Karamandan.com

Karamandan.com

01 Ekim 2020 Perşembe
Karaman İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
Müdürlüğün Görevleri; İl içinde nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin mevzuata uygun ve düzgün bir biçimde yürütülmesini ve nüfus kütüklerinin eksiksiz, düzenli ve güncel bir şekilde tutulmasını sağlamak amacıyla gereken tedbirleri almak ve uygulamak.
Kategori : etiket
29 Kasım 2019 15:35
 
karaman

Müdürlüğün Görevleri;

İl içinde nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin mevzuata uygun ve düzgün bir biçimde yürütülmesini ve nüfus kütüklerinin eksiksiz, düzenli ve güncel bir şekilde tutulmasını sağlamak amacıyla gereken tedbirleri almak ve uygulamak.

İl düzeyinde kişisel durum olaylarına ait istatistikleri temin etmek.

  Valiliğin; Bakanlık, ilçeler ve diğer kuruluşlarla nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine ilişkin haberleşmelerini yapmak.

  İl içerisinde nüfus ve vatandaşlık işlerine ait ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk, mutemetlik, ayniyat ve diğer işleri yapmak.

  İldeki tüm personelin özlük işlerini yürütmek.

  Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli işleri yapmak.

Karaman İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü

M. Metin YALÇIN
İl Müdürünün Yetki ve sorumluluğu

I-
  Nüfus, vatandaşlık ve evlenme hizmetlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, kendisine bağlı il ve ilçe kuruluşlarını denetlemek, nüfus müdürlüklerinin denetimine ait raporları değerlendirmek ve gereğini yapmak.
  Yetkisi içindeki disiplin cezasını vermek, daha ağır cezalar ile taltif ve takdirname verilmesi için tekliflerde bulunmak.
  Nüfus personelinin atama, yer değiştirme ve yükselmelerine ilişkin Valiye teklifte bulunmak.
  Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinde Valinin danışmanlığını yapmak.

II-
  İl idare Şube Başkanı olan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, nüfus hizmetlerinin zamanında, etkin ve yasalara uygun şekilde yürütülmesinden, memurların çalışmalarının izlenip denetlenmesinden Valiye karşı sorumludur.
İlçe Nüfus Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

I-
  Kendisine bağlı olan büro, bölüm veya servisi yönetmek.
  İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün yazışma ve dosyalamaya ilişkin işlemlerini yürütmek.
  Bütçe, tahakkuk ve ayniyat işlerini yapmak.
  Personelin sicil ve işlem dosyalarını tutmak ve özlük işlerini yürütmek.
  Nüfus olaylarına ait istatistikleri toplamak, değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak.
  İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

II-
  İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde görevli ilçe nüfus müdürü büro işlerinin düzgün, zamanında, yasalara ve verilen emirlere uygun bir şekilde yürütülmesinden il nüfus ve vatandaşlık müdürüne karşı sorumludur.
Şefin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

I-
  Kendisine bağlı olan büro, bölüm veya servisi yönetmek.
  İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün yazışma ve dosyalamaya ilişkin işlemlerini yürütmek.
  Bütçe, tahakkuk ve ayniyat işlerini yapmak.
  Personelin sicil ve işlem dosyalarını tutmak ve özlük işlerini yürütmek.
  Nüfus olaylarına ait istatistikleri toplamak, değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak.
  İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.
II-
  İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Şefi büro işlerinin düzgün, zamanında, yasalara ve verilen emirlere uygun bir şekilde yürütülmesinden İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürüne karşı sorumludur.
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin Görev, Yetki ve Sorumluluğu
I-
  İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün yazışma ve dosyalamaya ilişkin işlerini yürütmek.
  Bütçe, tahakkuk ve ayniyat işlerini yapmak.
  Personelin sicil ve işlem dosyalarını tutmak ve özlük işlerini yürütmek.
  Nüfus olaylarına ait istatistikleri toplamak, değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak.
  Şefin verdiği diğer görevleri yapmak.
II-
  İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni büro işlerinin yasalara ve verilen emirlere uygun olarak zamanında ve düzgün bir şekilde yürütülmesinden Şefe karşı sorumludur.

Okunma : 2718
EKSPERTİZ
guney sigorta
karaman


Gündem haberleri
Alt geçitte akıl almaz kaza
28 Eylül 2020 Okunma: 9173 Asayiş
Karaman'da 11 bin kişi bu bölgede çalışıyor
29 Eylül 2020 Okunma: 6544 Ekonomi
Karaman'da sağlık çalışanları hastane önünde haklarını aradı
29 Eylül 2020 Okunma: 5664 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın