Karamandan.com

Karamandan.com

01 Ekim 2020 Perşembe
OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri
İş Davranışını İyileştirme: 2004 Yılı OECD Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gözden Geçirilmesinin Kabulünden Sonra Neden Kurumsal Yönetişim Konuşmasına İhtiyacımız Var?.
Kategori : etiket
11 Aralık 2019 23:48
 
karaman

İş Davranışını İyileştirme: 2004 Yılı OECD Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gözden Geçirilmesinin Kabulünden Sonra Neden Kurumsal Yönetişim Konuşmasına İhtiyacımız Var?...

İleriye bakıldığında, OECD ülkelerinin hükümetleri, ilgili tüm taraflarla açık bir diyalog sürdürme taahhüdünde bulunmaktadır, böylece herkes bu Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulamaya koyma konusundaki ortak deneyimlerden öğrenip faydalanabilir. Bu, yeni konular ortaya çıktıkça gelişen İlkelerin uygun ve etkili kalmasını sağlamak için çok önemlidir.

Kurumsal yönetim, kurulların yöneticilerinin bir şirketin yönetimini nasıl yönettiğini ve yönetim kurulu üyelerinin hissedarlara ve şirkete karşı nasıl sorumlu olduklarını açıklar. Bunun çalışanlara, hissedarlara, müşterilere ve bankalara karşı şirketin davranışları üzerinde etkileri vardır. İyi kurumsal yönetim, finansal piyasaların bütünlüğünün ve verimliliğinin desteklenmesinde hayati bir rol oynar.

Kötü kurumsal yönetim bir şirketin potansiyelini zayıflatır ve en kötüsü finansal zorlukların ve hatta dolandırıcılıkların önünü açabilir. Şirketler iyi yönetilirse, genellikle diğer şirketlerden daha iyi performans gösterir ve daha fazla büyümeyi finanse etmeye yardımcı olacak yatırımcıları çekebileceklerdir. Kurumsal yönetim çalışmaları OECD'de birkaç yıldır devam etmektedir.

OECD, Kuruluşun çalışmalarına katılan çok sayıda başka ülkenin yanı sıra 30 OECD üyesi ülkenin temsilcilerini bir araya getirdiği için bu tür tartışmalar için ideal bir forumdur. Birlikte, bu ülkeler dünya borsa kapitalizasyonunun yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor. Hükümetlerinin, refah ve ekonomik büyümenin desteklenmesinde temel bir unsur olarak kurumsal yönetimde iyi uygulamaların sağlanması için vatandaşları adına çalışmaya ilgisi vardır. 1999'da OECD, hükümetlerin onayladığı ilk uluslararası iyi yönetişim kodu olan Kurumsal Yönetişim İlkelerini yayınladı. Bu İlkeler, halka açık şirketlere odaklanır ve hükümetlere, kurumsal yönetimin temelini oluşturan yasal, kurumsal ve düzenleyici çerçeveyi geliştirmede yardım etmeyi amaçlar.

Ayrıca, borsalar, yatırımcılar, şirketler ve iyi kurumsal yönetim gelişiminde rol oynayan diğer taraflar için pratik rehberlik ve önerilerde bulunurlar. Kurumsal yönetim düzenlemeleri ve kurumları bir ülkeden diğerine farklılık göstermektedir ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerdeki deneyimler tüm pazarlar için uygun tek bir çerçeve olmadığını göstermiştir, bu nedenle İlkeler reçeteli veya bağlayıcı değildir, aksine Her ülkenin kendi geleneklerine ve piyasa koşullarına en iyi şekilde yanıt verebileceği önerileri. 1999'dan bu yana, kurumsal yönetimde iyi uygulama için bir referans noktası olarak yaygın bir şekilde benimsendiler:

Finansal İstikrar Forumu tarafından uluslararası finansal istikrarın sağlanması için Dünya Standartları’ndaki ve Dünya Bankası’nın gelişmekte olan piyasalar. Ancak, İlkeler ilk olarak yayınlandığından beri, kurumsal skandalların bir karışımı, yatırımcıların finansal piyasalara ve şirket kurullarına duyduğu güveni zayıflattı. 2002 yılında OECD hükümetleri, bu gelişmeleri dikkate almak için İlkelerin gözden geçirilmesini istedi. 22 Nisan 2004 tarihinde, OECD hükümetleri, OECD Kurumsal Yönetim İlkelerinin gözden geçirilmiş bir versiyonunu onayladı, bir dizi yeni öneri ekleyerek ve diğerlerini değiştirdi.

Gözden geçirilmiş metin, OECD üyelerini ve OECD ve OECD üyesi olmayan kurumları ve meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası standart belirleme organları dahil olmak üzere alanlardan temsilcileri içeren bir danışma sürecinin ürünüdür. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlardaki politika yapıcılara, kendi yargı alanlarında kurumsal yönetişimin iyileştirilmesinde, şirketlere ve finansal piyasalarda kamu güveninin yeniden yapılandırılmasında hayati bir adım olarak yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Yeni İlkeler, yönetici ücretleri ve yönetim kurulu üyelerinin atanması dahil olmak üzere bir dizi önemli alanda hissedarlar için daha güçlü bir rol çağrısında bulunuyor. Şirketleri olası çıkar çatışmalarını ele alma mekanizmalarına sahip olmalarını, paydaşların haklarını tanımalarını ve korumalarını sağlamayı ve iç şikayetlerin duyulabileceği bir çerçeveyi, bireysel bilgi uçuranlar için yeterli korumayla korumaya çağırıyorlar.

Denetçilerin hissedarlara karşı sorumluluklarını ve emeklilik fonları ve ortak yatırım programları gibi güvence kapasitesine sahip kurumsal yatırımcıların mülkiyet haklarını nasıl kullandıkları konusunda şeffaf ve açık olmaları ihtiyacını vurgulamaktadırlar. Ayrıca şirket kurullarında hissedarlara karşı gerçekten sorumlu olmaları ve firmalarının yüksek standartta kurumsal davranış ve etik standartlarına bağlı kalmaları konusunda nihai sorumluluk almaya çağırıyorlar. İçin

Okunma : 1569
EKSPERTİZ
karaman


guney sigorta
Gündem haberleri
Alt geçitte akıl almaz kaza
28 Eylül 2020 Okunma: 9165 Asayiş
Karaman'da 11 bin kişi bu bölgede çalışıyor
29 Eylül 2020 Okunma: 6542 Ekonomi
Karaman'da sağlık çalışanları hastane önünde haklarını aradı
29 Eylül 2020 Okunma: 5648 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın