Karamandan.com

Karamandan.com

29 Eylül 2020 Salı
aşk türküleri
Ah dediğin güne düştüm Kaynak: Cemil Cankat Pınara Varmadın Mı Pınara varmadın mı Su alıp gelmedin mi Seni efenin kızı Hiç gelin olmadın mı Yandım nanay gelin Uy gelin Yandırdın beni gelin Bir tomurcuk gül idim Soldurdun beni gelin Yandım nanay gelin Bu pınar eşme pınar Derdimi deşme pınar Yar yanına gelende Su ver söyleşme pınar Yandım nanay gelin Uy gelin Yandırdın beni gelin Bir tomurcuk gül idim Soldurdun beni gelin Yandım nanay gelin Kaynak: Mukim Tahir Pınara Vurdum Kazmayı Pınara vurdum kazmayı Güzeller sever gezmeyi Çirkinler bağlar yazmayı Aman yar öldürdün beni Ölmeden alayım seni Pınarın başında ceviz Cevizin dalları semiz Aman yar nerde eviniz Aman yar öldürdün beni Ölmeden alayım seni Pınarın başında iğde İğdenin dalları yerde Aman yar eviniz nerde Aman yar öldürdün beni Ölmeden alayım seni Kaynak: Emel Akçay Pınar Başı Ben Olayım Pınar başı ben olayım vay vay Bulanırsam bulanayım Verin sevdiğimi bana vay vay Dilenirsem dileneyim Pınar başının gülünde vay vay İbrişim kuşak belinde İpek mendil var elinde Kaçmam diye söz ediyor Ark altında su doldurur Zülüfünü yel kaldırır Bakışı adam öldürür Kaçmam diye naz ediyor Kaynak: Ahmet Duman Pencerede Perde Ben Pencerede perde ben Yeni düştüm derde ben Yardan evvel ölürsem (Baygın Hamidem) Nasıl yatam yerde ben www.
Kategori : Şiir
09 Temmuz 2019 19:54
 
karaman


Ah dediğin güne düştüm
Kaynak: Cemil Cankat
Pınara Varmadın Mı
Pınara varmadın mı
Su alıp gelmedin mi
Seni efenin kızı
Hiç gelin olmadın mı
Yandım nanay gelin
Uy gelin
Yandırdın beni gelin
Bir tomurcuk gül idim
Soldurdun beni gelin
Yandım nanay gelin
Bu pınar eşme pınar
Derdimi deşme pınar
Yar yanına gelende
Su ver söyleşme pınar
Yandım nanay gelin
Uy gelin
Yandırdın beni gelin
Bir tomurcuk gül idim
Soldurdun beni gelin
Yandım nanay gelin
Kaynak: Mukim Tahir
Pınara Vurdum Kazmayı
Pınara vurdum kazmayı
Güzeller sever gezmeyi
Çirkinler bağlar yazmayı
Aman yar öldürdün beni
Ölmeden alayım seni
Pınarın başında ceviz
Cevizin dalları semiz
Aman yar nerde eviniz
Aman yar öldürdün beni
Ölmeden alayım seni
Pınarın başında iğde
İğdenin dalları yerde
Aman yar eviniz nerde
Aman yar öldürdün beni
Ölmeden alayım seni
Kaynak: Emel Akçay
Pınar Başı Ben Olayım
Pınar başı ben olayım vay vay
Bulanırsam bulanayım
Verin sevdiğimi bana vay vay
Dilenirsem dileneyim
Pınar başının gülünde vay vay
İbrişim kuşak belinde
İpek mendil var elinde
Kaçmam diye söz ediyor
Ark altında su doldurur
Zülüfünü yel kaldırır
Bakışı adam öldürür
Kaçmam diye naz ediyor
Kaynak: Ahmet Duman
Pencerede Perde Ben
Pencerede perde ben
Yeni düştüm derde ben
Yardan evvel ölürsem
(Baygın Hamidem)
Nasıl yatam yerde ben
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2327
Haydi de haydi telleniver
Birazcık eyleniver
Asker oldum gidiyom
(Baygın Hamidem)
Kaderine sayıver
Evleri görünüyor
Gönüldür yeriniyor
Çekilecek dert değil
(Baygın Hamidem)
Mevlam sabır veriyor
Haydi de haydi telleniver
Birazcık eyleniver
Asker oldum gidiyom
(Baygın Hamidem)
Kaderine sayıver
Küp içinde ireçel
İyi gün gelir geçer
Kötüye meyil verme
(Baygın Hamidem)
Ah ile ömür geçer
Haydi de haydi telleniver
Birazcık eyleniver
Asker oldum gidiyom
(Baygın Hamidem)
Kaderine sayıver
Kaynak: Yöre Ekibi
Pencerede Tül Perde
Pencerede tül perde
Perdenin ucu yerde
Yürek oynar can titrer
Seni gördüğüm yerde
Ufacık nişadırım
Dağları kuşadırım
Vardım diye güvenme
Billahi boşadırım
Kaynak: Hüseyin Dülger
Penceresi Yeşil Boya
Penceresi yeşil boya
Ben kurbanam sizin soya
Tut elimden yar gidek toya
(Bağlantı)
Yandım oy dilber dadelinden
İlle de yarimin dilinden
Penceresi püskül müskül
Yar ne dedim bana küstün
Beni öldürmeye kastı
Bağlantı
Penceresi yeşil boya
Sen uğrattın beni huya
Altı kekil üstü oya
Bağlantı
Penceresi kafes mafes
Kafesten alırlar nefes
Yarimin başında dal fes
Bağlantı
Kaynak: Remziye Ataman
Palan Dağı Dumandır
Palan dağı dumandır
Erzurum dolu kardır
Ben yardan ayrılalı
Yüreğim dolu kandır
Oy canan canan canan
Vay canan canan canan
Hangi derdime yanam
Hangi derdime yanam
Palan Dağında kar var
Erzurum'da kimim var
Yardan haber gelmedi
Yüreğim ona yanar
Oy canan canan canan
Vay canan canan canan
Hangi derdime yanam
Hangi derdime yanam
Kaynak: Kadir Algın
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2328
Palu Köprüsü
Palu köprüsü yüksek yar yar yar yar yar
Palu köprüsü yüksek
Soğuk suyunu içek
Kızlar köprü dibinde yar yar yar yar yar
Kızlar köprü dibinde
Üstünde halay çekek
Ne güzel gelindir bu yar yar yar yar yar
Köprünün dibinde
Sürmesi gözünde
Kınası elinde
Köprü başı bağlansın
Halay çekin sallansın
Beni sevdim el götürdü
Saran murad almasın
Ne güzel gelindir bu yar yar yar yar yar
Köprünün dibinde
Sürmesi gözünde
Kınası elinde
Pancar Pezik Değil Mi
Pancar pezik değil mi
Ciğer ezik değil mi
Ben sevdim eller aldı
Bana da yazık değil mi
Hüdayda da hanım kızlar hüdayda
Yenile de çıkmış bu gayda
Ayrılık var ölüm var ne fayda
Kara kuşum havada
Yavruları yuvada
Kızlar kahve kavurur
Çıngırdaklı tavada
Hüdayda da hanım kızlar hüdayda
Yenile de çıkmış bu gayda
Ayrılık var ölüm var ne fayda
Kaynak: Veli Kangal
Pazarda Bal Var Gelinim
Pazarda bal var gelinim pazarda bal var
Sende bir hal var gelinim sende bir hal var
Ağana yalvar gelinim paşana yalvar gelinim
Ah deyle gelin gelmeye kıymetli gelin
Gelinim gözelim de kınan kutl'olsun
Hem orda hem burda dilin tatl'olsun
Pazarın üstü gelinim pazarın üstü
Yar yara küstü gelinim yar yara küstü
Güveyim uslu gelinim güveyim uslu
Ah deyle gelin gelmeye kıymetli gelin
Gelinim gözelim de kınan kutl'olsun
Hem orda hem burda dilin tatl'olsun
Pazarda kuzu gelinim pazarda kuzu
Tüyü de kırmızı gelinim tüyü de kırmızı
Bir adam kızı gelinim bir adam kızı
Ah deyle gelin gelmeye kıymetli gelin
Gelinim gözelim de kınan kutl'olsun
Hem orda hem burda dilin tatl'olsun
Kaynak: Talip Özkan
Pencere Açıldı Bilal Oğlan
Pencere açıldı Bilal Oğlan piştov patladı
Varın bakın kanlı da Bilal yine kimi hakladı
Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
Ben sana varmam Bilal Oğlan ben sana varmam
Yedi yıl karşımda dursan yine sana yalvarmam
Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
Kaynak: Hamza Efendi
Pencereden Bakan Yar
Pencereden bakan yar
Şu gönlümü yakan yar
El ettiğim yere gel
Uzaklardan bakan yar
Gel gel Kız Bahri
Saraydım seni bari
Sevdim de alamadım
Terkedim bu diyarı
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2329
Penceresi perdeli
Bahçeleri zerdali
Şu bahtıma sen düştün
Gel etme beni deli
Gel gel Kız Bahri
Saraydım seni bari
Sevdim de alamadım
Terkedim bu diyarı
Pencereye çık görüm
Zülüflerini örüm
Üç gündür görmemişem
Seni kimlerden sorum
Kaynak: İlhan Erten
Pencereden Bakıyor
Pencereden bakıyor hele hele hele hele yar
Almış kitap okuyor gel öldür beni
Almış kitap okuyor gel kurtar beni
Yanağında gül açmış hele hele hele hele yar
Yel estikçe kokuyor gel öldür beni
Yel vurdukça kokuyor gel kurtar beni
Pencerede oturdu hele hele hele hele yar
Elinde gül getirdi gel kurtar beni
Kaşın gözün değil ml hele hele hele hele yar
Yedi beni bitirdi gel kurtar beni
Yedi beni bitirdi gel öldür beni
Kaynak: Bedirhan Kırmızı
Ördek Çalkanır Göllerde
Ördek çalkanır göllerde
İsmin söylenir dillerde
Kalmışam gurbet ellerde
Aman şimdi aman aman şimdi
Aman şimdi yavrum aman şimdi
Kara gözlüm gelir ağlar şimdi
Karşı dağlar yüce olur
Gündüz geçer aman gece olur
Yar yatışı aman nice olur
Aman şimdi aman aman şimdi
Aman şimdi yavrum aman şimdi
Kara gözlüm gelir ağlar şimdi
Kaynak: Mahmut Güzelgöz
Ördek Suya Dal Da Gel
Ördek suya dal da gel aman
Yardan haber al da gel of
Yalvar yakar gelmezse aman
Tut kolundan al da gel of
Odalara hanım kızım odalara gel
Beşibirlik takayım sofalara da gel
Kaynar kazan taşmaz mı aman
Yol buradan aşmaz mı of
Sil gözünün yaşını aman
Aman ayrılan kavuşmaz mı of
Odalara hanım kızım odalara gel
Beşibirlik takayım sofalara da gel
Kaynak: İsmail Okur
Öyledir Ey Öyledir
Öyledir ey öyledir aman aman
Aşkın da beni beni de beni söyledir ey vay vay
Almış yari yanına aman aman
Türkü de mani mani de mani söyletir ey vay vay
Öyl'olsun ey öyl'olsun aman aman
Bu yıllık da bu kışlık da böyl'olsun ey vay vay
Yarim küsmüş gidiyor aman aman
Bu gün de ömrü yarın da ömrü var olsun ey vay vay
Kaynak: Osman Pehlivan
Askaros Deresi
Oy Tırabzan Tırabzan için kalay
İçin kalaylı kazan
Efkarlı günlerime geldi çattı
Geldi çattı remazan
Gittim dere yukari buldum guşun
Buldum kuşun folini
Pencereden aşağı ver boncuklu
Ver boncuklu kolini
Oy Tırabzan Tırabzan senden ayrı
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2330
Senden ayrılacağım
Sen aklıma gelen de düşüp bayı
Düşüp bayılacağım
Oy Bahçenize Giremedim
Oy bahçenize ben giremedim gazelden
Oy başım alıp gidemedim güzelden
(Bağlantı)
Hele hele yürü
Fistanını sürü
Anasının nazlı gülü
Nanay da nay nanay ola nay
Oy bahçenize giremedim sazlardan
Oy başım alıp gidemedim kızlardan
Bağlantı
Oy bahçenize ben giremedim biberden
Oy başım ahp gidemedim dilberden
Bağlantı
Kaynak: Hüseyin Dizdar
Oy Gemici
Oy gemici gemici de
Nerden aldın pirinci
Benim sevdiğim güzel
Şu Ordu'da birinci
Yumak yumak ipliğim
Nerde kaldın kekliğim de
Yetmez mi beklediğim
Gemi geliyor gemi de
Vona burnundan beri
Ben yarimden ayrıldım da
Yıl oldu görmeyeli
Yumak yumak ipliğim
Nerde kaldın kekliğim de
Yetmez mi beklediğim
Oy pınar kara pınar da
Hep kuşlar ona konar
Yarimden ayrı düştüm de
Yanar yüreğim yanar
Yumak yumak ipliğim
Nerde kaldın kekliğim de
Yetmez mi beklediğim
Kaynak: Muhsin Tercan
Giresun Kayıkları
(Oy) Giresun kayıkları
Hep geliyor karından
Sevdim de alamadım
Ölüyom efkarımdan
Ağam haydi yar haydi
Kunduram taştan kaydı
Elin bir tanesine de
Nasıl diyelim haydi
(Oy) Giresun'un evleri
Şima ile kaynama
Kız benim ile oynadın
Başkasıyla oynama
Ağam haydi yar haydi
Kunduram taştan kaydı
Elin bir tanesine de
Nasıl diyelim haydi
(Oy) Giresun yali yali
Kayığımız boyali
Aldatıyorsun beni
Seni gidi Vonali
Ağam haydi yar haydi
Kunduram taştan kaydı
Elin bir tanesine de
Nasıl diyelim haydi
Kaynak: Sarı Recep
Oy Kemençe Kemençe
Oy kemençe kemençe de
Nerde idin dün gece
Atar kırarım seni de
Eğlencesin eğlence
Ben kemençe çalamam da
On parmaktan olamam
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2331
Bana Ordulu derler de
Ordu'dan ayrılmam
Akşam oldu yanıyor da
Ordu'nun ışıkları
Yaktı yandırdı beni de
Kibar konuşukları
Kaynak: Muhsin Tercan
Oy Mendil Oyalı Mendil
Oy mendil oyalı mendil
Kaldır kolların indir
Hep sözlerin yalandır
Gel de beni inandır
Mendilim allanıyor
Allanıp dallanıyor
Yenile bir yar sevdim
Sevdikçe ballanıyor
Mendili serdim taşa
Vurgunum kara kaşa
Bugün ben yari gördüm
Sevdiğim sen çok yaşa
Mendilim allanıyor
Allanıp dallanıyor
Yenile bir yar sevdim
Sevdikçe ballanıyor
Mendilim iki yoldur
Biri sağ biri soldur
İki kaşın arası
Yare gidecek yoldur
Mendilim allanıyor
Allanıp dallanıyor
Yenile bir yar sevdim
Sevdikçe ballanıyor
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan
Oy Miralay
Oy miralay miralay
Askerin alay alay
Al kızları askere
Askerlik olsun kolay
Ben başıma koyamam
Miralayın fesini
işittikçe duramam
Nazlı yarin sesini
Ustam nasıl kondurdum
Taş başına binayı
Zindan ettin başıma
Ha bu yalan dünyayı
Kaynak: İsmail Doğan
Oynama Yorulursun
Oynama yorulursun hah ha hah ha ha ninna
Civansın kırılırsın hah ha hah ha ha ninna
Sen bir dünya güzeli hah ha hah ha ha ninna
Her yerde bulunmazsın hah ha hah ha ha ninna
Bağa gel bostana gel hah ha hah ha ha ninna
Zülüfün destele gel hah ha hah ha ha ninna
Baban (Erin) izin vermezse hah ha hah ha ha ninna
Yalandan hastalan gel hah ha hah ha ha ninna
Odun attım mutfağa hah ha hah ha ha ninna
Su doldurdum bardağa hah ha hah ha ha ninna
Dediler yarin gelmiş hah ha hah ha ha ninna
Başladım oynamağa hah ha hah ha ha ninna
Kaynak: Niyazi Ateşli
Omuzundan Aşağı
Omuzundan aşağı
Kız saçların örülmüş
Dünyanın güzelliği
Hep sana mı verilmiş
Ha buradan yukarı
Yol Gırandan aşıyor
Bu ne kadar güzellik
Benim aklım şaşıyor
Şu yokuşun başında
Gözlerim kamaşıyor
Gavurun kızma da
Güzellik yakışıyor
Bir ay doğar Gıran'dan
Gıran'ın gediğinden
Mevla beni ayırma
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2332
Canımın sevdiğinden
At başından beyazı
Gelmiş dağların yazı
Yarim ile geçirdim
Bahar ile bu yazı
Kaynak: Hüseyin Dizdar
O Yanı Hindi Bu Yanı Hindi
O yanı hindi a balam bu yanı hindi
Çöz beyaz göğsün a canım yar gelir şimdi
Ah kaşlar karadır
Gözler eladır
El vurma diz kırma
Sinem yaradır
O yanı pembe balam bu yanı pembe
Çöz beyaz göğsün balam gönlüm var sende
Ah kaşlar karadır
Gözler eladır
El vurma diz kırma
Sinem yaradır
O yanı mermer balam bu yanı mermer
Çöz beyaz göğsün balam bir hanım terler
Ah kaşlar karadır
Gözler eladır
El vurma diz kırma
Sinem yaradır
Kaynak: Niyazi Ateşli
Kalk Gidelim Aman Gidelim
Kalk gidelim aman gidelim
Sigarayı feneri yak gidelim
Oğlan da adın İsmail (Aman oğlan adın İsmail)
İsmine oldum mail (Aman ismine oldum mail)
Kalk gidelim aman gidelim
Sigarayı feneri yak gidelim
Oğlan da adın Mustafa (Aman oğlan adın Mustafa)
Gel yanıma sür sefa (Aman gel yanıma sür sefa)
Kalk gidelim aman gidelim
Sigarayı feneri yak gidelim
Oğlan da adın Mürteza (Aman oğlan adın Mürteza)
Gel yanıma çek cefa (Aman gel yanıma çek cefa)
Kalk gidelim aman gidelim
Sigarayı feneri yak gidelim
Kaynak: Yöre Ekibi
Oğlanın Adı Metin
Oğlanın adı Metin de
Çini tabakta zeytin
Kimselerde gözüm yok da
Yare gitmek niyetim
Su gelir lüle lüle
Yar benzer beyaz güle
O yar benim hayatımdır
Ölürüm de vermem ele
Oğlan Kalk Gidelim
Oğlan oğlan kalk gidelim
Sigarayı feneri yak gidelim
Ne güzel oğlan yanasın oğlan
Oğlanın elinde lüver belinde
Oğlan çıkmış pencereye fesi elinde
Ne güzel oğlan yanasın oğlan
Oğlan oğlan boynuma dolan
Kolum sana yastık saçlarım yorgan
Ne güzel oğlan yanasın oğlan
Kaynak: Samiye Güler
Oklavıyam Pazıyam
Oklavıyam pazıyam
Ak gerdanda yazıyam
Seni bana verseler
Dilenmeye razıyam
Di gel kız gel yanıma
Kanım kaynar kanıma
Saram seni canıma
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2333
Bu bağ bizim olaydı
Koruk üzüm olaydı
Ortak malı nidem
Hepsi bizim olaydı
Di gel kız gel yanıma
Saram seni canıma
Kanım kaynar kanıma
Kaynak: Salih Cankat
Okudun Mu Güzelim
Okudun mu güzelim de kitabından heceyi
Eller aldı yarimi ben aldım kemençeyi
Elimdeki kemençe de Arhavi yapısıdır
Aç yüzünü güzelim de cennetin kapısıdır
Okudum yazar oldum da etrafı gezer oldum
O yavrunun derdinden de canımdan bezer oldum
Oy fındığım fındığım dallarına konduğum
Sevdim de alamadım da odur benim yandığım
Kaynak: Yaşar Turna
Olam Boyun Kurbanı
Olam boyun kurbanı
Sensin dağlar ceylanı
Kara kaşın gözlerin
Budur aşkın fermanı
Hey öldürme beni
Şevmişem seni
Kuş diline kurban
İnce beline hayran
Şeker lebine doymam
Vay benim maralım
İncidir dişin senin
Hoştur gülüşün senin
Aşkından ölürem ben
Yok mu insafın senin
Hey öldürme beni
Şevmişem seni
Kuş diline kurban
İnce beline hayran
Şeker lebine doymam
Vay benim maralım
Kekliğin gözü ela
Başıma açtı bela
Yiğit ona demişem
Sevdiğini tez ala
Hey öldürme beni
Şevmişem seni
Kuş diline kurban
İnce beline hayran
Şeker lebine doymam
Vay benim maralım
Kaynak: Saliha Akdağ
Ocak Başında Kaldım
Ocak başında kaldım
İnce fikire daldım
Her kapı kakılışda
Berber geliyor sandım
Ah ah o berber oğlan
Oğlan boynuma dolan
Ocak başı mermeri
Ben severim berberi
Traş eder beyleri
Mis kokuyor elleri
Ah ah o berber oğlan
Oğlan boynuma dolan
Kaynak: Salih Dizdar
Ocakta Kahve Pişirir
Ocakta kahve pişirir
Gören aklını şaşırır
Çıkmış bahçe devşirir
Susam mıdır sümbül müdür
Güle de gül müdür bilmem
Sevdiğim seyrana çıkar
Ateşi sinemi yakar
Emzik emzik olmuş akar
Şeker midir şerbet midir
Bala da bal mıdır bal mıdır bilmem
Sefil Suzan'ın yari
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2334
Boyu servi dal çınarı
Küsmüş söylemiyor barı
Dilli midir dilsiz midir
Lala da lal mıdır bilmem
Kaynak: A.Rıza Bozkurt
Odasına Vardım Kahve Pişirir
Odasına vardım kahve pişirir
Kınalı parmaklar fincan döşürür
O yarin bakışı aklım şaşırır
Söyleyin ahbaplar nasıl edeyim
Nazlı da yardan ayrılmışam nere gideyim
Odasına vardım olur mu böyle
Ellerim koynumda merhamet eyle
Bir derdin olursa gel bana söyle
Söyleyin ahbaplar nasıl edeyim
Nazlı da yardan ayrılmışam nere gideyim
Odasına vardım namaza durmuş
Kaşları gözleri kendine uymuş
Sanırım karşımda bir aydır doğmuş
Söyleyin ahbaplar nasıl edeyim
Nazlı da yardan ayrılmışam nere gideyim
Kaynak: Celal Güzelses
Odasına Vardım Kahve Pişirir
Odasına vardım kahve pişirir oy
Kınalı parmaklar aney yandım hudey fincan devşirir
Seni gören aşık aklın şaşırır oy
Baba nerden aldın aney yandım hudey sen bu gelini
Odasına vardım namaza durmuş oy
Kaşları gözleri aney yandım hudey kendine uymuş
Sanırsın karşında bir aydır doğmuş oy
Baba nerden aldın aney yandım hudey sen bu gelini
Keten göynek giymiş yakası ezik oy
Koluna yaptırmış aney yandım hudey altın bilezik
Öpmeye kıyamam sevmeye yazık oy
Baba nerden aldın aney yandım hudey sen bu gelini
Kaynak: Mustafa Özgül
Oduncular
Oduncular dağdan odun indirir
Gözüm yaşı değirmenler doldurur
Bu dert bizi iflah etmez öldürür
(Bağlantı)
Ötme de bülbül kabrimin taşında
Hem ayrılık hem sevda var başımda
Uzun kavak ne uzarsın boşuna
Aşkı sevda gelmedi mi başına
Yeni girmiş on üç on dört yaşına
Bağlantı
Kaynak: Haydar Bayçın
Nerden Gelirsin
Nerden gelirsin
Silifke kalesinden
Ne gezersin
Açlık belasından
Nerde yattın
Beyin konağında
Ne vardı kupkuru yerde
Hey kekliğim hey
Kekliği düz ovada avlayalım
Kanadını çam dalına bağlayalım
Şıkıdık mıkıdık şıkıdık mıkıdık oynayalım
Buyurun arkadaşlar davetim var benim
Herkes kesesinden yesin içsin
Saltanatım var benim
Aslı yok yaylasında
Bin beş yüz koyunum var benim
Hey kekliğim hey
Kekliği düz ovada avlayalım
Kanadını çam dalına bağlayalım
Şıkıdık mıkıdık şıkıdık mıkıdık oynayalım
Buyurun arkadaşlar davetim var benim
Kaynak: Cavit Erden
Bugün Bana Ağlamak Düşer
Ne söyledim ne söyledim sana ne söyledim ki
Vurdun kapıyı gittin be vicdansız
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2335
Be insafsızın kızı be nankör kedi insan bir şey söyler
Sev dedin sevmedik mi
Aşka boyun eğmedik mi
Bütün kötü huyları hatta güzel dostları
Senin için terketmedik mi
Bugün yine bana bana ağlamak düşer
Deli gibi döne döne savrulmak düşer
Bugün yine bana bana of çekmek düşer of of of of
Bugün yine bana bana ağlamak düşer
Çıra gibi yana yana kül olmak düşer
Bugün yine bana bana ah çekmek düşer ah ah ah ah
Boş ver be gitsin Allah büyük
Her acının bir ahı vardır
Bir of çekersin biter her şey
Kaynak: Yusuf Hayaloğlu
Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim
Ne umutla geldik koca şehire
Allah sonumuzu hayır getire
Alacaklı haciz koymuş Bekir'e
Hadi gel köyümüze geri dönelim
Fadime'nin düğününde halay çekelim
Buralarda ağaçları kesmişler
Yerlerine taş duvarlar dikmişler
Sevdiğimi başkasına vermişler
Hadi gel köyümüze geri dönelim
Fadime'nin düğününde halay çekelim
Bir başkadır Toroslar'ın yağmuru
Anam evde hazırlamış hamuru
Çok özledim havasını suyunu
Hadi gel köyümüze geri dönelim
Fadime'nin düğününde halay çekelim
Kaynak: Ferdi Tayfur
Neyleyim Gönül Senin Elinden 1
Ah neyleyim gönül senin elinden
Her zaman ağlarım gülemem gayri
Ben bıktım usandım elin dilinden
Terkettim sılayı dönemem gayrı
Ey Ferrahi yandım yar ateşine
Neler gelir gariplerin başına
Ağlayarak gelme mezar taşıma
Uyanıp da sana gülemem gayrı
Kaynak: Aşık Ferrahi
Neyleyim Ben Böyle Yari
Neyleyim neyleyim ben böyle yari
Ne ağlayabildim ne gülebildim
Gurbet ellerinde ah çeke çeke
Ne huyuma göre yar bulabildim
Yanarım yanarım boşa yanarım
Verseleler sevdiğimi güler oynarım
Elimi atmadık daller mi kaldı
Başıma gelmedik haller mi kaldı
Gerek aleyhime gerek lehime
Bana söylenmeyen diller mi kaldı
Yanarım yanarım boşa yanarım
Verseleler sevdiğimi güler oynarım
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan
Ne Zalımdır Mapushane Havası
Ne zalımdır mahpushane havası
Çocuklar ağlıyor ister babası
Adımıza verdiler idam cezası
Mapushane seni yapan kör olsun
Kör olsun da iki elleri kırılsın
Akşam olur firengiler vurulur
Gardiyanlar önümüze kurulur
Anam beni ziyaretten yorulur
Mapushane seni yapan kör olsun
Kör olsun da iki elleri kırılsın
Kaynak: Hamza Şenses
Ne Güzel Yaratmış Çiftedir Beni
Ne güzel yaratmış çiftedir beni
Görünce aşık oldum eyledi deli
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2336
Allah Allah bu nasıl sevmek
Bu nasıl sevmek bu nasıl sevmek
Görünce gözlerini
Saçının her telini
Tutunca ellerini
Ölesim gelir
Allah Allah bu nasıl sevmek
Bu nasıl sevmek bu nasıl sevmek
Bakınca gözlerine
Deryayı gördüm
Sevmeyi sevilmeyi
Onunla bildim
Allah Allah bu nasıl sevmek
Bu nasıl sevmek bu nasıl sevmek
Kaynak: İbrahim Tatlıses
Ötme Bülbül Ötme Bülbül
(Ah) Ne ötersin dertli dertli
(Ah) Dayanamam zara bülbül
Hem dertliyim hem firkatli
Yakma beni nara bülbül
Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
(Ah) Bilirim aşıksın güle
(Ah) Benim halimden kim bile
Bizim bahçedeki güle
El atıp dolaşma bülbül
Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
(Ah) Bülbüllerin nesli misin
(Ah) Kafeslerde besli misin
Benim gibi yaslı mısın
Niçin geydin kara bülbül
Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
Kaynak: Aşık Veysel
Nar Ağacı Budam Budam
Nar ağacı budam budam
Yar yitirdim nerelerde bulam
Kız koca ilin içinde gözlerinden bilem
Haydi gel yanıma sallanaraktan
Bir su doldur ver ırmaktan
Kurtulmadım yalvarmaktan
Nar ağacı narsız olmaz
Benim gönlüm yarsız olmaz
Benim yarim bensiz olmaz
Gülüm gel yanıma sallanaraktan
Bir su doldur ver ırmaktan
Kurtulurum bir gün sana yalvarmaktan
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran
Nare Esvap Yıkıyor
Nare esvap yıkıyor Nare
Köpük teştten akıyor Nare
Nare'nin kaşı gözü Nare
Ciğerimi yakıyor Nare
Nare Nare hey Nare Nare
Dağı duman olanın Nare
Halı yaman olanın Nare
Gece uykusu gelmez Nare
Yari güzel olanın Nare
Nare Nare hey Nare Nare
Kebabı köz öldürür Nare
Sürmeyi göz öldürür Nare
Aşıkı kılıç kesmez Nare
Bir kötü söz öldürür Nare
Nare Nare hey Nare Nare
Kaynak: Celal Güzelses
Necibe'min Kaşları Kara
Necibe'min kaşları kara
Ah yüreğime vurdu yara
Kavuşmaya olsam çare
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2337
Necibe'm Necibe'm
Nazlı Necibe'm
Gerdanı beyaz
Güllü Necibe'm
Edasına yandım yandım
Uykulardan uyandırdın
Al kanlara bulandırdın
Allah'tan bul Necibe'm
Necibe'min çifte de kürkü
Ah biri samur biri tilki
Necibe'm de anasının ilki
Necibe'm Necibe'm
Nazlı Necibe'm
Gerdanı beyaz
Güllü Necibe'm
Edasına yandım yandım
Uykulardan uyandırdın
Al kanlara bulandırdın
Allah'tan bul Necibe'm
Kaynak: Sıtkı Demirci
Mezire'den Çıktım Ağrıyor Başım
Mezire’den çıktım ağrıyor başım
Kalenin dibinde serildi naaşım
İmdada gelmiyor zalım gardaşım
Di değme değme değme yaram derindir
Yaram sağalırsa mevla kerimdir
Vurma zalım vurma nar danesiyem
Anamın babamın bir danesiyem
Atımı bağladım nar ağacına
Kemkülü dolaştı gül ağacına
Benden selam olsun nazlı bacıma
Nasıl dayanacak benim acıma
Di değme değme değme yaram derindir
Yaram sağalırsa mevla kerimdir
Vurma zalım vurma nar danesiyem
Anamın babamın bir danesiyem
Kaynak: Abdullah Tunç
Minarenin Alemi
Minarenin alemi
Kara kaşın kalemi
Sana güzel dedimse (dedimse)
Yak mı dedim alemi
Aman edalı bebek
Yandım edalı bebek
Kalk gidelim
Dağları deleyim mi
Yanına geleyim mi
Eller altın verirse (verirse)
Ben canım vereyim mi
Aman edalı bebek
Yandım edalı bebek
Kalk gidelim
Kaynak: Seyit Mehmet Çopur
Muratgil'in Damından Atlayamadım
Muratgil'in damından atlayamadım
Paralarım döküldü toplayamadım
O yare mektup yazdım yollayamadım
Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyam
El alem al giymiş ben karalıyam
Mardin kapısında vurdular beni
Hevsel bahçesine koydular beni
Gözüm kapanmadan görseydim seni
Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyam
El alem al giymiş ben karalıyam
Kaynak: Osman Efe
Munzur Dağı Silelenmiş Garinen
Munzur dağı silelenmiş garinen
Aram açık ela gözlü yar inen
Eller bayram eder nazlı yarinen
Benim ömrüm geçer ahu zar inen
Selvinin dalına yaslanmayasın
Yağan yağmur ile ıslanmayasın
El kızı dediğin azrail dostu
Yalan sözlerine aldanmayasın
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2338
Kaynak: Mustafa Özgül
Meşesiyim Meşesi
Meşesiyim meşesi yayla meşesi oy
Orta da mahallenin yedi benli Ayşesi oy Ayşesi
Çal'dan aldım sakızı
Ormana sürdüm öküzü
Karanfilli gelinin kokusu
Haydin gel gel çöz dal da çöz
Dorusu dorusu yayla dorusu oy
Orta da mahallenin yedi benli Hödü'sü oy Hödü'sü
Çal'dan aldım sakızı
Ormana sürdüm öküzü
Karanfilli gelinin kokusu
Haydin gel gel çöz dal da çöz
Kaynak: Talip Özkan
Meteris'ten İneydim
Meteris'ten ineydim
Güllüm güle gideydim
Eğer Güllüm ağlarsa
Göz yaşını sileydim
Aman gözlerin olam
Şirin sözlerin olam
Oy milli saramadım
Ben murat alamadım
Cemi kuş yuva yaptı
Kuş kadar olamadım
Aman gözlerin olam
Şirin sözlerin olam
Kaynak: Vasfi Akyol
Mevlam Bir Adama Çocuk Verince
Mevlam bir adama çocuk verince
Bağda bitmiş bir fidana benzer
Büyüyüp de bir yaşına girince
Sanki kokulu güldane benzer
İkisinde sarhoş gibi dolaşır
Üç yaşında her nesneye ulaşır
Dört yaşında gördüğüne sataşır
Beş yaşında kaşlar kemane benzer
Altısında kendi söyler düşüni
Yedisinde değiştirir dişini
Sekizinde bahta koyar işini
Dokuzunda taze bostana benzer
On yaşında konca güldür açılır
Onbirinde ab-ı hayat içilir
Onikide boyu beli seçilir
Önüçünde gözler mestane benzer
Ondördünde güzelliğin bağıdır
Onbeşinde gören aklın dağıtır
Onaltıda yiğitliğin çağıdır
Onyedide sanki ceylane benzer
Onsekizde belli eder arını
Ondokuzda gözetir şikarını
Yirmisinde kendi bulur yarını
Zencirin koparmış aslana benzer
Yirmi beşte bıyıkları burulur
Otuzunda akan sular durulur
Otuzbeşte günahları sorulur
Ataşa atılmış pervana benzer
Kırk yaşında gazel dökülür bağlar
Kırkbeşinde günahlarına ağlar
Ellisinde oğullara bel bağlar
Dağ başına çökmüş dumana benzer
Ellibeşte sızı iner dizine
Altmışında duman çöker gözüne
Altmışbeşte hiç bakılmaz yüzüne
Ahireti gözetir süphana benzer
Yetmişinde gördükleri düş olur
Yetmişbeşte artık çöker kış olur
Sekseninde badem gözler yaş olur
Yolunu yitirmiş kervana benzer
Seksenbeşte artık beli bükülür
Biter ömrü takatı gücü sökülür
Doksanında hep dişleri dökülür
Geldi geçti şimdi yalana benzer
Doksanbeş yaşına girip aşınca
Ölüm korkusu gelip yaklaşınca
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2339
İnsanoğlu yüz yaşına varınca
Sanki savrulmuş harmana benzer
Kaynak: Aşık Hasan
Ah Elinden Zülf-i Kemendim
Ah elinden zülf-i kemendim benim
Müjen urdu sinem yaralandı gel
Güzel başın içün ağlatma beni
Dilber gam başımdan aralandı gel
Gamdan hasar oldu mekanım yurdum
İşidüp avazım dinlemez virdim
Bir değil beş değil on değil derdim
Yaralar baş verdi sıralandı gel
Aceb gafil midir gelür mü Leyla
Bu gam bu kasavet kalur mu böyle
Çok tuz ekmek yedik gel helal eyle
Bu garibin gönlü zarelendi gel
Gevheri yar gelür haftada ayda
Sevüp ayrılması vermeyor fayda
Başım yastıktadır gözlerim yolda
Gözümün beyazı karalandı gel
Kaynak: Aşık Gevheri
Bugün Ben Bir Bağa Girdim
Bugün ben bir bağa girdim 
Ne bağ duydu ne bağbancı
Gülün şeftalisin derdim
Ne bağ duydu ne bağbancı
Bağın duvarından aştım
Kırmızı gülüne koştum
Öptüm sardım helallaştım
Ne bağ duydu ne bağbancı
Bağın kapusunu açtım
Sanasın cennete düştüm
Doldurdum badesin içtim
Ne bağ duydu ne bağbancı
Seherin tan yeri attı
Bülbül elvan elvan attı
Gevheri yükünü tuttu
Ne bağ duydu ne bağbancı
Kaynak: Aşık Gevheri
Şunda Bir Güzele
Şunda bir güzele gönül düşürdüm
Öpmeli kocmalı değmeli değil
Aşkın deryasını boydan aşırdım
Karadır gözleri sürmeli değil
Dilber senin ile yiyüp içmedim
Yiyüp içüp ak göğsünü açmadım
Fırsat elde iken bel in koçmadım
Beni öldürmeli döğmeli değil
Dilber haram olup yola durmuşsun
CeIlad olup cana başa kıymışsın
Kuzum bu gün al hareler giymişsin
Göğsü sıra sıra düğmeli değil
Gevheri der yola durur varırlar
Adam öldürürler kana girerler
Çok güzeller gördüm zekat verirler
Zekatsız dilberi sevmeli değil
Kaynak: Aşık Gevheri
Dost Bağının Meyvaları Erişti -OrjDost bağının meyvaları erişti
Ayva benim alma benim nar benim
Çeşmim yaşı ummanlara karıştı
Cefakarım sitemkarım var benim
Yedi derya boz-bulanık selinden
Halk-ı alem aciz kaldı dilimden
Ben bülbülüm ayrı düştüm gülümden
Efgan benim matem benim zar benim
Mail oldum kisvesine tacına
Bend'olmuşum siyah zülfün ucuna
Mansur gibi asılırım saçına
Kakül benim perçem benim dar benim
Gevheri der kime gönül katayım 
Gevherimi nadanlara satayım 
Dost bağında bülbül gibi öteyim 
Gülşen benim güller benim har benim
Kaynak: Aşık Gevheri
Ela Gözlü Nazlı Dilber (Sakınurum)
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2340
Ela gözlü nazlı dilber
Seni kandan sakınurum
Kandan değil hey efendim
Seni candan sakınurum
O yana bu yana bakma
Beni ateşlere yakma
Elini koynuna sokma
Seni senden sakınurum
Gevheri der ben bir merdim
Yüreğimden çıkmaz derdim
Sen bir kuzu ben bir kurdum
Seni benden sakınurum
Kaynak: Aşık Gevheri
Çıkarım Bakarım Efgan Görünmez
Çıkarım bakarım Efgan görünmez
Yağar eser karlı dağlar hey vah hey
Gizlidir Hüda'nın sırrı bilinmez
Ölen oldu gözler sağlar hey vah hey
Yardan ayrılanlar bi-karar olur
Hasretlik çekenler tarumar olur
Aşacak dağlarım harlı kar olur
Geçilmez sular buz bağlar hey vah hey
Nihani'yem yandım kendi narıma
Duman, pus burudu sağ ve soluma
Melul Mihriban'ım bakar yoluma
Ah çeker yürekten ağlar hey vah hey
Kaynak: Aşık Nihani
Ey Güzeller Şahı
Ey güzeller şahı sen gibi güzel
Aranılsa bu cihanda bulunmaz
Kudretinden halkeylemiş Lemyezel
Sen gibisi bu zamanda bulunmaz
Güzellikte şaştım senin işine
Kıvırcık perçemin inmiş kaşına
Güzellik beladır senin başına
Dost arasa her düşmanda bulunmaz
Gökteki melekler sana hizmetçi
Misali gılmanın dişlerin inci
Seni gören der ki gevher satıcı
Hasret olur bir derman da bulunmaz
Nihani'yi yaktın yandırdın kuzu
Sendeki nezaket öldürdü bizi
O nurlu cemali o şahin gözü
Yer yüzünde her insanda bulunmaz
Kaynak: Aşık Nihani
Bin Dokuz Yüz Elli
Bin dokuz yüz elli tarih bir zaman 
Seyyahımda hüb seyranım Cilavuz 
Cennet gibi dört tarafın bağ bostan 
Çok çekerdim arzımanın Cilavuz 
Şerefi pek güzel paki pakine 
Hayran oldum elvanına ekine 
En başta çalışır motör, makine 
Her tarafa cereyanın Cilavuz 
Ne kadar methetsem o kadar gökçek 
Lalesi sümbülü ziyneti gerçek 
Her türlü renk vermiş çeşitli çiçek 
Sevilecek var elvanın Cilavuz 
Maarif mektebe eyleyin devam 
Türkçe Fransızca lüzumlu kelam 
Galibiyet fenni edersiz tamam 
Öldür kalmaz hiç düşmanın Cilavuz 
Bunları söyledi Nihani kendi 
Muallimleri hoş şekerler kondu 
Direktor muhterem Nazım Efendi 
Canip Bey'e bu destanın Cilavuz
Kaynak: Aşık Nihani
Keklik Gibi Kanadımı Üzmedim
Keklik gibi kanadımı üzmedim
Doya doya bu dünyada gezmedim
Beş yavrumun hiç birinden bezmedim
Al kanlar içinde kaldım gel beyim
Al kanlar içinde oldu bu yazı
Bunu eşidenler ağlasın bazı
Akşam oldu makineye oturdum
Beş yavrumu yatağıma yatırdım
Beşini de kızıl kana batırdım
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2341
Al kanlar içinde kaldım beyim
Aklıma düşende bu kara yazı
Bunu eşidenler ağlasın bazı
Penceremin perdeleri dürülmüş
Kanlı eller duvarlara surülmüş
Beş yavrumun kafaları yarlmış
Al kanlar içinde kaldım gel beyim
Aklıma düşende sızlar yüreğim
Nerelerde kaldın ah Mehmet Beyim
On örük saçımı elimle ördüm
Başıma geleni rüyamda gördüm
Mehmed Bey şehirden geliyor sandım
Al kanlar içinde kaldım gel beyim
Düşmanlarım bacalarda gezdiler
Mehmud Beyin gittiğini sezdiler
Beş yavrumu bir sıraya dizdiler
Al kanlar içinde kaldım gel beyim
Kaynak: Aşık Nihani
Ben Mecnun'um
Ben Mecnun'um bir Leyla'ya vurgunum
Bu çölleri geze geze gelmişem
Sözlerimi işit güzel torunum
Bu sabah sohbete söze gelmişem
Ne kadar sevindin beni göreli
Üç taneniz sanki dünya maralı
İlim irfan görmüş yollu töreli
Seçili haneye bize gelmişem
Aman efendi dur yazma destanı
Bizden evvel gelip gidenler hani
Dokuz yüz elli bir bahar zamanı
Misafir Nihani size gelmişem
Kaynak: Aşık Nihani
Kırk Üç Yıldır Bu Sevdaya Düşeli
Kırk üç yıldır bu sevdaya düşeli
Ya Allah ya Seddar diyer gezerim
Üç tek derviş gördüm aşkı neşeli
Onlar ne derlerse yazar gezerim
Arabi kıbleye çevirdim yüzü
Yar ateşi yaktı kavurdu bizi
Şehir-i Afgan'da Emirhan kızı
Mihriban yarimi sorar gezerim
Kimse bilmez ne hayale vuruldum
Emsali yak bir cemale vuruldum
İki mim, bir ha, bir dal'a vuruldum
Bunun için diyar diyar gezerim
Bizler derd ehliyiz Yezdan aşkına
Gökleri direksiz tutan aşkına
Medine şehrinde yatan aşkına
Yüzümü yerlere sürer gezerim
Ben almışam bu badenin tadını
Duymayan kalmadı bu feryadımı
Ahmet Mehmed Muhammed'in adını
Yaralara merhem sürer gezerim
Kaynak: Aşık Nihani
Hazin Hazin Esen Gece Yelleri
Hazin hazin esen gece yelleri
Bu ağır kış yaz olsun da geleyim
Sevdiğimin pek müşküldür halleri
Küskün gönlüm haz olsun da geleyim
Bad-ı saba yare söyle cevabı
Aşık ma'şukunu arzular, tabi
Dar günde yetişir Hızır-ı Nebi
İniş yokuş düz olsun da geleyim
İzhar olmamışam hala Nihan'ım
Canım size kurban eşim, yaranım
Gelmeğe bırakmaz sabi-sübyanım
Bunlar bütün vaz olsun da geleyim
Diyar-ı gurbette sefil sergardan
Ağlarım vatandan aralanınca
Bir yandan gam gelir bir yandan hicran
Güldürmez takdirim karalanınca
Sen beni unutma yar kerem eyle
Perişan halimi gör kerem eyle
Elinle yaremi sar kerem eyle
Hasretten ciğerim yaralanınca
Gam bahrına daldım durmaz yüzerim
Mecnun oldum Leyla ile gezerim
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2342
Ey Nihan hakiki candan bezerim
Hasretle derd ü gam sıralanınca
Kaynak: Aşık Nihani
Hana Rahmoylerse
Hana rahmoylerse ustad-ı şahım
Kereminden lutf u ihsan gözlerim
Kubbe-i sinemde sen şems u mahım
Ziya versen, mah-ı taban gözlerim
Sinemde yapdılar gamlardan rafı
Yandı can bedenim, mahvoldu safi
Derler aşıkların sensin sarrafı
Mücevher satmaya meydan gözlerim
Nihani'yem düşdüm feryad ü zara
Taliim aksine iknblim kara
Bana da güç oldu kavuşmak yara
Yevm-i mahşer ulu divan gozlerim
Kaynak: Aşık Nihani
Bir Mektup Yaz N'olur
Bir mektup yaz n'olur şehr-i Afgan'a
Bu yıl çıksın yaz olsun da geleyim
Bu kadar siteme can mı dayanır
Melül gönlüm şaz olsun da geleyim
Aşık ma'şukunu arzular tabi
Bağrı yanıkların çıkar kitabı
Tutarsa kolumdan o Hızır Nebi
Dere, tepe düz olsun da geleyim
Nihani'yim halim hiç olur mu sus
Kalkmadı başımdan ne duman ne pus
Ecnebi dağılsın, yıkılsın Urus
Bir taraftan iz oIsun da geleyim
Kaynak: Aşık Nihani
Benim Cananımı Medhe (Yarin)
Benim cananımı medhe ne hacet
Bulunmaz menendi misali yarin
Ölmeden gene bir etsem ziyaret
Hacılar Kabesi cemali yarin
Yanağın görenler çekmez mi zar
Yaldır ya şeker ağzının barı
Cehennemden beter hasretin narı
Sekiz cennet değer visali yarin
Böyle cemal hiçbir yanda bulunmaz
Batum Tiflis Gürcistan'da bulunmaz
Payitaht-ı Al'Osman'da bulunmaz
Akar leblerinden zülali yarin
Nihani daldıkça derine daldı
Sevdalı gönlümü uzağa saldı
Ah çeker rüyada merakta kaldı
Dilden eksik olmaz hayali yarin
Kaynak: Aşık Nihani
Ey Kardaşlar Size Tarif Edeyim
Ey kardaşlar size tarif edeyim
Arttı bende ah u zarı gurbetin
Bir derdim bin oldu nasıl edeyim
Ağlamaktır beraberi gurbetin
Gurbetin kahrını herkes bilemez
İpek gömlek olsa kimse giyemez
Kimse gurbet ele düşmek dilemez
Odu batsın bu diyar-ı gurbetin
Der Nihani, gurbet elde kalanda
Hasretlik dalgası kanun çalanda
Garip yerde baş yastığa gelende
Haram olur helal kari gurbetin
Kaynak: Aşık Nihani
Dinle Nizamettin Bir Bak Sözüme
Dinle Nizamettin bir bak sözüme
Yetişir vatanda fidan olursun
Ananın babanın görün gözüne
Rutbe-i imzada insan olursun
Maarif mektebe edişin devam
Türkçe Fransızca lüzumlu kelam
Farisiye, fenne edersen devam
Mukaddes vatanda irfan olursun
Sorsalar Nihani sevdiğin kimdir
Sevdiğim dostumun delili Cimdir
Sevdiğim Eliftir sevdiğim Mimdir
Anlarsan gönülden kurban olursun
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2343
Kaynak: Aşık Nihani
Hazin Hazin Esen Akşam Yelleri
Hazin hazin esen akşam yelleri
Mevlayı seversen dur bad-ı saba
Bilmem ne haldedir yarin halleri
O yarin hatırını sor bad-ı saba
Gelenden gidenden sual et bana
Bu yıl bağındadır çekil kenara
Devasız derdime olur mu çare
Huzurunda boyun bur bad-ı saba
Yedi yerden sarıl yarin beline
Selam söyle ulusuna, iline
Siyah müylarını zülfün teline
Nazik es zülfüne vur bad-ı saba
Kaynak: Aşık Nihani
Merdivanım Kırkayak
Merdivanım kırkayak
Kırkına vurdum dayak
Yar kapıdan gelince (Aman aman)
Ne el tutar ne ayak
Sallan gel de boylarına kurbanım aman
(<i>Ak gerdana beşibirlik takayım aman</i>)
Nazik söyle dillerine hayranım aman
Gel yanıma dertlerine dermanım aman
Su gelir millendirir
Çayırı çimlendirir
O sendeki güzellik (Aman aman)
Ahrazı dillendirir
Sallan gel de boylarına kurbanım aman
(<i>Ak gerdana beşibirlik takayım aman</i>)
Nazik söyle dillerine hayranım aman
Gel yanıma dertlerine dermanım aman
Su gelir akmayınan
Kenarın yıkmayınan
Çirkin güzel olur mu (Aman aman)
Saraltın takmayınan
Sallan gel de boylarına kurbanım aman
(<i>Ak gerdana beşibirlik takayım aman</i>)
Nazik söyle dillerine hayranım aman
Gel yanıma dertlerine dermanım aman
Kaynak: Bilinmiyor
Meşeden Gel Sürmelim
Meşeden gel a sürmelim meşeden
Haydi suna boylum
Meşeden haydi aşim amman
Dolan da gel dam ardını köşeden
Kız ben seni saramadım neşeden
Haydi suna boylum
Neşeden haydi eşim aman
Oynaşır balıkları Karadeniz dalgalı
Bu yıl güzellerin başı sevdalı
Harman olsam düz ovada savrulsam
Haydi suna boylum
Savrulsam haydi eşim amman
Kahve olsam tavalarda kavrulsam
Kemer olsam yar beline sarılsam
Haydi suna boylum
Sarılsam haydi eşim amman
Oynaşır balıkları Karadeniz dalgalı
Bu yıl güzellerin başı sevdalı
Kaynak: Hisarlı Ahmet
Meşeli Dağlar
Meşeli dağlar meşeli
Dibinde halı döşeli
Kül oldum aşka düşeli
Olmalı yar güzel olmalı
Bir güzel dengini bulmalı
Bizim yaylalar otl'olur
Sütü kaymağı tatl'olur
Bizde güzel kıymetl'olur
Olmalı yar güzel olmalı
Bir güzel dengini bulmalı
Kaynak: Yöre Ekibi
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2344
Meşeli Dağlar
Meşeli dağlar meşeli
İçinde halı döşeli
Kül oldum aşka düşeli
(Bağlantı)
A benim esmer güzeli
Yarimle kol kola gezeli
Hamamın üçtür kurnası
Üçünde üç kız yunası
Üç kızın biri benim olası
Bağlantı
Bursa'nın ufak tefek taşları
Keman olmuş o yarimin kaşları
Bir omuzdan bir omuza saçları
Bağlantı
Kaynak: Muzaffer Sarısözen
Meşe Meşeye Benzer
Meşe meşeye benzer de
Meşe köşeye benzer oy oy
Bizim köyün kızları da
Gelin Ayşe'ye benzer oy oy
Oy dedikçe yar gelsin oy oy
Yandı yürek kar gelsin
Bahçelerde vez olur da
Gül açılır yaz olur oy oy
Ben yarime gül demem de
Gülün ömrü az olur oy oy
Oy dedikçe yar gelsin oy oy
Yandı yürek kar galsın
Bahçelerde sarı gül de
Yarı gonca yarı gül oy oy
Geç açıldım tez soldum da
Olmayaydım bari gül oy oy
Oy dedikçe yar gelsin oy oy
Yandı yürek kar gelsin
Kaynak: Kemal Karasüleymanoğlu
Menevşesi Tutam Tutam
Menevşesi tutam tutam
Arasına güller katam
Nice gurbet elde yatam
Engel menevşelim engel
Zülüfleri çengel mengel
Aramıza girdi engel
Menevşe kokulu yarim
Kime arzedeyim halim
Elimden aldılar yarim
Engel menevşelim engel
Zülüfleri çengel mengel
Aramıza girdi engel
Menevşesi boyun eğmiş
Yapracığı suya değmiş
Allı yeşil fistan giymiş
Engel menevşelim engel
Zülüfleri çengel mengel
Aramıza girdi engel
Menevşesi biçim biçim
Ben ağlarım senin için
Çektiklerim kimin için
Engel menevşelim engel
Zülüfleri çengel mengel
Aramıza girdi engel
Kaynak: Ahmet Yamacı
Menevşesi Tutam Tutam
Menevşesi tutam tutam
Arasına güller katam
Nice gurbet elde yatam
Sen gel menevşeli gelin
Gelin gelin allı gelin
Al yanağı ballı gelin
Gelin gider su doldurur pınardan
Yıllar geçti haber gelmedi yardan
Menevşe buldum derede
Sordum evleri nerede
Üç beş güzel birarada
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2345
Sen gel menevşeli gelin
Gelin gelin allı gelin
Al yanağı ballı gelin
Gelin gider su doldurur pınardan
Yıllar geçti haber gelmedi yardan
Kaynak: Hüsnü Ortaç
Menim Belalı Başım
Gülüm güller zarından
Vaz geçmiri yarından
Güvercinler gök girip
Hepsi o yar kahrından
Menim belalı başım
Gamdan yel alı başım
Felek yemid içipti
Olmaz safalı başım
Gülüm güller zarından
Vaz geçmiri yarından
Güvercinler gök girip
Hepsi o yar kahrından
Menim bu hama derdim
Batmaz bir dama derdim
Gelsin Halep kervanı
Yülliyim Şam'a derdim
Gülüm güller zarından
Vaz geçmiri yarından
Güvercinler gök girip
Hepsi o yar kahrından
Meni gördü güldü yar
Dertlisiydim bildi yar
Açtı kulaç kolların
Göz yaşımı sildi yar
Gülüm güller zarından
Vaz geçmiri yarından
Güvercinler gök girip
Hepsi o yar kahrından
Menzil Almak İster İsen
Menzil almak ister isen
Gönül sabreyle sabreyle
Dostu bulmak ister isen
Gönül sabreyle sabreyle
Sabredenler menzil alır
Sabretmeyen yolda kalır
Sabreden maksudun bulur
Gönül sabreyle sabreyle
Bu aşıklık bir mihnettir
Hak'tan bize hidayettir
Sabrın sonu selamettir
Gönül sabreyle sabreyle
Daimi coş edip çağla
Pervaneni nare dağla
Öz gönlünü hakka bağla
Gönül sabreyle sabreyle
Kaynak: Aşık Daimi
Merdivenin Başındayım
Merdivenin başındayım
On üç on dört yaşındayım
Aslan yarim orada mı burada mı
Bir yosmanın peşindeyim
Dağlar bana derler bana
Çakır ela gözler ağlar bana
Merdivenden iner iken
Ak topuğa battı diken
Aslan yarim orada mı burada mı
Bu ayrılık belimi de büken
Dağlar bana derler bana
Çakır ela gözler ağlar bana
Merdivenler ayak ayak
Bal koydular tabak tabak
Aslan yarim orada mı burada mı
Bana sensiz zehir olur bal kaymak
Dağlar bana derler bana
Çakır ela gözler ağlar bana
Kaynak: Murat Çelebi
Mendilimde Kişmiş
Mendilimde kişmiş ile badem var
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2346
Usul söyle köşelerde adam var
Seni benden beni senden eden var
Tipi olur bora olur elbet bir gün yaz olur
Bağdat yolu hor göründü göründü
Gurbet bana dar göründü göründü
Baltayı vurdum bayıra
Su bağladım çayıra
Ben giderim gurbet ele
Seni Mevlam kayıra
Tipi olur bora olur elbet bir gün yaz olur
Bağdat yolu hor göründü göründü
Gurbet bana dar göründü göründü
Kaynak: Casım Demir
Mendilimin Ucuna
Mendilimin ucuna sakız bağladım sakız
Doğru söyle sevgilim sever misin başka kız
Ninno yavrum ayrılık mı var yallah
Güzel yarim ayrılık mı var
İn dereye çık kızım şimdi kızlar beşyüze
Beşyüzü sayan alır saymayan bekar kalır
Ninno yavrum ayrılık mı var yallah
Güzel yarim ayrılık mı var
İn dereye dereye toplayalım taşları
Senin yarla benim yar mah'le arkadaşları
Ninno yavrum ayrılık mı var yallah
Güzel yarim ayrılık mı var
Kaynak: İbrahim Karataş
Mendilimin Yeşili (Aman Doktor)
Mendilimin yeşili
Ben kaybettim eşimi
Al bu mendil sende dursun
Sil gözünün yaşını
Aman doktor canım gülüm doktor derdime bir çare
Çaresiz dertlere düştüm doktor bana bir çare
Mendilim benek benek
Ortası çarkıfelek
Yazı beraber geçirdik
Kışın ayırdı felek
Aman doktor canım gülüm doktor derdime bir çare
Çaresiz dertlere düştüm doktor bana bir çare
Mendilim turalıdır
Sevdiğim buralıdır
Geçme kapım önünden
Yüreğim yaralıdır
Aman doktor canım gülüm doktor derdime bir çare
Çaresiz dertlere düştüm doktor bana bir çare
Ana dersen ana yok
Baba dersen baba yok
Gurbet elde hasta düştüm
Bir yudum su veren yok
Aman doktor canım gülüm doktor derdime bir çare
Çaresiz dertlere düştüm doktor bana bir çare
Kaynak: Nuri Halil Poyraz
Menevşe Buldum Derede
Menevşe buldum derede
Sordum evleri nerede
Üç beş güzel bir arada
Dilber dilber canım dilber
Canımın yaylası dilber
Gönlümün eylesi dilber
Menekşesi tutam tutam
Arasına güller katam
Nice gurbet elde yatam
Dilber dilber canım dilber
Canımın yaylası dilber
Gönlümün eylesi dilber
Menekşe kokulu yarim
Kime arzedeyim halim
Elimden aldılar yarim
Dilber dilber canım dilber
Canımın yaylası dilber
Gönlümün eylesi dilber
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2347
Kaynak: Kır İsmail
Menekşe Koymuşlar Gülün Adını
Menekşe koymuşlar gülün adını (Adını)
Almadım dünyada ben muradımı (Vay vay)
Amanın ninnah ninnah esmerim (Vay vay)
Ben ölürsem garip koyun adımı (Adımı)
Almadım dünyada ben muradımı (Vay vay)
Amanın ninnah ninnah esmerim (Vay vay)
Allar giymiş ne yakışır Ayşe'ye (Ayşe'ye)
Boyunu benzettim mor menekşeye (Vay vay)
Amanın ninnah ninnah esmerim (Vay vay)
İnsaf et de bir kere gel köşeye (Köşeye)
Vermem seni yad ellere ellere (Vay vay)
Amanın ninnah ninnah esmerim (Vay vay)
Kaynak: Albus Aktaş
Mayıs Ayı Gelende
Mayıs ayı gelende (Yar yar yar yar da)
Dağlarda kar olur mu (Uy aman gelin aman)
Sevdim de alamadım (Yar yar yar yar da)
Böyle sevda olur mu (Uy aman gelin aman)
Yaz gelir çiçek açar (Yar yar yar yar da)
Yeşiller yaprakları (Uy aman gelin aman)
Sevdiğim senin için (Yar yar yar yar da)
Döktüğüm gözyaşları (Uy aman gelin aman)
Bahçelerde kerez var (Yar yar yar yar da)
Kerezi asma sarar (Uy aman gelin aman)
Sevdiğimi görünce (Yar yar yar yar da)
Erir yüreğim yanar (Uy aman gelin aman)
Türkü söylerim türkü (Yar yar yar yar da)
Sevdiğim senin için (Uy aman gelin aman)
Biraz daha diyeyim (Yar yar yar yar da)
Seni sevdiğim için (Uy aman gelin aman)
Kaynak: Hüseyin Dilaver
Meço İbiram
Meço İbiram dedikleri bir keleş oğlan
Alay beyin askerini durdurur divan
Meço İbiram'ın tüfeği top gibi patlar
Alay beyin askerini hendekler saklar
Kaynak: Ali Şevket
Mektup Yazdım Yara Almadı
Mektup yazdım yara almadı
Almadı baba almadı
Men onu candan severem
Özü de kadri bilmedi
Bilmedi baba bilmedi
Mektup yazdım yara okumaz
Okunmaz baba okunmaz
Hasreti gönlümde kaldı
Özü de meni aldırmaz
Aldırmaz baba aldırmaz
Dedim bağa gideh gelmedi
Gelmedi baba gelmedi
Uğrunda gözlerin koydum
Bir gün elimi tutmadı
Tutmadı baba tutmadı
Kaynak: İbrahim Terzi
Melüllenme Deli Gönül
Melüllenme deli gönül
Gez bir zaman var nic'olur
İndir tahtını yüceden
Yık bir zaman gör nic'olur
Bir iş gelirse başına
Bahane bulma komşuna
Sefil hırka çek başına
Yat bir zaman gör nic'olur
Şah Hatayi'm doğan aylar
Geçinin yoksullar beyler
Herkes kemalini söyler
Konma gönül dur nic'olur
Kaynak: Şah Hatayi
Mavi Bağlar Başına
Mavi bağlar başına
Gül koyar o zülfüne
Seni sevdim seveli
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2348
Düştüm aşkın peşine
Ben sana oldum hayran
Oldum kurban
Bülbülün var kafesi
Geliyor yanık sesi
Sevdaya tutulanın
Var mı hiç kimsesi
Ben sana oldum hayran
Oldum kurban
Yar istemez ne olur
Ateşten gömlek olur
Bu derdi çekenler de
Kahrından verem olur
Ben sana oldum hayran
Oldum kurban
Kaynak: Cemil Değer
Mavi Kırep Başında
Mavi kırep başında
Kalem oynar kaşında
Benim bir sevdiğim var
Onüç ondört yaşında
Haydi güzelim hopla da gel yanıma
Sarı liralar takayım gerdanına
Mavileri giyersin
Allıları översin
Benim yüzüme gülüp
Başkasını seversin
Haydi güzelim hopla da gel yanıma
Sarı liralar takayım gerdanına
Mavi kırebimin oyası
Başıma vurdu boyası
Alcem dedi de almadı
Allah'ından bulası
Haydi güzelim hopla da gel yanıma
Sarı liralar takayım gerdanına
Kaynak: Ali Tutgaç
Mavi Yeleğin Oğlan
Mavi yeleğin oğlan da
Nedir dileğin oğlan
Ben sevdim sen sevmedin de
Yansın yüreğin oğlan
Mavilim diyemedim de
Al yeşil giyemedim
Eller almış o yari de
Benimsin diyemedim
Attan iniyom attan da
Bürüğün yedi kattan
Seni alıp kaçarım da
Korkarım hükümetten
Kaynak: İbrahim Karataş
Mavi Yüzük Firuze
Vallahi o yardır billahi o yardır
Sinemin üstünde hala o dağdır
Mavi yüzük firuze
Haber verin horoza
Horoz bu gün ötmesin
Yar gelmiş hanemize
Vallahi o yardır billahi o yardır
Sinemin üstünde hala o dağdır
Bu dağın ötesine
Mailem yar sesine
Yarim keklik ben doğan
Düşeydim ensesine
Vallahi o yardır billahi o yardır
Sinemin üstünde hala o dağdır
Kaynak: Celal Güzelses
Madımak Bitti M'ola
Madımak bitti m'ola
Yolları tuttu m'ola
Ela gözlü nazlı yari
Beni unuttu m'ola
Ah madımak madımak
Dön de bir yol beri bak
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2349
Madımağın alları
Tuttu m'ola yolları
Hiç aklımdan çıkmıyor
Yarin tatlı dillen
Ah madımak madımak
Dön de bir yol beri bak
Madımak kurutmadım
Yar seni unutmadım
Hatırım saydım da
Üstüne yar tutmadım
Ah madımak madımak
Dön de bir yol beri bak
Kaynak: Hüseyin Arslan
Madımak Oylum Oylum
Madımak oylum oylum
Geliyor (civanda) selvi boylum
Selvi (Civan) boylum gelirse
Şen olur benim gönlüm
Oy madımak teke tüke sakalı
Oy madımak evelik yemlik
Oy madımak kuşkuşu yemlik
Oy madımak
Madımak pişer oldu
Tencerem taşar oldu
Günde yediğim şamarlar
Bir iken beşer oldu
Oy madımak teke tüke sakalı
Oy madımak evelik yemlik
Oy madımak kuşkuşu yemlik
Oy madımak
Madımak biçim de biçim
Ölüyom senin de için
Madımak toplar iken
Başımdan düştü çitim
Oy madımak teke tüke sakalı
Oy madımak evelik yemlik
Oy madımak kuşkuşu yemlik
Oy madımak
Kaynak: Fahri Karaoğlan
Makinenin Koluyum
Makinenin koluyum
Hem sağı hem soluyum
Ne ağlıyon gül Nazik Nazik
Ben padişah oğluyum Nazik
Nazlk ettin bana yazık
Makineler yağlanır
Yağlanır da bağlanır
Seni kaçıran oğlan Nazik
Zencirlere bağlanır Nazik
Nazik ettin bana yazık
Makinenin urganı
Telli demirli yorganı
Çocukları sorarsan Nazik
Balıkların kurbanı Nazik
Nazik ettin bana yazık
Kaynak: Nurşen Sarıca
Malatya Malatya Bulunmaz Eşin
Malatya Malatya bulunmaz eşin
Gönülleri coşturur ayla güneşin
Aman anom aman anom Kernekli misin
Kerneğe gelmeye de yeminli misin
Malatya'yı baştan başa çiçek bürüdü
Tanrı takmış alnına yeşil zümrüdü
(Malatya'nın gençleri almış yürümüş)
Aman anom aman anom Kernekli misin
Kerneğe gelmeye de yeminli misin
Kaynak: Hakkı Coşkun
Manastır'ın Ortasında (Dimetoka)
Manastır'ın ortasında vardır havuz canım havuz
Manastır'ın kızları hepsi de yavuz biz çalar oynarız
Manastır'ın ortasında vardır çeşme canım çeşme
Manastır'ın kızları hepsi de seçme biz çalar oynarız
Manastır'ın ortasında vardır dere canım dere
Manastır'ın kızları kolay geçmez ele biz çalar oynarız
Kaynak: Hayriye Hoşsu
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2350
Maraş'tan Bir Haber Geldi (Meyrik)
Maraş'tan bir haber geldi
Dediler ki Meyrik öldü oy oy
Keşke Meyrik ölmeseydi
Kesileydi elim kolum oy oy
Oy Meyrik Meyrik Meyrik
Ben kurbanam sana Meyrik
Ben hayranam sana Meyrik (vay)
Doktor yarayı kesiyor
Gene Meyrik kan kusuyor oy oy oy
Dediler ki Meyrik öldü
Anası kime (bana) küsüyor oy oy oy
Oy Meyrik Meyrik Meyrik
Ben kurbanam sana Meyrik
Ben hayranam sana Meyrik (vay)
Şu Meyrik'in acısına
Çarşaf serin gecesine oy oy oy
Keşke Meyrik ölmeseydi
Sabır onun kocasına (anasına) oy oy oy
Oy Meyrik Meyrik Meyrik
Ben kurbanam sana Meyrik
Ben hayranam sana Meyrik (vay)
Kaynak: Kadir Kurtyol
Bütün Ahbaplar Ansın Adını
Bütün ahbaplar ansın adını
Anlayan alırdı onun tadını
Emmisi, dayısı, garip kadını
Döşeyin evleri Hacı geliyor
Bir garip ölümü acı geliyor
Hizmet için nice dağlar aşanı
Keskin'li bilirler Hacı Taşan'ı
Bunca hizmetleri hani, boşa mı
Açılsın meydanlar Taşan geliyor
İnsan hizmetine koşan geliyor
Var mıdır insandan daha üstünü
Bir bilirdi düşmanını dostunu
Diksinler Keskin'e onun büstünü
Açılsın meydanlar Hacı geliyor
Bir garip ölümü acı geliyor
Anam Keskinlidir, babam Kırşehir
Gönülden geldi de eyledim kahır
Saygım var insana evveli ahir
Açılsın meydanlar taşan geliyor
İnsan hizmetine koşan geliyor
Kaynak: Neşet Ertaş
Yar Deyi Deyi (Sevdiğimden Ayrı)
Sevdiğimden ayrı gurbet ellerde
Ağlıyorum dünya dar deyi deyi
Ahım kaldı o tomurcuk güllerde
Ötüyorum ah u zar deyi deyi
Hasretinden durmaz içim kanıyor
Herkes beni Mecnun olmuş sanıyor
Kerem oldum her tarafım yanıyor
Yetiş imdadıma kar deyi deyi
Kaderim ne zaman bana gülecek
Akan gözyaşımı kimler silecek
Gül Ahmet'im bu genç yaşta ölecek
Gece gündüz ağlar yar deyi deyi
Kaynak: Gül Ahmet
Verdi Bana (Gönül Bahçesi)
Gönül bahçesine fidan dikmiştim
On iki yıl sonra gül verdi bana
Kurur diye hep boynumu bükmüştüm
En güzel meyvadan bal verdi bana
O fidanın bestesiydim sazıydım
Susamıştım temmuzdaki yazıydım
Bir damla suyuna dünden razıydım
Irmaklar misali sel verdi bana
Ayrılık rüzgarı estirme dedi
Bu güzel fidanı kestirme dedi
Gül Ahmet sazını susturma dedi
Hep güzel çal diye tel verdi bana
Kaynak: Gül Ahmet
Şimdi (Bir Tat Almıyorum)
Bir tat almıyorum yalan dünyadan
Bir ölü misali yatarım şimdi
Emanet verilen tatlı canımı
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2351
Alan olsa beleş satarım şimdi
Bir zaman sevdanın atına bindim
Çok hızlı sürmüşüm çabucak indim
Evvel bülbül idim baykuşa döndüm
Virane yerlerde öterim şimdi
Gül Ahmet sinemi dövemiyorum
Gerçek sözlerimi övemiyorum
Bir gözü elayı sevmiyorum
Belki deliden de beterim şimdi
Kaynak: Gül Ahmet
Mevlam (Aşkımı Layık Görmezsen)
Aşkımı layık görmezsen
Erit beni kadir mevlam
Tefekkürün mihrabına
Bürüt beni kadir mevlam
Hissem olsun hak nurunda
Al erenler diyarında
Fani dünya gururunda
Arıt beni kadir mevlam
Aşk-ı mecaziyi götür
Aşk-ı hakikiye getir
Gönlümü kalbime batır
Bir et beni kadir mevlam
Ruhsuz olan aşk nafile
Kış gelirse gider sele
Senin gerçek aşkın ile
Çürüt beni kadir mevlam
Gül Ahmet'im gül değilsem
Yel vurdukça hep eğilsem
Resulün teri değilsem
Kurut beni kadir mevlam
Kaynak: Gül Ahmet
Zalim Kader (Beni Bu Hallere)
Beni bu hallere koyan
Kötü kader zalim kader
Gel de bu hayata dayan
Kötü kader zalim kader
Hayat denen er meydanı
Damarda kurudur kanı
Bulgurunda pişmiş sonu
Kötü kader zalim kader
Bileziği nerden takam
Elin elinemi bakam
Kurtulmaz ki borçtan yakam
Kötü kader zalim kader
Çoluk çocuk rezil olduk
Sebze meyve hava aldık
Bu sene kurbansız kaldık
Kötü kader zalim kader
Gül Ahmet'im vur sazına
Can dayanmaz avazına
Mahcup eder el kızına
Kötü kader zalim kader
Kaynak: Gül Ahmet
Yansın (Hor Görme)
Hor görme rahmanın kudreti kulda
Kul yanmasın Sefil Selimi yansın
Her maharet mevcut el oğlu elde
El yanmasın Sefil Selimi yansın
Ey Sefil Selimi acı her cana
Yakıp kimseyi düşürme isyana
Yanan bir şey fayda vermez insana
Gel yanmasın Sefil Selimi yansın
Kaynak: Sefil Selimi
Yürüsem Aşkın Bahrinde
Yürüsem aşkın bahrinde
Balı tatsam yar zehrinde
Bir ev alsam pir şehrinde
Oturup kalsam mı bilmem
Aşkın beni derde koydu
Kavlimiz acep bu muydu
İnce bulanık su muydu
Akıp durulsam mı bilmem
Kaynak: Sabit İnce
Barış Güvercini
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2352
Dostluklar kurulsun insanlar gülsün
Barış güvercini uçsun Dünya da
Yok olsun kötülük düşmanlık ölsün
Barış güvercini uçsun Dünya da
Dostluklar kurulsun insanlar gülsün
Son bulsun savaşlar kimse ölmesin
Dünya cennet olsun yaşasın insan
Gelin barışalım dökülmesin kan
Son bulsun savaşlar kesilsin figan
Barış güvercini uçsun Dünya da
Dostluklar kurulsun insanlar gülsün
Son bulsun savaşlar kimse ölmesin
İnsancıl insanlar barıştan yana
Ancak zalim olan kıyar insana
Barış aşkı yayılmalı cihana
Barış güvercini uçsun Dünya da
Dostluklar kurulsun insanlar gülsün
Son bulsun savaşlar kimse ölmesin
Nesimi der ki ey füze yapanlar
Acımasız zalim cana kıyanlar
Bırak ey yaşasın bütün insanlar
Barış güvercini uçsun Dünya da
Dostluklar kurulsun insanlar gülsün
Son bulsun savaşlar kimse ölmesin
Kaynak: Nesimi Çimen
Dinle Beni Kulağın Aç
Dinle beni kulağın aç
Sev insanlığı sev gardaş
İnsan Kabe insan miraç
Sev insanlığı sev gardaş
İnsanlar Hakk'ın mekanı
İnanmazsan aç Kuran'ı
Sakın hor görme insanı
Sev insanlığı sev gardaş
Meleklerin secdegahı
Orda gördüler insanı
Bırak kusuru günahı
Sev insanlığı sev gardaş
Nesimi der her yaşında
İnsan sevdası başında
Kötü huylunun dışında
Sev insanlığı sev gardaş
Kaynak: Nesimi
Tatlı Dile Güler Yüze
Tatlı dile güler yüze
Doyulur mu doyulur mu
Aşk ile bakışan göze
Doyulur mu doyulur mu
(Bağlantı)
Doyulur mu doyulur mu
Canana kıyılır mı
Canana kıyanlar
Hakkın kulu sayılır mı
Hem bahara hemi yaza
Yarın ettikleri naza
Yar aşkına çalan saza
Doyulur mu doyulur mu
Bağlantı
Zülüflerin dökse yüze
Yar badeyi sunsa bize
Lebleri meyime meze
Doyulur mu doyulur mu
Bağlantı
Garip'im geldik gitmeye
Muhabbetimiz bitmeye
Yar ile sohbet etmeye
Doyulur mu doyulur mu
Bağlantı
Kaynak: Neşet Ertaş
Bektaş-ı Veli'nin Yolun Bilmeyen
Bektaş-ı Veli'nin yolun bilmeyen
Gündüzü karanlık gece sayılır
Evlad-ı Âli'ye biat etmeyen
Zümresi münafık pice sayılır
Evlad-ı Mürsel'dir tutmazsa damen
Anlardan ıraktır din ile iman
Her kim Ali evlada ederse güman
Yüz bin emek çekse hiçe sayılır
Arşın yücesidir başının tacı
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2353
Ka'be'ye ulaşır zülfürün ucu
Ehl-i beyt katarı güruh-ı naci
Cümle güruhlardan yüce sayılır
Kul Himmet'im bu manaya erenler
Zamanında imanını bulanlar
Hazret-i Hünkâr'ı mürşit bilenler
Bir niyazı yüz bin hoca sayılır
Kaynak: Kul Himmet
Gel Gönül Kimsenin Aybına Bakma
Gel gönül kimsenin aybına bakma
Hazer kıl sevdiğim değme gönüle
Arif ol cihanda bir gönül yıkma
Hazer kıl sevdiğim değme gönüle
Daim aşk atına bin de atlı gez
Edep öğren erkan öğren otlu gez
Gönül yıkma halk içinde tatlı gez
Sakın ey sevdiğim değme gönüle
Yoldaş eyle iman gibi dostunu
Amel kazan aramazlar aslını
Turap ol ki çiğnesinler üstünü
Hâk ol ey sevdiğim değme gönüle
Cihad eyle ki günahların tartasın
Bir amel kazan ki Hakk'a yetesin
Şar gibi her gördüğün örtesin
Pir ol ey sevdiğim değme gönüle
Kul Himmet dilimde zikrim Muhammed
Aşk dolusun içtim Hüda'ya minnet
Dinar ile satın alınmaz cennet
Hazer kıl sevdiğim değme gönüle
Kaynak: Kul Himmet
Dünya İle Pazarlık Eyledim
Dünya ile bir pazarlık eyledim
Ne virane ne harabe ne şendir
Seyrettim de bir dükkâna uğradım
Ne çarşıdır ne bedesten ne hardır
Sırr-ı surullahtır aleme inen
Dedim harfim manasını duyana
Çiçeğe uğradım kokusu bana
Ne bağdadır ne bağbandır ne güldür
Bir makam seyrettim ya kim gelecek
İkrarsızlar kıyamete kalacak
Bir gerçek harfim var mana alacak
Ne mezheptir ne imandır ne dindir
Yed'iklim çar köşe kilidi birdir
Ana akıl ermez bir gizli sırdır
Sorarsan dünya ana misaldir
Ne ağızdır ne burundur ne dildir
Kitabın kalbinde olur mu ilan
Ümmet-i billah da Ali'ye ayan
Doluyu bu demde elime sunan
Ne âdemdir ne insandır ne kuldur
Kul Himmet'im bu manadan al imdi
Alamazsın bir gerçeğe sor imdi
Senede bir kere doğdu dolandı
Ne ülkerdir ne yıldızdır ne gündür
Kaynak: Kul Himmet
Pare Pare Yalan Dünya
Pare pare yalan dünya
Yalan dünya değil misin
Hasan ile Hüseyin'i
Alan dünya değil misin
Ali bindi Düldül ata
Âşık dayanır firkate
Boz kurt ile kıyamete
Kalan dünya değil misin
Ali'nin Düldül'ünü alıp
Arslanını dağa salıp
Yedi kere üste kalan
Dolan dünya değil misin
Ah şu kaşa ah şu göze
Ciğer kebap oldu köze
Muhammed'i bir ham beze
Saran dünya değil misin
Yetik Kul Himmet'im yetik
Gerçeğin eteğin tutup
İnsan gül ot gibi bitip
Dolan dünya değil misin
Kaynak: Kul Himmet
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2354
Bize İmdat Ol Hak'tan
Bize imdat ol Hak'tan
Sabreyle gönül sabreyle
Alemi yarattı yoktan
Sabreyle gönül sabreyle
Aşıkların işi zardır
Yüreğinde yanar nârdır
Bir eşref saat vardır
Sabreyle gönül sabreyle
Aşığın eyyamı gamda
Böyle çalınmış kalemde
Bitmez iş olmaz alemde
Sabreyle gönül sabreyle
Acele ahır melamet
Sabrın sonudur selamet
Az sabırda çok keramet
Sabreyle gönül sabreyle
Kul Himmet'im çekem minnet
Ölüm farz mı yoksa sünnet
Murada ereriz elbet
Sabreyle gönül sabreyle
Kaynak: Kul Himmet
Sana Derim Be Hey Sofi
Sana derim be hey sofi
Evvel imamınız kimdir
Selâvat indi şanına
Hak Muhammed Ali diyendir
Evvelkisi İmam Hasan
İkincisi İmam Hüseyn
Üçüncüsü İmam Zeynel
Dördüncüsü İmam Abidin'dir
Beşincisi İmam Bakır
Altıncısı İmam Cafer
Yedincisi Musa Kâzım
Sekizincisi Rıza'dır
Dokuzuncu İmam Takî
Onuncusu Ali Nakî
On birinci Hasanü'l-Askeri
On ikinci Mehdi sahib-zamandır
Kul Himmet'im bakışına
Böyle mi girdi düşüne
İki cihân güneşine
Pâk eyleyen Kur'an'dır
Kaynak: Kul Himmet
Eğer Din Babından
Eğer din bâbından haber sorarsan
Söyle kelâmını bildir efendim
Sual eyle ihsân olsun kelamlar
Bilemezsem hâlim nedir efendim
Bir günün farzını on yedi bildim
Yiğirmi sünneti üç vitir kıldım
Sualine cevap vermeye geldim
Veremezsem döv de öldür efendim
Sabah dört öğlen on belli beyandır
İkindi sekizdir deme ziyândır
Akşam beş yats'on üç vitir tamamdır
Bunu da böylece kıldım efendim
Altmış altı er kaleyi boyladım
Altı yüz teravihi hesap eyledim
Ben bir divaneyim böyle söyledim
Buncağız kusura kalma efendim
Kıyas et meydandan geri kalırım
Aç gözünü sana hoca olurum
Bir yıllık namazı ezber bilirim
Var senden kaçan kördür efendim
Beş bin yüz yirmi farzıdır heman
Yedi bin iki yüz sünnettir tamam
İncil'le Zebur Hak delili Kur'an
O da bir sırdır ermen efendim
Seyyid gibi sen secdeye oturmuş
Köylü sana yağlı pilav getirmiş
Bana sen de neden sual sorarsın
Balı kıymağı da yersin efendim
Sözü m'olur sencileyin özü çürüğün
Yüzün görme yüzü gözü buruğun
La bak aşağı indirmişsin sarığın
Korkarım başında güldür efendim
Herhalde ilerü gelemez deyü
Sualime cevap veremez deyü
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2355
Kul Himmet ile baş edemez deyü
Korkarım el sana güler efendim
Kaynak: Kul Himmet
Sebü'l-Mesani
Sebü'l-mesani kitabın okusan
Türablıktan a'la yol mu bulunur
Bülbül olsam dört kapıda şakısam
Türablıktan a'la yol mu bulunur
Türab ol ki çiğnesinler üstünü
Anda fark et düşmanını dostunu
Nesimi gibi yüzdüregör postunu
Türablıktan a'la yol mu bulunur
Türab ide özün türab ol türab
Kalbindeki kini kibrini bırak
Muhammed Ali'nin cemalin görek
Türablıktan a'la yol mu bulunur
Şükr olsun türablıktan doğrudur yolum
Ali'ye de malum ahvalim halim
Balım Sultan Haydar kend'aslan Ali'm
Türablıktan a'la yol mu bulunur
Balı'yı türab eden aşkın meyidir
Ali Seydi Şah İbrahim soyudur
Türablıktan Şah-ı Merdan huyudur
Türablıktan a'la yol mu bulunur
Kul Himmet'im Kulhüvallahü ahad
Cesetimden can kalmadı bu saat
Dün ü günü bildim idim Muhammed
Türablıktan a'la yol mu bulunur
Kaynak: Kul Himmet
Kalk Karındaş Yola Gidek
Kalk karındaş yola gidek
Hak yoldan öte mi dersin
Murad u maksuda erincek
Bu söze hata mı dersin
Arif olan kalleş olan
Bellidir meyli boş olan
Vefasız yoldaş olan
Menzile yeter mi dersin
Sırrını verme kalleşe
Kalbi çürük meyli boşa
kapabilmem düşse taşa
Yetmeden tutar mı dersin
Sırrını verme hayrata
Senden alır gider yada
Damızlık koysan çiğ süde
Pişmeden tutar mı dersin
Kul Himmet der çoşmayan
Aşk kazanında pişmeyen
Burada Hakk'a ulaşmayan
Orada yanar mı dersin
Kaynak: Kul Himmet
Hey Gaziler
Hey gaziler şunda günahkar oldum
Medet pirim imdat eyle talibe
Aradım günâhım özümde buldum
Medet pirim imdat eyle talibe
Varıp kırklar kapısından çağıram
Hem çağırıp hemi lebbeyk diyen
Posttan kalkıp mührü önüne koyan
Medet pirim imdat eyle talibe
Arza yetip enbiyaya erenler
Yemen'de taç vurup hırka giyenler
Zulmette kalmaz sizi sevenler
Medet pirim imdat eyle talibe
Çağırak doksan bin ere şehide
Mağripten maşrıka cümle işite
Hacı Bektaş Velî'den imdat yetişe
Medet pirim imdat eyle talibe
Sen Ali sırrısın himmetin yete
Fatıma kızındır Muhammed atan
Onları ayırmak yine bir hata
Medet pirim imdat eyle talibe
Eyyüb'ün kurdunu döküp sağ eden
İbrahim'in yerin çayır su eden
Kara don giyip de ağ deveyi yeden
Medet pirim imdat eyle talibe
Hasan Hüseyn şebber-şubber kulaktır
İmam Zeynel İmam Bakır yanaktır
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2356
İmam Caferhüsn hecesinde ayandır
Medet pirim imdat eyle talibe
Musa Kazım Rıza kalemdir kaştır
Taki Naki çeşmi onlara eştir
Hasanü'l-Askeri dehanda diştir
Medet pirim imdat eyle talibe
Mehdi dedim masum pake yetirdim
Mürvet dedim el pençeye oturdum
On ik'İmamlar'a iman getirdim
Medet pirim imdat eyle talibe
Kul Himmet'im eydür var özün öldür
Cümle eksikliğin mürşide bildir
Engür şerbetini tuttuğum eldir
Medet pirim imdat eyle talibe
Kaynak: Kul Himmet
Ey Aşıki Saramadın Yaremi
Ey âşıki saramadın yâremi
Yâreme em olup merhem çalasın
Yarem deşilmiştir sarılmaz madem
Arayıp da hekimini bulasın
Dört kapı açıldı hangisi vardır
Bu manaya ermek hayli hünerdir
Deryanın dibinde kaç şehir vardır
Çarşısını pazarını bilesin
Mehdî çıkmış diye tellâl bağırdı
Bir teknesi vardır kırklar yoğurdı
On iki kız sekiz oğlan doğurdu
Onların ne olduğunu bilesin
Âşıkların sözlerine has derim
Muhammed'i gördüm Ali dost derim
Yedi bin yedi yüz âyet isterim
Yüz on daha vardır onu bilesin
Benim sevdiceğim Takî Nakî'dir
Dost bağında bülbüller şakıtır
Yüz kardaşın hocası var okutur
Onlarıñ da ne olduğun bilesin
Düzüm düzüm olmuş yüzünün beni
Açılmıştır gül benzinde yanağı
Sar'öküzün alnındaki beneği
Kanadında ne yazılı bilesin
Var bul bir delilin yaka fenerin
Kaç hamail vardır şems ü kamerin
Sar'öküzün bastıcağı mermerin
Direğinde ne olduğun bilesin
Âriflerin sözü hilaf yazılmaz
Güher olmayınca hatem düzülmez
Bir kız vardır hergiz kuşağı çözülmez
Anasının kande olduğun bilesin
Dinleyeyim Kul Himmet'in sözlerin
Onda gördüm yedilerin izlerin
Muhammed'in koynundaki kızların
Huri midir peri midir bilesin
Kaynak: Kul Himmet
Lamba Da Şişesiz Yanmaz Mı
Lamba da şişesiz yanmaz mı
Cicim bana yar bulunmaz mı
Ben bu dertten ölürsem
Bana da acıyan olmaz mı
Alamadım kaşları karayı
Süremedim zevk ile safayı
Asmadan gel asmadan
Cicim fistan giymiş basmadan
Kalk gidelim sevdiğim
Cicim devriyeler basmadan
Alamadım kaşları karayı
Süremedim zevk ile safayı
Kaynak: Zeliha Çulha
Lofça'nın Ardında Kaya (Lofçalı) 1
Lofça'nın ardında kaya (aman aman)
Kayadan bakarlar Ay'a
Canım Lofçalı Lofçalı
Doldur a fincanı fincanı
A canım yandım Lofçalı
Takalım altın kopçalı
Lofça'nın altında pınar (aman aman)
Lofçalım pınardan döner
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2357
Canım Lofçalı Lofçalı
Doldur a fincanı fincanı
A canım yandım Lofçalı
Takalım altın kopçalı
Lofça'nın altında kuyu (aman aman)
Lofçalının kibar da huyu
Canım Lofçalı Lofçalı
Doldur a fincanı fincanı
A canım yandım Lofçalı
Takalım altın kopçalı
Kaynak: Mehmet İpekçi
Kuşburnuyu Budarlar
Kuşburnuyu budarlar
(Hoydah) Işkın sürmesin deyi
Bizi burdan koğarlar
(Hoydah) Güzel sevmesin deyi
Kız geline bak geline
Kınalar yakmış eline
Gelin kurban olayım
Seni bana verene
Havuz başı su başı
(Hoydah) Ben istemem onbaşı
Olursa çavuş olsun
(Hoydah) Dosta düşmana karşı
Kız geline bak geline
Kınalar yakmış eline
Gelin kurban olayım
Seni bana verene
Denize dalayım mı
(Hoydah) Bir balık avlayım mı
Ay doğdu şafak attı
(Hoydah) Daha yalvarayım mı
Kız geline bak geline
Kınalar yakmış eline
Gelin kurban olayım
Seni bana verene
Kaynak: Nida Tüfekçi
Kuyu Başında Testi
Kuyu da başında testi
Kemer de belimi kesti
Gurbetteki mor fesli
Şimdi de aklımdan geçti
Aman da Fatma'm
Canım gülüm Fatma'm
Ben rakıya su katmam
Sen katar isen ben içmem
Ben Fatma'dan vazgeçmem
Kuyu da başında bakır
Fatma'm gözlerin çakır
Fatma'ma hasta diyorlar
Oynuyor şakır şakır
Aman da Fatma'm
Canım gülüm Fatma'm
Ben rakıya su katmam
Sen katar isen ben içmem
Ben Fatma'dan vazgeçmem
Kaynak: Sabahat Biten
Küpkıran Ovaları
Küpkıran ovaları
Hop hop maralı maralı maralı
Oğlan dertli kız yaralı yaralı
Yayılır develeri
Hop hop maralı maralı maralı
Oğlan dertli kız yaralı yaralı
Oturmuş koyun sağar
Hop hop maralı maralı maralı
Oğlan dertli kız yaralı yaralı
Terlemiş sineleri
Hop hop maralı maralı maralı
Oğlan dertli kız yaralı yaralı
Burada atım deşti
Murat oğlan da geçti
Kurban olurum dostiar
O yar ne dedi geçti
Kaynak: İsmet Koçkar
Küstürdüm Barışamam
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2358
Küstürdüm barışamam
Ayrıldım kavuşamam
Göz açtım seni gördüm
Yadınan konuşamam
Dert bende yare bende
(Bağlantı)
Dert bende kare bende
Ey olmaz yare bende
Yuvasız kuşlar gibi
Kalmışım perakende
Bu dağın ensesine
Uyandım yar sesine
Yarim keklik ben avcı
Düşmüşem ensesine
Bağlantı
Ben garip eşim garip
Eşim yoldaşım garip
Öldüğüme gam yemem
Mezarda taşım garip
Dert bende yare bende
Bağlantı
Kaynak: Davut Sulari
Küstürdüm Gönülü Güldüremedim
Küstürdüm gönülü güldüremedim
Baharım güz oldu yazım kış oldu
Gönüle yarini bulduramadım
Baharım güz oldu yazım kış oldu
Şu fani dünyada murat almadan
Eller gibi şad olup da gülmeden
Ellerin bağında gülü solmadan
Baharım güz oldu yazım kış oldu
Kaynak: Neşet Ertaş
Kumkapı'nın Ah Kilidiye
Kumkapı'nın ah kilidiye
Dün gece gelen ah kimidiye
Eli elime ah alayım yar
Kolu boynuma ah sarayım yar
Aşalım dağlar aşalım
Gel güzel bayramlaşalım
Kumkapı'nın ah üstüyem ben
Allar giyenin ah dostuyum ben
Eli elime ah alayım yar
Kolu boynuma ah sarayım yar
Aşalım dağlar aşalım
Gel güzel bayramlaşalım
Kaynak: İsmail Diri
Kurban Olam Ben O Kaşı Karaya
Kurban olam ben o kaşı karaya
İnce uzun yollar girdi araya
Ben deyemem kendi gelsin buraya
Deyip deyip elden ele kaçan yar
Bayram olsun kına yakam destine
Yüzün göster yar eline dostuna
Gelme tabip sen yaramın üstüne
Gelsin bana bu yarayı açan yar
Yeter oldu dolandırdın sen beni
Demesinler sana yalan dolan yar
Kaş göz ettin dolandırdın sen beni
Gitme güzel bu gönlümü çalan yar
Kaynak: İzzet Altınmeşe
Kurban Olam Gözlerinin Mestine
Kurban olam gözlerinin mestine
Kalk gidah çayır çimen üstüne
Tut elimi al destim destine
Ölmüş iken cesedime can gelsin
Bülbül idim felek dilim lal etti
Kadir Mevlam bir kötüye kul etti
Benim ahım çoklarını kül etti
Yaklaşmayın ataşıma yanarsız
(Siz düşmeyin ataşıma yanarsız)
Kaynak: Mehmet Özbek
Kure Koymuş Yol Üstüne
(Ah) Kure koymuş yol üstüne çıkrığı (çıkrığı)
Aydın havasına büker ipliği
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2359
Nenni nenni
Kekliğim nenni
Palazım nenni
Bir danem nenni nenni
Evlerinin önü yeşil ot olur (ot olur)
Herkes sevdiceği için fetholur
Nenni nenni
Kekliğim nenni
Palazım nenni
Bir danem nenni nenni
Gittim gördüm gözüm ile Konya'yı (Konya'yı)
Yar senin için fethederim dünyayı
Nenni nenni
Kekliğim nenni
Palazım nenni
Bir danem nenni nenni
Kaynak: Bilinmiyor
Köprünün Altı Diken
Köprünün altı diken
(Zöhrem) Yaktın beni gül iken
Allah da seni yaksın
(Zöhrem) Üç günlük gelin iken
Mest ettin de hanım Zöhre'm mest ettin
El oğlunu sen kendine dost ettin
Köprünün altı desti
(Zöhrem) Kemer belimi kesti
Gurbetteki sevdiğim
(Zöhrem) Şimdi aklımdan geçti
Merdanedir hanım Zöhre'm merdana
Bal mı yaydın ağ gerdane gerdane
Kaynak: Recep Kırıcı
Köroğlu'nun Kör Bıçağı
Köroğlu'nun kör bıçağı
Ayvaz yiğitler koçağı
Ayvaz'ın gümüş bıçağı
Yerde sürünür saçağı
Kır Ayvaz'ım kır
Vur Ayvaz'ım vur
Derya kenarında biter kamışlar
Uzanır uzanır vermez yemişler
Sarı lira ile beyaz kuruşlar
Say Ayvaz'ım say
Ver Ayvaz'ım ver
Köşküm Var Deryaya Karşı
Köşküm var deryaya karşı
Durmaz akar gözüm yaşı
Sevdadır her işin başı
Var gönlüm var git seyreyle
Aman aman gel bana söyle
Elmayı nazik soyarlar
Çini tabağa koyarlar
Güzeli candan severler
Var gönlüm var git seyreyle
Aman aman gel bana söyle
Bir ağanın ikiz kızı
İkisi de besli kuzu
En küçüğü sevdi bizi
Var gönlüm var git seyreyle
Aman aman gel bana söyle
(<i>TRT Arşivindeki hali</i>)
Köşküm var deryaya karşı
Durmaz akar gözüm yaşı
Ah sevdadır her işin başı
Var gönül var git seyreyle (aman)
Gel bana söyle
Elmayı tabağa koyarlar
Çini tabağa koyarlar
Ah el ariftir duyarlar
Var gönül var git seyreyle (aman)
Gel bana söyle
Kaynak: Kemal Altınkaya
Köyden Köye Gezerim
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2360
Köyden köye gezerim
İnci boncuk dizerim
Geçme güzel buradan
Ben kendimi üzerim
Fındık fıstık kırarım
Kenarından kırarım
Güzelin kızı sorarım
Vallah billah sorarım
Bu gün ayın ondördü
Kız saçını kim ördü
Ördüyse yarim ördü
Ay karanlık kim gördü
Fındık fıstık kırarım
Kenarından kırarım
Güzelin kızı sorarım
Vallah billah sorarım
Kaynak: Kadir Turan
Köy Kızı Oturmuş Dokuyor Halı 1
Köy kızı oturmuş dokuyor halı
Önüne almıştır kaymağı balı
Seni seven oy yiğit ner dünya malı
Çık dağlar başına köyün maralı
Edalı gelin belalı gelin sevdalı gelin
Tutaydım elin saraydım belin ne güzel gelin
Köy kızı oturmuş kendini öğer
Altın saç bağları topuğu döğer
Bin altın vermişem bin daha değer
Çık dağlar başına köyün maralı
Edalı gelin belalı gelin sevdalı gelin
Tutaydım elin saraydım belin ne güzel gelin
Kaynak: Cazim Demir
Kulaksızda Kuyu Var
Kulaksızda kuyu var
Güzellerin toyu var
Eller gülüp oynuyor
Benim ah u zarım var
Ergezen'de minare
El ettim eski yare
Ne kolum ne kanadım
Nasıl gidem o yare
Kaynak: Hüsamettin Subaşı
Koyun Gelir Yata Yata
Koyun gelir yata yata
Çamurlara bata bata
Gelin Ayşe'm sele gitmiş
Yosunları tuta tuta
Aman Ayşe'm yaman Ayşe'm
Dağlar başı duman Ayşe'm
Uzat Ayşe'm kollarını
Ver ağzıma dillerini
Nöbet nöbet bekliyoruz
Hanım Ayşe'm yollarını
Aman Ayşe'm yaman Ayşe'm
Dağlar başı duman Ayşe'm
Koyun gelir seke seke
Kulağında elmas küpe
Ben yarimden ayrılmazdım
Ayırdılar çeke çeke
Aman Ayşe'm yaman Ayşe'm
Dağlar başı duman Ayşe'm
Koyun gelir kuzuyunan
Ayağının tozuyunan
Gelin Ayşe'm sele gitmiş
Yanı çifte kuzuyunan
Aman Ayşe'm yaman Ayşe'm
Dağlar başı duman Ayşe'm
Kaynak: Hasan Küpeli
Gamlanma Gönül
Koyun meler kuzu meler
Sular hendeğine dolar
Ağlayanlar bir gün güler
Gamlanma gönül gamlanma
Yiğit yiğide yad olmaz
Eyilenler ham süt olmaz
Bin kaygu bir borç ödemez
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2361
Gamlanma gönül gamlanma
Yiğit yiğidin yoldaşı
At yiğidin öz kardaşı
Sağlıktır her işin başı
Gamlanma gönül gamlanma
Yiğit yiğide yar olur
Kötülerde ham süt olur
Kara gün ömrü az olur
Gamlanma gönül gamlanma
Naçar Karacaoğlan naçar
Pençe vurup göğsün açar
Kara gündür gelir geçer
Gamlanma gönül gamlanma
Kaynak: Karacaoğlan
Koyun Seni Güde Güde
Koyun seni güde güde getirdim
Getirdim de ağ kuzuna yetirdim
Mor menevşe sarı çiğdem bitirdim
Yayamadım yüreğime dert oldu
Koyun seni salamadım çayıra
Ayakların değmez oldu bayıra
Meğer Allah beni senden ayıra
Sağamadım yüreğime dert oldu
Dağların başını bir duman aldı
Bu dağlar başımı dertlere saldı
Kara koyunlarım ellere kaldı
Yayamadım yüreğime dert oldu
Kaynak: Muzaffer Sarısözen
Kız Pınar Başında
Kız pınar başında yatmış uyumuş
Ela gözlerini uyku bürümüş
Herkes sevdiğini almış yürümüş
(Bağlantı)
Elmalar yolladım çevreler salladım
Eğlensin diye sallansın diye
Kız pınar başında testi doldurur
Testinin kulpuna şahin kondurur
Kız senin bakışın adam öldürür
Bağlantı
Kaynak: Mehmet İbiş
Şişman Kız
Kız sen benim anama
Demişsin boğazıma
Var mi taksın altuni
Hey şişman kız şişman kız
Param yok altunum yok
Takayım boğazına
Eski çarıklarımı
Hey şişman kız şişman kız
Hey Allah alsın seni da
Yedun tükettin beni
Kız ben nerde bulayım
Takayım boğazına
İnci boncuklari
Hey şişman kız şişman kız
İnciden kıymetlidir
Dizeyim gerdanına
Mübarek hamsileri
Hey şişman kız şişman kız
Hey Allah alsın seni da
Yedun tükettin beni
Kim Görmüştür Güzellerin Vefasın
Kim görmüştür güzellerin vefasın
Arif olan sürer dünya sefasın kara gözlüm sefasın
Koyun beni yükseklere yatayım
Yatayım da yar yoluna bakayım kara gözlüm bakayım
Yar sefada ben cefasın çekeyim
Çeke çeke yüreğime kan doldu kara gözlüm kan dold
Aramızda yemin oldu and oldu kara gözlüm and oldu
Kaynak: Kemal Altınkaya
Kiraz Çiçek Açayi 1
Kiraz çiçek açayi
Aykiri dal üstüne
Can can can aykiri dal üstüne
Alır seni kaçarım
Kollarımın üstüne
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2362
Çık kaçalım dağlara
Dağlar olsun evimiz
Can can can aykiri dal üstüne
Her gamardan bir yaprak
Olsun kerametimiz
Bayırının dibinde
Üzüm vurdu üzüme
Can can can aykiri dal üstüne
İnkar etme sevdiğim
Yüzün vurdu yüzüme
Kaynak: Rizeli Sadık
Kırmızı Gülün Ali Var
Kırmızı gülün ali var
Her gün ağlasam yeri var
Bugün benim efkarım var aman aman
Ah bu gönül arz eder seni seni yar seni
Kırmızı gülün pürçeği
Yar önünde oynar köçeği
Neyleyim yarsız döşeği aman aman
Ah bu gönül arz eder seni seni yar seni
Kaynak: Aşık Ali Tamburacı
Kışlalar Doldu Bugün
Kışlalar doldu bugün
Doldu boşaldı bugün
Gel kardaş görüşelim
Ayrılık oldu bugün
Naçar elinden vah vah yar yar yar
Geceler yarim oldu
Ağlamak karım oldu
Her dertten yıkılmazdım
Sebebim zalım oldu
Garib elinden vah vah yar yar yar
Yaralandım yatmadım
Yaram açıp bakmadım
Kaldı hasretimiz kıyamete
Güzel boynuna el atmadım
Hayın elinden vah vah yar yar yar
Kaynak: Hamza Şenses
Kız Bahçende Gül Var Mı
Kız bahçende gül var mı
Dalında bülbül var mı
Bu akşam geleceğim
Tenhalarda yer var mı
Haydindi saray çeşmesine
Ben yandım badem ezmesine
Kız bahçende mor meni
Verem ettin sen beni
Nasıl verem olmayım
Eller sarıyor seni
Haydindi saray çeşmesine
Ben yandım badem ezmesine
Kaynak: Yılmaz Arsoy
Kız Gülbeden
Kız Gülbeden Gülbeden bala
Ne sen güldün ne de ben
Hani ayrılmam derdin bala
Bu ayrılışın neden
Kaşı kara gözü ela yandırdın beni
Saçı sümbül dili bülbül kandırdın beni
Mahvettin beni a canım öldürdün beni
Kız Zemişan Zemişan canım
Mendilim sana nişan
Aldın gittin aklımı canım
Koydun beni perişan
Kaşı kara gözü ela yandırdın beni
Saçı sümbül dili bülbül kandırdın beni
Mahvettin beni a canım öldürdün beni
Kız civelek civelek canım
Kendin güzel bir melek
Kışı birlikte geçirdik canım
Yazın ayırdı felek
Kaşı kara gözü ela yandırdın beni
Saçı sümbül dili bülbül kandırdın beni
Mahvettin beni a canım öldürdün beni
Kaynak: Hasan Çıtak
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2363
Kızım Sana Fistan Aldım
Kızım sana fistan aldım
Fistan sana pek yakışır gey gey bize gel
Dudu dilli yar
İnce belli yar
Kalem kaşlı yar
Sırma saçlı yar
Kızım sana fotin aldım
Fotin sana pek yakışır gey gey bize gel
Dudu dilli yar
İnce belli yar
Kalem kaşlı yar
Sırma saçlı yar
Kızım seni kaçırırlar
Karlı dağdan aşırırlar kaç kaç bize gel
Dudu dilli yar
İnce belli yar
Kalem kaşlı yar
Sırma saçlı yar
Kaynak: Selahattin Erdal
Kırklar Dağının Düzü
Kırklar Dağı'nın düzü
Karanlık bastı bizi
Kör olasan zalım Suzan
Ziyaret çarptı bizi
Köprü altı kapkara
Ana gel beni ara
Saçlarıma kumlar doldu
Tarağ getir de tara
Gazi köşkü serindir
Dicle suyun derindir
Ağlama sen garip anam
Kadir mevlam karimdir
Kaynak: Bedri Ayseli
Kırlangıçlar Yüksek Yapar
Kırlangıçlar yüksek yapar yuvayı
İner düz ovaya sürer sefayı
Var git oğlan var git sana yar olmam
Anandan babandan intizar almam
Arabaya taş koydum
Ben bu yola baş koydum
Bir kötünün yüzünden
Adımı sarhoş koydum
Kırlangıçlar yüksek uçar havada
Yavruları yem bekliyor yuvada
Var git oğlan var git sana yar olmam
Anandan babandan intizar almam
Arabaya taş koydum
Ben bu yola baş koydum
Bir kötünün yüzünden
Adımı sarhoş koydum
Kaynak: Yahya Beyoğlu
Kırma Taşın Kenarı
Halaylım leylanı da
Kırma taşın kenarı
Ahlele kurbanım
Dibinde yedik narı
Halaylım leylanı da
Küstürdük yola vurduk
Ah lele kurbanım
Uzun boylu da yarı
Taşa serdim üzümü
Taş ayırdı dizimi
Seni zalımın kızı
Hiç tutmadın sözümü
Tarlaya attım kürek
Yine ah çekti yürek
Bilmezdim tanımazdım
Alnıma yazdı felek
Kaynak: Selahattin Alpay
Kırmızı Gül Goncasını Bağlarlar
Kırmızı gül goncasını bağlarlar deste
Ben senin aşkından anam olmuşum hasta
Bir mektup yazdırdım o zalim dosta
Acep ela gözlü yarim uyur mu şimdi
Gidip uyandırsam anam olur mu şimdi
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2364
Oh altın dişlim sırma saçlım
Kara gözlüm uyur mu şimdi
Kırmızı gül goncasını bağlarlar sarı
Ben senin derdinden anam olmuşum zarı
Gündüz gelmiyorsun anam gece gel bari
Acep ela gözlü yarim uyur mu şimdi
Gidip uyandırsam anam olur mu şimdi
Oh altın dişlim sırma saçlım
Kara gözlüm uyur mu şimdi
Kaynak: Nejat Batıgün
Kırmızı Gül Her Dem Olsa
Kırmızı gül her dem olsa
Her dertlere derman olsa
Gülüm olsa yarim olsa
Padişahtan ferman olsa
Herkes sevdiğini alsa
Kırmızı gülün goncası
Ben severim yar incesi
Garip gönlüm eğlencesi
Dağlar sizde neyim kaldı
Yavrum kaldı yarim kaldı
Kaynak: Remziye Ataman
Kestanenin İrisi
Kestanenin irisi
(Yar yandım aman)
Geçti kızlar sürüsü
Sürüsünden fayda yok
(Tombul bilekli gelin)
Yaktı beni birisi
Mendilim benek benek 
(Yar yandım aman)
Ortasında kelebek
Yazı beraber geçirdik
(Tombul bilekli gelin)
Kışın ayırdı felek
Mendilimin yeşili
(Yar yandım aman)
Kayıbettim eşimi
Eşim gitmiş gurbete
(Tombul bilekli gelin)
Bırakamam peşini
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran
Ölene Dek Mahmut Diyem
Keşke bu yerlere gelmez olaydım
Seni bu hallerde görmez olaydım
Kırıla kollarım vurmaz olaydım
Ölene dek Mahmut diyem yar diyem
Öğleyinen ikindinin çağında
Bir gül yitmiş nazlı yarin bağında
Yıkılacak Karaman'ın dağında
Ölene dek Mahmut diyem yar diyem
Kaynak: Ferruh Arsunar
Keten Könek Dizden Yar
Al ipek yeşil ipek kaytan ederler
Vay nene na-murad ölüm bühtan ederler
Keten könek dizden yar kaytan ederler
Hayam alduv yüzden yar bühtan ederler
Uyma eller sözüne kaytan ederler
Ayah kesme bizden yar bühtan ederler
Al ipek yeşil ipek kaytan ederler
Vay nene na-murad ölüm bühtan ederler
Keten könek dizuvdan
Gül yağın üzuvdan
Üzuv dönder bir öpüm
O sürmeli gözuvdan
Al ipek yeşil ipek kaytan ederler
Vay nene na-murad ölüm bühtan ederler
Keten könek beden olur
Meni koyup giden yar
Evvel böyle değilduv
Seni bir öğreten var
Al ipek yeşil ipek kaytan ederler
Vay nene na-murad ölüm bühtan ederler
Kaynak: Tahsin Kerkükoğlu
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2365
Keten Gömlek Geyer
Keten gömlek giyer (evlat aman)
Teninden nazik (aman yar aman)
Ak kolun sıkmış (be yarim)
Altun bilezik (aman aman)
Eşine düşmemiş (evlat aman)
Kıza pek yazık (aman yar aman)
Benim yarim hasbahçeye girmesin bari (aman aman)
Bahçemde açılan güller aldatır yari
Şu karşıda sırça da saray (aman)
Yedibin atlı (aman yar aman)
İçinden bir kız çıkıyor (ah)
Samur saçlı (aman aman)
Parmağında hatem yüzük (aman)
Cevahir taşlı (aman yar aman)
Benim yarim hasbahçeye girmesin bari (aman aman)
Bahçemde açılan güller aldatır yari
Kaynak: İhsan Köycü
Kına Yolladım Sana
Kına yolladım sana
Kınalan da gel bana
Hangi bağın gülüsün
Vurulacağım sana
(Bağlantı)
Olmaz güzelim olmaz
Kış olmadan yaz olmaz
Gönül kimi severse
İşte bunda naz olmaz
Alçak devir dalları
Sıva beyaz kolları
Yar nereden geleyim
Hep sarmışlar yolları
Bağlantı
Kaynak: Ayhan Çakır
Kırım'dan Gelirim
Kırım’dan gelirim gelirim
Adım da Sinan’dır hey aman
Kılıncımın suyu yar suyu
Kandır da dumandır hey aman
Kırım’dan gelirim gelirim
Atım da araptır hey aman
Gizlenme nemçelu nemçelu
Halin de haraptır hey aman
Kaynak: Kemal Altınkaya
Keklik İdim Vurdular
Keklik idim vurdular
Kanadımı kırdılar
Daha ben ne idim ki
Anamdan ayırdılar
Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik
Keklik kumda eşinir
Eşinir de deşinir
Benim sevdiğim dilber
Nerelerde düşünür
Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik
Keklik kayalı yerde
Öter mayalı yerde
Sevdiğimin kavalı
Kaldı dayalı yerde
Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik
Kaynak: Aşık Veysel
Keklik Taşta Ne Gezer
Keklik taşta ne gezer
Kalem kaşta ne gezer
Gel gel yanıma di keklik
Gadan canıma di keklik
Ah o gınalı tetenlerin (pençelerin)
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2366
Gelü gelü gelü gelü
Batar ganıma di keklik
Gadan canıma di keklik
Kekliğin sürüsünü
Av ettim birisini
Gel gel yanıma di keklik
Gadan canıma di keklik
Ah o gınalı tetenlerin (pençelerin)
Gelü gelü gelü gelü
Batar ganıma di keklik
Gadan canıma di keklik
Kaynak: Bekir Ziyal
Kemanımın Telleri
Kemanımın telleri
Gezdim gurbet elleri
Öyle yadıma düşmüş
Yarin tatlı dilleri
Aman yare di gelsin
Canım yare di gelsin
Sizin yar sizin olsun
Bizim yare di gelsin
Kekliğin gözü ela
Başıma açtı bela
Yiğit ona demişem
Sevdiğini tez ala
Aman yare di gelsin
Canım yare di gelsin
Sizin yar sizin olsun
Bizim yare di gelsin
Dağ başını gezerim
Tabağa gül ezerim
O yar elime geçse
Başın gözün ezerim
Aman yare git yalvar
Canım yare git yalvar
Sizin yar sizin olsun
Bizim yare git yalvar
Kaynak: İsmail Başaran
Kemençemin Telleri
Kemençemin telleri bağırsaktır bağırsak
Acep yar işitir mi ha buradan çağırsak
Kemençemin tasarı eriktendir erikten
Yar ben nasıl ayrıldım senin gibi ferikten
Kemençemin telini kim bağladı elimi
Hoca kitapta görmüş sevdalığın yerini
Kemençemin yayına süreceğim reçine
Yaz gelince sevdiğim benzersin güvercine
Kaynak: Beytullah Şanlıyurt
Kemerim Yar Küpem Yar
Kemerim yar küpem yar
Eğil eğil öpem yar
Uzak yoldan gelmişsen
Soğuk sular dökem yar
Yiğidim nanay ben yandım
Güzelim sana ben yandım
Erzincan üstü bağdır
Yüreğim üstü dağdır
Yarim gitti gelmedi
Ne ölüdür ne sağdır
Yiğidim nanay ben yandım
Güzelim sana ben yandım
Kaynak: Yöre Ekibi
Kerpiç Duvar Yan Uçtu
Kerpiç duvar yan uçtu
Mendilim suya düştü
Eğildim mendil alam
Yarim aklıma düştü
Oy Nazife Nazife
Yar Nazife Nazife
Nazife benim yarim
Nazife'den kime ne
Kerpiç kerpiç üstüne
Bu kerpicin aslı ne
O yar beni seviyor
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2367
Üç kumanın üstüne
Oy Nazife Nazife
Yar Nazife Nazife
Nazife benim yarim
Nazife'den kime ne
Kerpiç duvar ördürdüm
Duvar ustalarına
Acep ilaç olur mu
Gönül hastalarına
Oy Nazife Nazife
Yar Nazife Nazife
Nazife benim yarim
Nazife'den kime ne
Kaynak: Fikriye Meşhur
Kerpiç Kerpiç Üstüne
Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı
Binayı kurar iken gördüm Leyla'yı
Binayı kurar iken gördüm Leyla'yı
Binayı kurar iken gördüm Leyla'yı
Leyla başıma açtı türlü belayı
Leyla başıma açtı türlü belayı
Ah Leyla Leyla Leyla etme bu nazı
Gel barışalım baban kıysın nikahı
Gel barışalım baban kıysın nikahı
Kerpiç kerpiç üstüne düzdüm bir sıra
Leylam'dan haber aldım gitmiş Mısır'a
Leylam'dan haber aldım gitmiş Mısır'a
Leylam'dan haber aldım gitmiş Mısır'a
Kuzu olup melesem arkası sıra
Kuzu olup melesem arkası sıra
Ah Leyla Leyla Leyla etme bu nazı
Gel barışalım baban kıysın nikahı
Gel barışalım baban kıysın nikahı
Kaynak: Yusuf Tapan
Kervanım Geçmiyor Kardan
Kervanım geçmiyor kardan
İçerim yanıyor nardan
Turnalar gelse diyardan
Haber getirseler yardan
İpek kanatlı turnalar
Yarim gurbet elde ağlar vay
Aşamadım şu dağları
Geçemedim ovaları
Tamam iki yıldan beri
Göremedim nazlı yari
İpek kanatlı turnalar
Yarim gurbet elde ağlar vay
Kaynak: Zeki Duygulu
Kayaların Arını
Kayaların arını
Süpürseler karını
Şu benim bugünümde
Gönderseler yarimi
Seni gidi mavilim seni
Yaktın yandırdın beni
Üç beş gün arasında
Gül gibi soldurdun beni
Kayalar merdin merdin
Kimbilir kimin derdin
Ağaçlar kalem olsa
Yazılmaz benim derdim
Seni gidi mavilim seni
Yaktın yandırdın beni
Üç beş gün arasında
Gül gibi soldurdun beni
Kayalar bitişiyor
Keklikler ötüşüyor
Eller yar yar dedikçe
Yüreğim tutuşuyor
Seni gidi mavilim seni
Yaktın yandırdın beni
Üç beş gün arasında
Gül gibi soldurdun beni
Kaynak: Zekeriya Bozdağ
Kayalar Yarılmasın
Kayalar yarılmasın
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2368
Söylen yar darılmasın
Darılırsa darılsın
Ellere sarılmasın
Nesine de yavrum nesine
Sigara da koymuş fesine
Kayalar engin olsa
Nişanlım zengin olsa
Zenginliği aramam
O benim dengim olsa
Nesine de yavrum nesine
Sigara da koymuş fesine
Kayalar kaynağında
Al kınalar parmağında
Ben yarimi kaybettim
Ürgüp'ün oymağında
Nesine de yavrum nesine
Sigara da koymuş fesine
Kaynak: Ali Boran Numanoğlu
Keçi Vurdum Bayıra
Keçi vurdum bayıra
Kımıl kımıl yayıla
Senden bana fayda yok
Mevlam beni kayıra
Gemideyim gemide
Ayağım yemenide
Alacaksan al beni
Nişanlım var geride
Gemici başı mısın
Cevahir taşı mısın
Sana bir nişan versem
Koynunda taşır mısın
Kekliğimin Kafesi
Kekliğimin kafesi
Gül kokuyor nefesi
Eşine kavuşursa
Uzun olur safası
Gel gel gubalak
Dön dön şıbalak
Şıbalak şıbalak vay
Keklik kumda yayılır
Kanatları sayılır
Çıkmış kayaların başına
Arkadaşını çağırır
Gel gel gubalak
Dön dön şıbalak
Şıbalak şıbalak vay
Kekliğim seker gelir
Tüyünü döker gelir
Hakikatli yar olsa
Dağları söker gelir
Gel gel gubalak
Dön dön şıbalak
Şıbalak şıbalak vay
Kaynak: Necmi Çetinkaya
Kaşların Keman Senin
Kaşların keman senin
Elinden aman senin
Derdin belan çekmişim
Bir hayli zaman senin
Ağam mendilin hani
Paşam mendilin hani
Durmaz parmağın kanı
Benim sevdiğim sensin
Senin sevdiğin hani
Kaşların oydu beni
Bir güzel soydu beni
Evvel böyle değildim
Bu derde koydu beni
Ağam mendilin hani
Paşam mendilin hani
Durmaz parmağın kanı
Benim sevdiğim sensin
Senin sevdiğin hani
Kaşların mildir yarim
Dilin bülbüldür yarim
Aramız dağlar olmuş
Kalbimiz birdir dağlar
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2369
Ağam mendilin hani
Paşam mendilin hani
Durmaz parmağın kanı
Benim sevdiğim sensin
Senin sevdiğin hani
Kaynak: Aliye Akkılıç
Kavak Kavaktan Uzundur
Kavak kavaktan uzundur
Dibinde bir tiyek üzümdür
Yar benim ikide gözümdür
(Bağlantı)
Ben esiri kakül yare
Can kurban ol şive kare
Ya leyli bir daha ya leyli
Ya leyli beş daha ya leyli
El etti kandırdı beni
Göz etti yandırdı beni
Kavak kavaktan seslenir
Dibinde kumrular beslenir
Yar acep nerden seslenir
Bağlantı
Valalar örmüş başına
Hıdadlar çekmiş kaşına
Yarim girmiş on yaşına
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi
Kavak Uzanır Gider (Bak Böyle)
Kavak uzanır gider
Dale bezenir gider
Buse vermeyen kızlar
Günah kazanır gider
Bak böyle yar böyle
Kız böylesi diz kırma
Bak böyle bak öyle
Bak böylesi diz kırma
Kavağın başı benem
Dibinin taşı benem
Gündüz gezen güzelim
Gece yoldaşı benem
Bak böyle yar böyle
Kız böylesi diz kırma
Bak böyle bak öyle
Bak böylesi diz kırma
Kaynak: Şefik Torungil
Kavakta Turna Sesi Var
Kavakta turna sesi var
O yarin billur sesi var
Salınıp gezmeye çok hevesi var
Sen salla çıtı pıtı kolların
Meze vermiyor ellerin
Kavak kavaktan uzundur
Asmada biten üzümdür
O yarim iki gözümdür
Sen salla çıtı pıtı kolların
Meze vermiyor ellerin
Kaynak: Sadi Yaver Ataman
Kavurma Koydum Tasa
Kavurma koydum tasa ağam yar paşam yar
Doldurdum basa basa di gel gel
Benim yarim çok güzel ağam yar paşam yar
Birazcık boydan kısa di gel gel
Haydi haydi hopla gel di gel gel
Fistanını topla gel di gel gel
Bayburdun eymeleri ağam yar paşam yar
Ben sevmeme deymeleri di gel gel
O yar yelek yaptırmış ağam yar paşam yar
Ben olam düğmeleri di gel gel
Haydi haydi hopla gel di gel gel
Fistanını topla gel di gel gel
Kavurmanın kurusu ağam yar paşam yar
Geçti kızlar sürüsü di gel gel
Geçenler sizin olsun ağam yar paşam yar
Yaktı beni birisi di gel gel
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2370
Haydi haydi hopla gel di gel gel
Fistanını topla gel di gel gel
Merekte sarı saman ağam yar paşam yar
Gel eylenek bir zaman di gel gel
Benim yarim çok güzel ağam yar paşam yar
Cilveleri çok yaman di gel gel
Haydi haydi hopla gel di gel gel
Fistanını topla gel di gel gel
Kayalar Gölgelendi
Kayalar gölgelendi
Gözeller suya endi
Her güzelden bir gülüş
Yaralar tazelendi
Gülüm güller zarıdan
Vazgeçmerem yarımdan
Göğerçinler gök girip
Hepsi de o yar derdinden
Apardılar gülümü
Eylediler zulumu
Ne koydular şad olup
Ne kestiler dilimi
Gülüm güller zarıdan
Vazgeçmerem yarımdan
Göğerçinler gök girip
Hepsi de o yar derdinden
Yürüşü kaza benzer
Boyu raffaza benzer
Bir gün seni görmesem
Bir kış bir yaza benzer
Gülüm güller zarıdan
Vazgeçmerem yarımdan
Göğerçinler gök girip
Hepsi de o yar derdinden
Kaynak: Ekrem Duzu
Karyolamın Demiri
(Of) Karyolamın demiri (Yandım Ayşem)
O yar benim değil mi (Yandım Ayşem)
O yar benim değil mi (Yandım Ayşem)
(Of) O yar benim olmazsa (Yandım Ayşem)
Öldürürüm kendimi (Yandım Ayşem)
Öldürürüm kendimi (Yandım Ayşem)
(Of) Bahçelerde pirpirim (Yandım Ayşem)
Hasta oldum yatırım (Yandım Ayşem)
Hasta oldum yatırım (Yandım Ayşem)
(Of) Hekim doktor istemem (Yandım Ayşem)
Sevdiğimi getirin (Yandım Ayşem)
Sevdiğimi getirin (Yandım Ayşem)
Kaynak: Saniye Can
Mensure (Kaşı Kemane Benzer)
Kaşı kemane benzer (Güzel gözlü Mensure)
Bakışın canlar üzer (Güzel gözlü Mensure)
Gözlerini gören aşık
Aklını başından eyler
Mecnun da çöller gezer ay gözel kız Mensure
Ay kimin ışık salırsan (Güzel gözlü Mensure)
Eşve satıbı can alırsan (Ay gözel gız Mensure)
Beni senden gonca gülden
Çok güzeldir cemalin
Hansı gülden ders alıpsan ay gözel kız Mensure
Sen gülen de gül açar (Güzel gözlü Mensure)
Gün şafağın çöle saçar (Güzel gözlü Mensure)
Eşke gelip neme edirsen
Bu şeyda bülbüllere
Tar çalar eşkile uçar (Ay gözel kız Mensure)
Ay kimin ışıh saçır (Ay gözel kız Mensure)
Ay kimin ışık salırsan (Güzel gözlü Mensure)
Eşve satıbı can alırsan (Ay gözel gız Mensure)
Beni senden gonca gülden
Çok güzeldir cemalin
Hansı gülden ders alıpsan ay gözel kız Mensure
Gözeldir kara gözün (Güzel gözlü Mensure)
Can alar şirin sözün (Güzel gözlü Mensure)
Aşığınem gözel meleh
Budur sözüm değirem
Bul ki dedim sözüm dözün (Ay gözel kız Mensure)
Ay kimin ışıh saçır (Ay gözel kız Mensure)
Ay kimin ışık salırsan (Güzel gözlü Mensure)
Eşve satıbı can alırsan (Ay gözel gız Mensure)
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2371
Beni senden gonca gülden
Çok güzeldir cemalin
Hansı gülden ders alıpsan ay gözel kız Mensure
Kaynak: Handan Uysal
Kaşların Karasına
Kaşların karasına (Vay lele vay le)
Mim çekmiş arasına (Yar yangınam ben vurgunam)
Seni merhem diyorlar (Vay lele vay le)
Sinemin yarasına (Yar yangınam ben vurgunam)
Kaşların ince mince (Vay lele vay le)
Ölürüm görmeyince (Yar yangınam ben vurgunam)
Ben senden ayrılmam (Vay lele vay le)
Kabire girmeyince (Yar yangınam ben vurgunam)
Kaynak: Zaralı Halil
Karşıda Görünürsün
Karşıda görünürsün
Çarşafa bürünürsün
İpek çarşaf içinde
Ne güzel görünürsün
Karpuzun al dilimi
Nettin benim gülümü
Gülümü koklayanlar
Göze alsın ölümü
Karşıda elmalıklar
Suda oynar balıklar
Ne böyle sevda olsun
Ne böyle ayrılıklar
Kaynak: Celal Güzelses
Karşı Dağdan Uçan Turna
Karşı dağdan uçan turna
Yaralı kalbime vurma
Aşk yolundan geçerseniz
Yare selam edin turnam hey
Turnalar köye gidince
Ayşe Kız bize gelince
Eğlenmeli zevk etmeli
Ayşe Kız'ı mest etmeli vay
Turnalar gelir uzaktan
Tilkiler kaçar tuzaktan
Aşık olanlar anlamaz
Ne tuzaktan ne yasaktan hey
Turnalar köye gidince
Ayşe Kız bize gelince
Eğlenmeli zevk etmeli
Ayşe Kız'ı mest etmeli vay
Kaynak: Kadri Şençalar
Karşıda Kıza Kurban
Karşıda kıza kurban vay lele lele lele aman lele
Terlemiş yüze kurban
Kız gönlüm senin ömrüm
Bezenmiş toydan gelmiş vay lele lele lele aman lele
Baş kara göze kurban
Kız gönlüm senin ömrüm
Değirmen boş dolanır
Suyu sarhoş dolanır
Yardan bir kuşak gelmiş
Belime beş dolanır
Kaynak: Yöre Ekibi
Karşıda Kuzu Gördüm
Karşıda kuzu gördüm
Tüyü kırmızı gördüm
Bu sabah bahar olmuş
Sevdiğim kızı gördüm
Oy gelin gelin gelin
Eller kınalı gelin
Gözler sürmeli gelin
Şu derenin alıcı
Kınalı parmak ucu
Sevilmeyen kızların
Kabul olmaz orucu
Oy gelin gelin gelin
Eller kınalı gelin
Gözler sürmeli gelin
Kaynak: Yöre Ekibi
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2372
Karşıdan Kaz Geliyor
Karşıdan kaz geliyor (Ellerin yari)
Bölünmüş az geliyor (ömrümün varı)
Karşıdan gelenlere (Ellerin yari)
Gaz koydum fenerlere (Ömrümün varı)
Karşıya kaban derler (Ellerin yari)
Ökçeye taban derler (ömrümün varı)
Kız hatırın kalmasın (Ellerin yari)
Nişanlın çoban derler (ömrümün varı)
Karşı kabansız olmaz (Ellerin yari)
Ökçe tabansız olmaz (ömrümün varı)
Eller ne derse desin (Ellerin yari)
Sürü çobansız olmaz (ömrümün varı)
Kaynak: İsmet Macun
Karşıdan Yar Geliyor (Canoy)
Karşıdan yar geliyor canoy
Yeleği dar geliyor canoy
Ben sevdim eller aldı canoy
O bana zor geliyor canoy
(Bağlantı)
Oy canoy oy canoy oy canoy
Ben de sana kurbanoy canoy
Oy canoy oy canoy oy canoy
Ben de sana hayranoy canoy
Ağlamaz gülen bendim canoy
Devranı süren bendim canoy
Yel vurdu sel götürdü canoy
Yıkıldı gönül bendim canoy
Bağlantı
Şu Erciş'in dağları canoy
Gül kokuyor bağları canoy
Kipriğimnen süpürem canoy
Sana gelen yolları canoy
Bağlantı
Kaynak: Hüsamettin Subaşı
Karşı Yatan Kara Dağlar
Karşı yatan kara dağlar
Acep bizim dağlar m'ola
Siyah saçlı benim anam
Oğul deyi ağlar m'ola
Kabe'den gelen hacılar
Yürekte vardır acılar
Evdeki çifte bacılar
Kardaş deyi ağlar m'ola
Parmağımda gümüş hatem
Gidem gurbet elde yitem
Ak sakallı benim atam
Oğul deyi ağlar m'ola
Kar Yağar Bardan Bardan
Kar yağar bardan bardan (gızlar)
Yollar kapandı kardan (gızlar)
Ne gelen var ne giden (gızlar)
Haber gelmedi yardan
Kar yağar kar üstüne (gızlar)
Çıktım duvar üstüne (gızlar)
Meğer ki kör olmuşum (gızlar)
Yar sevem yar üstüne
Kar yağar ayazlanır (gızlar)
Gün doğar beyazlanır (gızlar)
O yar bana gelince (gızlar)
Hem sever hem nazlanır
Kaynak: Remziye Akkaplan
Kar Yağar Bardan Bardan
Kar yağar bardan bardan (Aman şeker oğlan)
Yolları kapandı kardan (Öldüm bekar oğlan)
Ne gelen var ne giden (Aman şeker oğlan)
Haber gelmedi yardan (Öldüm bekar oğlan)
Kar yağar kar üstüne (Aman şeker oğlan)
Çıktımı duvar üstüne (Öldüm bekar oğlan)
Meğer ki kör olmuşam (Aman şeker oğlan)
Yar sevdim yar üstüne (Öldüm bekar oğlan)
Kar yağar ayazlanır (Aman şeker oğlan)
Gün vurur beyazlanır (Öldüm bekar oğlan)
O yar beni görünce (Aman şeker oğlan)
Hem güler hem nazlanır (Öldüm bekar oğlan)
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2373
Kaynak: Yöre Ekibi
Gafil Kalma Şaşkın
Gafil kalma şaşkın bir gün ölürsün
Dünya dolu malın olsa ne fayda
Ettiğin işlere pişman olursun
Pişmancalık ele geçmez ne fayda
Bir gün seni götürürler evinden
Hak-kın kelamını kesme dilinden
Kurtulmazsın Azrail'in elinden
Türlü türlü yolun olsa ne fayda
Söylersin de sen sözünden şaşmazsın
Helalini haramından seçmezsin
Kesilir kısmetin suda içmezsin
Akan çaylar senin olsa ne fayda
Sen söylersin söz içinde sözüm var
Çalarsın çırparsın oğlun kızın var
Hiç demezsin üç beş arşın bezim var
Bedestanlar senin olsa ne fayda
Kul Himmet Üstadım çöksem otursam
Türlü varlığımı ele götürsem
Dünya benim diye zapta geçirsem
Bütün dünya senin olsa ne fayda
Kaynak: Kul Himmet Üstadım
Şu Benim Sevdiğim
Şu benim sevdiğim Muhammed Ali
Kumru dost dost deyü öten Ali'dir
Sakınan çağıran mahrum mu kalır
Şu sefiller carına yeten Ali'dir
Ali'm tutdu Zülfikar'ın sapını
Döndürdi kafirin dine hepini
Mağribde attı kudret topunu
Maşrıkta uzatıp tutan Ali'dir
Muhammed mi'raca gidecek oldu
Ali Muhammed'i gönderi geldi
Doksan bin kelamı o demde sordu
Soran Muhammed dinleyen Ali'dir
Aşıka dilden halife kılandan
Bülbül ayrılır mı gonca gülünden
Dad be dad çağırdı devin elinden
Kesikbaş carına yeten Ali'dir
Ecel kayıp nasib kayıp er kayıp
Ya Ali sırrına ermedim deyip
Kul Himmet ortaya bir nişan koyup
Bir olup birliğe yeten Ali'dir
Kaynak: Kul Himmet
Kar Mı Yağdı Kütahya'nın Dağına 1
Kar mı yağdı Kütahya'nın dağına
Ateş düştü ciğerimin bağına
Gül donatmış şalvarının ağına
Kayırma sevdiğim gün böyle kalmaz
Yanar yüreğimin ateşi sönmez
Çubuğum yok yol üstüne uzatsam
Dermanım yok yar yolunu gözetsem
Menendin yok seni kime benzetsem
A dağlar ey dağlar laleli dağlar
Elleri koynunda bir gelin ağlar
Melek misin yeşil donlar giyersin
Cellat mısın tatlı cana kıyarsın
Çocuk musun el sözüne uyarsın
Açıldı çiçekler gelmedi yazlar
Elleri koynunda bir gelin ağlar
Kaynak: Ahmet Akıncan
Kar Mı Yağmış Diyarbakır'ın Dağına
Kar mı yağmış Diyarbakır'ın dağına
Bülbül konmuş bostanına bağına
Yeni gelmiş sarılmanın çağına
Reva mıdır niye ben murad almıyayım
Ah İkbale zeval erse ne var sende kemal var
Mağrur-i kemal olma ki ardınca zeval var
Tek başıma kalsam şeh-i devrana kul olmam
Viran olası hanede evlad ü ayal var
Reva mıdır niye ben murad almıyayım
Kaynak: Celal Güzelses
Karpuz Kestim Sulandı
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2374
Karpuz kestim sulandı
Yine gönlüm bulandı
Mahmur gözlüm başına
Mavi dolak dolandı
Karşıda kavun yerler
Biz de varsak ne derler
Otursak biz de yesek
Şu şunu sevmiş derler
Kaynak: Azmi Körükçü
Karpuz Kestim Suyumuş
Karpuz kestim suyumuş
Kara kekillim aman aman
Yar dizimde uyumuş aman
İşmar ettim bilmedi
Kara kekillim aman aman
Acep nerde büyümüş aman
Karpuz kestim tırmandan
Kara kekillim aman aman
Yar geliyor harmandan aman
Seni zalimin kızı
Kara kekillim aman aman
Beni kestin dermandan aman
Kaynak: Abdullah Gündüz
Karpuz Kestim Yiyen Yok
Karpuz kestim yiyen yok aman
Halin nedir diyen yok
Yar yar aman ayrılamam aman
Yeni de bir yar sevdim
Gözün aydın diyen yok
Yar yar aman ayrılamam
Aman o kız seni beni aldatır aman
Yar yar aman oynatır aman
Sevdalımın gözleri yoldadır
Yar yar aman yoldadır aman
Karpuz kestim kırmızı
Şu gelen kimin kızı
Gerdanında beni var
Sandım seher yıldızı
Aman o kız seni beni aldatır aman
Yar yar aman oynatır aman
Sevdalımın gözleri yoldadır
Yar yar aman yoldadır aman
Kaynak: Genç Osman
Kars'a Giderim Kars'a
Kars'a giderim Kars'a
Ağam ey çavuş ey dön beri bak
Çavuşa da dadaş dön geri bak
Kandili kandili kandili yar yar
Sallama çavuş mendili yar yar
Sözüm yare varırsa
Ağam ey çavuş ey dön beri bak
Çavuşa da dadaş dön geri bak
Kandili kandili kandili yar yar
Sallama çavuş mendili yar yar
Giderim böylesine
Ağam ey çavuş ey dön beri bak
Çavuşa da dadaş dön geri bak
Kandili kandili kandili yar yar
Sallama çavuş mendili yar yar
Kara kız mahlesine
Ağam ey çavuş ey dön beri bak
Çavuşa da dadaş dön geri bak
Kandili kandili kandili yar yar
Sallama çavuş mendili yar yar
Kaynak: Fevzi Az
Kars'ın Önüne Kar Yağmış
Kars'ın önüne kar yağmış (Le le le le le le dağlar)
Kars'ın önüne kar yağmış (Le le le le hozan dağlar)
Herkes sevdiğini almış (Le le le le le le dağlar)
Herkes sevdiğini almış (Le le le le hozan dağlar)
Benim bahtım nerde kalmış (Le le le le le le dağlar)
Benim bahtım nerde kalmış (Le le le le hozan dağlar)
Oğlan vala mı vala mı (Le le le le le le dağlar)
Oğlan vala mı vala mı (Le le le le hozan dağlar)
Götürdün getir vala mı (Le le le le le le dağlar)
Götürdün getir vala mı (Le le le le hozan dağlar) 
Kars'ın önüde düz olur (Le le le le le le dağlar)
Kars'ın önüde düz olur (Le le le le hozan dağlar)
Yanar yüreğim köz olur (Le le le le le le dağlar)
Yanar yüreğim köz olur (Le le le le hozan dağlar)
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2375
Sen bize gelme söz olur (Le le le le le le dağlar)
Sen bize gelme söz olur (Le le le le hozan dağlar)
Oğlan vala mı vala mı (Le le le le le le dağlar)
Oğlan vala mı vala mı (Le le le le hozan dağlar)
Götürdün getir vala mı (Le le le le le le dağlar)
Götürdün getir vala mı (Le le le le hozan dağlar)
Kaynak: Yöre Ekibi
Karşı Bağda Sıra Sıra Bademler
Karşı bağda sıra sıra bademler
Otursun ağlasın yari gidenler
Ne sen bana doydun ne de ben sana
Yıkılsın gurbeti icat edenler
(Bağlantı)
Keklik olsam çalı dibi eşerdim
Zengin olsam kız ardına düşerdim
Alıverin filintamı oymadan
Gidiyorum Avanos'a doymadan
Karşı bağda badem gülüp duruyor
Yaprağı dalında solup duruyor
Bir iyiyi bir kötüye vermişler
Ağlamış gözyaşın silip duruyor
Bağlantı
Perde olsam pencerene çekilsem
Bal mum olsam başucuna dökülsem
Saat beşte kapısına dikilsem
Acep bana sefa geldin der m'ola
Bağlantı
Karanlık yerlerdedir yurdumuz
Bugünlerde arttı gine derdimiz
Hep ellerin birer birer yari var
Bir yari de bana çok mu gördünüz
Bağlantı
Kaynak: Avanoslu Selahattin
Kara Üzüm Salkımı
Kara üzüm salkımı yumanecik Azime'm
Benim yarim saklı mı
Bir yol görem yüzünü hoppur hoppur Azime'm
Kaybedivericem aklımı
Aşağı köyün pınarlan yandan harlıyor
Azime de kızın saçları da parlıyor
Bağa girdim üzüme yumanecik Azime'm
Çubuk değdi gözüme
Benden utanan yarim hoppur hoppur Azime'm
Elek gersin yüzüne
Aşağı köyün pınarlan yandan harlıyor
Azime de kızın saçları da parlıyor
Kaynak: Özay Gönlüm
Kara Yer Kara Yerde (Nesse)
Kara yer kara yerde
Gül biter kara yerde
Verin benim yarimi
Başkası kara yerde
Le le nesi nesine
Kurbanam kız sesine
Hastalandım gelmedin
Geldin son nefesime
Kara taş boyanır mı
Buna can dayanır mı
Nesse'm şirin uykuda
Öpersem yar uyanır mı
Le le nesi nesine
Kurbanam kız sesine
Hastalandım gelmedin
Geldin son nefesime
Çimen yeşil boyanmaz
Seslensem yar uyanmaz
Yar orada ben burda
Buna canlar dayanmaz
Le le nesi nesine
Kurbanam kız sesine
Hastalandım gelmedin
Geldin son nefesime
Kaynak: Mehmet Bülbül
Karlıymış Aşamadım Dağları
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2376
Karlıyımış aşamadım dağları
Coşkunumuş geçemedim çayları
Hiç durmadan seyim seyim ağlayım
Ağlama sevdiğim bir gün gelirim
Aman Keremin çeşmesi süttür geçilmez
Acıdır aşkın şarabı içilmez
Kardaştan geçilir yardan geçilmez
Yandım yar aşkına oldum bir Mecnun
Kaynak: Ahmet Kurt
Karanfil Katar Oldu (Al Mendili)
Karanfil katar oldu
Hasretlik yeter oldu
Nazlı yarin kokusu
Burnumda tüter oldu
Al mendili mendili
Kız sever karanfili
Mendil bağladım yandan
Seni severim candan
İki yerde yar olmaz
Ya benden geç ya ondan
Al mendili mendili
Kız sever karanfili
Mendilim turalıdır
Sevdiğim buralıdır
Geçme güzel karşıma
Yüreğim yaralıdır
Al mendili mendili
Kız sever karanfili
Kaynak: Bilinmiyor
Karanfil Ocak Ocak
Karanfil ocak ocak
Gülüm var kucak kucak
Ellerin gülü açmış
Benim gülüm tomurcak
Aman hop ninnayı ninnayı
Yavrum gel oynayı oynayı
Aman güzel kız başın için
Yavrum terkederim dünyayı
Karanfil eker misin
Balınan şeker misin
Yar bana ettiğini
Ahrette çeker misin
Aman hop ninnayı ninnayı
Yavrum gel oynayı oynayı
Aman güzel kız başın için
Yavrum terkederim dünyayı
Kaynak: Necati Coşkun
Karanfilsin Tarçınsın
Karanfilsin tarçınsın
Hop nana nana
İnce de dişlim nanay
Kalem kaşlım nanay
Sırma da saçlım nanay
Dalyan boylum nanay
Nanay kendi malım
Neden böyle hırçınsın
Hop nana nana
İnce de dişlim nanay
Kalem kaşlım nanay
Sırma da saçlım nanay
Dalyan boylum nanay
Nanay kendi malım
Ne büyüksün ne küçük
Hop nana nana
İnce de dişlim nanay
Kalem kaşlım nanay
Sırma da saçlım nanay
Dalyan boylum nanay
Nanay kendi malım
Tamam benim harcımsın
Hop nana nana
İnce de dişlim nanay
Kalem kaşlım nanay
Sırma da saçlım nanay
Dalyan boylum nanay
Nanay kendi malım
Kaynak: Ahmet Yüksekses
Karanfil Üzer Gider
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2377
Karanfil üzer gider
Yaprağın düzer gider
O yar yolun yitirmiş
İnşallah bize gider
Uyma da beyim uyma eller sözüne
Ben de mail oldum ela gözüne
Ben de hayran ben de mecbur oldum
İnce beline çatma kaşına ela gözüne
Karanfile bez beni
Altın tasta süz meni
Sen kağıt ol ben divit
Al gerdana yaz beni
Uyma da beyim uyma eller sözüne
Ben de mail oldum ela gözüne
Ben de hayran ben de mecbur oldum
İnce beline çatma kaşına ela gözüne
Kaynak: Ümit Akçay
Karardı Karadeniz
Karardı Karadeniz de yar yar oy
Sardı dört yanimuzu da yar aman yavrum aman
Bu gaybana sevdaluk da yar yar oy
Alacak canimuzu da yar aman yavrum aman
Şişurduk fogaları da yar yar oy
Gayuğum yatti yana da yar aman yavrum aman
Eziyet etme uşak da yar yar oy
Ha bu yangınlı cana da yar aman yavrum aman
Gemiciyim gemici de yar yar oy
Yaşayamam garaya da yar aman yavrum aman
Ne zaman gelecesun da yar yar oy
Canum çıktı buriya da yar aman yavrum aman
Gideyrum oy ay kız da yar yar oy
İstanbul seferine da yar aman yavrum aman
Allah bizi gayıra da yar yar oy
Tez celesun yeruna da yar aman yavrum aman
Kaynak: Hasan Tunç
Karanfil Eken Bilir Malamın
Karanfil eken bilir malamın
Bu aşkı çeken bilir malamın
Yeşil berde üstüne malamın
Sarılıp yatan bilir malamın
(Bağlantı)
Oy canoy canoy canoy cananım
Yandırdın beni canım cananım
Soldurdun beni canım cananım
Karanfil eker misin malamın
Bu aşkı çeker misin malamın
Bana ettiklerini malamın
Ahrette çeker misin malamın
Bağlantı
Kaynak: Celal Güzelses
Karanfil Ekilende
Karanfil ekilende yandım amman
Tohumlar dökülende
Yaralı gönlüme değme
Serhoşum gel beni eğle
Kakülünden bir tel ver yandım amman
Kefenim biçilende
Yaralı gönlüme değme
Serhoşum gel beni eğle
Karanfil oylum oylum
Geliyor selvi boylum
Yaralı gönlüme değme
Serhoşum gel beni eğle
Ne dedim neden küstün
Lal ola benim dilim
Yaralı gönlüme değme
Serhoşum gel beni eğle
Kaynak: Mustafa Tarıcı
Karanfil Ekilende
Karanfil ekilende
Toprağa dikilende
Kakülünden bir tel ver
Kefenim dikilende
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2378
Süse mi hanım canım süse mi vay vay
Bozulmuş tanburamın düzeni vay vay
Sağ olsun gurbet eli gezeni vay vay
Karanfil oyum oyum
Yolum koynuma koyum
Yağmur yağar yer doymaz
Ben sana nasıl doyum
Süse mi hanım canım süse mi vay vay
Bozulmuş tanburamın düzeni vay vay
Sağ olsun gurbet eli gezeni vay vay
Karanfil Esti Nedim
Karanfil esti nedim
Taş bağrı kesti nedim
Yüzü dost kalbi düşman
Men bele dostu nedim
Vay le le kız vay le le
Vay le le he vay le le
Vay le le zalim le le
Malım mülküm canım le le
Karanfilem biberem
Misafirem giderem
Yıkma kaşın kabağın
Vallah sennen küserem
Vay le le kız vay le le
Vay le le he vay le le
Vay le le zalim le le
Malım mülküm canım le le
Karanfil oymak oymak
Olur mu yare doymak
Yare doydum diyenin
Caizdir boynun vurmak
Vay le le kız vay le le
Vay le le he vay le le
Vay le le zalim le le
Malım mülküm canım le le
Kaynak: Atakan Çelik
Karanfilim Burçta
Karanfilim buçta burçta
Aklım aldı bir bakışta
A ferişte A ferişte
Eli karanfilli gelin
(Bağlantı)
Ah eli karanfilli gelin
Başı deste güllü yarim
Ben bir güvercinin olsam
Çadırın başına konsam
Çırpınıp yanına gelsem
Eli karanfilli gelin
Bağlantı
Kaynak: Adnan Türközü
Kara Kaş Altına Çekmiş Sürmeler
Kara kaş altına çekmiş sürmeler
Ak göğsün üstünde gümüş düğmeler
Vay aman aman sürmelim gel
İnadından dar geliyor düğmeler
Düğmelerin sedeftendir sevdiğim
Vay aman aman sürmelim gel
Sürmelimin kaşlarına mailem
Ayda bir selamı gelse kailem
Vay aman aman sürmelim gel
Ben senden ümidi keser değilem
Derdime derman olur musun acep
Vay aman aman sürmelim gel
Bahçenize biber ektim biterse
Garip bülbül gül dalında öterse
Vay aman aman sürmelim gel
Benim vadem yardan evvel biterse
Derdime derman olur musun acep
Vay aman aman sürmelim gel
Kaynak: Hüseyin Andaç
Fosforlu Cevriye
Karakolda ayna var ayna var
Kız kolunda damga var
Gözlerinden bellidir Cevriyem
Sende kara sevda var
Moriye de fosforlum
Sende kara sevda var
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2379
Denizlerin kumuyum
Balıkların puluyum
Aç koynunu ben geldim
Ben de Allah kuluyum
Moriye de fosforlum
Ben de Allah kuluyum
Kaynak: Zeki Duygulu
Kapının Önünde Önlük Dikiyi
Kapının önünde önlük dikiyi
Yürüdükçe ince beli büküyü
Dedim güzel sen kimlerin yarisin
Söylemeden dolu gibi döküyü
Saçların yüzüne örülmüş perde
Seni kim uğrattı bu zalım derde
Sordum ki güzele sevdiğin nerde
Ah ettikçe ciğerimi söküyü
Havayı kapladı bir kara bulut
Verdiğim gülleri koynunda kurut
Vefasız güzelden sana yar olmaz
Hayırsız biriymiş de onu unut
Kaynak: Zeki Salman
Kapıyı Çalan Kimdir
Kapıyı çalan kimdir
Aç bakım gelen kimdir
Yaram derine düştü
Belki gelen hekimdir
Koy desinler desinler
O dilleri yesinler
Halepli bahçasında
Nesime'm oynar desinler
Feride'm oynar desinler
Liverimin kaytanı
Sen geldin ağam(dostum) hani
Yüzden seven çok olur
Candan sevenin hani
Koy desinler desinler
O dilleri yesinler
Halepli bahçasında
Nesime'm oynar desinler
Kaynak: Mukim Tahir
Kara Biber Aş Mı Olur
Kara biber aş mı olur
Bundan güzel kaş mı olur
Kara biberim
Top top şekerim
Nasıl edelim
Nereye de gidelim
Sara biber aş için
Öldüm hilal kaş için
Kara biberim
Top top şekerim
Nasıl edelim
Nereye de gidelim
Kaynak: Ahmet Gürses
Kara Çadır Düzdedir (Eminem)
Kara çadır düzdedir (Aman aman Eminem)
Top zülüfler yüzdedir (Yavru da güzel Eminem)
Oniki gelin sevdim (Aman aman Eminem)
Gene gönlüm sendedir (Yavru da güzel Eminem)
İndim dereye durdum (Aman aman Eminem)
Bir çift güvercin vurdum (Yavru da güzel Eminem)
Bir güzelin uğruna (Aman aman Eminem)
Onbeş altın bozdurdum (Yavru da güzel Eminem)
Kaynak: Ökkeş Eşkin
Gara Da Goçun Boynuzu
Gara da goçun boynuzu da vay
Gara da goçun boynuzu da vay
Burma da saçın gülüm gunduzu da vay
Gidide güzelin gızı da vay
Gidide güzelin gızı da vay
Doğdu da şafak şafak yıldızı da vay
Doğdu da şafak şafak yıldızı da vay
Aman da aman ey çarşıdan da vay
Peşkir alıver gomşudan
Irak da değil efem garşıdan
Gara da koç meler gelir de vay
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2380
Gara da koç meler gelir de vay
Bağrımı deler gelir de vay
Bağrımı deler gelir de vay
Yalınız gezen yarin de vay
Yalınız gezen yarin de vay
Aklına neler gelir de vay
Aklına neler gelir de vay
Aman da aman ey çarşıdan da vay
Peşkir alıver gomşudan
Irak da değil efem garşıdan
Kaynak: Tılı Murat
Kalk (Kovk) Gelin Hanım
Kalk (kovk) gelin hanım
Yürü aygın baygın
Bütün ayakdaşların senınle dargın
Vallahi billahi ben dememişım
Açın cördüm o kızi çok beğenemişım
Kalk gelin hanım
Süpür armut altını
Sana kocan getirecek
Bursa altını
Vallahi billahi ben dememişım
Açın cördüm o kızi çok beğenemişım
Kaynak: Agim Gürses
Kalk Gidağın Şıh Bağına
Kalk gidağın şıh bağına gazele
Men çit alım sen fistanın tezele
Gözüm düştü eyvandaki gözele
Gözellerin meskeni bu çaydadır
İçmişem bade bilmirem sevdam hardadır
Sırma saçlar dabanına erişi
Men olmuşam güzellerin dervişi
Göynüm kırıp sonra dönüp barışi
Gözellerin meskeni bu çaydadır
İçmişem bade bilmirem sevdam hardadır
Mavi yazma yar bağlamış başına
Saçakları düşmüş hilal kaşına
Yeni girmiş onüç onbeş yaşına
Gözellerin meskeni bu bağdadır
İçmişem bade bilmirem sevdam hardadır
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu
Kalk Gidelim Yar Seninle
Kalk gidelim yar seninle Nemse'ye
Sarı kakül yar dökülüvermiş enseye
Sen benimsin vermem seni kimseye
Gel gülüm gel gör ne hal oldu yar bana
Şim'den de sonra yar haram olsun şu yerler bana
Kalk gidelim yar senin ile yokuşa
Sarı kakul al yanağa yakışa
Mail oldum o sendeki bakışa
Gel gülüm gel gör ne hal oldu yar bana
Şim'den de sonra yar haram olsun şu yerler bana
Kaynak: Aşık Ali Tamburacı
Kalk Gönül Yola Gidelim
Kalk gönül yola gidelim
Yolumuzdan bilen yoktur
Arz edelim halimizi
Halimizden bilen yoktur
Gidim burda yatım dedim
Gam donların atım dedim
Dükkan açıp satım dedim
Müşteri olup alan yoktur
Teslim abdal söyler uçar
Ariflerde onlar seçer
Yolcularda konar göçer
Burda eylenip kalan yoktur
Kaynak: Halit Aşan
Kap'ardına Asakoymuş Eleği
Kap'ardına asakoymuş eleği
Bekarların genç kızlardan dileği
Anasının mühür gözlü meleği
Aman yarim evleriniz nerd'olur
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2381
Eller sarar yüreğime derd olur
Yeni çıkmış kestanenin dalına
Beni koymadılar kendi halime
Kamalar mı sokam kendi kalbime
Aman yarim evleriniz nerd'olur
Eller sarar yüreğime derd olur
Kaynak: Çakal Ali
Kalenin Bedenleri Beden Eski Beden
Kalenin bedenleri (Beden eski beden)
Çevirin gidenleri (Senin derdin neden)
Kaldır peçen göreyim (Beden eski beden)
Yüzündeki benleri (Senin derdin neden)
Kaleden indim bugün (Beden eski beden)
Elinde altın güğüm (Senin derdin neden)
Ben öleydim sevdiğim (Beden eski beden)
Ne dün gördüm ne bugün (Senin derdin neden)
Teştte esvap yıkarsın (Beden eski beden)
Alttan alttan bakarsın (Senin derdin neden)
O kaş o göz sendedir (Beden eski beden)
Çok canları yakarsın (Senin derdin neden)
Kaynak: Hüsamettin Subaşı
Kalenin Bedenleri (Ninanay)
Kalenin bedenleri
(Yar yar yar yandım)
Koyverin gidenleri
(Ninanay canım ninanay nay)
Koyverin gidenleri
(Ninanay yarim de ninanay nay)
İpek bürük bürünmüş
(Yar yandım ninanay nay)
Niksar'ın fidanları
(Ninanay canım ninanay nay)
Niksar'ın fidanları
(Ninanay yarim de ninanay nay)
Hopa nina ninanay ninanay nay
Ninanay canım da (yarim de) ninanay nay
Kaleden iniyorum
(Yar yar yar yandım)
Çağırsan dönüyorum
(Ninanay canım ninanay nay)
Çağırsan dönüyorum
(Ninanay yarim de ninanay nay)
Aşkından kibrit oldum
(Yar yandım ninanay nay)
Üfürsen yanıyorum
(Ninanay canım ninanay nay)
Üfürsen yanıyorum
(Ninanay yarim de ninanay nay)
Hopa nina ninanay ninanay nay
Ninanay canım da (yarim de) ninanay nay
Entarisi aktandır
(Yar yar yar yandım)
Ne gelirse Hak'tandır
(Ninanay canım ninanay nay)
Ne gelirse Hak'tandır
(Ninanay yarim de ninanay nay)
Benzimin sarılığı
(Yar yandım ninanay nay)
Yare ağlamaktandır
(Ninanay canım ninanay nay)
Yare ağlamaktandır
(Ninanay yarim de ninanay nay)
Hopa nina ninanay ninanay nay
Ninanay canım da (yarim de) ninanay nay
Kaynak: Hüseyin Arsal
Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım
Kalenin dibinde bir taş olaydım
Gelene gidene yoldaş olaydım
Bacısı güzele kardaş olaydım
Atma şu taşları ben yaralıyam
El alem al giymiş ben karalıyam
Kalenin dibinde ekerler darı
Ekerler biçerler yan be yan
Yar mene göndermiş hey ayvayla nar
Atma şu taşları ben yaralıyam
El alem al giymiş ben karalıyam
Kaynak: Musa Akçay
Kalenin Üstü Direk (Nidem)
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2382
Kalenin üstü direk
Nidem nidem nideyim
Suyu nerden indirek
Garibem ben yare gideyim
On beş altın vereyim
Nidem nidem nideyim
Parçadan yaptır yelek
Garibem ben yare gideyim
Kaleden indim ancak
Nidem nidem nideyim
Elimde yeşil sancak
Garibem ben yare gideyim
Ne kız oldum ne gelin
Nidem nidem nideyim
Ateşe yandım ancak
Garibem ben yare gideyim
Kaleden iniyorum
Nidem nidem nideyim
Çağırsan dönüyorum
Garibem ben yare gideyim
Derdinden kibrit oldum
Nidem nidem nideyim
Üflesen yanıyorum
Garibem ben yare gideyim
Kaynak: Adanalı İboş Ağa
Kale Kaleye Karşı (Pasinli Güzel)
Kale kaleye karşı
Kalenin dibi çarşı
Sen zülüf gölgesinde (Güzel)
Ben yandım güne karşı
(Bağlantı)
Kız anam babam Pasinli güzel Pasinli güzel
Çekemedim gurbet elin yasını güzel yasını
Bir ay doğdu Pasin'den
Pasin'in ortasından
Öyle bir yar sevdim ki (Güzel)
Katmer gülün hasından
Bağlantı
Kaleden indim bugün
Elimde altın güğüm
Ben öleyim sevdiğim (Güzel)
Ne dün gördüm ne bugün
Bağlantı
Kaynak: Faruk Kaleli
Kalemi Kaşda Kodun
Kalemi kaşda kodun
Gözümü yaşta kodun
Sen gittin de gelmedin
Beni ateşde kodun
Gün geçer zaman ağlar
Yay çeker keman ağlar
Vatandan ayrılanın
Gözleri yaman ağlar
Koyunlar kuzulayınca
Yareler sızılayınca
Ben seni nerde bulam
Gönül arzulayınca
Kaynak: Bakır Yurtsever
Kalenin Ardında Laleler Biter
Kalenin ardında anam laleler biter
Lalenin kokusu anam dünyaya yeter
Bu ayrılık vallah bize ölümden beter
Ayranı vay amcam kızı ayranı
Annenden izinsiz vermem ayranı
Kalenin ardında ekerler künci
Ekerler biçerler severler genci
O yar bana gönderiyor ayva turuncu
Ayranı vay amcam kızı ayranı
Annenden izinsiz vermem ayranı
Kalenin ardında üç ağaç incir
Elinde kelepçe boynunda zincir
Zinciri salladıkça her yanı incir
Ayranı vay amcam kızı ayranı
Annenden izinsiz vermem ayranı
Kaynak: Cemil Cankat
Kalenin Ardında Üç Ağaç İncir
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2383
Kalenin ardında üç ağaç incir
Elimde kelepçe boynumda zincir
Çekme zincirleri kollarım incir
Atma bu taşları ben yaralıyım
Elalem al giymiş ben karalıyım
Kalenin ardında bir taş olaydım
Gelene gidene yoldaş olaydım
Bacısı güzele kardaş olaydım
Atma bu taşları ben yaralıyım
Elalem al giymiş ben karalıyım
Kaleden kaleye şahin uçurdum
Ah ile vah ile ömrüm geçirdim
Yar bize gelende şerbet içirdim
Atma bu taşları ben yaralıyım
Elalem al giymiş ben karalıyım
Kaynak: Mahmut Güzelgöz
Kahveciler Kahve Pişirir
Kahveciler kahve de pişirir
Yeni Memeda aklını şaşırır
Aralıkta boş kese düşürür
Şanlıdır o şanlıdır o
Camadana vizotuna terzidir o
Oynar hanım gelin şıngır mıngır tellidir o
Kahveciler kahve de döğer
Yeni Mehmeda kendini öğer
Aralıkta boş kese döğer
Şanlıdır o şanlıdır o
Camadana vizotuna terzidir o
Oynar hanım gelin şıngır mıngır tellidir o
Nalcı baba atını da nallar
Yeni Mehmeda kürkünü sallar
Aralıkta boş kese yollar
Şanlıdır o şanlıdır o
Camadana vizotuna terzidir o
Oynar hanım gelin şıngır mıngır tellidir o
Kaynak: Ayşe Yürekli
Memedim (Kahvenin Önünde)
Kahvenin önünde tabakam da kaldı
Sağımı solumu zaptiyeler sardı
Korkma Memet korkma o yar bize kaldı
Memedim Memedim öldüm elinden
Doldur kadehleri kibar elinden
Kahvenin önünde taş ben olaydım
Ela göz üstüne kaş ben olaydım
Yalınız yatana eş ben olaydım
Memedim Memedim öldüm elinden
Doldur kadehleri kibar elinden
Kahvenin önünden atlama taşı
Gelene geçene oynatırsın kaşı
Memedi sorarsan hovardalar başı
Memedim Memedim öldüm elinden
Doldur kadehleri kibar elinden
Kahvenin önünde nar yenilir mi
Elin sevdiğine yar denilir mi
Her gelene yer verilir mi
Memedim Memedim öldüm elinden
Doldur kadehleri kibar elinden
Kaynak: Yöre Ekibi
Kahve Yemen'den Gelir
Kahve Yemen'den gelir
Bülbül çimenden gelir
Ak topuk beyaz gerdan
Her gün yabandan gelir
Hop şinanay nay nay nom
Karalan bağlama
Kömür gözlüm ağlama
Hükümet önünden geçtim
Allı da şemsiye açtım
Ben yarimi görünce
Yavuklumdan vazgeçtim
Hop şinanay nay nay nom
Karalan bağlama
Kömür gözlüm ağlama
Kaynak: Nihat Ayyıldız
Kaleden İndirdiler
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2384
Kaleden indirdiler
Trene bindirdiler
O benim nazlı yari emmo
Askere gönderdiler
Güzelim nenni de nenni
Civanım nenni de nenni
Yat dizimin üstüne emmo
Sana söyleyim nenni
Bir taş attım trene
Treni aşırmaya
Çok mektuplar yolladım emmo
O yari kaçırmaya
Güzelim nenni de nenni
Civanım nenni de nenni
Yat dizimin üstüne emmo
Sana söyleyim nenni
Kaynak: Ali Arı
Kaleden İniş Mi Olur 1
Kaleden iniş mi olur
Salın ey salın ey sallan gel
Ham demir gümüş mü olur
Gelin güzel allı beli meli şallı
Topuğu halhallı yar sevdim
Akşamdan söz verip de
Salın ey salın ey sallan gel
Sabaha dönüş m'olur
Gelin güzel allı beli meli şallı
Topuğu halhalli yar sevdim
Kalenin burcu muyam
Salın ey salın ey sallan gel
Dil bilmez Gürcü müyem
Gelin güzel allı beli meli şallı
Topuğu halhallı yar sevdim
Felek gözün körolsun
Salın ey salın ey sallan gel
Ben çirkin harcı mıyam
Gelin güzel allı beli meli şallı
Topuğu halhallı yar sevdim
Kaynak: Selahattin Sarıkaya
Kadifeli Yastık Kadifeli Yorgan
Kadifeli yastık kadifeli yorgan yer yumuşak
Emmim oğlu yanıma geldi bir uşak
Öpmesi yok sevmesi yok konuşak
Ana beni niye verdin çocuğa
Oynar oynar taş doldurur kucağa
Sabah olur pabucunu giyemez
Akşam olur yemeğini yiyemez
Karanlıkta yatağını bulamaz
Ana beni niye verdin çocuğa
Oynar oynar taş doldurur kucağa
Sabah olur çocuk gider oyuna
Oynar oynar kum doldurur koynuna
Beni verenlerin vebal boynuna
Ana beni niye verdin çocuğa
Oynar oynar taş doldurur kucağa
Kaynak: Adnan Türközü
Kaçma Güzel Kaçma
Kaçma güzel kaçma ben adam yemem
Hey aman aman aman
Gizli sırlarını ellere demem
Yavre yavre yavre
Ateşine yandım
Seni benim sandım
Pek gafil avlandım
İmaret de güzellerin malıdır
Hey aman aman aman
Lahuri şal al fistanın gülüdür
Hey yavre yavre yavre
Ateşine yandım
Seni benim sandım
Pek gafil avlandım
Hey ağalar ben bir Leyla yitirdim
Hey aman aman aman
Mecnun olup dağ başına oturdum
Hey yavre yavre yavre
Ateşine yandım
Seni benim sandım
Pek gafil avlandım
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2385
Benim bir derdimi bine götürdün
Hey aman aman aman
Bir de sen katma da meramın nedir
Hey yavre yavre yavre
Ateşine yandım
Seni benim sandım
Pek gafil avlandım
Kaynak: Ahmet Altuner
Kaçma Benden Güzel Çoban
Kaçma benden güzel çoban
Gözlerine oldum hayran
Bu can sana olsun kurban
Bu halime acı çoban
Hasretinle bak ne oldum
Derd-i aşkı sende buldum
Ateşinle birden soldum
Bu halime ağla çoban
Kaynak: Feryadi Hafız Hakkı
Kaba Ardıcın Salınması
Kaba ardıcın salınması da aman
Koç yigitin eğlenmesi yarilen
Aman aman kaşları sürmeli gözleri sürmeli güzel
Ardıç ağacından biten dudaklar
Yaralansın seni öpen dudaklar
Aman aman kaşları sürmeli gözleri sürmeli güzel
Ardıç arasında buldum izini
Duman sandım şalvarının tozunu
Aman aman kaşları sürmeli gözleri sürmeli güzel
Kaynak: Ali Aran
İrafa Koydum Narı
İrafa koydum narı
Ağlarım zarı zarı
Küstürdüm de yolladım
İreyhan boylu yari
Yar yandan yandan
Seviyom seni candan
İki can bir sevilmez
Ya ondan geç ya benden
İraftaki siniler
Hasta olan iniler
Yari gurbette olanın
Kulakları çınılar
Yar yandan yandan
Seviyom seni candan
İki can bir sevilmez
Ya ondan geç ya benden
İraftaki gül suyu
Uyu sevdiğim uyu
Sana sarhoş diyorlar
İçtiğin üzüm suyu
Yar yandan yandan
Seviyom seni candan
İki can bir sevilmez
Ya ondan geç ya benden
Kaynak: Çekiç Ali
İrmeden Gel İrmeden
İrmeden gel irmeden ninna ninna
Hiç kimseler görmeden ninna ninna
Kız bana varıcekmin ninna ninna
Şu gamayı yemeden ninna ninna
Denize dalacağım ninna ninna
Bir balık alacağım ninna ninna
Ahdettim yemin ettim ninna ninna
Kız seni alacağım ninna ninna
Deniz dibi erişte ninna ninna
Uğra bize gelişte ninna ninna
Kız söyle kardeşine ninna ninna
Olacağım enişte ninna ninna
Deniz üstü tekneli ninna ninna
Kız seni ne etmeli ninna ninna
Eğer seni almazsam ninna ninna
Şu diyardan gitmeli ninna ninna
Kaynak: Şerif Cünay
İstanbul'dan Gelir Kayık
İstanbul'dan gelir kayık
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2386
İçi dolu sarhoş ayık
Bulamadım kendime layık
Ufacık tefecik konuşalım
Beyoğlu'nda buluşalım
İstanbul'da aynalı çarşı
Dükkanları karşı karşı
Ne istersin işte çarşı
Ufacık tefecik konuşalım
Beyoğlu'nda buluşalım
Kaynak: Hayriye Temizkalp
İzmir'in İçinde Al Yeşil Bayrak
İzmir'in içinde al yeşil bayrak
Bir yanın bal olmuş bir yanın kaymak
Hey kara gözlüm hey
Sürmelim hey
Dünyada olur mu hiç yare doymak
Vermem seni yadellere ellere
Hey kara gözlüm hey
Sürmelim hey
İzmir'in içinde gül ile diken
Kör olsun dikeni yoluma diken
Hey kara gözlüm hey
Sürmelim hey
Ayrılık değil mi belimi büken
Vermem seni yadellere ellere
Hey kara gözlüm hey
Sürmelim hey
İzmir'in içinde ekerler darı
Ekerler biçerler ederler karı
Hey kara gözlüm hey
Sürmelim hey
Yürekten çıkmıyor o yarin narı
Vermem seni yadellere ellere
Hey kara gözlüm hey
Sürmelim hey
Kaynak: Sırrı Sarısözen
İzmir'in İçinde
İzmir'in içinde civanım aman vurdular beni
Al kanlar içinde yelelelellim aman koydular beni
Yarin çevresine civanım aman sardılar beni
Öteki yandan dolaş yelelelelim aman taşın üstüne
Ört siyah perçemi yeleletellim aman kaşın üstüne
Ah Şundan bundan a hanım
Pek istiyor a canım
Çalparanı al da gel gel oyna
İzmir'in içinde civanım aman kurulur pazar
İzmir'in çapkını yelelelellim aman pazarı bozar
Eğri giy fesini civanım aman değmesin nazar
Öteki yandan dolaş yelelelelim aman taşın üstüne
Ört siyah perçemi yeleletellim aman kaşın üstüne
Ah Şundan bundan a hanım
Pek istiyor a canım
Çalparanı al da gel gel oyna
İndim Derelerine
İndim derelerine aman
Bilmem nerelerine
Yanan dudaklarımı aman
Sürsem memelerine
Hop cilveli yar aman
Kaş kara, gözler sürmeli yar
İndim dere boyuna
Huyu uydu huyuma
Onu düşümde gördüm
Doyamadım uykuma
Hop cilveli yar aman
Kaş kara, gözler sürmeli yar
Gezdim dere önünde
Hıdırellez gününde
Gelin gözünü kırpmış
Taktakın düğününde
Hop cilveli yar aman
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2387
Kaş kara, gözler sürmeli yar
İndim dere başına
Sabun koydum taşına
Sevda nedir bilmezdim
O da geldi başıma
Hop cilveli yar aman
Kaş kara, gözler sürmeli yar
Kaynak: Ferruh Arsunar
İndim Havuz Başına
İndim havuz başına
Bir kız çıktı karşıma
Sevda nedir bilmezdim
O da geldi başıma
Gelemem ben gidemem ben
Her güzele gönül veremem ben
Aç kolların sar boynuma
Üşüdüm gelemem ben
Havuz başında durma
Çapkın karşımda durma
Kirpiklerin ok olmuş
Yeter kalbimi vurma
Gelemem ben gidemem ben
Her güzele gönül veremem ben
Aç kolların sar boynuma
Üşüdüm gelemem ben
Kaynak: Ahmet Yamacı
İndim Kuyu Dibine
İndim kuyu dibine (tango)
Baktım suyun rengine
Analar kız beslemiş (tango)
Vermiyor sevdiğine
Tangolara gideceğim vay şinanay
Şinanay şinanay hop şinanay
Kuyu dibinde kuyu (tango)
Uyu meleğim uyu
Yarime serhoş derler (tango)
İçtiği üzüm suyu
Tangolara gideceğim vay şinanay
Şinanay şinanay hop şinanay
Kaynak: Nail Aslanpay
İnkisar Eylemem
İnkisar eylemem yazık serine
Yatak içre can veresin vay sebep
Ağzından burnundan hicran yerine
Parça parça kan veresin vay sebep
Yata yata her bir yanın çürüsün
Zebaniler etrafını bürüsün
Damarın çekilsin kanın kurusun
Hastalara şan veresin vay sebep
Ne düşmüşsün bu Nuri'nln kastine
Yakan geçsin zebaniler destine
Dokuz ay yatasın bir yan üstüne
On bir ayda can veresin vay sebep
Kaynak: Tokatlı Nuri
İndim Dere Irmağa
İndim dere ırmağa
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Zeytin dalı kırmağa
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Geldim seni almağa
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Başladın ağlamağa
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
(Bağlantı)
Nayda nayda nanay da hoy nanay da
Cilveloy nanay da
Pınar başı pıtırak
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Gel burada oturak
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Bir sen söyle bir de ben
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Bu sevdadan kurtulak
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Bağlantı
Karşıda gül menevşe
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2388
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Gel güneşe güneşe
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Senin yarin gül ise
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Benim yarim menevşe
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Bağlantı
Kaynak: Osman Aksu
İlimonum Sulandı
İlimonum sulandı
Gene gönlüm bulandı
Kırılası kolların ey gelin
Yar boynuna dolandı
İlimonum çiçeğim
Bir yol verin geçeyim
O yar bana darılmış ay gelin
Ağılar mı içeyim
İlimon portakalım
Yari nerden bulayım
O yar bana darılmış oy gelin
Nasıl gönül alayım
Kaynak: Musa Başer
İmeciler Geliyor
İmeciler geliyor
Eli kara kazmalı
Ben yarimi tanırım
Başı sarı yazmalı
(Yan emine'm yan)
(Bağlantı)
Açma da aman kapıları esmesin yeller
Pencereden kaç da gel duymasın eller
Emine'm huylu musun
Minare boylu musun
Her gelen seni sorar
Altın hamaylı mısın
(Yan emine'm yan)
Bağlantı
Aşma kırandan aşma
Ben seni tanıyorum
Her kırandan aşanı
Eminem sanıyorum
(Yan emine'm yan)
Bağlantı
Kaynak: Ziya Özova
İndim Çayır Biçmeye
Hey güzel güzel güzel güzel han
Güzel maya çobanı yar amman
İndim çayır biçmeye (güzel han)
Eğildim su içmeye (yar amman)
Dediler yar geliyor (güzel han)
Kanat vurdum uçmaya (yar amman)
Hey güzel güzel güzel güzel han
Güzel maya çobanı yar amman
Eski ayva yeni nar (güzel han)
Küsme bana nazlı yar (yar amman)
Sen küsersen ben küsmem (güzel han)
Senden başka kimim var (yar amman)
Hey güzel güzel güzel güzel han
Güzel maya çobanı yar amman
Kaynak: Yöre Ekibi
Olmayınca (Gönlüm İster)
Gönlüm ister meramına ermeyi
Neyleyim talihim var olmayınca
Çok isterim bülbül sesi duymayı
Bülbül gülü sevmez har olmayınca
Nasihatim gezme gönül yabanda
Bir umudum kaldı karasabanda
Düşmüşüm efkara iş yok tabanda
Gönül ziyan eder kar olmayınca
Devrettim otuzu kırka yüz tuttum
Hiçbir gün gülmedim daim yas tuttum
Bir dem için bir ateşi dost ettim
Yandırır cismimi kar olmayınca
Gözüm yaşı akar eli işlemez
Bülbül figan eder gülü beslemez
Gönül verip yar kolunu yaslamaz
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2389
Dostun seni sevmez yar olmayınca
Feryat eder daim sende kar bülbül
Ah eder bülbülü için gonca gül
Yüz bin mihnet etsen yine eldir el
Kalpte senin için ar olmayınca
Hoşa gider güzellerin oynağı
On sekizde yakar gönül sığnağı
Terkedemez güzel seven sevmeyi
Bulanıp da sonra dur olmayınca
Kader gül demezse asla gülünmez
Gönül kuşu pervaz etse yorulmaz
Dostun güzel olsa yine sarılmaz
Baştan iki gönül bir olmayınca
Bu sene kısmet çok fazla gezdi
Gözüm gördüğünü elim de yazdı
Zalim gurbet elden usandı bezdi
Noksan Hod'da durmaz zar olmayınca
Kaynak: Hodlu Noksani
Kalmadı (Bir Dinleyen Yoktur)
Bir dinleyen yoktur derdimi desem
Asla bir meslekte elim kalmadı
Çok başvurdum sağa sola fayda yok
Döktü yaprak gazel gülüm kalmadı
Daim arz ederim ticaret karı
Asla sevmez oldu evdeki karı
Arayan bulurdu serveti varı
Soramam kimseye dilim kalmadı
Üç beş kuruş bulunurdu arasan
Şapkam kopmuş saçlarımı tarasan
Çıra yakıp meteliği arasan
Gitti kazanç servet pulum kalmadı
Gitmez hayalimden aşk-ı ateşim
Silsem de tükenmez gözümden yaşım
Ezelden yoksulluk boşlamaz peşim
Savruldu dumanım külüm kalmadı
Geçti bir devranım tıfıl çağlarda
Bülbül sesi dinler idim bağlarda
Vardı sürüm çobanlarım dağlarda
Şimdi seyretmeye malım kalmadı
Yorulmadan yüce dağlar aşardım
Bulanmadan kaynayıp da coşardım
Rençperliğe beş on boyun koşardım
Büküldü kametim belim kalmadı
Halılar yerinde yoktur hasırım
Düşündüm taşındım bilmem kusurum
Sular akmaz kol vermiyor mısırım
Düşsem tutunacak dalım kalmadı
Şimdi ticaretim yolcu bacından
Dizlerimde can yok öldüm acımdan
Kar edemem kuvvetimden gücümden
Gitti kuvvet derman halim kalmadı
Gönül müpteladır daim güzele
Yaprağım yok bağlar hasret gazele
Akla gelir bir Murgul'u tazele
Başka da gidecek yolum kalmadı
Sabreyle Noksani dert ile zora
Yokuşta yorulan bir düze vara
Bir gün devredersin kara toprağa
Görsem sağ tarafı solum kalmadı
Kaynak: Hodlu Noksani
Gördüm (Kader Layık Gördü)
Kader layık gördü gurbet elini
Gönlümü sılada eğlerken gördüm
Erken kalkıp hazırlığa başlarken
Çorap çamaşırı bağlarken gördüm
Aldım da çantamı çıktım kapıya
Nazar ettim bağ bostana yapıya
Değer vermem mala mülke tapuya
Yarimi peşimden ağlarken gördüm
Yola çıktım ayaklarım gitmiyor
Yokuşu çıkmaya dizim tutmuyor
Ah ederim elim yare yetmiyor
Hasretlik gönlümü dağlarken gördüm
Bilmem nasip midir yoksa ki kader
Kimseye küsemem böyle mukadder
Gittikçe gönlümü aldı bir keder
Bahar seli gibi çağlarken gördüm
Gel vazgeç Noksani gurbet karından
Asla fayda yoktur dünya varından
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2390
Git al muradını kendi yarinden
Dermansız devayı sağlarken gördüm
Kaynak: Hodlu Noksani
İstanbul (Gönlüm Hasret Kaldı)
Gönlüm hasret kaldı köşke seyrana
Bakarım uzaktan yaslı İstanbul
Bilmem nasip midir bir daha gezmek
Ağlarım gözümde tuzlu İstanbul
Görünür uzaktan baksan camiler
Dizilmiş sıraya evler haneler
Gezer sokaklarda çiftler sunalar
Övmeye münasip süslü İstanbul
Her dakika vardır mevcut vesayet
Otobüs taksi tramvay transit
İstasyonu iskelesi müsait
Yoktur bir emsali özlü İstanbul
Gezerken olmalı cepte bol paran
Parasız gidene gezmesi haram
Zevki eğlencesi her saat her an
Seyirli neşeli sazlı İstanbul
Gelir vesayetler Garp ile Şarktan
Gezmekten doyulmaz sinema parktan
Çokları kahrolur hasta yatmaktan
Elemli kederli gizli İstanbul
Belli olmaz gecesiyle gündüzü
Farkedilmez sonbaharı yaz kışı
Denizleri tepeleri var düzü
Yokuşlu engelli düzlü İstanbul
Her yandan üstündür süslü Beyoğlu
Ne hoş görünüyor bak Cağaloğlu
Çok fazla gezemem yüreğim dağlı
Şanı üç beş değil yüzlü İstanbul
Haydarpaşa Eminönü Üsküdar
Gezmeyenler bu dünyadan küs gider
Görenlerde elem kalmaz yas gider
Kahırlı mihnetli nazlı İstanbul
Gözün açıp bu aleme baksana
Gezmek lazım Eminönü Taksim'i
Fazla yazıp kederlenme Noksani
Bedeldir dünyaya bizli İstanbul
Kaynak: Hodlu Noksani
Bulunmalı (Bu Gönlüm Çok Sever)
Bu gönlüm çok sever güzel methini
Güzelde yangına sel bulunmalı
Bakması mest eder cansız yatanı
Gülerken yanakta hal bulunmalı
Gezerken ceylandır bakarken maral
İnce narin değil tam orta karal
Gezmesen o bağda solmadan saral
Sevda bahçesinde gül bulunmalı
Güzeli bulmalı eyyam deminde
Yoktur bir kusuru hub endamında
Bulmalı eşini tıfıl çağında
Sinesi üstünde el bulunmalı
Ölçülmez güzelin asla kıymeti
Herbir yerde olur onun rağbeti
Dinlenir mecliste olsa sohbeti
Güzelde hünerli dil bulunmalı
Herbir mahlukatı mevlam yarattı
Kimini çok kimin bir karar etti
Güzelin gamzesi canlara battı
Böyle güzellere kul bulunmalı
Güzel olan her dernekte seçilir
Verse bir kadehte zehir içilir
Gezdiği yerlerde güller açılır
Güzelde eda naz fel bulunmalı
Nedendir Noksani fazla yazarsın
Az şeylerden sinirlenir azarsın
Bir gün olur tatlı candan bezersin
Alemde cennete yol bulunmalı
Kaynak: Hodlu Noksani
Belasıdır (Kimse Rızasıyla Çıkmaz)
Kimse rızasıyla çıkmaz vatandan
Lakin ab u dane dar belasıdır
Meşakkatle püryan oldu her yanım
Namerdin töhmeti ar belasıdır
Çok kimseler ayran bulmaz içime
Gözü yoktur bu dünyada geçime
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2391
Altmışında kır karışmaz saçıma
Berduşluk temelde har belasıdır
Yolu düşmez bu dünyada yokuşa
Kurban kessen eli gitmez bir işe
Sevdasını vermiş alış verişe
Zararı var ise kar belasıdır
Gönlünü verenler var zanaata
Zanaatın yoksa gir kanaata
Çalışıp kazanıp kon saltanata
Fazla zengin olmak zor belasıdır
Neden sana mevlam az taksim etmiş
Taksimde kısmetin yapana atmış
Herkes çalışırken Noksani yatmış
İdare midare var belasıdır
Kaynak: Hodlu Noksani
Yürüyorum (Karlı Dağların Ardında)
Karlı dağların ardında
Yare doğru yürüyorum
Yunus'un feyiz aldığı
Yere doğru yürüyorum
Yürüyorum yürüyorum yürüyorum
Kah atlıyım kah yayayım
Hangi derdimi sayayım
Ben bu alemde rüyayım
Sırra doğru yürüyorum
Yürüyorum yürüyorum yürüyorum
Şahballı konmaz göçecek
Dünya fani ölüm gerçek
Kula şefaat edecek
Er'e doğru yürüyorum
Yürüyorum yürüyorum yürüyorum
Kaynak: Hilmi Şahballı
İki Dilber Söyleşirler
İki dilber söyleşirler (Aman)
Gel gidelim daylere
Gitme dilber gitme derim (Aman aman)
Biz düşeriz dillere
Ölürüm gayret yolunda (Aman)
Seni vermem ellere
Ah bre hain çok yosmasın (Aman aman)
Yaktın viran eyledin
Kaynak: Kemal Altınkaya
İki Kız Gider Düğüne
İki kız gider düğüne (boylarına gurban)
Ben vurgunam büyüğüne (huylarına hayran)
Kör olası anaları (boylarına gurban)
Vermiyor ki sevdiğine (huylarına hayran)
Halay başında güzeller (boylarına gurban)
Yarime bakıyor eller (huylarına hayran)
Bir güzelin hatırına (boylarına gurban)
Başa geldi türlü haller (huylarına hayran)
Bu yıl da geçirdik yazı (boylarına gurban)
Zalim ana vermez kızı (huylarına hayran)
Her bir dert çekilir ama (boylarına gurban)
Çekilmiyor ana nazı (huylarına hayran)
Kaynak: Bilal Ercan
İki Turnam Gelmiş Aklı Kareli
İki turnam gelmiş aklı kareli
İkisine sordum biri nereli
O da bencileyin bahtı kareli
Allı turnam gel halime bak benim
Bir ok değdi yüreğime pek benim
Turnam ne yatarsın Çukurova'da
Yavruların seni arar yuvada
Kendim gurbet elde gönlüm sılada
Allı turnam gel halime bak benim
Bir ok değdi yüreğime pek benim
Kaynak: Silleli İbrahim
İki Turnam Gelmiş Yolda Yorulmuş
İki durnam gelmiş (ey eyvah ey) yolda yorulmuş
Şahin vurmuş ganetleri kırılmış
O da benim gibi yardan ayrılmış
Durnalar durnalar eylen durnalar
Benden yare selam eylen durnalar telli sunalar
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2392
Durnam nerden gelir (ey eyvah ey) Arştan Maraş'tan
Kanadın ıslanmış yağmurdan yaştan
Durnam korkmaz mısın alıcı kuştan
Durnalar durnalar eylen durnalar
Benden yare selam eylen durnalar telli sunalar
Durnamın kanadı (ey eyvah ey) bir karış telden
Çekerim ayrılık ne gelir elden
Garip bülbül gibi ayrıldım gülden
Durnalar durnalar eylen durnalar
Benden yare selam eylen durnalar telli sunalar
Kaynak: Rüştü Tuncalı
İlenger Attım Bağa
İlenger attım bağa
Gitti değdi yaprağa
Yar ben seni almazsam
Girmem kara toprağa
Aman aman neler var
Ellerde güzeller var
Gel gidelim bahçeye
Toplanacak güller var
İlengerim testim var
Bakır kabı seçtim yar
Sen benden geçti isen
Ben de senden geçtim yar
Aman aman neler var
Ellerde güzeller var
Gel gidelim bahçeye
Toplanacak güller var
İlengerin kalayı
Kızlar çeker halayı
Her adam yar mı sever
Onun da var kolayı
Aman aman neler var
Ellerde güzeller var
Gel gidelim bahçeye
Toplanacak güller var
Kaynak: Aysel Sezer
İhtiyatlar Silah Çatmış
İhtiyatlar silah çatmış ah yolun üstüne
Hey aman aman
Nazlı da yarim gelivermiş
Sol dizin üstüne adaş aman amman
Gözüm yaşı durmaz akar gül yüzün üstüne
Hey aman aman
O da benim nazlı da yarim
Ne oldu sana adaş aman aman
Şimden sonra haram olsun şu yerler bana
Hey aman aman
Çıkayım gideyim de be kuzum bir uçtan bir uca
Hey aman aman
Göstereyim sana da be kuzum
Ayrılık nice adaş aman aman
Kurbanlar keseyim be kuzum gördüğüm gece
Hey aman aman
Kaynak: Osman Pehlivan
İğdenin Dalları Yerdedir Yerde
İğdenin dalları yerdedir yerde
Giz siyah kekilin yüzüne perde
Iras gelir isek bir tenhe yerde
Söz almadan salar mıyım ben seni
(Bağlantı)
Sunam al beni aman sar beni
Sevdim bir hoşum içtim serhoşum
Deve yüksek atamadım urganı
Üşüdükçe çek başına yorganı
Yedi yıldır derde derman aradım
Acep sende m'ola derdim dermanı
Bağlantı
Kaynak: Muharrem Coşkun
İbrişim Örmüyorlar
İbrişim örmüyorlar oy oy
Sevmişim vermiyorlar dayanamam ben
Tanrının zalimleri oy oy
Münasip görmüyorlar sabredem ben
Altın yüzük hoş bilezik
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2393
Kollar nazik oy oy
Ben yarimden ayrı düştüm
Bana yazık oy
Kara dut parmak gibi oy oy
Kız yüzün kaymak gibi dayanamam ben
Beni yardan ayıran oy oy
Kurusun yaprak gibi sabredemem ben
Altın yüzük hoş bilezik
Kollar nazik oy oy
Ben yarimden ayrı düştüm
Bana yazık oy
Kaynak: Aziz Şenses
Itır Saçır Gül Çiçek
Itır saçır gül çiçek
Gülsün ömrün bahar tek
Menim bu şen hayatta ay kızıma
Hoş gedenim mübarek
Ay menim Arzu kızım
Ömrümün yazı kızım
Sevinci nazı kızım
Arzu kızım
Dağda duman çen güzel
Çehri o çemen güzel
Kalbimde min Arzu var ay kızım
Hamısından sen güzel
Ay menim Arzu kızım
Ömrümün yazı kızım
Sevinci nazı kızım
Arzu kızım
Ana kimi Mehriban
Var mı güzel bir insan
Gün olsun sen özün de ay kızım
Büyük anay olasan
Ay menim Arzu kızım
Ömrümün yazı kızım
Sevinci nazı kızım
Arzu kızım
Kaynak: İbrahim Yıldırım
Isfahandır Aslı Bizim Elimiz
Isfahandır aslı bizim elimiz
Ördek uçtu viran kaldı gölümüz
Sen gidersen nice olur halimiz
Çöz Aslı'm çöz göğsün düğmelerini
Elim nenni gülüm nenni
Beşikte belenim nenni
Seni bana verdi yaratan Hüda
Seni ben arayıp gezerim hala
Bir canım var o da olsun sana feda
Çöz Aslı'm çöz göğsün düğmelerini
Elim nenni gülüm nenni
Beşikte belenim nenni
Kaynak: Bakır Yurtsever
Irmağın Geçeleri
Irmağın geçeleri
Ağam gurban kız kaldır peçeleri hey
Bu güzellik sendeyken
Ağam öldürün niceleri
Böyl'olsun da nazlı yarim böyl'olsun hey
Bu yazlık da bu kışlık da böyl'olsun hey
Irmak sıra su sıra
Ağam iplik sara masura hey
Koyun olsam yayılsam
Ağam yarimin ardı sıra hey
Böyl'olsun da nazlı yarim böyl'olsun hey
Bu yazlık da bu kışlık da böyl'olsun hey
Kaynak: Kemal Sarısözen
Irmağın Balıkları
Irmağın balıkları da tuttu ortalıkları
O benim sevdiceğim de çeker sevdalıkları
Yaylaya gideceğim de yollara kona kona
Yarim beyaz kolları boynuma dola dola
Açtım şemsiyeleri de gel daldama daldama
Eller aldadi beni yarim sen de aldama
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2394
Yaylaya gideceğim de yollara kona kona
Yarim beyaz kolları boynuma dola dola
Yaylanın gülündesin da ellerin dilindesin
Ne edelim ah uşak da kötünün elindesin
Yaylaya gideceğim de yollara kona kona
Yarim beyaz kolları boynuma dola dola
Ilgıt Ilgıt Esen Seher Yelleri
Ilgıt ılgıt esen seher yelleri
Yazıcıya bildir halımız turnam
Biz de seyreyledik yüce belleri
Gurbet ele düştü yolumuz turnam
Allı da turnam turnam turnam
Telli de turnam turnam turnam
Tutuşup da aşk oduna yanarız
Çarkı vurdu cümle alem döneriz
Hak ihsan ederse varıp konarız
Daim dört budaktır dalımız turnam
Allı da turnam turnam turnam
Telli de turnam turnam turnam
Irmakta uğradık dolap zarına
Seyreyledim erenlerin varına
Erişilmez şu feleğin sırrına
Ezelden büküktür belimiz turnam
Allı da turnam turnam turnam
Telli de turnam turnam turnam
Beliğ dedik bir dem yoldan dönmedik
Ümidim var cehennemde yanmadık
Pınardan çaylardan gölden kanmadık
Süzülür ummandan bizim yolumuz turnam
Aşamazsın telli de turnam dön geri
Gidemezsin allı da turnam dön geri
Kaynak: Rıza Yetişen
Hoş Gelişler Ola
Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa
Askerin milletin bayrağınla çok yaşa
Arş arş arş ileri ileri
Arş ileri marş ileri
Dönmez geri Türk'ün askeri
Sağdan sola soldan sağa
Al da bayrağın düşman üstüne
Cephede süngüler ayna gibi parlıyor
Azeri Türkleri bayrak açmış bekliyor
Arş arş arş ileri ileri
Arş ileri marş ileri
Dönmez geri Türk'ün askeri
Sağdan sola soldan sağa
Al da bayrağın düşman üstüne
Parlayan yıldızın alemi tenvir eder
Cumhuriyet bayrağı semalar içre süzer
Arş arş arş ileri ileri
Arş ileri marş ileri
Dönmez geri Türk'ün askeri
Sağdan sola soldan sağa
Al da bayrağın düşman üstüne
Kaynak: Yöre Ekibi
Huma Kuşu Yükseklerden Seslenir
Huma kuşu yükseklerden seslenir
Yar koynunda bir çift suna beslenir
Sen ağlama kirpiklerin ıslanır
Ben ağlim ki belki gönül uslanır
Ben ağlim ki gülüm eylen eylen eylen
Belki gönül uslanır
Sen bağ ol ki ben bahçende gül olim
Layık mıdır yanim yanim kül olim
Sen efendim ben kapında kul olim
Koy desinler bu da bunun kuludur
Ben ağlim ki gülüm eylen eylen eylen
Belki gönül uslanır
Kaynak: Hulusi Seven
Hezin Hezin Gir Kapıdan
Hezin hezin gir kapıdan
Sendin gönlümü avutan
A yarim aman da aman
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2395
Ellere demen
(Bağlantı)
Oynayışın sallanışın
Bulanışın ırlanışın
Del'etti beni aman aman
Kül etti beni
Ah yatamadım mis kokudan
Aman Fadik edalı Fadik
Gümüşten dökmeli Fadik
A yarim aman da aman
Ellere demen
Bağlantı
Kapıyı açtım aman Fadik kaçtı
İnce belden şalvar uçtu
A yarim aman da aman
Ellere demen
Bağlantı
Kaynak: Abdullah Uluçelik
Horozumu Kaçırdıları
Horozumu kaçırdıları
Damdan dama aşırdıları
Suyunda pilav pişirdiler
Bili geh gel güzel horozum
Horozumun beş pençesi
Tavukların eğlencesi
Evde boş kaldı kümesi
Bili geh gel güzel horozum
Horozum da yağlıyıdı
Kümesine bağlıyıdı
Çil tavuğun oğluyudu
Bili geh gel güzel horozum
Kaynak: Ömer Akpınar
Hep Beraber Başlayalım
Hep beraber başlayalım (helessa yalessa)
Ayva turunç aşlayalım (helessa yalessa)
Biz bu işi işleyelim (helessa yalessa)
(Bağlantı)
Helessa yalessa
Heyamola yesa yesa hop
Mola heyamo
Yamo heya mo
Mola heya mo
Ya mo heya mo
Helessa yesa
Bir gemim var boyu uzun (helessa yalessa)
Gider yazın gelir güzün (helessa yalessa)
Bu sefere yoktur sözüm (helessa yalessa)
Bağlantı
Bir gemim var boydan boşta (helessa yalessa)
Dip ambara kurduk posta (helessa yalessa)
Selam söylen eşe dosta (helessa yalessa)
Bağlantı
Bir gemim var gabze bağlar (helessa yalessa)
Gabzeden göründü dağlar (helessa yalessa)
Sıla diye gönül ağlar (helessa yalessa)
Bağlantı
Kaynak: Sarı Recep
Her Sabah Gel Geç Buradan
Her sabah her sabah gel geç buradan
Gamı kasaveti kaldır aradan
Ne güzel yaratmış seni yaradan
Ben de seni yaradanın kuluyum
Göl göl olur Gökbelen'in çınarı
Elind'olur yiğitlerin hüneri
Sana derim sana Kahveci Pınarı
Benim yarim bu dağlardan geçti mi
Kaynak: Yöre Ekibi
Her Yanı Elmas Parçası
Her yanı her yanı elmas parçası
Al etek çek giyer Urum yosması
Bir ben değil cümle alem aşnası
Öyle bir yar ki sevsem de darılır
Gerdanına mavi boncuk takayım
Sen salında ben boynuna bakayım
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2396
Senin için çok beyitler yakayım
Öyle bir yar ki sevsem de darılır
(<i>TRT Arşivindeki 2.dörtlük</i>)
Yanakları dudakları gül pembe olmuş
Bir hoş eder öldürür bu insanı
Bir ben değil cümle alem onun aşnası
Öyle bir yar ki sevsem de darılır
Kaynak: Cavit Erden
Haydan Olur Huydan Olur 1
Haydan olur huydan olur
Arap atlar taydan olur
Bu güzellik soydan olur
Ah güzele vah güzele
Yalvaram şol güzele
Yakışır allar güzele
Evlerinin önü Mersin
Mevlam seni bana versin
Akşama kalmasın gelsin
Ah güzele vah güzele
Yalvaram şol güzele
Yakışır allar güzele
Güzeller güzele uygun
Çirkinler Cide'ye sürgün
Yakasından tutsam bir gün
Ah güzele vah güzele
Yalvaram şol güzele
Yakışır allar güzele
Kaynak: Ahmet Altuner
Haydi Bizim Evde Şeker De Lokum
(Haydi) Bizim evde şeker (de) lokum badem var
(Badem var badem var)
Yavaş (da) yürü arkamızda adem var
(Adem var)
Vay amman amman
Yar kaşlar keman
Sevdirmedin gerdandan
Gerdandan amman
(Haydi) Bizim evde fıstıklı (da) lokum üzüm var
(Üzüm var üzüm var amman)
Benim de sana bir ufacık sözüm var
(Sözüm var)
Vay amman amman
Yar kaşlar keman
Sevdirmedin gerdandan
Gerdandan amman
(Haydi) Yüce dağ başına çıkar bakarım
(Bakarım bakarım)
Deste de bağlar seleğimi saçarım (saçarım)
Vay amman amman
Yar kaşlar keman
Sevdirmedin gerdandan
Gerdandan amman
Kaynak: Ahmet Özdemir
Haydi Gidak Toyuna
Haydi gidak toyuna
Kurban olam boyuna
Kına yakak eline
Hel hele bas hele
Gelin ağlar viş kele
Güvey güler bah hele
Kızlar kahsın oynasın
Düğün evi eğlene ah eğlene
Kına koydum siniye
Haber salın bibiye
Gelin giyinmiş diye
Hel hele bas hele
Gelin ağlar viş kele
Güvey güler bah hele
Kızlar kahsın oynasın
Düğün evi eğlene ah eğlene
Altın bastım eline
Kına koydum üstüne
Duvak çektim yüzüne
Hel hele bas hele
Gelin ağlar viş kele
Güvey güler bah hele
Kızlar kahsın oynasın
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2397
Düğün evi eğlene ah eğlene
Kaynak: Cemil Değer
Haydindi Kirtmenin Kızı
Haydindi kirtimenin kızı (sunam of)
Yanağı gülden kırmızı
Gerdanında beni var (aman)
Sandım seher yıldızı
(Bağlantı)
Kirtimde kirt kirtim kirt
Kirtimde kirt kirtim kirt
Kirtimde kirt kirtim kirt
Öyledir yar öyledir (sunam of)
Aşk adamı şöyledir
Almış kirtimeni yanına (aman)
Bülbül gibi şöyledir
Bağlantı
Kaynak: İhsan Ozanoğlu
Haykırdı Çıktı Meşeden
Haykırdı çıktı meşeden
Gün tutuldu temaşadan yar ey
Hiç korkmaz beyden paşadan
Ayvaz bu gelen bu gelen
Vay bu gelen vay bu gelen
Arap atın üstündedir
Ela gözler mestindedir yar ey
Düşman canın kastındadır
Ayvaz bu gelen bu gelen
Vay bu gelen vay bu gelen
Han dönem akıtma yaşı
Yanar yüreğimin başı yar ey
Köroğlu'nun kan kardaşı
Ayvaz bu gelen bu gelen
Vay bu gelen vay bu gelen
Kaynak: Cevri Altıntaş
Havada Turna Sesi Gelir
Havada turna sesi gelir kanadı kırma
Ağzı dolu yem getirir şeker ile hurma
Git güzel karşımda bidanem ağlayıp durma
Aç kapıyı nazlı yarim ben geliyorum
Burma da burma duman tüter dağın belinde
Okunmadık fermanım var düşman elinde
Bunu da yazan yanlış yazmış sarhoş halinde
Gönder a beyim ben yazayım zülfüm telinle
Kaynak: Hisarlı Ahmet
Havalar Ayaz Gelin Hanım
Havalar ayaz gelin hanım
Bu da bir muraz gelin hanım
Yazması pembe gelinlik beyaz
Git güle güle güle gelin olasın
Adıyaman eline yuva kurasın
Çağırın gelinin gardaşını
Çeksin düğün atın başını
Anası silsin gözün yaşını
Git güle güle güle gelin olasın
Adıyaman iline yuva kurasın
Duvağı telli kınası tasta
Gelin oluyor gönlü havasta
Gelin alayı gidiyor dostlar
Git güle güle güle gelin olasın
Adıyaman iline yuva kurasın
Kaynak: Mahmut Çetinkaya
Havar Havar Canım Havar
Havar havar canım havar
Anam zülüf gerdanı döğer
Bir can bir canı severse
Altı aylık yolda ne var
Pınarın başına taş olaydım
Yüzüğüne kaş olaydım
Bu benim nazlı yarime
Bir gece yoldaş olaydım
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2398
Pınarının taşı yeşil
İçinde kumlar kaynaşır
Topla güzel saçlarını
Gece boynuma dolaşır
Kaynak: Kemal Keskin
Havuz Başının Gülleri 1
Havuz başının gülleri
Şak şak öter bülbülleri
O yarin dudu dilleri
(Bağlantı)
Balam kaşların gözlerin
Seni sinemde gizlerim
Onbir aydır yol gözlerim
Havuz başında üç testi
Ne yaman bir rüzgar esti
O yar benden ümit kesti
Bağlantı
Havuz başında yatmazdım
Yorganım yele açmazdım
Sensiz bir yere gitmezdim
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi
Havuzun Başına Varmasın Eller
Havuzun başına varmasın eller
Bugün efkarlıyım açmasın güller
Diz dize oturup döktüğüm diller
(Bağlantı)
Ne dedim de kömür gözlüm darıldın
Ah darıldın da el oğluna sarıldın oğlan
Havuzun başına taş ben olayım
Kara göz üstüne kaş ben olayım
Yalınız gezene eş ben olayım
Bağlantı
Havuzun başında yedik kirazı
Gitti gelmez ahbapların birazı
Bana mıydı şu ellerin garazı
Bağlantı
Kaynak: İlhan Akgünlü
Hasta Oldum Derdune
Hasta oldum derdune
Oku bağa yasini oku
Gün boyunca ağlayıp da
Yiyesun göz yaşını
Gel geç evun başından
Evun başu şen olsun
Çağır beni geleyim da
Gelmeyenler körolsun
Kemençemin kulağı
Eruktendir erukten
Ben nasıl ayrılayım da
Senun gibi ferukten
Kaynak: Kasım Gürsoy
Yorgunum Da Yokuşları Çıkamam
Yorgunum da yokuşları çıkamam
Yaslıyım ben başıma çiçekleri sokamam
Göz gezdirdim de benim yarim bu elde yoktur
Dağlara dağlara dağlara
Aman her seherde gelme bizim bağlara
Hele bağlara şirin bağlara
Evlerinin önü yoldur
Bir tarafı karakoldur
Nazlı gelin güççük gelin
Gel testini bizden doldur
Kaynak: Ahmet Döner
Havada Kar Sesi Var
Havada da kar sesi var
Başında da da mor fesi var
Açın bakın şu konağı
İçinde de yar sesi var
Le le çoban garip oğlan
Mor puşuyu boyamadım
Ben çobana doyamadım
Hep kuşlar da yuva yapmış
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2399
Serçe kadar olamadım
Le le çoban garip oğlan
Kaynak: Bekir Büke
Harman Yeri Düz Düze
Harman yeri düz düze
Oturalım diz dize
Selam söylen o kıza
Ayrılık düştü bize
(Bağlantı)
Amman emine'm allanıver
Gonaklarda dilleniver
Harman yerine hopladım
Fişeğimi topladım
Selam söylen emine'ye
Düşmanını hakladın
Bağlantı
Goca gapı sürgülü
Yün basmalar dürgülü
Emine'yi sorarsan
Şu gürleğin gül gülü
Bağlantı
Kaynak: Mustafa Koçak
Harman Yeri Yaş Yeri 1
Harman yeri yaş yeri
Yavaş yürü hoş yürü
Ak gerdanın altıncla
Otuz iki diş yeri
Ay Ayşem menevşem
Böyle olalım her akşam
Harman yeri yarıldı
Anam bana darıldı
Ne darıldın hey anam
Eloğludur sarıldı
Ay Ayşem menevşem
Böyle olalım her akşam
Harmana kuyu kazdım
Hem okudum hem de yazdım
Ak göbeğin altına
Düştüm bayıla yazdım
Ay Ayşem menevşem
Böyle olalım her akşam
Harman yeri süpürdüm
Bağdaş kurdum oturdum
Ne darıldın hey ana
Sarhoş keyfi yetirdim
Ay Ayşem menevşem
Böyle olalım her akşam
Kaynak: Osman Atilla
Hasan Dağı Çatal Matal
Hasan Dağı çatal matal
Arasında güller biter
Bir yar sevdim bana yeter
İki seven del'olmaz mı
Hasan Dağı, Hasan Dağı
Senden yüce dağ olmaz mı
Seni yaylayan güzelin
Al yanağı bal olmaz mı
Şu karşı beyaz damlar
Hani sana giren canlar
Sevip sevip ayrılanlar
Yanıp yanıp kül olmaz mı
Hasan Dağı'nın yılanı
Akar dolanı dolanı
Küçücükten bir yar sevsem
Sarsam belini olmaz mı
Kaynak: Abdül Yeşil
Hasan Dağı Hasan Dağı
Hasan Dağı Hasan dağı
Senden yüce dağ olmaz mı
Sende yaylayan güzelin
Al yanağı bal olmaz mı
Hani hanlar hani hanlar
Kafeste beslenen canlar
Sevip sevip ayrılanlar
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2400
Yanar yanar kül olmaz mı
Kaynak: Abdül Yeşil
Hasan Dağı Oymak Oymak
Hasan Dağı oymak oymak
Olur mu hiç yar sana doymak
Ağzı şeker dudağı da kaymak
Yürü yürü yürü yürü
Edalım yürü
Ben sözümden dönmem geri
Sağolsun yiğidin seri
Kazanır getirir beri
Hasan Dağının yokuşu
Gider yazı gelir kışı
O yarin humar bakışı
Yürü yürü yürü yürü
Edalım yürü
Ben sözümden dönmem geri
Sağolsun yiğidin eri
Kazanır getirir beri
Hasan Dağının söğüdü
Kız kimden aldın öğüdü
Ah ilen ömrüm çürüdü
Yürü yürü yürü yürü
Edalım yürü
Ben sözümden dönmem geri
Sağolsun yiğidin eri
Kazanır getirir beri
Kaynak: Sıdıka Şerbetçi
Hamsi Kurban Olayım
Hamsi kurban olayım
Seni veren Allah'a
Gözün dünyayı değer
Hem vallaha billaha
Hamsi vurdu karaya
Okkası beş liraya
Yağma etti zenginler
Kalmadı fukaraya
Hani Benim Yemenim
Hani benim yemenim
İşte benim yemenim
Al başından koy başa
Yazıverin ta başa
Çiçeği nasıl ekerler
Şöyle şöyle ekerler
Al başından koy başa
Yazıverin ta başa
Güzeli nasıl severler
Şöyle şöyle severler
Al başından koy başa
Yazıverin ta başa
Güzele nasıl bakarlar
Şöyle şöyle bakarlar
Al başından koy başa
Yazıverin ta başa
Güzeli nasıl kaparlar
Şöyle şöyle kaparlar
Al başından koy başa
Yazıverin ta başa
Kaynak: Ali Kıran
Hani Söz Vermiştin
Hani söz vermiştin içmeyecektin
Yine başın dumanlı kirpiklerin ıslak
Gözlerin kanlı kanlı a delikanlı
Ağlamacaktın sızlamayacaktın
O zalimin adını anmayacaktın
İçip içip hep böyle yanacak mısın
Resmini eline alıp bakacak mısın
Yollarına bakıp da ağlayacaksın
Ağlamacaktın sızlamayacaktın
O zalimin adını anmayacaktın
Kaynak: Sadettin Şahin
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2401
Halay Başı Kim Çeker
Halay başı kim çeker
Bir incecik kız çeker
Kız yolunu şaşırmış
İnşallah bize gider
Halaylım yar halaylım
Maşrabası kalaylım
Kaynar kazan taşmaz mı
Yol gedikten aşmaz mı
Merak etme sevdiğim
Ayrılan kavuşmaz mı
Halaylım yar halaylım
Maşrabası kalaylım
Su gelir akmayınan
Ne olur bakmayınan
Çirkin güzel mi olur
Sar'altın takmayınan
Halaylım yar halaylım
Maşrabası kalaylım
Kaynak: Ali Baştuğ
Halay Başı Kim Çeker 3
(<i>Ağırlama</i>)
Halay başı kim çeker
Kırmızı donlu kız çeker
O benim nazlı yarim
Durur durur of çeker
(Bağlantı)
Engine de deli gönül engine
Şimdi rağbet güzel ile zengine
Güzel isen hatırım sayarlar
Çirkin isen dış kapıdan kovarlar
Yozgat yolu kar m'ola
Minaresi dar m'ola
Hapislere af gelmiş
Acep aslı var m'ola
Bağlantı
(<i>Hoplatma</i>)
Hey yarim yarim yarim
Sallan boyun göreyim
Seni candan severim
Doğrusunu söyleyim
Gitme gidenlerinen
Boyu fidanlarınan
N'olur bir selam gönder
Gelip gidenlerinen
Kaynak: Nida Tüfekçi
Halay Çekin Düzülsün
(Uf aman ey)
Halay çekin düzülsün
Sürmeli gözler süzülsün
Haleye girmeyenin
Vurun boynundan üzülsün
(Uf aman ey)
İndim nane biçmeğe
Eğildim su içmeğe
Baktım ki yar geliyo
Kanetlendim uçmaya
(Uf aman ey)
Yemenisi çatmalı
İçine gül katmalı
Yar orada ben burda
Nasıl yalunuz yatmalı
Kaynak: Hanife Karabıyık
Halkalı Şeker Şamfıstık
Halkalı şeker şamfıstık
Aman arpalar kara kılçık
Eğer beni seversen
Aman al çeyizi yola çık
Halkalı şeker
Hasiretlik çeker
Çok sallanma sevdiğim
Cahilim aklım gider
Ben bu yerde haneyim
Aman yel vurur pervaneyim
Gidin söylen o yare
Aman derdinden divaneyim
Halkalı şeker
Hasiretlik çeker
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2402
Çok sallanma sevdiğim
Cahilim aklım gider
Galabak dereleri
Aman yayılır develeri
Kalkı da vermiş oynarlar
Aman şu Gırka efeleri
Halkalı şeker
Hasiretlik çeker
Çok sallanma sevdiğim
Cahilim aklım gider
Kaynak: Satılmış Kılıç
Hacı Farac'ın Kızısan
(Erkek)
Hacı Farac'ın kızısan gözleriv sürmeli
(Erkek)
Gel mene gözüv göster men alım seni
(Kadın)
Git git git güzel oğlan gözümü neynisen
(Kadın)
Dağlarda (bala bala) ceyran hiç görmeyipsen
(Erkek)
Hacı Farac'ın kızısan yanağın görmeli
(Erkek)
Gel mene yanağın göster men alım seni
(Kadın)
Git git git güzel oğlan yanağım neynisen
(Kadın)
Bahçada yevel alma hiç görmeyipsen
(Erkek)
Hacı Farac'ın kızısan dudağın görmeli
(Erkek)
Gel mene dudağın göster men alım seni
(Kadın)
Git git git güzel oğlan dudağım neynisen
(Kadın)
Kazzazda kırmızı keytan hiç görmeyipsen
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu
Yedikule Zindanları
Haber uçtu devlete de
Beş yıl yattım hapiste
Yedi düvel zindanından
Beterdir Yedikule
Nargilem duman duman
Bayıldım aman aman
İstanbul güzel ama ah
Zabitleri pek yaman
Beş yıl bana yaraştı da
Nargilem buna şaştı
Hergün çizdim usturamla
Bağlamam doldu taştı
Sarma cigaram yanar ah
Çekerim ağır ağır
Tekkemiz güzel ama ah
Haber uçuranlar var
Nargilemin marpucu da
Gümüştendir gümüşten
Beş değil on beş yıl olsa
Ben vazgeçmem bu işten
Nargilem duman duman
Bayıldım aman aman
İstanbul güzel ama ah
Zabitleri pek yaman
Kaynak: Vangeliz Papazoğlu
Tekelioğlu
(Haydulen)
Alt yanım deniz de üst yanım balkan
Kır atın boynunda yaldızlı kalkan
Üstüme de gelmesin ölümden korkan
Tekelioğlu deye ünüm (namım) var benim
Çekerim bıçağı zorum var benim.
(Haydulen)
Sürülmedik tarlalarım gen kaldı
Koşulmadık mandalarım ham kaldı
Bu dünyada aht almadık nem kaldı
Tekelioğlu derler ünüm var benim
Alabıçak üstünde şanım var benim
(Haydulen)
Alçacık dağları kar gine bastı
Bu yıl da varmazsak yar bize küstü
Şimdiki ahbaplar iyigün dostu
Tekelioğlu deye ünüm var benim
Alabıçak üstünde şanım var benim
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2403
(Haydulen)
Arkam kale önüm Beydağı
Eridi kalmadı yüreğimin yağı
Yaylayı sorarsan Beşparmak dağı
Tekelioğlu derler adım var benim
Alabıçak üstünde şanım var benim
(Haydulen)
Gümüşlü de cezveler kaynar ocakta
Fişeklik belimde de Martin kucakta
Gine kalmışsın da sarı sarı sıcakta
Tekelioğlu derler ünüm var benim
Alabıçak üstünde şanım var benim
Kaynak: Mustafa Kara
Güvercin Vurdum Kalkmaz
Güvercin vurdum kalkmaz
Uyaman uyaman uyaman aman aman
Kanı göl olmuş akmaz
Uyhavar uyhavar zülüf gerdanı kapar
Sen bize gelsey ne var
Ben bu derde düşeli
Uyaman uyaman uyaman aman aman
Kimse yüzüme bakmaz
Uyhavar uyhavar zülüf gerdanı kapar
Sen bize gelsey ne var
Evler geçti narlığa
Uyaman uyaman uyaman aman aman
Güvenmeyin varlığa
Uyhavar uyhavar zülüf gerdanı kapar
Sen bize gelsey ne var
Günolur devran döner
Uyaman uyaman uyaman aman aman
Başın düşer darlığa
Uyhavar uyhavar zülüf gerdanı kapar
Sen bize gelsey ne var
Kaynak: Mukim Tahir
Güzellerden Üç Güzel Var
Güzellerden üç güzel var sevilir
Biri yiğit biri gelin bir'si kız
Ah güzel bir'si kız vah şirin bir'si kız
Yiğit size gelin size kız bize
Başımı sevdaya salan bir güzel
Ah yaman bir güzel vah şirin bir güzel
Gözelin kaşlar da karadır kara
Çok aradım bulamadım bir çara
Ah yaman bir çara vah şirin bir çara
Meyvalardan üç meyva var yenilir
Biri elma biri ayva birsi nar
Ah güzel bir'si nar vah şirin bir'si nar
Elma size ayva size nar size
Başımı sevdaya salan bir güzel
Ah yaman bir güzel vah şirin bir güzel
Gözelin kaşlar da karadır kara
Çok aradım bulamadım bir çara
Ah yaman bir çara vah şirin bir çara
Güzeller Dönmüş
Güzeller dönmüş yaylaya gider
İçerinden biri yaralar beni
Ardı sıra deste deste gül gider
Ellerinde güller pareler beni
Çamur derenin yazına yakındır
Ovasına çim ve çimen hakimdir
Çamur dere pirisiyle birleşir
İçlerinde biri yareler beni
Kaynak: Zeynep Göyen
Gül Altında Gergef İşler
Gül altında gergef işler güzeller
Elde biçer diker işler güzeller
İğne ile sarma sarar sevdiğim
Öne türlü yemiş dizer güzeller
Al almanın yeşil dalı güzeller
Gölge vurmuş yaprakları güzeller
Lahuri şalı dolanmış sevdiğim
Salıvermiş saçakları güzeller
Kaynak: Cemal Alemdar
Gül Budanmış
Gül budanmış dal dal olmuş
Menevşesi al al olmuş
Siyah zülfün tel tel olmuş yar yar
Siyah zülfün tel tel olmuş
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2404
Biz bu yerlerden gideli
Gurbet ellere düşeli vay
Gül karanfile karışmış
Küskünler de hep barışmış
Taze goncalar yetişmiş
Biz bu yerlerden gideli
(Bağlantı)
Lale sümbüller açılmış
Seven sevene karışmış
Hasret olanlar kavuşmuş
Biz bu yerlerden gideli
Bağlantı
Nergisle çiğdem serpilmiş
Yola güzeller dökülmüş
Ergenler birbirini seçmiş
Bağlantı
Öksüz Dede der bu sözü
Hakka çevirmiştir özü
Öldü zannettiler bizi
Biz bu yerlerden gideli
Kaynak: Öksüz Dede
Gül Ezerler
Gül ezerler gül ezerler
Gülü tabağa dizerler
Güzeli candan severler
Çirkini baştan savarlar
Ata binsem coştu gönül
Yardan ayrılması müşkül
Gülistanda Bir Gülüm Var
Gülistanda bir gülüm var
Mor menekşe sümbülüm var
Taze konca bir gülüm var
Diye diye dilden oldum hey
Baka baka gözden oldum hey
Evlerinde var boyama
Sinen sineme dayana
Güzel aklında oynama
Diye diye dilden oldum hey
Baka baka gözden oldum hey
Evlerinde var ibrişim
Al yanağa batar dişim
Seninle var güzel işim
Diye diye dilden oldum hey
Gide gide yardan oldum hey
Kaynak: Abdurrahman Kızılay
Gül Kuruttum
Gül kuruttum gül kuruttum
Yari sinemde uyuttum
Yar söyledi ben unuttum
(Ah) Akabinde düştü gönül
Yardan ayrılması müşkül
Gül ezerler gül ezerler
Gülü tabağa dizerler
Güzeli candan severler
(Ah) Akabinde düştü gönül
Yardan ayrılması müşkül
Kaynak: Mehmet İpek
Gül Menevşe Senden Almış
Gül menevşe senden almış kokuyu
Seninle açarmış dal yarim yarim
Baharda ayrılık gurbetin huyu
Yaş olup gözlerimde dol yarim yarim
Gel otur şu sözü yaz defterine yaz defterine
Bana sitem yazma selam yerine selam yerine
Gurbet zehirini katmış terine katmış terine
Tenimde bir canım al yarim yarim
Kaynak: Yüksel Yıldız
Güle Güle Ay Hanım
(Bağlantı)
Güle güle güle güle ay hanım
Güle güle güle güle al canım
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2405
Sene gurban olsun bu şirin canım
Gülüşlerin cingildesin saz kimi
Her terefe yayılsın avaz kimi
Sen gülende gönül gülsün yaz kimi
Bağlantı
Ne durmuşsan dağ başında gar kimi
Bağçamızda heyva kimi nar kimi
Tut elimden gidek bize yar kimi
Bağlantı
Yal çemenler açıp çiçeklenende
Benüfşeler küsüb boynun eyende
Şeh düşüben güller geşenglenende
Bağlantı
Ele gül ki yar yuhudan oyansın
Ele gül ki yar gadanı yar alsın
Sarmaşıg tek gol boynuna dolansın
Bağlantı
Kaynak: Bülbül Memedov
Gurbet Elde Yad Ellerin
Gurbet elde yad ellerin derdini
Çekiyim de eğleneyim bir zaman
Yaralı sineme bal ile tuzu
Ekeyim de eğleneyim bir zaman
Sahile uçurdum gönül kuşunu
Sıyırdı gidiyor dağlar başını
Mihri gibi gözlerimin yaşını
Dökeyim de eğleneyim bir zaman
(<i>TRT'de yer almayan dörtlük</i>)
Aşıp gider var mı bizim elleri
Yel ırgalar zülfündeki telleri
Dostlarımın göreceği yerleri
Gezeyim de eğleneyim bir zaman
Pir Sultan Abdal'ım Seyit Nesimi
Şu aleme destan ettim sesimi
Uğrun uğrun sevdiğimin yasını
Çekeyim de eğleneyim bir zaman
Kaynak: Pir Sultan Abdal
Gurbette Ömrüm Geçecek 1
Gurbette ömrüm geçecek
Bir daracık yerim de yok
Oturup derdim dökecek
Bir münasip yarim de yok
Uçtu genç şahinim uçtu
Kaçarak deryayı geçti
Gönlüm bir güzele düştü
Sarf edecek malım da yok
Koyverin kuşu turnaya
Yarin durağın bulmaya
Soyundum derviş olmaya
Hırka ile şalım da yok
Dünya Karacaoğlan fani
Toprak emer tatlı canı
Hastalandım ilaç hani
Bir acısız ölüm de yok
Kaynak: Karacaoğlan
Göle Gidelim
Göle gidelim göle
Kimlerinen eğlene
Yarim sana fiske vurdum
İki kolum bağlana
Amanın yavrum cimdallı
Kızlar giyer bindallı
O bindalın üstüne
Bu kollar dolanmalı
Kepekliği aşalım
Gel senle kavuşalım
Sen yağmur ol ben bulut
Yağarken kavuşalım
Amanın yavrum cimdallı
Kızlar giyer bindallı
O bindalın üstüne
Bu kollar dolanmalı
Kaynak: Bayram Aracı
Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2406
Gönül gel seninle muhabbet edelim
Araya kimseyi alma sevdiğim
Ya benim kimim var kime yalvarayım
Kaldır kalbindeki karayı gönül
Solmazsa dünyada güzeller solmaz
Bu dünya fanidir kimseye kalmaz
Yalan dolan ile sofuluk olmaz
Mümin olan bekler ferahı gönül
Derviş Ali'm öğüt verir özüne
Gönül lutfeyledi kendi sözüne
Azrail konunca göğsün düzüne
Bekleme o zaman sırayı gönül
Söz: Derviş Ali
Kaynak: Ali Ekber Çiçek
Göreli'den O Yanı
Görele'den o yanı da Çavuşlu'dur Çavuşlu
İkimiz de sevdalı da Mevlam bizi kavuştur
Oy ağama ağama
Tütün koy tabakama
Bir yar takın koluma
Gideyim kaymakama
Karlovaya vurdun beni esiyor poyraz yeli
Delikanlı dururken de adam alır mı keli
Oy ağama ağama
Tütün koy tabakama
Bir yar takın koluma
Gideyim kaymakama
Kızılağaç benimsin de keleklerin delinsin
O yar ben evlenmiyom da bekar kızlar sevinsin
Oy ağama ağama
Tütün koy tabakama
Bir yar takın koluma
Gideyim kaymakama
Kaynak: Zafer Tahmaz
Gözlerin Ferfecir
Gözlerin ferfecir benzer ummana
Seni seven aşık olur divane
Yanakların ziya vermiş cihana
Ay ile güneşten güzelsin güzel
Çiğ düşmüş çimene benzer yüzlerin
Mısır'ın hazinesi değer gözlerin
Aşıka tatlıdır acı sözlerin
Yusuf'u Kenan'dan güzelsin güzel
Göğsüne kurulmuş bahçeyi vahdet
Hatmolmuş katığa suvayi hikmet
Seni seven aşık istemez cennet
Sen huri gılmandan güzelsin güzel
Kaynak: Aşık Hasan Hüseyin
Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar
Gökyüzünde bölük bölük turnalar
Yok mu insafınız aldı dert beni
Başım alıp nerelere gideyim
Mecnun gibi çöle saldı dert beni
Bu dert beniminen verdi el ele
Çok çalıştım konamadım bir dala
Geydirdim kuşattım verdim dellala
Satılmadı yine buldu dert beni
Geldi beniminen inad oturdu
Aşkın ateşini bağrıma koydu
Keskin kılıcını sineme vurdu
Eyvah bölük bölük böldü dert beni
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan
Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar
Gökyüzünde bölük bölük turnalar
Nerededir meskeniniz eliniz
Bir name yazayım yare götürün
Dost eline uğrar m'ola yolunuz
Telli turnam gökyüzünün gülüdür
Esip konducağın Bağdat elidir
Gözüm yaşı mahramalar çürüdür
Aşamazsın telli turnam dön geri
(<i>Kerem'e ait diğer dörtlükler</i>)
Benim yarim siz de görüp şaşarsız
O yüce dağları nasıl aşarsız
Avcıyı görünce siz de kaçarsız
Kızgın harmanlardır sizin eliniz
Yürü şahin pençesine düşersiz
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2407
Bingöl yaylasını siz de seçersiz
Yaz gelince yaylalardan geçersiz
Kırarsınız kanadınız kolunuz
Dertli Kerem eder uğradım derde
Canım kurban olsun merd'oğlu merde
Sefil turna ne gezersin bu yerde
Yok mu sizin yaranınız iliniz
Kaynak: Aşık Musa Aslan
Gökte Yıldız Ellidir
Gökte yıldız ellidir
Ellisi de bellidir
(Bağlantı)
Dön ha dön dönim yar
Dönim gadan alim yar
Benim sevdiğim güzel
Gelişinden bellidir
Bağlantı
Gökte yıldız mah gider
Gah eylenir gam gider
Bağlantı
Karşıda yari gördüm
Sanki doğmuş ay gider
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi
Gökte Yıldız Yüz Altmış
Gökte yıldız yüz altmış
Mevlam neler yaratmış
Anasını güzel soydan
Kızını huri melek yaratmış
Gökte yıldız ellidir
Ellisi de bellidir
Küçükten yar sevenin
Gözlerinden bellidir
Gökte yıldız sayılmaz
Çiğ yumurta soyulmaz
Yari güzel olanın
Yüreğinde yağ olmaz
Kaynak: Ahmet Tekelioğlu
Giyip Güllü Tumanımı
Giyip güllü tumanını sekine day gızı nay nay
Tenebüle dolanım neynim yar neynim yar
Oynıyan bele oynar balam nay gülüm naynayıp oyna
Oyna boyun gurbanı neynim yar neynim yar
Sandık üste göğ küzen balam nay gülüm naynayıp oy
Göğ küzeni vur düze neynim yar neynim yar
Nenemi yola salam nenem nay gülüm nay omanına n
Gün batanda gel bize neynim yar neynim yar
Çerçi gelip hermende balam nay gülüm naynayıp oyn
Bir desmal verip mene neynim yar neynim yar
Duveyle iş düzelsin nenem nay gülüm nay amanına n
Bir donluk alım sene neynim yar neynim yar
Girdim Yarin Bahçesine
Girdim yarin bahçesine
Gül açılmış güle güle
Yanağında bir gül açmış
Haber verin bülbüllere
Demeyin balam demeyin
O nişanlı kız sezer
Vallahi yar hilafım yok
Bu canım yanar tüter
Girdim yarin bahçesine
Gül dibinde gül belek
Yanakları al kırmızı
Ebruları mor ipek
Demeyin balam demeyin
O nişanlı kız sezer
Vallahi yar hilafım yok
Bu canım yanar tüter
Kaynak: Remziye Ataman
Giresun'un Evleri
Giresun'un evleri
Şima ile kaynama
Kız benimle oynadın
Başkasıyla oynama
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2408
Ninnay aslanım ninnay
Ninnay a gülüm ninnay
Giresun'da kayıklar
Kızlar fındık ayıklar
Sevenler sevdiğini
Gece gündüz sayıklar
Ninnay aslanım ninnay
Ninnay a gülüm ninnay
Kaynak: Nejat Buhara
Giresun Üstünde (Eşref Bey)
Giresun üstünde vapur bağ'rıyor
Eşref'in yarasın doktor sarıyor
Eşref'in anası yanmış ağlıyor
Atma Hakkı atma pişman olursun
Giresun beylerine düşman olursun
Batlama deresi bir ufak dere
Eşref'i vurdular nafile yere
Nafile nafile o da nafile
Giresun'da dostum var o da nafile
Cenazeyi koydular otomobile
Giresun üstünden atlayamadım
Hakkı düşman imiş anlayamadım 
Nafile nafile o da nafile
Giresun'da dostum var o da nafile
Cenazeyi koydular otomobile
Kaynak: Osman Bicioğlu
Git Kaladan Kar Getir
Git kaladan kar getir hele yar yar yar
Mendiline koy getir şinanay nay nay
Mendilin kirli kokar hele yar yar yar
Altın tasa koy getir şinanay nay nay
Kaladan gel kaladan hele yar yar yar
Altın dişi parladan şinanay nay nay
O altın diş değil mi hele yar yar yar
Bekarları aldatan şinanay nay nay
Kaynak: Oktay Güzelbay
Oy Tombulum Tombulum
Oy tombulum tombulum
Yoldan geldim yorgunum
Alem ne derse desin
Tombul sana vurgunum tombulum
Gitme gidenlerine
Boyu fidanlarına
Nolur bir selam söyle
Gelip gidenler ile tombulum
Oy tombulum tombulum
Yoldan geldim yorgunum
Alem ne derse desin
Tombul sana vurgunum tombulum
Bebek geldi yaşına
Şapka ister başına
Ismarladım gelecek
Bu haftanın başına tombulum
Oy tombulum tombulum
Yoldan geldim yorgunum
Alem ne derse desin
Tombul sana vurgunum tombulum
Kaynak: Remziye Koyuncu
Gidiyom Gidemiyom
Aman ey aman of
Gidiyom gidemiyom
Az doldur içemiyom
Sen benden geçtin ama
Ben senden geçemiyom
(Bağlantı)
Anasına kızına
Duvardaki sazına
Sandıktaki bezine
Yandım ela gözüne
Aman ey aman of
Oyna sevdiğim oyna
Bu dünya kalmaz böyle
Sen bana varacaksan
Gel yarim doğru söyle
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2409
Bağlantı
Aman ey aman of
Pencerenin önüne
Kol olsun da dayansın
Bu sevdanın sonuna
Can olsun da dayansın
Bağlantı
Kaynak: Hüseyin Çakır
Gine Kısmet Çekti Gurbet Ellere
Gine kısmet çekti gurbet ellere
Acep nerden aşar yolumuz bizim
Yiyecek içecek sular çekiyor
Toplayıp devşirmek karımız bizim
Dağlar dumanlandı hava bozuldu
Alnımıza kara yazı yazıldı
Mezarımız gurbet ele kazıldı
Acep nerde kalır ölümüz bizim
Yağmur yağar boran serper kar ilen
Günümüz geçiyor ah ü zar ilen
Kavuşmazsak gözü yaşlı yar ilen
Çok perişan olur halimiz bizim
Kaynak: Hasan Hüseyin Kırmızıgül
Gine Yeşillendi Germir Bağları
Gine yeşillendi Germir bağları
Bakarım erimez dağların karı
Bergüzar yollamış ellerin yari
Saçımı boynuma dolar ağlarım
Verseler yarimi güler oynarım
Ben bu yola baş koydum
Seni gelecek diye
Sol yanımı boş koydum
Saçımı boynuma dolar ağlarım
Verseler yarimi güler oynarım
(<i>Farklı kaynakta</i>)
Gine güzler geldi yollar işledi
Gözüm yaşı durmuş gine başladı
Benim yarim suna boylum nerelerde kışladı
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan
Gine Yeşillendi Niğde Bağları
(Hey hey)
Gine yeşillendi anam anam
Niğde bağları aslanım Niğde bağları
(Hey hey)
Bize mesken oldu anam anam
Gurbet elleri aslanım gurbet elleri
(Hey hey)
Bilmem hayal midir anam anam
Bilmem düş müdür aslanım bilmem düş müdür
(Hey hey)
Mektubun gelmiyor anam anam
Yollar gış mıdır aslanım yollar gış mıdır
Kaynak: Nimet Balkan
Giderim Bu Düzünen
Giderim bu düzünen
Allanma sallanma kokulu gelin
Aynası cebine sokulu gelin
Aram yoktur kız ilen
Allanma sallanma kokulu gelin
Aynası cebine sokulu gelin
Üç bucağın namlısı
Allanma sallanma kokulu gelin
Aynası cebine sokulu gelin
Yaman delikanlısı
Allanma sallanma kokulu gelin
Aynası cebine sokulu gelin
İşte örtülü gülü
Allanma sallanma kokulu gelin
Aynası cebine sokulu gelin
Ne hoş olur sümbülü
Allanma sallanma kokulu gelin
Aynası cebine sokulu gelin
Kaynak: Selahattin Yetimoğlu
Kız Niye Heyran Niye
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2410
Giderim burdan artık
Baş açık yaka yırtık
İsterem gamsız gezem
Gam gelir gamdan artık
Kız niye heyran niye kız niye heyran niye niye
Öldüm yar diye diye
Geceler gel yanıma
Türkü söyleyem siye hoyrat söyleyem siye
Giderem bende bende
Bir arzum kaldı sende
Ayva gibi sarardım
Din iman yok mu sende
Kız niye heyran niye kız niye heyran niye niye
Öldüm yar diye diye
Geceler gel yanıma
Türkü söyleyem siye hoyrat söyleyem siye
Giderim Yolum Dağdır
Giderim yolum dağdır
(Vay) Bu ne meyvalı bağdır
Ben kazanım yar yesin
Nice ki canım sağdır
Of of böyle kar
Bu yıl da kaldık bekar
Giderim yolum kaya
(Vay) Cemalin benzer aya
Eridim hilal oldum
Günleri saya saya
Of of böyle kar
Bu yıl da kaldık bekar
Kaynak: Hayriye Temizkalp
Gideriz Biz İkimiz
Gideriz biz ikimiz
Kestanedir yükümüz
(Yarim aman) Kestanedir yükümüz
Şu Şarköy'ün içinde
Elti olcaz ikimiz
(Yarim aman) Elti olcaz ikimiz
Yarim şeker dilleri kaymak
Sarsam uyanmaz
(Yarim aman) Canlar dayanmaz
İn dereye dereye
Dere sana ırak mı
(Yarim aman) Dere sana ırak mı
Ergün ergün tarlaya
Sen babana çırak mı
(Yarim aman) Sen babana çırak mı
Yarim şeker dilleri kaymak
Sarsam uyanmaz
(Yarim aman) Canlar dayanmaz
İn dereye dereye
Toplayalım taşları
(Yarim aman) Toplayalım taşları
Senin yarla benim yar
Mahalle arkadaşları
(Yarim aman) Mahalle arkadaşları
Yarim şeker dilleri kaymak
Sarsam uyanmaz
(Yarim aman) Canlar dayanmaz
Kaynak: Remziye Karayer
Mercanlar
Lal mercanlar mercanlar mercanlar
Gırmızı köynek ağcanlar mercanlar
Gurbandır sana canlar mercanlar
Gidersen uğur ola mercanlar
Gül çimen yolun ola mercanlar
Menden başka seversen mercanlar
İki gözün kör ola mercanlar
Lal mercanlar mercanlar mercanlar
Gırmızı köynek ağcanlar mercanlar
Gurbandır sana canlar mercanlar
Dere bağı bahçalar mercanlar
Yar bahçada saz çalar mercanlar
Gece gelme gündüz gel mercanlar
Findo seni parçalar mercanlar
Lal mercanlar mercanlar mercanlar
Gırmızı köynek ağcanlar mercanlar
Gurbandır sana canlar mercanlar
Kaynak: Hüsamettin Subaşı
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2411
Yayla Kızı (Mümkün Değil)
Yayla kızı neden benden kaçarsın
Sensiz gitmek mümkün değil sevdiğim
Kuşlar gibi yükseklerden uçarsın
Elin tutmak mümkün değil sevdiğim
Benliğimi sevgin ile sardırdın
Şu Başımı taştan taşa vurdurdun
Bezirganım işlerimi durdurdun
Alıp satmak mümkün değil sevdiğim
Sen lale sümbülsün kırmızı gülsün
Biraz himmet eyle Şahballı gülsün
Menekşemi güzel senmi güzelsin
Ayırt etmek mümkün değil sevdiğim
Kaynak: Hilmi Şahballı
Vatan Söylüyor (Beni)
Benim adım Türkiyedir Türk yurdu
Çok kaçtım beladan buldular beni
Bağrımda iki yüz senenin derdi
Derdin oku ile deldiler beni
Inişi yokuşu düzü benimdir
Kayası toprağı tozu benimdir
Çerkez kürt gürcüsü lazı benimdir
Bozuldu birliğim böldüler beni
Başkası işliyor suçu cürümü
Yetimlerin ahı yakar serimi
Yağlı urgan aldı yiğitlerimi
Bitmeyen çileye saldılar beni
Şahballı’da benle düştü telaşa
Bereket doluyken toprağa taşa
Hakkımı savunan çıkmadı başa
Sömürdüler beni yoldular beni
Kaynak: Hilmi Şahballı
Vakti Dolana Kadar
Zerre zerre arı çiçekten balı
Süzer gider vakti dolana kadar
Rüzgar ıslık çalar doğa sevdalı
Tozar gider vakti dolana kadar
Gelinin iffeti havası duvak
Harç sağlam olmazsa dökülür suvak
Merteklik olunca kesilir kavak
Uzar gider vakti dolana kadar
Iyı düşün dostum bu dünya varya
Bazen yüze güler bazen angarya
Yıldızlar sandaldır gökyüzü derya
Yüzer gider vakti dolana kadar
Kaynak: Hilmi Şahballı
Unutuldum (Aşkımızda Bitti Diken)
Aşkımızda bitti diken
Hatıralar boynum büken
Bensiz lokma yemez iken
Unutuldum unutuldum
Geceler yoldaşımızdı
Ayrılık gözyaşımızdı
Bir yastıkta başımızdı
Unutuldum unutuldum
Kul Şahballı vurur tele
Gözyaşını sile sile
Çekti gitti gurbet ele
Unutuldum unutuldum
Kaynak: Hilmi Şahballı
Türkiye'nin Polisleri
Bayrağı bir vatanı bir
Türkiye’nin polisleri
Habibi bir sultanı bir
Türkiye’nin polisleri
Polisimin işi zordur
Şerefli mesleği vardır
Fedakardır cefakardır
Türkiye’nin polisleri
Vazifeye demez hayır
Yansa bile cayır cayır
Telsizi koynunda uyur
Türkiye’nin polisleri
Hem Erdoğan hem de Zeki
Karşısında titrer saki
Sanki hizmete tiryaki
Türkiye’nin polisleri
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2412
Polis derki yok servetin
Lakin bilinsin kıymetin
Karısı dul oğlu yetim
Türkiye’nin polisleri
Poliste hiç para durmaz
Aylığı yarasın sarmaz
Eli görür cebi görmez
Türkiye’nin polisleri
Namert buldumu döverler
Merdi bulunca överler
Şahballı’yı çok severler
Türkiye’nin polisleri
Kaynak: Hilmi Şahballı
Sevdiğim (Daha Yeni Geldim)
Daha yeni geldim köyden şehire
Başım döndü ayamadım sevdiğim
Kavuşmamız alışkandır tehire
Bilki sana doyamadım sevdiğim
Kirpiklerin bağrım deldi içerden
Gözlerin gözüme güldü içerden
Ayrılırken öpmek geldi içimden
Utancımdan diyemedim sevdiğim
Mecnun oldum leylam hep aklım sende
Hasretlik dert çile gam yükü bende
Alem güler oynar kendi keyfinde
Ben herkese uyamadım sevdiğim
Bu hasretlik bitsin diye dua ederim
Şahballı’yım sazın göğsün döverim
Seni canımdan daha fazla severim
Kandırıp göz boyamadım sevdiğim
Kaynak: Hilmi Şahballı
Satayım (Silmek İstiyorum)
Silmek istiyorum göz yaşlarımı
Derdin gamın anasını satayım
Sevdiğim kararttı ufuklarımı
Ben sevdamın anasını satayım
Ne boşalttı ne doldurdu bu felek
Ne arattı ne buldurdu bu felek
Ne öldürdü ne soldurdu bu felek
Bu dünyanın anasını satayım
Ferhat etti dağı deldirdi beni
Garip Şahballı’ya güldürdü beni
Mecnun etti çöle saldırdı beni
Ben Leylanın anasını satayım
Kaynak: Hilmi Şahballı
O Da Yandı Ben De Yandım
Derman bulunmaz yaraya
O da yandı ben de yandım
Dağlar girince araya
O da yandı ben de yandım
Keremsen aslıyım dedi
Can bağımı hedefledi
Ben yandıkça yar üfledi
O da yandı ben de yandım
Şahballı’m neydim ne oldum
Yüze güleni dost bildim
Ne güldürdüm nede güldüm
O da yandı ben de yandım
Kaynak: Hilmi Şahballı
Neden Bana Gönül Verdin
Neden bana gönül verdin
Ben sana layık değilim
Benim derdim senin derdin
Ben sana layık değilim
Sarhoşum ayık değilim
Senle bir karara varsak
Bir bilir kişiye sorsak
Nolur beni bana bırak
Ben sana layık değilim
Sarhoşum ayık değilim
Ben düşmüşüm sen ayakta
Derman dizden çok uzakta
Garip gönlüm ağlamakta
Ben sana layık değilim
Sarhoşum ayık değilim
Kaynak: Hilmi Şahballı
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2413
Name Yazmana Gerek Yok
Name yazmana gerek yok
Bir bakışın yeter bana
Kirpiklerin sineme ok
Can yakışın yeter bana
Aşk ölümden beter bana
Yaram derin yaram derin
Bu yara senin eserin
Ay doğmasın gecelerin
Hilal kaşın yeter bana
Aşk ölümden beter bana
Dinmiyor sızı neyleyim
Şahballı sazı neyleyim
Baharı yazı neyleyim
Boran kışın yeter bana
Aşk ölümden beter bana
Kaynak: Hilmi Şahballı
Mahkumların Türküsü
Bitmek tükenmek bilmez
Insanların öyküsü
Bu türküyü sorarsan
Mahkumların türküsü
Islak yorgan altında
Soğuk gözyaşımız var
Canlar urgan altında
Eğilmez başımız var
Kimi sabırla durur
Kimi dalında kurur
Hem felek hem kul vurur
Budur işin kötüsü
Bak toprak damar damar
Insanlar kısım kısım
Kayat oynadı kumar
Dost bile oldu hasım
Olsun Şahballı olsun
Adalete aşkolsun
Ölürsem bayrak olsun
Tabutumun örtüsü
Hürriyetle esaret
Yaşıyoruz yanyana
Doğurmaz olaydın
Uy ana uy uy ana
Kaynak: Hilmi Şahballı
Kimse Bilmez Bağrımdaki Yarayı
Kimse bilmez bağrımdaki yarayı
Derdimin ilacı mevlaya kaldı
Çölü mesken etti feleğin yayı
Mejnuna kurtuluş mevlaya kaldı
Gün geçtikçe bozuluyor aslımız
Keremi inkara kalktı aslımız
Üç kıtaya hakim olan neslimiz
Gavurun elinde alaya kaldı
Yolum şaştı benliğimi yitirdim
Çaresiz kalınca çöktüm oturdum
Genç ömrümü yadellerde bitirdim
Hastalıklı halim sılaya kaldı
Şahballı’yım sual olmaz hikmete
Af et mevlam uzak kaldık rahmete
Bin bir umutlarla geldik gurbete
Sonunda başımız belaya kaldı
Kaynak: Hilmi Şahballı
Gezsem De Dünyanın Dört Bucağını
Gezsem de dünyanın dört bucağını
Vallahi gözüme gine boş gelir
Gönül arzu eder dostu cananı
Sızlar eski yaram gözden yaş gelir
El diyarı mesken olmaz insana
Yürekten kul ise cananın sana
Hal bilmez hoyratı sararsan cana
Ağustos ayında başa kış gelir
Yüce dağlar yeşil çimen yol olsa
Acem bahçeleri goncagül olsa
Saçı sırma gül dudağı bal olsa
Gönül istemezse dile daş gelir
Kaynak: Haşimi Aslıhak
Gidem Dedim Yarenlerim Darıldı
Gidem dedim aman yarenlerim darıldı
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2414
Gitmem dedim yar boynuma sarıldı
Bize kısmet aman gurbet elden verildi
Bu ayrılık yaman büktü belimi
Yaradan Hak sen bilirsin halimi
Akdeniz'den aman su gelir boydan boydan
Güzel arar isen al bizim soydan
Muradım değildir ayrılmak yardan
Bu ayrılık yaman büktü belimi
Yaradan Hak sen bilirsin halimi
Kaynak: Kemal Altınkaya
Giden Ay Tutulur Mu
Giden ay tutulur mu
Bala tuz katılır mı
Gönlümün hükümdare
Kalbimin hükümdare
Gidene bak gidene
Boyu benzer fidana
Allah sabırlar versin
Gizli sevda çekene
Giderem mende mende
Bir arzum kaldı senden
Seni zalımın kızı
Din iman yok mu sende
Kaynak: Atakan Çelik
Cemil (Gezmedim Yorulmadım)
Gezmedim yorulmadım (Cemil)
Boş yere kırılmadım (Cemil)
Sana benzer dünyada (Cemil)
Bir başka bulamadım (Cemil)
Anan öle Cemil
Baban öle Cemil
Yetim kalasın Cemil
Benim olasın Cemil
Kayalıkta bir kuş var (Cemil)
Kanadında gümüş var (Cemil)
Yarim gitti gelmedi (Cemil)
Elbet bunda bir iş var (Cemil)
Anan öle Cemil
Baban öle Cemil
Yetim kalasın Cemil
Benim olasın Cemil
Bağa gel bostana gel (Cemil)
Zülüfün destele gel (Cemil)
Anan izin vermezse (Cemil)
Yalandan hastalan gel (Cemil)
Anan öle Cemil
Baban öle Cemil
Yetim kalasın Cemil
Benim olasın Cemil
Kaynak: Kemal Çığrık
Kızıl Irmak Yeşil Irmak
Kızıl ırmak yeşil ırmak
Sen nerdesin ben nerdeyim
Eriyorum yumak yumak
Sen nerdesin ben nerdeyim
Dalaman çayı durağı
Karasu dadaş merağı
Yüzdüğüm seyhan ırmağı
Sen nerdesin ben nerdeyim
Gedizin ırmağı varya
Aras Kars elinde furya
Ayağa kalkan Sakarya
Sen nerdesin ben nerdeyim
Harabe yıkık duvarlar
Şahballı’yı onlar anlar
Aksuda pullu balıklar
Sen nerdesin ben nerdeyim
Kaynak: Hilmi Şahballı
Kaybolan Yıllar (Mahpus Damları)
Mahpus damlarında oldum divane
Dostum düşmanımı bileyim yeter
Her düşüş bir kalkış öğretti bana
Yitirdim kendimi bulayım yeter
Melhem kar etmiyor artık yarama
Yeterki sen bu gönlümden ırama
Beni ister ara ister arama
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2415
Sağlık haberini alayım yeter
Şahballı’yım yolcu gerek yolunda
Gönül can vermeyi ister kolunda
Hiç gözüm kalmadı dünya malında
Aç susuz yanında olayım yeter
Kaynak: Hilmi Şahballı
Gülüver (Yeter Kaşın Çattığın)
Yeter kaşın çattığın
Gülüver bana gülüver
Şu göğsüne taktığın
Gülüver bana gülüver
Ağlayan çok gülen az
Bülbül eder güle naz
Ömür kısa zaman az
Geliver bana geliver
Şahballı hasret yara
Kanar yüreği yara
Şu derdime bir çare
Oluver bana oluver
Kaynak: Hilmi Şahballı
Gördüm Göreli (Mecnunum)
Mecnunum deli gibiyim
Ben seni gördüm göreli
Yaşayan ölü gibiyim
Ben seni sevdim seveli
Hiç bu yana bakmıyorsun
Yeşil ışık yakmıyorsun
Hiç aklımdan çıkmıyorsun
Ben seni gördüm göreli
Hasretin boynumu büken
Gel yetiş ömrüm var iken
Yorgan ateş yastık diken
Ben seni sevdim seveli
Şahballı ömrüm bitirdim
Ne götürdüm ne getirdim
Evin yolunu yitirdim
Ben seni sevdim seveli
Kaynak: Hilmi Şahballı
Gençlikten Kocalığa
Şaka maka eskiyoruz galiba
Her bir yanım çürümeye başladı
Ömrümü ellere eyledim hiba
Can cesedi çürümeye başladı
Bir zamanlar ateş idim kor idim
Namertlere düşman merde yar idim
Dört mevsimde çözülmeyen kar idim
Güneş vurdu erimeye başladı
Şahballı’yım zaten ömrüm yayandı
Sonu geldi iki taşa dayandı
Yaz baharım boran kışa dayandı
Başım duman bürümeye başladı
Kaynak: Hilmi Şahballı
Felek (Hangi Dalı Tuttum İse)
Hangi dalı tuttum ise kurudu
Başıma taşları yağdırdı felek
Herkesin gemisi dağda yürüdü
Beni deryalarda boğdurdun felek
Benliğimi yaşamaktan yıldırdın
Gönül sarayıma elem doldurdun
Ne beni güldürdün nede öldürdün
Boynumu bir yağıza eğdirdin felek
Bütün dertlerimi aldım kaleme
Genç yaşımda sızı girdi belime
Garip Şahballı’yı fani aleme
Kara gün içinmi doğdurdun felek
Kaynak: Hilmi Şahballı
Geydiğim Aldır
Geydiğim aldır
Al dudak baldır
Ne güzel haldır
Akşam olanda
Akşam olanda
Bade dolanda
Geydiğim mordur
Kolları dardır
Keyfimiz vardır
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2416
Akşam olanda
Akşam olanda
Bade dolanda
Geydiğim sarı
Sen kimin yari
Ağlatma bari
Akşam olanda
Akşam olanda
Bade dolanda
Geydiğim atlas
İğneler batmaz
Yar bensiz yatmaz
Akşam olanda
Akşam olanda
Bade dolanda
Kaynak: Faruk Kaleli
Gezdim Karaman'ı Gördüm Konya'yı
Gezdim Karaman'ı gördüm Konya'yı
Bir yar için terkeyledim sılayı
Linga da linga lingabak (vay vay)
Aman açılır bad-ı saba (hey)
Aman sen şeker ol ben kaymak
Haydi yiyelim parmak parmak (hey)
Nerde isen arayayım seni bulayım
Gökte isen merdivenler kurayım
Linga da linga lingabak (vay vay)
Aman açılır bad-ı saba (hey)
Aman sen şeker ol ben kaymak
Haydi yiyelim parmak parmak (hey)
Kaynak: Yılmaz İşleyici
Getir Berber Getir
Getir berber getir de aynayı getir
Ak gerdan altına da al beni yatır
Amman amman berberim amman
Mis kokuyor ellerin amman
Bülbül misali dillerin amman
Hiç durmadan berber baksam aynaya amman
Değişseler vermem seni dünyaya
Amman amman berberim amman
Mis kokuyor ellerin amman
Bülbül misali dillerin amman
Kaynak: Yöre Ekibi
Gemim Gidiyor Baştan
Gemim gidiyor baştan
Yelkenleri kumaştan
Açılıp denizlere
Dolaşacağım baştan
Deniz eri al demiri vira vira vay
Dolaşalım limanları sıra sıra vay
Gemim yolcu yük taşır
Limanları dolaşır
Akdeniz bizim deniz
Olmaya çok yaraşır
Deniz eri al demiri vira vira vay
Dolaşalım limanları sıra sıra vay
Gemim gider durmadan
Halatları sırmadan
Ayyıldızlı bayrağım
Dalgalanır armadan
Deniz eri al demiri vira vira vay
Dolaşalım limanları sıra sıra vay
Kaynak: Bilinmiyor
Gelmemiş Dünyaya Sen Gibi Nazik
Gelmemiş dünyaya sen gibi nazik
Kollarda bilezik parmakta yüzük
Varma kötüye de ömrüne yazık
Billur piyaleli gülüm burya mı geldin
Aslın Keskinli mi kardaş sen sefa geldin
Gelmemiş dünyaya sen gibi taze
Canlar dayanır mı ettiğin naza
Bir elinde kadeh gerdanı meze
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2417
Billur piyaleli gülüm burya mı geldin
Aslın Keskinli mi kardaş sen sefa geldin
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan
Gel Seninle Danışalım 1
Gel seninle danışalım sevdiğim
Danışan dağları aşar mı aşar
Danışmadan yola çıkarsa kişi
Yanılır yollarda şaşar mı şaşar
Altın ile tunç bir olur mu kabul
Kamil ile konuş olursun kamil
Cahilden uzak dur olursun cahil
Ummadık taş başa düşer mi düşer
Ehl-i marifetten olsa bir kişi
Keremdir ihsandır hep onun işi
Dost elinden dolu içse bir kişi
Kırklar meydanında coşar mı coşar
İrfani'yem der ki bu da böyle olur
Kişi ettiğini eliyle bulur
Alıcı kuşların ömrü az olur
Akbaba zararsız yaşar mı yaşar
Kaynak: Durmuş Çetinkaya
Gemideyim Gemide
Gemideyim gemide
Ayağım yemenide
Sür gemici gemiyi
Nişanlım var gemide
Haydi basın gidelim
Yar nasıl edelim
Geminin başındayım
On sekiz yaşındayım
On iki yaştan beri
Şu kızın peşindeyim
Yar nasıl edelim
Haydi basın gidelim
Gemi gelir yanaşır
İçi dolu çamaşır
Yar kapıdan girince
Bakan gözler kamaşır
Haydi basın gidelim
Yar nasıl edelim
Kaynak: Hamit Çine
Gemi Kalkar (Süleyman)
Gemi kalkar sular akar
Kara kaşlı bana bakar
Giymiş mor fesini de (Süleyman)
Bakışı canlar yakar
Kara kara kazanlar
Kara yazı yazanlar
Cennet yüzü görmesin (Süleyman)
Aramızı bozanlar
Yeşil sandık kilidi
Üstüne toz bürüdü
Geçme kapı önünden (Süleyman)
Civanım ömrüm çürüdü
Kaynak: Osman Pehlivan
Gemiler Giresun'e
Gemiler Giresun'e
Yar olayım sesine
Bir daha vurayidi oy oy
Nefesim nefesine
Hey aman gelin aman
Aldı dağları duman
Doğru yürü ah gelin
Bayıldım aman aman
Karadeniz üstünde
Gemim limanlanayı
Kurban o fidan boya oy oy
Yürürken sallaniyi
Hey aman gelin aman
Aldı dağları duman
Doğru yürü ah gelin
Bayıldım aman aman
Gemilerin sereni
Tanımadım geleni
Acep nereye koylar
Sevdalıktan öleni
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2418
Kaynak: Hüseyin Dilaver
Evimizde (Kar Yağdı Soğuk)
Kar yağdı soğuk diyoruz
Şaşıyoruz evimizde
Çoluk çocuk zıplıyoruz
Koşuyoruz evimizde
Sinir geldi hepimize
Gölge düştü sevgimize
Hanımla birbirimize
Düşüyoruz evimizde
Eser rüzgar yağar yağmur
Yatak yorgan oldu çamur
Ne odun var ne de kömür
Üşüyoruz evimizde
Şahballı’m el açtık Hakk’a
Boynumuzu büke büke
Yazı iple çeke çeke
Yaşıyoruz evimizde
Kaynak: Hilmi Şahballı
Duygunun Eseri (Ucunda)
Güzel seni sana tarif edeyim
Çünkü sevda vardır yolun ucunda
Gönül uslanmıyor nere gideyim
Bülbülün figanı gülün ucunda
Ne kadar meth etsem az geliyor az
Hepsi sende mevcut cilve, iş ve naz
Yanakların elma dudağın kiraz
Sandım bal akıyor dilin ucunda
Gözlerin şaheser kipriğin oktur
Gülüşün ölümcül hastaya doktor
Velhasıl cihanda menendir yoktur
Sanki bir gül açmış dalın ucunda
Hilmi Şahballı’yım alayım kadan
Görünüşün berrak bir duru sudan
Kavuşmadan göz edersem dünyadan
Ruhum görmek ister salın ucunda
Kaynak: Hilmi Şahballı
Vur Davulcu (Gel Gülüm)
Gel gülüm gel canım seni severem
Saram kollarıma sensiz neylerem
Al canım fedadır senin yoluna
Ağlama sil gözün vallah ölürem
Vur davulcu vur davula güm güm gümlesin
Kız oğlanı sevmiş dünya malı neylesin
O ela gözlerin bendimi yakar
Sevdiğin almayan canından bıkar
Gel seni kaçıram bizim ovaya
Ben sevem el ala bana kim bakar
Vur davulcu vur davula güm güm gümlesin
Kız oğlanı sevmiş dünya malı neylesin
Kaynak: Doğan Yılmaztürk
Gel Ha Gönül Havalanma
Gel ha gönül havalanma
Engin ol gönül engin ol
Dünya malına güvenme
Engin ol gönül engin ol
Şu dünyanın hali böyle
Yalan yahşi geçer şöyle
Söyledikçe engin söyle
Engin ol gönül engin ol
Gökte uçar huma kuşu
Bilmeyenler atar taşı
Enginlik gönülün işi
Engin ol gönül engin ol
Teslim Abdal özüm haktır
Sözümün yalanı yoktur
Engin söyle büyüklüktür
Engin ol gönül engin ol
Söz: Teslim Abdal
Kaynak: İzzet Savaş
Gelinler Geliyor Bürünü Bürünü
Gelinler geliyor bürünü bürünü
Saçları yerden oy sürünü sürünü
Korkarım düşürür tülünü tülünü
Yar sana bahçeye gel demedim mi ben
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2419
Al şu hançeri de vur demedim mi ben
Gelinin evleri kalenin başında
Gelinin yari oy on yedi yaşında
Sevdanın yelleri esiyor başında
Yar sana bahçeye gel demedim mi ben
Al şu hançeri de vur demedim mi ben
Gelinin evleri güllerle sarılı
Ayrıldım yardan oy yüreğim yaralı
Hiç yüzüm gülmedi güveyi olalı
Yar sana bahçeye gel demedim mi ben
Al şu hançeri de vur demedim mi ben
Kaynak: Mustafa Özgül
Gelin Olan Tombul Olur
Gelin olan tombul olur
Eloğluna vurgun olur
Kurban olam tombul gelin
Bir günümüz bir yıl olur
Gelin olan uzun olur
Zülüfleri düzgün olur
Kurban olam tombul gelin
Düğünümüz güzün olur
Gelin olan suya gider
Eloğluna çalım eder
Etme çalım tombul gelin
Ben cahilem aklım gider
Kaynak: Özdemir Ural
Gele Gele Geldik Bir Kara Taşa
Gele gele geldik bir kara taşa
Yazılanlar gelir sağ olan başa (aman efendim)
Bizi hasret koyar kavim kardaşa
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm (aman efendim)
Nice sultanları tahttan indirir
Nicesinin gül benzini soldurur (aman efendim)
Niceleri dönmez yola gönderir
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm (aman efendim)
Kaynak: Mukim Tahir
Geldi Gelin Kınası
Geldi gelin kınası
Ağlasın kız anası
Oğlan bizim kız bizim
Çatlasın kaynanası
Geliyor düğün alayı
Kaynanalar çeksin halayı
Kazanlarda aş pişer
Kaynanaya iş düşer
Kız anası gelince
Kaynana hemen küser
Geliyor düğün alayı
Kaynanalar çeksin halayı
Gelin allar giyinir
Damat ile yürünür
Onu gören kaynana
Oğlum diye öğünür
Geliyor düğün alayı
Kaynanalar çeksin halayı
Kaynak: Cemil Derisipahi
Geçti Ömrüm Yine Sensiz
Geçti ömrüm yine sensiz neyleyim
Öl desen de kurbanın olam öleyim
Söyle aşkın neymiş ben de bileyim
Ah yarim güzelim sevdiğim meleğim
Sırma saçın burma burma öreyim
Gül yüzüne hasret kaldım göreyim
Söyle aşkın ben de neymiş bileyim
Ah yarim güzelim sevdiğim meleğim
Kaynak: Kemal Sarısözen
Geçti Gitti Vatanına Yurduna
Geçti gitti vatanına yurduna
Dayanamam hasretine derdine
Uçurdum durnamı dağlar ardına
Felek bizi nazlı yardan ayırdı
Ara ver ara ver dağlar ara ver
Götür selamımı nazlı vara ver
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2420
Benim gizli derdim asla bilinmez
Akar gözüm yaşı birden silinmez
Ayrılık derdime çare bulunmaz
Felek beni nazlı yardan ayırdı
Ara ver ara ver dağlar ara ver
Götür selamımı nazlı vara ver
Yaz gelir şenlenir yaylalar dağlar
Bülbülün meskeni bahçeli bağlar
Herkes muradına erdiği çağlar
Felek beni nazlı yardan ayırdı
Ara ver ara ver dağlar ara ver
Götür selamımı nazlı vara ver
Kaynak: Aşık Daimi
Geceler Zar Geceler
Geceler zar geceler
Mene zinhar geceler
Ay battı Ülker çıktı
Gelmedi yar geceler
Susuzam su isterem
Esmer yanağın gösterir
Yatmağa yar isterem
Koynun kucağın gösterir
Gecenin yansıdı
Yar ömrüm varisıdı
İki gözüm insaf et
İnsaf din yansıdı
Susuzam su isterem
Esmer yanağın gösterir
Yatmağa yar isterem
Koynun kucağın gösterir
Kaynak: Fahrettin Ergeç
Deli Gönül (Bana Cefa Çektirirsin)
Bana cefa çektirirsin
Usanmışım deli gönül
Neden boynum büktürürsün
Akar yaşın seli gönül
Mansur gibi sonun dardır
Yol kapalı yağmur kardır
Sende nice hikmet vardır
Ermişsin sen veli gönül
Değme Şahballı’ya gülsün
Sevda bağdır sen sümbülsün
O Yar bir gül sen bülbülsün
Alamadım gülü gönül
Gel şaşırma yolu gönül
Kaynak: Hilmi Şahballı
Çoban Şahballı
Bir köyümüz vardı baykuşu çoktu
Yıldızları saya saya büyüdük
Fakir yoksulduk ya anlımız aktı
Karda kızak kaya kaya büyüdük
Anam teşt içinde yurdu başımı
Bizi çimdirirken gör telaşını
Bazlamaya katık yaptım aşımı
Teh dürümü yiye yiye büyüdük
Kışın dam loğlardık kürürdük karı
Av avlardık bulamazdık avcarı
Ne pantol bilirdik ne de şalvarı
Uzun fistan giye giye büyüdük
Dut toplamak için ağaca çıkardık
Ölümden korkmazdık daldan sarkardık
Horozun sesine erken kalkardık
Ezan sesi duya duya büyüdük
Sarılar köyündür oban Şahballı
Dilde destan elde saban Şahballı
Boşa büyüklenme Çoban Şahballı
Dağda davar yaya yaya büyüdük
Kaynak: Hilmi Şahballı
Çiçek (Verdiğin Çiçeği)
Verdiğin çiçeği bağrıma bastım 
Sakladım kokladım Solana kadar 
Ben yalan dünyaya kadere küstüm 
Gönlümün sultanın bulana kadar 
Genç yaşımda aklar düştü saçıma 
Ömrüm her gün başka bir biçime 
Dertlerimi atıyorum içime 
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2421
Çekerim çilemi dolana kadar 
Değme Şahballı’ya alevsiz yana 
Atma beni bir o yana bu yana 
Gözüm yaşlı boynum eğri bir yana 
Beklerim yolunu ölene kadar
Kaynak: Hilmi Şahballı
Ceviz Ağacı (Hani Biri Vardı)
Hani biri vardı yıllar öncesi
Yaprağın yolardı o benim işte
Kazmayla kürekle arık yaparak
Bahçeyi sulardı o benim işte
Akşam sabah hiç gölgenden çıkmazdı
Tembel yatar işe güce bakmazdı
Bir atkısı vardı hiç bırakmazdı
Boynuna dolardı o benim işte
Ayaklarım yalın yırtıktı yakam
Bir canlı kuluyla olmazdı şakam
Bir kırık saz ile nefreti makam
Söylerdi çalardı o benim işte
Bazen başı ipe giden gibiydi
Bazen ruhsuz kalmış beden gibiydi
Bazen suyu kesik fidan gibiydi
Açılır solardı o benim işte
Kuşlar uçamazdı senin gölgende
Çünkü lastik sapan var idi bende
Yoğurt pekmez yerken koyu gölgende
Parmağın yalardı o benim işte
Hatırlıyor musun bak geldi yine
Yumruğun vururdu hep sinesine
Deliler misali kendi kendine
Ağlardı gülerdi o benim işte
Bir Şahballı vardı sorma ne için
Şimdi hatırladın kavruldu için
Komşu kızına hoş görünmek için
Hep namaz kılardı o benim işte
Kaynak: Hilmi Şahballı
Bize Gel (Komşumun Güzel Kızı)
Komşumun güzel kızı
Bağrıma koydun sızı
Ne olur bazı bazı
Bize gel bize gel
Sana saz çalacağım
Seni kandıracağım
Dünya bir yana olsa
Ben seni alacağım
Yürürsün durup durup
Türlü hayaller kurup
Bir bahane uydurup
Bize gel bize gel
Sana saz çalacağım
Seni kandıracağım
Dünya bir yana olsa
Ben seni alacağım
Şahballı’da erkan yol
Şu bomboş gönlüme dol
Babamın gelini ol
Bize gel bize gel
Sana saz çalacağım
Seni kandıracağım
Dünya bir yana olsa
Ben seni alacağım
Kaynak: Hilmi Şahballı
Bir Ben Bir Hak Bilir
Nazlı yarim senden ayrı kalalı
Bir ben bir hak bilir çektiklerimi
Dağlar aramızda perde olalı
Bir ben bir hak bilir çektiklerimi
Didem yaşı pınar çağlayıp akar
Gönlümde fırtına şimşekler çakar
Ateş ne ki; özüm ateşi yakar
Bir ben bir hak bilir çektiklerimi
Şahballı’yım hayırsız dostu neyleyim
Kime küsüp kime kahır eyleyim
Ne sen sor derdimi ne ben söyleyim
Bir ben bir hak bilir çektiklerimi
Kaynak: Hilmi Şahballı
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2422
Beni Beni (Beyim Ben Bir Ulu Çınar)
Beyim ben bir ulu çınar ağaçtım
Özüme kurt düştü yer beni beni
Yüksekten uçarken engine düştüm
Kahpe felek görmez misin gör beni
Ben ömrümü bir sevdaya adadım
Ne yazık ki gözde kaldı muradım
Ben bir bey oğluyum Şahballı adım
Bilmiyorsan bir bilene sor beni
Kaynak: Hilmi Şahballı
Ben Bende Değilim
N'olur bir şey sorma bana
Ben bende değilim bugün
Kül olmuşum yana yana
Ben bende değilim bugün
Başım döner çok fenayım
Baykuş tünemiş binayım
Hangi derdime yanayım
Ben bende değilim bugün
Dünya gezdim adım adım
Gözümde kaldı muradım
Bir zamanlar Şahballı’ydım
Ben bende değilim bugün
Kaynak: Hilmi Şahballı
Bebeğim (Ninniler Söyleyip)
Ninniler söyleyip uyuttum seni 
Uyan bebeğim uyan bebeğim 
Dar günler için büyüttüm seni 
Dayan bebeğim dayan bebeğim 
Yavrumuz aklı selim olmalı 
Çok okumalı alim olmalı 
Sevgi muhabbet ilim olmalı 
Rüyan bebeğim rüyan bebeğim 
Sendeki kıymete biçilmez paha 
Mutluluk tattırdın sen Hilmi Şah’a 
Şahsına sevgim yüce Allah’a 
Ayan bebeğim ayan bebeğim
Kaynak: Hilmi Şahballı
Bayramın Kutlu Olsun
Bayramın kutlu olsun 
Belki gelirim Ana 
Dokunma çilem dolsun 
Belki gelirim Ana 
Demleyin kekik çayın 
Benide unutmayın 
Fazla umutlanmayın 
Belki gelirim Ana 
Hasret canıma yetti 
Yıllar su gibi gitti 
Eş dost burnuma tüttü 
Belki gelirim Ana 
Şahballı hasret yara 
Kanar bağrımız yara 
Yola bak ara ara 
Belki gelirim Ana
Kaynak: Hilmi Şahballı
Gafil Gezme Şaşkın 1
Gafil gezme şaşkın bir gün ölürsün
Dünya kadar malın olsa ne fayda
Söyleyen dillerin söylemez olur
Bülbül gibi dilin olsa ne fayda
Sen söylersin söz içinde sözün var
Çalarsın çırparsın oğlun kızın var
Bu dünyada üç beş arşın bezin var
Tüm bedesten senin olsa ne fayda
Söylersin de sen sözünden şaşmazsın
Haramını helalini seçmezsin
Tükenir kepeğin su da içmezsin
Akan çaylar senin olsa ne fayda
Kul Himmet Üstadım gelse otursa
Hakk'ın kelamını dile getirse
Dünya benim deyi zapta geçirse
Karun kadar malın olsa ne fayda
Kaynak: Aşık Hasan Hüseyin
Gamzedeler
Gamzedeler aman aman aman ah
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2423
Oğul bu gün gam vurur kibarım gam zedeler
Amman aman aman ah
Bu derenin uzunu
Bulamadım ucunu
Aldım çerkez kızını
Çekemedim nazını
Bu dere buz bağladı
Dibi yer buz bağladı
Beni bir gelin vurdu
Yaramı kız bagladı
Hele zalım sinemi hekkak delmez
Hele kurban delerse gamze deler
Di gel kara gözleren kurban ben olam
Oğul bu gün düş de gör hayalda gör
Yavrum düş de gör
Vala yar kadrini bilmeyen bir kötüye düş de gör
Garip Garip Öten Bülbül
Garip garip öten bülbül
Sen ah et ben ağlayayım
Derdime dert katan bülbül
Sen ah et ben ağlayayım
Gonca güller deste deste
Gönderdiler onu dosta
Ben gurbette sen kafeste
Sen ah et ben ağlayayım
Yarim bize hemdem olmadı
Hatırım bile almadı
Gayrıya derman kalmadı
Sen ah et ben ağlayayım
Ayrı gitti dildarımız
Ruz u şeb artar zarımız
Şimdilik budur karımız
Sen ah et ben ağlayayım
Şahin der gonca güldeyiz
Şakır öteriz dildeyiz
İkimiz de bir haldeyiz
Sen ah et ben ağlayayım
Kaynak: Ali Ufki
Geceler Sessiz Sessiz Yağar
Geceler sessiz sessiz yağar
Yağar sabahlara kadar
Ağlama gönül ağlama
Bu sevda seni de yakar
Geceler uzun geceler sensiz
Geceler çekilmiyor sensiz
Geceler hüsran geceler ayaz
Geleceksen artık etme naz
Geceler sessiz sessiz tüter
Tüter ocağın dumanı
Ağlama gönül ağlama
Yarin yok dini imanı
Geceler uzun geceler sensiz
Geceler çekilmiyor sensiz
Geceler hüsran geceler ayaz
Geleceksen artık etme naz
Kaynak: Kenan Erel
Geceler Yarim Oldu
Geceler yarim oldu anam anam garibem
Ağlamak karım oldu anam anam garibem
Evvel böyle değildim anam anam garibem
Sebebim zalim oldu anam anam garibem
Bayram gelmiş neyime anam anam garibem
Kan damlar yüreğime anam anam garibem
Yaralarım sızlıyor anam anam garibem
Gülmek benim neyime anam anam garibem
Kaynak: Cemil Cankat
Fincanın Dibi Noktalı
Fincanın dibi de noktalı amanın imanım
Gelinler kızdan edalı haydin di kızdan edalı
Huysuz da kanları
Merdivenden atmalı amanın imanım
N'olaydı evlenmeyeydim
Haydin yar sevmeyeydim
Fincanı tuzdan yaparlar
Gelini kızdan yaparlar
Urbayı bezden yaparlar
N'olaydı evlenmeyeydim
Haydin yar sevmeyeydim
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2424
Kaynak: Hisarlı Ahmet
Fincanı Taştan Oyarlar
Fincanı taştan oyarlar (Balam oyarlar)
İçine bade koyarlar
Sen bize gelme duyarlar (Balam duyarlar)
Sen kimin canısın canı
Sen gine doldur fincanı
Fincam rafa dizerler (Balam dizerler)
İçine bade süzerler
Sen bize gelme sezerler (Balam sezerler)
Sen kimin canısın canı
Sen gine doldur fincanı
Fincanın dibi düz olur (Balam düz olur)
Sen bize gelme söz olur
Bir kadeh bade az olur (Balam az olur)
Sen kimin canısın canı
Sen gine doldur fincanı
Fincanı doldur sıradan (Balam sıradan)
İçmeyen çıksın aradan
Esirgesin yaradan (Balam yaradan)
Sen kimin canısın canı
Sen gine doldur fincanı
Kaynak: Kadir Sarısözen
Fistan Giymiş Kırmalı Bir Tanem
Fistan giymiş kırmalı bir tanem
Göğsü çapraz düğmeli bir tanem
Şu Çorum'un kızları bir tanem
Hep anadan sürmeli bir tanem
Benim mini mini güzel fındığım
Bilmiyon mu benim sana yandığım
Niçin bize bazı bazı gelmiyon
Küskün müsün hiç yüzüme gülmüyon
Bahçelerin güllüdür
Bağrımız bir türlüdür
Bizim elin kızları
Hep de ince bellidir
Benim mini mini güzel fındığım
Bilmiyon mu benim sana yandığım
Niçin bize bazı bazı gelmiyon
Küskün müsün hiç yüzüme gülmüyon
Kaynak: Rıfat Özsaraç
Furun Üstünde Furun
Furun üstünde furun
Duyun komşular duyun
Yar üstüme evlenmiş
Derdime çare bulun vay
Furun üstünde kürek
Ne yanıyon a yürek
Her dertlere dayandın
Buna da dayan yürek vay
Allar giysem iz olur
Beyaz giysem toz olur
Gel yarim yeşil giyek
Muradımız tez olur vay
Feracemin Al Yakası
Feracemin al yakası aman
Terziler vurdu makası
Gidi eli kırılası aman
Al feracem mor feracem
Yakamdan düştü feracem
Feracemi al isterim aman
Ortasında dal isterim
Bir cilveli yar isterim aman
Al feracem mor feracem
Yakamdan düştü feracem
Kaynak: Sadi Yaver Ataman
Fındıklı Bizim De Yolumuz
Fındıklı bizim de yolumuz eşim aman aman
Hovarda aman hovarda çıktı soyumuz
Bu bizim eski de huyumuz aman aman
Sen hancı ben yolcu yol bana dolaşır
O güzel endama allar ne de yaraşır
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2425
Fındıklı'dan geçersin eşim aman aman
Savura aman savura sigara içersin
Ne alır ne de geçersin aman aman
Sen hancı ben yolcu yol bana dolaşır
O güzel endama allar ne de yaraşır
Kaynak: Fatma Türkan Yamacı
Fındık Toplayan Kızlar
Fındık toplayan kızlar
Fındık dalda kalmasın
İyi toplayın kızlar
Başakçılar çalmasın
Fındık dalda tekleme
Kız saçların ekleme
Gidiyorum Ordu'dan
Gelir diye bekleme
Şu Ordu'nun pınarı
Soğuk olur suları
Çok hoşuma gidiyor
Peştemalli kızları
Kaynak: Yöre Ekibi
Fırat Kenarında Ben Bir Kum İdim
Fırat kenarında ben bir kum idim
Yağmur yağdı güneş vurdu eridim
O yarin gözbebeğinde ben idim
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum
Fırat kenarının ince dumanı
Etrafa yayılır seher zamanı
Fırat kenarında bir ev yapmışım
Kerpicim tükenmiş naçar kalmışım
O yar için çok cefalar çekmişim
Fırat kenarının ince dumanı
Etrafa yayılır seher zamanı
Kaynak: Fatih Yükselmiş
Fırın Üstünde Fırın
Fırın üstünde fırın
Giden askerler durun
Şu gelen dayım oğlu
Altın sandalye kurun
Dayımın oğluna vay
Sarılsam boynuna vay
Yanarım uğruna vay
Dönerim uğruna hey
Fırın üstünde bakır
Yosmam gözlerin çakır
O çakır gözlerine de
Kurban olsun bu fakir
Dayımın oğluna vay
Sarılsam boynuna vay
Yanarım uğruna vay
Dönerim uğruna he
Kaynak: Asım Yahyabeyoğlu
Fırsat Elde İken Bir Amel Kazan
Fırsat elde iken bir amel kazan
Gül cemalin bir gün solsa gerektir
Zevkine aldanma kanma dünyaya
Dünya malı burda kalsa gerektir
Yarın Hak'kın divanına varılır
Huzur mahşer günü sual sorulur
Günahın tartarlar nizam kurulur
Orda haklı hakkın alsa gerektir
Genç Abdal'ım hakka yanık olana
İtikadı bütün sadık olana
Hakikatten hakka aşık olana
Divanda şefaat olsa gerektir
Kaynak: Ali Çakmak
Feracemi Al İsterim
Feracemi al isterim aman
Yeylerini yandım dar isterim
Sevilmedik yar isterim aman
Al yemeni yemeni
Bidanem mor yemeni
Faydasız güzeli
Yandım neylemeli
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2426
Feracenin yeyi yünlü aman
Benim yarim yandım gümüş tenli
Sevdiğimin yüzü benli aman
Al yemeni yemeni
Bidanem mor yemeni
Faydasız güzeli
Yandım neylemeli
Kaynak: Hasan Büyükçoban
Felek Şad Olacak
Felek şad olacak günün görmedim
Garip gönlüm bir efkara düşürdün
El uzatıp gonca gülün dermedim
Bülbül gibi intizara düşürdün
Bir zülfü siyahım elimden aldın
Günahım ne idi hey zalim n'oldun
Ahirinde beni gurbete saldın
Akıl almaz bir diyara düşürdün
Akıl ermez şu feleğin işine
Doyulur mu cümbüşüne cuşuna
Ahirinde ağu kattı aşıma
Eyup'a dert verip yara düşürdün
Kaynak: Aşık Musa Aslan
Fadime Çemberinin İpekleri
Fadime çemberinin ipekleri karalı
Alamaz seni benden ha bu köyün kralı
Oy oy Fadime
Gel otur konuşalım dizim dizine vursun
Oy oy Fadime
Öyle bir sarılalım akan dereler dursun
Oy oy Fadime
Derenin derincesi de akar suyun incesi
Gel biraz konuşalım gönlümün eğlencesi
Oy oy Fadime
Gel otur konuşalım dizim dizine vursun
Oy oy Fadime
Öyle bir sarılalım akan dereler dursun
Oy oy Fadime
Kaynak: Emin Yağcı
Ezim Ezim Eziliyor Yüreğim
Ezim ezim eziliyor yüreğim
Çok yalvardım kabul olmaz dileğim
Ben ağlarım doktor ağlar dert ağlar
Haram oldum yari gördüğüm çağlar
Laleli sümbüllü ne güzel bağlar
Telgrafın direkleri dört olur
Sen ağlama yüreğime dert olur
Ben ağlarım doktor ağlar dert ağlar
Haram oldum yari gördüğüm çağlar
Laleli sümbüllü ne güzel bağlar
Bir tel vurdum Diyarbekir valiye
Haber gelir çarşambaya salıya
Ben ağlarım doktor ağlar dert ağlar
Haram oldum yari gördüğüm çağlar
Laleli sümbüllü ne güzel bağlar
Kaynak: Zaralı Halil
Ezel Bahar Olmayınca 1
Ezel bahar olmayınca
Kırmızı gül bitmez imiş
Kırmızı gül bitmeyince
Dertli bülbül ötmez imiş
Bülbül havastır ötmeye
Sarılıp güle yatmaya
Bahçevan gülün satmaya
Gül kadrini bilmez imiş
Bahçevan sata bu gülü
Haramdır parası pulu
Ağlatma sefil bülbülü
Gözyaşını silmez imiş
Bülbül güle hayran olur
Hayran olur seyran olur 
Bazı insan hayvan olur
Hayvan adem olmaz imiş
Can Hatayi'm ölmeyince
Tenim turap olmayınca
Dost dosttan ayrılmayınca
Dost kadrini bilmez imiş
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2427
Kaynak: Aşık Daimi
Eyvanda Yatan Oğlan
Eyvanda yatan oğlan loy loy loy kibar yar
Gömleği keten oğlan loy loy loy zalım yar
Nişanlın eller almış loy loy loy kibar yar
Habersiz yatan oğlan loy loy loy zalım yar
Dama çıkmış bir güzel
Damın etrafın gezer
Elinde bir deste gül
Kendi gülünden güzel
Kaynak: Celal Güzelses
Ey Su Yolu
Ey su yolu su yolu edalım hey
Boş gider gelir dolu
Testi de kulpun kırılsın edalım hey
Yoruldu yarin kolu
Güyer bostanım güyer
Su gelir bendi döğer
Hem yetimim hem öksüz
Her gelen beni göver
Kaynak: Yöre Ekibi
Ey Serenler Serenler
Ey serenler serenler of yar serenler
Ben gidiyorum mamur olsun viranlar
Ahret hakkın helal eylen yarenler
Parlaya parlaya doğar sabah yıldızı
Salına salına gelir çakırın kızı
Seni gidi oyunbaz cilvesine doyulmaz
Sızdırılmış bal gibi yemesine doyulmaz
Evlerinin Önü Yonca (Ninne)
Evlerinin önü yonca
Yonca kalkmış dam boyunca
Boyu uzun beli ince
Ninne yavrum ninne
Esmer yavrum ninne
Ninne ninne
Evlerinin önü lala
Saki doldur ver piyala
Sarhoş olak düşek yola
Ninne yavrum ninne
Esmer yavrum ninne
Ninne ninne
Evlerinin önü bakla
Güvercinler atar takla
Al beni koynunda sakla
Ninne yavrum ninne
Esmer yavrum ninne
Ninne ninne
Evlerinin önü susam
Sıyrılıp koynuna girsem
Her gün sabah boyun görsem
Ninne yavrum ninne
Esmer yavrum ninne
Ninne ninne
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu
Evleri Var Engin (Name Gelin)
Evleri var engin
Babası var zengin
Name benim dengim
Yandım Name Gelin
Gelin gelin gelin
Öldüm Name Gelin
Bir domurcuk gül iken
Soldum Name Gelin
Kaşlarında rastık
Baş altında yastık
Namem ile küstük
Yandım Name Gelin
Gelin gelin gelin
Öldüm Name Gelin
Bir domurcuk gül iken
Soldum Name Gelin
Evleri benzer hana
Gözleri benzer cama
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2428
Mail oldum Sana
Yandım Name Gelin
Gelin gelin gelin
Öldüm Name Gelin
Bir domurcuk gül iken
Soldum Name Gelin
Evleri var hurda
Hep güzeller burda
Namem benim orda
Yandım Name Gelin
Gelin gelin gelin
Öldüm Name Gelin
Bir domurcuk gül iken
Soldum Name Gelin
Evleri var iğde
Hep dalları yirde
Benim Namem nerde
Bahçalarda suda
Gelin gelin gelin
Gelin gelin gelin
Öldüm Name Gelin
Bir domurcuk gül iken
Soldum Name Gelin
Kaynak: Adnan Şeker
Evleri Yol Üstüdür
Evleri yol üstüdür (He canım he)
Kemeri bel üstüdür (Sevdaya saldın beni)
Her gün gel burdan savuş (He canım he)
Burası yol üstüdür (Sevdaya saldın beni)
Evleri var dereli (He canım he)
Sevdiğim mor bereli (Sevdaya saldın beni)
Atlas cepken giyerler (He canım he)
Halfeti güzelleri (Sevdaya saldın beni)
Kaynak: Tahir Yazıcıoğlu
Evliyalar Menzilidir
(<i>1</i>)
Evliyalar menzilidir
Yolların Bağdat senin
Bağdat senin Bağdat senin
Coşar bozbulanık akar
Sellerin Bağdat senin
Bağdat senin canım senin
Kurban senin hayran senin
(<i>2</i>)
Ahu der ki şadmubarek
Cuşeder derya gibi
Derya gibi derya gibi
Güzeller firdevs bağında
Salınır Leyla gibi
Eğer Bağdat'ı sorarsan
Cennetülmeva gibi
Arabi eyler tekellüm
Dillerin Bağdat senin
Bağdat senin canın senin
Kurban senin hayran senin
Kaynak: Aşık Süleyman
Genç Osman
Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
Gören kafirlerin tedbili şaştı
Allah Allah deyip geçti Genç Osman
Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
Gel dalıma yaslan
Bağdat'ın içine girilmez yastan
Her ana doğurmaz böyle bir aslan
Kelle koltuğunda geliyor aslan
Aslanlar içinde geliyor Genç Osman
Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
Gel dalıma yaslan
Askerin bir ucu göründü Van'dan
Kılıncın kabzesi görünmez kandan
Her sabah her seher tozdan dumandan
Toz duman içinde kalan Genç Osman
Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
Gel dalıma yaslan
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2429
Sultan Murat derki gelsin göreyim
Nasıl aslan imiş bende bileyim
Vezirlik isterse üçtuğ vereyim
Vezirlere serdar olsun Genç Osman
Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
Gel dalıma yaslan
Kaynak: Yöre Ekibi
Ev Yaptırdım Çam Dalından
Ev yaptırdım çam dalından meşeden
Dolan gel sen arpalıktan köşeden
Sen doldur da ben içeyim şişeden
Aman Allah lamba vurdum yanmıyor
Rasime kız laflarıma kanmıyor
Evlerine vara gele yoruldum
Ne dedim de kafir kıza darıldım
Ufacıktın kız ben sana sarıldım
Aman Allah lamba vurdum yanmıyor
Rasime kız laflarıma kanmıyor
Kaynak: Osman Attila
Ey Bostancı
Ey bostancı aman ey bostacı
Bir bostan ver hastam var aman aman
Hasta da değil Beyoğlu'nda dostum var
Düşmanları aman düşmanları
Öldürmeye kastım var aman aman
Bağdat Basra çöllerinde dolanır gezer
Yaftası boynunda salınır gezer
Galata'yı aman Galata'yı duman basmış
Ko yansın aman aman
Nazlı da yarim uykulardan uyansın
Uyansın da aman uyansın da
Gül yastığa dayansın aman aman
Bağdat Basra çöllerinde dolanır gezer
Yaftası boynunda salınır gezer
Kaynak: Nejat Buhara
Evlerinin Önleri Kuyu
Evlerinin önleri kuyu
Kuyudan alırlar suyu
Kalk kaçıverelim a zalimin oğlu
Uyan Ali'm nenni nenni nen nen nen
Eller gelmiş sen de gel
Evlerinin önü marul
Sular akar harıl harıl
Var git oğlan sen dengine sarıl
Uyan Ali'm nenni nenni nen nen nen
Eller gelmiş sen de gel
Ali'm Ali'm Ali'm gibi
Kaşları var kalem gibi
Benim yarim civan gibi
Uyan Ali'm nenni nenni nen nen nen
Eller gelmiş sen de gel
Kaynak: Ali Kıran
Evlerinin Önü Lale Bağıdır
Evlerinin önü lale bağıdır vay
Eser bad-ı saba zülfün dağıdır
Sevilecek korkulacak çağıdır
Yandım yar elinden gel insaf eyle
Ellerim yanımda merhamet eyle
Evlerinin önü pınara yakın vay
Pınardan geliyor boyuna bakın
Altın bileziği koluna takın
Yandım yar elinden gel insaf eyle
Ellerim yanımda merhamet eyle
Kaynak: Aziz Şenses
Evlerinin Önü Marul
Evlerinin önü marul
Sular akar harıl harıl
İnce belden sıkı sarıl
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2430
Yanıyorum yanıyorum
Yanıyorum hele
Mail oldum gonca güle
Acem şalı ince bele
Evlerinin önü (uğru) kuyu
Kuyudan alırlar suyu
Bu güzelin pek tatlı huyu
Yanıyorum yanıyorum
Yanıyorum hele
Mail oldum gonca güle
Acem şalı ince bele
Kaynak: Muharrem Ertaş
Evlerinin Önü Mermer Döşeli
Evlerinin önü mermer döşeli
Sarhoşlar geliyor eli şişeli
Dört yıl oldu ben bu derde düşeli
Zeynelim Zeynelim bala bala Zeynelim
Kolların boynuma dola dola Zeynelim
Evlerinin önü tahta daraba
Oğlan işlediğin verir şaraba
Şarapçının evi olsun haraba
Zeynelim Zeynelim bala bala Zeynelim
Kolların boynuma dola dola Zeynelim
Zeynel'e yaptırdım altından kaşık
Üstüne yazdırdım men sene aşık
İstedim size gelim yollar dolaşık
Zeynelim Zeynelim bala bala Zeynelim
Kolların boynuma dola dola Zeynelim
Zeynel'e yaptırdım altından tarak
Tara perçemini bir yana bırak
İstedim size gelem yollar çok ırak
Zeynelim Zeynelim bala bala Zeynelim
Kolların boynuma dola dola Zeynelim
Kaynak: Abdülvahap Sait
Evlerinin Önü Bulgur Sokusu
Evlerinin önü bulgur sokusu
Karşı yerden geliyor yarin kokusu
Giyinmiş kuşanmış hasların hası
Ceylan gözlerine kurban olduğum
Ela gözlerine hayran olduğum
Sürmeler çekilmiş ela gözüne
Sırma belikleri inmiş dizine
Ağlarım ağlarım bakmaz yüzüme
Ceylan gözlerine kurban olduğum
Ela gözlerine hayran olduğum
Seher yeli esip durmaz coşuyor
Çifte yanağında güller açıyor
İreyhan olmuş da koku saçıyor
Ceylan gözlerine kurban olduğum
Ela gözlerine hayran olduğum
Kaynak: Gürbüz Sapmaz
Evlerinin Önü Çıra Budağı
Evlerinin önü çıra budağı
Ak gerdan üstüne kiraz dudağı
Ben ölürsem kimler etsin arağı
Al Allahım başımdan sevdayı
Genç yaşımda zindan ettin dünyayı
Yağmur yağar dereleri sel alır
Gurbete gidenin yarin el alır
El almazsa yana yana kül olur
Aman Allah al başımdan sevdayı
Genç yaşımda zindan ettin dünyayı
Cumbullu
Cumbullu cumbullu aslan cumbullu
Cumbulluya diktirmişem her yanı pullu
Evlerinin önü dardır geçilmez
Suları soğuktur anam bir tas içilmez
Anadan geçilir yardan geçilmez
Cumbullu cumbullu aslanım aslan
Cumbullu cumbullu aslan cumbullu
Cumbulluya diktirmişem her yanı pullu
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2431
Evlerinin önü kahve dibeği
Dibeğe vurdukça anam oynar yüreği
Ne sen gelin oldun ne ben güveyi
Cumbullu cumbullu aslanım aslan
Cumbullu cumbullu aslan cumbullu
Cumbulluya diktirmişem her yanı pullu
Evlerinin önü çift ağaç kişniş
Yar beni bırakmış anam ellere düşmüş
Düşer ise düşsün canım sağ olsun
Sanki kunduramdan bir çivi düşmüş
Cumbullu cumbullu aslanım aslan
Cumbullu cumbullu aslan cumbullu
Cumbulluya diktirmişem her yanı pullu
Kaynak: Mahmut Coşkunses
Evlerinin Önü Handır
Evlerinin önü handır aman
Yanar yüreğim külhandır
Görmeyeli çok zamandır
Amman amman aman dayanamam
Seher vakti uyanamam
El kızısın güvenemem
Evlerinin önü bakla
Güvercinler döner takla
Al beni yanında sakla
Amman amman aman dayanamam
Seher vakti uyanamam
El kızısın güvenemem
Evlerinin önü susam
Su bulsam çevremi yusam
Bülbül olsam yanına varsam
Amman amman aman dayanamam
Seher vakti uyanamam
El kızısın güvenemem
Kaynak: Aziz Şenses
Evlerinin Önü Handır
Evlerinin önü handır (Aman)
Yanar da yüreğim külhandır
Görmeyeli çok zamandır (Aman)
Ya ben de o güzele yalvarayım mı
Gelmezse kareleri bağlayayım mı (Ah)
Haydendi hopla da gel
Şalvarı topla da gel
Cebini yokla da gel
Evlerinin önü nane (Aman)
Ben kul oldum yane yane
Kafir isen gel imane (Aman)
Ya ben de o güzele yalvarayım mı
Gelmezse kareleri bağlayayım mı (Ah)
Haydendi hopla da gel
Şalvarı topla da gel
Cebini yokla da gel
Evlerinin önü mersin (Aman)
Mevlam da seni bana versin
Akşama kalmasın gelsin (Aman)
Ya ben de o güzele yalvarayım mı
Gelmezse kareleri bağlayayım mı (Ah)
Haydendi hopla da gel
Şalvarı topla da gel
Cebini yokla da gel
Kaynak: Bilinmiyor
Evleri İki Katlı
Evleri iki katlı
Yar geliyor kır atlı
Almus'tan bir kız aldım
Hem güzel hem kıymatlı
Harmandan gel harmandan
Kız kaçalım ormandan
Sevdalık çeke çeke
Ben kesildim dermandan
Evini konak yapmış
Tülünü duvak yapmış
Yar bizi davet eder
Yemeğe kaymak yapmış
Harmandan gel harmandan
Kız kaçalım ormandan
Sevdalık çeke çeke
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2432
Ben kesildim dermandan
Evleri düzde yarim
Ver bana müjde yarim
Bastığın topraklara
Kılayım secde yarim
Harmandan gel harmandan
Kız kaçalım ormandan
Sevdalık çeke çeke
Ben kesildim dermandan
Kaynak: Ümit Tokcan
Evlerim Evlerim
Evlerim evlerim haney aman evlerim
Ben onun içinde göynüm aman eylerim
Süslüm alyem aman aman eylerim
Evlerim evlerim haney aman kaldırım
Kaldırımdan düştüm gelin beni kaldırın
Süslüm alyem aman aman kaldırın
Evlerim evlerim haney aman boyunca
İçinde yatmadım üç gün aman doyunca
Süslüm alyem aman aman doyımca
Kaynak: Ali Murat Karageyik
Evlerinde Var Badıya
Evlerinde var badiya sen niye gelmezsen
Şeker yedirem duduya sen niye gelmezsen
Elinden gittim kadıya sen niye gelmezsen
Sen şeker yarim güzel canım niye gelmezsen
Evlerinde vardır arış sen niye gelmezsen
Eşkın verir karış karış sen niye gelmezsen
Azıcık da benden konuş sen niye gelmezsen
Sen şeker yarim güzel canım niye gelmezsen
Evlerinde vardır kuyu sen niye gelmezsen
Kuyudan çekerler suyu sen niye gelmezsen
Her güzelin var bir huyu sen niye gelmezsen
Sen şeker yarim güzel canım niye gelmezsen
Kaynak: Aziz Çekirge
Evlerine Vardım Kapı Sürgülü
Evlerine vardım kapı sürgülü
Siyah saçlar sırma ile örgülü
Benim yarim annesinden görgülü
Hadi yosmam beyhude cilvelenme
Uzun olur Amasya'nın selvisi
Ben de bilmem benim yarim hangisi
İnce belli fidan boylu kendisi
Hadi yosmam beyhude cilvelenme
Kaynak: Saadettin Sümbül
Baba İle Kızı (Gelin Olup Gitti)
Ay kızım kınalı kızım 
Gelin olup gitti bugün 
Sensiz ne yaparım kuzum 
Gelin olup gitti bugün 
Ağlayınca avuttuğum 
Ninni çalıp uyuttuğum 
Öpe seve büyüttüğüm 
Gelin olup gitti bugün 
Şahballı’yım sinem tüter 
Benim derdim bana yeter 
Ayrılık ölümden beter 
Gelin olup gitti bugün
Kaynak: Hilmi Şahballı
Anne (Hakkın Ödeşilmez)
Hakkın ödeşilmez eşin bulunmaz
Beni ak sütünle besledin anne
Şefkatin bir şeyle satın alınmaz
Kulağıma ninni söyledin anne
Ne kadar tetlıydı gel yavrum derken
Seyrederdi mışıl mışıl uyurken
Elinde avcunda hiç bir şey yokken
Giydirdin kuşattın süsledin anne
Bu gece rüyamda yaktın özümü
Şahballı’yım tutamadım sözümü
Okşadın saçımı öptün yüzümü
Başımı göğsüne yasladın anne
Kaynak: Hilmi Şahballı
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2433
Ahrette Göç (Bir Gizli Sırrımı)
Bir gizli sırrımı demedim yara 
Herşeyden habersiz canım sevdiğim 
Çarkı alem beni düşürdü dara 
Nefes nefes biter günüm sevdiğim 
Kurtuluş yok nere kaçacaksınki 
Kanatlansan nere uçacaksınki 
Bir sabah gözlerin açacaksınki 
Dünya senin ahret benim sevdiğim 
Vah tuh diye Şahballı’ya bakarlar 
Götürürler bir çukura sokarlar 
Üç beş gün peşimden ağıt yakarlar 
Sonra toprak olur tenim sevdiğim
Kaynak: Hilmi Şahballı
Ağlıyor (Suçsuz Yere)
Suçsuz yere bir hücreye atıldım 
Kırıldı kalemler ferman ağlıyor 
Kendi dostlarımca taşa tutuldum 
Bendeki dertlere derman ağlıyor 
Malımı mülkümü ettiler tapu 
Sonunda yüzüme kapandı kapı 
Kendinden olunca baltanın sapı 
Toprak sancılandı orman ağlıyor 
Aşıklar çalardı yanık sazları 
Şahballı ordaydı bahar yazları 
Yaylada yas tutmuş yörük kızları 
Çıkrık boynun bükmüş kirmet ağlıyor
Kaynak: Hilmi Şahballı
Gamzen Tiri İle Kaşların Keman
Gamzen tiri ile kaşları keman
Bu dertli sinemi delmek yol mudur
Yok mudur göğsünde din ile iman
Bedeni ferya da salmak yol mudur
Eşiğinde mesken tutar kalırım
Ol rakipten intikamım alırım
Ağa yollum seni benim bilirim
Varıp ellere yar olmak yol mudur
Nasihattır tut guşünü sözüme
Şikar eksik olmaz yavru bazıma
Tenhada gördüğün vakit yüzüme
Hercailik edip gülmek yol mudur
Her kaçan gördükçe sen yüzü mahı
Zayi olur gider aklım billahi
Der Gedayi be hey hubların şahı
Sende hak nazarım kalmak yol mudur
Kaynak: Aşık Gedayi
Ah u Feryat Eder Gülün Dalında
Ah u feryat eder gülün dalında 
Bülbülün feryadı zarı vatandır 
Derd ü hasret koymuş kendi halinde 
Her garibin öz efkarı vatandır 
Beni gurbet ele düşürdü kısmet 
Ne tükenmez hasret bu nasıl kısmet 
Kimseye yar olmaz diyar-ı gurbet 
Herkesin sevdiği yarı vatandır 
Gedai gurbete düşse bir insan 
Gitmez hayalinden vuslatı cinan 
Yeri gülşen olsa gülse her zaman 
Fikri zikri yine dar-ı vatandır
Kaynak: Aşık Gedayi
Beni Mecruh Etti
Beni mecruh etti hançer-i bürran
İki didelerim kanlı yaş döker
Rahmedip rize-i elmas her zaman
Gelir zahm-ı dile kalem kaş diker
Her dem bana ol şuh etmek ister naz
Bu pazarın zararı çok karı az
Emsali bulunmaz rengi alınmaz
Vade-i vaslında ne kumaş diker
Gedai aleme bildirdin beni
Bütün halk-ı dehre güldürdün beni
Ecelimden evvel öldürdün beni
Hayatımda mezarıma taş diker
Kaynak: Aşık Gedayi
Bunca Aşıkları Sevdaya Saldı
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2434
Bunca aşıkları sevdaya saldı
Hak cemaı-i paki dilbere verdi
Biçare bülbüller hayrette kaldı
Reng-i nıhsarını güllere verdi
Sevda çekip gözden dökenler pürnem
Hubb-i aşkı canandır Allah-ü alem
Nur-i Nübüvveti cümleden akdem
Taala Hazret-i Server'e verdi
Bağ-ı Nübüvvete halk etti bir gül
Sırrını anlamak bir nice müşkül
Eyledi Şeh-süvar göründü
Düldül Seyf-i zülfikarı Hayder'e verdi
Her derde sabr-eden olur imiş er
Razıyım Eyyüb'den olursam beter
Sabrım miftahını Şah-ı erenler
Ta ezelden Gedayi kemtere verdi
Kaynak: Aşık Gedayi
Hatçe (Nasıl Anlatsam Ki)
Nasıl anlatsam ki bilemem onu
Nice güzele kök söktürür Hatçe
Köyün bekarları sokak önünde
Gençleri köşeye çöktürür Hatçe
Saçlarını salar bir deli yele
Dolar kuşağını incecik bele
Birde düğün bayaram olunca hele
Takarda zilleri döktürür Hatçe
Yanağı benlidir dünya güzeli
Huri'ye benziyor kınalı eli
Salınıp gidişi ne de cilveli
Arada şöyle bir sektirir Hatçe
Hatçe gelin olmuş davullar vurur
Ağlamış gözünde yaşları kurur
Köyün genç kızları kıskanır durur
Çirkinlere boyun büktürür Hatçe
Bakışları sertti gülüşü serin
Boncuk boncuk gül sinede terin
Hala Elitaş'a hep derin derin
Of diye içini çektirir Hatçe
Kaynak: Aşık Hikmeti
Açık Gidecek (Seni Beklemekten)
Seni beklemekten yoruldun gülüm
Gelmezsen gözlerim açık gidecek
Bu aşka sım sıkı sarıldım gülüm
Bilmezsen gözüm açık gidecek
Düşürdün gönlüm'ü,aşka sevdaya
Bir kez olsun başın dizime daya
Yada kolların da şöyle uykuya
Dalmazsam gözlerim açık gidecek
Yağmura karışır gözümün seli
Ummana erişir sözüm mecali
Fıratla yarışır gözümün nehri
Silmezsen gözlerim açık gidecek
Boynuma takmadan ecel ipini
Viran eylemeden gönül bahrimi
Eğer bu bayramda gelip kapımı
Çalmazsan gözlerim açık gidecek
Hikmeti der sevdan her an kanım da
Deli yüreğim de tatlı canım da
Şu son nefesim de yanı başım da
Olmazsan gözlerim açık gidecek
Kaynak: Aşık Hikmeti
Kime Yanam
Değirmenim terse döndü bu sene
Bulgura mı yanam una mı yanam
Emeklerim zaya gitti vay yine
Geceye mi yanam güne mi yanam
Altın idim eskiciye sattılar
Bozdular bağımı talan ettiler
Doğruyu söyledim taşa tuttular
Canana mı yanam cana mı yanam
Hikmeti der böyle garip hallerde
Bir mecnun misali kızgın çöllerde
Yar sıla da bense gurbet ellerde
Kendime mi yanam ona mı yanam
Kaynak: Aşık Hikmeti
Estirir Oğlan Estirir
Estirir oğlan estirir
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:02
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2435
Üç toptan şalvar kestirir
Güççük gız böyüğünü bastırır
(Bağlantı)
Hacı leylam gönlüm şen olsun
Olsun da badeler dolsun
Bahçede erik dalları
Fırladı atın nalları
Senden ummazdım böyle dilleri
Bağlantı
Garanfil ektim yalıya
Bitmedi döndü çalıya
Ben varmam senin gibi deliye
Bağlantı
Kaynak: Ali Çatlı
Eşimden Ayrıldım Gözyaşım Durmaz
Eşimden ayrıldım göz yaşım durmaz
Yaralı ceylanım avcılar vurmaz
Vefasız o zalim halimi sormaz
Yar ayrı ben ayrı şu yadellerde
Dertliyim ağlarım gözüm yollarda
Derdimi söylesem esen rüzgara
Acep haber verir mi sevdiğim yara
Gayri tahammülüm yok intizara
Yar ayrı ben ayrı şu yadellerde
Dertliyim ağlarım gözüm yollarda
Kaynak: Bilinmiyor
Eşimden Ayrıldım
Eşimden ayrıldım yoktur kararım
Uçan kuştan haberini sorarım
Gece gündüz hasretinle yanarım
Beni öldürmeli döğmeli değil
Beni öldürmeli dövmeli değil
Karadır gözleri sürmeli değil
Yedi yıldır haberini almadım
Geçti ömrüm bir murada ermedim
Fırsat elde iken demler sürmedim
Beni öldürmeli döğmeli değil
Beni öldürmeli dövmeli değil
Karadır gözleri sürmeli değil
Elimden aldırdım gözü elayı
Onun için terk'eyledim sılayı
Başıma almışım türlü belayı
Kaynak: Nuri Üstünses
Et Koydum Tencereye
Et koydum tencereye
Yar geldi pencereye
Yar Allahı seversen
Al beni içeriye
Şu Söğüt yedi dağdır
İçinde yarim vardır
Altaydır mektup gelmez
Ne ölmüştür ne sağdır
Şu derenin kütüğü
Sel gelirse götürü
Benim sana yandığım
Kaşlarından ötürü
Kaynak: Mustafa Şimşek
Evleri Görünüyor
Evleri görünüyor
Gönüldür yeriniyor bir tanem
Çekilecek dert değil
Mevlam sabır veriyor bir tanem
Evleri karşımızda
Sevdası başımızda bir tanem
Bu nasıl sevdayımış
Gencecik yaşımızda bir tanem
Evleri uçta yarim
Ver bana müjde yarim bir tanem
Bastığın topraklara
Kılayım secde yarim bir tanem
Kaynak: İbrahim Karataş
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2436
Erzurum'dan Kemah'tan (Deloy)
Erzurum'dan Kemah'tan
Delloy delloy deloy can
Yar gelir oynamaktan
Delloy deloy deloy can
Kızın parmağı şişmiş
Deloy deloy deloy can
Def çalıp oynamaktan
Delloy delloy delloy can
Erzurum iki yoldur
Delloy delloy deloy can
Biri sağ biri soldur
Delloy delloy deloy can
Kız Allah'ı seversen
Delloy delloy deloy can
Ne sağ et ne de öldür
Erzurum ovasında
Delloy delloy deloy can
Gül açar yaylasında
Delloy delloy deloy can
Kız yanağın al olmuş
Delloy delloy deloy can
Güzeller arasında
Delloy delloy deloy can
Kaynak: Suat Işıklı
Eser Sabah Yeli
Eser eser de sabah yeli kesilmez
Güzellerin kem sözüne küsülmez
Güzel sevmeyinen yiğit asılmaz
Severim güzel korkmam ölümden
Ne bakarsın Urum kızı kuleden
At kendini kurtar beni beladan
Seni güzel beni çirkin yaradan
O Tanrı'nın kulu ben değil miyim
Kaynak: Fahrettin Çelik
Eğlen Sunam Eğlen
Eski evin merteği eğlen sunam eğlen
Ben istemem ortağı yandım sunam oy
Ben istemem ortağı oyna sunam oy
Ortak bana ne yapar eğlen sunam eğlen
Dış kapının direği yandım sunam oy
Dış kapının direği oyna sunam oy
Kaldır kolun oynasın
Sür cezveler kaynasın
Havva'mı seven oğlan
Gençliğine doymasın
Şu yollar uzun yollar
Yar bana üzüm yollar
Hakikatli yar ise
Saklar da güzün yollar
Kaldır kolun oynasın
Sür cezveler kaynasın
Havva'mı seven oğlan
Gençliğine doymasın
Bu gün ayın onudur
Yüküm buğday unudur
Evliye gönül verme
Eve gider unutur
Kaldır kolun oynasın
Sür cezveler kaynasın
Havva'mı seven oğlan
Gençliğine doymasın
Kaynak: Abdullah Erol
Esmer Bugün Ağlamış 1
Esmer bugün ağlamış
Ciğerimi dağlamış
Kara kaşın üstüne
Siyah puşi bağlamış
Hele yar yar yar kibar yarim esmerim
Esmerin ağı gerek
Alnında dağı gerek
Yari esmer olanın
Zincirden bağı gerek
Hele yar yar yar kibar yarim esmerim
Esmer bu gün toydadır
Kesimi ne boydadır
Ne kadar esmer varsa
Hepsi bizim soydadır
Hele yar yar yar kibar yarim esmerim
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2437
Kaynak: Celal Güzelses
Esmerim Kıyma Bana
Esmerim kıyma bana
Kurban olayım sana
Esmer aman aman aman
Çok içmişim başım duman
Sevdalıyım halim yaman vay
Yılda kurban bir olur
Her gün kurbanım sana
Esmer aman aman aman
Çok içmişim başım duman
Sevdalıyım halim yaman vay
Aman piyale vaktidir
Canım piyale vaktidir
Gözünü sevdiğim esmer
Menekşe lale vaktidir hey
Bu gece buralıyım
Ne bahtı karalıyım
Esmer aman aman aman
Çok içmişim başım duman
Sevdalıyım halim yaman vay
El beni aşık sanır
Ezelden yaralıyım
Esmer aman aman aman
Çok içmişim başım duman
Sevdalıyım halim yaman vay
Aman piyale vaktidir
Canım piyale vaktidir
Gözünü sevdiğim esmer
Menekşe lale vaktidir hey
Bu gece uymamışam
Ben yare doymamışam
Esmer aman aman aman
Çok içmişim başım duman
Sevdalıyım halim yaman vay
Keserim kirpik seni
Yar gelmiş duymamışım
Esmer aman aman aman
Çok içmişim başım duman
Sevdalıyım halim yaman vay
Aman piyale vaktidir
Canım piyale vaktidir
Gözünü sevdiğim esmer
Menekşe lale vaktidir hey
Dağlarda meşelerde
Gül suyu şişelerde
Esmer aman aman aman
Çok içmişim başım duman
Sevdalıyım halim yaman vay
Yar sevdim eller aldı
Ben kaldım köşelerde
Esmer aman aman aman
Çok içmişim başım duman
Sevdalıyım halim yaman vay
Aman piyale vaktidir
Canım piyale vaktidir
Gözünü sevdiğim esmer
Menekşe lale vaktidir hey
Kaynak: Hafız Osman Öge
Estergon Kalesi
Estergon kalesi subaşı durak
Kemirir gönlümü bir sinsi firak
Gönül yar peşinde yar ondan ırak
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yar peşinde koşan kara bahtlıyım
Estergon kalesi subaşı kaya
Kemirir gönlümü aşk denen bela
Üftadeni hoşgör gel etme cefa
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yar peşinde koşan kara bahtlıyım
Estergon kalesi subaşı hisar
Baykuşlar çağrışır bülbüller susar
Kafir bayrağını burcuna asar
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2438
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yar peşinde koşan kara bahtlıyım
Kaynak: Kemal Altınkaya
Esti Baharın Nesimi
Esti baharın nesimi
Ne hoş edalı kesimi
Aldım o yarin sesini
Aldım o yarin sesini
Bak ay göründü meşeden
Avcı bekler köşeden
Kokusunu gülden almış
Yanakları menevşeden
Esti baharın nesimi
Ne hoş edalı kesimi
Aldım o yarin sesini
Aldım o yarin sesini
Ay gitti yücede kaldı
Gözlerim ardınca kaldı
Bir taş gönlüm polat gönlüm
Eride de anca kaldı
Kaynak: Celal Güzelses
Eremedim Vefasına Dünyanın
Eremedim vefasına dünyanın aman dünyanın
Dünyamn da leylim yandım yandım yar dünyanın
Bülbül konmuş sarayına Konya'nın
Konya'nın da eylim yandım yandım yar Konya'nın
Beyler besler merak içinde tazıyı aman tazıyı
Tazıyı da leylim yandım yandım yar tazıyı
Kadir Mevla'm böyle yazmış yazıyı aman yazıyı
Yazıyı da leylim yandım yandım yar yazıyı
Kaynak: Ali Sandal
Erik Dalı Gevrek Olur
Erik de dalı gevrek olur basmaya gelmez
Amman amman imanım basmaya gelmez
Elin de kızı nazlı olur üzmeye gelmez
Amman amman imanım küsmeye gelmez
A güzel gülüşüne ben yandım
Güzelim sözlerine aldandım
Erik de dalı pek incedir eğmeye gelmez
Amman amman imanım eğmeye gelmez
Elin de kızı nazik olur değmeye gelmez
Amman amman imanım değmeye gelmez
A güzel gülüşüne ben yandım
Güzelim sözlerine aldandım
Kaynak: Havva Canlı
Tek Tek Basaraktan
Erkilet güzeli bağlar bozuyor
Kirpikleri kalem olmuş yazıyor
Tek tek basaraktan bade süzerekten
İnci dizerekten gel canım gel aman
Cevizin yaprağı dal arasında
Severler güzeli bağ arasında
Tek tek basaraktan bade süzerekten
İnci dizerekten gel canım gel aman
Kaynak: Yöre Ekibi
Ermeneğin Keklikleri Ötüyor
Ermeneğin keklikleri ötüyor
Benim yarim gözlerimde tütüyor
Amman İpeğim amman
Derdimi kimlere dökeyim amman
Geliver gülüver benim nazlı meleğim amman
Karaman'dan Akşehir'den Konya'dan amman
Konya'dan haydi
Alamadım aman muradımı dünyadan
Amman İpeğim amman
Derdimi kimlere dökeyim amman
Gide gide aman gitmez oldu dizlerim aman
Amman dizlerim haydi
Arıyorum aman görmez oldu gözlerim
Kaynak: Ahmet Özdemir
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2439
Erzurum'da Bir Kuş Var
Of of of
Erzurumda bir kuş var ben ölüm yine ben ölüm
Gine ben ölüm gine ben ölüm
Ganedinde gümüş var amman
Gitti yarim gelmedi yine ben ölüm yine ben ölüm
Gine ben ölüm gine ben ölüm
Elbet bunda bir iş var amman
Of of of
Erzurum'a varayım
Gine ben ölüm gine ben ölüm
Yol üstünde durayım
Gelen geçen yolcudan
Gine ben ölüm gine ben ölüm
Ben yarimi sorayım
Kaynak: Burhan Tarlabaşı
Erzurum'da Çevirdiler Yolumu
Erzurum'da çevirdiler yolumu
Beş on polis bağladılar kolumu
Ne bağlarsın polis benim kolumu
Ben bilirim karakolun yolunu
Ben bilirim mahkemenin yolunu
Toplanıp da bölük bölük geldiler
Ciğerimi delik delik deldiler
Benim burda olduğumu bildiler
Elleri koynunda kınalı gelin
Başının yazması oyalı gelin
Kaynak: Nurettin Şan
Erzurum Dağları Kar İle Boran 2
Erzurum dağları da gar ile boran
Aldı reğimi de derd ile verem
Sizde bulunmaz mı da bir gurşun galem
Yazam halımı da yare gönderem
Uy beni beni, belalım beni
Çıkayım dağlara da gurt yesin beni
Sataram bu canı da alıram seni
Erzurum dağına da gara gidelim
Ayvadan usandım nara gidelim
Bu elin güzeli de gönül eylemez
Gönül eyleyecek yare gidelim
Dört yanımı gurbet sarmış telinen
Yaslı yaslı bayram ettim elinen
Göz göz oldu yarelerim dilinen
Yaremi sarmaya da derman bulamam
Kaynak: Hakkı Coşkun
Eminem Oturmuş Taşın Üstüne
Emine'm oturmuş taşın üstüne
Taramış zülfünü kaşın üstüne
Selamı gelirse başım üstüne
Emine'm Emine'm güzel Emine'm
Ben seni sevmişim ezel Emine'm
Caminin duvarı biri ben olam
Emine güzelin yan ben olam
Eller gülü harı ben olam
Emine'm Emine'm yosma Emine'm
Her olur olmaza küsme Emine'm
Emine'm oturmuş top top kaküllü
Güzeller bağının olmuş vekili
Bastığın yerde gül sümbül ekili
Emine'm Emine'm dön de geri gel
Salına salına şöyle beri gel
Emine'm oturmuş yüzü peçeli
Halılar serilmiş iki geçeli
Yalvardım yakardım almaz içeri
Uzaktan uzağa görün Emine'm
Mor ipek çarşafa bürün Emine'm
Emirim Suya Gider
Emirim suya gider desti doldurur
Testinin kulpuna bülbüller kondurur
Emirimin yan bakışı beyler öldürür
Emirim Emirim ben yine gelirim
Akan çaylar gibi ağlar da gelirim
Emirimin evleri taşlık değil mi
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2440
Salıver kakülü Emirim gençlik değil mi
Cebine koyduğum harçlık değil mi
Emirim Emirim ben yine gelirim
Akan çaylar gibi ağlar da gelirim
Kaynak: Mehmet Tepecik
Engeller Koymuyor
Engeller koymuyor yar sana varsam
Dünyanm zevkini de yar senle sürsem
Hakkın divanında elin elimde
Cennet bahçesine de yar senle girsem
Çıkamaz köşküne çıkamaz dizlerim
Yarımın sevdasin de ser'de gizlerim
Uzaktan uzağa görse gözlerim
Yar yanımdan gitti de nice duymadım
Kaynak: Emine Tanaydın
Entarisi Ala Benziyor
Entarisi ala benziyor
Şeftalisi bala benziyor
Benim yarim bana benziyor
Olamaz ne çare o nişanlıdır
Kaytan bıyıklı delikanlıdır
Şekerli misin vay vay
Kaymaklı mısın vay vay
Sen de benim gibi
Sevdalı mısın vay vay
Entarisi biçim biçim
Ölüyorum senin için
Bekletme gel başın için
Olamaz ne çare o nişanlıdır
Kaytan bıyıklı delikanlıdır
Şekerli misin vay vay
Kaymaklı mısın vay vay
Sen de benim gibi
Sevdalı mısın vay vay
Kaynak: Veli Kanık
Entarisi Ala Benziyor
Entarisi ala benziyor
Şeftalisi bala benziyor
Kokulmadık güle benziyor
Olamaz mı çare gülü şanlıdır
Eli kamalı delikanlıdır
Entarisi al basmadan
Kalk gidelim kol basmadan
Ayrılmam o yosmadan
Olamaz mı çare gülü şanlıdır
Eli kamalı delikanlıdır
Kaynak: İbrahim Şenbaba
Entarisi Dım Dım Yar
Entarisi dım dım yar
Gelir diye umdum yar
Yatsıya da bekledim
Gözlerimi yumdum yar
Hımı hımı hım hım hım hım yar
Vıyı vıyı vıy vıy vıy vıy vıy yar
Entarisi Tire'den
Su doldurur dereden
Tek canımız sağ olsun
Malı veren Yaradan
Hımı hımı hım hım hım hım yar
Vıyı vıyı vıy vıy vıy vıy vıy yar
Kaynak: Osman Şan
Entarisi Morumuş
Entarisi morumuş
Yar sevmesi zorumuş
Havaslandım yar sevdim de
İsteyeni çoğumuş
Entarisin moruna
Varmam emmim oğluna
Altın saat yaptırdım da
Nazli yarin koluna
Entarisi mavili
Nerde kurdun kavili
Evvel böyle değildin de
Şimdi gönlün büyüdü
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2441
Kaynak: Bahri İlhan
Entarisi Pembeden
Entaririsi pembeden
Nikah oldu gitmeden
Dünyada yaktın beni
On beşime girmeden
Vay sürmelim vay güzelim
Yola gidelim yola
O beyaz kollarını
Dola boynuma dola
Deniz üstünde şamdan
Yarim bakıyor camdan
Alacaksan al beni
Ben de bıktım bu candan
Vay sürmelim vay güzelim
Yola gidelim yola
O beyaz kollarını
Dola boynuma dola
Kaynak: Musa Koç
Elmayı Bıçakladım
Elmayı bıçakladım dello can dello can
Suyunu saçakladım dello can dello can
Dediler saz çalıyor dello can dello can
Çalanı alkışladım dello can dello can
Elmayı yüke koydum
Ağzını dike kovdum
Sazın elinden aldım
Boynunu büke koydum
Elmalıydım Günden Yana Yarıldım
Elmayıdım günden yana yarıldım yarıldım oh.
Ne dedim de kömür gözlüm darıldın amman aman
Darıldın da el oğluna sarıldın sarıldın
Vermem seni yad ellere ellere amman aman
Vermem seni yad ellere ellere amman aman
Sarı kız da tek tek vurur zillere amman aman
Öğle ile ikindinin arası arası amman aman
Yaktı beni kaşlarının karası amman aman
Sende sevda bende yürek yarası yarası
Vermem seni yad ellere ellere amman aman
Vermem seni yad ellere ellere amman aman
Sarı kız da tek tek vurur zillere amman aman
Elmayıdım indirdiler dalımdan
Küçügidim ayırdılar yarimden yarimden amman ama
Ayrılamam kömür gözlü yarimden yarimden
Vermem seni yad ellere ellere amman aman
Vermem seni yad ellere ellere amman aman
Sarı kız da tek tek vurur zillere amman aman
El Zanneder Ben Deliyem
El zanneder ben deliyem aman aman
Dost bağının bülbülüyem
Ben oyarin meftuniyem aman aman
Gönül sabreyle sabreyle
Mevla'nın muradı böyle
Gül idim sarardım soldum
Yana yana ben kül oldum
Dermansız derde düş oldum
Gönül sabreyle sabreyle
Mevla'nın muradı böyle
Kaynak: Mukim Tahir
Eminem Giymiş Alları
Eminem giymiş alları
Al beni diye yalvarı
Eller ne derse desin
Eminem altın ayarı
Yandım Emineme ben yandım
Çıktım mahleyi dolandım
Karşıki kışlada talim var
Bahriyeli yarim var
O da gitti gelmedi
Ah ne talihsiz başım var
Yandım Emineme ben yandım
Çıktım mahleyi dolandım
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2442
Kaynak: Kemal Nizam Bigalı
Eminem Oturmuş Taşın Üstüne
Eminem oturmuş taşın üstüne
Taramış zülfünü kaşın üstüne
Selamın gelirse başım üstüne
Eminem Eminem aslan Eminem
Gel otur yanıma yaslan Eminem
Eminem oturmuş ayna dizinde
Destanlar okunur ela gözünde
İşkilim erirken beyaz yüzünde
Eminem Eminem güzel Eminem
Güzel gözlerini süzen Eminem
Karşı dağda yeşil buğday ekili
Eminemin top top olmuş kakülü
Eminem olmuştur kızlar vekili
Eminem Eminem hanım Eminem
Gel otur yanıma canım Eminem
Kaynak: Bedii Maraş
Elma Aldım Bartın'dan
Elma aldım Bartın'dan
Tabancam var altından
Yenile bir yar sevdim
Sülalesi Bartın'dan
Aşık atalım mı yar yar gülü satalım mı
Annen baban duymadan yar bize kaçalım mı
Elma koydum sahana
Hastalık kız bahana
Güzeller çağ atmış
Alalım da bir tane
Aşık atalım mı yar yar gülü satalım mı
Annen baban duymadan yar bize kaçalım mı
Kalbur içinde saman
Yari her zaman aman
Güzeller kaymak yesin de
Çirkinler yağı aman
Aşık atalım mı yar yar gülü satalım mı
Annen baban duymadan yar bize kaçalım mı
Kaynak: Rıfat Özsaraç
Elma Attım Yuvarlandı
Elma attım yuvarlandı
İndi yastığa dayandı
Ellerin yari uyandı
Sarsam uyanmaz uyanmaz
Yar bu kadar uyk'm'olur
Canlar dayanmaz dayanmaz
Şimdi baş eskiye çattık
Bizi beğenmez beğenmez
Hamam sizin kurna bizim
Oturalım dizim dizim
Gerdan bir karıştan uzun
Sarsam uyanmaz uyanmaz
Yar bu kadar uyk'm'olur
Canlar dayanmaz dayanmaz
Şimdi baş eskiye çattık
Bizi beğenmez beğenmez
Bizim yaylalar otl'olur
Sütü kaymağı tatl'olur
Gelinlik kız kıymatl'olur
Sarsam uyanmaz uyanmaz
Yar bu kadar uyk'm'olur
Canlar dayanmaz dayanmaz
Şimdi baş eskiye çattık
Bizi beğenmez beğenmez
Kaynak: İlhan Akgünlü
Elmamın Bir Yanı Pembe
Elmamın bir yanı pembe
Hak nazarım kaldı sende
Arayıp bulduğum yerde
Al elmayı beş elmayı
Bas daline al elmayı
Elmam dalinde beş midir
Birbirine eş midir
Güzel sevmesi iş midir
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2443
Al elmayı beş elmayı
Bas daline al elmayı
Elmanın bir yanı sarı
Ben çekerim ah ü zarı
Arayıp bulsam ben yari
Al elmayı beş elmayı
Bas daline al elmayı
Kaynak: Mustafa Şimşek
Elma Tekerlendi Yar
Elma tekerlendi yar
Güzel şekerlendi yar
Elma tekerlendi yar
Güzel şekerlendi yar
Geline bak geline
Kına yakmış eline
Gelin küsmüş gidiyor
Babasının evine
Kebabı közde gördüm
Sürmeyi gözde gördüm
Şükür olsun Allaha
Seni bu güz de gördüm
Geline bak geline
Kına yakmış eline
Gelin küsmüş gidiyor
Babasının evine
Ceylanları sürmeli
Sevip zevkin sürmeli
Uygunsuzlar çıkarsa
Bu diyardan sürmeli
Geline bak geline
Kına yakmış eline
Gelin küsmüş gidiyor
Babasının evine
Kaynak: Yöre Ekibi
Elif'in Hecesine
Elif'in hecesine
Gündüzün gecesine
Allah beni kavuştur
Cumanın gecesine
Mendilim kara kara
Yüreğim yara
Beylerin yazısına
Av tutar tazısına
Ne diyerek ağladım
Alnımın yazısına
Mendilim dalda dalda
Gözlerim yolda
Mendilimin beyazı
Elif etme bu nazı
Ağ memeyin üstüne
Kılsam bayram namazı
Mendilim yeşil yeşil
Yüreğim devşir
Kaynak: Ferruh Arsunar
Elinde Düldül
Elinde düldül amman
Geliyor müdür amman
Kır atın terkisinde
Ötüyor bülbül amman
Hey milli dost milli dost
Otuz iki dilli dost
Yüze gelir oynarsın
Kalbi düşman dilli dost
Yandım kaşı kareden
Ölmem ben bu yareden
Hiç kimseden pervam yok
Benim arkam yareden
Hey milli dost milli dost
Otuz iki dilli dost
Yüze gelir oynarsın
Kalbi düşman dilli dost
Kaynak: Muzaffer Sarısözen
Menşure Hanım
Elinde oya gidiyor toya
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2444
Dudağı boya Menşure Hanım
Elinde maşa gider ataşa
Kızlara paşa Menşure Hanım
Elinde mili (zili) bülbüldür dili
Mahlenin gülü Menşure Hanım
Kaynak: Mehmet Bülbül
Elinde Terezi Var
Elinde terezi var
Cebinde çerezi var
Alemle oynar güler
Menimle garezi var
Hel hele verin geline
Deste gül verin eline
Altın kemer bağlamış
Gelin ince beline
Hel hele verin geline
Deste gül verin eline vay vay
Kapıdan geçti yarim
Yaramı deşti yarim
Uydu eller sözüne
Menden vazgeçti yarim
Hel hele verin geline
Deste gül verin eline
Altın kemer bağlamış
Gelin ince beline
Hel hele verin geline
Deste gül verin eline vay vay
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu
Bu Bağda Dolanırsan
Bu bağda dolanırsan
Derdime dert edirsen
Etrafında güller var
Bir gül mene vermisen
Elinde var bir keman
Gönlüme saldı güman
Bu kaş bu göz sendedir
Ne din koyar ne iman
Bu bağda dolanırsan
Derdime dert edirsen
Etrafında güller var
Bir gül mene vermisen
Kaynak: İzzettin Nimet
Elin Elimde Değil
Elin elimde değil
Şalım belimde değil
Biliyom yüzün eğri
Benim elimde değil
Yandan oyna yandan oyna
Kız halayı yandan oyna
Kurban olam suna boya
Kız halayı yandan oyna
Git yarim sağlığınan
Gül yolla yağlığınan
Yağlık eskir gül solar
Kavuşak saglığınan
Yandan oyna yandan oyna
Kız halayı yandan oyna
Kaynak: Aysel Sezer
Yar Diline Diline
Elin elime değsin istersen ölüm
Diz çökeyim önüne yar etme zulüm
Yar diline diline
Sarılaydım beline
Koy kelepçe vursunlar
Ayağıma elime
Senin için bu candan dünyadan geçtim
Gönlümün sarayına yar seni seçtim
Yar diline diline
Sarılaydım beline
Koy kelepçe vursunlar
Ayağıma elime
Ben seni bu gönlüme yar eylemişem
Bu canımı yoluna kul eylemişem
Yar diline diline
Sarılaydım beline
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2445
Koy kelepçe vursunlar
Ayağıma elime
Kaynak: Ali Gencebay
İnce Çayır
Elinizden elinizden
Kurtulaydım dilinizden amman
Yeşil başlı ördek olsam
Sular içmem gölünüzden amman
İnce çayır biçilir mi
Soğuk sular içilir mi
Bana yardan geç diyorlar
Yar tatlıdır geçilir mi
Kaynak: Osman Sel
Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber
Ela gözlerini sevdiğim dilber
Sana bir sözüm var diyemiyorum
Bilmem deli miyim mecnun gezerim
Sırrımı ellere veremiyorum
Derdimi ellere diyemiyorum
İnce belini tatlı dilini sevdiğim
Kırılsın kollarım duramıyorum
Helal olsun al yanaktan emdiğim
El uzatıp gonca gülün derdiğim
İnce belini tatlı dilini sevdiğim
Kırılsın kollarım duramıyorum
Al yanaktan emdicağzım azıktır
Tarama zülfünü göynüm bozuktur
Öksüzüm garibim bana yazıktır
Iradı yollarım göremiyorum
Kaynak: Neşet Ertaş
Ela Gözlü Benli Dilber
Ela gözlü benli dilber
Koyma beni el yerine
Altın kemerin olayım
Ah dola beni beline
Haydi haydi canım haydi
O bakışlar beni baydı
Seni seni zalim seni
Nerelerde bulsam seni
Kendime alsam seni
Sineme sarsam seni
Gel kız karşımda dursana
Nedir şu halim sorsana
Saçından bir tel versene
Ah koklayayım gül yerine
Haydi haydi canım haydi
O bakışlar beni baydı
Seni seni zalim seni
Nerelerde bulsam seni
Kendime alsam seni
Sineme sarsam seni
Karacaoğlan der nolayım
Kolun boynuma dolayım
Nazlı yar kölen olayım
Ah kabul eyle kul yerine
Haydi haydi canım haydi
O bakışlar beni baydı
Seni seni zalim seni
Nerelerde bulsam seni
Kendime alsam seni
Sineme sarsam seni
Kaynak: Yusuf Babacan
Ela Gözlüm Yıktın Benim Evimi
Ela gözlüm yıktın benim evimi
Eğlen şu diyarda kal diye diye
Viran ettin bahçem ile bağımı
Tomurcuk güllerim al diye diye
İnsanoğlu kurtulmuyor kazadan
Yaralılar nasıl durur sızıdan 
Akça ceyran kurtulmuş da tazıdan
Kaldırmış başını çöl diye diye
Seher zamanında uğradım sana 
Görünce gül yüzlüm kaldım ben tana
Gafilken bir dolu sundun sen bana
İçirdin ağıyı bal diye diye
Karac'oğlan der ki neyleyip n'etmek
Bir fikrim var şu sılayı terketmek 
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2446
Yıkıl git diyorsun kolay mı gitmek
Sen getirdin beni gel diye diye
Kaynak: Karacaoğlan
Elbis'in Önü Çaydır
Elbis'in önü çaydır
Yar gideli üç aydır
Üç gün yari görmesem
Üç günüm dokuz aydır
Kuyuları derin bulanmaz
Sevmişim uykudan uyanmaz
At üstünde urgan yok
Yar üstünde yorgan yok
Şu meskenin içinde
Can eğlencek oğlan yok
Hadi gülüm eğlenme benle
İkimizi görmüşler senle
At olur da tepmez mi
Yar olur da öpmez mi
Yarin öptüğü yerde
Gonca güller bitmez mi
Gülleri kuruttun yarim
Sen beni unuttun yarim
Kaynak: Ayşe Özgüler
Eli Elekli Gelin
Eli elekli gelin
Basma yelekli gelin palazım
Selam verdim almadı
Katı yürekli gelin güzelim
Entarisi toz pembe
Yadigarın var bende palazım
Hiç sözünde durmazsın
İnsaf yok mu hiç sende
Tepside üzüme bak
Biraz da gözüme bak
Eller ne derse desin
Sen benim sözüme bak
Kaynak: Ahmet Yamacı
Ekin Ektim Çöllere
Ekin ektim çöllere
Biçtirmedim ellere
On üçünde yar sevdim
Ondan düştüm dillere
Ah seni gidi oyunbaz
Edasına doyulmaz
Şekerlenmiş yanaklar
Bakmayınan kanılmaz
Ekine firaz derler (ah)
Güzele beyaz derler
Her kime derdim yanam
Bu dert sana az derler
Ah seni gidi oyunbaz
Edasına doyulmaz
Şekerlenmiş yanaklar
Bakmayınan kanılmaz
Ekin ektim gül bitti (ah)
Dalında bülbül öttü
Ötme ey garip bülbül
Yarim gurbete gitti
Ah seni gidi oyunbaz
Edasına doyulmaz
Şekerlenmiş yanaklar
Bakmayınan kanılmaz
Kaynak: Kadir Üstündağ
Ekini Biçer Oldum
Ekini biçer oldum
Desteyi seçer oldum
Yar derdine düşeli
Dağlara göçer oldum
Ekin ektim ot bitti
Dalında bülbül öttü
Bülbül ötmez olaydı
Yarim elimden gitti
Eğilin almayalar
Önünü boyamalar
Eğilin ekin biçek
Biz'rgattan sayarlar
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2447
Kaynak: Aşık Veysel
Ekinler Ekilirken
Ekinler ekilirken
Dibine dökülürken
Kız saçından üç tel ver
Kefenim dikilirken
Ekinler orak oldu
Yakınlar ırak oldu
Yarim gitti gelmedi
Kalbime merak oldu
Kaynak: Hafız Sabri
Ela Gözlerine Kurban Olduğum
Ela gözlerine kurban olduğum
Yüzüne bakmaya doyamadım ben
İbret için gelmiş derler cihane
Noktadır benlerin sayamadım ben
Ayamadım ben doyamadım ben
Noktadır benlerin sayamadım ben
Aşkın ateşidir sinemi yakan
Lütfuna erer mi cevrini çeken
Kolların boynuma dolanmış iken
Seni öpmelere kıyamadım ben
Ayamadım ben doyamadım ben
Noktadır benlerin sayamadım ben
Kaynak: Sadettin Kaynak
Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber 1
Ela gözlerini sevdiğim dilber
Cihana saldırdı gözlerin beni
Bu dertten bu sinem çürüyüp gider
Hasrete yandırdı gözlerin beni
Ben sana hayranım çekerim cefa
Sular gibi aksam çay olsam daha
Gel sevdiğim senle edelim veda
Hasrete yandırdı gözlerin beni
Kaynak: Davut Sulari
Edremit Van'a Bakar
Edremit Van'a bakar
İçinde Şamran akar
Öyle bir yar sevmeşim
Her gören ona bakar
O süsem o sümbül o gül o bağıdır
O inci o mercan beyaz gerdanındır
Oynamak sıçramak eğlenmek çağındır
Kale dibi kayalık
Dibinde oynar balık
(Denizde dolu balık)
Kızın gönlü oğlanda
Oğlan da kıza (ona) yanık
O süsem o sümbül o gül o bağıdır
O inci o mercan beyaz gerdanındır
Oynamak sıçramak eğlenmek çağındır
Kaynak: Sadettin Kutlu
Hanım Kızlar
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
Eğdim söğüt dalını
Saydım yapraklarını
Yarım hamamdan gelmiş
Öptüm yanaklarını
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
Kuşburnunun kurusu
Geçti kızlar sürüsü
Sürüsünden fayda yok
Beni yaktı birisi
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
Mavi giyme uymuyor
Gönlüm sana doymuyor
İsterim yanan gelem
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2448
Arkadaşlar koymuyor
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
Beyaz giyme tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
Kaynak: İzzet Altınmeşe
Eğil Dağlar Eğil
Eğil dağlar eğil üstünden aşam
Yeni talim çıkmış varam alışam
Ölmeden yarime bir dahi kavuşam
Aldılar yari elimden uyan uyansın
Buna taştan yürek ister nasıl dayansın
Tüfengim kayada asılı kaldı
Esvabım sandıkta basılı kaldı
Nişanlım orada mahzun mu kaldı
Aldılar yari elimden uyan uyansın
Buna taştan yürek ister nasıl dayansın
Gümüş cezvelerim kaynar ocakta
Yunan çöllerinde kaldım sıcakta
Altı aylık yavrum kaldı kucakta
Aldılar yari elimden uyan uyansın
Buna taştan yürek ister nasıl dayansın
Eğin Dedikleri Küçük Bir Şehir
Eğin dedikleri küçük bir şehir
Ana ben cahilem çekemem kahir
Yediğim içtiğim ağuyla zehir
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Bu garip gönlümü kimler eğlesin
Fırat kenarında kayık değilem
Senden ayrılalı ayık değilem
Bir çift selamına layık değilem
Engel yavrum engel Eğinli misin
Sılaya gelmeye yeminli misin
Eğin viran olmuş baykuşlar öter
Diken olan yerde güller mi biter
Benim bu derdime derman mı yeter
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Bu garip gönlümü kimler eğlesin
Her sabah her sabah okunur ezan
Takatım gelmiyor gurbeti gezem
Okumuş değilem bir name yazam
Engel yavrum engel Eğinli misin
Sılaya gelmeye yeminli misin
Bir su ver de içem altın tas ile
Ben yarimi aldım ne heves ile
Geçti cahil ömrüm kara yas ile
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Bu garip gönlümü kimler eğlesin
Kaynak: Mustafa Özden
Dirmilcik'ten Gider Yaylanın Yolu
Dirmilcik'ten gider yaylanın yolu
Benim sevdiceğim Dirmil'in gülü
Çıkma gelin yaylaya da yaz değil
Gelin iken ağlatanlar az değil
Saçları sırmalı dişleri inci
Sevdiceğim şu Dirmil'de birinci
Çıkma gelin yaylaya da yaz değil
Gelin iken ağlatanlar az değil
Yaylaların suyu soğuk içilmez
Bu zamanda Kırkpınar'a göçülmez
Çıkma gelin yaylaya da yaz değil
Gelin iken ağlatanlar az değil
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2449
Kaynak: Faik İnce
Dişlerin İncidendir
Dişlerin incidendir
Dürdendir incidendir
Üzün nece güzelse
Dilin can incidendir
İncidendir incidendir
Dilin can incidendir
Dilin dilin dilin can incidendir
Sev dedin aldın meni
Çöllere saldın meni
Dilin şahmar ilan tek
Ne dedin çaldı meni
Çaldı meni çaldı meni
Ne dedi çaldı meni
Dilin dilin dilin can incidendir
Kaynak: İbrahim Yıldırım
Diyarbekir Dolar Şimdi
Diyarbekir dolar şimdi
Dolar dolar boşalır şimdi
Şu benim hasiret gönlüm
Dolar dolar boşalır şimdi
Digel digel
Eğirdim kelep ettim
Şam yolunu Halep ettim
Bir vefasız yar için
Genç ömrümü telef ettim
Digel digel
(<i>Farklı kaynak</i>)
(oğul oğul) Diyarbekir dolar şimdi
Dolar dolar boşalır şimdi
(di gel di gel havar di gel di gel)
(oğul oğul) Şu benim hasret gönlüm
(hele kurban) Dolar dolar boşalır şimdi
(oğul) Ya derdime derman ya katlime ferman
(oğul oğul) Yün eğirdim kelep ettim
Şam yolunu Halep ettim
(di gel di gel havar di gel di gel)
(oğul oğul) Bir vefasız yar için
(hele kurban) Genç ömrümü telef ettim
(oğul) Ya derdime derman ya katlime ferman
Kaynak: Aşık Hasan Hüseyin
Lorke
Diyarbekir güzel bağlar delale lorke
Suları buz gibi çağlar hatune lorke
Ali Paşa mahlesinde delale lorke
Lorke oynar güzel kızlar hatune lorke
Lorke lorke lorke lorke delale lorke
Lorke lorke lorke lorke hatune lorke
Urfa Diyarbekir Mardin delale lorke
Akar sular derin derin hatune lorke
Canım oynamak istiyor delale lorke
Bana da bir mendil verin hatune lorke
Lorke lorke lorke lorke delale lorke
Lorke lorke lorke lorke hatune lorke
Kaynak: Yöre Ekibi
Dolambaç Dolambaç
Dolambaç dolambaç yolun olayım
Kurulmuş bahçende gülün olayım
Kız sen güzel ben çirkin yarin olayım
Gel bana gel gel güzelim
Doldur kadehleri süzelim
Bu yaz da böyle gezelim
Düşmanların bağrını ezelim
Yağmur yağar su birikir göllere
Kurban olam tatlı tatlı dillere
Kız ben seni benzetirim güllere
Gel bana gel gel güzelim
Doldur kadehleri süzelim
Bu yaz da böyle gezelim
Düşmanların bağrını ezelim
Kaynak: Halime Tunç
Drama'nın İçinde Yaparlar Pazar
Drama'nın içinde yaparlar pazar
Kızlara yakışır şal ile şalvar
www.ezgidiyari.com 09.07.2019 17:10:03
Ezgi Diyarıdan Türküler Sayfa 2450
Vurun kızlar vurun vurun vuralım
Bu geceki geceyi nerde bulalım
Drama'da satarlar ayvayla hurma
 

Okunma : 7173
guney sigorta
EKSPERTİZ
karaman


Gündem haberleri
Arabayla dolaşırken fenalaşan genç hayatını kaybetti
25 Eylül 2020 Okunma: 7736 Asayiş
Tüfekle vurduğu eski eşini taşırken yakalandı
25 Eylül 2020 Okunma: 7247 Asayiş
Alt geçitte akıl almaz kaza
28 Eylül 2020 Okunma: 5893 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın