara
Kaynak: Aşık Larendeli
Arkadaş (Gülenler Var Halimize)
Gülenler var halimize
Toparla kendin arkadaş
Bülbül konmaz gülümüze
Toparla kendin arkadaş
Karışma alem varına
Sadık kal sadık yarına
Girme insanlık kanına
Toparla kendin arkadaş
Tufan olur boran çöker
Ateş olur duman tüter
Ne ekersen geri biter
Toparla kendin arkadaş
Dünya hali bu kırk döner
Kimi yanar kimi söner
Biri gelir biri gider
Toparla kendini arkadaş
Kaynak: Aşık Larendeli
Olmayınca (Gönlümün Muradına)
Gönlümün muradına eremedim
Can ile cananım bir olmayınca
Yalan dünya sırrına eremedim
Can ile cananım bir olmayınca
Nazlı yar el olmuş bakar yüzüme
Mehtaplı muhabbet kurulmayınca
Mızrap pena işlemiyor sazıma
Akordu düzeni bir olmayınca
Buğulu gözlerim yaşlarla doldu
Üç günlük viran da kar olmayınca
Yeşermez bağımda güllerim soldu
Gönlüme göre bir yar olmayınca
Hal beyan eder aşık larendeli’m
Dilde figan ahüzar olmayınca
Hiç uğruna gitti gençliğim fendim
Gönül yirmidört ayar olmayınca
Kaynak: Aşık Larendeli
Şu Kızların
Aldatıyor yalanları
Şu kızların şu kızların
Üşür büşür her halları
Şu kızların şu kızların
İşvelerine doyulmaz
Şu kızların şu kızların
Hiç biri sözünde durmaz
Şu kızların şu kızların
Çekemezsin dost nazını
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2466
Şu kızların şu kızların
Görse idim rüyasını
Şu kızların şu kızların
Larendeli modasına
Şu kızların şu kızların
Ben vurgunum edasına
Şu kızların şu kızların
Kaynak: Aşık Larendeli
Sus Sızlanma
Gün olur elbet döner bu çarkı devran
Sızlanma deli gönlüm sus sızlanam
Gün olur gater düzer elbet bu kervan
Sızlanma deli gönlüm sus sızlanam
Gün olur elbet elbet aşıklar varır yarine 
Sızlanma deli gönlüm sus sızlanam
Gün olur elbet şaşıklar gelir didar
Sızlanma deli gönlüm sus sızlanam
Gün olur elbet dağılır kara bulutlar
Sızlanma deli gönlüm sus sızlanam
Gün olur elbet yine yeşerir umutlar
Sızlanma deli gönlüm sus sızlanam
Gün olur elbet dün bu günden sorulur
Sızlanma deli gönlüm sus sızlanam
Gün olur elbet Nizami alem kurulur
Sızlanma deli gönlüm sus sızlanam
Kaynak: Aşık Larendeli
Sendedir Sende
Yine yarelendim gönül pareler
Yareme melhemim sendedir sende
Göz göz olmuş gül sinemde yareler
Sargı tutmaz melhem sendedir sende
Divane dediler miskin gezeriz
İlmi ledun ile şerbet ezeriz
Şefkatli dosttan ol meded bekleriz
Derdime deva yar sendedir sende
Mücrimi kul idim fani cihanda
Sefil seyyah oldum tozlu yolunda
Sıtkıle tutkunum aşkın narına
Yareme çareler sendedir sende
Metaı deryadır şahi pirlerin
Ilgıt ılgıt eser aşkın yelleri
Nail ola size her bir hallerim
Yareme melhemim sendedir sende
Neyleyim faniyi yanmışım nara
Bülbüller gül için dururlar zara
Larendeli karar kıldım ikrara
Meded nürvet himmet sendedir sende
Kaynak: Aşık Larendeli
Şirin Larende
Şu Konya'nın ovasında bir belde
Yetmiş bin nüfuslu şirin Larende
Tarihe destanlar yazmış bir ilde
Yetmiş bin nüfuslu şirin Larende
İç Anadolu da merkezi bir yerde
Karadağ Torosların eteğinde
Karaman oğlu Mehmet Beyiyle
Yetmiş bin nüfuslu şirin Larende
Larendeliyiz biz yarenlerdeniz
Mevlana Tabtuk Yunus pirlerimiz
Öz Türkçedir lisanı dillerimiz
Yetmiş bin nüfuslu şirin Larende
Kaynak: Aşık Larendeli
Boş Yere (Kahretme Gönül)
Kahretme gönül bahtına küsme sakın
Kulak verde dinle dostum hele bir kere
Kara gündür gelir geçer bunlar lakin
Kahretme bahtına boş yere sen sakın
Engeli,engemeli zor yolları var
Bazen çıkmaz sokak bazen dar geçit dar
Batıp giden güneş yarın yine doğar
Kahretme bahtına boş yere sen sakın
Nesi var sevgiden başka fani hayatın
Ne diledinde olmadıki muradın
Şaha kalksa ne yazar gönül atın
Kahretme bahtına boş yere sen sakın
Larendelim kader firgatse yazımız
Şükür olmalı dost dilde niyazımız
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2467
Sevgi saygı barışı çalsın sazımız
Kahretme bahtına boş yere sen sakın
Kaynak: Aşık Larendeli
Acep (Bir İnsan)
Bir insan sevdalanıp sevdiği zaman
Gönül ehli yarin bulurmu acep
Aşk deryasında umman daldığı zaman
Gönül ehli yarin bulurmu acep
Bir insan mabet duyunca cananına
Gönül mehtaptan payın alırmı acep
Varıp divan durunca Hakkın divanına
Gönül Divandan tayin alırmı acep
Bir insan girse aşkın zırhlı babına
Gönül varırmı ola tadına acep
Bülbül olup girse o dostun bağına
Feryad figanı birdem dinermi acep
Bir insan ilmi irşada varsa durulsa
Gönülden kem gülleri derermi acep
Bir an olan rüya yıl kadar uzasa
Dört mevsimden haber verirmi acep
Kaynak: Aşık Larendeli
Gitti
Şu hoş bakışlı sevgiler varya sende
Kalbimi yerinden söktü de gitti
Seyreyle hele şu düşkün halime
Aklını peşine taktı da gitti
Şu hoş görülü endamlar varya sende
Beni benliğimden aldı da gitti
Şu selvi boyun gamzeler varya yüzde
Aklımı yerinden çaldı da gitti
Şu hoş seda sözlerin dil varya sende
Beni hülyalara salddı da gitti
İbrişim kuşaklı ince bel varya sende
Beni rüyalara saldı da gitti
Kaynak: Aşık Larendeli
Fakirin Malulesi
Çiftçiler sürer sabanı
Avcılar kurar kapanı
Cambazlar düzer yalanı
Kurbağa yutar yılanı
Çobanlar gider sürüye
Güzeller girer sıraya
Irmaklar çağlar dereye
Yöreler bağlı töreye
Şöferler vasıta sürer
Nalbantlar demirin döver
Hükala kendini över
Cahalsa alime söver
Şairler ledunni yazar
Aşıklar coşturur sazlar
Terziler kumaşı bezler
Deliler divane gezer
Memur dairede durur
İmamlar ezanı okur
Kasabın işi bıçak satır
Fakirin malülesi bir
Merkep yükü iki katır
Kaynak: Aşık Mevlevi
Dostlar Bizi Hatırlasın
Unutmuşlar hep dostlarım
Gün be gün arttı yaslarım
Çalmaz sazım paslandım
Dostlar bizi hatırlasın
Ozanlar söyler susmazlar
Beni arayıp sormazlar
İşe yararım bilmezler
Dostlar bizi hatırlasın
Vefalı bir yar görmedim
Yanar aşkım hiç sönmedim
Asla yönümden dönmedim
Dostlar bizi hatırlasın
Selam olsun saz tutana
Aşkın hapını yutana
Nur ile göz kapatana
Dostlar bizi hatırlasın
Zeynelim Yetimim Alim
Filizlensin dursun dalim
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2468
Ayrı koydu yokluk zalim
Dostlar bizi hatırlasın
Mevlevi durur devranda
Çalışır durmaz harmanda
Hatırlar toplum zamanla
Dostlar bizi hatırlasın
Duacıyım her gün size
Yer ayırın dostlar bize
Ayrılık benzer köze
Dostlar bizi hatırlasın
Ölmedim daha diriyim
Bir güzelin dost piriyim
Bir garip Aşık Nuriyim
Dostlar bizi hatırlasın
Kaynak: Aşık Mevlevi
Aşıklarız
Aşıklarız toplanırız günlerde
Ötüşürüz gonca,gonca güllerde
Dolaşırız nice,nice gönüllerde
Gelin sazımız var niyaz içinde
Aşıklarız kültür sanat yaparız
Çok pazarda metaı alır satarız
Yılmayız mevla emrini tutarız
Gelin sözümüz var niyaz içinde
Aşıklarız hep dostları överiz
Yermeyiz cümle canları severiz
Alana nice ozanlar hüneriz
Gelin nazımız var niyaz içinde
Aşıklarız birliktelik yolunda
Fikirlerimiz sadıkların yanında
Bizler kültür sanat asri çağında
Gelin sazımız var düvaz içinde
Aşık Mevlevi kültürünü över
Arifler cemine varanı sever
Birlik olsa canlar canana döner
Gelin mazimiz var ihlas içinde
Kaynak: Aşık Mevlevi
Selam Var Selam
Şu dağlardan ovalardan
Bizlere selam var selam
Zikirlerden dualardan
Bizlere selam var selam
Mevlananın devranından
Mevleviler kervanından
Dost İbrahim kurbanından
Bizlere selam var selam
Hacılardan hocalardan
Nine hatun bacılardan
Güllerden ve goncalardan
Bizlere selam var selam
Zenginlerden fakirlerden
Halil Osman Bekirlerden
Farklı farklı fikirlerden
Bizlere selam var selam
Dehli sazım tellerinden
Dost bağının güllerinden
Sadık dosttan pirlerimden
Bizlere selam var selam
Karaman'dan Konya’lardan
Semalardan dünyalardan
Derya deniz ummanlardan
Bizlere selam var selam
Kaynak: Aşık Mevlevi
Doyum Olmaz Himmetine
Ovaları dağları aşıp geçerken
Uzak yakın konaklayıp göçerken
Kevser ırmağından şerbet içerken
Doyum olmaz nimetine Allahım
Aşkın ile tutuşup yanar iken
Badeler içip nara kanar iken
Vücudu şehrim sana çınlar iken
Doyum olmaz hiç sevgine Allahım
İki gözüm iki çeşme ağlarım
Deli çaylar gibi coşar çağlarım
Divanına secde eder bel bağlarım
Doyum olmaz hiç aşkına Allahım
Koklar iken aşkın gonca gülünden
Yüzer iken derya umman gölünden
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2469
Mevlevi korkmaz asla ölümden
Doyum olmaz hikmetine Allahım
Nail olsam cemaline nuruna
Kanılmazki eşsiz yüce varına
Komşular eyle sadıklar yanına
Doyum olmaz himmetine Allahım
Kaynak: Aşık Mevlevi
Hu Diyelim
Aşıklar maşukuna yanar tüter bir zaman
İkrarlı dost dostuna yeter artar her zaman
Arifler ceminde ihvanlar semalı devran
Hu diye diye
Hu Rahmanım
Hu Kahharım Hu
Kamiller varır hakikat şehrine kara
Metaı meyadanda hüner dizer sıraya
İhlas ile sıtkı püryan eyleyip sağ yara
Hu diye diye
Hu Rahmanım
Hu Kahharım Hu
Yemen ellerinden gelir o yarin kokusu
Ali Haydar sır evliyaların baş mebusu
Eniş olurmuş bunca müşküllerin yokuşu
Hu diye diye
Hu Rahmanım
Hu Kahharım Hu
Kaynak: Aşık Mevlevi
Gönlümün Elinden Sana Sığındım
Gönül aşk elinden olalı turap
İçmişim badeler sakiler şarap
Sen yardım eyle düşküne ey Yarap
Gönlümün elinden sana sığındım
Gönül aşk elinden deli divane
Odlara yandı özüm pür pervane
Seyyah oldum mihmaneyim cihane
Gönlümün elinden sana sığındım
Gönül aşk elinden kendin neyledi
Aşk bağında bülbül olup inledi
Bazen Tabtuk bazen Yunus söyledi
Gönlümün elinden sana sığındım
Gönül aşk elinden Medhi ye vardı
El eteğin tutup ilhamın aldı
Erenler ceminde aşk bahtiyardı
Gönlümün elinden sana sığındım
Kaynak: Aşık Mevlevi
Ne Güzel
Varıp divan durunca önder Pirime
Dökülür göz yaşım aşkın nehrine
Metaı himmetli ol gönül şehrime
Dost elinden himmet almak ne güzel
Her günümüz bize coşkulu bir bayram
Hu dönüp süreriz rabbime dem devran
Derler ya sevene samanlıklar seyran
Dost elinden himmet almak ne güzel
Nuri Mevlevi Aşık üstadın sever
O dostun halleri meziyetli hüner
Zikirler yolunda sema tavaf döner
Dost elinden himmet almak ne güzel
Kaynak: Aşık Mevlevi
Mihmanım Mihman
Cihanı alemin darına geldim
Üç günlük viranda MihmanımMihman
Lütfu keremine narına geldim
Üç günlük viranda Mihmanım Mihman
Fani darı handa bir mihmaneyim
Gönlümün elinden dost divaneyim
Malını neyleyim mülkün neyleyim
Üç günlük viranda Mihmanım Mihman
Cihanı alemin seyrine durdum
Rengarenk rüyasına nail oldum
Evvelkilerden sordum soruşturdum
Üç günlük viranda Mihmanım Mihman
Kaynak: Aşık Mevlevi
Hani Eskiler Nerdeler
Eskiden vardı şalvarlı donlar
Hani eskiler şimdi nerdeler
Almış başın gidiyor modalar
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2470
Hani eskiler şimdi nerdeler
Aşıklar vardı ledunlar satan
Emrahlar Yunus Karacaoğlan
Dergahlar vardı himmet dağıtan
Hani eskiler şimdi nerdeler
Hoşgörü vardı hani eskiden
Hayız alırdık her dem sevmekten
Dernekler türedi siyasetlerden
Hani eskiler şimdi nerdeler
Büyüğe saygı küçüğe sevgi
Değişiyor gün be gün soldu rengi
Devirmi döndü devranmı şimdi
Hani eskiler şimdi nerdeler
Mevlevi şaşar şaşar bu işe
İmamlık olur mu elde şişe
Bulamadım gönlümce bir neşe
Hani eskiler şimdi nerdeler
Kaynak: Aşık Mevlevi
Teşekkürler
Bin dokuzyüz seksen yedi yılında
Kültürel şenlikler dil fuarında
Soğuk kış mevsiminin baharında
Çok andınız bizleri teşekürler
Gönderiyorum deste deste şiiler
Fakirlik zor geçimimi zehirler
Yaşlarım geçiyor çekmez gahirler
Çok andınız bizleri teşekürler
Ellerinden öperim Kültür Bakanım
Kültüre Sanata hizmetler yapanım
Fikir ve sözlere hak tanıyanım
Çok andınız bizleri teşekürler
Mevlevi’m ebedi sıraya girsem
Sizlere nameler şiiler versem
Nasip olsa bir oaralara gelsem
Çok andınız bizleri teşekürler
Kaynak: Aşık Mevlevi
Yakma Beni Nara Güzel
Yanarım aşkınla ezel
Yakma beni nara güzel
Ömür fani olur gazel
Yakma beni nâra güzel
Yapma güzel bunca nazı
Bulmadan baharı yazı
Akort tutmaz gönül sazı
Yakma beni nara güzel
Seyyah oldum aşkınla ben
Yanar dağa döndü sinem
Sakiler içtim dembedem
Yakma beni nara güzel
Mevlevi der üzme canı
Koyanlar gider bu hanı
Seversen güzel mevlayı
Yakma beni nara güzel
Kaynak: Aşık Mevlevi
Siz Onun Sonuna Bakın
Hele bakın şu hükalanın halına
Ne bülbül ne karga konar gülüne
Aldanmayın siz onun şeritine filmine
Hele durun siz onun sonuna bakın
Söz verir sözünde durmaz soytarı
Rüyası hububat darı ambarı
Yağmur yağar elbet eritir karı
Hele durun siz onun sanına bakın
İnsan olan insan yermez insanı
Sever canlıyı sever yaradanını
Körüklemiş gidiyor tamahını
Hele durun siz onun falına bakın
Sırtlanlar var kargalarla yarışır
Kablumbağa tazılarla yarışır
Ne sorar ne bir bilene danışır
Hele durun siz onun şanına bakın
Zalımın kurşunu mazlumu bulur
Bilmem ki ne desen zalıma nolur
Nizami alem de divan kurulur
Hele durun siz onun halına bakın
Kaynak: Aşık Mevlevi
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2471
Zay Olan Ömre Yanarım
Sohbetler kurulup muhabet saçınca
Özümden gözümden taşıp yaş akınca
Hakkın tavafında bir gönülü yıkınca
Boş güne zay olan şu ömre yanarım
Varıp dost iline sersem bedestarı
O dostun can evinde kılsam nazarı
Düşündükce soğuk ölümü mezarı
Boş güne zay olan şu ömre yanarım
Medhi'dir Pir-i babam üstadım medhi
Biz bilmezik o kin öfke kem hiddeti
Bir gönülde kurmayınca dost mabeti
Boş güne zay olan şu ömre yanarım
Nuri Mevlevi çalar aşkın sazını
Duyan olmaz neden figan avazını
Kimse çekmez ey gönül senin nazını
Boş güne zay olan şu ömre yanarım
Kaynak: Aşık Mevlevi
Tüm Canlılar Seni Zikreder
Kainatı yoktan var eden Rabbim
Tüm canlılar seni seni zikreder
Muhammed Resulun kitabın Kur'an
Tüm canlı La İlahe İllalah der
Ol dersin olur olma dersin olmaz
Miskinler arayıp rızkını bulmaz
Kahharsın Hikmetine sual olmaz
Tüm canlılar Seni Seni zikreder
Dört kitabın hakim yedi kıtada
Cami de kilise de manastırda
Azametin görülür her canlıda
Tüm canlılar seni seni zikreder
Mevlevi kulundur mucrimi kulun
Gülşen bağında şakıyan bülbülün
Ayan ola meğer Rahmana halim
Tüm canlılar seni seni zikreder
Kaynak: Aşık Mevlevi
Sevdalım
Melul mahsun gözlerine
Mana yüklü sözlerine
Nur saçan güzel yüzüne
Ben hayranım sevdalım dur
Pamuktan zarif ellerine
Endamlı narin haline
Tatlı şirin dillerine
Ben hayranım sevdalım dur
İnci mercan dudaklara
Al kırmızı yanaklara
Kınalı el parmaklara
Ben hayranım sevdalım dur
Mevlevi kul kurban sana
Sürer savurur devrana
İki cihanda sen bana
Yar olansın sevdalım dur
Kaynak: Aşık Mevlevi
Efendim
Nasibim kesildimi yok bilemem
Şükreder ağlarımda hiç gülemem
Cihanda dost ararımda bulamam
Yapayalnızım nedeni yok efendim
Kimselere sır verip dert yanamam
Rızasız bahçenin gülün alamam
İşsiz güçsüz gayri burda duramam
Nasibim mi kesildi yok efendim
Hal beyan etmeye söylerim destan
Ham tarlaya ekmeyin tahıl bostan
Erenler ceminde gör mesti mestan
Gönül huzur ister yok yok efendim
Hay döne döne zikirler yolunda
İrşad eyledi Şah üstad Mevlana
Hoşörülü Sadıkların yanında
Mekan mı makam mı yok yok efendim
Mevlevi İkrar İmana varım
Cahal pazarında olmadı hiç karım
Sürüne yürüye Mevlaya varın
Sübhandan başka dost yok yok efendim
Aşk Yunusu alır yere kondurmaz
İkrarsız aşk yavan,gönül kandırmaz
Himmet olmayınca umman dalınmaz
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2472
Ariflerde meded nürvet çok çok efendim
Kaynak: Aşık Mevlevi
Haberin Var Mı Hey Gönül
İlimlerden ayetlerden
Sünnetlerden davetlerden
Elvan çeşit nimetlerden
Haberin var mı hey gönül
İrfanlardan ikvanlardan
Hadislerden Kur'an'lardan
Geçip giden devranlardan
Haberin var mı hey gönül
İlimlerin aynasından
Mevlana'nın Konya'sından
Sadıkların dünyasından
Haberin var mı hey gönül
Ariflerin dost özünden
Ali Haydar'ın sözünden
Aşıkların mim izinden
Haberin var mı hey gönül
Aşıkların erkanından
Dervişlerin makamından
Sadıkların dükkanından
Haberin var mı hey gönül
Kültür sanat sevgisinden
İlmin metaı sergisinden
Edebiyatın dergisinden
Haberin var mı hey gönül
Kaynak: Aşık Mevlevi
Hoşgeldiniz
Mehmet Beyin diyarına ihvanlar
Cümle konuklarım siz hoşgeldiniz
Şükür cem olmuş ozanlar aşıklar
Fevzi Halıcı Hocam siz hoşgeldiniz
Yunuslar şehrine dernek açıldı
Metaı olanlar bir bir seçildi
Kültüre sanata hüner saçıldı
Kaymakamım Beyim siz hoşgeldiniz
İlim iffetli dostlar birlik oldu
Acabalar kalktı silinip yolundu
Yunusların aşk yolunda duruldu
Başkanım Reis Beyim hoşgeldiniz
Er olanlar çıksın hodri meydane
Durmayalım öyle miskin divane
Aşık olanlar vursun sazın teline
Misafirler cümleten hoşgeldiniz
Aşık Mevlevi’m çok söyledin yeter
O dostun sevdası serrinde tüter
Daha bu handan niceleri geçer
Kahvemize sefalar getirdiniz
Kaynak: Aşık Mevlevi
Karaman'da Larende'de
Karaman'da varlık dolu
Nurlanmıştır güzel yolu
Aşıklar Yunus’un oğlu
Karaman'da Larende'de
Karaman'da sağlık düzen
Görsün aşıkların gezen
İlim yollarında özen
Karaman'da Larende'de
Karaman'da çok erenler
Mevlanayla hay dönerler
Kültür sanatı severler
Karaman'da Larende'de
Karaman’ın çok güzeli
Sazları okur gazeli
Sadıklar gelmiş ezeli
Karaman'da Larende'de
Karaman'da Yunus hocam
Mehmet beyim lisan amcam
Mevlevi der gülüm goncam
Karaman'da Larende'de
Aşık Mevlevi hep ağlar
Yunusun yolunda çağlar
Ne güzeldir bahçe bağlar
Karaman'da Larende'de
Kaynak: Aşık Mevlevi
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2473
Karamanoğlu Mehmet Bey
Şanlı Türk ulusuna temsili lisan
Hoşgörülü sadık dost o gönlü rüşan
Anıtı var üstünde fermanı destan
Ey şanlı Türk Karaman oğlu Mehmet bey
Bundan geru divan dergahda her yerde
Hükmü fermanımız iyice biline
Şu bizim Türkçe latin alfabesinde
Ey şanlı Türk Karaman oğlu Mehmet bey
Sanmayın siz dostlar sadıkları ölü
Mehmet bey ulusumun goncası gülü
Mevlevi der ki şad olsun ruhu gönlü
Ey şanlı Türk Karaman oğlu Mehmet bey
Kaynak: Aşık Mevlevi
Aşuk Maşuk
Bazı Aşıklar var çıkmışlar pazara
Metaı yoktur gezer durur avara
Yanaşmıyor ne çeşme ne de pınara
Ben ona Aşuk Maşuk diyemem Beyim
Ramazan davulu gibi boş ötüyor
Ne ateşi var ne dumanı tütüyor
O kuyruklu yıldız doğmadan batıyor
Ben ona Aşuk Maşuk diyemem Beyim
Sanat der:derde saltanatı öldürür
Gönüllerde aşkın narını söndürür
Dostu ağlatırda düşmanı güldürür
Ben ona Aşuk Maşuk diyemem Beyim
Hepsininde sazları vardır elinde
Lakin tını yoktur hiç sırma telinde
Neyleyim kargayı ben aşkın gülünde
Ben ona Aşuk Maşuk diyemem Beyim
Mevlevim er olanlar meydana varır
Kamil kişi dost ağırbaşlıdır ağır
Aşık olanlar edeb erkanın tanır
Yoksa ona Aşuk Maşuk diyemem Beyim
Kaynak: Aşık Mevlevi
Yunus Emre
Aramayın Yunus'u yadda yabanda
Yunus Emre Larende'de Karaman'da
Gönüllerde zikierlerde dualarda
Dervişlerin piridir o Yunus Emre
Yunus Emredir dervişlerin er başı
Çok kaynatmıştır tekkelerde nur aşı
Balım Sultan’ın dost Tabtuk’un yoldaşı
Aşıkların yaridir o Yunus Emre
Yunus bizim ilde Karaman'da kalmış
Nice aşıkları var elinden kanmış
Sevgi metaı hoşgörü miras kalmış
Gönüllerin eridir o Yunus Emre
Mevlevi der sadıklar ölmez hep diri
Yunus Emre onca sadıklardan biri
Aşıkların dövünür divane deli
Yarenlerin gülüdür o Yunus Emre
Kaynak: Aşık Mevlevi
İnandığım Fikir
İnandığım fikir babalar yeter
Giydiğimiz hırka soykalar yeter
Yaptığımız zikir dualar yeter
Medhi gibi nice pirlerimiz var
Mevleviler erlerimiz var bizim
İnandığım ihvan dostlarım yeter
Çektiğim bunca gam yaslarım yeter
Oturduğum han postlarım yeter
Tabtuk gibi nice pirlerimiz var
Yunus Emre erlerimiz var bizim
İnandık ezeli ebed olmuya
Ahd ettik biz sadıkları bulmuya
Ne luzum var ince ince sormaya
Hacı Bektaş Veli pirlerimiz var
Balım sultan güllerimiz var bizim
İnandık ikrarım imanım tamam
Hakikatler durur ortada beyan
Himmetimiz ikrar yüce mevladan
Tirmizi gibi dost pirlerimiz var
Ahi evran erlerimiz var bizim
Hakka niyaz hallerimiz yeter
Miski amberli güllerimiz tüter
İllallah diyen dillerimiz yeter
Mevlana gibi dost pirlerimiz var
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2474
Valed gibi erlerimiz var bizim
İnandık verildi katli kararım
Sevenlerim yanmasın ben yanarım
İkrar imanadır dost didarım
Ali Haydar gibi pirlerimiz var
Ömer faruk erlerimiz var bizim
Katıldığım kervan seyranlar yeter
Yaptığımız Sema-i devranlar yeter
Okuduğum ilmi Kur'an lar yeter
Kur'an gibi önder rehberimiz var
Ayet ayet güllerimiz var bizim
Kaynak: Aşık Mevlevi
Giderim Elinizden
Giderim elinizden
Gurtulam dilinizden
Yeşil baş ördek olsam
Su içmem gölünüzden
Su bağladım kamışa
Su neylesin yanmışa
Mevlam sabırlar versin
Yarinden ayrılmışa
Kaynak: Aşık Hasan Hüseyin
Muhabbet Yelleri
Hak yoluna gidenlerin
Asa olsam ellerine
Er pir vasfin edenlerin
Kurban olsam dillerine
Torunuyuz bir dedenin
Tohumuyuz bir bedenin
Münkir ile cenk edenin
Silahı olsam ellerine
Bir üstada olsam çırak
Bir olurdu yakin ırak
Kemiğimi yapsam tarak
Yar saçının tellerine
Vücudumu kavursalar
Yönüm yare çevirseler
Harman edip savursalar
Muhabbetin yellerini
Vakit kalmadı dermagin
Kaldır Seyrani parmağın
Deryaya akan ırmağın
Katre olsam sellerine
Kaynak: Aşık Seyrani
Dağlar Başı Karlı Olur
Dağlar başı karlı olur
Sevenler efkarlı olur
Beni gurbete saldın
Böyle seven yar mı olur
Ağlarım ağlarım (ah)
Ağlarım ağlarım (ah)
Kaldım bu gurbette eyvah
Kaldım bu dertle eyvah
Dağlar başı otlu olur
Sevenler umutlu olur
Sevip sevip ayrılan
En sonunda dertli olur
Ağlarım ağlarım (ah)
Ağlarım ağlarım (ah)
Kaldım bu gurbette eyvah
Kaldım bu dertle eyvah
Kaynak: Neşet Ertaş
Ah Anadolum (Yükledin Yükümü)
Yükledin yükümü gurbet ellere
Dur diyen olmadı ah anadolum
Kor düştü yanıyor bak yüreklere
Su veren kalmadı vah anadolum
Dalımda bir heybe gözyaşı dolu
Uzadıkça uzar gurbetin yolu 
İstersen ardımda çalma davulu
Gidenler dönmüyor ah anadolum
Dağların başına duman sis çökmüş
Her geçen bu yolda gözyaşı dökmüş
Bakarım yavrular boynunu bükmüş
Gitmek zor geliyor ah anadolum
Çekeriz çileyi çekeriz kahrı
Adımız garibe çıkmıştır gayrı
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2475
Anadan babadan bacıdan ayrı
İçimiz kanıyor ah anadolum
Kimi zevk peşinde sefaya dalmış
Kimisi yokluktan derten bunalmış
kimi sakat kimi arada kalmış
Yoksulluk ar geliyor vah anadolum
Hainler maskeyi yüzüne çekmiş
Doğrunun gözleri ırmakmış selmiş
Yiğitler namerde boynunu eğmiş
Gücümüz yetmiyor ah anadolum
Kaynak: Nuri Can
Tozar Elvan Elvan (Olur Gider)
Deli poyraz gibi divane gönlüm
Tozar elvan elvan savrulur gider
Bir rüya misali mihmane ömrüm
Solar elvan elvan an olur gider
Kar çiçeği kır çiçeği istiyor
Arar elvan elvan yorulur gider
Her güzele mehil verip kanıyor
Yanar elvan elvan kül olur gider
Çağlari’m çağlarım coşar çağlarım
Ummanı deryaya taşar çağlarım
Nice olur gönül naçar hallarım
Şaşar elvan elvan san olur gider
Kaynak: Aşık Çağlari
Biçare Gönlüm (Bakmadın Gönül)
Bakmadın gönül halına
Kondun bir gülün dalına
Başladı bübül figana
Oy benim biçare gönlüm
Açtın yelkenim ummana
Koydun hallarım gümana
Büründü başın borana
Oy benim biçare gönlüm
Aşıklık kolaymı sandın
Aşkın deryasına daldın
Sen aşkı mecaz'e yandım
Oy benim biçare gönlüm
Çağlari’m der deli gönlüm
Çiçek açmaz neden gülün
Zaya geçti koca ömrüm
Oy benim biçare gönlüm
Kaynak: Aşık Çağlari
Seher Yeli (Her Seher)
Her seher her sabah çığlışır kuşlar
Derdime bir çare hey seher yeli
Dinmiyor çeşmimde çağlayan yaşlar
Gel buna bir çare hey seher yeli
Hasretim cananın mahcemaline
Ulaşmaz ahvalim varmaz yerine
Tabip kar eylemez dertli gönlüme
Gel buna bir çare hey seher yeli
Karlı dağlar gibi boranda başım
Sevdiceğim dilber hayalim düşüm
Zehir etti felek ekmeğim aşım
Gel buna bir çare hey seher yeli
Kaynak: Aşık Çağlari
Susmalı Silahlar Savaş Belası
Bir çocuk ağlıyor nerde anası
Sargı tutarmı dost savaş yarası
Bütün insanlığın gönül duası
Susmalı silahlar savaş belası
Dört kitapta bire varır bireyler
Hoşgörü barışı sevgiyi yeğler
Evrensel dünya da akli selimler
Susmalı silahlar savaş belası
Sussun bu silahlar bitsin savaşlar
Ölmesin bebeler masum çocuklar
Çekilsin ordular gitsin bu tanklar
Susmalı silahlar savaş belası
Kaynak: Aşık Çağlari
Hamdolsun (Gönül Atım Girdi)
Gönül atım girdi dostun bağına
Çoban oldum ormanına dağına
Bir damladan aktık dost ırmağına
Sel olup çağlayıp aktık hamdolsun
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2476
Aşk menendin içip nara garıldık
Ne o dosta küsüp yara darıldık
Toprak idik takla takkı yarıldık
İkilik kininden geçtik hamdolsun
Arıyız uçarız kırmızı güle
Güller nazik ola dertli bülbüle
Çağlari'm der ahvalimiz kamile
Sual edip açtık açtık hamdolsun
Kaynak: Aşık Çağlari
Cumhuriyet'in Çocuklarıyız
Zaferler kazanıp destanlar yazan
Türküz doğruyuz çalışkanız biz
Bayrağın rengini alla boyayan
Türküz şanlı Türk evladlarıyız
(Bağlantı)
Türküz doğruyuz çalışkanız biz
Türküz şanlı Türk evladlarıyız
Çağdaş müslüman laik milletiz
Biz Cumhuriyet’in çocuklarıyız
Başbuğumuz Mustafa Kemal’imiz
Kazım Karabekir askerlerimiz
Sancaktardır ulu dedelerimiz
Türküz şanlı Türk evladlarıyız
Bağlantı
Çağlari’m der ayyıldızlı bu sancak
Sönmeyecek hilal hep parlayacak
Kıyamete kadar yıkılmayacak
Türküz şanlı Türk evladlarıyız
Bağlantı
Kaynak: Aşık Çağlari
Ahüzar Benim (Ötme Bülbül)
Söyleyin bülbül’e ötmesin dalda
Onun ahuzarı nâr gonca gülde
Bin nazrım kaldı nazlı gelinde
Ötme bülbül ötme ahüzar benim
Her seher her sabah bizim bahçede
Ahüzar eylersin halin nicede
Açma yaralarım kanar içerde
Ötme bülbül ötme ahüzar benim
Senin ahdın güller benimse Sunam
Göç etti gönülden dost telli turnam
Çağlıyan göz yaşım dertlerim umman
Ötme bülbül ötme ahüzar benim
Çağlari der kaldım ahüzar ile
Figan eylersin dost intizar ile
Ahvalin var ise git güle söyle
Ötme bülbül ötme ahüzar benim
Kaynak: Aşık Çağlari
Ağlasın Dağlar (Sazım Alıp)
Sazım alıp gidem karlı dağlara
Garip anam şimdi ağlasın dağlar
Seherde bir haber salım o yara
Tarayıp zülfünü bağlasın dağlar
Anam ne zor imiş yardan ayrılmak
Sılada sevdiğim ağlasın dağlar
Hayali gözümde hep ırmak ırmak
Zülfü perişanım çağlasın dağlar
Kaynak: Aşık Çağlari
Ahvalimiz (Karar Kıl Gönül İkrara)
Karar kıl gönül ikrara
Mürşitler Şahı Hünkara
Kâmil olup Hak yoluna
Varan bilsin ahvalimiz
Hey dost hey dost Ahvalimiz
Arif ile kıl pazarı
Göresin aşkı nazarı
Bülbül olup zarı zarı
Yanan bilsin Ahvalimiz
Hey dost hey dost Ahvalimiz
Çirkin ile aç arayı
Melhem ile sar yarayı
Sıratı geçip sılayı
Bulan bilsin Ahvalimiz
Hey dost hey dost Ahvalimiz
Dost yolunda olak sefil
Düşünme hiç boşa gafil
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2477
Çağlari’m der söze dahil
Olan bilsin Ahvalimiz
Hey dost hey dost Ahvalimiz
Kaynak: Aşık Çağlari
Dağlar (Karşıda Süzülen)
Karşıda süzülen boranlı dağlar
Sitem ettim size bin sitem dağlar
Seyyahi alem de hep diyar diyar
Bizi yadellerde koydunuz dağlar
(Bağlantı)
Aramızda perde oldunuz dağlar
Bizi yara hasret koydunuz dağlar
Bizi gurbet elde koydunuz dağlar
Mesken tuttuk adsız sansız illere
Günleri ayları katıp yıllara
Gönül varmak diler gül yüzlü yara
Bizi yadellerde koydunuz dağlar
Bağlantı
Çağlarım coşarım efkarım neşem
Yol ver dağlar yol ver sılaya geçem
O yarin elinden bir tas su içem
Bizi yadellerde koydunuz dağlar
Bağlantı
Kaynak: Aşık Çağlari
Perişan (Acı Haberin Dost)
Acı haberin dost yürekler yakar
Kuzular ağlaşır sızı perişan
Kader mi firgat mi nedir tecelli
Yazılar içinde yazı perişan
Elini tuttum da buz gibi tenin
Yüzüne baktım da değişmiş rengin
Beş arşından giymiş beyaz gömleğin
Ütüsü perişan düzü perişan
Sonsuzluk uykusu sarmış bedeni
Uyan dedim uyan duymuyor beni
Nicedir matemin sefil Çağlari
Sazın da inleyen sözün perişan
Kaynak: Aşık Çağlari
İki Kez Evlenmeyin (Ayşe Der)
Ayşem der yat araba
Fatmam der moda moda
Her gün bu aynı kavga
Cüzdanım hepten darda
(Bağlantı)
İki kez evlenmeyin
Gençliğe güvenmeyin
Dünyaya aldanmayın
Ben yandım siz yanmayın
Birisi al beğenmez
Diğeri zora gelmez
İkiside hal bilmez
İki evlenen gülmez
Bağlantı
İki evlenen deli
Peruklar saklar keli
Ters yöne gider gemi
Yel tutmaz yelkenleri
Bağlantı
Kaynak: Aşık Çağlari
Hal Bilmez (Gönül Yar Belleme)
Gönül yar belleme haldan bilmezi
Şerbet bilem olmaz katı pekmezi
Sevgi metaında yok ise tezi
Sanki öğüt gibi söylenir durur
Gül diye çalıyı sinene sarma
Tüneyip harında avaza durma
Ne bir alıç verir ne salkım hurma
Selvi söğüt gibi süzülür durur
Çağlari katlanma türlü çileye
Hançer vurmuş gider zalım sineye
Ne denir kadere nettim feleğe
Süzer ağıt gibi hep bizi bulur
Kaynak: Aşık Çağlari
Gönül Kuşum Havalandın Uçarsın
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2478
Gönül kuşum havalandın uçarsın
Uça uça gitsen nere varırsın
Şu cahil ömrümü gama boğarsın
Tüne gönül tüne daim engine
Gönül kuşum tüne daim engine
Mehil etme nolur çoğa zengine
Davul bilem vurur dengi dengine
Tüne gönül tüne daim engine
Çağlari der gönül senin elinden
Usandım cihanda aciz dilinden
İnleyen sazımın paslı telinden
Tüne gönül tüne daim engine
Kaynak: Aşık Çağlari
Uyandım Gafletten
Uyandım gafletten oldum perişan
Bir nur doğdu alemler oldu ürüşan
Selam verdi geldi üç-beş dervişan
Lisanları bir hoş sedasın tek tek
Lisanları bir hoş eyler avazı
Onlarda mevcuttur ilm-ü el fazı
Dediler: Vaktidir kılak namazı
Aldılar abdestin edasın tek tek
Aldılar abdesti uyandım habran
Aslımız yapılmış hak ü turabtan
Üç harf okuttular yeşil yapraktan
Okudum harfini noktasın tek tek
Okudum harfini zihnim bu!andı
Yalelerim göz göz oldu sulandı
Baktım çar etrafa kadeh dolandı
Nuş ettim kırkların mahlesin tek tek
Nuş ettim badesin gördüm rengini
Tam on sekiz saat sürdüm cengini
Yar yüzünde saydım üç beş bengini
Halhalın altında hırdasın tek tek
Dediler: Sümmani gel etme meram
Adamı çürütür dert ile verem
Sen içün dünyada kavuşmak haram
Hüdam böyle salmış kalemin tek tek
Kaynak: Aşık Sümmani
Bu Sene Mevlam Çok Verdi Kışı
Bu sene Mevlam çok verdi kışı
Dümdüz oldu dere tepe taş başı
Kamyonun içinde on altı kişi
Hacılar yoluna düştü otobüs
İşte kaldık Hacılar'ın yolunda
Bir hüner yok şoförlerin elinde
Bin dokuz yüz kırk dokuz yılında
Adın bir tarihe geçti otobüs
Gitmiyor boşuna kamyon yüz tuttu
Çalışmıyor her aletler buz tuttu
Arkadaşlar indi hepte söz tuttu
Ayazı yedikçe şişti otobüs
Kimi kazma aldı, kimi küreği
Kimisinin güp güp atar yüreği
Şoför Mehmet efendinin durağı
Ufak belli benzer astı otobüs
On dört kürekçiyi soğuk yıldırdı
Onlar ayıkladı tipi doldurdu
Bu yıl kıştan pek çokları çıldırdı
Senin yiğitliğin geçti otobüs
Geriki otobüs ileri geçti
Bizim makineye bir çığır açtı
Otobüs canlandı hem köy yanaştı
Gayri yiğitleşti uçtu otobüs
Motor çalışmıyor teker dönmüyor
Şoför yalvarıyor kimse inmiyor
İleri gitmiyor geri dönmüyor
Kışa güç yetmiyor şaştı otobüs
Talibi gurbete düşmüş neylesin
Bin derdi var hangisini söylesin
Allah bunaltmasın yardım eylesin
Hamdolsun tehlike geçti otobüs
Hacılardan çıktım ikindi vakti
Acep bizim kısmet nereye kalktı
Hisarcık bağları burnuma koktu
Görünmüyor yeşilleri alları
Hisarcığı gördüm bir dere boyu
Bağları şerefli şirindir köyü
Abu hayat gibi akıyor suyu
Bahçelerde açılıyor gülleri
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2479
Nereden gelmedir bu köyün aslı
Gençleri medeni akıllı uslu
Manzarası güzel her taraf süslü
Çayır çimen dereleri yolları
Hisarcık'ta Hacılar'ın denginde
Kıranardı yüksek Talas enginde
Durma çalış şimdi rağbet zenginde
Sorulmuyor fukaranın halleri
Nasip kalktı geldim Kıranardı'na
Seyran ettim yaylasına yurduna
Oturmuşlar bir tepenin sırtına
Çoktur dere tepe cılga yolları
Kıranırdı Hisarcığın yanında
Bereket var nimetinde namında
Geze geze bura geldim sonunda
Gürlüyor şöhretleri şanları
Eğer yolcu isen buradan kalkın
Endüllük köyüne bir isim takın
Uzak değil bir birine pek yakın
Hep karışık davaları malları
Reşadiye soğan sarmısak diker
Ağcakaya rençber çok tohum eker
Bunların arası on dakka çeker
Gayet dardır arazisi çölleri
Bazı köyler var ki ocak yakmıyor
Zenginleri fukaraya bakmıyor
Evvel bahar geçti karlar kalkmıyor
Bu yıl perişan milletin halleri
Mevlam kullarını böyle mi sever
Ne sırtımız kızar ne de gün çavar
Bu yıl kıştan kırıldı çok mal davar
Allah büyük kayırmaz mı kulları
Talibi geziyor nereden nereye
Derdimi yazıyor ağdan karaya
Yolum uğramadı Zincirdere'ye
Ondan öte görmek olmaz kelleri
Kaynak: Aşık Talibi
Şah-ı Merdan'ın Kulları
Şah-ı Merdan'ın kulları
Hacı Bektaş'ın gülleri
İlm- i ledün bülbülleri
Güldestedir Bektaşiler
Her seher açılır meydan
Süreler aynı cem erkan
Ta elest ahd ile peyman
Güldestedir Bektaşiler
Sayifullah secdegahım
Vechullahtır kıblegahım
Gönülleri Beytullahım
Güldestedir Bektaşiler
Sekahüm Rabbihüm derler
Şaraben tahur içerler
Sır için serden geçerler
Gül destedir Bektaşiler
Turabi'nin sözü haktır
Gerek dinle gerek bak dur
Gönlümde garazım yoktur
Güldestedir Bektaşiler
Kaynak: Aşık Turabi
Gel Gönül Gidelim Aşk Ellerine 1
Gel gönül gidelim aşk ellerine
Muradın yar ise bir tane yeter
Fikir kıl ettiğin emellerine
Hevayı cevreyle efsane yeter
Kim aldı felekten muradınca kam
Olmuşum dünyada bir zar u bednam
Bülbülüm dillerde ağır ül encam
Vakit geçirmeye virane yeter
Beyhude işlerin terkeyle mutlak
Küllü men aleyha fan dedi hak
Cihan baki değil hikmetine bak
Bu bir söz arife bahane yeter
Turabi gel özüm pay-i mal eyle
Rah-i erenlerden hasb-i hal eyle
Şu fani dünyayı bir hayal eyle
Geçen geçti gelen nişane yeter
Kaynak: Behiye Zorlu
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2480
Adem Huri Şu Dünyaya Gelmeden
Adem huri şu dünyaya gelmeden
Muhammed Ali'nin nurun gördün mü
Hak nasibin almış kudret eliyle
Hünkar Hacı Bektaş Piri gördün mü
Şu dünyayı hamur edip yuğuran
Dokuz baba dört anayı doğuran
Hitabı Elestte bize çağıran
Can içinde canan yarı gördün mü
Gel gidelim Seyit Ali izine
Yüz sürelim ayağının tozuna
Kırklar meydanında pir niyazına
Dara Mansur olan eri gördün mü
Men'aref sırrına sırdaş kandedir
Senden sana yakın yoldaş kandedir
Yol gösteren sana kardaş kandedir
Ol şahı alamet Çarı gördün mü
Türabi Baba'nın dilde imanı
On iki imam on yedidir erkanı
Mihrabü minberde Seb'ulmesani
Cemalinde pirin varı gördün mü
Kaynak: Aşık Turabi
Bir Şah Ki Hükmünde Olmazsa
Bir şah ki hükmünde olmazsa muhkem
Dağıtır askeri han üste gider
İşinin tedbirin bilmeyen adem
Şaşınr tedbiri yan üste gider
Hakikatsiz adem ne bilir kıymet
Deratı devlette bulunmaz kudret
Bir mert ki namerde ederse hürmet
Zayi olur emek nan üste gider
Varıp boyun eğme namert payine
Mevla gazap eder kalbi haine
Akıllı Türabi uyma laine
Şaşırtır tedbirin can üste gider
Kaynak: Aşık Turabi
Salma Dil Gemisin Engine
Salma dil gemisin engine aşık
Erenler aşkına payan bulunmaz
Her yerde keşfetme sakın hakayik
Anı fehmeyliyen bir can bulunmaz
Arifin halini tarif ne hacet
Efsane sözlerden eyle feragat
Kande göster bana sahip keramet
Ali çoktur Şahımerdan bulunmaz
Muhtefi oldular alemde erler
Kıymetsiz olmuştur ilmü hünerler
Her kime sorarsan arifiz derler
Benden özge baktım nadan bulunmaz
Turabi cihanda olduk serseri
Fehmeden kalmamış dürrü gevheri
Kimsenin kimseden yoktur haberi
Böyle acaip seyran bulunmaz
Kaynak: Aşık Turabi
Erenler Serveri Gerçekler Piri
Erenler serveri gerçekler piri
Hünkar Hacı Bektaş erleriyiz biz
Balım Sultan Abdal Musa şahımız
Seyid Ali Sultan gülleriyiz biz
Kaygusuz Sultan'dır bir serdarımız
Kara donlu candır türbedarımız
Kanber Ali Sultan şehsüvarımız
Necef deryasının güheriyiz biz
Sarı İsmail Hacım Sultan ulumuz
Şah-ı Horasan'a çıkar yolumuz
Muhammed Ali'den kokar gülümüz
On iki tarikatın serveriyiz biz
Türabi üçlerin birisi oldu
Yedilerle kırklar meclise güldü
Horasan erleri azmedip geldi
Muhammed Ali'nin kullarıyız biz
Kaynak: Aşık Turabi
Seyid Ali Sultan Himmet Eyledi
Seyid Ali Sultan himmet eyledi
Açıldı meydana çırağ uyandı
Münkirlerin özü gözü bağlandı
Şulesinden Sersem Ali Baba'nın
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2481
Taştı Kevseri bol Kızıl Deliden
Kanmıştır aşıklar Kalubeliden
Harici şaşırdı darbı Ali'den
Dehşetinden Sersem Ali Baba'nın
Mümine ezelden verildi murat
Gerçek aşık olanların gönlü şat
Sultanın elinden Yezitler feryat
Dehşetinden Sersem Ali Baba'nın
Zahide sen şöyle gezme bihaber
Riya kaplamıştır seni serteser
Bülbüllerin zar ü efganı biter
Dehşetinden Sersem Ali Baba'nın
Sadhezar Yezid'e olsun lanetler
Müminlere daim olsun rahmetler
Turabi' ye in'am olsun himmetler
Dehşetinden Sersem Ali Baba'nın
Kaynak: Aşık Turabi
Dedim Dilber Senin Aslın Nereli
Dedim dilber senin aslın nereli
Konya tarafında Bor dedi bana
Dedim aşkın ile sinem bereli
Dermanı bulunmaz çor dedi bana
Dedim zülfün eyle boynuma zencir
Dedi var yıkıl git hey ihtiyar pir
Dedim talim edip ol sen muabbir
Bir rüya görmüşüm yor dedi bana
Dedim ruhun ahmer yoksa al mıdır
Dedi servi kaddim hub nihal midir
Dedim şirin lebin söyle bal mıdır
Şirin değil biraz şor dedi bana
Dedim bir busecik in'am edip ver
Dedi hışma gelip bu herif ne der
Dedim hem yanımda birdir simü zer
Derviş fakir sefil hor dedi bana
Dedim kemendimdir giyusu telin
Dedi Türabi çek sen benden elin
Dedim seyreyleyim gerdanda halin
İşte gözün görmez kör dedi bana
Kaynak: Aşık Turabi
Dilinde Canan Olubdur
Dilinde canan olubdur
Sücudum sacidim insan olubdur
Vücudum şehrine Şahı-muhakkak
Bilin ki fazl-ı Hak Yezdan olubdur
Gönül didara karşı ol sebebden
Ayrılmaz Vallahi hayran olubdur
Virani dervişe lütfetti Haydar
Erişti üçlere Selman olubdur
Kaynak: Aşık Virani
Var Görmedim (Tahsilat Kapısı)
Tahsilat kapısında bir zaman kaldım
Elimde beş para kar göremedim
Gönül yaylasında bağlar besledim
Elma üzüm ayva nar göremedim
Terbiye yolunda asla bir adım
Atmam dedim çok yaşasın inadım
Kahve otellerde eli kınadım
Halbuki kendimde ar göremedim
Sevdalara düştüm divane oldum
Eli güldürmeye bahane oldum
Bir güzel şemaye pervane oldum
Düşüp yanmak için nar göremedim
Her kim bir taş atsa bana erişir
Ya başıma ya gözüme ilişir
Ben ağlarım başkaları gülüşür
El oğlunda ahu zar göremedim
Tabibler şahına ettim el aman
Onlar da derdime bulmadı derman
Düşman ile küskün gezdim bir zaman
Dostlardan da hulüs kar göremedim
Dostlarıma vardım nasıl diye
Bir bahane ile kesilem diye
Urgan sicim aradım asılam diye
Bir yerde kurulu dal göremedim
Der Zülali nice günler geçirdin
Nice devran nice bülbül uçurdun
Çok sevimli demi devranlar geçirdim
Elimde bir devlet var göremedim
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2482
Kaynak: Aşık Zülali
İmdat Eder Mi
Vücutta olmasa aşkın mimarı
Külünge ser vermek ferhet eder mi
Gülden murat alsa bülbül efkarı
Şebi rüzgarında ferit eder mi
Önnaki ellemiş sanarsın meyluş
Badeler şehrinde dolanır serhoş
Dünyadan hoşlansa divane baykuş
Gidip viraneyi abat eder mi
Muradı bu aşka düştü Zülali'n
Mecnuna sevdası geçti leylanın
Eğer olmasaydı aşkı mevlanın
Nar da İbrahime imdat eder mi
Kaynak: Aşık Zülali
Rüyamda Sultanı Gördüm
Bir gece yatarken habu gafletten
Cem oldu başıma cihanı gördüm
Ta Ademden beri gelip geçenler
Gerek aşikare nihanı gördüm
O zaman karşımda gördüm ben piri
Semaya ser çekmiş yüzünün nuru
Hitap etti bana dedi bak beri
Ellerinde Ayet Kur'an'ı gördüm
Dediler geliyor hatemen nebi
Açıldı yedi kat göklerin babı
Titredi yerlerin bunca mihrabı
Fahri kainatı Sultanı gördüm
Zülali'yi yaktı bu aşkın közü
Dilimde zikrettim hakkı niyazı
Elim uzattım ki alayım sazı
Gözüm açtım tahtı viranı gördüm
Kaynak: Aşık Zülali
Hakka Yalvar (Namert Kapısında)
Namert kapısında bent etme özün
Semayı direksiz kurana yalvar
Anın katresinden olur bin rahmet
Cana ceset-i ruh verene yalvar
Bülbül isen bahcesinde güle düş
Geçme namert kapısından sele düş
İnsan isen bir hakikat yola düş
Marifet kervanın sürene yalvar
Yarab bizi muhtaç etme namerde
Mabeyline çekmiş yetmiş bin perde
Yedi kat sema'da yedi kat yerde
Her ne ki var biri görene yalvar
Zülali'nin derdine derman ilişmez
Zerrece bir fenden imkan gelişmez
Kuldan kula lütfu ihsan erişmez
Dembeder şeritsiz durana yalvar
Kaynak: Aşık Zülali
Vatan Göründü
Livanadan aştım şavşet dağını
Allah'ın lütfundan ihsan göründü
Zannettim ki düştüm cennet bağına
İnsanları huri gılman görüldü
Sevgim kaldı vatan gazilerinde
Hasretim var idi bazılarında
Bu dersin manevi yazılarında
Hubbül vatan minel iman göründü
Ben vatana ağlar idim iraktan
Gördüm de kurtuldum gamdan firaktan
Gözümüz açıldı kudreti haktan
Güzel Çıldır Kars Ardahan göründü
Hicran köprüsünden geçti Ordumuz
Kalmadı kasavet asla derdimiz
Posof vatanımız Surskap yurdumuz
Her taşı cevherden vatan göründü 
Gönül der Zülali vatana yetiş
Dostlar ili Van'dan sual et soruş
İllere yaz gelmiş bura neden kış
Yayları karlı boran göründü
Kaynak: Aşık Zülali
İmam Oldum Neler Olacak
Dokuzyüz kırkta köy imamı oldum
Ne bilem takdiri neler olacak
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2483
Başıma ben bela aradım buldum
Meğer çekilecek çile dolacak
Başladı ölüler üçer hem beşer
Günde talihime yüz lira düşer
Sevumdan salattan kırkar ellişer
Yığıldı pangonotlar oldu bir kucak
Hastacılar geldi ayağa kalktım
Üzerlik toplattım nuskalar yaktım
Dediler nolacak talihe baktım
Dedim ya ölür ya ölmez kalacak
O gün geldi gine bize bir hasta
Cebinde pangona olmuştu deste
Onbeş lira aldım yüz daha üste
Köyün muhtarıyla olduk bacanak
Kaza bu ya birgün öldü bir fakir
Kefen parası yok evi tam takır
Aldık istikatını tıkır tıkır
Çocuklarına kalmadı kab kacak
Bir sabah kalkınca dedim ya fettah
Bu gün bir cenaze yokmu bir nikah
İkisini birden halk etti Allah
Dünyada sevdiğim bir gündür ancak
Biri geldi birgün davete gidek
Gidelim hocam ki vardır çok yemek
Güllaç bakalavalar yağlıca börek
Helva kadayıflar gayet yumuşak
Gittik yedik sıra duaya geldi
Dedim biraz daha kırk lokma kaldı
Mide doldu barsaklar kabaldı
Öleyazdım şükür kırıldı kuşak
Artık köy içinde dinlenir sözüm
Açıldı perdesi utanmaz yüzüm
Birgün bir kadına düşsün mü gözüm
Az kaldıki yedik bir tatlı dayak
Dedim gel Zülali bu meslekten sap
Nasip kısmetini özge yerden kap
Neylersin imamlığı şairlik yap
Böyle riyakarlık senden çok ırak
Kaynak: Aşık Zülali
Elif Cüz-ü (Medet)
Elif,ALLAH celle şenu dar,günde ara medet. 
Be,Bize lütfun eda kıl,kaldım biçare mede. 
Te,Tâ'alasın tanıdım seni,ta ervahu ezel, 
Se,Sana hamdu niyazım,biz günahkar-e medet.. 
Cim,Cenabın fevzu mutla, küfekel emrindedir. 
Ha,Haya iman derisi,nuri islam dindedir. 
Hı,Huda kıl ğati eşya,lefsi kefi nundadır. 
Dal,Du alemde ümidim sengir digere medet... 
Zal,Zabunum çok velevkin,sen keremler kanisin. 
Re,Rahimsin rahmeti bol ğanisin. 
Za,Zabunum nefs elinden,asiler güfranisin. 
Sin,Saadet senden olsun,kaldım avare medet... 
Şın,Şanına layık olan mağfiretul ya hakim. 
Sad,Sığındım sakla dertten bil gilyanı çekin. 
Dad,Zayıfım tabiserde,bu ana dek gam lekin, 
Tı,Taburi zulmet edip yandırma medet... 
Za,Zahirdir hikmetin,kamu aşiker eyledin. 
Ayın,Alimsin alemi ademden var eyledin. 
Ğayın,Ğeyibi sen bilirsin,hükmünü zar eyledin. 
Fe,Fani ,Kaf,kıyamette kayıt edip,yandırma nâra med
Kef,Keremler kânı sensin,kainetin mabudi. 
Lem,Lütfünüyle;verme kamı amudi 
Mim,Muhammed'tir ümidim,Rahmana ol Ahmedi 
Nun,Nebinin libasından salma ağyara medet... 
Vav,Vahidul muiy le yemut. 
He,Hu vallahu ehedsin,desti girsin,destin tut. 
Lemelif!Le leyezel gümensize veren ümit. 
Ya,Yarın mahşer günü etme yüzü kara medet... 
Yevmi mizamda hiç bir fert kurtulamaz, 
Ol sıratı geçmeden hiç bir bende gülemez. 
Yusuf Zülali'n derdini yarap,senden başka bilen olam
Utandırma ol divanda sen koyma dara medet
Kaynak: Aşık Zülali
Leb Demez (Canan Senin)
Nice yıldır dil gireli zarına canan senin
Cana tek can asılıdır darına canan senin
Aşıkın daldan atarak yardaki aşnasın sen
Hayalet nice dayanak nârına canan senin
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2484
Sıtkıla sen sığınırsan eğer ki hak rahına
Git şeytan şerinden sığın şahlar şahına
Seni halk eden hallakın secde kıl dergahına
Her ne dilek dilersen tanrına canan senin
Şaşkın aşıkın hayelin ha diyer candan eder
Çekilir sinirde takkati iliği kandan eder
Hak ta'ale darında senide handan eder
Zerrece canın acısa yarına canan senin
Kaynak: Aşık Zülali
Neler Var (Vücudum Mülkünden)
Vücudum mülkünden yağmur kar gitmez
Niçin gelmez baharımda neler var
Doğmaz tan yıldızı şafaklar atmaz
Güneş çalmaz seherimde neler var
Yüzbin tellal hicranımı satarlar
Müşteriler ellerinden kaparlar
Dertten kale gamdan saray yaparlar
Gelin bakın seherimde neler var
Ben gurbete çıktım yüzü ağ gibi
Vatan tuttum bahçe gibi bağ gibi
Kaderime dayanırdım dağ gibi
Ben ne bilem takdirimde neler var
Soran yok Zülali nedir bu suçun
Hicran dağlarında hicranın göçün
Hicran ile kesin bağrımı açın
Bir bakın ki ciğerimde neler var
Kaynak: Aşık Zülali
Göründü (Livana'dan Aştım)
Livana'dan aştım Şavşat dağına
Allah'ın lütfundan ihsan göründü
Sanarsın ki düştüm cennet bağına
İnsanları huri gılman göründü
Sevgim kaldı vatan gazilerinde
Hasretim varidi bazılarında
Bu dersin manevi yazılarında
Hubb ül vatan min el iman göründü
Bu vatana ağlar idim ıraktan
Gördüm de kurtuldum gamdan firaktan
Açıldı gözümüz kudreti Hak'tan
Güzel Çıldır Kars Ardahan göründü
Hicran köprüsünden geçti ordumuz
Kalmadı kasavet asla derdimiz
Posof mekanımız Suskap yurdumuz
Her taşı cevherden vatan göründü
Gönül der Zülali vatana yeriş
Halkın ahvalinden suval et soruş
Aleme yaz gelmiş burda neden kış
Yaylaları karlı duman göründü
Kaynak: Aşık Zülali
Olur (Bir Kişi Ki Kemalini)
Bir kişi ki kemalini hıfzetse
İrfan meclisinde piri nur olur
Şerifat babına kayım olmayan
Daim onun altı üstü nar olur
Üç nedir ki üç kitapta yeri yok
Ziya vermiş her eşyada nuru çok
Ol kim idi bey gafilden değdi ok
Mahşerde Resula iddakar oldu
Bendi yok başının yüce seri var
Hak talanın hikmeti var sırrı var
Ol nedir ki beş iklimde yeri var
Bunu bilmeyenin işi zar olur
Zülali de der ki zihnim bulanır
Didelerim gam bahrinde sulanır
Ol nedir ki dağ başına dolanır
Çıkar can cesetten rüzigar olur
Kaynak: Aşık Zülali
Dedecan (Tarih Binüçyüzondört)
Tarih binüçyüzondört senede
Vardım diyarı gurbete Dedecan
Felek bir gün eyyamına getirdi
Çıldır'dadır ser suhana Dedecan
Vardım Suhara'ya garram kaharlı
Dört yani müzeyyen resmi şeherli
Ejderha gördüm zehmi zeherli
Vurdu yüreğime yare Dedecan
Yüreğim ki yandı ciğerim pişti
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2485
Başladı sohbete aklımda şaştı
Öyle bildim derya ummandı coştu
Tacüp kaldım o hünere Dedecan
Öyle hüner olmaz hünkarda beyde
Açıp bayrağını sancak önünde
Yüzbin pençe gördüm bir çobanında
Mansur'am çektiler dar'a Dedecan
Dar'a ki çektiler halime baktı
O nice mühürdü hattımı yaktı
Olanca metanım harice çıktı
Giyindim eynime kara Dedecan
Karaki giyindim düştüm amana
Keşke gide idim Hind'e Yemen'e
Bir serçe neylesin mürgi semene
Yel dokundu şem fenara Dadecan
Alıştı fenarım böyle yanarım
Gittiğime pişman oldum dönerim
Kendim vatanımda yiğit sanarım
Olmadı kimseden çare Dedrecan
Çare ki olmadı derdime lillah
Beni gibi aşıka etmez eyvallah
Zülali'ye yardım eyledi Allah
Düşürmedi imtihana Dedecan
Kaynak: Aşık Zülali
Dedim Kız Yaşın Nedi
Dedim kız yaşın nedi dedi başımdı
Dedim kız kalem nedi dedi kaşımdı
Dedim kız ondört nedi dedi yaşımdı
Dedim kız sümbül nedi dedi saçımdı
Dedim kız sar boynuma dedi olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz olmaz
Muhabbet olsa olar
Yar nece olmaz olmaz
Ah nece olmaz olmaz
Dedim kız ala nedi dedi gözümdü
Dedim kız lala nedi dedi özümdü
Dedim kız gonca nedi dedi lebimdi
Dedim kız şeker nedi dedi sözümdü
Dedim kız çare nedi dedi olmaz
Olmaz olmaz olmaz olmaz
Muhabbet olsa olar
Yar nece olmaz olmaz
Ah nece olmaz olmaz
Dedim kız uzah nedi dedi yolumdu
Dedim kız aze nedi dedi adımdı
Dedim kız baycan nedi dedi canımdı
Dedim kız gulaç nedi dedi kolumdu
Dedim kız sar boynuma dedi olmaz
Olmaz olmaz olmaz olmaz
Muhabbet olsa olar
Yar nece olmaz olmaz
Ah nece olmaz olmaz
Kaynak: İbrahim Yıldırım
Değirmende Döner Taşım
Değirmende döner taşım
Sevda değil bu bir hışım
Değirmenden fener aldım
Ben o yare neler aldım
Değirmenin bendi miyim
Ben o yarin dengi miyim
Değirmenci döner taşı
Revan oldu gözüm yaşı
Dili bülbül dişi de inci
Geyinmiş allı turuncu
Kaynak: Sadi Yaver Ataman
Değirmen Sala Benzer
Değirmen sala benzer anan öle
Kız dilin lala benzer
O senin boyun bosun canan köle
Körpe fidana benzer
Olmaz hatunum olmaz canan köle
Değirmene su gelmez
Senin buğdan un olmaz
Kaynak: Hafız Osman Öge
Değirmen Üstü Çiçek
Değirmen üstü çiçek
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2486
Oy kızlar naz eyleme
Orak getirin biçek
Ölürem kızlar naz eyleme
Ölürem kızlar göz eyleme
Değirmenin bendine
Oy kızlar naz eyleme
Döner kendi kendine
Ölürem kızlar naz eyleme
Ölürem kızlar göz eyleme
Değirmen üç dolanır
Oy kızlar naz eyleme
Suyu sarhoş dolanır
Ölürem kızlar naz eyleme
Ölürem kızlar göz eyleme
Kaynak: Ali Güler
Deli Gönlü Bir Dilbere Bağladım
Deli gönlü bir dilbere bağladım
Düşündükçe için için ağladım
Ne dedimse kar etmedi anladım
Kimse bilmez benim de o güzele yandığım
Ellerin köyünde garip kaldığım
Küçük yaştan aldım sazı elime
Dertli dertli vurdum sazın teline
Uyma dedim uydun eller sözüne
Cihan da bilir benim sana yandığım
Kimse bilmez benim de o güzele yandığım
Ellerin köyünde garip kaldığım
Suya gider su testisi elinde
Allar giymiş etekleri belinde
Benim yarim cümle alem dilinde
Cihan da bilir benim sana yandığım
Kimse bilmez benim de o güzele yandığım
Ellerin köyünde garip kaldığım
Kaynak: Ali Ulvi Erandaç
Deli Gönül Gezer Gezer Gelirsin
Deli gönül gezer gezer gelirsin
Arı gibi her çiçekten alırsın
Nerde güzel görsen orda kalırsın
Ben senin derdini çekemem gönül
Santur mu istersin saz mı istersin
Ördek mi istersin kaz mı istersin
Tomurcuk memeli kız mı istersin
Ben senin derdini çekemem gönül
Çıkıp yücelere bakmak istersin
Coşkun sular gibi akmak istersin
Her güzelle yatıp kalkmak istersin
Ben senin derdini çekemem gönül
Karacaoğlan der ki okuyam yazam
Keleş değilim ki kervanlar bozam
Giyinem kuşanam bir hoşça gezem
Ben senin derdini çekemem gönül
Kaynak: Karacaoğlan
Deli Gönül Gine Ah Ü Zar Oldu
Deli gönül gine ah ü zar oldu
Dostumun gülleri sararıp soldu
Hayat çeşmimize hasiret doldu
Sen de benim gez Leyla Leyla
Mecnun oldum gezdim Leyla dağında
Bülbül oldum öttüm dostun bağında
Arzumalım kaldı gül dudağında
Kaynak: Nesimi
Demedi Yar Demedi
Demedi yar demedi
Elinde gül demedi güzel
Ya ben nasıl güleyim
Yar bana gül demedi güzel
O yana dönder beni
Bu yana dönder beni
Sol yanımda yarem var güzel
Tabibe gönder beni
Güle naz yar güle naz
Bülbüle naz güle naz güzel
Bugün seyrana çıktım
Ağlayan çok gülen az güzel
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2487
O yana dönder beni
Bu yana dönder beni
Sol yanımda yarem var güzel
Tabibe gönder beni
Kaynak: İffet Gülgeç
Demirciler Demir Döver 1
Demirciler demir döver tunç olur
Sevip sevip ayrılması güç olur
Sen gidersen benim halim nic'olur
Ah Hanife'm imdat senin elinden
İmdat değil kız senin o gül yanağdan
Demirciler demir döver tavında
Öpülmenin sevilmenin çağında
Ah Hanife'm imdat senin elinden
İmdat değil kız senin o gül yanağdan
Kaynak: Osman Pehlivan
Deniz Dalgasız Olmaz
Deniz dalgasız olmaz ah gurban
Güzel sevdasız olmaz
Yiğit olan yiğidin ah gurban
Başı sevdasız olmaz
Sen nerdesin nerdesin
Kaldır camın perdesin
Alacağım seni de
Kalabalık yerdesin
Deli deli deli deli deli
Kalabalık yerdesin
Denize dalayım mı ah gurban
Bir balık alayım mı
Ay doğdu şafak attı ah gurban
Daha yalvarayım mı
Sen nerdesin nerdesin
Kaldır camın perdesin
Alacağım seni de
Kalabalık yerdesin
Deli deli deli deli deli
Kalabalık yerdesin
Kaynak: Muharrem Ertaş
Denize Dalmayınca
Denize dalmayınca
Bir balık almayınca
Biz burdan kalkmayız
Gök kandil olmayınca
Aman aman Alim nerdesin
Aman aman kaldır camın perdesin
Aman aman benim gibi dertli misin
Denize dalayım mı
Bir balık alayım mı
Ay battı güneş doğdu
Daha yalvarayım mı
Aman aman Alim nerdesin
Aman aman kaldır camın perdesin
Aman aman benim gibi dertli misin
Söğüt altı serindir
Dibi pekte derindir
Ben sevdim eller aldı
Bunun sonu ölümdür
Aman aman Alim nerdesin
Aman aman kaldır camın perdesin
Aman aman benim gibi dertli misin
Kaynak: Ümit Yılmaz Arslan
Deniz İçi Balıklı
Deniz içi balıklı a canım
Üstü yelken kayıklı a canım
Şimdiki zamanın kızları a canım
Elma elma yanaklı a canım
Deniz içi billur'lur
Kızlar şeker dill'olur
Güzel seven aşıklar
Çalışından bell'olur
Deniz içi sazl'olur
İçi dolu gazl'olur
Şimdiki zamanın kızları
Nazl'olur pozlu olur
Kaynak: Kadir Turan
Deniz Kenarında Bir Ev Yapmışam
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2488
Deniz kenarında bir ev yapmışam
Kerpicim tükenmiş naçar kalmışam
Bir yar için çok cefalar çekmişem
Ela gözlüm nazlı Şirvan'ım benim
Havuzun başında esmesin yeller
Bu gün efkarlıyım açmasın güller
Derdime katiandı sustu bülbüller
Ela gözlüm nazlı Şirvan'ım benim
Kaynak: Muzaffer Sarısözen
Derdimin Ortağı Sinem Bülbülü
Derdimin ortağı sinem bülbülü
Andırırsın laleyi sümbülü vay vay vay
Yadlara demezdim bu gizli sırrı oy
Derdimi sizlere diyeyim dağlar oy oy oy oy oy
Bana bir ziya ver zülfün telinden
Ne çare ki kader kötü elinden vay vay vay
Ben garibim kimse bilmez halimden oy
Derdimi sizlere diyeyim dağlar oy oy oy oy oy
Kaynak: Orta Anadolu
Derdimi Söylesem Kara Taşa
Derdimi söylesem ben kara taşa
Neler geldi geçti bu garip başa
Mektuplar yolladım sevdiğim eşe
Bendeki yaralar türlü türlüdür
Gitme güzel gitme nar tanesiyim
Anamın babamın bir tanesiyim
Atma bu taşları ben yaralıyım
Elalem al giymiş ben karalıyım
Ayda bir selamın gelse razıyım
Bendeki yaralar türlü türlüdür
Gitme güzel gitme nar tanesiyim
Anamın babamın bir tanesiyim
Yüce dağ başında otlar kuzular
Anayı babayı gönül arzular
Açma tabip açma yarem sızılar
Bendeki yaralar türlü türlüdür
Gitme güzel gitme nar tanesiyim
Anamın babamın bir tanesiyim
Kaynak: Cahit Öztelli
Derdinden Del'oldum İnan Vallahi
Derdinden del'oldum inan vallahi
Ne yaman mestane bakar gözlerin
Derdi veren dermanını vermez mi
Ab-u revan olmuş akar gözlerin
Bazen güler bazen bu gönül gamda
Sen güler oynarsın sevdan var bende
Zühre yıldızının nişanı sende
Korkarım cihanı yakar gözlerin
Kaynak: Murtaza Kurt
Dere Boyu Düz Olur
Dere boyu düz olur
Güzellerde naz olur
Yad ele gönül verme
Hep ellerde söz olur
Dere boyu taşlıdır
Ağlayan göz yaşlıdır
Yenice bir yar sevdim
O da hilla kaşlıdır
Kaynak: Ali Sandal
Dere Boyu Gidelim (Naciye)
Dere boyu gidelim Naciye'm
Koyun kuzu güdelim
İkimizi görmüşler Naciye'm
Nasıl inkar edelim
İlimonum portakalım bizde kalalım
Senin için ısmarladım gelir bakalım
Sap benden keser benden Naciye'm
Gitmiyor eser benden
Keserse Allah keser Naciye'm
Kim keser seni benden
İlimonum portakalım bizde kalalım
Senin için ısmarladım gelir bakalım
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2489
Dere Boyu Saz Olur
Dere boyu saz olur
Gül açılır yaz olur
Ben yarime gül demem
Gülün ömrü az olur
Hazal Hazal sen ettin dilimi lal
Hazal Hazal gel kırık gönlümü al
Dere boyu bahçalar
Yar oturmuş saz çalar
O yarin kaşı gözü
Ciğerimi parçalar
Hazal Hazal sen ettin dilimi lal
Hazal Hazal gel kırık gönlümü al
Dere boyu pıtırak
Minder getir oturak
Sen beni al ben seni
Bu sevdadan kurtulak
Hazal Hazal sen ettin dilimi lal
Hazal Hazal gel kırık gönlümü al
Kaynak: Mehmet Seske
Derede Değirmenim
Derede değirmenim (Nazlı yar)
Kınalıdır taşları (Nazlı yar)
Yakına gel yakına gel
Yakına gel yakına gel sevdiğim
Öpem kalem kaşların (Sevdiğim)
Yaylanın çimeninde (Nazlı yar)
Ben böyle değilidim (Nazlı yar)
Ben biridim ben biridim
Ben biridim biridim sevdiğim
Sevdalıktan eridim (Sevdiğim)
İndim dere ırmağa (Nazlı yar)
Zeytin dalı kırmağa (Nazlı yar)
Geldim seni geldim seni
Geldim seni almağa sevdiğim
Başladın ağlamağa (Sevdiğim)
Kaynak: Cafer Horhoroğlu
Derede Kum Gaynıyor
Derede kum gaynıyor bağda gül
Gaynadıkça oynuyor bağda gül
Nice güzeller sevdim bağda gül
Senin gibi olmuyor bağda gül
Derede gum eledim bağda gül
Ben sözümü söyledim bağda gül
Ağzım dilim lal olsun bağda gül
Başkasını sevmedim bağda gül
Dere buzsuz neylesin bağda gül
O yar bensiz neylesin bağda gül
Gidin deyin o yara bağda gül
Sevdiğini söylesin bağda gül
Kaynak: Fethi Siverekli
Dereden Duman Kalktı
Dereden duman kalktı
Girdi taşın altına
Yar yastığın yok ise
Kolum başın altına
Öyledir yar öyledir
Aşkın beni söyletir
Almış yari yanına
Hem sever hem söyletir
Karşı dağın dumanı
Çiçek açmış her yanı
Verdiğin ikrar hani
Sensin derdim dermanı
Öyledir yar öyledir
Aşkın beni söyletir
Almış yari yanına
Hem sever hem söyletir
Kaynak: Mustafa Zengin
Dere Kenarında Taş Ben Olaydım
Dere kenarında taş ben olaydım
Ela göz üstüne kaş ben olaydım
Senin gibi güzele eş ben olaydım
Nenni de nenni de neni de nenni
Al kolun üstüne ürgüle beni
Dere kenarından geçtim de geldim
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2490
Boyunu boyuma ölçtüm de geldim
Güzel seni güzel diye seçtim de geldim
Nenni de nenni de neni de nenni
Al kolun üstüne ürgüle beni
Dere kenarında yayılan taylar
Var mı benim gibi emeği zaylar
Sinemde yok mudur sılayı gözler
Nenni de nenni de neni de nenni
Al kolun üstüne ürgüle beni
Kaynak: Hasan Karakoç
Dereler Çağlar Oldu
Dereler çağlar oldu
Gözlerim ağlar oldu
Bir yare gönül verdim
Meskenim dağlar oldu
Yaktın yandırdın beni
Çapkın aldattın beni
Ağlarım yandığıma
Yanarım kandığıma
Dağlar taşlar dayanmaz
Benim dayandığıma
Yaktın yandırdın beni
Çapkın aldattın beni
Ayrılık yeter oldu
Halim pek beter oldu
Vefasızın hayali
Gözümde tüter oldu
Yaktın yandırdın beni
Çapkın aldattın beni
Kaynak: Zeki Duygulu
Derelerde Kamışlar
Derelerde kamışlar
Kamışı budamışlar
Yazık kırmızı güle
Söğüde aşlamışlar
Ben bir avuç kişnişem
Günden yana pişmişem
İster al ister alma
Alnına yazılmışam
Kar yağmış kar üstüne
Yar sevmiş yar üstüme
Varsın sevsin neyleyim
Turp yemişler üstüne
Dereler Doldu Taşınan
Dereler doldu taşınan
Gözlerim doldu yaşınan
Ben nelere varayım
Bu gülmedik başınan
Acem şalı belinde
Bir ucu Halime'nin elinde
Halime de benim olmazsa
Durmam şu Bursa'nın köyünde
Kaynak: Hüsnü Ortaç
Dereye İndim Dere Derindir (Mero)
Dereye indim dere derindir
Gölgeye girdim gölge serindir
Ağlama Mero mevla kerimdir
Allıdır Mero pulludur Mero
Osman Ağa'nın harcıdır Mero
Dereye indim taş bulamadım
Altın yüzüğe kaş bulamadım
Mero'ya göre eş bulamadım
Allıdır Mero pulludur Mero
Osman Ağa'nın harcıdır Mero
Kaynak: Ferruh Arsunar
Dersim Bir Dağ İçinde
Dersim bir dağ içinde
Gülü bardağı içinde
Hak Dersim'i saklasın
Bir gülüm var içinde
N'oldu ağama noldu
Sararıp rengi soldu
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2491
Ağam burdan gideli
Bu yerler viran oldu
Dersim'in yazıları
Meliyor kuzuları
Ben buraya gelmezdim
Alnımın yazıları
N'oldu ağama noldu
Sararıp rengi soldu
Ağam burdan gideli
Bu yerler viran oldu
Kaynak: Muzaffer Sarısözen
Deve Yüksek Atamadım Urganı
Deve yüksek atamadım urganı
Üşüdükçe çek başına yorganı
Aman aman aman Develi
Sordum aslı nereli
Porutakal çeneli
Ah nerelerde bulursan
Oralarda yemeli
Çek deveci develeri yokuşa
Siyah perçem ak gerdana yakışa
Aman aman aman Develi
Sordum aslı nereli
Porutakal çeneli
Ah nerelerde bulursan
Oralarda yemeli
Çek deveci develeri sulansın
Sulansın da akan çaylar bulansın
Aman aman aman Develi
Sordum aslı nereli
Porutakal çeneli
Ah nerelerde bulursan
Oralarda yemeli
Kaynak: Aşık Seyrani
Dinar Yolu Gide Gele Aşındı
Dinar yolu gide gele aşındı
Hediyeler çevre çevre taşındı
Benim yarim gurbet elde düşündü
Olmaz olsun kara yazı yazanlar
Yar bulamasın aramızı bozanlar
Hücremin de anahtarı gümüşten
Vallah billah haberim yok bu işten 
Benim yarim şimdi gelir cümbüşten
Olmaz olsun kara yazı yazanlar
Yar bulamasın aramızı bozanlar
Şu Dinar'a vara gele yol ettim
Ben kendimi el kızına kul ettim
Annesine söylemeye ar ettim
Olmaz olsun kara yazı yazanlar
Yar bulamasın aramızı bozanlar
Kaynak: Zeki Yantaş
Minarenin Alemi
Minarenin alemi
Kara kaşın kalemi
Kalem alıp gaşlarını yazdırayım aman
Gerdanına liraları dizdireyim aman
Seni alıp diyar diyar gezdireyim aman
Minare ince ince
Ölürüm görmeyince
Kalem alıp gaşlarını yazdırayım aman
Gerdanına liraları dizdireyim aman
Seni alıp diyar diyar gezdireyim aman
Kaynak: Nurettin Bayhan
Zor Gelir (Dalgın Dalgın Bakar)
Dalgın dalgın bakar gözlerim
Bir ses duysam sanırım ki yar gelir
Bilmem neyi arar neyi gözlerim
Su içinde suya yanmak zor gelir
Bahar gelir geçer bir tek gül vermez
El uzatsan umdukların el vermez
Yürü desen çetin zaman yol vermez
Gel dursan yiğitliğe ar gelir
Erişilmez bir arzu var içimde
Tarif olmaz izah olmaz biçimde
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2492
Bazen kaybolurum zerre içinde
Bazen dünya tek başıma dar gelir
Kaynak: Orhan Hakalmaz
Gün Doğmadan Neler Doğar
Nedir halin gülmez yüzün
Her nefeste binbir hüzün
Nedir halin bu ne hüzün
Ne yapsamda gülmüyor yüzün
Bakma dünyaya karamsar
Yaşadıkça hep ümit var
Hayat böyle sürmez dostum
Gün doğmadan neler doğar
Bırak artık olanları
Unut artık yaşananları
Her sabahta bir ümit var
Güneş hergün yeniden doğar
Kaynak: Orhan Hakalmaz
Garip Bir Kuştu Gönlüm
Garip bir kuştu gönlüm
Elimden uçtu gönlüm
Saçının tellerine loy
Takıldı düştü gönlüm
Aman aman aman
Halım yaman vay
Beklerim erken seni yar
Güller açarken seni
Gel gidelim bahçeye loy
Sen gül topla ben seni
Aman aman aman
Halım yaman vay
Suya düştü gülümüz yar
Ötmüyor bülbülümüz
Bir kuru sevda yüzünden
Zaya gitti ömrümüz
Aman aman aman
Halım yaman vay
Evleri tetirbeli
Derdinden oldum deli
Sağ geldim mahlenize
Nasıl gidem yaralı
Aman aman aman
Halım yaman vay
Yalvardım sana yeter
Gel katıl cana yeter
Ben geçtim sağlığımdan
Sen sağ ol bana yeter
Aman aman aman
Halım yaman vay
Kaynak: Bakır Yurtsever
Oyalı Da Yazma Başında
Oyalı da yazma başında
Oyaları kaşında
Yeter beklettiklerin
Çeşmelerin başında
Eğmeli yavrum eğmeli
Fistan yere değmeli
Bir yiğidin sevdiği
Dünyaları değmeli
Ben armudu dişledim
Sapını gümüşledim
Sevdiğimin ismini
Mendilime işledim
Eğmeli yavrum eğmeli
Fistan yere değmeli
Bir yiğidin sevdiği
Dünyaları değmeli
Sürahiyi doldurdum
Baş masaya koydurdum
Uyuyan gözlerini
Öptüm de uyandırdım
Eğmeli yavrum eğmeli
Fistan yere değmeli
Bir yiğidin sevdiği
Dünyaları değmeli
Kaynak: Bayram Aracı
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2493
Hapishanelere Güneş Doğmuyor
Hapishanelere güneş doğmuyor
Geçiyor bu ömrüm de günüm dolmuyor
Eşim dostum hiç yanıma gelmiyor
Yok mu hapishane beni arayan
Bir zindanda öleceğim gardiyan
Akşam olur kapıları kaparlar
Birer birer yoklamayı yaparlar
Bitmiyor geceler olmaz sabahlar
Yok mu hapishane beni arayan
Bir zindanda öleceğim gardiyan
Anamdan doğalı garip kalmışım
Acı hapishane daha genç yaşım
Benim zindanlarda neyidi işim
Yok mu hapishane beni arayan
Bir zindanda öleceğim gardiyan
Kaynak: Neşet Ertaş
Söyleyim Bayburt'un Halini
Söyleyim Bayburt'un vas'ı halini
Ülkede bulunmaz bir eşin Bayburt
Bülbüller çeker ahu zarını
Seherde ötüşür kuşların Bayburt
Kahramanlar eli Bayburt Otağı
Şehitler yurdudur bizde Kop Dağı
Bizim elin vardır bahçası bağı
İçinde sallansın sonalar Bayburt
Kaynak: Recep Kırıcı
Darıldın Mı Gülüm Bana
Darıldın mı gülüm bana
Hiç bakmıyorsun bu yana
Darıldınsa barışalım
Kumru gibi koklaşalım
Esmerim güzelim tuti dillim
Ben yanıyorum aman
Allah çok seviyorum
Her zaman üzersin beni
Yaramaz çapkın seni
Benim hiç günahım yoktur
Baştan sen çıkardın beni
Esmerim güzelim tuti dillim
Ben yanıyorum aman
Allah çok seviyorum
Bir gün nadim olacaksın
Beni çok arayacaksın
Ah edip ben ağladıkça
Allah'ından bulacaksın
Esmerim güzelim tuti dillim
Ben yanıyorum aman
Allah çok seviyorum
Kaynak: Bilinmiyor
Darı Koydum Ambara
Darı koydum ambara
Darıldın mı sen bana
Darıldınsa var darıl
Yalvaranlar var bana
Karşıda at harlıyor
Kundurası parlıyor
Sanki yarı yok gibi
Bana mendil sallıyor
Çıktın çıtır elmaya
Yaprağım yolmaya
Yıllarca ben bekledim
Muradımı almaya
Kaynak: İsmail Çoban
Dar Sokaktan Geçemem
Dar sokaktan geçemem
Yare flstan biçemem
Fidan boylu Nazile'm
Nazile'm de Nazile'm
Oynatırım saz ilen
Dar sokakta evi var
Gerdanında beni var
Fidan boylu Nazile'm
Nazile'm de Nazile'm
Oynatırım saz ilen
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2494
Arabam taşa geldi
Konağa paşa geldi
Fidan boylu Nazile'm
Nazile'm de Nazile'm
Oynatırım saz ilen
Çekilecek dert değil
Ne çare başa geldi
Fidan boylu Nazile'm
Nazile'm de Nazile'm
Oynatırım saz ilen
Kaynak: Ali Karageyik
Davul Çalar Her Yanlar Çınlar
Davul çalar her yanlar çınlar
Arslan kardaşlar ne güzel oynar
Şişeler tiriş her şeyler kaynar
Kızlar dizilmiş gelini tavlar
All'olur ball'olur Kıbrıs gelini
Gelinler söyleyin benim halimi
Çifte patlar alay yolunda
Güveyi şen gider gelin kolunda
Naralar hey sağdıç oyunda
Kim gülmez oynamaz böyle düğünde
All'olur ball'olur Kıbrıs gelini
Gelinler söyleyin benim halimi
Kaynak: Şevki Meteci
Dam Başında Dudu Var
Dam başında dudu var
Dudu kızın adı var
Eğil eğil öpeyim
Sen de şeker tadı var
Oy canım gel bana
Sar kolların boynuma
Akdevenin uşgunu
Gelinlerin coşgunu
Gelinlerin coşgunu
Yalnız gezer gış günü
Oy canım gel bana
Sar kolların boynuma
Dam başında gezerim
İncik boncuk dizerim
Senin gibi güzeli
Nerde olsa sezerim
Oy canım gel bana
Sar kolların boynuma
Kaynak: Hüseyin Kural
Dam Başında Gezen Var
Dam başında gezen var delilo delilo destane
Hezende bir gezen var delilo delilo destane
Hezen seni kırarım delilo delilo destane
Gezdiğimi sezen var delilo delilo destane
Dama çıkmış bir güzel
Damın etrafın gezer
Elinde bir deste gül
Kendisi gülden güzel
Dam Başında Sarı Çiçek
Dam başında sarı çiçek oy oy
Burdan kalkak Ürgüp'e göçek
Nenni de Feridem nenni
Ürgüp'e vardığımız gece oy oy
Hak yoluna kurban kesek
Nenni de Feridem nenni
Gidiyorum işte gör oy oy
Hayalde gör düşte gör de
Nenni de Feridem nenni
Kıymetimi bilmedin oy oy
Bir kötüye düş de gör de
Nenni de Feridem nenni
Odaları köşeli oy oy
Güli reyhan döşeli de
Nenni de Feridem nenni
Ne ağladım ne güldüm oy oy
Ben bu derde düşeli de
Nenni de Feridem nenni
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2495
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran
Damı Dama Çatarlar
Damı dama çatarlarda aman ay gelin
Damdan kurşun atarlar hele hele
Yalıhüyüğ'ün kızları da aman hay gelin
Bize çalım satarlar hele hele 
Odaları sel aldı hele hele
Ayşe gelini el aldı hele hele
Havada bulut ağdı da aman ay gelin
Konya'ya dolu yağdı hele hele
Yalıhüyüğ'ün kızları da aman hay gelin
Bulanık suya daldı hele hele
Odaları tek camlı hele hele
Ayşe kadını el aldı hele hele
Ak burçak kara burçak da aman hay gelin
Amcam dükkan açacak hele hele
Evlenmeyin bekarlarda aman hay gelin
Naylon kızlar çıkacak hele hele
Odaları sel aldı hele hele
Ayşe gelini el aldı hele hele
Kaynak: Yöre Ekibi
Damdan Dama Atlan Yar
Damdan dama atlan yar
(Osman'a yandım)
Püskülleri sarkan yar
(Bir danem)
El ettim de gelmedi
(Osman'a yandım)
Horozlardan korkan yar
(Bir danem)
Osman abim evde mi evde mi
Üç odalı yerde mi yerde mi
Ah gadifeli evde mi evde mi
Terliğimin tepesi
(Osman'a yandım)
Gül kokuyor nefesi
(Bir danem)
Karşı köyden geliyor
(Osman'a yandım)
Nazlı yarimin sesi
(Bir danem)
Osman abim evde mi evde mi
Üç odalı yerde mi yerde mi
Ah gadifeli evde mi evde mi
Kaynak: Mehmet Akça
Damımız Ardı Çöle (Öllem Öllem)
Damımız ardı çöle (Bala öllem öllem öllem nece)
Sunalar indi göle (Bala öllem öllem öllem nece)
Ayağıma kan indi (Bala öllem öllem öllem nece)
Yoluna gele gele (Bala öllem öllem öllem nece)
Başına dolanım bu gece
Kara çadır üstüyem (Bala öllem öllem öllem nece)
Bir esmerin dostuyam (Bala öllem öllem öllem nece)
Kuran getir el basım (Bala öllem öllem öllem nece)
Sen gideli yaslıyam (Bala öllem öllem öllem nece)
Başına dolanım bu gece
Kara çadır haraldan (Bala öllem öllem öllem nece)
Benzin seçmem maraldan (Bala öllem öllem öllem n
Ne derdim var ne belam (Bala öllem öllem öllem nec
Sensin benzim saraldan (Bala öllem öllem öllem nec
Başına dolanım bu gece
Kaynak: Abdurrahman Kızılay
Damın Ardı Tandıram
Damın ardı tandıram
Maşa vuram yandıram
Gülüm uykuda kalmış
Kıymıyam uyandıram
(Bağlantı)
Hi gel di gel Güllücan
Sana kurbandır bu can
Di gel di gel Güllücan
Sana hayrandır bu can
Damın ardı kapkara 
Gülüm gel beni ara
Saçına kumlar dolmuş
Tarak getirem tara
Bağlantı
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2496
Damın ardı aşmana
Nazlı yarim gel bana
Eğer seni vermezse
Kin güderim babana
Bağlantı
Kaynak: Bilal Ercan
Dam Başına Çıksam
Dam başına çıksam saçım amman yellenir
Beyaz urba giysem üstüm aman kirlenir
El oğluyla gezsem ismim amman söylenir
Var git oğlan var git ben sana varmam
Annemden babamdan intizar almam
Dam başına çıksam baksam amman ovaya
Kurban olam seni doğuran aman anaya
Mevlam kısmet etmez sana amman varmaya
Var git oğlan var git ben sana varmam
Annemden babamdan intizar almam
Kaynak: Sıdıka Şerbetçi
Dama Bulgur Sererler
Dama bulgur sererler
Çıkma boyun görerler
Saçın eprişim teli 
Sırmayınan örerler
Bulguru kaynatırlar
Sergide kuruturlar
Bizde adet böyledir
Güzeli oynatırlar
Dama çıkma başı açık
Arpalar kara kılçak
Eğer meylin var ise
Al bohçanı yola çık
Dama kurdum çatmayı
Çağırın gelsin Fatma'yı
Fatmam nerden öğrenmiş 
Çarşaftan kol atmayı
Kutuda fıstık yağı
Kemer kuşak bel bağı
Şeftaliden ne olacak
Çözülsün uçkur bağı
Kaynak: Osman Pehlivan
Dama Attım Değnekleri
Dama attım değnekleri (Yar döne döne döne)
Kız ürküttün leylekleri (Ağam çelebi çelebi)
Taşlı bayır bağ olur mu (Yar döne döne döne)
Kara üzüm ağ olur mu (Ağam çelebi çelebi)
Komşu kızını sevenin (Yar döne döne döne)
Yüreğinde yağ olur mu (Ağam çelebi çelebi)
Kaynak: Adnan Türközü
Daldalan Daldan Aşağı
Daldalan daldalan daldan aşağı
Saçların dökülür belden aşağı
Kapıda durmuşsan dandırdın beni
Bir buse vermedin yandırdın beni
Gelirim dedin de kandırdın beni
Daldalan daldalan kız ninen gelmiş
Kız ninen gelmeden gör neler olmuş
Kapıda durmuşsan sandım hanımsan
Evvel iki gözüm sonra canımsan
Evvel daldalanın ahır benimsen
Daldalan daldalan kız ninen gelmiş
Kız ninen gelmeden gör neler olmuş
Kaynak: Zurnacı Ramiz
Dalda Çıkmış Bir Elma
Dalda çıkmış bir elma
Elmalı yar cilveli yar
Aramızdan geçti de bir yar
Karabiberim top şekerim
Senin kaderin benim tecellim
Darılmaca yok yok
Barışmaca (sarılmaca) çok
Seni seven yok yok beni seven çok
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2497
Uzaklara gitme sana küserim
Yakınlara gelir isen alır giderim
Dalda çıkmış bir kiraz
Kirazlı yar Şiraz'lı yar
Aramızdan geçti de bir yar
Karabiberim top şekerim
Senin kaderin benim tecellim
Darılmaca yok yok
Barışmaca (Sarılmaca) çok
Seni seven yok yok beni seven çok
Uzaklara gitme sana küserim
Yakınlara gelir isen alır giderim
Dalda çıkmış bir ayva
Ayvalı yar cilveli yar
Aramızdan geçti de bir yar
Karabiberim top şekerim
Senin kaderin benim tecellim
Darılmaca yok yok
Barışmaca (Sarılmaca) çok
Seni seven yok yok beni seven çok
Uzaklara gitme sana küserim
Yakınlara gelir isen alır giderim
Kaynak: Bilinmiyor
Dağlar Dağlar Viran Dağlar
Dağlar dağlar viran dağlar
Yüzüm güler kalbim aglar
Yüreğimden kanlar damlar
Bir olaydı pir olaydı
Ne olur benim olaydı
Edirne köprüsü taştan
Sen çıkardın beni baştan
Ayrıldım eşten kardaştan
Bir olaydı pir olaydı
Ne olur benim olaydı
Kaynak: Bilinmiyor
Dağlar Gibi Dalgaları Ben Aşarım
Dağlar gibi dalgaları ben aşarım aşarım
Takamın içerisinde saray gibi yaşarım
Ben kemençe çalamam da dayım darılır bana
Bir horon havası vur da kurban olayım sana
Dağları Dağlasınlar
Dağları dağlasınlar
Görenler ağlasınlar
Yarimin çevresiyle
Yaremi bağlasınlar
Dağların oylumuna
Kuş konar yaylımına
Görüşelim nazlı yar
Geldik yol ayrımına
Dağları delemedim
Yanına gelemedim
İzinim ellerinde
İzinsiz gelemedim
Kaynak: Kazım Büklü
Dağların Başındayım
Dağların başındayım
On sekiz yaşındayım
On iki yaştan beri
Güzeller (kızların) peşindeyim
Haydindik haydan olur (da)
Güzeller soydan olur
Avluda kabak kökeni
Elime de battı dikeni
Çirkinlerin yanında
Ömürler mi tükenir
Haydindik haydan olur (da)
Güzeller soydan olur
Dam başına daş geldi
Sırmalı yağlık boş geldi
Yar bugün bize gelmiş
Safa geldi hoş geldi
Haydindik haydan olur (da)
Güzeller soydan olur
Kaynak: Ahmet Erik
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2498
Dağlar Siz Ne Dağlarsız
Dağlar siz ne dağlarsız (Oy Dağlar)
Kardan kemer bağlarsız (Oy Dağlar)
Gül sizde bülbül sizde (Oy Dağlar)
Siz ne der de ağlarsız (Oy Dağlar)
Bu dağlar eze dağlar (Oy Dağlar)
Yar gele geze dağlar (Oy Dağlar)
Yar buradan geçerken (Oy Dağlar)
Ne dedi size dağlar (Oy Dağlar)
Kaynak: Mahir Türkistan
Gözleri Fettan Güzel
Dağlar ağardı kardan
Haber gelmedi yardan
Ya gel ya mektup gönder
Kurtar beni bu dardan
Gözleri fettan güzel
Derde dert katan güzel
Elinden nere gidim
Bize şer satan güzel
Gözleri var karadan
Haktır bizi yaradan
Bir gün seni görenler
Başın almaz beladan
Gözleri fettan güzel
Derde dert katan güzel
Elinden nere gidim
Bize şer satan güzel
Gözleri içim içim
Nedir bilmenem suçum
Genç ömrüm telef ettim
Bir ela gözlü için
Gözleri fettan güzel
Derde dert katan güzel
Elinden nere gidim
Bize şer satan güzel
Dağlarda menevşesi
Elinde mey şişesi
Sensiz nec'olur halım
Sensin gönlüm neşesi
Gözleri fettan güzel
Derde dert katan güzel
Elinden nere gidim
Bize şer satan güzel
Kaynak: Mehmet Özbek
Dağı Boran Olanın
Dağı boran olanın vay gülüm
Hali yaman olanın vay gülüm
Girmez uyku gözüne vay gülüm
Yari güzel olanın vay gülüm
Leyla, Leyla, Leyla yar yar Leyla
Her gün akşam böyle yar böyle yar
Küsülüsen söyle yar, söyle yar
Şu dağlar ulu dağlar
Gölgesi koyu dağlar
Derdimi ben söylesem
Gökteki bulut ağlar
Leyla, Leyla, Leyla yar yar Leyla
Her gün akşam böyle yar böyle yar
Küsülüsen söyle yar, söyle yar
Kaynak: Muharrem Ertaş
Dağdan Yuvarlandı Kayalarımız
Dağdan yuvarlandı kayalarımız
Gam ile yoğruldu mayalarımız
N'ola taş doğuraydı analarımız
Mektupların dizime de kaküllerin yüzüme
Ne dedim de darıldm hiç bakmıyon yüzüme
Çarşıdan aldım da allı yaşmağım
Gelin olduğuma ben de pişmanım
Kayseri'nin bir yarısı düşmanım
Mektupların dizime de kaküllerin yüzüme
Ne dedim de darıldm hiç bakmıyon yüzüme
Kaynak: Adnan Türközü
Dağdan Kestim Kereste
Dağdan kestim kereste
Kuş besledlm kafeste
Dediler yarim haste lo
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2499
Yetiştim son nefeste
Of of işlerim işlerim
Al yanaktan dişlerim
Seni bana verseler lo
Gece gündüz severim
Tepsi de nar isterim
Döşeği dar isterim
Döşeğimin içinde lo
Cilveli yar isterim
Of of işlerim işlerim
Al yanaktan dişlerim
Seni bana verseler lo
Gece gündüz severim
Kaynak: Zeki Duygulu
Dağdan Kestim Değenek
Dağdan kestim değenek
Ortası benek benek
Yeni bir yar sevmişem
Eskisi neyme gerek
Dağı duman olanın
Halı yaman olanın
Gece uykusu gelmez
Yari güzel olanın
Dağlara lale düştü
Güle velvele düştü
Yanarım ona gelin
Yar elden ele düştü
Dağdan attım ekini
Uçurttum eldekini
Soran gözümü sorar
Sormaz içindekini
Kaynak: Celal Güzelses
Eminem Eminem Çakır Eminem
Dağda da davar güderim
Emine'me selam ederim
Eminem de gızını vermezse
Başımı da alır giderim
Emine'm Emine'm çakır Emine'm
Gözlerinin altı çukur Emine'm
Dağda da dibek olur mu
İplikten elek olur mu
El gızının goynunda
Uykuda dölek olur mu
Emine'm Emine'm çakır Emine'm
Gözlerinin altı çukur Emine'm
Kaynak: Çapan Işıldak
Çubuğum Yok Yol Üstüne Uzatam
Çubuğum yok aman yol üstüne uzatam
Takatim yok yar yolunu gözetem
Menendin yok aman seni kime benzetem
Ört yarim yazmayı boylu boyunca
Ben saramadım sarsın eller doyunca
(<i>Farklı Bağlantı</i>)
Ya sen gel buraya ya ben varayım
Elmas kadehleri ben doldurayım
(<i>Ek</i>)
Bu yıl meyva çoktur dallar götürmez
Dağlar diken olmuş kervan oturmaz
Buna sevda derler sitem götürmez
Altı ay yollarda ağlayıp gezer
Sırma da saçların sallayıp gezer
O güzel bağrımı dağlayıp gezer
Ört yarim yazmayı boylu boyunca
Ben saramadım sarsın eller doyunca
Kaynak: Yaşar Deniz
Çırpınırken Karadeniz
Çırpınırken Karadeniz
Bakıp Türk'ün bayrağına
Ahdi yerdin hiç ölmezdin
Düşebilsen ayağı
Ayrı düşmüş dost elinden
Yıllar var ki çarpar sinem
Vefalıdır geldi giden
Yol ver Türk'ün bayrağına
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2500
İnciler dök gel yoluna
Sırmalar düz sağ soluna
Fırtınalar dursun yana
Selam Türk'ün bayrağına
Hamidiye o Türk kanı
Hiç birinin bitmez şanı
Kazbek olsun ilk kurbanı
Selma Türk'ün bayrağına
Dost elinden esen yeller
Bana şiir selam söyler
Olsun bizim bütün eller
Kurban Türk'ün bayrağına
Kaynak: Ahmet Cevat
Çorabı Çektim Dizime
Çorabı çektim dizime
İndim Eruh'un (ereğin) düzüne
Dizbediz otururken
Hasret kaldım yar yüzüne
(Bağlantı)
Belemidir zalimin kızı
Sen beni derde salıpsan
Gel otur gel yanıma
Belki de halımdan bilirsen
Kızım sen Türkmen kızısan
Sen beni derde salmışsan
Gel otur gel yanıma
Belki de halımdan bilirsen
Bağlantı
Kaynak: Özdemir Akşener
Çimenli Bahçede Bulgur Eliyor
Çimenli bahçede bulgur eliyor
Kendi görünmüyor sesi geliyor
(Bağlantı)
Gel hanım gel canım gel gidek bize
Açılmış gülleri der gidek bize
Çimenli bahçede ne sallanırsın
El etmem göz etmem ne alınırsın
Bağlantı
Çimenli bahçede kuzular otlar
Bizimdir bu eller giremez yadlar
Bağlantı
Kaynak: Şeref Malkoç
İlle De Canım Çiğ Köfte
Çiğ köfteler ne acı
Ayran bunun ilacı
Çok yuğur gelin bacı da
İlle canım çiğ köfte
Çiğ köftemi yoğuran da
Yemez bunu doğrudan
Bol ayran tere soğan da
İlle canım çiğ köfte
Çiğ köfte dama kaçtı
Ayran peşine düştü
Çok yedim karnım şişti de
İlle canım çiğ köfte
Kaynak: Naci Yoluk
Çıkayım Gideyim Urum Eline
Çıkayım gideyim Urum eline (Aman)
Arzıhal vereyim Mehmet Beylerbeyine (Aman)
Kimleri sarayım yar senin yerine (Aman)
Gizli gizli sevdalarımız aşikar oldu (Aman)
Çıkayım gideyim bir uçtan uca (Aman)
Göstereyim sana Mehmet ayrılık nice (Aman)
Kurbanlar keseyim sardığım gece (Aman)
Bize bu ayrılık Mehmet Mevla'dan oldu (Aman)
Kaynak: Bilinmiyor
Çıktım Dağların Başına
Çıktım dağların başına kan dizleyi dizleyi
Yaralarım göz göz oldu yari gözleyi gözleyi
Su yolunda kalaylı bakraç kolunda
Kurban olam pınar sana
Gözüm kaldı yar yolunda
Su geliyor bağımıza dolanarak dolanarak
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2501
Ben de insan değil miyim
Yar geliyor salınarak
Kaynak: Kemal Keskin
Çınarlar Deresi
Çınarlar deresine a canım
Taş köprü kurulacak
A kız senin yüzünden a canım
Vallahi kan olacak
Dön oyna hanım kız dön oyna
Ağaların baksın da boyuna
Çınarların söğüdü a canım
Kimden aldın öğüdü
Evvelden de küçüktün a canım
Şimdi gönlün büyüdü
Dön oyna hanım kız dön oyna
Ağaların baksın boyuna
Kaynak: Kadir Üstündağ
Çıra Attım Yanmadı
Çıra attım yanmadı da
Meyil verdim almadı da
(Bağlantı)
Hah ha ha ha un ele
Hah ha ha ha dön ele ha
Hah ha ha ha güzele
Hah ha ha ha yavruya
Hah ha ha ha fidana ah
Ben Allah'a çok yalvardım
Duam kabul olmadı da
Bağlantı
Kapıda gümüş firek de
Dumanım direk direk de
Bağlantı
El yarine kavuştu da
Darısı bize felek de
Bağlantı
Elmanın kabukları da
Güzelin topukları da
Bağlantı
Hep mi adam oldunuz da
Mehlenin kopukları da
Bağlantı
Kaynak: Muzaffer Sarısözen
Çakmağı Çak (I.Varyant)
Çırada yağ tükendi
Ne yaman vakt tükendi
Ne sende bir güzellik
Ne bende ah tükendi
Çakmağı çak
Çırağı yandırmamışam
Yarim için potin aldım
Tekini yolda salmışam
Çırağı yandıraydım
Yol üste konduraydım
Yarim bize gelende
Heybesin endireydim
Çakmağı çak
Çırağı yandırmamışam
Yarim için potin aldım
Tekini yolda salmışam
Çırağım şule verdi
Gölgesin küle verdi
Neylerem yar men sennen
Tez meni dile verdi
Çakmağı çak
Çırağı yandırmamışam
Yarim için potin aldım
Tekini yolda salmışam
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu
Çemberim Dalda Kaldı
Çemberim dalda kaldı
Gözlerim yolda kaldı
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2502
Yıkılası meyhane
Sarhoşum nerde kaldı
Eyvahlar olsun olsun da
Kadehler dolsun
Ey sokaklar sokaklar
Yarim şeker ufaklar
Pul pul olsun dökülsün
Seni öpen dudaklar
Eyvahlar olsun olsun da
Kadehler dolsun
Kalenin ardı pınar
Elimi soksam donar
Ne ağladım ne güldüm
Yüreğim ona yanar
Eyvahlar olsun olsun da
Kadehler dolsun
Kaynak: Abdullah Uluçelik
Çemberimi Yudumudu
Çemberimi yudumudu
Gül dalına kodumudu
Sen aldın ben gördümüdü
Al gel oğlan çemberimi
Çemberimi çaldım taşa
Yazılanlar gelir başa
Sevdiceğim binler yaşa
Al gel oğlan çemberimi
Çemberimin ucu boncuk
Benim yarim gülboncuk
Cebi boş göğsü cincik
Al gel oğlan çemberimi
Çemberimin ucu oya
Saramadım doya doya
Mail oldum uzun boya
Al gel oğlan çemberimi
Çemberimde Gül Oya
Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
Dertlere karıyorum
Günleri saya saya
Al beni kıyamam seni
Pembe gül idim soldum
Ak güle ibret oldum
Karşı karşı dururken
Yüzüne hasret kaldım
Al beni kıyamam seni
Avlu dibi beklerim
Vay benim emeklerim
Dümbeleği çala çala
Yoruldu bileklerim
Al beni kıyamam seni
Kaynak: Kemal Nizam Bigalı
Çeper Çekdim Yol Açtım
Çeper çekdim yol açtım (Balam)
Kızıl güle dolaştım (Balam)
Yağma yağmur yel esme (Balam)
Ben yarime kavuştum (Balam)
Kız niye niye niye (Balam)
Öldüm yar diye diye (Balam)
Karşıda elmalıklar (Balam)
Suda oynar balıklar (Balam)
Ne böyle sevda olsun (Balam)
Ne böyle ayrılıklar (Balam)
Kız niye niye niye (Balam)
Öldüm yar diye diye (Balam)
Karşıda gördüm seni (Balam)
Gül iken derdim seni (Balam)
Derdin belan ben çektim (Balam)
Ellere verdim seni (Balam)
Kız niye niye niye (Balam)
Öldüm yar diye diye (Balam)
Kaynak: Cevri Altıntaş
Çermiğin Bahçaları
Çermiğin bahçaları
Meşelidir dağları
Yarim burdan gideli
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2503
Baykuş tuttu bağları
Göynümden yaralıyam
Yaslıyam karalıyam
Yarimi eller almış
Eli kolu bağlıyam
Haste düştüm ağlıram
Yüce Hakkı çağıram
Yarimi bağışlarsa
Kaynak: Ali Atıcı
Çıkar Yücelerden Yumak Yuvarlar
Çıkar yücelerden yumak yuvarlar
İner düz ovaya şahin kovalar
Yavrum gitti ıssız kaldı buralar
Değmeyin yavruma beyler ağalar
Yar bade doldurmuş elleri bir hoş
Yar uykudan kalkmış gözleri bir hoş
Leyli leyli leyli leyli
Kırmızı gül ile bezendi bağlar
Hastanın halinden ne bilir sağlar
Döşek mahzun melül yastık kan ağlar
Değmeyin yavruma beyler ağalar
Yar bade doldurmuş elleri bir hoş
Yar uykudan kalkmış gözleri bir hoş
Leyli leyli leyli leyli
Kaynak: Erzincanlı Şerif
Çekin Halay Dizilsin
Çekin halay dizilsin
Ela gözler süzülsün
Halaya girmeyenin
Vurun boynu üzülsün
Yörü aslanım yörü
Yörü elmasım yörü
Kalma yolundan geri
Zehir olsa içerim
Bade dolduktan geri
Sabahtan bizim pınara
İki gelin üç kız gelmiş
Kuğul kuğul ötüşürler
Cıvıl cıvıl söyleşirler
Birisinin adı Fatma
Benleri var çatma çatma
Aman şafak erken atma
Aman horoz erken ötme
Bir yar elinden yandım bir yar elinden
Bugün ben bir güzel gördüm
Bakar cennet sarayından
Kamaştı gözümün nuru
Onun hüsn ü cemalından
Bir yar elinden yandım bir yar elinden
Salındı bahçeye girdi
Çiçekler selama durdu
Mor menevşe boyun eğdi
Bir yar elinden yandım bir yar elinden
Keçi vurdum bayıra
Kımır kımır yayıla
Senden bana fayda yok
Beni mevlam kayıra
Gemideyim gemide
Ayağım yemenide
Alacaksan al beni
Nişanlım var geride
Gemici başı mısın
Cevahir taşı mısın
Sana bir nişan versem
Koynunda taşır mısın
Hey tavralı tavralı
Paraları turalı
Görmedim senin gibi
Bu cihan kurulalı
Kaynak: Muzaffer Sarısözen
Çekirgem Uçar Gelir
Çekirgem uçar gelir
Kanadın açar gelir
Dümbek de boylu çekirgem
Dalgalı yeşilim
Ekini biçer gelir
Çekirgemin kanadı
Kanı yere damladı
Dümbek de boylu çekirgem
Dalgalı yeşilim
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2504
Arpa buğday komadı
Çekirgem geldi taşa
Yazılan gelir başa
Dümbek de boylu çekirgem
Dalgalı yeşilim
Düğünüm kaldı kışa
Kaynak: Hasan Çavuş
Çelik Pazarında Ufacık Taşlar
Çelik pazarında ufacık taşlar
El ele tutmuş gidiyor dadaşlar
Yaralarım alır gelir kardaşlar
Hey ağalar ben kafadan vuruldum
Vuruldum da dilden dile duyuldum
Benim yarim gece gezer bostanı
Hanım kızlar güzel okur destanı
Yeşil geymiş kadifeden fistanı
Hey ağalar ben kafadan vuruldum
Vuruldum da dilden dile duyuldum
Kaynak: Yöre Ekibi
Çayır İnce Biçemedim
Çayır ince biçemedim
Su serindir içemedim
Bana yardan geç dediler
Yar datlıdır geçemedim
Çayırın başında durdum
Aradım yarimi buldum
İnce çayırın düzünde
Fidan boyluma vuruldum
Kaynak: Suat Işıklı
Çay İçinde Adalar
Çay içinde adalar
Saki doldur badeler
Şirin canıma gelsin
Sana gelen gadalar
(Bağlantı)
Hele yar yar zalım yar
Ayrılık var ölüm var
Uzak yoldan dönüm var
Çay içinde eşme çok
Tabip yaram deşme çok
Ben dedim sen olasın
Bana göre aşna çok
Bağlantı
Çay içinde yarpızlar
Yüreğimin başı sızlar
Bezenmiş suya gider
Allı yeşilli kızlar
Bağlantı
Kaynak: Mukim Tahir
Çay İçinde Döğme Taş
Çay içinde döğme taş vay vay
Gönlüm huni gözüm yaş vay gülüm vay
Aklımı baştan aldı vay vay
Orta boylu kalem kaş vay gülüm vay
Oy niye niye niye vay vay
Öldüm yar diye diye vay gülüm vay
Bu küçe uzun küçe vay vay
Küçeye serdim keçe vay gülüm vay
Hak yoluna üç kurban vay gülüm vay
Yar gele burdan geçe
Oy niye niye niye vay vay
Öldüm yar diye diye vay gülüm vay
Bu küçe başaşağı vay vay
Belinde şal kuşağı vay gülüm vay
Hergün gel burdan savuş vay vay
Çatlasın el uşağı vay vay
Oy niye niye niye vay vay
Öldüm yar diye diye vay gülüm vay
Kaynak: Tarık Çıkıntaş
Çek Deveci Develeri Yokuşa
Çek deveci develeri yokuşa aman
Ak memeler birbirine tokuşa aman
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2505
Develiye
Sordum aslın nereli
Haydi elma yanaklı
Haydi kiraz dudaklı
Çok sallama göbeği
Düşürürsün bebeği
Çek deveci develeri engine aman
Şimdi rağbet güzelinen gencine aman
Develiye
Sordum aslın nereli
Haydi elma yanaklı
Haydi kiraz dudaklı
Çok sallama göbeği
Düşürürsün bebeği
Deven yüksek atamadım urganı aman
Üşüdükçe çek başına yorganı aman
Develiye
Sordum aslın nereli
Haydi elma yanaklı
Haydi kiraz dudaklı
Çok sallama göbeği
Düşürürsün bebeği
Çek deveci develeri sulansın aman
Su içtiği çeşmeleri bulansın aman
Develiye
Sordum aslın nereli
Haydi elma yanaklı
Haydi kiraz dudaklı
Çok sallama göbeği
Düşürürsün bebeği
Kaynak: Mehmet Yıldırım
Çaya İner Ağlarım
Çaya iner ağlarım
Gülü deste bağlarım
Birisi benim için
Birin yare yollarım
Oy annem niye niye
Öldüm yar diye diye
Kaldım gurbet ellerde
Çaya indim susuzum
Kaç gündür uykusuzum
Gitsem yarin yanına
Dilim durmaz huysuzum
Oy annem niye niye
Öldüm yar diye diye
Kaldım gurbet ellerde
Çaya indim bulanık
Ela gözlüm uyanık
Dermansız aşka düştüm
Söyledim yanık yanık
Oy annem niye niye
Öldüm yar diye diye
Kaldım gurbet ellerde
Kaynak: Selahattin Çelikses
Çaya Vardım Çay Geçilmez
Çaya vardım çay geçilmez
Nazlı yardan vazgeçilmez
Yar seni sevsem olmaz mı
Yar seni öpsem olmaz mı
Çaya vardım çay bulanık
Eve vardım yar uyanık
Yar seni sevsem olmaz mı
Yar seni öpsem olmaz mı
Kaynak: Cavit Erden
Çay Başına Bostan Ektim
Çay başına bostan ektim yayıldı
Efe başı bir bıçakla bayıldı
Gitme dedi yar boynuma sarıldı
İnme turnam inme susuz selsiz çöllere
Ben ölürsem meyil verme ellere
İstanbul'a cura yazdım saz geldi
Telli potin kar topuğa dar geldi
Sevip sevip ayrılması zor geldi
İnme turnam inme susuz selsiz çöllere
Ben ölürsem meyil verme ellere
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2506
Kaynak: Hilmi Çivi
Çay Başında Bir Kuş Var
Çay başında bir kuş var
Kanadında gümüş var
Bu kuş buralı değil
Elbet bunda bir iş var
Aman da amanın çalıkuşum
Sen nerde kaldın minnoşum
Çok içmişim sarhoşum
Çay başının taşları
Ötüşüyor kuşları
Ne yaman güzel olur
Erzurum'un dadaşları
Aman da amanın çalıkuşum
Sen nerde kaldın minnoşum
Çok içmişim sarhoşum
Kaynak: Şefik Torung
Çay Benim Çeşme Benim
Çay benlm çeşme benim
Ardıma düşme benim
Senin ile eğlendim
Sevdiğim başka benim
Amanın yalel yalel
Yandım yalel yalel
Köşe başı beklerim
Vay benim emeklerim
Yar aklıma geldikçe
Sızlıyor kemiklerim
Amanın yalel yalel
Yandım yalel yalel
Karanfilim tüterim
Taş dibinde biterim
Eller yarim dedikçe
Ben boynumu bükerim
Amanın yalel yalel
Yandım yalel yalel
Kaynak: Ahmet Yamacı
Çayır Çimen Geze Geze
Çayır çimen geze geze of of
Oldum ben bir geveze
Kızına meyil verdim
Darılma hanım teyze of ninem of
Pencereden kuş uçtu of of
Yandı yürek tutuştu
Yanma yüreğim yanma
Ayrılık bize düştü of ninem of
Simidimin tablası of of
Geldi düğün haftası
Gelin olacam diye
Nedir bunun tafrası of ninem of
Kaynak: Muzaffer Sarısözen
Çarşıda Bal Var
Çarşıda bal var (uy uy)
Sende bir hal var
Git yare yalvar
Sana sana sana alma gönderir
Ne hoş alma gönderir
Mayhoş alma gönderir
O kız ki damda yatar
O kız ki cilve satar
O kızın gönlü de sevmiş
Bana alma gönderir
Çarşıda kişmiş (uy uy)
Kebabı pişmiş
Taze de yetişmiş
Bana bana bana alma gönderir
Ne hoş alma gönderir
Mayhoş alma gönderir
O kız ki damda yatar
O kız ki cilve satar
O kızın gönlü de sevmiş
Bana alma gönderir
Çarşıda nişe (uy uy)
Kebabı beşe
Köy kızı Ayşe
Sana sana sana alma gönderir
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2507
Ne hoş alma gönderir
Mayhoş alma gönderir
O kız ki damda yatar
O kız ki cilve satar
O kızın gönlü de sevmiş
Bana alma gönderir
Kaynak: Selahattin Mazlumoğlu
Çarşıdan Aldım Pirinci
Çarşıdan aldım pirinci
Edirne'nin boyacıları birinci
Aman da boyacı boyacı
Cilana vurgunum boyacı
Fırçana vurgunum boyacı
Boyacınm elleri boyalı
Benim yarim boyacı olmalı
Aman da boyacı boyacı
Cilana vurgunum boyacı
Fırçana vurgunum boyacı
Boyacının alları alları
Parıldıyor aynası aynası
Aman da boyacı boyacı
Cilana vurgunum boyacı
Fırçana vurgunum boyacı
Boyacının boyası boyası
Parıldıyor aynası aynası
Aman da boyacı boyacı
Cilana vurgunum boyacı
Fırçana vurgunum boyacı
Kaynak: Sadi Yaver Ataman
Çattılar Ocak Taşını
Çattılar ocak taşını
Kurdular düğün aşını
Çağrın gelsin kardaşını
Yaksın kızın kınasını
Evlerinin önü iğde
İğdenin dalları yerde
Al tavanlı yüksek evde
Uyan allı gelin uyan
Kaynak: Cavit Erden
Çaya İner Ağlarım
Çaya iner ağlarım (Aman aman)
Çayda balık avlarım
Balık değil efkarım (Sancak saçlı Saniyem)
Ben derdime ağlarım
Çaya indim çizmeynen (Aman aman)
Yar bulamadım gezmeynen
Çok güzeller kandırdım (Sancak saçlı Saniyem)
Bir oyalı yazmaynan
Kaynak: Hayati Ürgüp
Cihar Attım Şeş Oynadım
Cihar attım şeş oynadım
Dubarayla yendi de beni
Hele de beni yar beni
Kız severim ben seni de
Yar severim ben seni
Dübeş attım şeş oynadım
Dubarayla yendi de beni
Hele de beni yar beni
Kız severim ben seni de
Yar severim ben seni
Düsse attım şeş oynadım
Dubarayla yendi de beni
Hele de beni yar beni
Kız severim ben seni de
Yar severim ben seni
Kaynak: Hüseyin Türker
Çaktım Çaktım Yanmadı
(Öf) Çaktım çaktım yanmadı
Yosmanın kızı
Sözlerime kanmadı
Haydi yallah
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2508
Şu mehlede yangın var
Yosmanın kızı
İçimizde baygın var
Haydi yallah
Aman aman ödemiş
Ödemişte
O kız bana ne demiş
Haydi yallah
Tabancası belinde
Yosmanın kızı
Cümle alem dilinde
Kaynak: Bilinmiyor
Çaldığım Bağlama
Çaldığım bağlama kara gözlüm ağlama
Ben buralı değilem bana gönül bağlama
Hele yandım yandım yandım eli zilliye
Hele yandım yandım yandım çifte telliye
Çaldığım keman hallerim yaman
On iki yar sevdim biribirinden yaman
Hele yandım yandım yandım eli zilliye
Hele yandım yandım yandım çifte telliye
Çaldığım sazdır ettiği nazdır
Ne kadar sevsem yine der ki azdır
Hele yandım yandım yandım eli zilliye
Hele yandım yandım yandım çifte telliye
Kaynak: Sami Kasap
Çamdan Sakız Akıyor
Çamdan sakız akıyor
Kız nişanlın bakıyor
(Oy zalim nenni nenni)
Eski de nişanlın gelmiş
Burca burca kokuyor
(Oy zalim nenni nenni)
O yana dönder beni
Bu yana dönder beni
Sağ yanımda yaram var
Sol yana dönder beni
Dama bulgur sererler
Çıkma boyun görerler
(Oy zalim nenni nenni)
Saçın ibrişim teli
Hançere bağ örerler
(Oy zalim nenni nenni)
O yana dönder beni
Bu yana dönder beni
Sağ yanımda yaram var
Sol yana dönder beni
Kaynak: Özer Doğuç
Cerrevün Kulpu Burma
Cerrevün kulpu burma
Doldur cerrevü durma
Yengi bir yar sevmişem
Ağzı bal dili hurma
Yeri yeri yolumda durma
Ay dede meni yandırma
Sarhoşam gevlimi kırma
Cerrevün kulpu düştü
Ayağıma ilişti
Menim gözüm yardadı
Yar gözüv kime düştü
Yeri yeri yolumda durma
Ay dede meni yandırma
Sarhoşam gevlimi kırma
Suya gider ki gelin
Kız tutup gelin elin
Seleşirem seleşmez
Gelin üregim delin
Yeri yeri yolumda durma
Ay dede meni yandırma
Sarhoşam gevlimi kırma
Suya gider ikidi
Saçı Mer'üz tügüdü
Men de olaydım bir su
Su güzeller yüküdü
Yeri yeri yolumda durma
Ay dede meni yandırma
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2509
Sarhoşam gevlimi kırma
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu
Cevizin Etekleri
Cevizin etekleri
Sallan da gel sen bari
Aramız ırak düştü
Mektubu kesme bari
İnce bel ipek kumaş
Gel seninle kavuşak
Aramız derya deniz
Mektubunan konuşak
Ceyranım Gel Gel
Ceyranım gel gel
Başına men senin
Dolanım gel gel
Gözeldir hayatın gözeldir ceyranın
Bahdavar gızısan bu şirln dünyanın
Gel adı ceyran özü ceyran
Bele men sene heyran sene gurban
Özü ceyran sözü ceyran
Özü ceyran sözü ceyran balam
Men sene heyran
Gülüşün güzeldir
Bakışın can alır
Gızaran yanağın eyle bir çiçehtir
Üreğim senindir kalbim senindir
Bahdavar gızısan bu şirln dünyanın
Gel adı ceyran özü ceyran
Bele men sene heyran sene gurban
Özü ceyran sözü ceyran
Özü ceyran sözü ceyran balam
Men sene heyran
Kaynak: Yöre Ekibi
Cici Pabucum Cici
Cici pabucum cici
Gezdiğim çimen içi
Benim de yediceğim
Kavrulmuş badem içi
Ya leli yalelli ya leli yalelli
Aman aman civanım pek yandım
Gidin bulutlar gidin
Yarime selam edin
Yarim tatlı uykuda
Uykusun haram edin
Ya leli yalelli ya leli yalelli
Aman aman civanım pek yandım
Kaleden indim aşağı
Topladım arpa başağı
Yar mevlanı seversen
İn merdiven aşağı
Ya leli yalelli ya leli yalelli
Aman aman civanım pek yandım
Kaynak: Nevin Akol
Cebine Koyar Kestane
Cebine koyar kestane
Gelir mestane mestane
Bağa bostana a canım
Ben yandım ben ölüyorum
Sılayı terk ediyorum
Cebine koyar üzümü
Gelir süzülü süzülü
Kim sevmez ağa kızını
Ben yandım ben ölüyorum
Sılayı terk ediyorum
Kaynar kazan hiç taşmaz mı
Yol buradan aşmaz mı
Yar seven aklın şaşmaz mı
Ben yandım ben ölüyorum
Sılayı terk ediyorum
Kaynak: Ferruh Arsunar
Cavır Dağdan Kuş Geliyor
Cavır dağdan kuş geliyor
Bülbül sesi hoş geliyor
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2510
Bölük bölük giden asker
Geri dönmüş boş geliyor
Yazık oldu genç yaşına hey
Memedim aslan Memedim
Memedim civan memedim
Dağlarda ceyran Memedim
Ayda bir kol at Memedim
Cavur dağda bağ olur mu
Kara yazı ak olur mu
Bunca sene gurbet gezen
Yüreğinde yağ olur mu
Memedim aslan Memedim
Memedim civan memedim
Dağlarda ceyran Memedim
Ayda bir kol at Memedim
Kaynak: Mustafa Savaş
Can Dedim Ki Can Diyesen
Can dedim ki can diyesen
Ne dedim ki inciyesen
Getme getme dayan yandım ay aman
Senin derdin beni ay kız öldürür inan
Ne tez geldin ne tez gettin
Şu gönlümü viran ettin
Getme getme dayan yandım ay aman
Senin derdin beni ay kız öldürür inan
(<i>Azeri kaynakta ek dörtlük</i>)
Canım gurban canım sene ay balam
Canım sene
Ne dedim ki küsdün mene ay balam
Küsdün mene
Kaynak: Hulusi Seven
Caminin Ardı Ayaz
Caminin ardı ayaz (Haydi güzelim haydi)
Bir mendil buldum beyaz (Oyna dal boylum oyna)
Gurban olayım katip (Haydi güzelim haydi)
Bir güzel de bana yaz (Oyna dal boylum oyna)
Basma giyme üşürsün (Haydi güzelim haydi)
Oğlan ne düşünürsün (Oyna dal boylum oyna)
Yalvarırım Allah'a (Haydi güzelim haydi)
Beni sana düşürsün (Oyna dal boylum oyna)
Gidene bak gidene (Haydi güzelim haydi)
Boyu benzer fidana (Oyna dal boylum oyna)
O fidan bir gül açmış (Haydi güzelim haydi)
Vermiyorlar adama (Oyna dal boylum oyna)
Kaynak: Haluk Eraydın
Bülbülün Göğsü Al Olur
Bülbülün göğsü al olur
Gerdanda çifte hal olur
Bülbül on bir ay lal olur
Gül açılmış gülfama gel
Bu meclis-i irfana gel
Bülbül bir küçücek kuştur
Seher ötüşü ne hoştur
Bülbül on bir ay sarhoştur
Gül açılmış gülfama gel
Bu meclis-i irfana gel
Bülbül daldan dala seker
Göz yaşların güle döker
Bülbül on bir ay ah eder
Gül açılmış gülfama gel
Bu meclis-i irfana gel
Kaynak: Mehmet Toptan
Bülbülüm Bağ Gezerim (Uy Uy)
Bülbülüm bağ gezerim
Aşığım da gezerim
Yüz yerde yüz yaram var
El sanırsa gezerim
Uy uy demeye geldim
Yari görmeye geldim
Yavrum yaran nerende
Merhem olmaya geldim
Bülbülüm neva bilmem
Dertliyim deva bilmem
Başıma bir iş geldi
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2511
Başımdan savabilmem
Uy uy demeye geldim
Yari görmeye geldim
Yavrum yaran nerende
Merhem olmaya geldim
Bülbülüm kafesteyim
Aşığım hevesteyım
Hala sağım ölmedim
Aman son nefesteyım
Uy uy demeye geldim
Yari görmeye geldim
Yavrum yaran nerende
Merhem olmaya geldim
Kaynak: Hafız Osman Öge
Bülbül Uçar Yuvasına
Bülbül uçar yuvasına
Yağmur yağar havasına
Ben kurbanam balasına
Garip garip ötme bülbül
Yalnız dallarda ah yatma bülbül
Benim derdim bana yeter
Sen de bir dert katma bülbül
Bülbül uçar kanadı yeşil
Gün vurmadan göz kamaşır
İnce bele el dolaşır
Garip garip ötme bülbül
Yalnız dallarda ah yatma bülbül
Benim derdim bana yeter
Sen de bir dert katma bülbül
Büyük Cevizin Dibi (Nanay)
Büyük cevizin dibi (Nanay gülüm nana yar)
Ne gezersin el gibi (Nanay kibarım nanay)
Sallan da gel yanıma (Nanay gülüm nana yar)
Helalce malım gibi (Nanay kibarım nanay)
Büyük ceviz yarıldı (Nanay gülüm nana yar)
Annen bana darıldı (Nanay kibarım nanay)
Darılırsa darılsın (Nanay gülüm nana yar)
Eloğludur sarıldı (Nanay kibarım nanay)
Ceviz meyvasın güzel (Nanay gülüm nana yar)
Güz gelir döker gazel (Nanay kibarım nanay)
Beni sevmez demişler (Nanay gülüm nana yar)
Seni severim ezel (Nanay kibarım nanay)
Kaynak: Nazım Can
Bülbülü Tuttum Güle Bağladım
Bülbülü tuttum da güle bağladım
Garip bülbül ilen gönül eyledim
Bülbül feryat etti ben de ağladım
Ne çare sevdiğim yol ayrı düştü
Aşağıdan gelen geline benzer
Boyu uzun selvi dalına benzer
Boyuna bosuna kurban olduğum
Bahçenin açılmış gülüne benzer
Kaynak: Selahattin Erdal
Bülbül Ne Gezersin Çukurova'da
Bülbül ne gezersin Çukurova'da
Eşin gelir bulmaz seni yuvada
Kendim gurbet ilde gönlüm sılada
Ötme garip bülbül gönül şen değil
Coşuyor da deli gönül coşuyor
Ciğerciğim kebap oldu pişiyor
Sevdicegim yüce dağlar aşıyor
Ötme garip bülbül gönül şen değil
Bülbülün yatağı bahçeler bağlar
Garibin yatağı kahveler hanlar
Gurbet ilde ölsem bana kim ağlar
Ötme garip bülbül gönül şen değil
Bülbül ne yatarsın bahar erişti
Kırmızı gül goncasına kavuştu
Sılada sevdiğim benden vazgeldi
Ötme garip bülbül gönül şen değil
Bülbül ne yatarsın bahar yaz geldi
Bizim göle ördek geldi kaz geldi
Sılada sevdiğim benden vazgeldi
Ötme garip bülbül gönül şen değil
Bülbüller Ötüyor Seher Vaktidir
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2512
Bülbüller ötüyor seher vaktidir
(Yandım amman amman)
Gül bade içelim bahar vaktidir
Hazır olun erler gaza vaktidir
(Yandım amman amman)
Dökülelim yine düşman eline
Çadırlar toplansın tuğlar dikilsin
(Yandım amman amman)
Tekbir sedaları arşa yükselsin
Tuğlar başa geçsin tekbir çekilsin
(Yandım amman amman)
Destur saldıralım düşman eline
Kaynak: Kemal Altınkaya
Bülbüller Düğün Eyler
Bülbüller düğün eyler
Bilmem ki ne gün eyler
Ben feleğe neyledim
Bana bildiğin eyler
Bülbülüm neva bilmem
Dertliyim deva Dilmem
Bana bir sevda geldi
Başımdan savabilmem
Bu dağın karı menem
Gün vursa erimenem
Yedi yıl yerde yatsam
Aşığam çürümenem
Bu dağın dudu benden
Geçmez aşk odu benden
Gördü yaram sağalmaz
Tabip el yudu benden
Kaynak: Şükrü Çadırcı
Bülbüle Su Verdim
Bülbüle su verdim altın tas ile
Çok günler geçirdim kara yas ile
Ben seni severdim bir heves ile
Başım pınar ayaklarım göl olsun
Az doldur ki sevdiğim içemiyom ben
Ne kadar yüz çevirsen geçemiyom ben
Kapalı çevreni el atıp açmam
Ab-u hayat olsan bir yudum içmem
Deniz ortasında olsan bir köprü
Boğulur denizde üstünden geçmem
Az doldur ki sevdiğim içemiyom ben
Ne kadar yüz çevirsen geçemiyom ben
Kaynak: Bayram Aracı
Bülbüle Kursam Tuzağı
Bülbüle kursam tuzağı bahtıma kuzgun gelir
Taramış siyah zülfünü karşıma düzgün gelir
Bak şu Hak'kın hikmetine her işim bozgun gelir
Koyun beni ağlayın ah ile zar ile
Dostlar ağlar düşman güler yar gezer ağyar ile
Bük Dibinde Yatarım
Bük dibinde yatarım
Beşli martin atarım
Ayşe benim olursa
Malakları satarım Ayşe'm
Ayşe'm öldürdün beni
Bir tomurcuk gül idim soldurdun beni
Ayşe gider tarlaya
Dal boyun süze süze
İsa gider ardından
Kahkülün düze düze
Ayşe'm Ayşe'm Ayşe'm hop deymiş
Şalvarını toplayvi
Mahkemeye varınca
Kimim kimsem yok deyvi
Ayşe'm öldürdün beni
Bir tomurcuk gül idim soldurdun beni
Kaynak: Rüştü Şardağ
Bu Tepe Pullu Tepe (Nenni)
Bu tepe pullu tepe (Nenni de yarim nenni)
Su gelir serpe serpe (Eski de yarin hanı)
Dediler yar uyumuş (Nenni de yarim nenni)
Uyardım öpe öpe (Eski de yarin hanı)
Altını bozdurayım (Nenni de yarim nenni)
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2513
Gerdana dizdireyim (Eski de yarin hanı)
İpek mendil değilsen (Nenni de yarim nenni)
Cebimde gezdireyim (Eski de yarin hanı)
Altındır alay değil (Nenni de yarim nenni)
Gümüşdür kalay değil (Eski de yarin hanı)
Kınamayın a dostlar (Nenni de yarim nenni)
Sevdadır kolay değil (Eski de yarin hanı)
Kaynak: Muharrem Akkuş
Bu Pınar Eşme Pınar
Bu pınar eşme pınar
Yaramı deşme pınar
Yar yanıma gelende
Su ver söyleşme pınar
Vay bana hele hele bana
Ben de kurbanam sana
Bu gece buralıyam
Ne bahtı karalıyam
El benl aşık sanar
Yürekten yaralıyam
Vay bana hele hele bana
Ben de kurbanam sana
Kaynak: Sadun Çelik
Bunca Olan Emeğimi
Bunca olan emeğimi
Verdin öyle hiçe gönül
Doğru yanlış ne dediysem
Hep sayıldı suça gönül
Gönül gönül deli gönül
Gönül gönül deli gönül
Delisin divane gönül
Bu diyarda yerin yoktur
Var başka diyare gönül
Gönül gönül deli gönül
Bu ne derttir bu ne maraz
Çekilmiyor ettiğin naz
Her gün ucun ucun biraz
Yedin içten içe gönül
Gönül gönül deli gönül
Meçhuli'yem bak halime
Sevdim ne geçti elime
Hele sorun bir kamile
Senin kilon kaça gönül
Gönül gönül deli gönül
Kaynak: Aşık Meçhuli
Bunca Kahrı Bunca Derdi
Bunca kahrı bunca derdi
Mevlam yalnız bana verdi
Eller muradına erdi
Gitti cananım gelmedi
Erisin dağların karı
Geçti ömrümün baharı
Ecel kapımı çalmadan
(Ölüm kapımı çalmadan)
Durma gel gönlümün varı
Takatım yok yörümeye
Gittik cananı görmeye
Can başladı çürümeye
Yine cananım gelmedi
Erisin dağların karı
Geçti ömrümün baharı
Ecel kapımı çalmadan
(Ölüm kapımı çalmadan)
Durma gel gönlümün varı
Ali baba yoktur hille
Felek vurdu bana sille
Ömrün geldi geçti bile
Benim cananım gelmedi
Erisin dağların karı
Geçti ömrümün baharı
Ecel kapımı çalmadan
(Ölüm kapımı çalmadan)
Durma gel gönlümün varı
Kaynak: Aşık Daimi
Buna Er Meydanı Derler
Buna er meydanı derler bunda söz olmaz
(Yandım aman aman)
Çifte yürekli erkekler şahin gelir bu yane
(Yandım aman aman)
Ele bele dile imanım ihanet olmaz
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2514
(Yandım aman aman)
Okurlar fermanın imanım yandım kıyarlar cane
(Yandım aman aman)
Bu yolun erkanı imanım hünkardan gelir
(Yandım aman aman)
Serden geçmiş erler imanım şahin gelir bu yane
(Yandım aman aman)
Sıtkı sadakatten imanım ayrılmak olmaz
(Yandım aman aman)
Okurlar fermanın imanım yandım kıyarlar cane
(Yandım aman aman)
Kaynak: Kemal Altınkaya
Bu Meral Bakışın Ey Per-İ Suret
Bu meral bakışın ey per-i suret
Çok açtı bağrımda yara gözlerin
Bilmem huri midir yoksa ki afet
Yakar baktığını nara gözlerin gözlerin
Dilden işvelenip mestane süzer
Gamzelerin oku bağrımda gezer
Bir kez iltifatla eylese nazar
Olur şu gönlüme çare gözlerin gözlerin
Emrah'ı alemde bikarar ettin
O nihan aşkını aşikar ettin
Aklımı fikrimi tar ü mar ettin
Fitne bakışları kara gözlerin gözlerin
Kaynak: Erzurumlu Emrah
Bulutlar Öper Yüzünü
Bulutlar öper yüzünü
Bizim dağların dağların
Baharda görsen nazını
Bizim dağların dağların
Yurdum yuvam meskenimsin ay dağlar
Ezelden beri benimsen ay dağlar
Yaylası var ovası var
Parzehirli havası var
Erenlerin duası var
Bizim dağların dağların
Kaynak: Kurbani Kılıç
Bulutlar Oynar Oynaşır 1
Bulutlar oynar oynaşır felekte
Gözüm kaldı hublar şahı melekte
Bir eli elimde biri dilekte
İçki kurmuş otağında sakinin
İki engel birbirine tokuşur
Didem yaşı deryalara karışır
Doğram doğram olmuş meze tutuşur
İçki kurmuş otağında sakinin
Derya kenarında olur adeler
Yel vurdukça siyah zülfün zedeler
Dolmuş kadehlere tatlı badeler
İçki kurmuş otağında sakinin
Kaynak: Hasan Çıtak
Bugün Günlerden Cumadır Cuma
Bugün günlerden cumadır cuma
Hamama gidersen yüzünü yuma
Ben seni çok sevdim ellere deme
Ağlayı ağlayı gözlerden oldum
Senden ayrılalı derbeder oldum
Bugün günlerden salıdır salı
Ayrıldım yarimden gönlüm sevdalı
Kınaman a dostlar oldum saralı
Ağlayı ağlayı gözlerden oldum
Senden ayrılalı derbeder oldum
Kaynak: Binali Selman
Bu Hal Ne Haldı
Bu hal ne haldı gözel ne haldı
Yanakta döğdürüpsen
Gözüm ne haldı canım ne haldı
Alemi öldürüpsen
Bu halı hurda meni
Salıpdı derde meni
Rakipler yığnak edip
İster giderde meni
Gözüm ne haldı
Canım ne haldı
Alemi öldürüpsen
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2515
Bu hal ne haldı gözel ne haldı
Yanakta döğdürüpsen
Gözüm ne haldı canım ne haldı
Alemi öldürüpsen
Bu dağlar hali kaldı
Kuş uçtu yavri kaldı
Anahtar yar koynunda
Gönlüm bu havlı kaldı
Gözüm ne haldı
Canım ne haldı
Alemi öldürüpsen
Bu hal ne haldı gözel ne haldı
Yanakta döğdürüpsen
Gözüm ne haldı canım ne haldı
Alemi öldürüpsen
Evlerinde halı var
Dudağında balı var
Men öz yarim tanırım
Yanağında halı var
Gözüm ne haldı
Canım ne haldı
Alemi öldürüpsen
Bu hal ne haldı gözel ne haldı
Yanakta döğdürüpsen
Gözüm ne haldı canım ne haldı
Alemi öldürüpsen
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu
Bugün Ben Güzeller Şahını Gördüm
(Ah hey)
Bugün ben güzeller şahını gördüm
Beli ince kaşları kemane benzer
Alemde bulunmaz böyle bir güzel
Sürmeli gözleri ceylana benzer
(Ah hey)
Kaddi kameti bir hal içinde
Şekerlenmiş kaymağı bal içinde
Aşık oldum o yare ben hayal içinde
Mestetti ol beni mestane benzer
(Ah hey)
Lütfunla sevdiğim eyle bir kamet
Cemalin görenler istemez cennet
Biçare İlyas da kapında hizmet
Reddetme sevdiğim meftuna benzer
Kaynak: İlyas Güldibi
Emmoğlu
Bu kadeh senin şerefine emmoğlu
O türküyü bir daha çal gene çal
Karşı dağı duman aldı pus aldı
Uzun ömrüm yar yolunda kısaldı
Sazına vuran eline kurban
Allah'ına kurban emmoğlu
Ben de bu dağların nesine geldim
Meleşir kuzular sesine geldim
Bir garip ölmüş de yasına geldim
Geldim emmoğlu
Gözleri simsiyahtı emmoğlu
Ben de tutulmuştum yanmıştım
Kanatlı kapının demir sürgüsü
Belik belik saçlannın örgüsü
Sazına vuran eline kurban
Allah'ına kurban emmoğlu
Ben de bu dağların nesine geldim
Meleşir kuzular sesine geldim
Bir garip ölmüş de yasına geldim
Geldim emmoğlu
Kaynak: Şemsi Belli
Bu Gece Uymamışım
Bu gece uymamışım
Uykuma doymamışım
Kirpik seni keserim de
Yar gelmiş duymamışım
O yana dönder beni
Bu yana dönder beni
Sol yanımda yarem var da
Sağ yana dönder beni
Ağam o yar elinden
Paşam o yar elinden
Nasıl edera nerelere gitsem
Şu zalımın elinden
Arıstaki örümcek
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2516
Aklım aldın görüncek
Bir dahi yar sevmem de
Aslına ermeyincek
O yana dönder beni
Bu yana dönder beni
Sol yanımda yarem var da
Sağ yana dönder beni
Kaynak: Mucip Arcıman
Bu Gelen Nahır Mıdır
Bu gelen nahır mıdır
(Ay maral maral maral)
Saralan tahıl mıdır
(Kız mısın gelin maral)
Dediler yarin gelir
(Ay maral maral maral)
Menzili yakın mıdır
(Kız mısın gelin maral)
Bu dağda maral gezer
(Ay maral maral maral)
Telini tarar gezer
(Kız mısın gelin maral)
Dağ bizim maral bizim
(Ay maral maral maral)
Avcı burda ne gezer
(Kız mısın gelin maral)
Kaynak: Bilinmiyor
Bugün Bayram Günüdür
Bugün bayram günüdür (Hele hele hele ninnayi)
Güzeller düğünüdür (Hele hele hele ninnayi)
Herkesin yüzü güler (Hele hele hele ninnayi)
Bana Matem günüdür (Hele hele hele ninnayi)
Az kaldı bayram ola (Hele hele hele ninayi)
Kolu boynuma dola (Hele hele hele ninayi)
Üç gecenin hayfını (Hele hele hele ninayi)
İster bir günde ala (Hele hele hele ninayi)
Kaynak: Yöre Ekibi
Bu Dağdan Aşmak Olmaz
Bu dağdan aşmak olmaz
Narıncı başmak olmaz
Bir kuru sözden ötrü
Yarla savaşmak olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Yarla yarla yarla yar
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz yar
Her güzelden yar olmaz
Seven bahtiyar olmaz
Yari güzel olanın
Gönlü ihtiyar olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Yarla yarla yarla yar
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz yar
Ulduz dönüp ay olmaz
Kış geçmeden yaz olmaz
Gönül seven güzele
Güzellikte tay olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Yarla yarla yarla yar
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz yar
Kaynak: Adli Ayter
Bu Dağın Karı Menem
Bu dağın karı menem
Gün vursa erimenem
Yedi yıl yerde yatsam
Aşığam çürümenem
(Bağlantı)
Amman Senem güzel Senem
Eğil de bir yol öpem
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2517
Belki gider gelmenem
Urfa kalalı olur
Dağı laleli olur
Güzel sever yiğidi
Başı belalı olur
Bağlantı
Bu gelen Urfalıdır
Elleri kufalıdır
Seversen bir esmer sev
Ancak o vefalıdır
Bağlantı
Kaynak: Mehmet Özbek
Bu Dağlar Meşe Dağlar
Bu dağlar meşe dağlar aman
Vermiş başbaşa dağlar
Yarim küsmüş gidiyor
Koymayın aşa dağlar
Bu dağlar ulu dağlar aman
Çevresi sulu dağlar
Şurda bir garip ölmüş
Kimi var kimi ağlar
Kaynak: Bilinmiyor
Bu Dere Baştan Başa Ayvalı Bağ
Bu dere baştan başa ayvalı bağ
Ayvalar sararıyor dön geri bak
Ellerin yari de bize vah bize vah
Ne yaman öğretmişler şu bülbülü
Her seher gelir derer gonce gülü
Bu dere baştan başa elmalı bağ
Elmalar kızarıyor dön geri bak
Ellerin yari de bize vah bize vah
Ne yaman öğretmişler şu bülbülü
Her seher gelir derer gonce gülü
Bu dere baştan başa cevizli bağ
Cevizler şak şak eder dön geri bak
Ellerin yari de bize vah bize vah
Ne yaman öğretmişler şu bülbülü
Her seher gelir derer gonce gülü
Kaynak: Hafız Osman Öge
Bu Derede Bastı Bizi Harami
Bu derede bastı bizi harami
Ay karanlık görebilmem yarimi
Sabah olsun göstereyim yaramı
Bu zamanın halkı zalim değil mi
Bana derler geç yarinden zulüm değil mi
Yüce dağlar var mı sana zararım
Yana yana ben ağamı ararım
Üç gün üç gece kol kırarım
Bu zamanın halkı zalim değil mi
Bana derler geç yarinden zulüm değil mi
Bu Derenin Geveni (Hay Lilim)
Hay lilim hoy lilim bu derenin geveni
Cano can ha cano can geven bastı geveni
Hay lilim hoy lilim paşadan emir gelmiş
Cano can ha cano can seven alsın seveni
Hay lilim hoy lilim dağda harman olur mu
Cano can ha cano can böyle ferman olur mu
Hay lilim hoy lilim yana yana kül oldum
Cano can ha cano can küle derman olur mu
Kaynak: Kemalettin Şenocak
Bu Dere Yonca
Bu dere yonca
At kolların sar boynuma Ali'm boylu boyunca
Aşık olanın
Kalır mı aklı başında Ali'm yari görünce
Çileli bülbül
Her seher feryad ederek Ali'm besteler bağlar
Neşeli dağlar
Açıldı lale gül sünbül Ali'm bezendi dağlar
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2518
Kaynak: Hüseyin Çakır
Bu Dünyada Üç Şey Vardır
Bu dünyada üç şey vardır sevilir le le sevilir
Biri ana biri baba yar da var le le yar da var
Ana sana baba ona yar bana le le yar bana
Bu dünyada üç şey vardır koklanır le le koklanır
Biri lale biri sümbül gül de var le le gül de var
Lale sana sümbül ona gül bana le le gül bana
Bu dünyada üç şey vardır yenilir le le yenilir
Biri elma biri ayva nar da var le le nar da var
Elma sana ayva ona nar bana le le nar bana
Kaynak: Bilinmiyor
Boz Bulanık Seller Gibi
Boz bulanık seller gibi
Dağ başında güller gibi
Erişilmez düşler gibi
Sevdalandım sevdalandım
Gündüz müydü gece miydi
İçimdeki çiçek miydi
Aşka doğan güneş miydi
Sevdalandım sevdalandım
Gözler başka kirpik başka
Gülüşleri bir bambaşka
Nasıl düşmez gönül aşka
Sevdalandım sevdalandım
Serin bahar yeli gibi
Sanki ilkyaz günü gibi
Bir güzele deli gibi
Sevdalandım sevdalandım
Dünya dursun kalbim dursun
Sevincimi herkes duysun
Canım benim canım olsun
Sevdalandım sevdalandım
Gözler başka kirpik başka
Gülüşleri bir bambaşka
Nasıl düşmez gönül aşka
Sevdalandım sevdalandım
Kaynak: Aşık Efkari
Böyle Bağlar
Böyle bağlar anam
Yar başını ey ey böyle bağlar ey
Valla(h) Kuş uçmaz bülbül ötmez ey ey
Yıkılsın anam böyle bağlar ey ey
Yeniden vay vay ey ey
Güne düştüm anam
Gölgeden güne düştüm ey ey
Valla(h) Felek çarkın kırılsın ey ey
Dediğin anam güne düştüm ey ey
Yeniden vay vay ey ey
Kaynak: Celal Güzelses
Deriko Kaşlar Kara
Derik saçın örmezler
Seni de bana vermezler
Deriko kaşlar kara
Deriko gözler ela hey
Gel seninle kaçalım
Ay karanlık görmezler
Deriko kaşlar kara
Deriko gözler ela hey
Derik saçın iki kat
Kes birini bana sat
Deriko kaşlar kara
Deriko gözler ela hey
Kız annenden izin al
Bir gece de bizde yat
Deriko kaşlar kara
Deriko gözler ela hey
Kaynak: Azmi Körmükçü
Biz Hepimiz Üç Kardaş
Biz hepimiz üç kardaş
Ben ayrı anadanım
Sevdalık çekenleri de
Sen gayır yaradanım
Ayağında çorabın da
Biri yün biri pamuk
Yetişemiyum sağa da
Çabuk gidiyun çabuk
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2519
Asker oldum giyum da
Görele bizim tabur
Yar aklıma gelende de
Nasıl edeyim sabur
Sis dağının başında da
Kar mısın boran mısın
Alacağım yar seni de
Onaltı da var mısın
Kaynak: Ömer Akpınar
Bizim Bağın Kıracı
Bizim bağın kıracı
Bağ altına bağ altına
Bağlamış gerdan altına
Al beni çardag altına
Haydi yavrum ayvan altına
Çüt gezer iki bacı
Yar ağlarım yar ağlarım
Yavrum karalar bağlarım
Eğer selamın gelirse
Yaralarım bağlarım
Büyüğü hele mele
Bağ altına bağ altına
Küçüğü can ilacı
Yar ağlarım yar ağlarım
Bizim bağlar buradır
Gülü sıra sıradır
Gitti yarim gelmedi
Gözüm ardı sıradır
Kaynak: Enver Demirbağ
Bizim Dağlar Buradır
Bizim dağlar buradır
Güli sıra sıradır
Alan murat almasın
Canım gözüm ardı sıradır
Bizim dağın başine
Mendil serdim daşine
Adam gönül verir mi
Mektep arkadaşına
Kaynak: Osman Nizamoğlu
Bizim Eller Ne Güzel Eller
Bizim eller ne güzel eller
Söylesin şirin diller
Oynasın koç yiğitler
(Oh) Bizim eller ne güzel eller
Bu dağda maral gezer
Zülfunü darar gezer
Dağ bizim maral bizim
Avcı burda ne gezer
Bizim eller ne güzel eller
Söylesin şirin diller
Oynasın koç yiğitler
(Oh) Bizim eller ne güzel eller
Al giyer allanırsan
Şekerlenir ballanırsan
Geyinmiş kuşanmışsan
Garşımda sallanısan
Bizim eller ne güzel eller
Söylesin şirin diller
Oynasın koç yiğitler
(Oh) Bizim eller ne güzel eller
Kaynak: Sadettin Kutlu
Bizim Yaylamız Otlu Olur
Bizim yaylamız otlu olur
Sütü kaymağı tatlı olur
Kız gelinden kıymatlı olur
Kızlar gelir yaylamıza
Bizim yaylamız meşeli
Dibinde güller döşeli
Eli top top menevşeli
Kızlar gelir yaylamıza
Bizim yaylamız kayalı
Pınarları süt mayalı
Tepesinde kar dayalı
Kızlar gelir yaylamıza
Kaynak: Dadaloğlu
Boran Geldi Kış Geldi
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2520
Boran geldi kış geldi
Safa geldi hoş geldi yar yar yar yar
Kar yağar kar üstüne
Yar sevmem yar üstüne yar yar yar yar
Tahta havlusu canım sevdim doğrusu
Kar yağar alçaklara
Dökülür saçaklara yar yar yar yar
Kar yağar lapa lapa
Malatya'nın dağına yar yar yar yar
Tahta havlusu canım sevdim doğrusu
Kaynak: Yöre Ekibi
Bostana Su Bağladım
Bostana su bağladım
İndim çıktım ağladım
Yari askere saldım
Bağrıma taş bağladım
Vay gelin vay of gelin of
Damdan dama aşalım
Çifte camus koşalım
Yarim askere gitti
Kiminle konuşalım
Kaynak: Niğdeli Ahmet
Bir Yakadan Bir Yakaya
Bir yakadan bir yakaya bakılmaz
Elin sevdiğine nişan takılmaz
Gonca güller olsa başa sokulmaz
Ahilen vahilen dudu dillerin yeter
Ben yastık istemem kolların yeter
Aşağıdan geliyor da Kulalı
Dört yanımı aldı eli kınalı
Ne güzel olmuşsun gelin olalı
Ahilen vahilen dudu dillerin yeter
Ben yastık istemem kolların yeter
Kaynak: Bilinmiyor
Bir Yavruyu Sevdim
Bir yavruyu sevdim gölde gölekte
Altın küpe şan veriyor kulakta
Peride hörüde gökte melekte
Acap sevdiğimin eşi var m'ola
Bir yavruyu sevdim gölde gölekte
Mehdi çıkar derler ahir zamanda
Hindistan'da Çin'de Maçin Yemen'de
Acap sevdiğimin eşi var m'ola
Karacaoğlan der ki derde derede
Yandı ciger kebap oldu orada
Ol güneşin doğup battığı yerde
Acap sevdiğimin eşi var m'ola
Kaynak: Karacaoğlan
Bir Yıldız Doğdu Yüceden
Bir yıldız doğdu yüceden
Aman bir yıldız doğdu yüceden
(Yar yar yar yar yar yar aman)
Şavkı vurdu pencereden
(A leyli leylim)
Kavlimiz var dün geceden
Aman kavlimiz var dün geceden
(Yar yar yar yar yar yar aman)
Niye doğdun evler yıkan
Beller büken yıldız dön
Sarı yıldız tekerlendi
Aman sarı yıldız tekerlendi
(Yar yar yar yar yar yar aman)
Bal dudaklar şekerlendi
(A leyli leylim)
Şimdi kızlar şikarlandı
Aman şimdi kızlar şikarlandı
(Yar yar yar yar yar yar aman)
Niye doğdun evler yıkan
Beller büken yıldız dön
Kaynak: Nurettin Bayhan
Biter Kırşehir'in Gülleri
Biter Kırşehir'in gülleri biter efendim
Şakıyıp dalında bülbüller öter
Gülüm amman amman amman
Sebep amman amman amman
Birtanem aman
Aynam düştü yerlere
Karıştı gazellere
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2521
Tabiatım kurusun
Bakarım güzellere
Güzelleri çoktur hep yeni yeter efendim
Kaşının üstünde keman görünür
Gülüm aman aman
Gülüm amman amman amman
Sebep amman amman amman
Birtanem aman
Aynam düştü yerlere
Karıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Bakarım güzellere
Gün be gün eylerim ah ile zarı efendim
Elimden aldırdım gül yüzlü yari
Gülüm amman amman amman
Sebep amman amman amman
Birtanem aman
Aynam düştü yerlere
Karıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Bakarım güzellere
Arzum sende kaldı koca Kırşehir efendim
Kervansarayların duman görünür
Gülüm amman amman amman
Sebep amman amman amman
Birtanem aman
Aynam düştü yerlere
Karıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Bakarım güzellere
Kaynak: Muharrem Ertaş
Bitlis'in Önünde Bağlar
Bitlis'in önünde bağlar
Hanımey le le
O yar oturmuş gül bağlar
Belalım le le
Bu dertlere dayanamaz
Hanımey le le
Ne hastalar ne de sağlar
Belalım le le
Bitlis'in başında bora
Hanımey le le
Cahil idim düştüm tora
Belalım le le
Beni tora düşürenler
Hanımey le le
Dilerim yansınlar nara
Belalım le le
Göğe de yıldız serpseler
Hanımey le le
Beni de toya salsalar
Belalım le le
Canım kurban ederem
Hanımey le le
Yari bana verseler
Belalım le le
Kaynak: Yöre Ekibi
Bir Cigara İç Oğlan
Bir cigara iç oğlan
Gel kapıdan geç oğlan
Beni sehen vermezler de
Bu sevdadan geç oğlan di gel gel
Oğlan seni seviyem
Kimselere demiyem
Anam babam vermiyor da
Onlara edemiyem di gel gel
Hacı Pınar'ın düzü
Felek ayırdı bizi
Bakkal Mahmud'un kızı da
Yaktı yandırdı bizi di gel gel
Kekliğim avla beni
Dağlara salma beni
Gece yanında uyut
Gündüzler bağla beni di gel gel
Kaynak: Ramazan Özgültekin
Bir Su Gibi Ak Güzel
Bir su gibi ak güzel
Gül menekşe tak güzel
Ben yolundan geçerken
Pencereden bak güzel
Yar yar yar aman
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2522
Pencereden bak güzel
Bu gözler bağı gözler
Avcılar dağı gözler
Yar bizi yaraladı
Varmış bir sağı gözler
Yar yar yar aman
Pencereden bak güzel
Yareli vay yareli
Olmayınca yar eli
Eller beyaz giyinmiş
Ben giymişem kareli
Yar yar yar aman
Pencereden bak güzel
Kaynak: Zühre Yaprak
Bir Şafaktan Bir Şafağa
Bir şafaktan bir şafağa
Bir akşamdan bir akşama
Merhaba demeden daha
Bu gitmeler gitme değil
Eğil salkım söğüt eğil
Bu benimki sevda değil
Eğil yağmur rüzgar eğil
Bu benimki sevda değil
Eğil dalga bükül demir
Güzelliğin gerçek değil
Pencerem kör kapım kitli
Bu bendeki seyir değil
Kaynak: Ahmet Çuhan
Bir Taş Attım Alıca
Bir taş attım alıca
Bir kuş vurdum delice
Oy gelin geline de bir yarim
Öyle bir yar sevdim ki
Gözleri sürmelice
Oy gelin geline de bir yarim
Elma verdim atarsın
Boynun eğri tutarsın
El duydu alem duydu
Kimin dilin tutarsın
Elma verdim geline
Aldı soktu beline
Yemesini bilmemiş
Vermiş cahil eline
Kaynak: Ali İhsan Erdoğan
Bir Taş Attım Darabaya
Bir taş attım darabaya tık dedi
Bir kız çıktı annem evde yok dedi
İnanmazsan çık yukarı bak dedi
Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme
Kız seni seviyom da ellere deme
Kalkar kalkar darabaya avrulur
Siyah saçlar al yanağa devrülür
Seni saran yanar yanar kavrulur
Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme
Kız seni seviyom da ellere deme
Kaynak: Hesna Yazıcıoğlu
Bir Taş Attım Karakolun Camına
Bir taş attım karakolun camına
Kalabalık sokaklar varamadım yanına
Yaşım on dört düştüm gurbet iline
Gelme gelme mustantik gelme de vursunlar beni
Yazıp evraklarımı Kütahya'ya gönderin beni
Üç gider de beş ardıma bakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Sen gideli ben hasretlik çekerim
Gelme gelme mustantik gelme de vursunlar beni
Yazıp evraklarımı Kütahya'ya gönderin beni
Kaynak: Yöre Ekibi
Bir Tepeden Bir Tepeye
Bir tepeden bir tepeye ün olur
Herkes sevdiğine yanar kül olur
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2523
Bir tepeden bir tepeye atıldım
Atıldım da alaylara katıldım
Koca kavak sallanıyor yerinden
Ben fakirim kimse bilmez halimden
Kaynak: Süleyman Ilgın
Bir Türkü Diyeceğim
Bir türkü diyeceğim
Nazmiye uyanır mı
Geldik karşı karşıya
Buna can dayanır mı
Suyu koydum fincana
Aşık oldum ben sana
Yanayırum Nazmiye
Yazık değil mi bana
Sevdalıyam duramam
Başımı kaldıramam
Bu sevdalı başımnan
Nereye gitsem duramam
Ne sevimli çiçeksin
Bardağa koysam seni
<i>Fincana koysam seni</i>
İkbalim yok Nazmiye
Felek ağlattı beni
Kaynak: Hasan Sözeri
Bir Ok Attım
Bir ok attım şu dağların ardına
İndi gitti vatanına yurduna
Düşe düşe bir güzelin ardına
Azıcık aklımı aldın da gittin
Beni sevdalara saldın da gittin
Bir elma yolladım yare soyulmuş
O da varmış cümle aleme duyulmuş
En sonunda olacağı bu muymuş
Azıcık aklımı aldın da gittin
Beni sevdalara saldın da gittin
Elmanın eyisini yüke tutarlar
Çürüğünü çarığını yabana atarlar
Gelininen kızı bir mi tutarlar
Azıcık aklımı aldın da gittin
Beni sevdalara saldın da gittin
Kaynak: Hüseyin Boyar
Bir Ok Attım Vızıladı
Bir ok attım vızıladı
Yaralarım sızıladı
Gökte de ceylan kuzuladı
Gelindi gelindi
Dertli de sinem delindi
Bir ok attım herge düştü
Yaralanm kavuştu
Benim de gönlüm sana düştü
Gelindi gelindi
Dertli de sinem delindi
Kaynak: Hüsamettin Güney
Bir Sabah Uğradım Göl Kenarına 2
Bir sabah uğradım göl kenarına
Sunam beni gördü yüzmeye durdu
Çalındı çırpındı çıktı kenara
Ela gözlerini süzmeye durdu
İstedim kendimi o göle atam
Elimi uzatıp yavruyu tutam
Bir hayal eyledim sarılıp yatam
Vefasız gönlümü üzmeye durdu
Emrah şahin almış bugün yalçını
Yel estikçe döker bele saçını
Arzuhal eyledim visal bacını
İnce dişlerini dizmeye durdu
Kaynak: Erzurumlu Emrah
Bir Sarı Yılan Sarmaladı Beni
Bir sarı yılan sarmaladı beni
Yedi yerden yaraladı beni
Varın çağırın anamı gelsin
Salsın elini çeksin yılanı
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2524
Elimi salamam yılanı çekemem
Elsiz olamam sensiz olurum
Varın çağırın babama gelsin
Salsın elini çeksin yılanı
Salamam elimi çekemem yılanı
Elsiz olamam sensiz olurum
Varın çağırın sevdiğim gelsin
Salsın elini çeksin yılanı
Elimi salırım yılanı çekerim
Elsiz olurum sensiz olamam
Kaynak: Aluş Nuş
Bir Semavar Almışam
Bir semaver almışam silenim yoktur
Bir derde düşmüşem bilenim yoktur
Ağlarım gözyaşım silenim yoktur
Ay ana bu ceylan niye gelmez oldu
Aştı yüce dağları görünmez oldu
Yarimi sorarsan bilenim yoktur
O yarin yanından gelenim yoktur
Divane olmuşam gülenim yoktur
Ay ana bu ceylan niye gelmez oldu
Aştı yüce dağları görünmez oldu
Ceylanı sorarsan karsın elinden
Men neler çekmişem onun elinden
Çaresizem birşey gelmez elimden
Ay ana bu ceylan niye gelmez oldu
Aştı yüce dağları görünmez oldu
Kaynak: Vural Göyme
Bir Kararda Durmayalım
Bir kararda durmayalım
Gel gidelim dosta gönül
Hasretinden yanmayalım
Gel gidelim dosta gönül
Kılavuz ol gönül bana
Gel gidelim dosttan yana
Canım kurbandır canana
Gel gidelim dosta gönül
Kara haberin almadan
Can bedenden ayrılmadan
Ezrail bizi bulmadan
Gel gidelim dosta gönül
Gerçek murada varalım
Yarin haberin soralım
Yunus Emre'yi alalım
Gel gidelim dosta gönül
Kaynak: İhsan Öztürk
Birini Yavrum Birini
Birini yavrum birini birini
Öldüm de sürünü sürünü
Takıver de zilin birini birini
Öt benim garip bülbülüm palazım
Yine benim gönlüm sendedir sendedir
Destemeli yağlık eldedir
Çiftini yavrum çiftini çiftini
Geliver de çiteli çifteli çifteli
Takıver de zilin çiftini çiftini
Öt benim garip bülbülüm palazım
Yine benim gönlüm sendedir sendedir
Destemeli yağlık eldedir
Üçünü yavrum üçünü üçünü
Yaylada gördüm göçünü göçünü
Takıver de zilin üçünü üçünü
Öt benim garip bülbülüm palazım
Yine benim gönlüm sendedir sendedir
Destemeli yağlık eldedir
Merdiveni yavrum merdini merdini
Kim bilir kimin derdini derdini
Takıver de zilin dördünü dördünü
Öt benim garip bülbülüm palazım
Yine benim gönlüm sendedir sendedir
Destemeli yağlık eldedir
Kaynak: Nimet Balkan
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2525
Birini De Yavrum Birini
Birini de yavrum birini
Harmana serdim kilimi aman
Takıver de zillerin birini
Dönüver de meydan senindir aman
Çiftini de yavrum çiftini
Geliver de çifteli çifteli aman
Takıver de zillerin çiftini
Dönüver de meydan senindir aman
Üçünü de yavrum üçünü
Yaylada gördüm göçünü aman
Takıver de zillerin üçünü
Dönüver de meydan senindir aman
Merdini de yavrum merdini
Kim bilir kimin derdini aman
Takıver de zillerin dördünü
Dönüver de meydan senindir aman
Kaynak: Sarı Recep
Kiziroğlu (Bir Hışmınan Geldi Geçti)
Bir hışmınan geldi geçti
Kiziroğlu Mustafa Bey
Hışmı dağı deldi geçti
Kiziroğlu Mustafa Bey
Ağam kim canım kim Nigar kim
Kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey
Vay ben ona eş olaydım
Anadan on beş olaydım
Keşke onla kardaş olaydım
Kiziroğlu Mustafa Bey
Ağam kim canım kim Nigar kim
Kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey
Bir at biner ala paça
Mecal vermez kırat kaça
Az kalsın ortamdan biçe
Kiziroğlu Mustafa Bey
Ağam kim canım kim Nigar kim
Kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey
Hay edende haya teper
Huy edende huya teper
Köroğlu'nu çaya teper
Kiziroğlu Mustafa Bey
Ağam kim canım kim Nigar kim
Kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey
Kaynak: Köroğlu
Bir Dalda İki Payam
Bir dalda iki payam
Ettiğin heyran gülü ziyan
Giden gelenim kesildi kibar yar
Haberini heyran selamını kurban
Kimden alam kimden soram uy uy uy uy
Esmer elinden yar
Kibar elinden yar
Yar zalım yar
Koyunlar kuzulıyanda
Yaralarım sızılıyanda
Ben seni nerde görüm kimden sorum
Vala her deli gönlüm arzuluyanda
Esmer elinden yar
Kibar elinden yar
Yar zalım yar
Kaynak: Seyfettin Sucu
Bir Daracık Pencere
Bir daracık pencere
El vurmayın incire
Zalim baban duyarsa (kız)
Bizi vurur zincire
Aman aman aman aman
Öldürdün beni aman
Yandırdın beni aman
Mahvettin beni aman aman aman
Elim değdi eline
Mail oldum diline
Dünyayı ben değişmem (oy)
Saçının bir teline
Aman aman aman aman
Öldürdün beni aman
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2526
Yandırdın beni aman
Mahvettin beni aman aman aman
Her ayın her gününde
Her yılın her ayında
Günde bir kerpiç düşer (oy)
Gönlümün sarayından
Aman aman aman aman
Öldürdün beni aman
Yandırdın beni aman
Mahvettin beni aman aman aman
Keman mıdır yay mıdır
Güneş midir ay mıdır
Zülfüne bağlanmışım (oy)
Ayrılmak kolay mıdır
Aman aman aman aman
Öldürdün beni aman
Yandırdın beni aman
Mahvettin beni aman aman aman
Kaynak: Cemil Cankat
Bir Elinde Bağlama
Bir elinde bağlama
Kömür gözlüm ağlama
Ben buralı değilem
Bana gönül bağlama
Doktor imanım doktor doktor civanım
Ah neler istiyor canın
Ne istersen alayım yar senin olayım
Bir elinde cura
Çal vura vura
Küçük hanım geliyor
Bel kıra kıra
Doktor imanım doktor doktor civanım
Ah neler istiyor canın
Ne istersen alayım yar senin olayım
Bir Evler Yaptırdım (Ramize)
Bir evler yaptırdım sazdan samandan
İçine girilmez tozdan dumandan
Çalsın davullar
Kına yakılsın
Takı takılsın
Bir evler yaptırdım saraya karşı
Nasıl çıkacaksın aleme karşı
Çalsın davullar
Kına yakılsın
Takı takılsın
Bir evler yaptırdım kaleye karşı
Nasıl çıkacaksın agaya karşı
Çalsın davullar
Kına yakılsın
Takı takılsın
Kaynak: Agim Fişar
Bir Fındığın İçini
Bir fındığın içini
Yar senden ayrı yemem
Bugün gördüm yarimi
Öldüğüme gam yemem
Aldır aslanım aldır
Al yanakların baldır
Kınalı ellerinle
Beni uykudan kaldır
Fındık toplayan gelin
Fındık dalda kalmasın
Gel biraz konuşalım
Ahım sende kalmasın
Aldır aslanım aldır
Al yanakların baldır
Kınalı ellerinle
Beni uykudan kaldır
Fındık dalda tekleme
Kız fistanın ekleme
Yarin gitti gurbete
Gelir diye bekleme
Aldır aslanım aldır
Al yanakların baldır
Kınalı ellerinle
Beni uykudan kaldır
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2527
Kaynak: Osman Kalyoncu
Bir Alçacık Gügem Dalı
Bir alçacık gügem dalı
Kır dalı bin yukarı
Senin gibi aman bir çapkına
Kim verir ikl karı
Ah Leylom yandım aman Leylom
Dağlar dumandır Leylom
Ah Leylom yandım aman Leylom
Halim yamandır Leylom
Bahçelerde koca pazı
Ne zaman yetişecek
Senin o insafsız baban
Ne zaman iyleşecek
Ah Leylom yandım aman Leylom
Dağlar dumandır Leylom
Ah Leylom yandım aman Leylom
Halim yamandır Leylom
Akşam oldu mumlar yandı
Bizim ağa gelecek
Şu benim huysuz kaynanam
Cin atına binecek
Ah Leylom yandım aman Leylom
Dağlar dumandır Leylom
Ah Leylom yandım aman Leylom
Halim yamandır Leylom
Kaynak: Kemal Altınkaya
Bir Arak Ver (Sarhoşum)
Yarin bahçesinden geçtim
Gülünden bir şen gül seçtim
Aşk badesin yalnız içtim
İçmeden oy oy oy oy oy oy
Sarhoşum oy oy oy oy oy oy
Mayhoşum oy oy oy oy oy oy
Yarim güller bağlar deste
Bağladıkça söyler beste
Şarap verin bana tasta
İçmeden oy oy oy oy oy oy
Sarhoşum oy oy oy oy oy oy
Mayhoşum oy oy oy oy oy oy
Kaynak: Abdurrahman Kızılay
Bir Ay Doğmuş
Bir ay doğmuş ilk akşamdan geceden
Şavkı vurmuş ilk akşamdan geceden
Uykusuz mu kaldın bemayılım
Dünkü geceden geceden
Uyan bemayılım uyan aman kadan ben alim
Kölen ben olim of
Mayil de yaratsın korku dağında dağında
Bülbüller ötüşür aman seher çağında
Gel bir safa sürek bemayılım baban bağında
Uyan bemayılım uyan aman kadan ben alim
Kölen ben olim of
Bir Cenderme Geliyor
Bir cenderme geliyor lo
Kaymakam konağından
Fiske vursam kan damlar lo
O yarin yanağından
Haydi malım haydi canım
Şinanay aslan yarim
Kurşun attım havaya lo
Dolana yar dolana
Ben burda ısrar eyledim
Sen orda sallanmaya
Haydi malım haydi canım
Şinanay aslan yarim
Zeytin yaprağı yeşil
Altında kahve pişir
Ben sana mal olamam
Var aklın başa devşir
Haydi malım haydi canım
Şinanay aslan yarim
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2528
Bilirsen Mi Sennen Niye Küsmüşem 1
Bilirsen mi sennen niye küsmüşem
Bahmadın üzüme size gelende
Ona göre bu dostluğu kesmişem
Kem bahırsan üzbe üze gelende
Kerem olub men oduna yanamam
Dostuma dost düşmenime yamanam
Men arifem işareden ganamam
Kelmeyi başlayıb söze gelende
Şeyda diyer heç gedrimi bilmedin
Dost oluban bir üzüme gülmedin
Ve'de verib ve'demize gelmedin
Ne danışdıg geze-geze gelende
Kaynak: Şeyda Eziz
Bico Nerden Geliyon
Bico nerden geliyon
Harmanlıktan aşağı
Dalla bico dahara bico
Sen de bico ben de bico
Biconun ellerinde
Çimeydim göllerinde
Hop bico hopla bico
Şalvarını topla bico
Bir çift düğme olaydım
Biconun kollarında
Hop bico hopla bico
Şalvarını topla bico
Söz: Şarkışlalı Mehmet
Beyoğlu'nda Gezersin
Beyoğlu'nda gezersin
Gözlerini süzersin
Sevdiceğim yavrucağım
Niçin niçin beni üzersin
Ah ah fıkır fıkır fıkırdama gel bana gel
Ah ah şıkır şıkır şıkırdama gel bana gel
Mavi gözlük takarsın
Çok canları yakarsın
Sevdiceğim yavrucağım
Niçin niçin benden kaçarsın
Ah ah fıkır fıkır fıkırdama gel bana gel
Ah ah şıkır şıkır şıkırdama gel bana gel
Sütlüceye geçersin
Sütlü kahve içersin
Sevdiceğim yavrucağım
Niçin niçin benden kaçarsın
Ah ah fıkır fıkır fıkırdama gel bana gel
Ah ah şıkır şıkır şıkırdama gel bana gel
Kaynak: Rıza Efendi
Beyrek Dağı
Beyrek dağı dumanın var karın var
Kız koynunda turuncun var narın var
Gel sarılalım kıyamete kalmasın
Dünya yalan ayrılık var ölüm var
Bahçenizde mor menekşe gülüm var
Yarimden ayrıldım ah u zarım var
Sana derim nazlı yarim gel bana
Dünya yalan ayrılık var ölüm var
Kaynak: Cafer Kaya
Bilmeden Kapını Çaldım (Sarhoşum)
Bilmeden kapını çaldım
Aklımı baştan aldın
Yar kapını çalmazdım
Beni ateşe saldın
Serhoşum hem de bir hoşum aman
Dağda fıstık ağacı
Çift gezer iki bacı
Büyüğü şöyle dursun
Küçüğü beyler harcı
Serhoşam hem de bir hoşum aman
Damda fıstık olur mu
Ateş yastık olur mu
Sen orada ben burda
Böyle dostluk olur mu
Serhoşum hem de bir hoşum aman
Kaynak: Ali Öner
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2529
Ben Yetim Ben Yetim
Ben yetim ben yetim ben yetim vay
Ben öksüz ben öksüz ben yetim vay
Binmişsen binmişsen dert atına
Yavaş get yavaş get ben yetim vay
Ağlama ağlama gel ağlama
Zaman zamana bel bağlama
Gün gelir gün gelir bu da geçer
Aç gözün aç gözün ağlama vay
Kaynak: Nizamettin Ariç
Ben Yürürüm Yane Yane
Ben yürürüm yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne akilem ne divane
Gel gör beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Aşkın beni mest eyledi
Aldı gönlüm hasteyledi
Öldürmeye kast eyledi
Gel gör beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Kah eserim yeller gibi
Kah tozarım beller gibi
Kah coşarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Ben Yunus u biçareyim
Aşk elinde avareyim
Baştan ayağa yareyim
Gel gör beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Kaynak: Yunus Emre
Besmeleynen Çıktım Yola
Besmeleynen çıktım yola
Selam verdim sağa sola
İki de gözüm de Hasan efendi
Ramazan şerifleriniz mübarek ola
Ovada keten işlensin
Tavlada atın kişnesin
İki de gözüm de Hasan efendim
Allah evlâtlarını bağışlasın
Davulumun üstünde tura
Aradım geldim sora sora
Fahri efendimin hanesi bura
Aslan beyim de sen binler yaşa
Yağmur yağar dolu da dolu
Uzaktır Kabe'nin de yolu
Bu aylarda oruç da tutan
Allah'ın sevgili de kulu
Nerhanesin nerhanesin
Yok sözünde barhanesin
Hasan efendimi sorar isen
Peynircilerin de bir danesin
Evlerinin önü mersin
Mersinin dalları da tersin
Ben beyimden de beş banganot aldım
Allah uzun ömürler versin
İşte geldim koşa koşa
Ayağım da vurdum taşa
İki gözüm Ratip efendi
Sen bu hanede binlerce yaşa
Çarşıda dikerler mesti
Elinde de dolu da testi
Küçücük beyimden beş banganot esti
Allah tükenmez ömürler versin
Eslenirsin eslenirsin
Kuş etinden beslenirsin
İki de gözüm Tahir efendim
Şu cihanın aslanısın
Allahısmarladık size
Duanan unutman bize
Bayram gününde sağ olursam
Gine de dolaşırım size
Evlerinin önleri iğde
İğdenin dalları da yerde
Ratip efendiyi sorar isen
Mavi boyalı da yeni evde
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2530
Davuluma vurdum turayı
Dolandım geldim burayı
İki de gözüm de Tahir efendim
Bugün bırakmam bu sırayı
Kaynak: Arabacı Yaşar
Beyaz Gül Kırmızı Gül
(Bağlantı)
Beyaz gül kırmızı gül
Güller arasından gelir
Yarım geymiş beyaz ezye
Sabah namazından gelir
Beyaz gül deste deste
Derdinden oldum heste
Digel bir yüzün görüm
Kalmışam son nefeste
Bağlantı
Güller açmaz her yerde
Bülbül ötmez her yerde
Felek bizi ayırdı
Her birimiz bir yerde
Bağlantı
Bir beyaz gül olaydım
Yar göksüne konaydım
Günde bir yüzün görüp
İster ise solaydım
Bağlantı
Beyaz gül var elinde
Gümüş kemer belinde
İkimizin sevdası
Kaldı alem dilinde
Bağlantı
Beyaz gülün adı var
Gözlerinde cadı var
Severem beyaz gülü
Onun başka tadı var
Bağlantı
Gül için ağlamazdım
Akardım çağlamazdım
Bilseydim ayrılık var
Sana bel bağlamazdım
Bağlantı
Kaynak: Abdülvahap Sait
Beyler Bahçesinden Atlayamadım
Beyler bahçesinden atlayamadım
Cephanem döküldü toplayamadım
Zalım düşmanları haklayamadım
Var git oğlan var git ben sana varmam
Annenden babandan intizar almam
Tabancası elinde
Şişhanesi belinde
Güzel İzmir yolunda
Ben bir yosmaya vuruldum
Beyler bahçesinde kandiller yanar
Kandilin şavkına bülbüller konar
Herkes sevdiğine böyle mi yanar
Var git oğlan var git ben sana varmam
Annenden babandan intizar almam
Tabancası elinde
Şişhanesi belinde
Güzel İzmir yolunda
Ben bir yosmaya vuruldum
Kaynak: Sarı Recep
Benim Adım Dertli Dolap
Benim adım dertli dolap
Suyum akar yalap yalap
Böyle emreylemiş Çalap
Derdim vardır inilerim
Ben bir dağın ağacıyım
Ne tatlıyam ne acıyım
Ben Mevla'ya duacıyım
Derdim vardır inilerim
Dağda kestiler hezenim
Bozuldu türlü düzenim
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2531
Ben bir usanmaz ozanım
Derdim vardır inilerim
Yunus bunda gelen gülmez
Kişi muradına ermez
Bu fani de kimse kalmaz
Derdim vardır inilerim
Kaynak: Müslüm Sümbül
Benim Atım Şu Yerlerde Eşinir
Benim atım şu yerlerde eşinir
Ayağına değen taşlar aşınır
Ah aman aman Saffet Efendi
Suçlarımı affet efendi
Beni buralardan al git efendi
Koca kuşun yüksektedir oyunu
Değme bir şahine vermez payını aman
Ah aman aman Saffet Efendi
Suçlarımı affet efendi
Beni buralardan al git efendi
Üç gider de beş ardıma bakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Ah aman aman Saffet Efendi
Suçlarımı affet efendi
Beni buralardan al git efendi
Kaynak: Ahmet Gürses
Beni Şad Etmedi Bu Çarkı Felek
Beni şad etmedi bu çarkı felek
Bir onulmaz derde giriftar etti
Ağlarım ben ah-ü feryad ederek
Gayri kurtulamam ta mahşere dek
Geçti tiğ-ı ebru cana dayandı
Gülzar-ı ömrümü tarumar etti
Kaynak: Sırrı Sarısözen
Ben Razı Değilem Hicrana Gama
Ben razı değilem hicrana gama
Garip gönlüm haldan hala salan var
Sabavetten beri bir yol gözlerim
El zanneder uzaklarda kalan var
Sümmani'yem Yarab gönlüm hoş eyle
Ya sabır ver ya da başım taş eyle
Ya bir çift kanat ver beni kuş eyle
Tez ulaşam yar bağında talan var
Kaynak: Aşık Nihani
Ben Susadım Sular İsterim
Ben susadım sular (aman) isterim
Su deresi neriye gelir gösterin
Ben ellerin kahrını çekemedim
Ben ille kendi yarimi isterim
Amanın aman da yaylaların ormanı
Bulunur mu yangınlığın dermanı
Şu dağların kekliğini av ettim
Bir yosmayı ben kendime yar ettim
Ey sevdiğim nerelere gideyim
Günlerimi sen başıma yıl ettin
Amanın aman da yaylaların ormanı
Bulunur mu yangınlığın dermanı
Kaynak: Ali Rıza Zorlu
Ben Gidiyorum Baylere
Ben gidiyorum baylere
Hem daylere baylere
Benden selam söyleyin
Beni soran beylere civan meleğim
Uzun kavak bu mudur
Dibindeki su mudur
A benim nazlı yarim
Son cevabın bu mudur civan meleğim
Uzun uzun çarşılar
O yar beni karşılar
O yar benim olursa
Kurban kesin komşular civan meleğim
Kaynak: İsmail Kuş
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2532
Göçmen Kızı
Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda
Elinde bir besli kuzu hem kucağında
Doğru söyle göçmen kızı annen var mıdır
Ne annem var ne babam kalmışım öksüz
Sen bir öksüz ben bir garip alayım seni
Alayım da gizli yerde sarayım seni
Telgrafın tellerinden haber var mıdır
Ne haber var ne mektup kalmışım öksüz
Doğru söyle göçmen kızı annen var mıdır
Ne annem var ne babam kalmışım öksüz
Sen bir öksüz ben bir garip alayım seni
Alayım da gizli yerde sarayım seni
Kaynak: Fethiye İşçiler
Hulusi Gabilden Bilsen Fikrimi
Hulusi gabilden bilsen fikrimi
Men Allah'tan Al'osmanı isterem
Merhamet sahibi ol rahmi gani
Nesli mürsel hökmü hanı isterem
Süleyman mülkünde bergarar duran
Muhammet vekili makamı nuran
Hıfsının ezberi ayeti Kur'an
Selavatl o Sulfanım isterem
Al'osman şahım var şahlar serveri
Dilinde salavat zikri ezberi
Kaftan kafa zirü zeminden beri
Hükmetmağa bir tek onu isterem
Emri Hak yedinden çekilip kalem
Var imiş ettiğim yetişti belam
Mülkünde saltanat hükmünde alem
Divanında Şevket Şam isterem
Gam günlü Şenlik'in gönlünün şadı
Çıkmaz hatırımdan Al'osman adı
Gidipti dünyanın lezzeti tadı
Mahşer günü bir mekanı isterem
Kaynak: Aşık Şenlik
Ehl-i İslam Olan
Ehl-i islam olan işitsin bilsin
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana
İsterse Uruset ne ki var gelsin
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana
Guşanın gılıcı geyinin donu
Gavga bulutları sardı her yanı
Dağda goç yiğidin şan alma günü
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana
Gavga günü namert sapa yer arar
Er olan göğsünü düşmana gerer
Cemi ervah bizden meydana girer
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana
Asker olan bölük bölük bölünür
Sandınız mı Kars kalası galınır
Boz atlar üstünde gılıç çalınır
Can sağ iken yurt vermeniz
Hele Alosrnan'ın görmemiş zorun
Din gayreti olan tedarik görün
Alt edip baş kesin Kazak'ı kırın
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana
Benesferdir bilin Urus'un aslı
Orman yabanisi balıkçı nesli
Hınzır sürüsüne dalıp kurt misli
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana
Şenlik ne durursuz atlara minin
Sıyra gılıç düşman üstüne dönün
Artacaktır şanı bu Al'osmanın
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana
Kaynak: Aşık Şenlik
Yiğitler Silkinip Ata Binende
Yiğitler silkinip ata binende
Derelerde bozkurtlara ün olur
Yiğit olan döne döne döğüşür
Kötüler kavgadan kaçar hun olur
(<i>Ağırlama</i>)
Çamlıbel'e süreyidim yolumu
Altınlardan nallatayım nalını
Üç güzele dokutayım çulunu
Alma gözlü kız perçemli kıratım
Kırat kırat kırat kırat
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2533
Kırata binen alır murat
Yokuşa yukarı tavşan büküşlüm
İnişe aşağı ceylan gelişlim
Taze gelin gibi uğru nakışlım
Alma gözlü kız perçemli kıratım
Kırat kırat kırat kırat
Kırata binen alır murat
Başını başımdan yukarı tutar
Haykırır köpüğü başından atar
Kaçarsa kurtulur kovarsa tutar
Alma gözlü kız perçemli kıratım
Kırat kırat kırat kırat
Kırata binen alır murat
(<i>Yeldirme</i>)
Kıratım meydan yerinde
Gezer horlayı horlayı
Bir kötü az bir kavgadan
Kaçar zorlayı zorlayı
Kırata yakışır bunlar
Yiğit giyer demir donlar
Ağ gövdeden kızıl kanlar
Akar şorlayı şorlayı
Köroğlu der al kanları
Yere serer çok canları
Eğri kılıç düşmanları
Kırar parlayı parlayı
Kaynak: Aşık Veysel
Vara Vara Vardık Bir Kara Taşa
Vara vara vardık bir kara taşa
Yazılanlar gelir sağolan başa(aman efendim)
Bizi hasret koyar kavim kardaşa
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm(aman efendim)
Nice sultanları tahtan indirir
Nicesinin gül benzini soldurur(aman efendim)
Niceleri dönmez yola gönderir
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm(aman efendim)
Karacaoğlan derki kondum göçülmez
Acıdır ecel şerbeti içilmez
Üç derdim var birbirinden seçilmez
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm(aman efendim)
Kaynak: Karacaoğlan
Dedim Dilber Didelerin Islanmış 1
Dedim dilber didelerin ıslanmış 
Dedi çok ağladım sel yarasıdır 
Dedim dilber yanakların dişlenmiş 
Dedi zülüf değdi tel yarasıdır 
Dedim dilber yanakların al olmuş
Dedi bugün bana başka hal olmuş
Dedim dilber yanakların gül olmuş
Dedi çiçek soktum gül yarasıdır
Dedim Emrah aklım başımdan aldın
Dedi bu cihanda beni mi buldun
Dedim dilber niçin sarardın soldun
Dedi çekticeğim dil yarasıdır
Kaynak: Aşık Veysel
Horasan'dan Rum'a Zuhur Eyleyen
Horasan'dan Rum'a zuhur eyleyen
Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi
Binip cansız duvarları yürüten
Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi
Doksan altı bin Horasan Pirleri
Elli yedi bin de Rum erenleri
Cümlesinin servirazı serveri
Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi
Balım Sultan arkadaşı yoldaşı
Kızıldeli Sultan dürür hem eşi
Abdal Musa Sultan dersen ne kişi
Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi
Kaynak: Abdal Musa
Kim Ne Bilür
Kim ne bilür bizi nice soydanuz
Ne zerre ottan ne hod sudanuz
Bizim meftunumuz marifet söyler
Biz Horasan mülkündeki baydanuz
Yedi deniz bizim keşkülümüzde
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2534
Hacem umman ise biz de göldenüz
Hızır İlyas bizim yoldaşımızdır
Ne zerrece Günden ne de Aydanuz
Yedi tamu bize nevbehar oldu
Sekiz uçmak içindeki köydenüz
Bizim zahmımıza merhem bulunmaz
Biz kudret okuna gizli yaydanuz
Turda Musa durup münacat eyler
Neslimizi sorarsanız Hoy'danuz 
Ali geldi adım bahane
Güvercin donunda kondum cihana
Abdal Musa oldum geldim zemana
Arif anlar bizi nice sırdanuz
Kaynak: Abdal Musa
Sen Olmasan
Sen bir aşksın ben bir mecnun
Sen olmasan ben olmazdım
Sen bir gülsün ben bir bülbül
Sen olmasan ben olmazdım
Kalbimde yaşarsın her an
Varım yoğum sensin inan
Kalbimdeki aziz mihman
Sen olmasan ben olmazdım
Ansızın kalbime girdin
Türlü türlü dertler verdin
Beraberce çeker derdin
Sen olmasan ben olmazdım
Sensin benim cümle varım
Yoktur başka kisb'ü karım
Hem yazımsın hem baharım
Sen olmasan ben olmazdım
Bağrımdaki açan çiçek
Türlü koku türlü irenk
Bu bendeki olan gerçek
Sen olmasan ben olmazdım
Dokun Veysel tele dokun
Coştu gönül etti akın
Sensin bana benden yakın
Sen olmasan ben olmazdım
Kaynak: Aşık Veysel
Memlekete Destan Oldum
Memlekete destan oldum
Karım beni beğenmedi
Eşten oldum dosttan oldum
Yarım beni beğenmedi
Ne söylesem deli dedi
Meyva vermez çalı dedi
Açma bana kolu dedi
Sarım beni beğenmedi
Ben gönlümün valisiyim
Altı çocuk velisiyim
Bir güzel delisiyim
Durum beni beğenmedi
Yine düştüm dilden dile
Gözyaslarım sile sile
Attı beni gurbet ele
Yarim beni beğenmedi
Geçti güzelliğin çağı
Gölköy'e kurdum otağı
Güz geldi döktü yaprağı
Dalım beni beğenmedi
Veysel yönüm yare döndüm
Lodos değmiş kara döndüm
Yeşillenmiş yare döndüm
Pirim beni beğenmedi
Kaynak: Aşık Veysel
Hepimiz Bu Yurdun Evlatlarıyız
Bu nasıl kavgalar çirkin döğüşler
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız
Yolumuza engel olur bu işler
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız
Birleşiriz bir bayrağın altında
Biz Türklerin ikilik yok aslında
Yanar tutuşuruz vatan aşkında
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2535
Hedef alıp dövüştüğün kardeşin
Seni yaralıyor attığın taşın
Topluma zararlı yersiz savaşın
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız
Herkes ilim deryasında yüzüyor
Çıkmış ayın cevresinde geziyor
Yazık bize yollarımız uzuyor
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız
Kitaplar yazılmış nasihat dolu
Birlikte güçlenir gençliğin kolu
Gençliğe emanet Atatürk yolu
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız
Söyler Veysel sözlerinden vazgeçmez
Bulanık çeşmeden kimse su içmez
Ganadı olmasa kuşlar da uçmaz
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız
Kaynak: Aşık Veysel
Ala Gözlü Benli Dilber
Ala gözlü benli dilber 
Bir gün gelsen bize doğru 
Seni sevdim can u dilden 
Çekme kendini naza doğru 
Ne pervam var ne de perdem 
Sanma beni hali bir dem 
Söyler seni teller her dem 
Kulak versen saza doğru 
Aşığa zülfükar isen 
Gülşende güle zar isen 
Hakikatli bir yar isen 
Ben geleyim size doğru 
Gönülleri bir edelim 
Gayrileri biz nidelim 
İkimiz de bir gidelim 
Yürüyelim ize doğru 
Bir gün için feryadı zar 
Bülbül eder her dem seher 
Aç sinemi gel gör ne var 
Arttı derdim yüze doğru 
Kafi derdim bin dert katma 
Veysel'i yabana atma 
Kerem eyle çok uzatma 
Kavuşalım yaza doğru
Kaynak: Aşık Veysel
Gönül Bir Güzeli Sevmiş
Gönül bir güzeli sevmiş ayrılmaz
Dolanır peşinde çoban misali
Hiç kimse bu derdin dermanın bilmez
Azmış yaraları perişan hali
Lokman çare bulmaz yoktur Eflatun
Yardan ayrılması ölümden çetin
Elde endaz ettim bu aşkın atın
Terkettim sılayı vatanı ili
Ferhat Şirin için kestiği taşlar
Benim senin için döktüğüm yaşlar
Seni yaksın beni yakan ateşler
Yaktı bu sinemi savruldu külü
Arılar bal için bekler petekler
Alır her çiçekten verir emekler
Mecnun Leylâ için pınarı bekler
Ben de bir yâr için olmuşum deli
Evvelden var idi bu sevda bende
İlikte damarda cesette canda
Ölünce hû çeksin kemiğim sinde
Dünyada durunca Veysel'in dili
Kaynak: Aşık Veysel
Aşkın Beni Elden Ele Gezdirdi
Aşkın beni elden ele gezdirdi 
Çok dolandım bulamadım eşini 
Beni candan usandırdı bezdirdi 
Tuzlu imiş yiyemedim aşını 
Benim ile gezdin beni arattın 
Beraber oturup beraber yattın 
Türlü türlü güllerinden koklattın 
Aşık ettin gule bülbül kuşunu 
Altmış iki yıldır seni ararım 
Tukendi sabrım yoktur kararım 
Dağa taşa kurda kuşa sorarım 
Kimse bilmez hikmetini işini 
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2536
Her millete birer yüzden göründün 
Kendini sakladın sardın sarındın 
Bu dünyayı sen yarattın girindin 
Her nesnede gösterirsin nakşını 
Görenlere açık körlere gizli 
Kimine göründün oruç namazlı 
Veysel'e göründün cilveli nazlı 
Tutan bırakır mı senin peşini
Kaynak: Aşık Veysel
Bir Küçük Dünyam Var İçimde
Bir küçük dünyam var içimde benim
Mihnetim ziynetim bana kafidir
Görenler dar görür geniştir bana
Sohbetim ülfetim bana kafidir
İstemem dünyanın saltanatını
Süslü giyimini Arap atını
Bilirsem Türklüğüm var kıymetini
Vatanım milletim bana kafidir
İsterdim hayatta düşmanla savaş
Milletime kurban olaydı bu baş
Nasip değil imiş şehitlik kardaş
İmanim niyetim bana kafidir
Dünya geniş olsun ister dar olsun
Yeter ki kalbimde iman var olsun
Her zaman milletim bahtiyar olsun
Rütbemle mesnedim bana kafidir
İçimde beslerim bir büyük ordu
Çiğnesin düşmanı yükseltsin yurdu
Azmi zihniyeti Veysel'in derdi
İşte bu niyetim bana kafidir
Kaynak: Aşık Veysel
Bir Derd Ehli Bulsam
Bir derd ehli bulsam derdim söylesem
İyi olmaz derdlerim halim n'olacak
Hekimler derdime derman bulamaz
Bir değil beş değil derd kucak kucak
El vurma yarama yaklaşma kardaş
Derdimi söylesem tükenmez baş baş
İcimde yanıyor tütünsüz ateş
Ceset soba gibi kalbim bir ocak
Aşıklar alemde gülmez dediler
Akar göz, yaşlarım silmez dediler
El elin derdini bilmez dediler
Kimler gelip hatırımı soracak
Katlan bu cefaya sabreyle gönül
Bu dunyanın işi hep böyle gönül
Başından geçeni sen söyle gönül
Neler geldi geç oldu olacak
Veysel'in derdine bulunmaz çare
Etseler vücudun hem pare pare
Bir arzuhal sundum hakiki yare
O yar gelip yaralarım saracak
Kaynak: Aşık Veysel
Senlik Benlik Nedir Bırak
Allah birdir Peygamber Hak
Rabbin alemi mutlak
Senlik benlik nedir bırak
Söyleyim geldi sırası
Kürd'ü Türk'üyle Çerkez'i
Hep Ademin oğlu kızı
Beraberce şehit gazi
Yanlış var nere neresi
Kuran'a bak İncil'e bak
Dört kitabın dördü de hak
Hakir görüp ırk ayırmak
Hakikatte yüz karası
Binbir ismin birinden tut
Senlik benlik nedir sil at
Tuttuğun yola doğru git
Yoldan çıkıp olma asi
Yezit nedir ne kızılbaş
Değil miyiz hep bir kardaş
Bizi yakar bizim ataş
Söndürmektir tek çaresi
Kişi ne çeker dilinden
Hem belinden hem elinden
Hayır ve şer emelinden
Hakikat bunun burası
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2537
Bu alemi yaradan bir
Odur külli şeye Kadir
Alevi Sünnilik nedir
Menfaattir varvarası
Cümle canlı hep topraktan
Var olmuştur emir Hak'tan
Irahmeti hep Allah'tan
Tükenmez rahmet deryası
Veysel sapma sağa sola
Sen Allahtan birlik dile
İkilikten gelir bela
Dava insanlık davası
Kaynak: Aşık Veysel
Hacı Bektaş
Medet mürvet deyip kapına geldim
İsteğim dileğim ver Hacı Bektaş
İndim eşiğine yüzümü sürdüm
Kusurum günahım var Hacı Bektaş
Kul olanın elbet olur kusuru
Nesli Peygambersin cihanın nuru
Alisin Velisin Pirlerin Piri
Galma kusurlara Pir Hacı Bektaş
Horasandan ayak bastın uruma
Mucizeler şahit oldu pirime
Bak şu vaziyete bak şu duruma
Eşin yok cihanda bir Hacı Bektaş
Geçmem dedin duvarımda sinekten
Yalan sadir olmaz ervahı pekten
Sana inanmışım ervahtan kökten
Sana inanmayan kör Hacı Bektaş
Sana yalvarıyor Veysel biçare
Yine senden olur her derde çare
Bir arzuhal sundum gani Hünkare
Keremin ihsanın bol Hacı Bektaş
Kaynak: Aşık Veysel
Türkü Türkü Anadolum
Anadolum adım adım
Türkü türkü geçtim seni (Anadolum)
Her yörede başka makam
Türkü türkü geçtim seni
(Anadolum nadolum)
Bozlaklarla baraklarda
Türkü türkü geçtim seni (Anadolum)
Halaylarla ağıtlarda
Türkü türkü geçtim seni
(Anadolum Anadolum)
Edirne'den Ardahan'a
İçtim seni kana kana (Anadolum) 
Erzurum'da Emrah'larla
Türkü türkü geçtim seni
(Anadolum Anadolum)
Mevlana'dan Pir Sultan'a
Karac'oğlan Veysel Baba (Anadolum)
Eroğlu'ndan Kul Çağlar'a
Türkü türkü geçtim seni
(Anadolum Anadolum)
Kaynak: Aşık Çağlari
Temelsiz Direksiz Fani Dünyada
Temelsiz direksiz fani dünyada
Vicdansız yüreksiz yaşar sefada
Kadersiz talihsiz ermez murada
Dünyanın kanunu devran efendim
Muallakta divan kurulur m'ola
Mazlumlar zalımdan sorulur m'ola
Adalet kılıncı vurulur m'ola
Dünyanın kanunu ferman efendim
Kaynak: Aşık Çağlari
Larende
Nice erler konup göçtü bu handan
Erenlerin diyarıdır Larende
Ben Yunus'u başka yerde aramam
Yarenlerin diyarıdır Larende
Ahi Evran Hacı Bektaş Veli'ye
Medhi Baba Tabtuk Emre indinde
Kim olursan ol gel üstad nezninde
Evliyalar diyarıdır Larende
Aşranlılar kenzilerin yanında
Piri Reis Sallur Bey sancağında
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2538
Mehmet beyim lisan aşina onda
Sormaya ne hacet iki cihanda
Embiyalar diyarıdır Larende
Kaynak: Aşık Mevlevi
Ben De Bu Dünyaya Geldim Geleli
Ben de bu dünyaya geldim geleli
Benim ucu dönmez harmanım mı var
Neyleyim dünyanın dolusu malı
Sualin vermeye dermanım mı var
Kaynak: Aşık Halil Yıldız
Ben De Gittim Bir Geyiğin Avına
Ben de gittim bir geyiğin avına aman aman
Çekti beni zalım kendi dağına aman aman dağına
Tövbeler tövbesi geyik avına
Siz gidin kardaşlar kaldım kayalarda çöllerde
Tüfeğim kayada asılı kaldı
Esbabım buğçada basılı kaldı
Nişanlım küsülü aman aman
Siz gidin kardaşlar kaldım kayalarda çöllerde
Ben giderken kaya başı kar idi
Yel vurdu da erim erim eridi
Ak bilekler taş üstünde çürüdü
Siz gidin kardaşlar kaldım kayalarda çöllerde
Kaynak: Yöre Ekibi
Ben De Mecnun'dan Füzuna
Ben de Mecnun'dan füzuna aşıklık istidadı var
Aşık-ı sadık benim Mecnun'un ancak adı var
(<i>Adı leyli leyli leyli leyli birtanem gel</i>)
Kıl tefahür kim senin var hem benim tek aşıkım
Leyli'nin Mecnun'u Şirin'in Ferhad'ı var
(<i>Adı leyli leyli leyli leyli birtanem gel</i>)
Kaynak: Faruk Kaleli
Ben De Şaştım
Ben de şaştım bu feleğin elinden
Her nereye varsam aman yar ister benden
Sanki benim mor sümbüllü bahçem var
Kara kış ayında aman gül ister benden
Bahçenizde var mı elma ağacı
Dökülmüş yaprağı aman kalmış ağacı
Güzel senin bende gönlün yok ise
Sen bana kardaş de aman ben sana bacı
Kaynak: Nuri Üstünses
Ben Giderim Erek Yolu
Ben giderim Erek yolu
Liverim belimde dolu
Ben burada durmaz idim
Beni tutan zaptiye kolu
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlarbaşı duman şimdi
Güzel sevmek çok hoş ama
Ayrılması yaman şimdi
Atım kaçtı ben vuruldum
Düştüm boynuna sarıldım
Kınamayın arkadaşlar
Ben bir yosmaya vuruldum
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlarbaşı duman şimdi
Güzel sevmek çok hoş ama
Ayrılması yaman şimdi
Ördek çalkanır göllerde
İsmin söylenir dillerde
Kalmışım gurbet ellerde
Halin nedir diyenim yok
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlarbaşı duman şimdi
Güzel sevmek çok hoş ama
Ayrılması yaman şimdi
Kaynak: Abdurrahman Ceberut
Ben Beyimi Uyandırdım
Ben beyimi uyandırdım
Gül yastığa dayandırdım
Sütlü de kahve beğendirdim
Aslan beyefendi binler yaşa
Davulumun ipi tekdir
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2539
Benim adım deli bekir
Baklavayı çokça getir
Yiyemezsem geri götür
Davulumun ipi tura
Şişti kolum vura vura
Aslan beyin konağı da bura
Aslan beyefendi binler yaşa
Saat üçte çıktım yola
Selam verdim sağa sola
Bahşişimi çabuk yolla
Aslan beyefendi binler yaşa
Kaynak: Hesna Yazıcıoğlu
Ben Bir Altın Fenerim
Ben bir altın fenerim
Yana yana dönerim
Erbabına düşmedim
Hala ona yanarım
Gidin bulutlar gidin
Yarime selam edin
Yarim şirin uykuda
Uykusun haram edin
Kaynak: Halil Biner
Ben Bir Garip Bülbül İdim
Ben bir garip bülbül idim sarpa tünedim
Çırpınıp uçmaya yoktur kanadım
Ben bu kara bahtı çok yerlere sınadım
Kara taşa bassam izim bellidir
Yüce dağ başında bir top kar idim
Yel vurdukça ılgıt ılgıt eridim
Evvel yarin sevdiği de ben idim
Şimdi gurbet gezen ben oldum
Kaynak: Mehmet Üstün
Ben Bir Kavak
Ben bir kavak yol üstüne biterem
Gelip gidenlere gölge ederem
Irgalanma kavak seni de keserim
Budar budar odun eder sataram
Güneş vurmuş Boztepe'nin başına
Yeni girmiş onüç ondört yaşına
Irgalanma kavak seni de keserim
Budar budar odun eder sataram
Kaynak: Seyfettin Sığmaz
Ben Bir Yarin Bakışına Mailem
Ben bir yarin bakışına mailem
Ayda bir kerece görsem kailem vay sürmelim vay
Ben senden selamı keser değilem
Ölmeyince vermem yari ellere vay sürmelim vay
Şu dağın ardında naneler susuz
Anne ben cahilem duramam yarsız vay sürmelim vay
Hem annesiz hem babasız hem yarsız
Ölmeyince vermem yari ellere vay sürmelim vay
Kaynak: Emine Tanaydın
Ben Bir Yeşil Fenerim
Ben bir yeşil fenerim
(Aman yele yelelom)
Hem yanar hem dönerim
(Haydi yele yelelom)
Ben nişanlı değilim
(Aman yele yelelom)
Kime olsa dönerim
(Haydi yele yelelom)
Kabağın kökeniyim
(Aman yele yelelom)
Ucunun dikeniyim
(Haydi yele yelelom)
Ben güzele varıcam
(Aman yele yelelom)
Çirkine tövbeliyim
(Haydi yele yelelom)
Aman benim ipeğim
(Aman yele yelelom)
Derdimi kime dökeyim
(Haydi yele yelelom)
Ben derdinden ölücem
(Aman yele yelelom)
Yar nerenden öpeyim
(Haydi yele yelelom)
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2540
Kaynak: Rüştü Demirci
Ben Bu Dağın Ağacıyam
Ben bu dağın ağacıyam
Hem tatlıyam hem acıyam
Ben Mevla'nın muhtacıyam
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eylledi
Beni bir dağda buldular
Kolum kanadım kırdılar
Garip olduğum bildiler
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eylledi
Kaynak: Halil Özbek
Ben Çaya İndim
Ben çaya indim oy çay kara daşlar
Vay nana vay nana bir hoşum can
Ben çaya indim oy çay kara daşlar
Vay nana vay nana serhoşum ben
Al yeşil bezenmiş fidan ağaçlar
Vay nana vay nana bir hoşum can
Al yeşil bezenmiş fidan ağaçlar
Vay nana vay nana serhoşum ben
Ben çaya indim oy daş bulamadım
Vay nana vay nana bir hoşum can
Ben çaya indim oy daş bulamadım
Vay nana vay nana serhoşum ben
Altın yüzüğe kaş bulamadım
Vay nana vay nana bir hoşum can
Altın yüzüğe kaş bulamadım
Vay nana vay nana serhoşum ben
Kaynak: Refik Bingöl
Bayram Gelip Elime Elimize
Bayram gelip elime elimize
Name düşüp dilime dilimize
Gönlüm gülür elim gülür gülür gözel civan
Çalar tarı çalar sazı gülür eller gülü
Her yan gül çiçeh gül çiçeh
Elvan gül çiçeh gül çiçeh
Gönlüm gülür elim gülür gülür gözel civan
Çalar tarı çalar sazı gülür eller gülü
Zahmet çekip hünernen minbir eller
Gonca tutup el içi gül derenler
Gönlüm gülür elim gülür gülür gözel civan
Çalar tarı çalar sazı gülür eller gülü
Her yan gül çiçeh gül çiçeh
Elvan gül çiçeh gül çiçeh
Gönlüm gülür elim gülür gülür gözel civan
Çalar tarı çalar sazı gülür eller gülü
Kaynak: Fikret Emirov
Bebeği Nazlı Büyüttüm
Bebeği nazlı büyüttüm
Nenni söyledim uyuttum
Ben yavrumu kayıbettim oy
Bebek uy nenni yavrum nenni sebep oy oy
Bebek beni del'yledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Muhannete kul eyledi oy
Bebek uy nenni yavrum nenni sebep oy oy
Kaynak: Sabahat Avşar
Bebek Beni Dar Eyledi
Bebek beni dar eyledi
Her kapıya kul eyledi
Nenni bebek nenni balam
Nenni dedim uyuyasın
Küçücüksün büyüyesin
Layli layli layli balam
Nenni bebek (nenni) balam
Bebeğin beşiği çamdan
Bey babası gelir Şam'dan
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2541
Nenni bebek (nenni) balam
Be Gemici
Be gemici gemici aman kullan dümeni
Çıkar bir fırtın hafız aman kırar sereni
Ah nasıl aldın be Tuna aman bunca ergeni
(Bağlantı)
Yanarım genç yaşıma hafız aman kaldım deryade 
Senin aşkın kömür gözlüm aman benden ziyade 
Balçık iskelesi aman kalktığım zaman
Karadeniz fırtın almış aman halimiz yaman 
Ah Tuna kanlı Tuna aman vermiyor aman 
Bağlantı
Kaynak: Osman Pehlivan
Beklerim Selamın Seher Zamanı
Beklerim selamın seher zamanı
Ilgıt ılgıt esen yel ile gönder
Engel olur ise dağlar dumanı
Mektupla geç olur tel ile gönder
Aşk ateşi gül sinende coşarsa
Firkat gelir ela gözler yaşarsa
Irmak kenarına yolun düşerse
Bırak boz bulanık sel ile gönder
Selviye benzersin dallar içinde
Herkes seni söyler diller içinde
Eğer dolaşırsan güller içinde
Kopar yaprağını dal ile gönder
Ateşlere yakma Mahmut Erdal'ı
Tükendi takati kalmadı hali
Kulağım haberde gözletme yolu
Ağızdan ağıza dil ile gönder
Kaynak: Mahmut Erdal
Bel Bağımın Tokası
Bel bağımın tokası
Yandan vuruyor yandan
Alacaksan al beni
Ben usandım bu candan
Penceresinin camı
Sürülmüş mavi boya
Pencereden bakana
Sarılsam doya doya
Ben gemilen gidemem
Yol yok mudur karadan
Seni benim elimden
Ancak alır yaradan
Kaynak: Ömer Akpınar
Belgrat Yolu İnce Urgan
Belgrat yolu ince urgan
Üstümüzde yoktur yorgan
Ağla benim anneciğim
Ben Belgrat'ta kaldım kurban
Çıktım Belgrat'ın düzüne
Çizmemi çektim dizime
Haçan baktım düşman geldi
Ölümü aldım gözüme
Kaynak: Sabri Gencer
Belkama'da Yatan Hasta
Belkama'da yatan hasta
Kara kekil deste deste
Mektubunu yaz kardaşım
Sabah bağlanacak posta
Belkama'nın önü yazı
Ötüşür ördeği kazı
Kalk gidelim babam oğlu
Bekler evde emmi kızı
Başındaki Puşu Mudur
Başındaki puşu mudur loy loy
Diyarbekir işi midir loy loy
Bugün yarim bize gelmiş loy loy
Bu da devlet kuşu mudur loy loy
Lolo sana hayran olsun loy loy
Lolo sana gurban olsun loy loy
Sandığımı açamadım loy loy
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2542
Çeyizimi saçamadım loy loy
Yazık oldu genç ömrüme loy loy
Güzel yare düşemedim loy loy
Lolo sana hayran olsun loy loy
Lolo sana gurban olsun loy loy
Kaynak: Yöre Ekibi
Başı Pare Pare Dumanlı Dağlar
Başı pare pare dumanlı dağlar
Duman eğlenir mi kar olmayınca
Bana derler bana sen gönül eğle
Gönül eğlenir mi yar olmayınca
Ben bu yaylalara yayla mı derim
Başı bölük bölük kar olmayınca
Ben bu güzellere güzel mi derim
Aslı Türkmen kendi bay olmayınca
Kaynak: Ali Yılmaz
Bayburt Dağlarında
Bayburt dağlarında tabakam kaldı
Şen ol Bayburt şen ol sende nem kaldı
Bayburt dağlarında kunduram kaldı
Şen ol Bayburt şen ol sende nem kaldı
Bayburt dağlarında mendilim kaldı
Şen ol Bayburt şen ol sende nem kaldı
Bayburt dağlarında tabancam kaldı
Şen ol Bayburt şen ol sende nem kaldı
Kaynak: Recep Kırıcı
Bakkallar Satıyor Karaca Üzüm
Bakkallar satıyor karaca üzüm
Yalvardım yalvardım geçmedi sözüm
Hani hanım senin o güzel yüzün
Aman yar geliyor sürmeli yar geliyor
Asmanın dalları yelleniyordu
Altında yosmalar eğleniyordu
Hanım senin zülfün telleniyordu
Aman yar geliyor sürmeli yar geliyor
Kaynak: Şerif Ercan
Bak Kara Gözlü Ceylana
Bak kara gözlü ceylana
Belenmiş alkızıl kana
Yavrusunu avcı vurmuş
Bak ağlıyor yana yana
Bu dağlara avcı daldı
O güzel ceylanı aldı
Vurma zalım avcı vurma
Yavruları öksüz kaldı
Dağbaşı bürüdü kar
Avcılar ceylanı avlar
Vurma zalım avcı vurma
Arkasında yavrusu var
Kaynak: Cemil Cankat
Bala Kekliğinem Avla Beni
Bala Kekliğinem avla beni
Bala Sahralara salma beni
Bala Geceleri al koynuna
Bala Gündüz bukağla beni
Ah yar kölen olcan
Bala gündüzleri bukağla beni
Bala Kekliğim bir bağ içinde
Bala Kavruldum ben yağ içinde
Bala Eller hep seyrana çıkmış
Bala Benim yarim yok içinde
Ah yar kölen olam
Bala benim yarim yok içinde
Kaynak: Nuri Halil Poyraz
Başımda Altın Tacım
(<i>Ağırlama</i>)
Başımda altın tacım (aman)
Hem susuzum hem acım
Yarimi bana verin
Gerisi anam bacım (aman)
Gidiyom elinizden (gülüm)
Kurtulam dilinizden
Yeşil baş ördek olsam
Su içmem gölünüzden (aman)
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2543
(<i>Hoplatma</i>)
(Vay gülüm) Deniz dalgasız olmaz
Ah gurban denize dalayım mı
(Vay gülüm) Güzel sevdasız olmaz
Güzel sevdasız olmaz güzel sevdasız olmaz
(Vay gülüm) Yiğit olan yiğidin
Ah gurban yiğit olan yiğidin
(Vay gülüm) Başı sevdasız olmaz
Başı sevdasız olmaz başı sevdasız olmaz
(Vay gülüm) Sen nerdesin nerdesin
(Vay gülüm) Kaldır camın perdesin
(Vay gülüm) Alacağım ben seni
(Vay gülüm) Galabalık yerdesin
Deli deli deli deli deli deli
Deli deli deli deli deli
Galabalık yerdesin
(Vay gülüm) Denize dalayım mı
Ah gurban denize dalayım mı
(Vay gülüm) Bir balık avlayım mı
Bir balık avlayım mı bir balık avlayım mı
(Vay gülüm) Ay doğdu şafak attı
Ah gurban ay doğdu şafak attı
(Vay gülüm) Daha yalvarayım mı
Daha yalvarayım mı daha yalvarayım mı
(Vay gülüm) Sen nerdesin nerdesin
(Vay gülüm) Kaldır camın perdesin
(Vay gülüm) Alacağım ben seni
(Vay gülüm) Galabalık yerdesin
Deli deli deli deli deli deli
Deli deli deli deli deli
Galabalık yerdesin
Kaynak: Muharrem Ertaş
Başına Bağlamış Astar
Başına bağlamış astar
Göster cemalin göster
Ah eyledim vah eyledim
Yar kapına kul eyledim
Gelmem diye naz eyledim
Sarsam olmaz mı sevsem olmaz mı
Kaynak: Cavit Erden
Bu Gece Barda Gönlüm Hovarda
Bana derler külhanlı
Tığ gibi delikanlı
İçtim başım dumanlı
Bu gece barda gönlüm hovarda
Çalsın sazlar oynasın kızlar
Güzel sevmek bana şan
Sevda göğsümde nişan
Şen gönlüme yaraşan
Bu gece barda gönlüm hovarda
Çalsın sazlar oynasın kızlar
Çapkınım hovardayım
Yirmi dört ayardayım
Her gece bir bardayım
Bu gece barda gönlüm hovarda
Çalsın sazlar oynasın kızlar
Kaynak: Kadri Şençalar
Bahçemizin Gülleri
Bahçemizin gülleri (Hop de güzelim)
Al menevşe elleri
Yaktı beni kül etti (Hop de güzelim)
Yarin kibar elleri
Mendil aldım kırkbeşe (Hop de güzelim)
Yudum serdim güneşe
Senin yarin gül ise (Hop de güzelim)
Benim yarim menvşe
Evleri çukur mukur (Hop de güzelim)
Çufallık dokur mokur
Sadıçım düğün yapıyor (Hop de güzelim)
Bizi de okur mokur
Kaynak: Mustafa Salman
Bahçanın Kapısın Açtım
Bahçanın kapısın açtım
Sanarsın cennete düştüm
Yarilen tenha buluştum
Öldüm yalvari yalvari
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2544
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlar başı duman şimdi
Kavuşmamız ne hoş olur
Ayrılmamız yaman şimdi
Ördek çalkanır göllerde
İsmim söylenir dillerde
Kalmışım gurbet ellerde
Halin nedir diyenim yok
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlar başı duman şimdi
Kavuşmamız ne hoş olur
Ayrılmamız yaman şimdi
Kaynak: Ahmet Durmaz
Bahçenizde Bir Taş Attım Vişneye
Bahçenizde bir taş attım vişneye
Kimseler yarinden ayrı düşmeye
Beni yarden yari benden ayıran
Ciğerine yağlı kurşun işleye
(Bağlantı)
Dağı var ovası var
El alemin yuvası
Mevlam vermiş bana derdi
Çekilecek neresi var
Yaylasına vardım yağmur yağıyor
Yaslanmış duvara boynun eğiyor
Dedim güzel neden boynun eğersin
Dedi babam beni sana vermiyor
Bağlantı
Bahçenizde sarı ayva soymadım
O yar bana ben o yare doymadım
İndim bahçenize intizar edem
Ondan başkasına gönül vermedim
Bağlantı
Kaynak: Hamza Bozyurt
Bahçeye Bar Diyemem
Bahçeye bar diyemem
Ayvaya nar diyemem
Ben alıştım iyiye
Kötüye yar diyemem
Bağlar gazeli meleğim de
Türkmen güzeli
Şu dağı aşam dedim
Aşam ulaşam dedim
Bir vefasız yar için
Herkese paşam dedim
Bağlar gazeli meleğim de
Türkmen güzeli
Kaynak: Bilinmiyor
Bahçeye Biber Ektim (Meyrem)
Bahçeye biber ektim de
Kız Meyrem Meyrem Meyrem
Ah ne zaman kabaracak da
Yar oğlan oğlan oğlan
Senin o kötü kocan da
(<i>Şu senin zalim baban da</i>)
Kız Meyrem Meyrem Meyrem
Ah ne zaman geberecek de
(<i>Ah ne zaman ey olacak da</i>)
Yar oğlan oğlan oğlan
Kale kaleye karşı da
Kız Meyrem Meyrem Meyrem
Ah kalenin dibi çarşı da
Yar oğlan oğlan oğlan
Bir tomurcuk gül olsam da
Kız Meyrem Meyrem Meyrem
Ah açılsam yare karşı da
Yar oğlan oğlan oğlan
Başan da poşusuna da
Kız Meyrem Meyrem Meyrem
Ah oturmuş karşısına da
Yar oğlan oğlan oğlan
Adam meyil verir mi de
Kız Meyrem Meyrem Meyrem
Ah kapı komşusuna da
Yar oğlan oğlan oğlan
Kaynak: Selvet Aslan
Bahçeye Gel Bahçeye
Bahçeye gel bahçeye
Kuru fındık bulursun
Alacaksan al beni
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2545
Sonra pişman olursun
Haydi yavrum oymaktan
Yar gelir oynamaktan
Parmakları ağırmış
Zil çalıp oynamaktan
Boztepe'ye çıkmalı
Şu Ordu'ya bakmalı
Böyle güzel kızları
Saz çalıp oynatmalı
Haydi yavrum oymaktan
Yar gelir oynamaktan
Parmakları ağırmış
Zil çalıp oynamaktan
Fındık dalda ekleme
Kız saçların ekleme
Gidiyorum Ordu'dan
Gelir diye bekleme
Haydi yavrum oymaktan
Yar gelir oynamaktan
Parmakları ağırmış
Zil çalıp oynamaktan
Kaynak: Ahmet Kaçmaz
Bahçeye Gel Göreyim
Bahçeye gel göreyim
El uzat gül vereyim
Senin gibi çapkına
Bilmem nasıl gönül vereyim
Oynasana oynasana mandilli
Başındaki yazması kandilli
Bahçelerde bir kuzu
Kıvrım kıvrım boynuzu
Sen koyun ol ben kuzu
Haydi arayalım bu kızı
Oynasana oynasana mandilli
Başındaki yazması kandilli
Kaynak: Cavit Erden
Bahçeye Gel Ki Görem
Bahçeye gel ki görem (He güley he güley kurbanım)
El uzat bir gül verem (Şengüley Şengüley kibarım)
Aramızda dağlar var (He güley he güley kurbanım)
Ben sana nasıl gelim (Şengüley Şengüley kibarım)
Bahçede bar şirindir (He güley he güley kurbanım)
Ayvadan nar şirindir (Şengüley Şengüley kibarım)
Ne anadır ne baba (He güley he güley kurbanım)
Hepsinden yar şirindir (Şengüley Şengüley kibarım)
Bahçede bar olaydın (He güley he güley kurbanım)
Sararaydın solaydın (Şengüley Şengüley kibarım)
Bize göre yar mı yok (He güley he güley kurbanım)
İstedim sen olaydın (Şengüley Şengüley kibarım)
Kaynak: Hüsamettin Subaşı
Bahçeye İndim
Bahçeye indim ki gülleri derem
Gül değil meramım yarimi görem
Yar orda ben burda ben nere gidem
(Bağlantı)
Ah yürü yürü yürü boynan dolanam
Sen uyu ben uykulardan uyanam
Senin hasretine nasıl dayanam
Bahçeye indim ki sıradır taşlar
Al yeşil giyinmiş selvi ağaçlar
İnsan sevdiğine canlar bağışlar
Bağlantı
Bahçeye indim ki taş bulamadım
Bir yüzük yaptırdım kaş bulamadım
Kendime münasip eş bulamadım
Bağlantı
Kaynak: Vasfi Akyol
Bahçe Duvarını Aştım
Bahçe duvarını aştım
Sarmaşık güle dolaştım
Öptüm sevdim helallaştım
Öldüm yalvarı yalvarı
Topukta dallı şalvarı
Aman Adanalı yandım Adanalı
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2546
On parmakları kınalı
Sebebimsin yandım delikanlı
Haydan olur huydan olur
Arap atı taydan olur
Bu güzellik soydan olur
Öldüm yalvarı yalvarı
Topukta dallı şalvarı
Aman Adanalı yandım Adanalı
On parmakları kınalı
Sebebimsin yandım delikanlı
Kaynak: Emminin Mehmed Ağa
Bahçalarda Barım Var
Bahçalarda barım var
Bir heyva bir narım var
Galem gaş gara gözlü
Hoş bahışlı yarim var
Beri gel gara göz
Gel gel gara göz
Bu bağrımda yara göz
Derdime sen çare göz
Beri gel gara göz
Yandırdı güneş meni
Gün ögünde daş meni
Meni gözlerin yahdı
Yandırmaz ateş meni
Beri gel gara göz
Gel gel gara göz
Bu bağrımda yara göz
Derdime sen çare göz
Beri gel gara göz
(<i>TRT Arşivindeki hali</i>)
Bahçalarda barım var
Bir heyva bir narım var
Galem gaş gara gözlü
Hoş bahışlı yarim var
Beri gel gara göz gel gel gara göz
Bu bağrımda yara göz derdime sen çare göz
Beri gel gara göz gel gara göz
Yandırdı güneş meni
Gün ögünde daş meni
Meni gözlerin yahtı
Yandırmaz ataş meni
Beri gel gara göz gel gel gara göz
Bu bağrımda yara göz derdime sen çare göz
Beri gel gara göz gel gara göz
Gözün kesme gözümden
Hekatımla sözümden
Yar yadından oynaşır
Ahlım getti özümden
Beri gel gara göz gel gel gara göz
Bu bağrımda yara göz derdime sen çare göz
Beri gel gara göz gel gara göz
Kaynak: Fatih Kısaparmak
Bahçelerde Biberiye (Makidonlu)
Bahçelerde biberiye
Şişe dolu amberiye
Sen benimsin gel beriye
(Bağlantı)
Aman aman aman balabancı
Sol yanımda vardır sancı
Aman Makidonlu Makidonlu
Güzellerin içinde pek şanlı
Bahçelerde olur marul
Sular akar harıl harıl
İnce belden sıkı sarıl
Bağlantı
Bahçelerde olur haşhaş
Rakı içtim oldum sarhoş
Ela gözler olur bir hoş
Bağlantı
Kaynak: Aşık Ali Tamburacı
Bahçelerde Gülümsün
Bahçelerde gülümsün
Yar benim sağ kolumsun
Seni sevmiyom deme
Darılırım bilirsin
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2547
Gel bana gülü gülü gülşenden
Versene bana bana kevserden
Bahçelerde sarmaşık
Ben sana oldum aşık
Her aklıma düştükçe
Elimden düştü kaşık
Gel bana gülü gülü gülşenden
Versene bana bana kevserden
Kaynak: Ekrem Yeşilada
Bahçelere Ay Doğdu
Bahçelere ay doğdu
Ay ışıdı gün oldu
Benim yarim içmeden
Vallahi serhoş oldu
Uy amman yar amman yaktın yandırdın amman
Bahçelerde meleme
Yar göğsün düğmeleme
Ölürsem katlım sensin
Gözlerin sürmeleme
Uy amman yar amman yaktın yandırdın amman
Bahçeler barın çalar
Gözlerin mavi çalar
Yalınız getme yola
Seni bir avcı çalar
Uy amman yar amman yaktın yandırdın amman
Kaynak: Fahri Kayahan
Bahçelere Geldi Bahar
Bahçelere geldi bahar
Yeşil halı serdi bahar
Gel dedim gelmedi yar
Beni yada salsana yar
Şu halimi sorsana yar
A ceylan sevdiğim
Mehriban sevdiğim
Sırrımı bilmedin
Bilmedin yar
Bahçelerde güllü çiçek
Güllü çimen güllü çiçek
Gül dedim gülmedin yar
Beni yada salsana yar
Şu halimi sorsana yar
A ceylan sevdiğim
Mehriban sevdiğim
Sırrımı bilmedin
Bilmedin yar
Şirin şirin sözle beni
Özüm dedim özle beni
Gözledim gelmedin yar
Beni yada salsana yar
Şu halimi sorsana yar
A ceylan sevdiğim
Mehriban sevdiğim
Sırrımı bilmedin
Bilmedin yar
Kaynak: İhsan Tafralı
Bahçede Yeşil Çınar
Bahçede yeşil çınar
Boyun boyuma uyar
Ben seni gizli sevdim
Bilmedim alem duyar
Aman gülüm nananay
Top kaküllüm nananay
Nanay kibar yarim
Nay nanay ay nay
Bahçelerde gül varı
Var git ellerin yari
Sen bana yar olmazsın
Yüzüme gülme bari
Aman gülüm nananay
Top kaküllüm nananay
Nanay kibar yarim
Nay nanay ay nay
Kaynak: Celal Güzelses
Bahçede Mişmiş
Bahçede mişmlş
Sararıp yere düşmüş
Sevdiğim komşu kızı
Aklıma düşmüş
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2548
Öyledir öyle
Derdini söyle
Arayıp da bulamazsan
Gönlünü eyle
Bahçede iğde
Dalları hep yerde
Sevdiğim Hattuç Bacı
Eviniz nerde
Öyledir öyle
Derdini söyle
Arayıp da bulamazsan
Gönlünü eyle
Arabi fellahi
Severim billahi
Çekerim silahı
Vururum vallahi
Öyledir öyle
Derdini söyle
Arayıp da bulamazsan
Gönlünü eyle
Bahçede havuz
Etrafı yavuz
Elimizde billur şişe
Mezemiz karpuz
Öyledir öyle
Derdini söyle
Arayıp da bulamazsan
Gönlünü eyle
Kaynak: Hasan Beydili
Gözele Bak Gözele
Gözele bak gözele
Gelip bizden söz ala
Menim bir esmerim var
Değişmem yüz gözele
Bahça barımdan oldum
Heyva narımdan oldum
Gece uykusu bilmem
Gündüz karımdan oldum
Bahçada barım sene
Heyvayam naram sene
Gam çekme nazlı gevil
Ölencek yaram sene
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu
Baharın Gülşen Çağında
Baharın gülşen çağında
Ne gezirsen bağı bülbül
Ohudun ağlım apardın
Oldun menden yağı bülbül
Oldun menden yağı bülbül
Yağı bülbül yağı bülbül yağı bülbül
Ohu kuşlar dile gelsin
Hoş nefesin zile gelsin
Yarim güle güle gelsin
Sen çalanda sazı bülbül
Sen çalanda sazı bülbül
Sazı bülbül sazı bülbül sazı bülbül
Veten bağı el elvandır
Yoh üstünde harı bülbül
Ömür sürmeli devrandır
Sesin gelsin sarı bülbül
Sesin gelsin sarı bülbül
Sarı bülbül sarı bülbül sarı bülbül
Kaynak: İbrahim Yıldırım
Bahar Geldi Gül Açtı
Bahar geldi gül açtı
Bülbül yerinden uçtu
Şu benim deli gönlüm
Başıma bir dert açtı
Yüreğim oldu pare
Aşka bulunmaz çare
Ah yalnız yaşayamam
Gideceğim o yare
Seherin vakti geçti
Sinemi yaktı geçti
Hazırlanmış gitmeye
Güzelim baktı geçti
Kaynak: Bedri Orcan
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2549
Bağlandı Yollarım Kaldım Çaresiz
Bağlandı yollarım kaldım çaresiz
Gayri dünya bana aralandı gel
Derildi dertlerim artsız arasız
Üstüste dizildi sıralandı gel gel
Yari görse idim haftada ayda
Sevip ayrılmakta ne buldum fayda
Azrail göğsümde canım hay hayda
Ciğerimin başı yaralandı gel
Karac'oğlan der ki başa yazıldı
Gözüm yaşı Ceyhan oldu süzüldü
Kefenim biçildi kabrim kazıldı
Mezarımın üstü karalandı gel
Kaynak: Karacaoğlan
Bağa Girdim Üzüme (Sanem)
Bağa girdim üzüme oy oy
Çubuk değdi gözüme oy Sanem oy oy
Uyma dedim uydun oy oy
Sen ellerin sözüne oy Sanem oy oy
Alacağım oy Sanem oy oy
Hele canım oy Sanem oy oy
Dünyada güzelim oy Sanem oy oy
Kara üzüm salkımı oy oy
Yar sen aldın aklımı oy Sanem oy oy
Bu dünyada olmasa oy oy
Ahrette alırım hakkımı oy Sanem oy oy
Alacağım oy Sanem oy oy
Hele canım oy Sanem oy oy
Dünyada güzelim oy Sanem oy oy
Bağda üzüm olacak oy oy
Sevdan benim olacak oy Sanem oy oy
İkimizin sevdası oy oy
Mahşere mi kalacak oy Sanem oy oy
Alacağım oy Sanem oy oy
Hele canım oy Sanem oy oy
Dünyada güzelim oy Sanem oy oy
Kaynak: Cuma Pamuk
Bağa Girdim Üzüm Yok
Bağa girdim üzüm yok
El yarinde gözüm yok
Ne dedim de küstürdüm
Benim yare sözüm yok
Amanın mineler dost dost mineler
Eli işte gözü oynaşta döneler
Elma verdim atarsın
Sen ellere bakarsın
El duydu alem duydu
Kimin ağzın tutarsın
Amanın mineler dost dost mineler
Eli işte gözü oynaşta döneler
Kaynak: Ahmet Altuner
Bağa Gittim Üzüme
Bağa gittim üzüme
Bir kız çıktı önüme
Ben o kızı almasam
Uyku girmez gözüme
Çal iki telli telli
Yar ince belli
Maramam işli işli
Yar altın dişli
Bağa gittim yaprağa
Kıyamam koparmağa
Ben o kızı almasam
Girmem kara toprağa
Çal iki telli telli
Yar ince belli
Maramam işli işli
Yar altın dişli
Kaynak: Aluş Nuş
Bağa İndim Üzüme
Bağa indim üzüme
Diken battı dizime
Keşke inmez olaydım
Yar göründü gözüme
Yine de oh nenni nenni
Derdim çok nenni nenni
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2550
Bağa inme güzelsin
Gerdana gül dizersin
Açma beyaz gerdanın
Ben hastayı üzersin
Yine de oh nenni nenni
Derdim çok nenni nenni
Bağda kiraz da acı
Çift gezer iki bacı
Büyüğü şöyle böyle
Küçüğü can alıcı
Yine de oh nenni nenni
Derdim çok nenni nenni
Kaynak: Kemal Karasüleymanoğlu
Bağa Vardım
Bağa vardım nar için ben yandım yar yandım
Gül kopardım yar için yandım gül bir tanem
El vurma diz kırma yüreğim yaralı
Beni baştan çıkartan o göz karalı
Bağa vardım budanmış
Ah Güle bülbül dadanmış
El vurma diz kırma yüreğim yaralı
Beni baştan çıkartan o göz karalı
Terzilerde makine
Kalk gidelim hakime
El vurma diz kırma yüreğim yaralı
Beni baştan çıkartan o göz karalı
Kaynak: Niyazi Ateşli
Bağda Güller Açıyor
Bağda güller açıyor
Gülüm benden kaçıyor
Gülüm harmanı gezer
Ah Yüreğim de acıyor
Aman aman bağda gül
Şakır şakır dalda (*bağda) gül
Birazcık da gel beriye
Harmanlıktan geriye
Bağda güller sarısı
Geldi gece yarısı
Yirmisine basınca
Oldu efe karısı
(Ek dörtlük)
Bağda gülün sarısı
Yar ömrümün yarısı
Bileydim hiç sevmezdim
Geçti ömrün yarısı
Aman aman bağda gül
Şakır şakır dalda gül
Birazcık beriye
Harmanlıktan geriye
Kaynak: Cemil Cankat
Bağında Üzüm Galdı Üzüm Galdı
(<i>Erkek</i>)
Bağında üzüm galdı üzüm galdı
Yemedik üzüm galdı üzüm galdı
İki emmim gızının (aleyli aleyli)
Birinde gözüm galdı (aleyli aleyli hey hey hey)
(<i>Kadın</i>)
Ayağında mesi var mesi var
Gümüşden düğmesi var düğmesi var
Goymir gidem yanına (aleyli aleyli)
Bir zalım nenesi var (aleyli aleyli hey hey hey)
(<i>Erkek</i>)
Gökte yıldız ellidir ellidir
(<i>Köğde ulduz ellidir ellidir</i>)
Ellisi de bellidir bellidir
Aşnabazlık edenin (aleyli aleyli)
Gözlerinden bellidir (aleyli aleyli hey hey hey)
(<i>Kadın</i>)
Azizim keten yahşi keten yahşi
Geymeye keten yahşi keten yahşi
Gezmeye garib ölke (aleyli aleyli)
Ölmeye vatan yahşi (aleyli aleyli hey hey hey)
Gökte yıldız yüzaltmış yüz altmış
Mevlam neler yaratmış yaratmış
Nenesini gözel gözel (aleyli aleyli)
Kızın huri yaratmış (aleyli aleyli hey hey hey)
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2551
Kaynak: İbrahim Yıldırım
Ben Nasıl Yanmıyam Dağlar
Ayrılık ateşten bir ok
Nazlı yardan hiç haber yok
Benim derdim herkesten çok
Ben nasıl yanmıyam dağlar
İçine düştüm bir selin
Kimse sormaz nedir halin
Nazlı yarim olmuş gelin
Ben nasıl yanmıyam dağlar
Bu sevgi de bir masalmış
Yar ellerle zevke dalmış
Unut diye haber salmış
Ben nasıl yanmıyam dağlar
Kaynak: Fahri Kayahan
Bağa Gel Bostana Gel
Bağa gel bostana gel
Gülünü destele gel
Beni burda bekletme
Yalandan hastalan gel
Hadi yavrum sürmeli
Göğsü çapraz düğmeli
Yar aklıma gelince
Ah seni nerde bulmalı
Bahçelerin gülüsün
Dalında bülbülüsün
Boyun benzer fidana
Anadolu gülüsün
Hadi yavrum sürmeli
Göğsü çapraz düğmeli
Yar aklıma gelince
Ah seni nerde bulmalı
Kaynak: Mehmet Kılıç
Bacadan Aşıyor Ayvanın Dalı
Bacadan aşıyor ayvanın dalı
Aman güzel aman ayvanın dalı
Sunam sen güzelsin neylersin malı
Aman güzel aman neylersin malı
Kaleden kaleye minder atarlar gelini
Kız ilen gelini bir mi tutarlar
Kaleden kaleye bir demet tütün
Maşallah geline gerdanı bütün
İner çeşmelerden alır suyunu
Kendi güzel amma bilmem huyunu
Kaynak: Cemal Köse
Baca Baca Barhana
Baca baca barhana dön dön döndüm yar
Baca baca barhana güle izin al gel öldüm yar
Bacada gül çalhana dön dön döndüm yar
Bacada gül çalhana güle izin al gel öldüm yar
Dökme gülün suyunu dön dön döndüm yar
Dökme gülün suyunu güle izin al gel öldüm yar
O yar gele yıkana dön dön döndüm yar
O yar gele yıkana güle izin al gel öldüm yar
Kara kazan koldadır dön dön döndüm yar
Kara kazan koldadır güle izin al gel öldüm yar
Bugün yarim yoldadır dön dön döndüm yar
Bugün yarim yoldadır güle izin al gel öldüm yar
Kaynak: Gündüz Hatunoğlu
Baba Bugün Dağda
Baba bugün dağda duman yeri var
Oğul Kaşta keman yeri var
Hayın yarim vah zalım yarim vah
Baba bugün çöz göğsün düğmesini
Oğul Sende güman yeri var
Hayın yarim vah zalım yarim vah
Baba bugün dağ ayrı duman ayrı
Oğul Kaş ayrı keman ayrı
Hayın yarim vah zalım yarim vah
Baba bugün düşman gözün kör olsun
Oğul Gezdik bir zaman ayrı
Hayın yarim vah zalım yarim vah
Kaynak: Celal Güzelses
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2552
Baba Ben Derviş Miyem
Baba ben derviş miyem
Kürkümü geymiş miyem
Ben sevim eller ala
Niye ben ölmüş müyem
Oy Lümüne Lümüne
Can Lümüne Lümüne
Odam kireçtir benim
Yüzüm güleçtir benim
Soyun da gir koynuma
Terim ilaçtır benim
Oy Lümüne Lümüne
Can Lümüne Lümüne
Odam kireç tutmuyor
Kumunu katmayınca
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
Oy Lümüne Lümüne
Can Lümüne Lümüne
Atım Araptır benim
Yüküm şaraptır benim
Ben sevim eller ala
Halim haraptır benim
Oy Lümüne Lümüne
Can Lümüne Lümüne
Kaynak: Şakir Şener
Azrail Serime Çöktüğü Zaman
Azrail serime çöktüğü zaman
Kırılır kanadım kol yavaş yavaş
Mevlam nasip etsin din ile iman
Akar gözlerimden sel yavaş yavaş
Yüksek uçar gönül yorulur bir gün
Nizam terazisi kurulur bir gün
Herkesin ettiği sorulur bir gün
Döner mi yarabbi dil yavaş yavaş
Mezarım üstüne dikerler taşı
Kimi gölgesinde saklarsın başı
Baba oğlu görmez kardaş kardaşı
Gider geri dönmez yol yavaş yavaş
Isıca ılıman suyun koyarlar
İyi kötü elbisemi soyarlar
Mesleki'yem öldüğümü duyarlar
Girer salacama el yavaş yavaş
Kaynak: Yüksel Yıldız
Azm-i Gülzar
Aman Azm-i gülzar ettim aman dil hayali yar ilen
Yar Seyre çıktım kamet-i dildarı geldi hatıra
Haydi leylim leylim leylim bir danem gel
Seyr ü sahra eyçimenki füzun etti gamım
Gülleri gördüm gül ruhsarı geldi hatıra
Haydi leylim leylim leylim bir danem gel
Az Kaldı Bayram Ola
Az kaldı bayram ola hele hele hele dılayı
Koli boynuma dola hele hele hele hele dılayı
Üç gecenin hayfını hele hele hele hele dılayı
İster bir günde alam hele hele hele hele dılayı
Bugün bayram günüdür hele hele hele dılayı
Güzeller düğünüdür hele hele hele hele dılayı
Herkesin yüzü güler hele hele hele hele dılayı
Bana seyran günüdür hele hele hele hele dılayı
Kaynak: Yöre Ekibi
Ayvana Serdim Kilim
Ayvana serdim kilim
Gel otur benim gülüm
Ne dedim de darıldın
Lal olsun ağzım dilim
Ayvan evimdir benim
Ayvan meskenim benim
Ayvana serdim keçe
Yar gele burdan geçe
Hak yoluna üç kurban
Yar gele burdan geçe
Ayvan evimdir benim
Ayvan meskenim benim
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2553
Kaynak: Hayriye Temizkalp
Ayva Çiçek Açmış Yaz Mı Gelecek
Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek
Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek
Bana ettiklerin az mı gelecek
Yandım Allah yandım yandırma beni
Derin uykulardan kaldırma beni
Seviyorum diyerek kandırma beni
Ayaş yollarından aştım da geldim
Boyunu boyuma ölçtüm de geldim
Güzeller içinden seçtim de geldim
Yandım Allah yandım yandırma beni
Derin uykulardan kaldırma beni
Seviyorum diyerek kandırma beni
Ayaş yollarında kervanım mı var
Beni öldürmeye fermanın mı var
Ağlamaya sızlamaya dermanım mı var
Yandım Allah yandım yandırma beni
Derin uykulardan kaldırma beni
Seviyorum diyerek kandırma beni
Kaynak: Bilinmiyor
Ay Saçı Burma
Ay saçı burma
Uzakta durma
Gel ay sevgilim
Boynunu burma
Dağda duman yeri var
Kaşta keman yeri var
Yarim benden incinmiş
Dinip danışmayır
Duman yeri var
Güllü yazımsan
Hoş avazımsan
Gel ay sevgilim
Telli sazımsan
Dağda duman yeri var
Kaşta keman yeri var
Yarim benden incinmiş
Dinip danışmayır
Duman yeri var
Kaynak: Zaur Tağızade
Ayrılık Kolay Değil
Ayrılık kolay değil
Onu gel sen bana sor
Günlerim yalnız seni
Aramakla geçiyor
Kader ayırdı bizi
Elimizden ne gelir
Sabrın sonu selamet
Başa gelen çekilir
Bahtiyar olamadım
Garibim şu cihanda
Bir gün ben de ölürsem
Arkamdan sen ağlama
Kader ayırdı bizi
Elimizden ne gelir
Sabrın sonu selamet
Başa gelen çekilir
Kaynak: Cengiz Kurt
Çömüdüm (Ay Oğlan Yiğit Misin)
Ay oğlan yiğit misin
Dağlarda geyik misin
Selam verdim almadın
Allah'tan büyük müsün
Çömüdümü dümü çömüdüm çömüdüm vay
Derdinden çürüdüm vay
Ay oğlan arsız oğlan
Dünyada yersiz oğlan
Kalaysız kaba benzer
Dünyada yarsız oğlan
Çömüdümü dümü çömüdüm çömüdüm vay
Derdinden çürüdüm vay
Ay oğlan imana gel
Dön dolan pınara gel
Hiç bahanen yok ise
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2554
Çevreni yumağa gel
Çömüdümü dümü çömüdüm çömüdüm vay
Derdinden çürüdüm vay
Kaynak: Sadık Türk
Ay Oğlan Tatar Mısın
Ay oğlan tatar mısın
Şeftali satar mısın
Şeftali şöyle dursun ay oğlan
Benimle kaçar mısın *
Haydi yarim kaya başına kaya başına
Al beni yanına yanı başına
Ay oğlan imana gel
Dolaş da pınara gel
Hiç bahanen yok ise ay oğlan
Elini yu'mağa gel
Haydi yarim kaya başına kaya başına
Al beni yanına yanı başına
Kaynak: İbrahim Tarık Çakmak
Ay Ne Gece
Ay ne gece serin gülek göy çemen
Dört yanımız zeflr saçan yasemen
Ancah beni bu dertlere garkeden
Ne çemendi ne çiçekti
Sen sen a gulüm sen sen sen
Bir söz ahır dudağıma dilimden
Canan değil can bilirem seni men
Gece gündüz bu sinemde döğünen
Ne gönüldü ne yürekti
Sen sen a gulüm sen sen sen
Ayna Ayna Ellere
Ayna ayna ellere
Ayna düştü göllere
Ayna gurban olayım
Seni tutan ellere
Limanın gerisinden
Görünüyor Araklı
Gızlarla gonuşmaya
Meraklıyım meraklı
Vakfıkebir ukarı
Tonya teyirler Tonya
Sevdum da alamadım
Ey gidi yalan dünya
Başındaki çemberin
Uçları duğum duğum
Sigaramın içine
Sığar mısın sevduğum
Çemençemin telleri
Oynatıyı yerleri
Bana derler Rizeli
Çalan eller besbelli
Kaynak: Fahrettin Dilaver
Ay Havar Değirmenci
(Bağlantı)
Ay havar değirmenci
Sen hancı ben kervancı
Arpanı verem sana
Buğdanı tart benimçi
Arpa buğday meydanda
Yari gördüm eyvanda
Muhabbet bela şeydi
Sen damda ben eyvanda
Bağlantı
Değirmen sağ dolanı
Mum yanar yağ dolanı
Avcı bir maral için
Günde yüz dağ dolanı
Bağlantı
Değirmen savacağı
Ne serindi bucağı
Bir sabah gel bir akşam
Bir de gün orta çağı
Bağlantı
Değirmen uy değirmi
Ezipsen yüreğimi
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2555
Yıkıpsan baban evin
Çekipsen direğini
Bağlantı
Kaynak: Abdurrahman Kızılay
Ay Gız Menim Canımsan
Ay gız menim canımsan
Kaşları kemanımsan
Küçemizden geçen de
Hiç bir mene bakmisen
Gel gezme mennen aralı
Kalbimi etme yaralı
Canımdan artı sevirem
Sen kimi bir maralı
Ay gız sözüm sanadır
Gel bir meni sevindir
Dünya güzele dolsa
Menim gözüm sendedir
Gel gezme mennen aralı
Kalbimi etme yaralı
Canımdan artı sevirem
Sen kimi bir maralı
Ay gız menim gülümsen
Hoş avaz bülbülümsen
Yad ellere gidersen
Bil kl men öldürürsen
Gel gezme mennen aralı
Kalbimi etme yaralı
Canımdan artı sevirem
Sen kimi bir maralı
Kaynak: Bülbül Memedov
Ay Gız Kimin Gızısan
Ay gız kimin gızısan
Almadan kırmızısan
Atan anan beslesin
Böyüyende bizimsen
Aç hurcunu al bıçağı kes elmayı
Ver yara dilim dilim dilim dilim
Ay gız sene mailem
Göksünde hamailem
Küsme yesirin olam
Her ne desen gailem
Aç hurcunu al bıçağı kes elmayı
Ver yara dilim dilim dilim dilim
Kaynak: İbrahim Yıldırım
Gezme Menden Aralı
Gezme menden aralı
Etme könlüm yaralı
Gözlerine heyranam
Azerbaycan maralı
Sen bulag üste gelende
Gıygacı bahıp gülende
Aldın sabri gararımı
Azerbaycan maralı
Gedek Gırhgız yaylağına
Maral çühür oylağına
Enek İsay Oylağı'na
Garabağ'ın maralı
Turşsu olsun yaylağımız
Gözel Şusa Oylağımız
Sen olaydın gınağımız
Garabağ'ın maralı
Men gurbanam gözlere
Şirin şirin sözlere
Bir gonag gel bizlere
Azerbaycan maralı
Kaynak: Şevket Ali Ekberova
Ay Gız Adın Amandır
Ay gız adın amandır
Hoş bakışın yamandır
Dünen gece söz verdi (Balam)
Bu gece ki tamamdır
Gaşın gözün şirin sözün
Aldı yazık canımı
Men sene heyran
Sen cana kurban
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2556
Ay hanım hanım
Sen menim canım
Men seni alım
Dağlara gaçım bu gece
Ay gız adın Emine
Şeker verdim yemine
Nenem seni beğendi (Balam)
Gaç gel sen de men ile
Gaşın gözün şirin sözün
Aldı yazık canımı
Men sene heyran
Sen cana kurban
Ay hanım hanım
Sen menim canım
Men seni alım
Dağlara gaçım bu gece
Geline bak geline
Tefin alıp eline
Şirin şirin danışır (Balam)
Gurban olam diline
Gaşın gözün şirin sözün
Aldı yazık canımı
Men sene heyran
Sen cana kurban
Ay hanım hanım
Sen menim canım
Men seni alım
Dağlara gaçım bu gece
Kaynak: Yöre Ekibi
Ay Dolanaydı Gün Dolan Aydı
Ay dolanaydı gün dolan aydı
Yarin tek tek yürüyüşü mende olaydı
Ay çıktı daha batmaz ay dolan aydı
Hüsnüvü gören yatmaz gün dolan aydı
Hüsnüv gibi bir hüsün ay dolan aydı
Bir de Allah yaratmaz gün dolan aydı
Ay dolanaydı gün dolan aydı
Yarin tek tek yürüyüşü mende olaydı
Ay çıktı yolda durdu ay dolan aydı
Gör ne hayalda durdu gün dolan aydı
Yazmasın saçakları oy ay dolan aydı
Gözüne dalda durdu gün dolan aydı
Ay dolanaydı gün dolan aydı
Yarin tek tek yürüyüşü mende olaydı
Ay çıktı batar indi ay dolan aydı
Yar okan atar indi gün dolan aydı
Ceyla hasta düşüptü ay dolan aydı
Mecnun can satar indi gün dolan aydı
Ay dolanaydı gün dolan aydı
Yarin tek tek yürüyüşü mende olaydı
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu
Ay Doğdu Batmadı Mı
Ay doğdu batmadı mı oy oy
Ela göz yatmadı mı diley diley
Güzel sana ben vurgunam oy oy
Seni yaratan Allah oy oy
Beni yaratmadı mı diley diley
Çay taşı çakmaktaşı oy oy
Yarin çatıktır kaşı diley diley
Çirkin ile bal yenmez oy oy
Güzel ile taş taşı diley diley
Kaynak: Sadettin Kaynak
Ay Doğar Aşmak İster
Ay doğar aşmak ister
Gül yanak yaşmak ister
Benim şu garip gönlüm
Yare kavuşmak ister
Of kaderim böyle
Böyle var yare söyle
Kar yağar alçaklara
Savrulur saçaklara
Allah neler yaratmış
Sığmıyor kucaklara
Bas bas gidelim
Gidelim yolda bayram edelim
Kaynak: Cemil Cankat
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2557
Ayağında Mest Olaydım
Ayağında mest olaydım
Boynunda elmas olaydım
Başındaki fes olaydım
Ceylan gözlü Gülendam'ım
Çağında bekar olaydım
Elinde nöker olaydım
Ağzında şeker olaydım
Ceylan gözlü Gülendam'ım
Kaynak: Kurbani Kılıç
Ayağına Giymiş Sedef Nalini
Ayağına giymiş sedef nalini
Aşka düştüm kimse bilmez halimi
Elimden almak isterler yarimi
Yandım insaf eyle zalim el aman halim yaman
Sönmez aşkın ateşi hiçbir zaman hiçbir zaman
Yüreciğim demir değil taş değil
Gözlerimden akan kandır yaş değil
Böyle sevda başıma gelmiş değil
Yandım insaf eyle zalim el aman halim yaman
Sönmez aşkın ateşi hiçbir zaman hiçbir zaman
Kaynak: Bilinmiyor
Ayağına Giymiş Kara Yemeni
Ayağına giymiş kara yemeni
Sallanma sevdiğim öldürdün beni
Alem düşman olsa severim seni
Mavzer kurşunuyla vursunlar beni
Sen bir yana ben bir yana yan yana
Kaşlar kara gözler benzer ceylana
Dere kenarında bir ev yapmışam
Kerpicim tükendi naçar kalmışam
O yar için çok cefalar çekmişem
Sen bir yana ben bir yana yan yana
Sen bir yana ben bir yana yan yana
Kaşlar kara gözler benzer ceylana
Kaynak: Cemil Cankat
Avluya Bir Kuş Kondu
Avluya bir kuş kondu
Yeşil idi kanadı
Güzelleri içinde
Niye beni kınadı
Aman da yeşillim oğlan
Dolan dağları dolan
Sallan kölen ben olam
Trenin düdüğüne
Taş koydum gediğine
Anneler kızı besliyon
Vermiyor sevdiğine
Aman da yeşillim oğlan
Dolan dağları dolan
Sallan kölen ben olam
Kaynak: Nurettin Şenol
Avcıyım Ben Şu Dağları Aşmadım
Avcıyım ben şu dağları aşmadım
Sevdim seni yar ardına düşmedim
Korkma güzel bu sevdadan geçmedim
Atmam güzel atmam seni el misin
Şu dağlarda sümbül müsün gül müsün
Şu dağların avcısı var avı var
Yar bağında ayvası var narı var
Gel sevdiğim hep ellerin yari var
Atmam güzel atmam seni el misin
Şu dağlarda sümbül müsün gül müsün
Kaynak: Gündüz Haramyemez
At Getir Şakır Şakır
At getir şakır şakır Nazire'm of
Süt getir bakır bakır
Yine karşıma çıktın Nazire'm of
Börülce gözlü çakır
Arpa ektim bitti mi Nazire'm of
Yare selam gitti mi
On arşın allı basma da Nazire'm of
Şalvarına yetti mi
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2558
Kaynak: Ferruh Arsunar
Atım Araptır Benim
Atım araptır benim
Yüküm şaraptır benim
Bu yıl böyle giderse
Halım haraptır benim
Emişim de gümüşüm bir hoşum aman
Çokça da içmişim sarhoşum aman
Atım kara ben kara
Kalk gidelim Ilgar'a
Ilgar bizi neylesin
Sarılalım kızlara
Emişim de gümüşüm bir hoşum aman
Çokça da içmişim sarhoşum aman
Kaynak: Mucip Arcıman
Atladı Çıktı Eşiği
Atladı çıktı eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Kız büyük ev yakışığı
Ağlama kınan kutl'olsun
Sağdığın inek sütl'olsun
Kız anam da kınan kutl'olsun
Vardığın yerler kutl'olsun
Kız sana gerek bir ana
Ağlasın yana yana
Kız sana gerek bir baba
Ağlasın kaba kaba
Ağlama kınan kutl'olsun
Sağdığın inek sütl'olsun
Kız anam da kınan kutl'olsun
Vardığın yerler kutl'olsun
Kaynak: Selvet Aslan
Atladı Çıktı Eşiği
Atladı çıktı eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Mahallenin yakışığı
Gel ayrılıp gitmeyelim
Tepsiye koyarlar tuzu
Üstüne örterler bezi
Hay ananın bir tek kızı
Gel ayrılıp gitmeyelim
Biner atın iyisine
Gider yolun koyusuna
Haber verin dayısına
Gel ayrılıp gitmeyelim
Helebiye helebiye
Keten gömlek güveyiye
Ağama gelin getirdik
Çok şükür işi bitirdik
Kaynak: İbrahim Çoğür
Atladı Geçti Eşiği
Atladı geçti eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Mahlenin bir yakışığı
Şen anam şen babam evin şen olsun
İşte ben gidiyorum da yerin gen olsun
Ocağa koydular yuha sacını
Başıma koydular kahır tacını
Anan baban çeksin acısını
Şen anam şen babam evin şen olsun
İşte ben gidiyorum da yerin gen olsun
Kaynak: Yaşar Moral
Atladım Bahçene Girdim
Atladım bahçene girdim gülleri fincan gibi
Gerdanında üç beni var her biri mercan gibi
Sarılalım sarmaşalım ikimiz bir can gibi
Gel seninle kavledelim ya onu sev ya beni
Bir tenhada buluşalım aman ya onun ol ya benim
Kaynak: Osman Pehlivan
Atlar Eğerlendi
Atlar eğerlendi anam geldi kapıya geldi kapıya
Kız çeyizin topla topla doldur terkiye
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2559
Şimdi kızlar başlar anam yanık türküye yanık türküye
Doldur pınar doldur doldur ben gider oldum
Anamı babamı aman terkeder oldum
Anam yoğurdunu anam ayran eylesin ayran eylesin
Çıksın yüce dağ başına seyran eylesin
Anamın oğlu var anam beni neylesin beni neylesin
Anamı anamı aman benim anamı
Çarşamba gecesi aman yakın kınamı
Kaynak: Sadettin Özdağ
Atlarını Tepe Tepe Geldiler
Atlarını tepe tepe geldiler
Geldiler de obamıza kondular
Anasının evinden kızı aldılar
Leylim dilber leylim yazımız böyle
Ayak diz üstünde sazımız böyle
Tepenin başında yedik kirazı
Döküldü seçildi kaldı beyazı
Mendil mendil yolladığım çerezi
Yeyip yeyip inkar eden sen misin
Leylim dilber leylim yazımız böyle
Ayak diz üstünde sazımız böyle
Kaynak: Yöre Ekibi
Ata Binesim Geldi
Ata binesim geldi hoydahdah
Köye gidesim geldi hoydahdah
Kara gözlü yarimi hoydahdah
Yine göresim geldi hoydahdah
Aya baktım ay ayaz
Kıza baktım kız beyaz
Cebe baktım para az
O kız bize yaramaz
Bağa girdim yalınız
Göze battı çalınız
Gelin köyden geliyor
Hep oturup çalınız
Kaynak: Osman Pehlivan
Aş Yedim Dilim Yandı
Aş yedim dilim yandı
Döküldü kilim yandı
Ben kilimde değilim
Bahçede gülüm yandı
Aş yedim yar elinden
Gül derdim har elinden
Başa tek güldürmedi
Ağladım har elinden
Aş yedim aş pişirdim
Yarime gül devşirdim
Yarim uğruma çıkmış
Ben yolumu şaşırdım
Aş yedim acı kimin
Yar değil bacı kimin
Bahçemin katmer gülü
Başımın tacı kimin
Kaynak: Vasfi Akyol
Aşıp Karlı Dağlar Gelirsin
Ey aşıp karlı dağlar gelirsin
Sarı da turnam gelirsin allı sunam gelirsin ey
Eylen turnam eylen haber sorayım
Beyler beyler sorayım telli sunam sorayım ey
Bizim elden ne haberler bilirsin san da turnam 
Eylen turnam eylen haber sorayım
Beyler beyler sorayım telli sunam sorayım ey
Ey ela gözlerini sevdiğim dilber
Sarı da turnam yar dilber allı sunam yar dilber ey
Ben senin derdinden yanar ağlarım
Beyler beyler ağlarım telli sunam ağlarım ey
Kime arzeyleyim garip halimi sarı da turnam
Eylen turnam eylen haber sorayım
Beyler beyler sorayım telli sunam sorayım ey
Kaynak: Sadık Keşan
Aşıp Aşıp Gider Yaylanın Yolu
Aşıp aşıp gider yaylanın yolu
Sehile dayanmaz Imara'nın gülü
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2560
Gayet güzel olsa yiğidin yari
O da gelir bir bir iki naz ile
Yayla yollarında göç kater kater
Eşinden ayrılmış bir palaz öter
Ötme palaz ötme seni tutarlar
Tutarlar da dar kafese katarlar
Kaynak: Cavit Erden
Aşıklar Neylesin Seni (Dünya)
Aşıklar neylesin seni
Bir ismin var yalan dünya
Haramiler kol kol olsun
Etsin seni talan dünya
Yaş ağaçları kuruttun
Bunca canları çürüttün
Eline geçeni yuttun
Dev ejderha yılan dünya
Daimi konan göçüyor
Bahar geldi gül açıyor
Çirkin güzelden kaçıyor
Kargalara kalan dünya
Kaynak: Aşık Daimi
Aşamadım Şu Dağların Belinden
Aşamadım şu dağların belinden
Kahve'çerken fincan kaydı elimden
Kurtulaydım şu zalimin dilinden
Ördeğim gölüne girmeye geldim
Şahinim koluna konmaya geldim
Elmayıdım indirdiler dalımdan
Ayırdılar beni nazlı yarimden
Kurtulaydım şu zalimin elinden
Ördeğim gölüne girmeye geldim
Şahinim koluna konmaya geldim
Kaynak: Selahattin Tekakçe
Aşamadım Emirdağ'ı Başından
Aşamadım Emirdağ'ı başından
Yatamadım hayalinden düşünden
Az mı oldu ayrılalı eşimden
Kız iken beraber olan ben idim
Emirrdağı ne belalı başın var
Yastık olup yaslanacak taşın var
Şu dağlarda bir gelinle işim var
Kız iken beraber olan ben idim
Kaynak: Kamil Karanfil
Aşahtan Gelirem
Aşahtan gelirem yüküm eriktir
Eriğin dalları yere eğiktir
Bir emmim kızı var taze feriktir
Aşahtan gelirem yüküm üzümdür
Üzümün dalları düzüm düzümdür
Bir emmim kızı var iki gözümdür
Gelme ecel gelme üç gün ara ver
Üç günden ne çıkar beş gün ara ver
Gel al bu sevdayı götür yara ver
Kaynak: Seyfettin Sığmaz
Aşağı Yoldan Çıktı Aldıramadım
Aşağı yoldan çıktı aldıramadım
Teni yoldan çıktı kaldıramadım
Gerdanı gerdana sardıramadım
Boyunu boyuma sardıramadım
Bir elimde cura bir elimde sipsi
Bu kızın aklını kandıramadım
Oy beni beni vay beni beni
Çalarım curamı isterim seni
Yüce dağ başında kar kater kater
Arının verdiği bal bana yeter
Arının verdiği balı neyleyim
Yarin ilen gezdiğim kar bana yeter
Oy beni beni vay beni beni
Çalarım curamı isterim seni
Kaynak: Kadir Turan
Aşağıdan Gelir Omuz Omuza
Aşağıdan gelir omuz omuza
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2561
Çiğdem de karışmış aman aman güle nergize
Benden selam olsun o vefasıza
Baba bayramınız aman aman mübarek ola
Kirve bayramınız aman aman karalı gele
Duvara yaslandım cıgaram içem
Yağlı kurşun gelir aman aman ben nere kaçam
Kanadım yoktur ki havaya uçam
Baba bayramınız aman aman mübarek ola
Kirve bayramınız aman aman karalı gele
Yorgun yorgun vardım orak biçmeye
Köyün çeşmesinden aman aman bir su içmeye
Yağlı kurşun gelir ciğer deşmeye
Baba bayramınız aman aman mübarek ola
Kirve bayramınız aman aman karalı gele
Kaynak: Adnan Gül
Aşağıdan Gelir Eli Develi
Aşağıdan gelir eli develi
Devesin boynu da altın laleli
Kız gelin olalı burnun havalı
Ben seni kız iken seven oğlanım
Konma bülbül konma ağaç dalına
Seni de vururlar yarin yoluna
Aşağıdan gelir hozalı gelin
Topla fistanını toz olur gelin
Kaldırsa peçesin görsem yüzünü
Eller arif olmuş söz olur gelin
Konma bülbül konma ağaç dalına
Seni de vururlar yarin yoluna
Güllüm seni alır alır kaçarım
Karlı dağ ardına çadır açarım
Kahve bulamazsam kenger açarım
Elbet ben de bir Güllümü sararım
Konma bülbül konma ağaç dalına
Seni de vururlar yarin yoluna
Kaynak: Muzaffer Sarısözen
Aşağıdan Gelir Aldıramadım
Aşağıdan gelir aldıramadım
Kolları boynuna sardıramadım
Bir elimde divit birinde kalem
Bir yarin aklını kandıramadım
Aşağıdan gelir allı valalı
Parmakları boğum boğum kınalı
Ne de büyümüşsün gelin edalı
Ben seni ezelden seven oğlanım
Aşağıdan gelir Kerem'in yari
Taramış zülfünü vermiş tımarı
Ak göğsün üstünde zemzem pınarı
İçip susuzluğum söndüremedim
Kaynak: Metin Pala
Aşağıdan Gelen Üzüm Kağnısı
Aşağıdan gelen üzüm kağnısı
İçinde de güzellerin benlisi (bir danem)
Bilmiyom ki benim yarim hangisi
Orta boylu kara yağız kendisi (bir danem)
Çeşmenin başında yare kavuştum
Yar aşağı ben yukan savuştum (bir danem)
Çoktan beri ben yar ile küsüdüm
Bir gül verdim ben yar ile barıştım (bir danem)
Kaynak: Mevlide Kayhan
Aşağıdan Gelen Geline Benzer
Aşağıdan gelen geline benzer
Saçları telefon teline benzer
Ben yarimi nerde olsa bilirim
Çiçekli bahçenin gülüne benzer
Aşağıdan cıvıl cıvıl kuş gelir
Kapalılar dolu gider boş gelir
Çıkma yarim çıkma sen köyümüzden
Belki olur başına bir iş gelir
Aşağıdan eser poyraz acılar
Yukarıdan çam dalları gıcılar
Şu karşıdan gelen çifte avcılar
İçinizde atlı yarim yok mudur
Kaynak: Satı Yeşil
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2562
Asmalı Mençere Kara Gözlüm
Asmalı mençere
Kara gözlüm al beni içere
Merdivenim kırk ayak
Kırkına vurdum dayak
Benden başka seversen
Kalkmaz döşeklerde yat
Olur mu böyle
Kara gözlüm derdini söyle
Kaleden indirdiler
Kır ata bindirdiler
Üç günlük güvey iken
Yemen'e gönderdiler
Asmalı mençere
Kara gözlüm al beni içere
Kaynak: Ahmet Yamacı
Asmalıdır Evimiz
Asmalıdır evimiz leylim yar
Yeni düştü sevimiz leylim yar
Sevda böyle giderse leylim yar
Çatlar ölür birimiz leylim yar
Leylim leylim leylolsun leylim yar
Hergün akşam böylolsun leylim yar
Kaleden iniyorum leylim yar
Dön desen dönüyorum leylim yar
Aşkından kibrit oldum leylim yar
Üflesen yanıyorum leylim yar
Leylim leylim leylolsun leylim yar
Hergün akşam böylolsun leylim yar
Karanfilim sarkarım leylim yar
Açılmaya korkarım leylim yar
Yar geliyor deseler leylim yar
Hasta olsam kalkarım leylim yar
Leylim leylim leylolsun leylim yar
Hergün akşam böylolsun leylim yar
Kaynak: Ahmet Yamacı
Asmalar
Asmalar da aman kol uzatmış dallere
Hele hele dallere vay
Ammanın garip anam dallere vay
Sen düşürdün aman beni halden hallere
Hele hele hallere vay
Ammanın garip anam hallere vay
Asmalar da kol uzatmış engine
Şimdi rağbet güzel ile zengine
Kaynak: Osman Kavuncu
Asker Ettiler Beni De
Asker ettiler beni de
Kuram çıktı Yemen'e
Vuruldum sol taraftan
Kanım akar çöllere
Askerim gidiyorum da
Uğradım handan hana
Ateş oldu yanıyor da
Bizi doğuran ana
Ay vuruyor vuruyor da
Yürüyor da duruyor
Konuştuğumuz yerin de
Çimenleri kuruyor
Kaynak: Dursun Tanyaş
Arpa Ektim Biçemedim (Ali Paşa)
Arpa ektim biçemedim
Bir düş gördüm seçemedim
Alışmışam soğuk suya
Issı sular içemedim
Allı gelin pullu gelin
Sana liralar vereyim
Bu güzellik sende varken
Beşibirlik dizdireyim
Üç atım var biri binek
Arkadaşlar kalkın gidek
Ali Paşa'yı vurdular
Yavrusuna haber verek
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2563
Allı gelin pullu gelin
Sana liralar vereyim
Bu güzellik sende varken
Beşibirlik dizdireyim
Paşa giyer iki kürkü
Biri samur biri tilki
Ali Paşa'yı vurdular
Harap oldu Van'ın mülkü
Allı gelin pullu gelin
Sana liralar vereyim
Bu güzellik sende varken
Beşibirlik dizdireyim
Karavanaya vurdular
Yüzbaşılar darıldılar
<b>Darılmayın yüzbaşılar
Ali Paşa'yı vurdular</b>
(<i>Repertuarda</i>)
Ali Paşa'yı vurdular
Darılmayın arkadaşlar
Allı gelin pullu gelin
Sana liralar vereyim
Bu güzellik sende varken
Beşibirlik dizdireyim
Kaynak: Abdurrahman Cabiroğlu
Arpa Buğday Çec Olur
Arpa buğday çec olur
Güzeller güleç olur
Meyil verme güzele
Ayrılması güç olur
Arpa buğday daneler
Yıkılsın meyhaneler
Terzi elin kırılsın
Dar geliyor düğmeler
Aya baktım ay beyaz
Kıza baktım kız beyaz
Cebe baktım para az
O kız bize yaramaz
Kaynak: Nida Tüfekçi
Armuttan Kayacağım
Armuttan kayacağım
Sallan gel bakacağım
Yarime nazar değmiş
Nazarlık takacağım
Ah niçin niçin de niçin
Ah niçin hanım canım niçin
Öldüm yar yar senin için
Armut dalda bir sıra
Yarim gitti Mısır'a
Koyun olsam yayılsam
Yarimin ardı sıra
Ah niçin niçin de niçin
Ah niçin hanım canım niçin
Öldüm yar yar senin için
Armut koydum sepede
Yari gördüm tepede
Öyle bir yar sevdim ki
Şan olsun memlekete
Kaynak: Zileli Halil
Armut Ağacına Yaslanmayasın
Armut ağacına da yaslanmıyasın (Aman aman)
Yarim var diye de güvenmiyesin (Allah'tan bulan)
El gızı dediğin uçan bir guşdur (Aman aman)
Datlı dillerine de güvenmiyesin (Allah'tan bulan)
Güzel ol ki güvenmiyesin (Allah'tan bulan)
Güzel ol ki söylenesin dillerde
Ehil ol ki söylenesin ellerde
Tarlaya gidiyor da tütün gırmaya (Aman aman)
Geyin garaları nazar almaya (Aman aman)
Zalim anan seni bana vermezse (Aman aman)
Gırıla golları da murat almıya (Aman aman)
Güzel ol ki güvenmiyesin
Güzel ol ki söylenesin dillerde
Ehil ol ki söylenesin ellerde
Kaynak: Erdal Ünal
Ardıçtandır Kuyuların Kovası
Ardıçtandır kuyuların kovası
Suya koyvermiyor kızın gavur anası
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2564
Ne ettim de aldandım Allahından bulası
Dolandım dağları kar bulamadım
Halime münasip yar bulamadım
Uzun olur kuyuların zinciri
Kıymetli olur Aşalı'nın inciri
Salıverin oğlanların gencini
Dolandım dağları kar parça parça
Aşalım geliyor el çırpa çırpa
Kaynak: Yalçın Özsoy
Ardahan'ın Yollarında (Dimme)
Ardahan'ın yollarında
Güller açıp bağlarında
Eyle bir yar sevmişem ki
Onüç ondört çağlarında
(Bağlantı)
Eyvah Dimme Dimme
Nazlı yar Dimme
Men özüm serhoş
Sen şarap verme
Dimme'yi çayda gördüm
Elinde bir bayda gördüm
İki öptüm bir de sevdim
Ondan ne bir fayda gördüm
Bağlantı
Samavarı alıştıram
Maşa salıp garıştıram
O yar mennen ayrı gezer
Küstürmüşem barıştıram
Bağlantı
Kaynak: Musa Yılmaz
Ah Laçin Vah Laçin
Araz üste buz üste
Kebap yanar köz üste
Koy beni götürsünler balam
Bir ela göz kız üste
Ah laçin vah laçin
Gel seni götürem gaçim
Apuşka'dan taş gelir
Humar gözden yaş gelir
Seni mene verseler balam
Allah'a da hoş gelir
Ah laçin vah laçin
Gel seni götürem gaçim
Araz Gelir Gıygacı
Araz gelir gıygacı ay gız ay gız ay yamandır
Şu gelen iki bacı kadan (derdin) alım
Biri benim öz yarim ay gız ay gız ay yamandır
Biri başımın tacı kadan alım
Araz üstü minçeğem ay gız ay gız ay yamandır
Gel esme köynekçeyem kadan alım
Ellere çirkin olsam ay gız ay gız ay yamandır
Öz yarime gökçeğem kadan alım
Araz üste buz üste ay gız ay gız ay yamandır
Kebap yanar köz üste kadan alım
Koy meni öldürsünler ay gız ay gız ay yamandır
Bir ala göz kız üste kadan alım
Kaynak: Muazzez Turing
Aramıza Girmiş Dağlar Denizler
Aramıza girmiş dağlar denizler
Gelemem diyorum efem sen gel diyorsun
Kar yağmış yollara örtülmüş izler
Bulamam diyorum of of sen bul diyorsun
Esiyor başımda bir kavak yeli
Kapladı gönlümü öf öf bir sevda seli
Hergün ağlıyorum gittin gideli
Gülemem diyorum sen gül diyorsun
Arakçının Mendedir Ceyran
Arakçının mendedir ceyran
Sermişem çemendedir ceyran
Alem gözele dönse ceyran
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2565
Menim gözüm sendedir ceyran
Aşığın çoktur senin çoktur
Kirpiğin oktur senin oktur
Derdinden men deliyem
Heç habarın yoktur senin
Sene men gül demirem ceyran
Gülün ömrü az olur ceyran
Sene bülbül diyemem ceyran
Bülbül hoş avaz olur ceyran
Kaynak: Zeynep Hanlarova
Arabaya Taş Koydum
Arabaya taş koydum
Gül yastığa baş koydum
Yarim senin uğruna
Adımı sarhoş koydum
Adı doğru sanı doğru
Yarim geliver bana doğru
Bayıra varmaz oldun
Adımı sormaz oldun
Yarim seni seveli
Bu köyde durmaz oldun
Adı doğru sanı doğru
Yarim geliver bana doğru
Karanfilim sarkarım
Açılmaya korkarım
Yarin geldi deseler
Hasta olsam kalkarım
Adı doğru sanı doğru
Yarim geliver bana doğru
Kaynak: Aysel Hasanova
Arabaya Taş Koydum Hanımım
Arabaya taş koydum hanımım
Ben bu yola baş koydum hanımım
Seni gelecek diye hanımım
Bir yanımı boş koydum hanımım
Kekliğim vak vak ufak ufak ufak bas
Aç kolların sar boynuma
İster öldür ister as
Arabası dört teker hanımım
Beyoğlu'na kum çeker hanımım
Beyoğlu'nun kızları hanımım
İşmar eder göz süzer
Kekliğim vak vak ufak ufak ufak bas
Aç kolların sar boynuma
İster öldür ister as
Kaynak: Bilinmiyor
Arabamın Atları (Mahmudum)
Arabamın atları deh deh deh aman da
Boyalı kanatları deh deh aman da
Aslan Mahmut'um gel
Arabamın ispiti deh deh deh aman da
Dolaşalım Kepsi'ti gel gel
Aman da aslan Mahmud'um gel
Kaynak: Sadi Yaver Ataman
Arabacı
Arabacı arabacı
İşte sana ben kiracı
(Arabacı sür nereye)
Beyoğlu'na
Yallah yallah yallah yallah
Haydindi tıkır mıkır yallah yallah
Arabaya da binelim
Beyoğlu'na da gidelim
(Arabacı sür nereye)
Üsküdar'a
Yallah yallah yallah yallah
Haydindi tıkır mıkır yallah yallah
Bu eğlence böyle mi olur
Aman beyim liraları da bozdur
(Arabacı sür nereye)
Sirkeci'ye
Yallah yallah yallah yallah
Haydindi tıkır mıkır yallah yallah
Kaynak: Turhan Sözkesen
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2566
Annem Entari Almış
Annem entari almış
Siyah dalları varmış
Keşke sevmez olaydım
Yarimin yarı varmış
Beyim aman dağlarda dağlarda
Koyun güder ovalarda
Beyaz giyme tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Senin fidan boyunu
Nazar eder yolcular
Beyim aman dağlarda dağlarda
Koyun güder ovalarda
Yatma yeşil çimene
Uyur uyanamazsın
Verme beni ellere
Görür dayanamazsın
Beyim aman dağlarda dağlarda
Koyun güder ovalarda
Kaynak: Refia Can
Anam Yoğurdunu Ayran Eylesin
Anam yoğurdunu anam ayran eylesin
Çıksın yüce dağ başına seyran eylesin
Anamın oğlu var anam beni neylesin
Anam benim anam
Hiç ulu kavakta anam meyve blter mi
Oğulsuz evlerde anam tütün tüter mi
Çağırın anamı anam gele yanıma
Anam benlm anam
Anama deyin ki anam erken uyana
Anam varken kimler anam derdime yana
Efendi kardaşa deyin yüke dayana
Anam benim anam
Kaynak: Vasfi Akyol
Anlatamam Derdimi
Anlatamam derdimi dertsiz insana
Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez
Derdim bana derman imiş bilmedim
Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz
Olamaz aman aman olamaz aman ey
Gülü yetiştlrir dikenli çalı
Arı her çiçekten yapıyor balı
Kişi sabır ile bulur kemali
Sabretmeyen maksudunu bulamaz
Bulamaz aman aman bulamaz aman ey
Kaynak: Aşık Veysel
Altunu Bozdurayım (Ninna)
Altunu bozdurayım
Gerdana dizdireyim
İpek mendil değilsen anam
Cebimde gezdireyim
Ninna aslanım ninna
Ninna güzelim ninna
Usul yavaş bas da gel
Dökmeler oynamasın
Evin arkasından gel
Cazı anan duymasm
Ninna aslanım ninna
Ninna güzelim ninna
Batlama deresine
Taş köprü kurulacak
Verin benim yarimi
Orada kalınacak
Ninna aslanım ninna
Ninna güzelim ninna
Kaynak: Osman Bicioğlu
Altunu Bozdurayım Galice
Altunu bozdurayım galice fotinli gelin
Gerdana dizdireyim galice fotinli gelin
İpek mendil değilsin galice fotinli gelin
Cepimde gezdireyim galice fotinli gelin
Evleri görünüyor galice fotinli gelin
Gönüldür yeriniyor galice fotinli gelin
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2567
Çekilecek dert değil galice fotinli gelin
Mevlam sabır veriyor galice fotinli gelin
Evleri uçta yarim galice fotinli gelin
Ver bana mücde yarim galice fotinli gelin
Bastığın topraklara galice fotinli gelin
Kılayım secde yarim galice fotinli gelin
Kaynak: Fatma Efe
Al Yazmamı Düreyim
Al yazmamı düreyim
(Aman) Aç kapıyı gireyim
Uyu uyan sar beni
(Aman) Yar olduğun bileyim
Al yazmam dalda kaldı
(Aman) Gözlerim yolda kaldı
Yıkılası meyhane
(Aman) Serhoşum nerde kaldı
Köprünün altı geriz
(Amanın) Üstünden geçiveriz
Zalım baban vermezse
(Haydi) Dağlara gaçıveriz
Kaynak: İbrahim Usta
Al Yeşil Dökün Anneler
Al yeşil dökün anneler mezar taşıma
Gelen ağlar giden ağlar (ah) bu genç yaşıma
Bu ne felaketti geldi başıma
Kahretmiyor zalim felek kanlı yaşıma
Kuloğlu'yum mesare de bin rahmet olsun
Yüreğimden vurdular beni tabip ne yapsın
Potin ayağımda igal başımda kalsın
Ciğerimden vurdular beni doktor ne yapsın
Kaynak: Bedirhan Kırmızı
Al Yeşil Geymiş Allanır
Al yeşil geymiş allanır (aman)
Çermik yolunda sallanır
Korharam bu söz dallanır (aman)
Yandım yanasan ay gız
Benim olasan ay gız
Al yeşil geymiş bürünür (aman)
Fistanı yerde sürünür
Yel vurur yüzün görünür (aman)
Yandım yanasan ay gız
Benim olasan ay gız
Başına örtmüş emame (aman)
Nazılan gider hamame
Goynunda bir çift şemame (aman)
Yandım yanasan ay gız
Benim olasan ay gız
Başına örtmüş yazmayı (aman)
Burnuna takmış hızmayı
Nerden öğrenmiş gezmeyi (aman)
Yandım yanasan ay gız
Benim olasan ay gız
Kaynak: Faruk Kaleli
Seko (Bağdatlı)
Aman aman Bağdatlı
Yanağı baldan tatlı
Kış günü yar yanında
Yaz günü sahra tatlı
(Bağlantı)
Aman aman meleğim
Nasıl edeyim
Seko seko seko gel yanıma
Bağdat'a giden olsa
Halimden bilen olsa
Seni yıkarım Bağdat
Yarime ziyan olsa
Bağlantı
Bağdat'a tel vuruldu
Akan sular duruldu
Şu benim cahil gönlüm
Bir güzele vuruldu
Bağlantı
Kaynak: Necmettin Melek
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2568
Al Tavandan Belleri 1
Al tavandan belleri
Belle bellemeleri
Kız ablana söyleme
Gezdiğimiz yerleri
(Bağlantı)
Di nargile nargile
Kalk gidelim yargile
Bizim şişe boşalmış
Doldur gel güle güle
Bir taş attım sazlara
Gitti vurdu kazlara
Anne beni evlendir
İstediğim kızlarla
Bağlantı
Serendeler yaptırdım
Altı direk üstüne
Benim bu türkülerim
Yanık yürek üstüne
Bağlantı
Kaynak: Ömer Akpınar
Altı Kızlar
Altı kızın biri Ayşe
Benleri var köşe köşe
Dostiar şaştı hep bu işe
Altı kızlar altı kızlar
Altı kızın biri Meryem
Benleri var eğrem büğrem
Zülfündeki gülü derem
Altı kızlar altı kızlar
Altı kızın biri Fatma
Benleri var derme çatma
Kız bürüğün yana atma
Altı kızlar altı kızlar
Kaynak: Yöre Ekibi
Altın Tabakta Bal Var
Altın tabakta kaymak
Yiyilir parmak parmak
Değer dünya malını
Kerkük'ten bir kız almak
Altın tabakta bal var
Oğlan neneme yalvar
Nenem sene kız vermez
El kaldır Hakk'a yalvar
Altın dişim kaplama
Oğlan girme odama
Nenem sene kız vermez
Mektup gönder babama
Altın tabakta bal var
Oğlan neneme yalvar
Nenem sene kız vermez
El kaldır Hakk'a yalvar
Altın yüzük bende var
Menim gözüm sende var
Bunu Huda'm yazıptı
Menim elimde ne var
Altın tabakta bal var
Oğlan neneme yalvar
Nenem sene kız vermez
El kaldır Hakk'a yalvar
Kaynak: Abdülvahap Sait
Altın Tabakta Vişne
Altın tabakta vişne
Oğlan ardıma düşme
Beni sana vermezler
Boşuna dile düşme
Tahta havlusu sevdim doğrusu
Ay doğmuştur ışıktır
Tabak dolu kaşıktır
Komşular ne karışır
O yar bana aşıktır
Tahta havlusu canım sevdim doğrusu
Kız Feride Feride
Kınalı ellerinde
Seni alacağım amma
Askerlik var geride
Kaynak: Yıldız İbrahimova
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2569
Altın Yüzüğüm Kırıldı
Altın yüzüğüm kırıldı
Suya düştü su duruldu
Dediler yarim geliyor
İnce bellerim kırıldı
Tel tel tellerine
Kurban olam dillerine
Atımın da nalı yoktur
Üzerinde çulu yoktur
Gölbaşı'n da yolu yoktur
Git gelemem emmim kızı
Tel tel tellerine
Kurban olam dillerine
Altınlarım n'ol edeyim
Al hırkamı çul edeyim
Gölbaşı'nı yol edeyim
Ben gelemem emmim kızı
Tel tel tellerine
Kurban olam dülerine
Kaynak: Bilinmiyor
Altın Yüzük Ulanmaz
Altın yüzük ulanmaz
Suya atsan bulanmaz
El kızı değil mi ki
Kurban olsan inanmaz
Sen az doldur sevdiğim içemiyom ben
Ne kadar güzel isen geçemiyom ben
Altın yüzük yaptırdım
Samsun (Kuyum) ustalarına
Doktor ilaç vermiyor
Sevda hastalarına
Sen az doldur sevdiğim içemiyom ben
Ne kadar güzel isen geçemiyom ben
Parmağına altın yüzük takarım
O güzel eline kına yakarım
Sen az doldur sevdiğim içemiyom ben
Ne kadar güzel isen geçemiyom ben
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan
Altın Yüzük Var Benim
Altın yüzük var benim aman
Parmağıma dar benim
Güzellerin içinde aman
Kömür gözlü yar benim
Hop ninnayı ninnayı aman
Gel oynayı oynayı
Altın yüzük yaptırdım aman
Kuyum ustalarına
Acep ilaç olur mu aman
Gönül hastalarına
Hop ninnayı ninnayı aman
Gel oynayı oynayı
Altım bozdurayım aman
Gerdana dizdireyim
Elma armut değilsin aman
Cebimde gezdireyim
Hop ninnayı ninnayı aman
Gel oynayı oynayı
Kaynak: Sarı Recep
Ali Kavak Kesiyor
Ali kavak kesiyor (ey mavi donlu)
Efil efil esiyor (sil gözü ganlı)
Efil efil esiyor (sil gözü ganlı)
Ben Ali'ye ne dedim (ey mavi donlu)
Durup durup küsüyor (sil gözü ganlı)
Cici potinim cici (ey mavi donlu)
Gezdiğim çimen içi (sil gözü ganlı)
Gezdiğim çimen içi (sil gözü ganlı)
Bizim aldığımız gız (ey mavi donlu)
Gavrulmuş badem içi (sil gözü ganlı)
Davlumbazım dat gibi (ey mavi donlu)
Gomşularım yat gibi (sil gözü ganlı)
Gomşularım yat gibi (sil gözü ganlı)
Bizi yeren komşular (ey mavi donlu)
Dondu galdı mat gibi (sil gözü ganlı)
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2570
Kaynak: Hüseyin Karatürk
Alişimin Kaşları Kare
Alişimin kaşları kare aman
Sen açtın sineme yare
Bulamadım derdime çare aman
Görmedim hiç ah civan
Alişimi Tuna boyunda
Evleri var hane hane aman
Benleri var tane tane
Saramadım kane kane aman
Görmedim hiç ah civan
Alişimi Tuna boyunda
Evleri var yolbaşında aman
Benleri var sol kaşında
Saramadım genç yaşında aman
Görmedim hiç ah civan
Alişimi Tuna boyunda
(Ek)
Alişimin yatır yol başında aman
Benleri var sol kaşında
Yazık oldu genç yaşında aman
Görmedin hiç ah civan
Alişimi Tuna boyunda
Kaynak: Kemal Altınkaya
Allı Gelin Girmiş Bara
Allı gelin girmiş bara
Kızardı da döndü nara
Gelin gel bara gel bara
Öldüm yalvara yalvara
Gelinin suna saçları
Güveyin hilal kaşları
Yaktı beni bakışları
Gelin gel bara gel bara
Öldüm yalvara yalvara
Kaynak: Cemal Alemdar
Allı Yazma Başında
Allı yazma başında
Aman kalem oynar kaşında
Benim sevdiğim güzel
Aman on üç on dört yaşında
Vay vay vay vay aman
Ayrı da düştüm yavrum ben duramam
Allı yazma bürünür
Saçı yerde sürünür
Benim sevdiğim dilber
Nerelerde görünür
Vay vay vay vay aman
Ayrı da düştüm yavrum ben duramam
Kaynak: Hüseyin Çelik
Al Şu Mumu Eline Yak Demedim Mi
Al şu mumu eline yak demedim mi
Kasaturayı beline tak demedim mi
Akşama yolun uzak kal demedim mi
Kasaturayı belinden al demedim mi
Al şu mumu eline tut demedim mi
Kasaturayı belinden at demedim mi
Akşama yolun uzak kal demedim mi
Kasaturayı belinden al demedim mi
Kaynak: Mustafa Çağlar
Akşam Olur Kervan Çıkar
Akşam olur kervan çıkar yokuşa
Ak gerdana siyah perçem yakışa
Mail oldum o sendeki bakışa
Ben vuruldum o sendeki bakışa
Şakir-i şirvan ela göz bala
Hayran bala kurban bala
Kaynak: Mahmut Güzelgöz
Ala Çorap Örmedim
Ala çorap örmedim
Ayağıma geymedim (aman)
Çok güzeller sevdim (amma)
Kıymet gibi görmedim
Hoppa ninna ninna nay ninna nay ninna nay
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2571
Yandım ninna ninna nay ninna nay ninna nay
Ala çorap nakışı
Kıymet kıza yakışı
Çoklarını öldürür (de)
Kıymet kızın bakışı
Hopa ninna ninna nay ninna nay ninna nay
Yandım ninna ninna nay ninna nay ninna nay
Kiraz koydum sepete
Yar oturur tepede
Kıymet kızın gözleri (de)
Şan oldu memlekete
Hopa ninna ninna nay ninna nay ninna nay
Yandım ninna ninna nay ninna nay ninna nay
Kaynak: Aslan Kurt
Ala Gözlü Nazlı Dilber (Sakınırım)
Ala gözlü nazlı dilber
Seni kandan sakınırım
Kandan değil hey efendim
Seni candan sakınırım
O yana bu yana bakma
Beni ateşlere yakma
Elini koynuna sokma
Seni senden sakınırım
Gevheri der ben bir merdim
Yüreğimden çıkmaz derdim
Sen bir kuzu ben bir kurdum
Seni benden sakınırım
Kaynak: Aşık Gevheri
Al Alma Gönül Alma
Al alma gönül alma
Allanıp yenil alma
Seni yare yolladım
Kazandım gönül alma
Kenar gezme dolan yar gel içeri
Bize mehman olan yar gel içeri
Ağaçta sallanırsan
Sallanıp ballanırsan
Bazen emanet olup
O yare yollanırsan
Kenar gezme dolan yar gel içeri
Bize mehman olan yar gel içeri
Dağı dolaşan oğlan
Dolaşıp aşan oğlan
Hasretine yanaram
Tezce kavuşak oğlan
Kenar gezme dolan yar gel içeri
Bize mehman olan yar gel içeri
Kaynak: Kurbani Kılıç
Alaydım Elin Elime
Alaydım elin elime
Varaydım baban evine
Merhamet eyle halime (*)
Kurbanın olam yar senin
Hayranın olam yar senin
Başına örtmüş valalar
Yüreğim başı paralar
Korkaram seni alalar
Kurbanın olam yar senin
Hayranın olam yar senin
Kaynak: Mahmut Güzelgöz
Al Elmayı Daldan Al
Al elmayı daldan al
Daldan alma benden al
Duydum gelin olisin
Dur ben ölim ondan ol
Uy Henno Henno Henno
Eller kınalı Henno
Gözler sürmeli Henno
Al elma dört olaydı
Yiyene dert olaydı
Al elmayı veren yar
Sözüne mert olaydı
Uy Henno Henno Henno
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2572
Eller kınalı Henno
Gözler sürmeli Henno
Elma versem almazsın
Sen almadan kanmazsın
Hangi bağın gülüsen
Karlar yağsa solmazsın
Uy Henno Henno Henno
Eller kınalı Henno
Gözler sürmeli Henno
Elma atışan kurban
Atıp tutuşan kurban
Alem de yol gidiyor
Senin yatışan kurban
Uy Henno Henno Henno
Eller kınalı Henno
Gözler sürmeli Henno
Al elmanın dördünü
Sev yiğidin merdini
Seversen bir güzel sev
Çekme çirkin kahrını
Uy Henno Henno Henno
Eller kınalı Henno
Gözler sürmeli Henno
Kaynak: Vasfi Akyol
Al Geydim Alsın Diye
Al geydim alsın diye
Mor giydim sarsın diye
İsteyene varmadım
Sevdiğim alsın diye
Ayva sarısı yarim
Limon yarısı yarim
Ben senden ayrılmam
Lafın doğrusu yarim
Kaynak: Serpil Kaya
Ak Sineye Vardım
Ak sineye vardım (annem annem)
Koyun yaymaya (ey ey)
Koyun değil merem (annem annem)
Yari görmeye (aslanım)
Bilmem hayal mıdır (annem annem)
Bilmem düş müdür (ey ey)
Mektubun gelmiyor (annem annem)
Yollar kış mıdır (aslanım)
Yine yeşillendi (annem annem)
Niğde bağları (ey ey)
Bize mesken oldu (annem annem)
Gurbet elleri (aslanım)
Kaynak: Mehmet Balkan
Aksaray'a Gide Gele Yoruldum
Aksaray'a gide gele yoruldum (yoruldum canım)
Ben o yarin cemaline vuruldum (vuruldum canım)
Uzun boylu ince bele sarıldım (sarıldım canım)
Seni bana verseler (verseler canım)
Telli duvak sırma teller taksalar (taksalar canım)
Verin benim cananımı gideyin (gideyim canım)
Düğün kurun ben safalar süreyim (süreyim canım)
Çıkar isem şu yokuşun başına (başına canım)
Bir ok attım kapındaki taşına (taşına canım)
Benim yarim girmiş on beş yaşına (yaşına canım)
Seni bana verseler (verseler canım)
Telli duvak sırma teller taksalar (taksalar canım)
Verin benim cananımı gideyin (gideyim canım)
Düğün kurun ben safalar süreyim (süreyim canım)
Kaynak: Veli Kanık
Akşamın Vakti Geçti
Akşamın vakti geçti
Bir güzel baktı geçti
Zülfünün tellerini
Boynuma taktı geçti
Hey gelişine gidişine gülüşüne
Ben sana hayran hey
Ben sana kurban
Kahve Yemen'den gelir
Bülbül çimenden gelir
Yari güzel olanlar
Her gün yabandan gelir
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2573
Hey gelişine gidişine gülüşüne
Ben sana hayran hey
Ben sana kurban
Kahve yemen neylesin
Bülbül çimen neylesin
Yari güzel olanlar
Her gün yaban neylesin
Hey gelişine gidişine gülüşüne
Ben sana hayran hey
Ben sana kurban
Kaynak: Şakir Şener
Akşam Oldu Gün Dolaşmaz (Yıldız)
Akşam oldu gün dolaşmaz
Sabah oldu ülker açmaz
(Ah benim yarim benden geçmez)
Niye doğdun sarı yıldız
Yıldız yıldız yıldız yıldız
Yıldız yıldız yıldız ey
Kanlı m'oldun kenli m'oldun
Niye doğdun evler yıkan beller büken
Zalım ayrılık dön dön dön dön dön
Parmağında hatem yüzük
Kolunda altın bilezik
Sevilmeyen kıza (da) yazık
Niye doğdun sarı yıldız
Yıldız yıldız yıldız yıldız
Yıldız yıldız yıldız ey
Kanlı m'oldun kenli m'oldun
Niye doğdun evler yıkan beller büken
Zalım ayrılık dön dön dön dön dön
 

Okunma : 5028
guney sigorta
karaman


EKSPERTİZ
Gündem haberleri
Alt geçitte akıl almaz kaza
28 Eylül 2020 Okunma: 9176 Asayiş
Karaman'da 11 bin kişi bu bölgede çalışıyor
29 Eylül 2020 Okunma: 6555 Ekonomi
Karaman'da sağlık çalışanları hastane önünde haklarını aradı
29 Eylül 2020 Okunma: 5685 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın